Politika v SR
Odborná komisia, JUDr. Peter Weis, JUDr. Marica Pirošíková , podanie do Haagu

JUDr. Peter Weis: Ponuka pre ministerstvá
Dnes sme na základe medializovaných informácií ponúkli ministerstvám zdravotníctva a spravodlivosti SR vypracovanie komplexnej právnej analýzy k povinnému očkovaniu. ZADARMO. Ak naša ponuka prijatá nebude, resp. ostane bez reakcie, analýzu im zašleme a zároveň zverejníme. Ide totiž o významnú otázku verejného záujmu. Výkon advokácie je totiž pilierom demokratického zriadenia a prejavuje sa napríklad aj v ochrane väčšinového obyvateľstva pred svojvôľou nevolených zástupcov.
analýzy sú v článku
https://akw.sk/pravo/ponuka-pre-ministerstva/


**JUDr. Peter Weis: Ponuka pre ministerstvá** Dnes sme na základe medializovaných informácií ponúkli ministerstvám zdravotníctva a spravodlivosti SR vypracovanie komplexnej právnej analýzy k povinnému očkovaniu. ZADARMO. Ak naša ponuka prijatá nebude, resp. ostane bez reakcie, analýzu im zašleme a zároveň zverejníme. Ide totiž o významnú otázku verejného záujmu. Výkon advokácie je totiž pilierom demokratického zriadenia a prejavuje sa napríklad aj v ochrane väčšinového obyvateľstva pred svojvôľou nevolených zástupcov. analýzy sú v článku https://akw.sk/pravo/ponuka-pre-ministerstva/

Občianska odborná komisia : Generálny riaditeľ BioNTech – Vakcína proti Omicronu bude trojdávková
https://odbornakomisia.sk/videa/video-generalny-riaditel-biontech-vakcina-proti-omicronu-bude-trojdavkova/


**Občianska odborná komisia : Generálny riaditeľ BioNTech – Vakcína proti Omicronu bude trojdávková** https://odbornakomisia.sk/videa/video-generalny-riaditel-biontech-vakcina-proti-omicronu-bude-trojdavkova/

Občianska odborná komisia : Plne zaočkovaní predstavovali 4 z každých 5 úmrtí na Covid-19 v Anglicku počas novembra napriek kampani Booster Jab (posilňovacia injekcia)
https://odbornakomisia.sk/clanky-zo-zahranicia/plne-zaockovani-predstavovali-4-z-kazdych-5-umrti-na-covid-19-v-anglicku-pocas-novembra-napriek-kampani-booster-jab-posilnovacia-injekcia/


**Občianska odborná komisia : Plne zaočkovaní predstavovali 4 z každých 5 úmrtí na Covid-19 v Anglicku počas novembra napriek kampani Booster Jab (posilňovacia injekcia)** https://odbornakomisia.sk/clanky-zo-zahranicia/plne-zaockovani-predstavovali-4-z-kazdych-5-umrti-na-covid-19-v-anglicku-pocas-novembra-napriek-kampani-booster-jab-posilnovacia-injekcia/

JUDr. Peter Weis : Novinky z Európskeho parlamentu
Pozrite si, čo povedala o aktuálnom stave práva a demokracie v členských štátoch EÚ nemecká euro-poslankyňa Christine Anderson (link)
Máte radi Scoobyho? Baví Vás riešiť záhady? Tak pridávame aj niečo, čo v dnešnej dobe znie možno vtipne. Uvidíme, ako bude o dva-tri mesiace.


61b711287b996


**JUDr. Peter Weis : Novinky z Európskeho parlamentu** Pozrite si, čo povedala o aktuálnom stave práva a demokracie v členských štátoch EÚ nemecká euro-poslankyňa Christine Anderson (link) Máte radi Scoobyho? Baví Vás riešiť záhady? Tak pridávame aj niečo, čo v dnešnej dobe znie možno vtipne. Uvidíme, ako bude o dva-tri mesiace. ![61b711287b996](serve/attachment&path=61b711287b996)
Upravené 13. 12. 2021 o 13:36

JUDr. Peter Weis: ÚVZ k záväznosti školského semaforu
So súhlasom klienta zverejňujeme časť emailovej komunikácie klienta s vysoko postavenou funkcionárkou Úradu verejného zdravotníctva.


„Dobrý deň,
uvedené sme konzultovali s právnikom ÚVZ SR s nasledovným vyjadrením:
Školský semafor nie je právne záväzný tak, ako zákon alebo vyhláška.
Pokiaľ režim OP v predškolských zariadeniach nie je upravený žiadnym iným záväzným predpisom, nie je možné ho vymáhať. Uvedené je však iba právnou rovinou problému. Etickou rovinou je predovšetkým ochrana zdravia detí a taktiež zamestnancov materskej školy, takže apelujeme na uvedomenie rodičov...
https://akw.sk/covid-19/uvz-k-zavaznosti-skolskeho-semaforu/


**JUDr. Peter Weis: ÚVZ k záväznosti školského semaforu** So súhlasom klienta zverejňujeme časť emailovej komunikácie klienta s vysoko postavenou funkcionárkou Úradu verejného zdravotníctva. „Dobrý deň, uvedené sme konzultovali s právnikom ÚVZ SR s nasledovným vyjadrením: Školský semafor nie je právne záväzný tak, ako zákon alebo vyhláška. Pokiaľ režim OP v predškolských zariadeniach nie je upravený žiadnym iným záväzným predpisom, nie je možné ho vymáhať. Uvedené je však iba právnou rovinou problému. Etickou rovinou je predovšetkým ochrana zdravia detí a taktiež zamestnancov materskej školy, takže apelujeme na uvedomenie rodičov... https://akw.sk/covid-19/uvz-k-zavaznosti-skolskeho-semaforu/

JUDr. Peter Weis zverejnil analýzu povinného očkovania doc. Drgonca, eme­rit­ného sud­cu Ústav­né­ho sú­du (pôvodne zverejnené na www.pravnelisty.sk)


Doc. JUDr. Ján Dr­go­nec, DrSc., eme­rit­ný sud­ca Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky
PO­VINNÉ OČ­KO­VA­NIE PRO­TI CO­VID-19 A OCHRA­NA PRED NÍM PODĽA DO­HO­VO­RU O OCHRA­NE ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLO­BOD

https://akw.sk/pravo/analyza-povinneho-ockovania-proti-kovidu/


JUDr. Peter Weis zverejnil analýzu povinného očkovania doc. Drgonca, eme­rit­ného sud­cu Ústav­né­ho sú­du (pôvodne zverejnené na www.pravnelisty.sk) **Doc. JUDr. Ján Dr­go­nec, DrSc., eme­rit­ný sud­ca Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky PO­VINNÉ OČ­KO­VA­NIE PRO­TI CO­VID-19 A OCHRA­NA PRED NÍM PODĽA DO­HO­VO­RU O OCHRA­NE ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLO­BOD** https://akw.sk/pravo/analyza-povinneho-ockovania-proti-kovidu/

JUDr. Peter Weis : Na polceste k slobode?
K nálezu Ústavného súdu k podaniu ombudsmanky.
Médiá hlavného prúdu a aj stránka ombudsmanky sa venovali tej menej podstatnej časti nálezu Ústavného súdu SR. Všetci sa zamerali na zrušenie tzv. externej karantény, čo je síce fajn, najmä pri pohľade na obrázky z Austrálie, výstavby karanténnych komplexov v UK, resp. prerábaní Walmartov v USA na karanténne zariadenia. Istá obava je namieste. Každopádne toto u nás jednoducho nebude.
Slovensko sa mení na slobodnú krajinu najmä kvôli inému. Iste ste si všimli nesúlad tzv. omnipotentnej kompetencie hlavného hygienika ustanovovať čokoľvek, čo uzná za vhodné. A to je neskutočný prelom. Nižšie vysvetlíme prečo a zároveň navrhneme, ako tento začínajúci stav slobody udržať a prehlbovať...
https://akw.sk/pravo/na-polceste-k-slobode/


**JUDr. Peter Weis : Na polceste k slobode?** K nálezu Ústavného súdu k podaniu ombudsmanky. Médiá hlavného prúdu a aj stránka ombudsmanky sa venovali tej menej podstatnej časti nálezu Ústavného súdu SR. Všetci sa zamerali na zrušenie tzv. externej karantény, čo je síce fajn, najmä pri pohľade na obrázky z Austrálie, výstavby karanténnych komplexov v UK, resp. prerábaní Walmartov v USA na karanténne zariadenia. Istá obava je namieste. Každopádne toto u nás jednoducho nebude. Slovensko sa mení na slobodnú krajinu najmä kvôli inému. Iste ste si všimli nesúlad tzv. omnipotentnej kompetencie hlavného hygienika ustanovovať čokoľvek, čo uzná za vhodné. A to je neskutočný prelom. Nižšie vysvetlíme prečo a zároveň navrhneme, ako tento začínajúci stav slobody udržať a prehlbovať... https://akw.sk/pravo/na-polceste-k-slobode/

JUDr. Peter Weis: Zmena školského zákona – ako je to naozaj
Na začiatku treba ukľudniť neprávnickú obec už v beztak vypätej situácii. V právnej úprave inštitútu informovaného súhlasu sa nakoniec nič nezmenilo. Vyzerá to teda tak, že v tomto školskom roku to ostane po starom. Žiadny informovaný súhlas štatutára školy namiesto zákonného zástupcu sa nekoná. Očkovanie proti kovidu bez súhlasu zákonného zástupcu nebude. Ak by k takej úprave došlo, bolo by to porušenie medzinárdnoprávnych záväzkov Slovenskej republiky...
https://akw.sk/pravo/zmena-skolskeho-zakona-ako-je-to-naozaj/


**JUDr. Peter Weis: Zmena školského zákona – ako je to naozaj** Na začiatku treba ukľudniť neprávnickú obec už v beztak vypätej situácii. V právnej úprave inštitútu informovaného súhlasu sa nakoniec nič nezmenilo. Vyzerá to teda tak, že v tomto školskom roku to ostane po starom. Žiadny informovaný súhlas štatutára školy namiesto zákonného zástupcu sa nekoná. Očkovanie proti kovidu bez súhlasu zákonného zástupcu nebude. Ak by k takej úprave došlo, bolo by to porušenie medzinárdnoprávnych záväzkov Slovenskej republiky... https://akw.sk/pravo/zmena-skolskeho-zakona-ako-je-to-naozaj/

Konečne nejake lepšie správy, ďakujeme :-)


Konečne nejake lepšie správy, ďakujeme :-)

JUDr. Peter Weis : Ako vyzerá pandemická diéta na ÚVZ?
Hovädzia roštenka, chorizzo, šunka, domáce klobásky, párky, bravčová masť…
Rámcovo 18.862,- Eur na budúci a ďalší rok, priemerne pri vyčerpaní celého objemu cca 750,- mesačne.
A tak nás napadlo opýtať sa na „catering“ na všetkých ústredných orgánoch štátnej správy? Kto z čitateľov sa na to podujme? Nie všetko musí byť zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Možno zistíme zaujímavé sumy a objavíme subjekty hospodárskej mobilizácie na úseku dodávky klobás a iných pochutín… Každopádne, dajte nám vedieť, ak niečo zistíte.
https://akw.sk/domace-spravy/ako-vyzera-pandemicka-dieta-na-uvz/


**JUDr. Peter Weis : Ako vyzerá pandemická diéta na ÚVZ?** Hovädzia roštenka, chorizzo, šunka, domáce klobásky, párky, bravčová masť… Rámcovo 18.862,- Eur na budúci a ďalší rok, priemerne pri vyčerpaní celého objemu cca 750,- mesačne. A tak nás napadlo opýtať sa na „catering“ na všetkých ústredných orgánoch štátnej správy? Kto z čitateľov sa na to podujme? Nie všetko musí byť zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Možno zistíme zaujímavé sumy a objavíme subjekty hospodárskej mobilizácie na úseku dodávky klobás a iných pochutín… Každopádne, dajte nám vedieť, ak niečo zistíte. https://akw.sk/domace-spravy/ako-vyzera-pandemicka-dieta-na-uvz/

JUDr. Peter Weis : Na Slovensku sa Norimberský kódex porušovať môže. Dokedy?
... Na jeseň roku 2020 sa na Slovensku uskutočnilo masívne celoplošné testovanie. Bolo tak „úspešné“ , že autori: Martin Pavelka, Kevin Van-Zandvoort, Sam Abbott, Katharine Sherratt, Marek Majdan, Pavol Jarčuška, Marek Krajčí, Stefan Flasche, Sebastian Funk, ho opublikovali pod názvom
„Účinnosť celopopulačného skríningu založeného na rýchlom antigénovom teste pri znižovaní prevalencie infekcie SARS-CoV-2 na Slovensku“. V samotnej deklarácii („Author Declarations“) autori expesis verbis deklarujú, že „Potvrdzujem, že boli dodržané všetky príslušné etické smernice a boli získané všetky potrebné súhlasy IRB a/alebo etického výboru. Áno
Použili sa iba verejne dostupné údaje, a preto nie je potrebná žiadna výnimka.
Bol získaný všetok potrebný súhlas pacienta/účastníka a boli archivované príslušné inštitucionálne formuláre. Áno
Tá posledná deklarácia „(Všetky potrebné súhlasy pacientov(!!!)/participantov boli získané…“), je číra, bohapustá lož. Pretože pri skoro 4 miliónoch účastníkoch klinického skúšania/štúdie nebol získaný ani jeden súhlas. Možno niekto namietne, že sa nejednalo o klinické skúšanie/štúdiu. To vyvracia ďalšia časť ...
To že sa na Slovensku udial obludný zločin proti ľudskosti organizovanou skupinou (vojenská operácia) uskutočnený násilne na veľkej skupine obyvateľstva, je predmetom podnetu do Haagu. Ale tento podvod, bohapustú lož, ktorú autori suverénne deklarujú v publikácii, by mala začať vyšetrovať Generálna prokuratúra SR. Naviac ide hrubé porušenie Norimberského kódexu. ...
https://akw.sk/covid-19/dvojaky-pristup-vo-vede-ak-ide-o-kovid/


**JUDr. Peter Weis : Na Slovensku sa Norimberský kódex porušovať môže. Dokedy?** ... Na jeseň roku 2020 sa na Slovensku uskutočnilo masívne celoplošné testovanie. Bolo tak „úspešné“ , že autori: Martin Pavelka, Kevin Van-Zandvoort, Sam Abbott, Katharine Sherratt, Marek Majdan, Pavol Jarčuška, Marek Krajčí, Stefan Flasche, Sebastian Funk, ho opublikovali pod názvom „Účinnosť celopopulačného skríningu založeného na rýchlom antigénovom teste pri znižovaní prevalencie infekcie SARS-CoV-2 na Slovensku“. V samotnej deklarácii („Author Declarations“) autori expesis verbis deklarujú, že „Potvrdzujem, že boli dodržané všetky príslušné etické smernice a boli získané všetky potrebné súhlasy IRB a/alebo etického výboru. Áno Použili sa iba verejne dostupné údaje, a preto nie je potrebná žiadna výnimka. Bol získaný všetok potrebný súhlas pacienta/účastníka a boli archivované príslušné inštitucionálne formuláre. Áno Tá posledná deklarácia „(Všetky potrebné súhlasy pacientov(!!!)/participantov boli získané…“), je číra, bohapustá lož. Pretože pri skoro 4 miliónoch účastníkoch klinického skúšania/štúdie nebol získaný ani jeden súhlas. Možno niekto namietne, že sa nejednalo o klinické skúšanie/štúdiu. To vyvracia ďalšia časť ... To že sa na Slovensku udial obludný zločin proti ľudskosti organizovanou skupinou (vojenská operácia) uskutočnený násilne na veľkej skupine obyvateľstva, je predmetom podnetu do Haagu. Ale tento podvod, bohapustú lož, ktorú autori suverénne deklarujú v publikácii, by mala začať vyšetrovať Generálna prokuratúra SR. Naviac ide hrubé porušenie Norimberského kódexu. ... https://akw.sk/covid-19/dvojaky-pristup-vo-vede-ak-ide-o-kovid/

Doktor Thomas Binder spravil 20 minútové zhrnutie situácie vo svete za posledné skoro dva roky. Možno práve tento súhrn Vám prinesie svetlo do života plného chaosu a pomôže Vám doplniť si informácie, ktoré ste potrebovali.
https://odbornakomisia.sk/videa/vyjardrenie-kardiologa-thomasa-bindera-na-covid-situaciu/


Doktor Thomas Binder spravil 20 minútové zhrnutie situácie vo svete za posledné skoro dva roky. Možno práve tento súhrn Vám prinesie svetlo do života plného chaosu a pomôže Vám doplniť si informácie, ktoré ste potrebovali. https://odbornakomisia.sk/videa/vyjardrenie-kardiologa-thomasa-bindera-na-covid-situaciu/

Doktor Thomas Binder


Za mě "šach mat", tohle může přesvědčit hodně inteligentních lidí a navíc Německý vědec. Je totiž část Čechů, kteří bohužel z nějakého důvodu Němce obdivují (podlehli propagandě Německá důslednost versus České lajdáctví - což částečně vidí ve svém byznysu neznaje hlubší příčiny), ale jinak jsou morálně více-méně v pořádku. Posílám odkaz, tam kde si myslím, že to zabere.


[quote="pid:49548, uid:111"]Doktor Thomas Binder[/quote] Za mě "šach mat", tohle může přesvědčit hodně inteligentních lidí a navíc Německý vědec. Je totiž část Čechů, kteří bohužel z nějakého důvodu Němce obdivují (podlehli propagandě Německá důslednost versus České lajdáctví - což částečně vidí ve svém byznysu neznaje hlubší příčiny), ale jinak jsou morálně více-méně v pořádku. Posílám odkaz, tam kde si myslím, že to zabere.

Německý vědec. Je totiž část Čechů, kteří bohužel z nějakého důvodu Němce obdivují (podlehli propagandě Německá důslednost versus České lajdáctví


no ja neviem…. Presvedčí ľudí, čo možno váhajú… ale ti, čo sú pieksnuti nechcú otvoriť oči alebo nie sú schopní, lebo by sa z toho zbláznili…


[quote="pid:49551, uid:426"]Německý vědec. Je totiž část Čechů, kteří bohužel z nějakého důvodu Němce obdivují (podlehli propagandě Německá důslednost versus České lajdáctví[/quote] no ja neviem…. Presvedčí ľudí, čo možno váhajú… ale ti, čo sú pieksnuti nechcú otvoriť oči alebo nie sú schopní, lebo by sa z toho zbláznili…

Presvedčí ľudí, čo možno váhajú


Hodnotím situaci takto, je velká část obyvatel, kteří nevěří mediím, ale jsou trošku "neutrální", myslí si, že na tom něco je, že se to přehání, ale že je třeba COVID brát ze zdravotnického hlediska vážně. Nevidí hlavně to, že je to vědomý manévr zákulisního řízení a že elity některých klanů to cílevědomě prosazují všemi prostředky. Myslí si, že jenom elity zneužívají situace ve svůj prospěch.


Pak k těm co se nedají přesvědčit ani pravdou do očí bijící. Ty dělím na tři skupiny:


1) Posedlí, plně pod vlivem egregorů, nemající již vlastní vůli v daném tématu, těch je velmi málo, ale mají plnou podporu systému (označuji je jenom pro sebe co "křiklouny" ). GP a elity je vyhledávají a podchycují je.


2) Domýšlivci se neradi mýlí (mají přece vždycky pravdu). Ty lze přesvědčit silnými argumenty, za předpokladu, že se jim nechá ústupová cesta, aby neztratili tvář.


3) Hašteřivci, hledají konflikt a většinou zaujímají opačnou stranu než oponent, jakmile jenom trochu mohou. Nemají pevný vlastní názor, ale aby byli "úspěšní" musí si držet svoji polohu k dlouhodobějším procesům. (Těžko najdou oponenta, kdy budou měnit stále strany ). Tady pomůže "síla" - silná přesvědčivá fakta v prostředí, kde nemohou překrucovat, to na ně platí. Pak rychle utíkají a hledají jiné prostředí, kde mohou uplatnit svoji hašteřivost.


Míním hlavně část populace, která dosáhla typu démon, není jich málo. Došlo k tomu díky liberalismu, který oslavuje vše-dovolování. U ostatních typů vstupovat do argumentace není šikovné, výsledek se bude blížit nule a i zde přispívatelé jsou z toho často nešťastní - ale to je dav a my máme (díky KSB) informace jak davo-elitární společnost funguje. A proto jsem ocenil vystoupení německého vědce, tak se z davem pracuje pomocí autorit. Jistě media mají na dav velký vliv, ale jejich vydržovatelům hoří koudel u zadku.


[quote="pid:49564, uid:273"]Presvedčí ľudí, čo možno váhajú[/quote] Hodnotím situaci takto, je velká část obyvatel, kteří nevěří mediím, ale jsou trošku "neutrální", myslí si, že na tom něco je, že se to přehání, ale že je třeba COVID brát ze zdravotnického hlediska vážně. Nevidí hlavně to, že je to vědomý manévr zákulisního řízení a že elity některých klanů to cílevědomě prosazují všemi prostředky. Myslí si, že jenom elity zneužívají situace ve svůj prospěch. Pak k těm co se nedají přesvědčit ani pravdou do očí bijící. Ty dělím na tři skupiny: 1) Posedlí, plně pod vlivem egregorů, nemající již vlastní vůli v daném tématu, těch je velmi málo, ale mají plnou podporu systému (označuji je jenom pro sebe co "křiklouny" ). GP a elity je vyhledávají a podchycují je. 2) Domýšlivci se neradi mýlí (mají přece vždycky pravdu). Ty lze přesvědčit silnými argumenty, za předpokladu, že se jim nechá ústupová cesta, aby neztratili tvář. 3) Hašteřivci, hledají konflikt a většinou zaujímají opačnou stranu než oponent, jakmile jenom trochu mohou. Nemají pevný vlastní názor, ale aby byli "úspěšní" musí si držet svoji polohu k dlouhodobějším procesům. (Těžko najdou oponenta, kdy budou měnit stále strany ). Tady pomůže "síla" - silná přesvědčivá fakta v prostředí, kde nemohou překrucovat, to na ně platí. Pak rychle utíkají a hledají jiné prostředí, kde mohou uplatnit svoji hašteřivost. Míním hlavně část populace, která dosáhla typu démon, není jich málo. Došlo k tomu díky liberalismu, který oslavuje vše-dovolování. U ostatních typů vstupovat do argumentace není šikovné, výsledek se bude blížit nule a i zde přispívatelé jsou z toho často nešťastní - ale to je dav a my máme (díky KSB) informace jak davo-elitární společnost funguje. A proto jsem ocenil vystoupení německého vědce, tak se z davem pracuje pomocí autorit. Jistě media mají na dav velký vliv, ale jejich vydržovatelům hoří koudel u zadku.
Upravené 24. 12. 2021 o 20:48

JUDr. Peter Weis: Nové závažné informácie
V súvislosti s novými informáciami, ktoré tento týždeň prenikli na verejnosť a ktoré dopĺňajú kontext môjho pohľadu na vakcínu proti kovidu ako biologickú zbraň, podávame s kolegami trestné oznámenie na GP SR pre podozrenie zo spáchania TČ zločinov proti ľudskosti...
https://akw.sk/zahranicne-spravy/nove-zavazne-informacie/


**JUDr. Peter Weis: Nové závažné informácie** V súvislosti s novými informáciami, ktoré tento týždeň prenikli na verejnosť a ktoré dopĺňajú kontext môjho pohľadu na vakcínu proti kovidu ako biologickú zbraň, podávame s kolegami trestné oznámenie na GP SR pre podozrenie zo spáchania TČ zločinov proti ľudskosti... https://akw.sk/zahranicne-spravy/nove-zavazne-informacie/

JUDr. Peter Weis: Analýza (ne)možnosti zavedenia povinného očkovania proti ochoreniu covid-19 – komplexný právny pohľad bez trestnoprávnej roviny


Dňa 9.12.2021 sme ministerstvám zaslali ponuku na vypracovanie právnej analýzy ZADARMO. Keďže na ponuku dodnes nikto nereagoval, zverejňujem komplexný právny pohľad s tým, aby ho verejnosť používala podľa vlastnej ľubovôle na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov.


Ministerstvo spravodlivosti SR


K rukám: Mgr. Mária Kolíková, ministerka spravodlivosti SR


Bratislava 17.1.2022


Vec: Právna analýza k povinnému očkovaniu


Vážená pani ministerka, ....


https://akw.sk/pravo/analyza-nemoznosti-zavedenia-povinneho-ockavania-proti-ochoreniu-covid-19-komplexny-pravny-pohlad-bez-trestnopravnej-roviny/


**JUDr. Peter Weis: Analýza (ne)možnosti zavedenia povinného očkovania proti ochoreniu covid-19 – komplexný právny pohľad bez trestnoprávnej roviny** Dňa 9.12.2021 sme ministerstvám zaslali ponuku na vypracovanie právnej analýzy ZADARMO. Keďže na ponuku dodnes nikto nereagoval, zverejňujem komplexný právny pohľad s tým, aby ho verejnosť používala podľa vlastnej ľubovôle na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov. Ministerstvo spravodlivosti SR K rukám: Mgr. Mária Kolíková, ministerka spravodlivosti SR Bratislava 17.1.2022 Vec: Právna analýza k povinnému očkovaniu Vážená pani ministerka, .... https://akw.sk/pravo/analyza-nemoznosti-zavedenia-povinneho-ockavania-proti-ochoreniu-covid-19-komplexny-pravny-pohlad-bez-trestnopravnej-roviny/
Upravené 18. 1. 2022 o 10:48

JUDr. Peter Weis: Prípravy na koniec kovid hystérie v SŠA?


Na stránke oracle911blog sa objavila nasledovná veľmi zaujímavá informácia (uverejňujeme bez zmeny)...


https://akw.sk/covid-19/pripravy-na-koniec-kovid-hysterie-v-ssa/


**JUDr. Peter Weis: Prípravy na koniec kovid hystérie v SŠA?** _Na stránke oracle911blog_ sa objavila nasledovná veľmi zaujímavá informácia (uverejňujeme bez zmeny)... https://akw.sk/covid-19/pripravy-na-koniec-kovid-hysterie-v-ssa/

JUDr. Peter Weis: Jeden zaujímavý postreh z médií na dnes
Washington je jedno z najviac zaočkovaných miest a zároveň spolu s New Yorkom má jeden z najvyšších počtov nových prípadov. Zdroj: Denník N.
Ja dodávam: Vitajte vo svete Omikronu, ktorý robí z účinnosti vakcín, to, čo robí. Kto si trúfne overiť správu v Denníku N?
https://akw.sk/covid-19/jeden-zaujimavy-postreh-z-medii-na-dnes/


**JUDr. Peter Weis: Jeden zaujímavý postreh z médií na dnes** Washington je jedno z najviac zaočkovaných miest a zároveň spolu s New Yorkom má jeden z najvyšších počtov nových prípadov. Zdroj: Denník N. Ja dodávam: Vitajte vo svete Omikronu, ktorý robí z účinnosti vakcín, to, čo robí. Kto si trúfne overiť správu v Denníku N? https://akw.sk/covid-19/jeden-zaujimavy-postreh-z-medii-na-dnes/

JUDr. Peter Weis: Ďalší lekár, ktorý ukazuje odporcom očkovania grafy
ereport.sk uverejnil článok, v ktorom preberá grafy z profilu primára Jakuba Hložníka. Údajne má ísť podľa názvu článku o „vytretie zraku neočkovaným“. Tak my po vytretí zrak vyleštíme a návratime mu schopnosť rozoznávať skutočnosť. A takto ereportu a p. Hložníkovi ukazujeme nasledovné, objektívne údaje...
https://akw.sk/covid-19/dalsi-lekar-ktory-odkazuje-odporcom-ockovania-grafy/


**JUDr. Peter Weis: Ďalší lekár, ktorý ukazuje odporcom očkovania grafy** ereport.sk uverejnil článok, v ktorom preberá grafy z profilu primára Jakuba Hložníka. Údajne má ísť podľa názvu článku o „vytretie zraku neočkovaným“. Tak my po vytretí zrak vyleštíme a návratime mu schopnosť rozoznávať skutočnosť. A takto ereportu a p. Hložníkovi ukazujeme nasledovné, objektívne údaje... https://akw.sk/covid-19/dalsi-lekar-ktory-odkazuje-odporcom-ockovania-grafy/

JUDr. Peter Weis: Ďalší lekár, ktorý ukazuje odporcom očkovania grafy
ereport.sk uverejnil článok, v ktorom preberá grafy z profilu primára Jakuba Hložníka. Údajne má ísť podľa názvu článku o „vytretie zraku neočkovaným“. Tak my po vytretí zrak vyleštíme a návratime mu schopnosť rozoznávať skutočnosť. A takto ereportu a p. Hložníkovi ukazujeme nasledovné, objektívne údaje...
https://akw.sk/covid-19/dalsi-lekar-ktory-odkazuje-odporcom-ockovania-grafy/


Ja nemám slov. Pán Weis robí také primitívne matematické chyby a zbytočne sa tým diskredituje.
Veď tie dva linky, žiaľ, iba potvrdzujú Hložníkovú rétoriku. Hložník vo svojom grafe ukazuje počet úmrtí v krajine na Covid v prepočte na milion obyvateľov. No a pán Weis dáva linky na štatistiku iných vysoko zaočkovaních krajín, kde sú oveľa vyššie čísla mŕtvych na Covid, ale prehliada, že to je celkový počet a nie prepočítaný na milion obyvateľov krajiny. Po prepočte na milion to potvrdzuje Hložníkovu rétoriku, kurnik.


Južná Korea (uvádzaná preočkovanosť okolo 85 perc.) 6378 mŕtvych. Počet obyvateľov 51 miliónov. Po prepočte mŕtvych na 1 mil obyvateľov vychádza údaj 125 mŕtvych na milion. V medziach Hložníkovho grafu.


Austrália (uvádzaná preočkovanosť okolo 77 až 80) 2776 mŕtvych. Počet obyvateľov 25 milionov. Po prepočte mŕtvych na 1 mil obyvateľov vychádza údaj 111 mŕtvych na milión.


Hložník udáva rozsah úmrtnosti vo vysoko zaočkovaných krajinách zhruba do 200 mrtvych na milion. V nízko očkovaných krajinách uvádza krivku grafu (vpravo dole) zhruba od 700 do 1200 mrtvych na milion.


Pán Weis je výborný právnik a robí skvelú prácu pre deti aj dospelých neočkovaných už celé mesiace. Ale debilnými matematickými chybami, ktoré robí opakovane, len dáva palicu do rúk mainstreamu na všetkých odporcov koronašialenstva.


[quote="pid:53204, uid:111"]JUDr. Peter Weis: Ďalší lekár, ktorý ukazuje odporcom očkovania grafy ereport.sk uverejnil článok, v ktorom preberá grafy z profilu primára Jakuba Hložníka. Údajne má ísť podľa názvu článku o „vytretie zraku neočkovaným“. Tak my po vytretí zrak vyleštíme a návratime mu schopnosť rozoznávať skutočnosť. A takto ereportu a p. Hložníkovi ukazujeme nasledovné, objektívne údaje... https://akw.sk/covid-19/dalsi-lekar-ktory-odkazuje-odporcom-ockovania-grafy/[/quote] Ja nemám slov. Pán Weis robí také primitívne matematické chyby a zbytočne sa tým diskredituje. Veď tie dva linky, žiaľ, iba potvrdzujú Hložníkovú rétoriku. Hložník vo svojom grafe ukazuje počet úmrtí v krajine na Covid v prepočte na milion obyvateľov. No a pán Weis dáva linky na štatistiku iných vysoko zaočkovaních krajín, kde sú oveľa vyššie čísla mŕtvych na Covid, ale prehliada, že to je celkový počet a nie prepočítaný na milion obyvateľov krajiny. Po prepočte na milion to potvrdzuje Hložníkovu rétoriku, kurnik. Južná Korea (uvádzaná preočkovanosť okolo 85 perc.) 6378 mŕtvych. Počet obyvateľov 51 miliónov. Po prepočte mŕtvych na 1 mil obyvateľov vychádza údaj 125 mŕtvych na milion. V medziach Hložníkovho grafu. Austrália (uvádzaná preočkovanosť okolo 77 až 80) 2776 mŕtvych. Počet obyvateľov 25 milionov. Po prepočte mŕtvych na 1 mil obyvateľov vychádza údaj 111 mŕtvych na milión. Hložník udáva rozsah úmrtnosti vo vysoko zaočkovaných krajinách zhruba do 200 mrtvych na milion. V nízko očkovaných krajinách uvádza krivku grafu (vpravo dole) zhruba od 700 do 1200 mrtvych na milion. Pán Weis je výborný právnik a robí skvelú prácu pre deti aj dospelých neočkovaných už celé mesiace. Ale debilnými matematickými chybami, ktoré robí opakovane, len dáva palicu do rúk mainstreamu na všetkých odporcov koronašialenstva.

V nízko očkovaných krajinách uvádza krivku grafu (vpravo dole) zhruba od 700 do 1200 mrtvych na milion.


v tom prípade je ale Slovensko úplne exotická planéta s pomerom vyše 3600 mŕtvych na milión obyvateľov.


[quote="pid:53216, uid:6"]V nízko očkovaných krajinách uvádza krivku grafu (vpravo dole) zhruba od 700 do 1200 mrtvych na milion.[/quote] v tom prípade je ale Slovensko úplne exotická planéta s pomerom vyše 3600 mŕtvych na milión obyvateľov.

v tom prípade je ale Slovensko úplne exotická planéta s pomerom vyše 3600 mŕtvych na milión obyvateľov.

Veru! Sme exotický tým, že tu zomiera násobne viac ľudí "na coronu", a zomiera tu násobne menej ľudí na kovidvakcíny, než inde vo svete. Stačí porovnať ČR a SR. Už z toho je jasné, že štatistiky na Slovensku sa falšujú. Ale propagandistom to bude len dávať dôvod, že sme málo preočkovaná krajina, a preto máme super-truper vysoký počet mŕtvych.


[quote="pid:53420, uid:77"]v tom prípade je ale Slovensko úplne exotická planéta s pomerom vyše 3600 mŕtvych na milión obyvateľov.[/quote] Veru! Sme exotický tým, že tu zomiera násobne viac ľudí "na coronu", a zomiera tu násobne menej ľudí na kovidvakcíny, než inde vo svete. Stačí porovnať ČR a SR. Už z toho je jasné, že štatistiky na Slovensku sa falšujú. Ale propagandistom to bude len dávať dôvod, že sme málo preočkovaná krajina, a preto máme super-truper vysoký počet mŕtvych.

Občianska odborná komisia : 146 výskumných štúdií potvrdzuje prirodzene získanú imunitu voči Covidu-19: zdokumentované, s odkazmi a citáciami
https://odbornakomisia.sk/covid-19/146-vyskumnych-studii-potvrdzuje-prirodzene-ziskanu-imunitu-voci-covidu-19-zdokumentovane-s-odkazmi-a-citaciami/


**Občianska odborná komisia : 146 výskumných štúdií potvrdzuje prirodzene získanú imunitu voči Covidu-19: zdokumentované, s odkazmi a citáciami** https://odbornakomisia.sk/covid-19/146-vyskumnych-studii-potvrdzuje-prirodzene-ziskanu-imunitu-voci-covidu-19-zdokumentovane-s-odkazmi-a-citaciami/

nahovorený článok od Yvetty Rychtářikovej


2022-01-22 EXKLUZIVNÉ pro TELEGRAM a Odysee - JUDr. Peter WEIS - Vakcína proti SARS-Cov-2 ako biologická zbraň – komplexný pohľad


Načetla: Yveta (v češtině).
Odkaz na článek: https://akw.sk/covid-19/vakcina-proti-sars-cov-2-ako-biologicka-zbran-komplexny-pohlad/


https://odysee.com/@ProudN%C3%A1rodn%C3%ADHrdosti:4/2022-01-22---Komplexn%C3%AD-p%C5%99ehled-Vakcina-proti-SARS-Cov-2-jako-biologick%C3%A1-zbra%C5%88-JUDr.-Peter-Weis:0

nahovorený článok od Yvetty Rychtářikovej ### 2022-01-22 EXKLUZIVNÉ pro TELEGRAM a Odysee - JUDr. Peter WEIS - Vakcína proti SARS-Cov-2 ako biologická zbraň – komplexný pohľad Načetla: Yveta (v češtině). Odkaz na článek: https://akw.sk/covid-19/vakcina-proti-sars-cov-2-ako-biologicka-zbran-komplexny-pohlad/ https://odysee.com/@ProudN%C3%A1rodn%C3%ADHrdosti:4/2022-01-22---Komplexn%C3%AD-p%C5%99ehled-Vakcina-proti-SARS-Cov-2-jako-biologick%C3%A1-zbra%C5%88-JUDr.-Peter-Weis:0

JUDr. Peter Weis : Podľa článku Denníka N za väčšinu nežiaducich účinkov očkovania nemôže vakcína proti covidu, ale nocebo
https://akw.sk/covid-19/podla-clanku-dennika-n-za-vacsinu-neziaducich-ucinkov-ockovania-nemoze-vakcina-proti-covidu-ale-nocebo/


**JUDr. Peter Weis : Podľa článku Denníka N za väčšinu nežiaducich účinkov očkovania nemôže vakcína proti covidu, ale nocebo** https://akw.sk/covid-19/podla-clanku-dennika-n-za-vacsinu-neziaducich-ucinkov-ockovania-nemoze-vakcina-proti-covidu-ale-nocebo/

JUDr. Peter Weis : A už sa ide po biznise s testami


Zatiaľ iba FBI v SŠA, ale dočkáme sa snáď aj tu. Časom. Tie premlčacie doby trestných stíhaní sú dlhé, predlhé.
Ako povedal Jan Werich: Čas má plné kapsy prekvapení.


https://akw.sk/covid-19/a-uz-sa-ide-po-biznise-s-testami/


**JUDr. Peter Weis : A už sa ide po biznise s testami** Zatiaľ iba FBI v SŠA, ale dočkáme sa snáď aj tu. Časom. Tie premlčacie doby trestných stíhaní sú dlhé, predlhé. Ako povedal Jan Werich: Čas má plné kapsy prekvapení. https://akw.sk/covid-19/a-uz-sa-ide-po-biznise-s-testami/

JUDr. Peter Weis: Česko-slovenský CovidCon
Už 27.1. online pod záštitou českých senátoriek. Určené pre odbornú verejnosť. Imunologická sekcia, klinická sekcia, právna sekcia a mnoho ďalších.
Program TU.
Tešíme sa na Vašu účasť.
https://akw.sk/covid-19/cesko-slovensky-covidcon/


**JUDr. Peter Weis: Česko-slovenský CovidCon** Už 27.1. online pod záštitou českých senátoriek. Určené pre odbornú verejnosť. Imunologická sekcia, klinická sekcia, právna sekcia a mnoho ďalších. Program TU. Tešíme sa na Vašu účasť. https://akw.sk/covid-19/cesko-slovensky-covidcon/

JUDr. Peter Weis : K analýze MZ SR o povinnom očkovaní
Z právneho aj medicínskeho pohľadu ide o znôšku nezmyslov. Nesprávna definícia východísk prináša vždy nesprávne závery... Vyvrátili by sme samozrejme bez väčšej námahy drvivú väčšinu argumentov, ale nie je to dnes potrebné. Chytili sa už totiž do vlastnej pasce. Viac o tom inokedy a na inom fóre.
To, čo povedal k analýze predseda vlády si zaslúži komentár rovnako na inom fóre a v inom čase.
Právne aspekty: Ministerstvo odignorovalo vo východiskách všetky medzinárodné záväzky vo vzťahu k absolútnej dobrovoľnosti očkovania proti covid-19. Nemôže sa však vyhovárať, že nie úmyselne, o našej analýze vedelo včas. Táto analýza je preto obyčajnou legalizáciou vopred známeho zadania s vopred dohodnutým záverom. Čakal niekto niečo iné?
Ak sa bude vláda touto analýzou riadiť, prehrá okrem iného všetky spory na Európskom súde pre ľudské práva a my všetci sa budeme musieť poskladať na budúce odškodnenia...
https://akw.sk/pravo/k-analyze-mz-sr-o-povinnom-ockovani/


**JUDr. Peter Weis : K analýze MZ SR o povinnom očkovaní** Z právneho aj medicínskeho pohľadu ide o znôšku nezmyslov. Nesprávna definícia východísk prináša vždy nesprávne závery... Vyvrátili by sme samozrejme bez väčšej námahy drvivú väčšinu argumentov, ale nie je to dnes potrebné. Chytili sa už totiž do vlastnej pasce. Viac o tom inokedy a na inom fóre. To, čo povedal k analýze predseda vlády si zaslúži komentár rovnako na inom fóre a v inom čase. Právne aspekty: Ministerstvo odignorovalo vo východiskách všetky medzinárodné záväzky vo vzťahu k absolútnej dobrovoľnosti očkovania proti covid-19. Nemôže sa však vyhovárať, že nie úmyselne, o našej analýze vedelo včas. Táto analýza je preto obyčajnou legalizáciou vopred známeho zadania s vopred dohodnutým záverom. Čakal niekto niečo iné? Ak sa bude vláda touto analýzou riadiť, prehrá okrem iného všetky spory na Európskom súde pre ľudské práva a my všetci sa budeme musieť poskladať na budúce odškodnenia... https://akw.sk/pravo/k-analyze-mz-sr-o-povinnom-ockovani/

JUDr. Peter Weis : CovidCon
Účastníci včerajšej konferencie prof. Jaroslav Turánek, prof. Vojtěch Thon, prof. Jiří Beran, prof. MUDr. Jan Žaloudík, prof. Omar Šerý, prof. Eliška Sovová, prof. Michal Klíma, MUDr. Soňa Peková, MUDr. Ján Lakota, JUDr. Peter Weis, JUDr. Marica Pirošíková, MUDr. Hana Zelená, MUDr. Lukáš Pollert, JUDr. Tomáš Nielsen, Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, doc. Miroslav Ševčík a mnohí ďalší.
Stojí za to, pozrieť si to celé. Všetko o plandémii. Naozaj odborná diskusia.
Záštitu nad konferenciou prevzala senátorka MUDr. Alena Dernerová.
Slovenskí účastníci sa predstavili v 2. časti.
https://akw.sk/covid-19/covidcon/


Linky na videá :


  1. Československá odborná konference lékařů (1. díl) https://www.youtube.com/watch?v=WTA0peWESOE

  2. ČS konference (2. díl) https://m.facebook.com/svedominarodacz/videos/1-%C4%8Ds-konference-2-d%C3%ADl/659610825476759/


**JUDr. Peter Weis : CovidCon** Účastníci včerajšej konferencie prof. Jaroslav Turánek, prof. Vojtěch Thon, prof. Jiří Beran, prof. MUDr. Jan Žaloudík, prof. Omar Šerý, prof. Eliška Sovová, prof. Michal Klíma, MUDr. Soňa Peková, MUDr. Ján Lakota, JUDr. Peter Weis, JUDr. Marica Pirošíková, MUDr. Hana Zelená, MUDr. Lukáš Pollert, JUDr. Tomáš Nielsen, Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, doc. Miroslav Ševčík a mnohí ďalší. Stojí za to, pozrieť si to celé. Všetko o plandémii. Naozaj odborná diskusia. Záštitu nad konferenciou prevzala senátorka MUDr. Alena Dernerová. Slovenskí účastníci sa predstavili v 2. časti. https://akw.sk/covid-19/covidcon/ _Linky na videá :_ 1. Československá odborná konference lékařů (1. díl) https://www.youtube.com/watch?v=WTA0peWESOE 1. ČS konference (2. díl) https://m.facebook.com/svedominarodacz/videos/1-%C4%8Ds-konference-2-d%C3%ADl/659610825476759/

Vybrané vystúpenia z Covidconu


JUDr. Peter Weis o podaní na Medzinárodný trestný súd v Haagu kvôli zločinom proti ľudskosti a porušovaniu Norimberského kódexu počas boja s epidémiou Covid-19 na Slovensku dňa 12. 4. 2021
https://www.infovojna.sk/article/video-covidkon-advokat-judr-peter-weis-o-podani-na-medzinarodny-trestny-sud-v-haagu-kvoli-zlocinom-proti-ludskosti-a-porusovaniu-norimberskeho-kodexu-pocas-boja-s-epidemiou-covid-19-na-slovensku-dna-12-4-2021


Bývalá zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva JUDr. Marica Pirošíková: Sťažnosti súvisiace s Covid-19 pred Európskym súdom pre ľudské práva
https://www.infovojna.sk/article/video-covidkon-byvala-zastupkyna-sr-pred-europskym-sudom-pre-ludske-prava-judr-marica-pirosikova-staznosti-suvisiace-s-covid-19-pred-europskym-sudom-pre-ludske-prava


Hematológ MUDr. Ján Lakota, CSc.: Nežiaduce účinky očkovania proti SARS-CoV-2 a ich patofyziologické vysvetlenie
https://www.infovojna.sk/article/video-covidkon-hematolog-mudr-jan-lakota-csc-neziaduce-ucinky-ockovania-proti-sars-cov-2-a-ich-patofyziologicke-vysvetlenie


Vybrané vystúpenia z Covidconu **JUDr. Peter Weis o podaní na Medzinárodný trestný súd v Haagu kvôli zločinom proti ľudskosti a porušovaniu Norimberského kódexu počas boja s epidémiou Covid-19 na Slovensku dňa 12. 4. 2021** https://www.infovojna.sk/article/video-covidkon-advokat-judr-peter-weis-o-podani-na-medzinarodny-trestny-sud-v-haagu-kvoli-zlocinom-proti-ludskosti-a-porusovaniu-norimberskeho-kodexu-pocas-boja-s-epidemiou-covid-19-na-slovensku-dna-12-4-2021 **Bývalá zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva JUDr. Marica Pirošíková: Sťažnosti súvisiace s Covid-19 pred Európskym súdom pre ľudské práva** https://www.infovojna.sk/article/video-covidkon-byvala-zastupkyna-sr-pred-europskym-sudom-pre-ludske-prava-judr-marica-pirosikova-staznosti-suvisiace-s-covid-19-pred-europskym-sudom-pre-ludske-prava **Hematológ MUDr. Ján Lakota, CSc.: Nežiaduce účinky očkovania proti SARS-CoV-2 a ich patofyziologické vysvetlenie** https://www.infovojna.sk/article/video-covidkon-hematolog-mudr-jan-lakota-csc-neziaduce-ucinky-ockovania-proti-sars-cov-2-a-ich-patofyziologicke-vysvetlenie
Upravené 30. 1. 2022 o 20:54

JUDr. Peter Weis : Čo je nové?
Podľa posledných vyjadrení nášho premiéra o zdražovaní je zrejmé, že si váži občanov Slovenskej republiky rovnako, ako si váži pán Blinken pána Naďa a pána Korčoka. Podľa prestierania by šli body dole aj v „Bez servítky“. Aspoňže dodržali rozostupy, pán s respirátorom vpravo nebol zrejme zdravotne v poriadku...
https://akw.sk/covid-19/co-je-nove/


**JUDr. Peter Weis : Čo je nové?** Podľa posledných vyjadrení nášho premiéra o zdražovaní je zrejmé, že si váži občanov Slovenskej republiky rovnako, ako si váži pán Blinken pána Naďa a pána Korčoka. Podľa prestierania by šli body dole aj v „Bez servítky“. Aspoňže dodržali rozostupy, pán s respirátorom vpravo nebol zrejme zdravotne v poriadku... https://akw.sk/covid-19/co-je-nove/

JUDr. Peter Weis : Generálny prokurátor SR k okupačnej zmluve
William Shakespear raz povedal: Jediným ziskom človeka je česť. Vezmite mi česť a vzali ste mi život.
Ozajstným hrdinom tejto doby, kde ide o všetko, ide o vzkriesenie právneho štátu je nepochybne pán Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD..
https://akw.sk/pravo/generalny-prokurator-sr-k-okupacnej-zmluve/


**JUDr. Peter Weis : Generálny prokurátor SR k okupačnej zmluve** William Shakespear raz povedal: Jediným ziskom človeka je česť. Vezmite mi česť a vzali ste mi život. Ozajstným hrdinom tejto doby, kde ide o všetko, ide o vzkriesenie právneho štátu je nepochybne pán Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD.. https://akw.sk/pravo/generalny-prokurator-sr-k-okupacnej-zmluve/

Občianska odborná komisia : MUDr. Sabaka opäť raz mediálne odprezentoval svoje odborné znalosti
Tentokrát poskytol návod na domácu liečbu v prípade variantu omicron.
“Rozhodne to sú vitamíny C a D a tiež zinok. Tie môže užívať v bežnej dennej dávke každý. ˌDéčkoˈ zhruba tritisíc miligramov denne, vitamín C približne o tisíc miligramov menej a zinok desať miligramov,” uviedol pre tvnoviny.sk infektológ Peter Sabaka....
Rekapitulácia:
EFSA stanovil prípustnú hornú hranicu vitamínu D pre dospelých v prípade prevencie na 4000 IU/deň.
MUDr. Sabaka odporúča proti omikronu užívať déčko v dávke 120 000 000 IU/deň.
Mohli by ste pán doktor poskytnúť laickej aj odbornej verejnosti štúdiu, kde bolo dávkovanie 120 000 000 IU v prípade vitamínu D odporúčané? Dovolíme si tvrdiť, že Vašim odporúčaním kráčate po veľmi tenkom ľade. To, že časť vyjadrenia dodatočne vymažete, neznamená, že neexistovalo. Viete koľko ľudí si Vaše pôvodné odporúčanie stihlo prečítať? Ako lekár iste viete, čo by takéto dávkovanie vitamínu D mohlo spôsobiť, ak by sa títo ľudia riadili Vašim odporúčaním, že?
Pán Doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD., vyjadrili ste sa, že budete diskutovať len so seberovnými. Obávame sa, že bude veľmi ťažké nájsť odborníka Vašich vedomostí, ktorý by bol rovnocenným partnerov do odbornej diskusie s Vami.
Dovoľte ešte, aby sme Vám pripomenuli časť Vášho vlastného vyjadrenia. Ku cti Vám slúži, že v jednej vete, ktorú sme nezvýraznili (a verte, že sme chceli), ste si aspoň priznali jeden už očividný fakt.
https://odbornakomisia.sk/domace-spravy/mudr-sabaka-opat-raz-medialne-odprezentoval-svoje-odborne-znalosti/


**Občianska odborná komisia : MUDr. Sabaka opäť raz mediálne odprezentoval svoje odborné znalosti** Tentokrát poskytol návod na domácu liečbu v prípade variantu omicron. “Rozhodne to sú vitamíny C a D a tiež zinok. Tie môže užívať v bežnej dennej dávke každý. ˌDéčkoˈ zhruba tritisíc miligramov denne, vitamín C približne o tisíc miligramov menej a zinok desať miligramov,” uviedol pre tvnoviny.sk infektológ Peter Sabaka.... Rekapitulácia: EFSA stanovil prípustnú hornú hranicu vitamínu D pre dospelých v prípade prevencie na 4000 IU/deň. MUDr. Sabaka odporúča proti omikronu užívať déčko v dávke 120 000 000 IU/deň. Mohli by ste pán doktor poskytnúť laickej aj odbornej verejnosti štúdiu, kde bolo dávkovanie 120 000 000 IU v prípade vitamínu D odporúčané? Dovolíme si tvrdiť, že Vašim odporúčaním kráčate po veľmi tenkom ľade. To, že časť vyjadrenia dodatočne vymažete, neznamená, že neexistovalo. Viete koľko ľudí si Vaše pôvodné odporúčanie stihlo prečítať? Ako lekár iste viete, čo by takéto dávkovanie vitamínu D mohlo spôsobiť, ak by sa títo ľudia riadili Vašim odporúčaním, že? Pán Doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD., vyjadrili ste sa, že budete diskutovať len so seberovnými. Obávame sa, že bude veľmi ťažké nájsť odborníka Vašich vedomostí, ktorý by bol rovnocenným partnerov do odbornej diskusie s Vami. Dovoľte ešte, aby sme Vám pripomenuli časť Vášho vlastného vyjadrenia. Ku cti Vám slúži, že v jednej vete, ktorú sme nezvýraznili (a verte, že sme chceli), ste si aspoň priznali jeden už očividný fakt. https://odbornakomisia.sk/domace-spravy/mudr-sabaka-opat-raz-medialne-odprezentoval-svoje-odborne-znalosti/

JUDr. Peter Weis: Dlhé biele tiene. . .


... Možno ste si položili aj vy otázku, ako je možné, že sa nájdu lekári, ktorí bez zábran vakcinujú a vakcinujú. hoci si musia byť vedomí, čo tým spôsobujú niektorým ľuďom. Že im je jedno, že je to niečo ako ruská ruleta – a že výsledkom ich konania sú niektorí ľudia doživotne poškodení na zdraví, či mŕtvi.
Chcete odpoveď?
No tak si položte otázku, čo viete o histórii fašizmu.
Viete koľko obyčajných ľudí podporovalo fašizmus?
1% celkovej populácie.
Bolo to iba necelé 1% celého národa.
Ale lekárov ich podporovalo 7%.
7 % všetkých nemeckých lekárov sa počas druhej svetovej vojny stalo členmi nacistických SS...
... Čo je možno ešte znepokojujúcejšie, je skutočnosť, že nacistický režim nebol ani prvý, ani posledný, ktorý umožnil premenu lekárov na vrahov...
https://akw.sk/rozne/dlhe-biele-tiene/


**JUDr. Peter Weis: Dlhé biele tiene. . .** ... Možno ste si položili aj vy otázku, ako je možné, že sa nájdu lekári, ktorí bez zábran vakcinujú a vakcinujú. hoci si musia byť vedomí, čo tým spôsobujú niektorým ľuďom. Že im je jedno, že je to niečo ako ruská ruleta – a že výsledkom ich konania sú niektorí ľudia doživotne poškodení na zdraví, či mŕtvi. Chcete odpoveď? No tak si položte otázku, čo viete o histórii fašizmu. Viete koľko obyčajných ľudí podporovalo fašizmus? 1% celkovej populácie. Bolo to iba necelé 1% celého národa. Ale lekárov ich podporovalo 7%. 7 % všetkých nemeckých lekárov sa počas druhej svetovej vojny stalo členmi nacistických SS... ... Čo je možno ešte znepokojujúcejšie, je skutočnosť, že nacistický režim nebol ani prvý, ani posledný, ktorý umožnil premenu lekárov na vrahov... https://akw.sk/rozne/dlhe-biele-tiene/

JUDr. Peter Weis: Komu leží sloboda slova v žalúdku?
Od momentov, kedy sme sa začali venovať dvom témam: výzva MUDr. Sabaku na debatu (s negatívnym výsledkom) a dohode DCA so SŠA sme zaznamenali výrazný nárast útokov na našu doménu akw.sk.
5th Avenue nás má zaiste už dlhší čas v hľadáčiku (a my ich záujem budeme podľa potreby zrkadliť).
Poskytujeme ilustračný prehľad:...
Na všetky uvedené útoky budeme odpovedať symetricky alebo asymetricky. Niektoré špecifické útoky budú znamenať zničenie investícií nepriateľa do ním ťažko vybudovaných kultov osobností (často spoločnosťou označených symbolom lietajúceho zvieraťa trpiaceho leucizmom, ktoré v prírode nemajú takmer žiadnu šancu samostatne prežiť, prežívajú najmä v ZOO). Oznam pre nepriateľa: tento typ protiopatrenia už nie je odvrátiteľný. Prvý už čoskoro a verejne. Prídete postupne o všetkých. Pravda všetkých demaskuje. My len namažeme kolieska povestných mlynov...
https://akw.sk/etika/komu-lezi-sloboda-slova-v-zaludku/


**JUDr. Peter Weis: Komu leží sloboda slova v žalúdku?** Od momentov, kedy sme sa začali venovať dvom témam: výzva MUDr. Sabaku na debatu (s negatívnym výsledkom) a dohode DCA so SŠA sme zaznamenali výrazný nárast útokov na našu doménu akw.sk. 5th Avenue nás má zaiste už dlhší čas v hľadáčiku (a my ich záujem budeme podľa potreby zrkadliť). Poskytujeme ilustračný prehľad:... Na všetky uvedené útoky budeme odpovedať symetricky alebo asymetricky. Niektoré špecifické útoky budú znamenať zničenie investícií nepriateľa do ním ťažko vybudovaných kultov osobností (často spoločnosťou označených symbolom lietajúceho zvieraťa trpiaceho leucizmom, ktoré v prírode nemajú takmer žiadnu šancu samostatne prežiť, prežívajú najmä v ZOO). Oznam pre nepriateľa: tento typ protiopatrenia už nie je odvrátiteľný. Prvý už čoskoro a verejne. Prídete postupne o všetkých. Pravda všetkých demaskuje. My len namažeme kolieska povestných mlynov... https://akw.sk/etika/komu-lezi-sloboda-slova-v-zaludku/
Upravené 14. 2. 2022 o 22:02

JUDr. Peter Weis: Nové štatistiky ku kovid „vakcínam“
Tu sú nové čísla z VAERS (Zdroj: MUDr. Zelenko)
22 607 úmrtí
29 716 myokarditíd
25 777 život ohrozujúcich udalostí
38 693 važnych alergických reakcií
40 069 trvalo invalidných príjemcov „vakcín“
Údaje za rok 2021 v USA:
MI/srdcový infarkt sa zvýšil o 269 %
Myokarditída nárast až o 285 %
Pľúcna embólia sa zvýšila o 467 %
Mozgový infarkt až o 393 %
Prípady Bellovej (tvárovej) obrny o 319 %
Výskyt imunodeficiencie sa zvýšil o 275 %
SM/demyelinizačná diagnóza sa zvýšila o 487 %
Abnormálny rast tkanív-novotvarov o 296 %
Netraumatické subarachnoidálne krvácanie/iCH až o 312 %
Spontánny potrat vzrástol o 306 %
Výplaty životného poistenia na rok 2021 pre vekovú skupinu 18-64 vzrástli o 40 %, pritom poisťovne tvrdia, že 10 % nárast je štatisticky udalosťou s výskytom 1 za 200 rokov.
https://akw.sk/covid-19/nove-statistiky-ku-kovid-vakcinam/


**JUDr. Peter Weis: Nové štatistiky ku kovid „vakcínam“** Tu sú nové čísla z VAERS (Zdroj: MUDr. Zelenko) 22 607 úmrtí 29 716 myokarditíd 25 777 život ohrozujúcich udalostí 38 693 važnych alergických reakcií 40 069 trvalo invalidných príjemcov „vakcín“ Údaje za rok 2021 v USA: MI/srdcový infarkt sa zvýšil o 269 % Myokarditída nárast až o 285 % Pľúcna embólia sa zvýšila o 467 % Mozgový infarkt až o 393 % Prípady Bellovej (tvárovej) obrny o 319 % Výskyt imunodeficiencie sa zvýšil o 275 % SM/demyelinizačná diagnóza sa zvýšila o 487 % Abnormálny rast tkanív-novotvarov o 296 % Netraumatické subarachnoidálne krvácanie/iCH až o 312 % Spontánny potrat vzrástol o 306 % Výplaty životného poistenia na rok 2021 pre vekovú skupinu 18-64 vzrástli o 40 %, pritom poisťovne tvrdia, že 10 % nárast je štatisticky udalosťou s výskytom 1 za 200 rokov. https://akw.sk/covid-19/nove-statistiky-ku-kovid-vakcinam/

JUDr. Peter Weis: Ďalší klinec do rakvy
Ono to „company oriented“ propaganda podávania „vakcíny“ má čoraz ťažšie. Priehradný múr postupne presakuje, pričom sa tvoria nové a nové priesaky. Je len otázkou času, kedy sa roztrhne celý múr. Na stránke osel.cz bol opublikovaný príspevok „Spike protein aktivuje endogenní retroviry“. ...
https://akw.sk/covid-19/dalsi-klinec-do-rakvy/


**JUDr. Peter Weis: Ďalší klinec do rakvy** Ono to „company oriented“ propaganda podávania „vakcíny“ má čoraz ťažšie. Priehradný múr postupne presakuje, pričom sa tvoria nové a nové priesaky. Je len otázkou času, kedy sa roztrhne celý múr. Na stránke osel.cz bol opublikovaný príspevok „Spike protein aktivuje endogenní retroviry“. ... https://akw.sk/covid-19/dalsi-klinec-do-rakvy/

JUDr. Peter Weis: Ukrajina, SŠA, bratia Česi a olympiáda
Okrem toho, že nórsku bežkyňu na lyžiach v cieli kriesili zrejme kvôli tzv. nocebo efektu vakcíny, ktorý ako novú dymovú clonu objavil jeden denník s písmenkom (z nadmorskej výšky to zjavne nemá, Nóri sa pripravovali v ešte vyššej polohe a nevynechávajú Anterselve), sme sa dozvedeli, že česká hokejová reprezentácia venuje svoje víťazstvo 6:5 nad ruskou Ukrajine. Presnejšie, Česi o tom nič nevedia a Ukrajinci to tvrdia. Mimochodom, kto ten hokej videl, určite potvrdí, že si Česi zvíťaziť zaslúžili.
https://akw.sk/domace-spravy/ukrajina-ssa-bratia-cesi-a-olympiada/


**JUDr. Peter Weis: Ukrajina, SŠA, bratia Česi a olympiáda** Okrem toho, že nórsku bežkyňu na lyžiach v cieli kriesili zrejme kvôli tzv. nocebo efektu vakcíny, ktorý ako novú dymovú clonu objavil jeden denník s písmenkom (z nadmorskej výšky to zjavne nemá, Nóri sa pripravovali v ešte vyššej polohe a nevynechávajú Anterselve), sme sa dozvedeli, že česká hokejová reprezentácia venuje svoje víťazstvo 6:5 nad ruskou Ukrajine. Presnejšie, Česi o tom nič nevedia a Ukrajinci to tvrdia. Mimochodom, kto ten hokej videl, určite potvrdí, že si Česi zvíťaziť zaslúžili. https://akw.sk/domace-spravy/ukrajina-ssa-bratia-cesi-a-olympiada/

JUDr. Peter Weis: SARS-Cov-2 a „vakcína“ ako biologická zbraň – výpoveď svedka
Vedkyňa Li-Meng Yan poskytla pre Medzinárodný súd v Haagu svoje svedectvo o pôvode vírusu SARS-Cov-2 ako výsledku tzv. „gain of function“ a svedectvo o tom, ako ho Čína úmyselne vypustila a ako tieto informácie mala k dispozícii Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) od samého začiatku a ako WHO spolupracovala na kamufláži týchto informácií v spolupráci s Komunistickou stranou Číny...
https://akw.sk/covid-19/sars-cov-2-a-vakcina-ako-biologicka-zbran-vypoved-svedka/


**JUDr. Peter Weis: SARS-Cov-2 a „vakcína“ ako biologická zbraň – výpoveď svedka** Vedkyňa Li-Meng Yan poskytla pre Medzinárodný súd v Haagu svoje svedectvo o pôvode vírusu SARS-Cov-2 ako výsledku tzv. „gain of function“ a svedectvo o tom, ako ho Čína úmyselne vypustila a ako tieto informácie mala k dispozícii Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) od samého začiatku a ako WHO spolupracovala na kamufláži týchto informácií v spolupráci s Komunistickou stranou Číny... https://akw.sk/covid-19/sars-cov-2-a-vakcina-ako-biologicka-zbran-vypoved-svedka/

JUDr. Peter Weis : Chýbajú peniaze v zdravotníctve?
Viacerí predstavitelia súčasnej štátnej moci sa permanentne vyjadrujú, že zdravotníctvo je finančne dlhodobo poddimenzované. Chýba personál, čo do kvalifikácie aj do počtu, zato sa tu veselo pretestoval hotový majland. Preťažené zdravotné sestry boli odmeňované potleskom namiesto financií. Majú preto právo vedieť, ako si žili ich nadriadení na Ministerstve zdravotníctva. Z ruky do úst to však zjavne nebolo. Pozrite sa na 2 grafy: prvý je vývoj počtu zamestnancov v rezorte, druhý vývoj rastu miezd v rezorte, kde chýbajú peniaze....
https://akw.sk/covid-19/chybaju-peniaze-v-zdravotnictve/


**JUDr. Peter Weis : Chýbajú peniaze v zdravotníctve?** Viacerí predstavitelia súčasnej štátnej moci sa permanentne vyjadrujú, že zdravotníctvo je finančne dlhodobo poddimenzované. Chýba personál, čo do kvalifikácie aj do počtu, zato sa tu veselo pretestoval hotový majland. Preťažené zdravotné sestry boli odmeňované potleskom namiesto financií. Majú preto právo vedieť, ako si žili ich nadriadení na Ministerstve zdravotníctva. Z ruky do úst to však zjavne nebolo. Pozrite sa na 2 grafy: prvý je vývoj počtu zamestnancov v rezorte, druhý vývoj rastu miezd v rezorte, kde chýbajú peniaze.... https://akw.sk/covid-19/chybaju-peniaze-v-zdravotnictve/
35.92k
310
28
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept