Politika v ČR
Pražský Hrad

Projev vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře při tiskovém briefingu
18.října 2021


Dobrý den,


nejdříve snad pár věcí, abych vyvrátil jisté spekulace z minulého týdne.


Každý občan ví, že nemůže být hospitalizován v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení proti své vůli. O tom, zda vůbec a kdy bude hospitalizován pan prezident, si vždycky rozhodoval pan prezident sám poté, co pan profesor Zavoral doporučil hospitalizaci. Jeho okolí včetně jeho rodiny naléhalo na pana prezidenta, aby souhlasil s tímto doporučením. Převoz a hospitalizace pana prezidenta byly plánované.


Ke spekulacím v médiích, že byl při převozu pan prezident v bezvědomí. Kdyby tomu tak bylo, tak by asi měl na obličeji kyslíkovou masku a byl by napojen na přístroje. Pokud jste se dívali pořádně na vámi velmi neeticky pořízené záběry, nic takového nebylo.


Zdůrazňuji, že Kancelář prezidenta republiky je ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 114/1993 Sbírky o Kanceláři prezidenta republiky jeho obslužná organizace zajišťující obstarávání věcí spojených s výkonem jeho pravomocí stanovených Ústavou a zákony a jeho protokolárními povinnostmi a veřejnou činností. Nic víc, ale ani nic méně.


Ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny je Kancelář prezidenta republiky limitována ve své činnosti striktním zákonným vymezením své působnosti a pokyny prezidenta republiky. Informace o zdravotním stavu, léčbě a prognózách uzdravování prezidenta republiky jsou pouze v jeho dispozici a dispozici rodinných příslušníků.


Kancelář prezidenta republiky stejně jako její vedoucí, kterého jmenuje a odvolává pouze pan prezident, se zodpovídá pouze panu prezidentovi a bez jeho souhlasu nelze informovat, ale ani si vyžádat žádné informace.


Mediální hra, kterou vyvolal předseda Senátu pan Vystrčil svým dopisem, aby Kancelář prezidenta republiky zjišťovala, případně poskytla informace, které nejsou v souladu se zákonem, měla sloužit pouze jako vždy ke zviditelnění. Dovolte mi, abych podotkl, že tolik pokrytectví, které předvádí předseda a někteří členové Senátu, jsem v životě nezažil, a vše od samého začátku směřuje pouze ke snaze zbavit pana prezidenta výkonu jeho pravomocí.


Mohu potvrdit, že mi v minulém týdnu pan prezident osobně uložil připravit rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny na termín 8. 11. letošního roku a aby nedocházelo k jakýmkoli spekulacím, požádal o účast předsedu Poslanecké sněmovny pana Vondráčka jako vykonatele tohoto aktu, aby byl přímo osobně přítomen. Osobně jsem s panem Vondráčkem byl přítomen toho, kdy pan prezident podepsal toto rozhodnutí a předal panu Vondráčkovi k vyřízení.


Moc rád bych touto cestou chtěl poděkovat občanům České republiky za jejich přání brzkého uzdravení našeho pana prezidenta a vyjádření podpory.


Stejně tak bych chtěl poděkovat Ústřední vojenské nemocnici a profesoru Zavoralovi za nejlepší možnou péči, kterou panu prezidentovi věnuje celý jeho kolektiv, a potvrzuji, že je zde pan prezident v těch nejlepších rukou.


Děkuji.


Vratislav Mynář, vedoucí KPR, Pražský hrad 18. října 2021


https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-vedouciho-kancelare-prezidenta-republiky-vratislava-mynare-pri-tiskovem-briefingu-16130


**Projev vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře při tiskovém briefingu 18.října 2021** Dobrý den, nejdříve snad pár věcí, abych vyvrátil jisté spekulace z minulého týdne. Každý občan ví, že nemůže být hospitalizován v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení proti své vůli. O tom, zda vůbec a kdy bude hospitalizován pan prezident, si vždycky rozhodoval pan prezident sám poté, co pan profesor Zavoral doporučil hospitalizaci. Jeho okolí včetně jeho rodiny naléhalo na pana prezidenta, aby souhlasil s tímto doporučením. Převoz a hospitalizace pana prezidenta byly plánované. Ke spekulacím v médiích, že byl při převozu pan prezident v bezvědomí. Kdyby tomu tak bylo, tak by asi měl na obličeji kyslíkovou masku a byl by napojen na přístroje. Pokud jste se dívali pořádně na vámi velmi neeticky pořízené záběry, nic takového nebylo. Zdůrazňuji, že Kancelář prezidenta republiky je ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 114/1993 Sbírky o Kanceláři prezidenta republiky jeho obslužná organizace zajišťující obstarávání věcí spojených s výkonem jeho pravomocí stanovených Ústavou a zákony a jeho protokolárními povinnostmi a veřejnou činností. Nic víc, ale ani nic méně. Ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny je Kancelář prezidenta republiky limitována ve své činnosti striktním zákonným vymezením své působnosti a pokyny prezidenta republiky. Informace o zdravotním stavu, léčbě a prognózách uzdravování prezidenta republiky jsou pouze v jeho dispozici a dispozici rodinných příslušníků. Kancelář prezidenta republiky stejně jako její vedoucí, kterého jmenuje a odvolává pouze pan prezident, se zodpovídá pouze panu prezidentovi a bez jeho souhlasu nelze informovat, ale ani si vyžádat žádné informace. Mediální hra, kterou vyvolal předseda Senátu pan Vystrčil svým dopisem, aby Kancelář prezidenta republiky zjišťovala, případně poskytla informace, které nejsou v souladu se zákonem, měla sloužit pouze jako vždy ke zviditelnění. Dovolte mi, abych podotkl, že tolik pokrytectví, které předvádí předseda a někteří členové Senátu, jsem v životě nezažil, a vše od samého začátku směřuje pouze ke snaze zbavit pana prezidenta výkonu jeho pravomocí. Mohu potvrdit, že mi v minulém týdnu pan prezident osobně uložil připravit rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny na termín 8. 11. letošního roku a aby nedocházelo k jakýmkoli spekulacím, požádal o účast předsedu Poslanecké sněmovny pana Vondráčka jako vykonatele tohoto aktu, aby byl přímo osobně přítomen. Osobně jsem s panem Vondráčkem byl přítomen toho, kdy pan prezident podepsal toto rozhodnutí a předal panu Vondráčkovi k vyřízení. Moc rád bych touto cestou chtěl poděkovat občanům České republiky za jejich přání brzkého uzdravení našeho pana prezidenta a vyjádření podpory. Stejně tak bych chtěl poděkovat Ústřední vojenské nemocnici a profesoru Zavoralovi za nejlepší možnou péči, kterou panu prezidentovi věnuje celý jeho kolektiv, a potvrzuji, že je zde pan prezident v těch nejlepších rukou. Děkuji. Vratislav Mynář, vedoucí KPR, Pražský hrad 18. října 2021 https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-vedouciho-kancelare-prezidenta-republiky-vratislava-mynare-pri-tiskovem-briefingu-16130
Upravené 21. 10. 2021 o 12:56

Zeman není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti, sdělila ÚVN Senátu


podari se jim tento puc?


[quote="pid:38348, uid:307"]Zeman není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti, sdělila ÚVN Senátu[/quote] podari se jim tento puc?

Ono se dalo podle reakce ÚVN po návštěvě Vondráčka očekávat, že prezidenta nepodrží.
Hyeny už kvičí.


Ono se dalo podle reakce ÚVN po návštěvě Vondráčka očekávat, že prezidenta nepodrží. Hyeny už kvičí.

Zeman není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti, sdělila ÚVN Senátu


No, to je interpretace toho potkana Vystrčila.


Já o tom tedy silně pochybuju, myslím, že se Zeman najednou zjeví a budou lítat hroma a blesky. Možná ve zprávě byla formulace jako "je v pracovní neschopnosti", což se u někoho v nemocnici tak nějak automaticky předpokládá.


[quote="pid:38348, uid:307"]Zeman není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti, sdělila ÚVN Senátu[/quote] No, to je interpretace toho potkana Vystrčila. Já o tom tedy silně pochybuju, myslím, že se Zeman najednou zjeví a budou lítat hroma a blesky. Možná ve zprávě byla formulace jako "je v pracovní neschopnosti", což se u někoho v nemocnici tak nějak automaticky předpokládá.

No, to je interpretace toho potkana Vystrčila.

Vystrčil četl zprávu ÚVN.


[quote="pid:38352, uid:372"]No, to je interpretace toho potkana Vystrčila.[/quote] Vystrčil četl zprávu ÚVN.

Vystrčil četl zprávu ÚVN.


Číst, pochopit a interpretovat jsou zcela rozdílné věci. Že ta krysa něco "vyčetla" a nějak to interpretovala, neznamená, že tomu tak i je.


Zprávu samozřejmě ukázat nemůže, tak tomuto čestému člověku prostě musíme věřit...


[quote="pid:38353, uid:101"]Vystrčil četl zprávu ÚVN.[/quote] Číst, pochopit a interpretovat jsou zcela rozdílné věci. Že ta krysa něco "vyčetla" a nějak to interpretovala, neznamená, že tomu tak i je. Zprávu samozřejmě ukázat nemůže, tak tomuto čestému člověku prostě musíme věřit...

nenazýval bych to pučem, protože to nemá krok 2.,3.,4. Spíše improvizovaný Kábul v českých podmínkách. Někdo žene tu liberastní soldatesku a izolované městské voličstvo do nějaké formy (křeče) , směřující k 17.11. Ale,jak říkám, nevidím tam žádný krok 2.,3.,4. atd. Volební výsledek je tragicky iluzorní, v podstatě dvě třetiny až tři čtvrtiny populace jsou proti potenciálním pučistům. velmi mi to začíná připomínat prosinec a leden 2021 v RSA , včetně Kapitolu.
Tohle nemá ani náhodou v ruce nějaký dementní vytrčil, ten napro neví, která bije.


nenazýval bych to pučem, protože to nemá krok 2.,3.,4. Spíše improvizovaný Kábul v českých podmínkách. Někdo žene tu liberastní soldatesku a izolované městské voličstvo do nějaké formy (křeče) , směřující k 17.11. Ale,jak říkám, nevidím tam žádný krok 2.,3.,4. atd. Volební výsledek je tragicky iluzorní, v podstatě dvě třetiny až tři čtvrtiny populace jsou proti potenciálním pučistům. velmi mi to začíná připomínat prosinec a leden 2021 v RSA , včetně Kapitolu. Tohle nemá ani náhodou v ruce nějaký dementní vytrčil, ten napro neví, která bije.

sdělila ÚVN Senátu


Senát zřejmě "objevil Ameriku"..
ÚVN zřejmě sdělila Senátu ČR je Miloš Zeman je v pracovní neschopnosti a tak Senát ČR "objevil Ameriku" a zahájil "proceduru odebrání pravomocí prezidentovi Miloši Zemanovi, který není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti."
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/senat-vystrcil-zdravotni-stav-prezidenta-zemana-odpoved-uvn.A211018_152045_domaci_kop


Parafrázovanými slovy klasika "Kdyby blbost nadnášela, tak létají jak holubičky".
_


Slovník pojmů z oblasti BOZP a PO:_
Pracovní neschopnost
Pracovní neschopnost je stav člověka, který je ze zdravotních důvodů uznán jako dočasně neschopný práce. Během této doby se na takového člověka vztahuje zvláštní systém práv a povinností.
Během dočasné pracovní neschopnosti je zaměstnanci poskytována náhrady mzdy v případě, že zaměstnanec splňuje podmínky nároku nemocenské podle předpisů o zdravotním pojištění.
Vznik průběh a ukončení pracovní neschopnosti je upraven zákonem č. 187/2006 sb. o nemocenském pojištění.
https://www.bozp.cz/slovnik-pojmu/pracovni-neschopnost/


[quote="pid:38348, uid:307"]sdělila ÚVN Senátu[/quote] **Senát zřejmě "objevil Ameriku"..** ÚVN zřejmě sdělila Senátu ČR je Miloš Zeman je v pracovní neschopnosti a tak Senát ČR "objevil Ameriku" a zahájil "proceduru odebrání pravomocí prezidentovi Miloši Zemanovi, který není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti." Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/senat-vystrcil-zdravotni-stav-prezidenta-zemana-odpoved-uvn.A211018_152045_domaci_kop **Parafrázovanými slovy klasika "Kdyby blbost nadnášela, tak létají jak holubičky".** _ Slovník pojmů z oblasti BOZP a PO:_ Pracovní neschopnost Pracovní neschopnost je stav člověka, který je ze zdravotních důvodů uznán jako dočasně neschopný práce. Během této doby se na takového člověka vztahuje zvláštní systém práv a povinností. Během dočasné pracovní neschopnosti je zaměstnanci poskytována náhrady mzdy v případě, že zaměstnanec splňuje podmínky nároku nemocenské podle předpisů o zdravotním pojištění. Vznik průběh a ukončení pracovní neschopnosti je upraven zákonem č. 187/2006 sb. o nemocenském pojištění. https://www.bozp.cz/slovnik-pojmu/pracovni-neschopnost/
Upravené 18. 10. 2021 o 19:39

nenazýval bych to pučem, protože to nemá krok 2.,3.,4. Spíše improvizovaný Kábul v českých podmínkách. Někdo žene tu liberastní soldatesku a izolované městské voličstvo do nějaké formy (křeče) , směřující k 17.11.


To by asi chtělo dovysvětlit.
Zatím to spíš spěje k tomu, že si demoblok díky pozici předsedy Sněmovny najmenuje vlastního premiéra i ministry.


[quote="pid:38355, uid:57"]nenazýval bych to pučem, protože to nemá krok 2.,3.,4. Spíše improvizovaný Kábul v českých podmínkách. Někdo žene tu liberastní soldatesku a izolované městské voličstvo do nějaké formy (křeče) , směřující k 17.11.[/quote] To by asi chtělo dovysvětlit. Zatím to spíš spěje k tomu, že si demoblok díky pozici předsedy Sněmovny najmenuje vlastního premiéra i ministry.

A co bude dál ? Pokud nemá plán pokračování a hlavně cíle a smysl, tak se jedná o - co ? ČR visí ve vzduchoprázdnu ? Úplně libovolná exekutiva sestavená v dnešní době je exekutiva "přechodu". Znovu připomínám podobnost s RSA .


A co bude dál ? Pokud nemá plán pokračování a hlavně cíle a smysl, tak se jedná o - co ? ČR visí ve vzduchoprázdnu ? Úplně libovolná exekutiva sestavená v dnešní době je exekutiva "přechodu". Znovu připomínám podobnost s RSA .

Co říkáte vyjádření Vojenské nemocnice že předseda se vyjádřil že president Zeman není schopen vládnout? Že článek 66 budou aktivovat? Jsem z toho celá divna.


Co říkáte vyjádření Vojenské nemocnice že předseda se vyjádřil že president Zeman není schopen vládnout? Že článek 66 budou aktivovat? Jsem z toho celá divna.

není schopen vládnout?


To netvrdil ani Vystrčil, natož ÚVN. Hovořil o "neschopnosti Miloše Zemana vykonávat žádné pracovní povinnosti", tj. v řeči lékařů "pracovní neschopnost". Zřejmě nový pohled Vystrčila a jeho kolegů na uplatňování zákoníku práce. Nemocní se mají zřejmě na co těšit..


[quote="pid:38372, uid:88"]není schopen vládnout?[/quote] To netvrdil ani Vystrčil, natož ÚVN. Hovořil o "neschopnosti Miloše Zemana vykonávat žádné pracovní povinnosti", tj. v řeči lékařů "pracovní neschopnost". Zřejmě nový pohled Vystrčila a jeho kolegů na uplatňování zákoníku práce. Nemocní se mají zřejmě na co těšit..
Upravené 18. 10. 2021 o 20:03

Tady hrozí Bílá hora. Veleba na Fialu vytáhl to nejtěžší
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Tady-hrozi-Bila-hora-Veleba-na-Fialu-vytahl-to-nejtezsi-680645?utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz


Vidím to tak, že národ bude muset začít volit do senátu a vykopnout odtud ty tajtrlíky.


Tady hrozí Bílá hora. Veleba na Fialu vytáhl to nejtěžší https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Tady-hrozi-Bila-hora-Veleba-na-Fialu-vytahl-to-nejtezsi-680645?utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz Vidím to tak, že národ bude muset začít volit do senátu a vykopnout odtud ty tajtrlíky.

Všem s vyšší hladinou adrenalinu doporučuji nějaká sedativa. Začíná se tu šířit hysterie přesně podle naplánovaného scénáře. Přitom jediný, kdo může žít v oprávněných obavách z budoucnosti, jsoi VÍTĚZOVÉ.


Všem s vyšší hladinou adrenalinu doporučuji nějaká sedativa. Začíná se tu šířit hysterie přesně podle naplánovaného scénáře. Přitom jediný, kdo může žít v oprávněných obavách z budoucnosti, jsoi VÍTĚZOVÉ.

S aktivací článku 66 bych byl opatrný, řekl předseda sněmovny Vondráček. Měla by to podle něj udělat případně až nová sněmovna, která bude odrážet rozložení sil po nedávných volbách.
Vondráček zdůraznil, že nyní je ještě několik týdnů čas, protože ustavující schůze sněmovny se sejde 8. listopadu a několik dní potrvá. „Teprve poté bude premiér skládat demisi a při tomto úkonu uvidíme, v jaké kondici bude pan prezident.“
Současná sněmovna už článek 66 Ústavy podle něj určitě aktivovat nebude. „Nám končí mandát 21. října. To už si myslím, že není reálné a ani to není žádoucí.“
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/s-aktivaci-clanku-66-bych-byl-opatrny-rekl-predseda-snemovny-vondracek_2110181912_voj


S aktivací článku 66 bych byl opatrný, řekl předseda sněmovny Vondráček. Měla by to podle něj udělat případně až nová sněmovna, která bude odrážet rozložení sil po nedávných volbách. Vondráček zdůraznil, že nyní je ještě několik týdnů čas, protože ustavující schůze sněmovny se sejde 8. listopadu a několik dní potrvá. „Teprve poté bude premiér skládat demisi a při tomto úkonu uvidíme, v jaké kondici bude pan prezident.“ Současná sněmovna už článek 66 Ústavy podle něj určitě aktivovat nebude. „Nám končí mandát 21. října. To už si myslím, že není reálné a ani to není žádoucí.“ https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/s-aktivaci-clanku-66-bych-byl-opatrny-rekl-predseda-snemovny-vondracek_2110181912_voj

Boletusi díky. Je to pravda, že adrenalin mi stoupl. Taky z toho, kam až jsou lidé schopni ve svém hyenismu zajít. Viz Tchajvanec a okamžité svolání tiskovky a okamžité vyjádření všech že musí aktivovat článek 66. Tak to musím přiznat že se mi zatmělo před očima. Hnusné a špinavé chování naší politické reorezentace je velmi odpudivé. Jediné dobré je, že teď už skoro všichni vidí jací jsou ti, co byli zvoleni a vyhráli volby...alespoň si to myslí.


Boletusi díky. Je to pravda, že adrenalin mi stoupl. Taky z toho, kam až jsou lidé schopni ve svém hyenismu zajít. Viz Tchajvanec a okamžité svolání tiskovky a okamžité vyjádření všech že musí aktivovat článek 66. Tak to musím přiznat že se mi zatmělo před očima. Hnusné a špinavé chování naší politické reorezentace je velmi odpudivé. Jediné dobré je, že teď už skoro všichni vidí jací jsou ti, co byli zvoleni a vyhráli volby...alespoň si to myslí.

Vypadá to na manévr a hraje se kdo koho přetlačí.
Nicméně GP si nemůže dovolit ztratit Prahu, okultní centrum židovstva.


Vypadá to na manévr a hraje se kdo koho přetlačí. Nicméně GP si nemůže dovolit ztratit Prahu, okultní centrum židovstva.

Víte, přátelé o Senátu a jeho zbytečnosti bylo již napsáno mnoho a řečeno ještě více. Nepopiratelný fakt je, že je to trafika pro vysloužilé a ideově impotentní politiky a političky. Pokud byla myšlenka, že bude brzdou parlamentu v současné době se ukazuje, že je spíše pravým opakem. No nakonec - aktivní blbec je horší než třídní nepřítel - (nemyslím, že by ho to po třech dnech přešlo).
Bohužel sklízíme jen to co Havel zasel. Každá epocha měla své politiky - osobnosti jako Winston Churchill, Josif Bros Tito, Andreas Papandreou, Charles de Gaulle (a že ten musel sakra moc vadit, když na něho bylo spácháno 67 atentátů) a další. Je potřeba si přiznat fakt, že takové osobnosti dnes neexistují ani jako vzorek.


Mám trpký úsměv na tváři, když slyším jaký že byl Muamar Kaddáfi diktátor. Proti dnešním vládním garnitůrám evropských států to byl trapný začátečník s nevalnými znalostmi. Školství a zdravotnictví zdarma, takového diktátora bych přijal s otevřenou náručí! Dnes nejsou ani pod pultíkem, ani nad pultíkem.


Řítíme se z kopce a ten rychlík nemá brzy, ani záchranou. A pomátná věta - na zdolání Evropy nepotřebujeme zbraně, stačí nám dělohy našich žen.


Víte, přátelé o Senátu a jeho zbytečnosti bylo již napsáno mnoho a řečeno ještě více. Nepopiratelný fakt je, že je to trafika pro vysloužilé a ideově impotentní politiky a političky. Pokud byla myšlenka, že bude brzdou parlamentu v současné době se ukazuje, že je spíše pravým opakem. No nakonec - aktivní blbec je horší než třídní nepřítel - (nemyslím, že by ho to po třech dnech přešlo). Bohužel sklízíme jen to co Havel zasel. Každá epocha měla své politiky - osobnosti jako Winston Churchill, Josif Bros Tito, Andreas Papandreou, Charles de Gaulle (a že ten musel sakra moc vadit, když na něho bylo spácháno 67 atentátů) a další. Je potřeba si přiznat fakt, že takové osobnosti dnes neexistují ani jako vzorek. Mám trpký úsměv na tváři, když slyším jaký že byl Muamar Kaddáfi diktátor. Proti dnešním vládním garnitůrám evropských států to byl trapný začátečník s nevalnými znalostmi. Školství a zdravotnictví zdarma, takového diktátora bych přijal s otevřenou náručí! Dnes nejsou ani pod pultíkem, ani nad pultíkem. Řítíme se z kopce a ten rychlík nemá brzy, ani záchranou. A pomátná věta - na zdolání Evropy nepotřebujeme zbraně, stačí nám dělohy našich žen.

Přitom jediný, kdo může žít v oprávněných obavách z budoucnosti, jsoi VÍTĚZOVÉ.


Tým víťazstvám,
tým víťazstvám,
spláca daň zvláštny smútok víťazov,
keď je sláva príťažou,
zvláštny smútok víťazov,
keď je sláva príťažou,
jé-jé-jé...


[quote="pid:38392, uid:57"]Přitom jediný, kdo může žít v oprávněných obavách z budoucnosti, jsoi VÍTĚZOVÉ.[/quote] _Tým víťazstvám, tým víťazstvám, spláca daň zvláštny smútok víťazov, keď je sláva príťažou, zvláštny smútok víťazov, keď je sláva príťažou, jé-jé-jé..._

To netvrdil ani Vystrčil, natož ÚVN. Hovořil o "neschopnosti Miloše Zemana vykonávat žádné pracovní povinnosti", tj. v řeči lékařů "pracovní neschopnost". Zřejmě nový pohled Vystrčila a jeho kolegů na uplatňování zákoníku práce.


_"Sdělení ÚVN, jak ho představil Vystrčil
Sdělení první: Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice není Miloš Zeman, prezident republiky, v současné době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti.

Sdělení druhé: Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice je vzhledem k charakteru základního onemocnění dlouhodobá prognóza zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana hodnocena jako krajně nejistá, a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech je hodnocena jako málo pravděpodobná.


Sdělení třetí: S názorem, stanoviskem Ústřední vojenské nemocnice Praha na zdravotní stav prezidenta republiky byl ve středu 13. října, brzy dopoledne, seznámen inženýr Vratislav Mynář, vedoucí kanceláře prezidenta republiky, kterému bylo rovněž stanovisko předáno v písemné podobě."


Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/senat-vystrcil-zdravotni-stav-prezidenta-zemana-odpoved-uvn.A211018_152045_domaci_kop


  • v současné době není schopen, a ne trvale - viz. @Ludvík
  • krajně nejistá, v to není žádná určitost
  • v následujících týdnech je hodnocena jako málo pravděpodobná - proč uvedli zrovna časový údaj týdnů, a ne třeba měsíců? Následující 3 týdny do zasedání Poslanecké sněmovny.

Celé to má podtón: nechci nic sdělit, ale musím něco sdělit.


[quote="pid:38387, uid:270"]To netvrdil ani Vystrčil, natož ÚVN. Hovořil o "neschopnosti Miloše Zemana vykonávat žádné pracovní povinnosti", tj. v řeči lékařů "pracovní neschopnost". Zřejmě nový pohled Vystrčila a jeho kolegů na uplatňování zákoníku práce.[/quote] __"Sdělení ÚVN, jak ho představil Vystrčil Sdělení první: Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice není Miloš Zeman, prezident republiky, v **současné době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. ** Sdělení druhé: Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice je vzhledem k charakteru základního onemocnění **dlouhodobá prognóza zdravotního stavu** prezidenta Miloše Zemana hodnocena jako **krajně nejistá**, a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností **v následujících týdnech** je hodnocena jako málo pravděpodobná._ _Sdělení třetí: S názorem, stanoviskem Ústřední vojenské nemocnice Praha na zdravotní stav prezidenta republiky byl ve středu 13. října, brzy dopoledne, seznámen inženýr Vratislav Mynář, vedoucí kanceláře prezidenta republiky, kterému bylo rovněž stanovisko předáno v písemné podobě."_ _Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/senat-vystrcil-zdravotni-stav-prezidenta-zemana-odpoved-uvn.A211018_152045_domaci_kop_ - v současné době není schopen, a ne trvale - viz. @Ludvík - krajně nejistá, v to není žádná určitost - v následujících týdnech je hodnocena jako málo pravděpodobná - proč uvedli zrovna časový údaj týdnů, a ne třeba měsíců? Následující 3 týdny do zasedání Poslanecké sněmovny. Celé to má podtón: nechci nic sdělit, ale musím něco sdělit.

iDnes níže uvedené vydává za dokument ÚVN, což je samozřejmě "hloupost", kterou by se spíše měla zabývat policie, jako šířením poplašné zprávy.


https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zeman-vystrcil-senat-nemocnice-nemoc-clanek66-uvn.A211018_182819_domaci_maka/diskuse/cas


iDnes níže uvedené vydává za dokument ÚVN, což je samozřejmě "hloupost", kterou by se spíše měla zabývat policie, jako šířením poplašné zprávy. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zeman-vystrcil-senat-nemocnice-nemoc-clanek66-uvn.A211018_182819_domaci_maka/diskuse/cas
Upravené 19. 10. 2021 o 10:01

Policie zahájí prošetřování. Z textu není jasné koho. Novinky nám to podávají jako že okolí prezidenta.
https://twitter.com/PolicieCZ/status/1450360744764186624


https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zlocin-proti-republice-policie-zahajila-vysetrovani-zemanova-okoli-40375351

Policie zahájí prošetřování. Z textu není jasné koho. Novinky nám to podávají jako že okolí prezidenta. https://twitter.com/PolicieCZ/status/1450360744764186624 https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zlocin-proti-republice-policie-zahajila-vysetrovani-zemanova-okoli-40375351

Kvůli dění kolem hospitalizace prezidenta Miloše Zemana podávají lidé trestní oznámení. Pražské vrchní státní zastupitelství dnes v tiskové zprávě uvedlo, že obdrželo podání, které se vztahuje ke čtvrteční schůzce hlavy státu s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO).
Zastupitel Prahy 4 Petr Kutílek (Praha 4 sobě – Zelení a NK) tvrdí, že kancléř Vratislav Mynář, poradce Martin Nejedlý, mluvčí Jiří Ovčáček a případně další lidé v Zemanově okolí si mohli přisvojit pravomoc úřadu, zneužít pravomoci, padělat veřejné listiny, případně se dopustit sabotáže.
https://www.ceska-justice.cz/2021/10/kvuli-deni-kolem-prezidenta-zemana-podavaji-lide-trestni-oznameni/


Kvůli dění kolem hospitalizace prezidenta Miloše Zemana podávají lidé trestní oznámení. Pražské vrchní státní zastupitelství dnes v tiskové zprávě uvedlo, že obdrželo podání, které se vztahuje ke čtvrteční schůzce hlavy státu s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). **Zastupitel Prahy 4 Petr Kutílek (Praha 4 sobě – Zelení a NK**) tvrdí, že kancléř Vratislav Mynář, poradce Martin Nejedlý, mluvčí Jiří Ovčáček a případně další lidé v Zemanově okolí si mohli přisvojit pravomoc úřadu, zneužít pravomoci, padělat veřejné listiny, případně se dopustit sabotáže. https://www.ceska-justice.cz/2021/10/kvuli-deni-kolem-prezidenta-zemana-podavaji-lide-trestni-oznameni/

Babiš: Vyzývám kancléře Mynáře k rezignaci. Pokud to neudělá, odvolám ho


Za koho kope Mynář? Je to skutečně Zemanovo "Berija"? Nebo mu celou dobu škodí?
Babiš podlehl tlaku?


[quote="pid:38475, uid:101"]Babiš: Vyzývám kancléře Mynáře k rezignaci. Pokud to neudělá, odvolám ho[/quote] Za koho kope Mynář? Je to skutečně Zemanovo "Berija"? Nebo mu celou dobu škodí? Babiš podlehl tlaku?

Jak mu škodí? Tím, že nepromluvil o zdravotním stavu prezidenta?


Jak mu škodí? Tím, že nepromluvil o zdravotním stavu prezidenta?

Fičí to krásně..rozjelo se to maximálně. Trestni čin proti republice, odvolání Zemanovo týmu...jde to do finále. Všechno a všechny nepohodlné zničit.


Fičí to krásně..rozjelo se to maximálně. Trestni čin proti republice, odvolání Zemanovo týmu...jde to do finále. Všechno a všechny nepohodlné zničit.

Státní převrat neocons, jako v SSA, než z Evropy vypadnou, řádně ji rozeserou...


Státní převrat neocons, jako v SSA, než z Evropy vypadnou, řádně ji rozeserou...

Babiš podlehl tlaku?


Otázkou v současnosti spíše je, čeho se Andrej Babiš tak bojí, že neváhá "pálit za sebou všechny mosty" ?!


[quote="pid:38476, uid:307"]Babiš podlehl tlaku?[/quote] Otázkou v současnosti spíše je, čeho se Andrej Babiš tak bojí, že neváhá "pálit za sebou všechny mosty" ?!

než z Evropy vypadnou


Kam by šli ? Ti nám, bohužel, zůstanou tady na krku. Včetně těch, kteří ještě přitáhnou ze zahraničí...


[quote="pid:38479, uid:168"]než z Evropy vypadnou[/quote] Kam by šli ? Ti nám, bohužel, zůstanou tady na krku. Včetně těch, kteří ještě přitáhnou ze zahraničí...

Vyjádření Klause mladšího k situaci okolo prezidenta Zemana ...


"Fakt nejsem fanoušek Miloše Zemana. Přísahám.
A už nedělám “politiku”.
Ale napíšu teda status.


I kdyby byl Miloš Zeman 5 minut před smrtí, popletenej a měl v sobě láhev becherovky. Pořád je 10x schopnější vykonávat ústavní funkce než Vystrčil.


A má k tomu 100x větší mandát občanů."


https://www.facebook.com/vaclavklausml/posts/1611873429143876


Vyjádření Klause mladšího k situaci okolo prezidenta Zemana ... "Fakt nejsem fanoušek Miloše Zemana. Přísahám. A už nedělám “politiku”. Ale napíšu teda status. I kdyby byl Miloš Zeman 5 minut před smrtí, popletenej a měl v sobě láhev becherovky. Pořád je 10x schopnější vykonávat ústavní funkce než Vystrčil. A má k tomu 100x větší mandát občanů." https://www.facebook.com/vaclavklausml/posts/1611873429143876

Jiří Ovčáček
@PREZIDENTmluvci
Jsou stále stejní. Už konstruují protistátní spiklenecké centrum.

Vyhrát ale nemůžete. Sami se totiž odsuzujete.
9:36 dop. · 19. 10. 2021·Twitter for iPhone


https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/1450365216068415495?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci **Jsou stále stejní. Už konstruují protistátní spiklenecké centrum.** **Vyhrát ale nemůžete. Sami se totiž odsuzujete.** 9:36 dop. · 19. 10. 2021·Twitter for iPhone https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/1450365216068415495?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
Upravené 19. 10. 2021 o 11:07

SSA se musí soustředit na Rusko a cinu, které nyní intenzivně posilují, osm set základen zdrojove neudrží, soustředí se spíš na jv Asii, Evropu energeticky rozflakaji, pindosu tu mají dost, spotřební materiál...


SSA se musí soustředit na Rusko a cinu, které nyní intenzivně posilují, osm set základen zdrojove neudrží, soustředí se spíš na jv Asii, Evropu energeticky rozflakaji, pindosu tu mají dost, spotřební materiál...

Někdy je důležité vytvořit co největší randál a to podstatné odehrát na kurtu č.2......Ta absolutní soustředěnost na české hřiště - nevím,nevím, jestli je to to pravé ? Na Slovensku vše začalo u Fica (kauza Kuciak) , poté se pinkalo až do rekonstrukce vlády (Fico-Pelle), pak se pod silným tlakem ustoupilo podpindosům jak na Hradě, tak i v parlamentu (ten tlak byl enormní) , no a nakonec se nitky opět sbíhají u Fica. Český příběh je jiný, ale ve své dlohodobosti a jednotlivých fázích podobný. Vyvozovat výsledek války podle průběhu,hlasitosti a výsledků dílčích bitev nevede ke správnému zhodnocení.
Z nějakého důvodu je pro protistranu z blížící se termín 17.listopadu přímo magický a velmi znervózňující


Někdy je důležité vytvořit co největší randál a to podstatné odehrát na kurtu č.2......Ta absolutní soustředěnost na české hřiště - nevím,nevím, jestli je to to pravé ? Na Slovensku vše začalo u Fica (kauza Kuciak) , poté se pinkalo až do rekonstrukce vlády (Fico-Pelle), pak se pod silným tlakem ustoupilo podpindosům jak na Hradě, tak i v parlamentu (ten tlak byl enormní) , no a nakonec se nitky opět sbíhají u Fica. Český příběh je jiný, ale ve své dlohodobosti a jednotlivých fázích podobný. Vyvozovat výsledek války podle průběhu,hlasitosti a výsledků dílčích bitev nevede ke správnému zhodnocení. Z nějakého důvodu je pro protistranu z blížící se termín 17.listopadu přímo magický a velmi znervózňující

Už kují železo.
Národ prý nejvíce zbožňuje generála Pavla smile


https://www.seznamzpravy.cz/clanek/novy-prezident-ctvrtina-cechu-nevi-nejvic-se-zatim-libi-general-pavel-178134#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=V7JHvVjIjWs-202110190950&dop_id=178134&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz


Už kují železo. Národ prý nejvíce zbožňuje generála Pavla :D https://www.seznamzpravy.cz/clanek/novy-prezident-ctvrtina-cechu-nevi-nejvic-se-zatim-libi-general-pavel-178134#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=V7JHvVjIjWs-202110190950&dop_id=178134&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
Upravené 19. 10. 2021 o 11:54

Díky za názor, obzvlášť boletusi tobě krajane, zklidňující faktor potřebujeme všichni jako vzduch k dýchání, což říkal Stalin o il - 2😏


Díky za názor, obzvlášť boletusi tobě krajane, zklidňující faktor potřebujeme všichni jako vzduch k dýchání, což říkal Stalin o il - 2

@Jiří - k tomu Seznamu - zřejmě v něm probíhá velmi intenzivní perestrojka a stává se z něj vyložený bulvár rozkročený od alternativy až k Senátu. Teď vyhodilidocela silného kádra Hoška z pozice šéfredaktora a proč? ME TOO...
Takže informace ze Seznamu osciluji ve velmi širokém pásmu validity.

@Jiří - k tomu Seznamu - zřejmě v něm probíhá velmi intenzivní perestrojka a stává se z něj vyložený bulvár rozkročený od alternativy až k Senátu. Teď vyhodilidocela silného kádra Hoška z pozice šéfredaktora a proč? ME TOO... Takže informace ze Seznamu osciluji ve velmi širokém pásmu validity.

Takže informace ze Seznamu osciluji ve velmi širokém pásmu validity.


Nepochybně. Proto také ten "vysmátej" smajlík.


Mimochodem, teď zrovna fedrují lockdown...


[quote="pid:38500, uid:57"]Takže informace ze Seznamu osciluji ve velmi širokém pásmu validity.[/quote] Nepochybně. Proto také ten "vysmátej" smajlík. Mimochodem, teď zrovna fedrují lockdown...
Upravené 19. 10. 2021 o 13:08

Premiér Andrej Babiš (ANO) by s aktivací článku 66 ústavy počkal. Prezident Miloš Zeman je podle něj zatím v nemocnici krátce a jeho role z hlediska povolební situace nastane až v prosinci. Babiš to dnes řekl České televizi. Při aktivaci článku 66 by si se souhlasem obou komor Parlamentu rozdělili část pravomocí hlavy státu předsedové vlády a Sněmovny. Babiš zároveň přiblížil, že Zeman byl 10. října v Lánech „strašně unavený“ a málo jedl. Kvůli schůzce v nemocnici premiér navíc připusil, že stávající šéf poslanců Radek Vondráček (ANO) nebude kandidátem hnutí ANO do vedení nové Sněmovny.
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/693342/babis-chce-konec-mynare-i-nejedleho-pas-o-zemanovi-prozradil-byl-strasne-unaveny-malo-jedl.html


Premiér Andrej Babiš (ANO) by s aktivací článku 66 ústavy počkal. **Prezident Miloš Zeman je podle něj zatím v nemocnici krátce a jeho role z hlediska povolební situace nastane až v prosinci.** Babiš to dnes řekl České televizi. Při aktivaci článku 66 by si se souhlasem obou komor Parlamentu rozdělili část pravomocí hlavy státu předsedové vlády a Sněmovny. Babiš zároveň přiblížil, že Zeman byl 10. října v Lánech „strašně unavený“ a málo jedl. Kvůli schůzce v nemocnici premiér navíc připusil, že stávající šéf poslanců Radek Vondráček (ANO) nebude kandidátem hnutí ANO do vedení nové Sněmovny. https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/693342/babis-chce-konec-mynare-i-nejedleho-pas-o-zemanovi-prozradil-byl-strasne-unaveny-malo-jedl.html

Vratislav Mynář si podřízl větev
https://www.ireporter.cz/2021/10/19/vratislav-mynar-si-podrizl-vetev/


"Miloš Vystrčil vyjádření ÚVN doslovně nečetl, ale zřejmě účelově a věcně interpretoval. Lze tak usoudit, že v něm není zřejmě uvedeno, že „Miloš Zeman není nyní ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti“, ale konstatování, že Miloš Zeman je v současnosti v pracovní neschopnosti. "


"Otázkou teď je, zda lze celou záležitost považovat ze strany pana Miloše Vystrčila a některých členů Senátu za „pouhou“ snahu o zviditelnění a pokrytectví, jak o tom hovořil vedoucí Kanceláře prezidenta republiky 18. října 2021 při tiskovém briefingu nebo za naplnění skutkové podstaty § 310 Podvracení republiky, zákona č. 40/2009 Sb., v platném znění. Na příslušných orgánech činných v trestním řízení teď je, aby celou věc nezávisle prošetřily a dále postupovaly dle platných právních předpisů. V historii je řada příkladů, kdy se trestného činu „podvracení republiky“ dopustili i nejvyšší státní činitelé."


**Vratislav Mynář si podřízl větev** https://www.ireporter.cz/2021/10/19/vratislav-mynar-si-podrizl-vetev/ "Miloš Vystrčil vyjádření ÚVN doslovně nečetl, ale zřejmě účelově a věcně interpretoval. Lze tak usoudit, že v něm není zřejmě uvedeno, že „Miloš Zeman není nyní ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti“, ale konstatování, že Miloš Zeman je v současnosti v pracovní neschopnosti. " "Otázkou teď je, zda lze celou záležitost považovat ze strany pana Miloše Vystrčila a některých členů Senátu za „pouhou“ snahu o zviditelnění a pokrytectví, jak o tom hovořil vedoucí Kanceláře prezidenta republiky 18. října 2021 při tiskovém briefingu nebo za naplnění skutkové podstaty § 310 Podvracení republiky, zákona č. 40/2009 Sb., v platném znění. Na příslušných orgánech činných v trestním řízení teď je, aby celou věc nezávisle prošetřily a dále postupovaly dle platných právních předpisů. V historii je řada příkladů, kdy se trestného činu „podvracení republiky“ dopustili i nejvyšší státní činitelé."

Prezident republiky obdržel přání od německého prezidenta
19.října 2021


Prezident republiky Miloš Zeman obdržel od Franka-Waltera Steinmeiera, prezidenta Spolkové republiky Německo, přání brzkého uzdravení.


Milý Miloši,
se zděšením jsem se dozvěděl, že jsi musel být převezen do nemocnice, kde se Ti dostalo intenzivní lékařské péče. Jsem si jistý, že jsi z lékařského hlediska v dobrých rukou, a přeji Ti mnoho sil a co nejrychlejší zlepšení Tvého zdravotního stavu!


Se srdečným pozdravem
Tvůj Frank


Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci


Prezident republiky obdržel přání od německého prezidenta 19.října 2021 Prezident republiky Miloš Zeman obdržel od Franka-Waltera Steinmeiera, prezidenta Spolkové republiky Německo, přání brzkého uzdravení. Milý Miloši, se zděšením jsem se dozvěděl, že jsi musel být převezen do nemocnice, kde se Ti dostalo intenzivní lékařské péče. Jsem si jistý, že jsi z lékařského hlediska v dobrých rukou, a přeji Ti mnoho sil a co nejrychlejší zlepšení Tvého zdravotního stavu! Se srdečným pozdravem Tvůj Frank Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky https://twitter.com/PREZIDENTmluvci

Prezident Miloš Zeman je podle něj zatím v nemocnici krátce a jeho role z hlediska povolební situace nastane až v prosinci


Ale kdeže, 8. listopadu bude ustanovena Sněmovna a prakticky okamžitě může její předseda jmenovat nového premiéra i s ministry. Bez vlivu Zemana na tento proces.
O to tady jde


[quote="pid:38504, uid:68"]Prezident Miloš Zeman je podle něj zatím v nemocnici krátce a jeho role z hlediska povolební situace nastane až v prosinci[/quote] Ale kdeže, 8. listopadu bude ustanovena Sněmovna a prakticky okamžitě může její předseda jmenovat nového premiéra i s ministry. Bez vlivu Zemana na tento proces. O to tady jde

Někdo dostal právo o vyjednávání o nové vládě. Jak to souvisí s termínem 8.11? Nezajímají mě domněnky, ale fakta postavené na procedurách.?


Někdo dostal právo o vyjednávání o nové vládě. Jak to souvisí s termínem 8.11? Nezajímají mě domněnky, ale fakta postavené na procedurách.?

chtela jsem se podivat, co se tak pise v nemecku o milosi zemanovi.
titulek tohoto clanku: merunkove knedliky i v komatu (o komatu v clanku se uz nicmene nepise)


nemecky mluvici si prectou sami a jiste mi daji za pravdu, ze ten obsah nestoji za interpretaci. autor clanku je obdivovatel EU. nejaka kerstin pise pod clankem jako reakci, "ze nevedela, jake pomery vladnou v sousedni zemi" .. aneb, kdyz se naserviruje to, co chteji, aby si o nas mysleli.


https://taz.de/Gesundheitszustand-von-Tschechiens-Praesident/!5805725/


chtela jsem se podivat, co se tak pise v nemecku o milosi zemanovi. titulek tohoto clanku: merunkove knedliky i v komatu (o komatu v clanku se uz nicmene nepise) nemecky mluvici si prectou sami a jiste mi daji za pravdu, ze ten obsah nestoji za interpretaci. autor clanku je obdivovatel EU. nejaka kerstin pise pod clankem jako reakci, "ze nevedela, jake pomery vladnou v sousedni zemi" .. aneb, kdyz se naserviruje to, co chteji, aby si o nas mysleli. https://taz.de/Gesundheitszustand-von-Tschechiens-Praesident/!5805725/

Někdo dostal právo o vyjednávání o nové vládě. Jak to souvisí s termínem 8.11? Nezajímají mě domněnky, ale fakta postavené na procedurách.?


česká Ústava nezná pojem "vyjednávání o vládě". Je tam jen jmenování premiéra, vlády a ministrů. Ty jmenuje prezident, pokud mu odeberou pravomoci, jmenuje premiéra předseda Sněmovny.


[quote="pid:38523, uid:57"]Někdo dostal právo o vyjednávání o nové vládě. Jak to souvisí s termínem 8.11? Nezajímají mě domněnky, ale fakta postavené na procedurách.?[/quote] česká Ústava nezná pojem "vyjednávání o vládě". Je tam jen jmenování premiéra, vlády a ministrů. Ty jmenuje prezident, pokud mu odeberou pravomoci, jmenuje premiéra předseda Sněmovny.

ale ved Babis povedal, ze aj keby dostal ponuku ako prvy na zostavenie vlady, tak ju odmietne....tak naco tie cirkusy? naco div ze nie puc proti prezidentovi, ktory zas az tak vela ovplyvnit nemoze? naco sa do toho strha Vystrcil, ked vlastne toto by mal byt problem skor Fialu a ten je pomerne ticho....sami tvrdia, ze momentalne aj tak prezidenta im netreba a maju cas.....ale tu roztocili kolecko ako u nas po Kuciakovi, ale ja nechapem preco


ale ved Babis povedal, ze aj keby dostal ponuku ako prvy na zostavenie vlady, tak ju odmietne....tak naco tie cirkusy? naco div ze nie puc proti prezidentovi, ktory zas az tak vela ovplyvnit nemoze? naco sa do toho strha Vystrcil, ked vlastne toto by mal byt problem skor Fialu a ten je pomerne ticho....sami tvrdia, ze momentalne aj tak prezidenta im netreba a maju cas.....ale tu roztocili kolecko ako u nas po Kuciakovi, ale ja nechapem preco

naco div ze nie puc proti prezidentovi, ktory zas az tak vela ovplyvnit nemoze?


z pohledu exekutivy nikoliv, ale ovlivnit informační pole prezident může a to mimochodem starý jezevec umí celkem dobře bych řekl smile smile


[quote="pid:38531, uid:187"]naco div ze nie puc proti prezidentovi, ktory zas az tak vela ovplyvnit nemoze?[/quote] z pohledu exekutivy nikoliv, ale ovlivnit informační pole prezident může a to mimochodem starý jezevec umí celkem dobře bych řekl :) ;)

Jak to souvisí s termínem 8.11


V zákoně č.90/1995 Sb. o jednacím řádu POslanecké sněmovny, v platném znění je v Ćásti třetí, §21.odst.(1) uvedeno :
(1) Zasedání sněmovny je stálé. Zasedání Sněmovny svolává prezident republiky, a to tak, aby bylo zahájeno nejpozději třicátý den po dni voleb. Neučiní-li tak, sejde se Sněmovna třicátý den po dni voleb. N a takovou okolnost upozorní poslance písemně vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny (dále jen "vedoucí Kanceláře"smile.


Letošní volby do PS proběhly 8.a 9.října 2021 a tak vezmeme-li 10.října 2021 jako 1. den od voleb vychází třicátý den od voleb na 8.listopadu 2021. Ten den se sejde nová PS k prvnímu zasedání, i když ji nesvolá prezident republiky prostřednictvím vedoucího Kanceláře PS.


"Předseda vlády je jmenován prezidentem republiky. Jestliže dvakrát neuspěje při sestavení vlády (vláda nezíská důvěru parlamentu), pro třetí pokus jmenuje prezident předsedu na základě návrhu předsedy Poslanecké sněmovny. Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta. Jeho demise znamená zároveň demisi celé vlády jen podle dosavadní ústavní zvyklosti."


Současná "hysterie a nervozita" okolo prezidenta republiky i jeho kanceláře ze strany Babiše, Fialy, Vystrčila, apod. může vycházet z nejistoty, zda prezident nejmenoval utajeně v Lánech, ještě před svou současnou hospitalizací v nemocnici, nového předsedu vlády a nepověřil ho sestavením vlády.


Otázkou pro mne je, zda prezident republiky je při jmenování nového předsedy vlády po volbách PS nějakým způsobem časově a věcně omezen, např. zda může jmenovat předsedu nové vlády, když předseda dosavadní vlády ještě nepodal demisi, apod. ?


[quote="pid:38523, uid:57"]Jak to souvisí s termínem 8.11[/quote] V zákoně č.90/1995 Sb. o jednacím řádu POslanecké sněmovny, v platném znění je v Ćásti třetí, §21.odst.(1) uvedeno : (1) Zasedání sněmovny je stálé. Zasedání Sněmovny svolává prezident republiky, a to tak, aby bylo zahájeno nejpozději třicátý den po dni voleb. Neučiní-li tak, sejde se Sněmovna třicátý den po dni voleb. N a takovou okolnost upozorní poslance písemně vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny (dále jen "vedoucí Kanceláře"). Letošní volby do PS proběhly 8.a 9.října 2021 a tak vezmeme-li 10.října 2021 jako 1. den od voleb vychází třicátý den od voleb na 8.listopadu 2021. Ten den se sejde nová PS k prvnímu zasedání, i když ji nesvolá prezident republiky prostřednictvím vedoucího Kanceláře PS. "Předseda vlády je jmenován prezidentem republiky. Jestliže dvakrát neuspěje při sestavení vlády (vláda nezíská důvěru parlamentu), pro třetí pokus jmenuje prezident předsedu na základě návrhu předsedy Poslanecké sněmovny. Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta. Jeho demise znamená zároveň demisi celé vlády jen podle dosavadní ústavní zvyklosti." Současná "hysterie a nervozita" okolo prezidenta republiky i jeho kanceláře ze strany Babiše, Fialy, Vystrčila, apod. může vycházet z nejistoty, zda prezident nejmenoval utajeně v Lánech, ještě před svou současnou hospitalizací v nemocnici, nového předsedu vlády a nepověřil ho sestavením vlády. Otázkou pro mne je, zda prezident republiky je při jmenování nového předsedy vlády po volbách PS nějakým způsobem časově a věcně omezen, např. zda může jmenovat předsedu nové vlády, když předseda dosavadní vlády ještě nepodal demisi, apod. ?
Upravené 19. 10. 2021 o 15:10

Obecně platí - co není taxativně určeno, spadá do oblasti výkladu .I při něm platí určitá pravidla, ale jejich vymahatelnost je výrazně nižší. Kupř zvykovost, i když ta je na kontinentu oproti anglosaskému právu výrazně potlačena. je možné, že prezident jde právě touto cestou. Smyslem totiž není nejmenovat exekutivu, ale jmenovat ji co nejpozdějí a během"tažení štrůdlu" řešit řasu dalších nejen českých otázek. Opět ten čas...
Zeman se na tento scénář určitě připravoval předem. Opět doporučuji americkou listopadovou zkušenost.


Obecně platí - co není taxativně určeno, spadá do oblasti výkladu .I při něm platí určitá pravidla, ale jejich vymahatelnost je výrazně nižší. Kupř zvykovost, i když ta je na kontinentu oproti anglosaskému právu výrazně potlačena. je možné, že prezident jde právě touto cestou. Smyslem totiž není nejmenovat exekutivu, ale jmenovat ji co nejpozdějí a během"tažení štrůdlu" řešit řasu dalších nejen českých otázek. Opět ten čas... Zeman se na tento scénář určitě připravoval předem. Opět doporučuji americkou listopadovou zkušenost.
Upravené 19. 10. 2021 o 15:23

"Policie začne s ohledem na informace, které zazněly na Vystrčilově pondělní tiskové konferenci, prošetřovat možné protiprávní jednání, ve kterém lze spatřovat znaky trestných činů proti republice. Mezi trestné činy proti republice patří například sabotáž, rozvracení republiky či vlastizrada."


https://www.novinky.cz/domaci/clanek/mynar-odvolat-me-muze-jen-prezident-zeman-40375420#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=rNGNuXjNDLk-202110191428&dop_id=40375420&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz


**"Policie začne s ohledem na informace, které zazněly na Vystrčilově pondělní tiskové konferenci, prošetřovat možné protiprávní jednání, ve kterém lze spatřovat znaky trestných činů proti republice.** Mezi trestné činy proti republice patří například sabotáž, **rozvracení republiky** či vlastizrada." https://www.novinky.cz/domaci/clanek/mynar-odvolat-me-muze-jen-prezident-zeman-40375420#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=rNGNuXjNDLk-202110191428&dop_id=40375420&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Nechce se mi věřit, že by prezident s krokem senátu nepočítal. Tak jaké bude rozuzlení? Policie bude vyšetřovat a zjistí, že prezident schopen prezidentovat je? Jinak by to tak nějak postrádalo hlubší smysl.


Nechce se mi věřit, že by prezident s krokem senátu nepočítal. Tak jaké bude rozuzlení? Policie bude vyšetřovat a zjistí, že prezident schopen prezidentovat je? Jinak by to tak nějak postrádalo hlubší smysl.

Prohlášení vedoucího KPR Ing. Vratislava Mynáře
19.října 2021


“Prezidentem republiky je Miloš Zeman, který mě do funkce jmenoval a jako jediný má právo mě odvolat. K výrokům jakýchkoliv politiků se nebudu vyjadřovat.”


Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky


https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prohlaseni-vedouciho-kpr-ing.-vratislava-mynare-16132


Prohlášení vedoucího KPR Ing. Vratislava Mynáře 19.října 2021 “Prezidentem republiky je Miloš Zeman, který mě do funkce jmenoval a jako jediný má právo mě odvolat. K výrokům jakýchkoliv politiků se nebudu vyjadřovat.” Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prohlaseni-vedouciho-kpr-ing.-vratislava-mynare-16132
Upravené 19. 10. 2021 o 18:58

Ve zprávách na Primě Andrej Babiš řekl, že je třeba s odvoláním Miloše Zemana počkat na později, aby občané neměli dojem, že jde o puč...


Pozoruhodný to vývoj nálad ve společnosti...


Ve zprávách na Primě Andrej Babiš řekl, že je třeba s odvoláním Miloše Zemana počkat na později, **aby občané neměli dojem, že jde o puč**... Pozoruhodný to vývoj nálad ve společnosti...

je třeba s odvoláním Miloše Zemana počkat na později, aby občané neměli dojem, že jde o puč...


Buď hraje hru v součinnosti se Zemanem, nebo se projevil tradičně jako krysa. Možná si s demoblokem vyjednal něco výměnou.
Já jsem opravdu zvědav, co a jak se z toho vyklube. Něco mi ale říká, že smát se bude Zeman, až se za břicho popadat...


[quote="pid:38569, uid:270"]je třeba s odvoláním Miloše Zemana počkat na později, aby občané neměli dojem, že jde o puč...[/quote] Buď hraje hru v součinnosti se Zemanem, nebo se projevil tradičně jako krysa. Možná si s demoblokem vyjednal něco výměnou. Já jsem opravdu zvědav, co a jak se z toho vyklube. Něco mi ale říká, že smát se bude Zeman, až se za břicho popadat...

Něco mi ale říká, že smát se bude Zeman


Jsem zcela zajedno s Tebou. Napadlo mě to když jsem četl něco ve smyslu, že bude originální. Faktem je, že za ta léta v politice se naučil být velmi kreativní.
Můj osobní dojem je, že je živ a zdráv, všechno bylo už dávno dopředu naplánováno jako"plán B", kdyby náhodou Babiš nevyhrál, což se nakonec stalo a oni teď čekají kdo se jak moc a jakým způsobem odkope a nakonec to dopadne tak, že budou předčasný volby a Babiš vyhraje, do sněmovny se dostane zase i KSČM a možná i nějaká jiná pidi strana a nakonec bude mít navrch.


Dával jsem tady někde proslov tajemníka Třístranné komise z Vánočního setkání v roce 2020, následně se objevil i na https://cz24.news/ a na https://www.protiproud.cz/. Nejsem schopen zdokladovat, zda to mají z jiného zdroje či to přebrali odsud. Faktem je, že tam bylo prohlášeno, že se jim to na Slovensku povedlo a doufá, že se to povede i v Čechách 2021. Nejsem schopen teď ten projev tady dohledat.


Pro osvěžení paněti zde:
https://cz24.news/pavel-kopecky-trilateralni-komise-hlavnim-cilem-operace-covid-19-je-urychleni-procesu-zmeny-lidstva-ohniska-odporu-musi-byt-eliminovana-bude-v-roce-2021-spustena-operace-moskva-jake-procesy-by-m/


[quote="pid:38571, uid:372"]Něco mi ale říká, že smát se bude Zeman[/quote] Jsem zcela zajedno s Tebou. Napadlo mě to když jsem četl něco ve smyslu, že bude originální. Faktem je, že za ta léta v politice se naučil být velmi kreativní. Můj osobní dojem je, že je živ a zdráv, všechno bylo už dávno dopředu naplánováno jako"plán B", kdyby náhodou Babiš nevyhrál, což se nakonec stalo a oni teď čekají kdo se jak moc a jakým způsobem odkope a nakonec to dopadne tak, že budou předčasný volby a Babiš vyhraje, do sněmovny se dostane zase i KSČM a možná i nějaká jiná pidi strana a nakonec bude mít navrch. Dával jsem tady někde proslov tajemníka Třístranné komise z Vánočního setkání v roce 2020, následně se objevil i na https://cz24.news/ a na https://www.protiproud.cz/. Nejsem schopen zdokladovat, zda to mají z jiného zdroje či to přebrali odsud. Faktem je, že tam bylo prohlášeno, že se jim to na Slovensku povedlo a doufá, že se to povede i v Čechách 2021. Nejsem schopen teď ten projev tady dohledat. Pro osvěžení paněti zde: https://cz24.news/pavel-kopecky-trilateralni-komise-hlavnim-cilem-operace-covid-19-je-urychleni-procesu-zmeny-lidstva-ohniska-odporu-musi-byt-eliminovana-bude-v-roce-2021-spustena-operace-moskva-jake-procesy-by-m/

Pro osvěžení paněti zde:


To je bohužel jen fikce, ale něco takového se tam jistě probíralo...


Viz "...tajnou skulinou uniklý proslov generálního tajemníka Trilaterální komise"


[quote="pid:38580, uid:311"]Pro osvěžení paněti zde:[/quote] To je bohužel jen fikce, ale něco takového se tam jistě probíralo... Viz "...tajnou skulinou uniklý proslov generálního tajemníka Trilaterální komise"

To je bohužel jen fikce, ale něco takového se tam jistě probíralo...


Každý věří, čemu chce. Osobně nemám důvod svému informátorovi nedůvěřovat. Audiozáznam (v angličtině se silným francouzským přízvukem) byl později nějaký čas na darknetu a i při mé velmi špatné angličtině to víceméně korespondovalo s psaným textem.


Můj osobní názor je, že záznam byl pořízen buď někým vědomě s tím, že toho později nějak využije, nebo prostřednictvím smartphone s nějakým špionážním softwarem, a nebo nakonec, že někdo, kdo měl z jakýchkoliv důvodů přístup do prostoru (počínaje uklízečkama přes údržbáře a kontrolní pracovníky až po četu, která zajišťuje, aby se něco podobného nemohlo stát), tam prostě umístil nějakou štěnici. Pro mě ani tak moc není důležitá otázka "kdo?" ale otázka "proč?"


Myslím, že je jen otázka času, kdy na se dozvíme odpověď.


[quote="pid:38581, uid:372"]To je bohužel jen fikce, ale něco takového se tam jistě probíralo...[/quote] Každý věří, čemu chce. Osobně nemám důvod svému informátorovi nedůvěřovat. Audiozáznam (v angličtině se silným francouzským přízvukem) byl později nějaký čas na darknetu a i při mé velmi špatné angličtině to víceméně korespondovalo s psaným textem. Můj osobní názor je, že záznam byl pořízen buď někým vědomě s tím, že toho později nějak využije, nebo prostřednictvím smartphone s nějakým špionážním softwarem, a nebo nakonec, že někdo, kdo měl z jakýchkoliv důvodů přístup do prostoru (počínaje uklízečkama přes údržbáře a kontrolní pracovníky až po četu, která zajišťuje, aby se něco podobného nemohlo stát), tam prostě umístil nějakou štěnici. Pro mě ani tak moc není důležitá otázka "kdo?" ale otázka "proč?" Myslím, že je jen otázka času, kdy na se dozvíme odpověď.

Audiozáznam (v angličtině se silným francouzským přízvukem) byl později nějaký čas na darknetu a i při mé velmi špatné angličtině to víceméně korespondovalo s psaným textem.


Aha, to jsem netušil. Na PP totiž občas vycházejí texty s fiktivními proslovy, které ale vcelku věrně odrážejí to, co dotyčný říct mohl.


Nicméně, i audiozáznam mohl být takovou reálnou "fikcí".


Mimochodem, jak by mohli podobní přijít k úhoně? Uniklými záznamy. Vzpomínáte si, jak dopadli liberálové v Maďarsku po úniku proslovu Gyurczányho?


[quote="pid:38585, uid:311"]Audiozáznam (v angličtině se silným francouzským přízvukem) byl později nějaký čas na darknetu a i při mé velmi špatné angličtině to víceméně korespondovalo s psaným textem.[/quote] Aha, to jsem netušil. Na PP totiž občas vycházejí texty s fiktivními proslovy, které ale vcelku věrně odrážejí to, co dotyčný říct mohl. Nicméně, i audiozáznam mohl být takovou reálnou "fikcí". Mimochodem, jak by mohli podobní přijít k úhoně? Uniklými záznamy. Vzpomínáte si, jak dopadli liberálové v Maďarsku po úniku proslovu Gyurczányho?
Upravené 19. 10. 2021 o 20:59

Vyjádření Klause mladšího k situaci okolo prezidenta Zemana ...


"Fakt nejsem fanoušek Miloše Zemana. Přísahám.
A už nedělám “politiku”.
Ale napíšu teda status.


I kdyby byl Miloš Zeman 5 minut před smrtí, popletenej a měl v sobě láhev becherovky. Pořád je 10x schopnější vykonávat ústavní funkce než Vystrčil.


A má k tomu 100x větší mandát občanů."


616f1965301ba


[quote="pid:38482, uid:317"]Vyjádření Klause mladšího k situaci okolo prezidenta Zemana ... "Fakt nejsem fanoušek Miloše Zemana. Přísahám. A už nedělám “politiku”. Ale napíšu teda status. I kdyby byl Miloš Zeman 5 minut před smrtí, popletenej a měl v sobě láhev becherovky. Pořád je 10x schopnější vykonávat ústavní funkce než Vystrčil. A má k tomu 100x větší mandát občanů."[/quote] ![616f1965301ba](serve/attachment&path=616f1965301ba)

Monika Čírtková https://www.facebook.com/monika.cirtkova.5/posts/934508774135941
4 h ·
Proces 66


Události evidentně směřují ke spuštění procesu podle čl. 66 Ústavy, konkrétně k přijetí usnesení poslanecké sněmovny a senátu, že prezident republiky nemůže svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat, v důsledku čehož dojde k převzetí prezidentských pravomocí jinými ústavními činiteli. Měla bych k tomu několik technických poznámek.


Ačkoliv zde nejde v žádném případě o omezení svéprávnosti, tak jak tento institut známe z občanského zákoníku, přece jen je podle mého názoru tato právní úprava v lecčems inspirativní. Tak ani osobu, u níž je i laikovi zřejmé, že není schopna právně jednat, nelze omezit na svéprávnosti bez znaleckého posudku. Lékařských zpráv můžeme mít třeba pět, a také je ve spise často máme, ale znalecký posudek je povinným předpokladem pro jakékoliv omezení člověka v jednání.


Můžeme se proto ptát, zda je omezení prezidenta ve výkonu funkce podle Ústavy něčím analogické a zda na podklady, které jsou pro takový postup pořízeny, klademe vyšší či nižší nároky než na soudy v řízení o omezení svéprávnosti?


Tím samozřejmě není řečeno, že by snad zpráva Ústřední vojenské nemocnice byla nedůvěryhodná; naopak, domnívám se, že není žádného důvodu této zprávě nevěřit.
Dále, zmíněné znalecké posouzení musí zásadně provádět jiný než ošetřující lékař. Tím opět není vyjádřena jakákoliv nedůvěra k ošetřujícím lékařům nemocných pacientů, pouze se tak posiluje určitá nezaujatost a nezkreslení odborného pohledu.


Zajímavým prvkem řízení je také povinné zhlédnutí osoby soudem, tedy fyzické setkání soudce s člověkem, o kterém rozhoduje. Tím je zajištěno, že verdikt nepadne čistě jen "od stolu" a že soudce si bude moci sám učinit určitý úsudek o mentálních schopnostech posuzovaného, případně vyslechnout jeho názor, je-li schopen jej vyjádřit. Pokud bychom se tímto pravidlem chtěli inspirovat, zajisté by to nevypadalo tak, že si jde celá parlamentní komora prezidenta prohlédnout. Jeden či dva nezávislí zástupci by však tuto úlohu mohli splnit docela dobře.


Dále je vhodné zajistit, aby na procesu aktivně neparticipovali lidé, pro které z něj vyplynou zjevné výhody, mají zájem na jeho výsledku, případně další zaujaté osoby.


Činitelé, na které mají přímo přejít pravomoci prezidenta, například předsedové parlamentních komor, by proto měli být zdrženliví, stejně tak ti, kteří touhu omezit prezidenta ve výkonu jeho pravomocí deklarovali už dříve, kdy svůj úřad vykonával a komunikace byl prokazatelně schopen.


Opět nejde o nějakou primární nedůvěru, ale spíše o opatrnost. Podívat se na to, kdo bude mít z případného omezení kohokoliv v čemkoliv prospěch, a učinit opatření, aby zájmy těchto osob nemohly výsledek ovlivnit (resp. ovlivnit více, než je nezbytné), je posílením transparentnosti celého procesu.


A nakonec bychom se měli zamyslet nad tím, že v omezovacím řízení povinně vystupuje někdo, kdo hájí zájmy dotčeného člověka a není na věci nijak zainteresován. Aby mohl takový zástupce v procesu aktivně působit, musí mít k osobě, o níž se rozhoduje, zajištěn přístup. Obávám se ale, že při aktivaci článku 66 se s nikým takovým ani v nejmenším nepočítá.


Zbavení prezidenta možnosti vykonávat jeho funkci, byť deklarované jako dočasné, bude značnou částí veřejnosti vnímáno velice negativně, a to bez ohledu na prezidentův zdravotní stav. Je to pochopitelné, neboť se jedná o přímo voleného ústavního činitele s bezkonkurenční legitimitou, měřeno počtem voličů. O důvod více postupovat nyní rozvážně, pečlivě, transparentně, nezaujatě, důvěryhodně a s respektem.
Naši krásnou zemi čeká zkouška z demokracie. Věřím, že obstojíme na výbornou.

Monika Čírtková


Ústava: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-1


Šmejdi se prezidenta republiky jen tak snadno nezbaví...


**Monika Čírtková** https://www.facebook.com/monika.cirtkova.5/posts/934508774135941 4 h · Proces 66 Události evidentně směřují ke spuštění procesu podle čl. 66 Ústavy, konkrétně k přijetí usnesení poslanecké sněmovny a senátu, že prezident republiky nemůže svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat, v důsledku čehož dojde k převzetí prezidentských pravomocí jinými ústavními činiteli. Měla bych k tomu několik technických poznámek. Ačkoliv zde nejde v žádném případě o omezení svéprávnosti, tak jak tento institut známe z občanského zákoníku, přece jen je podle mého názoru tato právní úprava v lecčems inspirativní. Tak ani osobu, u níž je i laikovi zřejmé, že není schopna právně jednat, nelze omezit na svéprávnosti bez znaleckého posudku. Lékařských zpráv můžeme mít třeba pět, a také je ve spise často máme, ale znalecký posudek je povinným předpokladem pro jakékoliv omezení člověka v jednání. Můžeme se proto ptát, zda je omezení prezidenta ve výkonu funkce podle Ústavy něčím analogické a zda na podklady, které jsou pro takový postup pořízeny, klademe vyšší či nižší nároky než na soudy v řízení o omezení svéprávnosti? Tím samozřejmě není řečeno, že by snad zpráva Ústřední vojenské nemocnice byla nedůvěryhodná; naopak, domnívám se, že není žádného důvodu této zprávě nevěřit. Dále, zmíněné znalecké posouzení musí zásadně provádět jiný než ošetřující lékař. Tím opět není vyjádřena jakákoliv nedůvěra k ošetřujícím lékařům nemocných pacientů, pouze se tak posiluje určitá nezaujatost a nezkreslení odborného pohledu. Zajímavým prvkem řízení je také povinné zhlédnutí osoby soudem, tedy fyzické setkání soudce s člověkem, o kterém rozhoduje. Tím je zajištěno, že verdikt nepadne čistě jen "od stolu" a že soudce si bude moci sám učinit určitý úsudek o mentálních schopnostech posuzovaného, případně vyslechnout jeho názor, je-li schopen jej vyjádřit. Pokud bychom se tímto pravidlem chtěli inspirovat, zajisté by to nevypadalo tak, že si jde celá parlamentní komora prezidenta prohlédnout. Jeden či dva nezávislí zástupci by však tuto úlohu mohli splnit docela dobře. Dále je vhodné zajistit, aby na procesu aktivně neparticipovali lidé, pro které z něj vyplynou zjevné výhody, mají zájem na jeho výsledku, případně další zaujaté osoby. Činitelé, na které mají přímo přejít pravomoci prezidenta, například předsedové parlamentních komor, by proto měli být zdrženliví, stejně tak ti, kteří touhu omezit prezidenta ve výkonu jeho pravomocí deklarovali už dříve, kdy svůj úřad vykonával a komunikace byl prokazatelně schopen. Opět nejde o nějakou primární nedůvěru, ale spíše o opatrnost. Podívat se na to, kdo bude mít z případného omezení kohokoliv v čemkoliv prospěch, a učinit opatření, aby zájmy těchto osob nemohly výsledek ovlivnit (resp. ovlivnit více, než je nezbytné), je posílením transparentnosti celého procesu. A nakonec bychom se měli zamyslet nad tím, že v omezovacím řízení povinně vystupuje někdo, kdo hájí zájmy dotčeného člověka a není na věci nijak zainteresován. Aby mohl takový zástupce v procesu aktivně působit, musí mít k osobě, o níž se rozhoduje, zajištěn přístup. Obávám se ale, že při aktivaci článku 66 se s nikým takovým ani v nejmenším nepočítá. **Zbavení prezidenta možnosti vykonávat jeho funkci, byť deklarované jako dočasné, bude značnou částí veřejnosti vnímáno velice negativně, a to bez ohledu na prezidentův zdravotní stav. Je to pochopitelné, neboť se jedná o přímo voleného ústavního činitele s bezkonkurenční legitimitou, měřeno počtem voličů. O důvod více postupovat nyní rozvážně, pečlivě, transparentně, nezaujatě, důvěryhodně a s respektem. Naši krásnou zemi čeká zkouška z demokracie. Věřím, že obstojíme na výbornou. ** Monika Čírtková Ústava: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-1 **Šmejdi se prezidenta republiky jen tak snadno nezbaví...**
Upravené 19. 10. 2021 o 22:42

Šíříš hoax


Poslechni si Babiše v 3:10-3:20 a potom někoho obviňuj z šíření hoaxu kamaráde. Necitoval jsem ho sice doslovně, ale podstata sdělení je stejná, jen se "schoval za Senát". Premiér, obecně, by se měl chovat zcela jinak...


[quote="pid:38604, uid:402"]Šíříš hoax[/quote] Poslechni si Babiše v 3:10-3:20 a potom někoho obviňuj z šíření hoaxu kamaráde. Necitoval jsem ho sice doslovně, ale podstata sdělení je stejná, jen se "schoval za Senát". Premiér, obecně, by se měl chovat zcela jinak...
Upravené 20. 10. 2021 o 07:53

mně jde čistě o to co řekl babiš
tys to překroutil jak mladá fronta....


mně jde čistě o to co řekl babiš tys to překroutil jak mladá fronta....

Štěpánek: Senátorský puč aneb Smutné konce našich prezidentů
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/stepanek-senatorsky-puc-aneb-smutne-konce-nasich-prezidentu/


"Senátoři v čele s Milošem Vystrčilem projevili mimořádnou necitlivost. Zaklínají se svojí odpovědností, ale ve skutečnosti z toho všeho jak péro z gauče čouhá, že se spíše vypořádávají se svým dlouholetým politickým protivníkem. A co je vůbec nejhorší, celé to působí dojmem, že nová mocenská garnitura se do vysněných křesel hrne tak nedočkavě, že už teď u budoucích koryt slintá tak mocně, až to stříká všude kolem."


Proč Vystrčil mluví o vykonávání „funkce“ když Ústava mluví o úřadu?
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/proc-vystrcil-mluvi-o-vykonavani-funkce-kdyz-ustava-mluvi-o-uradu/


"Není to podezřelé? Copak p.Vystrčil si článek 66, na jehož základě usiluje on a lidé kolem něj o to, aby byl prezident Zeman zbaven úřadu, NEPŘEČETL?..."
"Článek 66 se totiž k možnosti zbavit prezidenta úřadu vyjadřuje takto: „Není-li prezident svůj ÚŘAD ze závažných důvodů schopen vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, může být prezident zbaven svých pravomocí“.

Tedy: Není-li schopen „VYKONÁVAT SVŮJ ÚŘAD“..


Ale toho přece prezident schopen je! Vždyť na vykonávání svého úřadu má velký aparát, sestávající ze tři sekcí, které sestávají z devíti odborů, ve kterých je zase celá řada nejrůznějších oddělení, archiv, kabinet, a celý tenhle hradní organizmus pracuje v těchto hodinách a dnech dál, i když pan prezident je v nemocnici."


**Štěpánek: Senátorský puč aneb Smutné konce našich prezidentů** https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/stepanek-senatorsky-puc-aneb-smutne-konce-nasich-prezidentu/ "Senátoři v čele s Milošem Vystrčilem projevili mimořádnou necitlivost. Zaklínají se svojí odpovědností, ale ve skutečnosti z toho všeho jak péro z gauče čouhá, že se spíše vypořádávají se svým dlouholetým politickým protivníkem. A co je vůbec nejhorší, celé to působí dojmem, že nová mocenská garnitura se do vysněných křesel hrne tak nedočkavě, že už teď u budoucích koryt slintá tak mocně, až to stříká všude kolem." **Proč Vystrčil mluví o vykonávání „funkce“ když Ústava mluví o úřadu?** https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/proc-vystrcil-mluvi-o-vykonavani-funkce-kdyz-ustava-mluvi-o-uradu/ "Není to podezřelé? Copak p.Vystrčil si článek 66, na jehož základě usiluje on a lidé kolem něj o to, aby byl prezident Zeman zbaven úřadu, NEPŘEČETL?..." **"Článek 66 se totiž k možnosti zbavit prezidenta úřadu vyjadřuje takto: „Není-li prezident svůj ÚŘAD ze závažných důvodů schopen vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, může být prezident zbaven svých pravomocí“. ** Tedy: **Není-li schopen „VYKONÁVAT SVŮJ ÚŘAD“..** **Ale toho přece prezident schopen je!** Vždyť na vykonávání svého úřadu má velký aparát, sestávající ze tři sekcí, které sestávají z devíti odborů, ve kterých je zase celá řada nejrůznějších oddělení, archiv, kabinet, a celý tenhle hradní organizmus pracuje v těchto hodinách a dnech dál, i když pan prezident je v nemocnici."
Upravené 20. 10. 2021 o 08:00

Otázkou pro mne je, zda prezident republiky je při jmenování nového předsedy vlády po volbách PS nějakým způsobem časově a věcně omezen, např. zda může jmenovat předsedu nové vlády, když předseda dosavadní vlády ještě nepodal demisi, apod. ?


"Budeme mít nějaký čas dva premiéry. Babiše v demisi a Fialu, který bude sestavovat vládu. Jak to bude vypadat ve světle prezidentských pravomocí?
Předseda vlády je ten, který v tu chvíli drží vládu. Předseda číslo dvě má jediný úkol, sestavit novou vládu, a jinou agendu nemá. Doba dvojího premiérství nemusí být dlouhá. Tato situace může trvat několik dní, ale určitě ne týdnů či měsíců."
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/odvolani-kanclere-nemusi-byt-jednoduche-rika-kysela-40375445#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=DKYWk8a4x9E-202110200804&dop_id=40375445&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Jedna otázka zodpovězena. ČR může mít současně 2 premiéry. Babiše v demisi a nového, který bude sestavovat vládu...
Další dvě čekají na odpověď. Podal už Andrej Babiš prezidentu republiky v Lánech, před jeho odjezdem do nemocnice, demisi a prezident následně už pověřil nového předsedu sestavením vlády ? Jedna osoba se přímo nabízí, mnohé by se tím vysvětlilo...


[quote="pid:38534, uid:270"]Otázkou pro mne je, zda prezident republiky je při jmenování nového předsedy vlády po volbách PS nějakým způsobem časově a věcně omezen, např. zda může jmenovat předsedu nové vlády, když předseda dosavadní vlády ještě nepodal demisi, apod. ?[/quote] "**Budeme mít nějaký čas dva premiéry**. Babiše v demisi a Fialu, který bude sestavovat vládu. Jak to bude vypadat ve světle prezidentských pravomocí? Předseda vlády je ten, který v tu chvíli drží vládu. Předseda číslo dvě má jediný úkol, sestavit novou vládu, a jinou agendu nemá. Doba dvojího premiérství nemusí být dlouhá. Tato situace může trvat několik dní, ale určitě ne týdnů či měsíců." https://www.novinky.cz/domaci/clanek/odvolani-kanclere-nemusi-byt-jednoduche-rika-kysela-40375445#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=DKYWk8a4x9E-202110200804&dop_id=40375445&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz ** Jedna otázka zodpovězena. ČR může mít současně 2 premiéry. Babiše v demisi a nového, který bude sestavovat vládu... Další dvě čekají na odpověď. Podal už Andrej Babiš prezidentu republiky v Lánech, před jeho odjezdem do nemocnice, demisi a prezident následně už pověřil nového předsedu sestavením vlády ? Jedna osoba se přímo nabízí, mnohé by se tím vysvětlilo...**
Upravené 20. 10. 2021 o 10:20

Když Zemanovi nebude líp, akce by se měla odložit.


Vše zatím zřejmě probíhá, jak má, vč. podpisu Andreje Babiše pod seznamem vyznamenaných...


https://cnn.iprima.cz/jak-bude-vypadat-predavani-statnich-vyznamenani-forejt-rekl-kdo-muze-nahradit-zemana-36136


[quote="pid:38653, uid:101"]Když Zemanovi nebude líp, akce by se měla odložit.[/quote] Vše zatím zřejmě probíhá, jak má, vč. podpisu Andreje Babiše pod seznamem vyznamenaných... https://cnn.iprima.cz/jak-bude-vypadat-predavani-statnich-vyznamenani-forejt-rekl-kdo-muze-nahradit-zemana-36136
Upravené 20. 10. 2021 o 16:10

Předpokládám, že by Zeman mohl pověřit Klause k předávání vyznamenání.
28.říjen je svátek naší státnosti, tak doufám, že se konat bude.
Na Babiše asi tlačí tímto: "Šaroch počká na novou Sněmovnu, pak potřetí požádá o vydání Babiše."
tzn. že nová sněmovna má rozhodnout o vydání babiše.
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/premier-andrej-babis-capi-hnizdo-snemovna-zaloba-dotace.A211020_080144_domaci_baky?


Předpokládám, že by Zeman mohl pověřit Klause k předávání vyznamenání. 28.říjen je svátek naší státnosti, tak doufám, že se konat bude. Na Babiše asi tlačí tímto: "Šaroch počká na novou Sněmovnu, pak potřetí požádá o vydání Babiše." tzn. že nová sněmovna má rozhodnout o vydání babiše. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/premier-andrej-babis-capi-hnizdo-snemovna-zaloba-dotace.A211020_080144_domaci_baky?

28.říjen je svátek naší státnosti, tak doufám, že se konat bude.

A to platí zejména s ohledem na to, že minule - díky plandemii - byla oslava tohoto nejvýznamnějšího státního svátku de facto zrušena.


(Overton by mohl říct:
"Poprvé - to se může stát.
Podruhé - to už je na pováženou.
A potřetí - to už je nová tradice." )


[quote="pid:38673, uid:101"]28.říjen je svátek naší státnosti, tak doufám, že se konat bude.[/quote] A to platí zejména s ohledem na to, že minule - díky plandemii - byla oslava tohoto nejvýznamnějšího státního svátku de facto zrušena. (Overton by mohl říct: "Poprvé - to se může stát. Podruhé - to už je na pováženou. A potřetí - to už je nová tradice." )
Upravené 20. 10. 2021 o 14:53

Doufám, že mají řešení na to, že si ÚVN vymínila, že ona bude rozhodovat, kdo smí a nesmí navštívit prezidenta a že případné pověření Klause bude nezpochybnitelné
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Nemocnice-nema-pravo-Utok-na-Zemana-Ivan-David-vyzval-k-zasahu-680858


Doufám, že mají řešení na to, že si ÚVN vymínila, že ona bude rozhodovat, kdo smí a nesmí navštívit prezidenta a že případné pověření Klause bude nezpochybnitelné https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Nemocnice-nema-pravo-Utok-na-Zemana-Ivan-David-vyzval-k-zasahu-680858

případné pověření Klause bude nezpochybnitelné


Pochybuji, že Václav Klaus st., po jeho nedávném vyjádření ohledně zdravotního stavu pana prezidenta bude tím, kdo bude popřípadě udělovat 28.října 2021 na Pražském Hradě státní vyznamenání místo pana prezidenta. Pokud se akce skutečně uskuteční, tak o tom, kdo státní vyznamenání za něho předá, rozhodl pan prezident zřejmě už před několika dny a dotyčný ten úkol přijal.


Ve Vladislavském sále na Pražském Hradě je zřejmě vše již připraveno...
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/1450704053730676743?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

[quote="pid:38694, uid:101"]případné pověření Klause bude nezpochybnitelné[/quote] Pochybuji, že Václav Klaus st., po jeho nedávném vyjádření ohledně zdravotního stavu pana prezidenta bude tím, kdo bude popřípadě udělovat 28.října 2021 na Pražském Hradě státní vyznamenání místo pana prezidenta. Pokud se akce skutečně uskuteční, tak o tom, kdo státní vyznamenání za něho předá, rozhodl pan prezident zřejmě už před několika dny a dotyčný ten úkol přijal. **Ve Vladislavském sále na Pražském Hradě je zřejmě vše již připraveno...** https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/1450704053730676743?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
Upravené 20. 10. 2021 o 16:38
1234 ... 5
31.32k
303
46
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept