Politika v ČR
Pražský Hrad

Neviem, kto je Petra Bostlová, ale zverejnila toto:

To je jasný fake. Tohle by Zeman nikdy nenapsal.


[quote="pid:38700, uid:679"]Neviem, kto je Petra Bostlová, ale zverejnila toto:[/quote] To je jasný fake. Tohle by Zeman nikdy nenapsal.

Tiež mi to tak prišlo, len som si to chcela overiť, nepoznám niektoré "reálie" z ČR.


Tiež mi to tak prišlo, len som si to chcela overiť, nepoznám niektoré "reálie" z ČR.

Mě se to také zdá divné. Že by ho zradili dva nejbližší spolupracovníci Mynář a Nejedlý. Nevěřím tomu. Začalo ve mě blikat varovné světýlko.


Mě se to také zdá divné. Že by ho zradili dva nejbližší spolupracovníci Mynář a Nejedlý. Nevěřím tomu. Začalo ve mě blikat varovné světýlko.

kto je Petra Bostlová,


Petra Bostlová je bohužel blázen, který si sám sobě píše maily od různých lidí.... dříve to byla aktivistka, ale moje teorie je, že někomu vadila a nějakými metodami ji dovedli k šílenství.


Projděte ten blog a bude vám to jasné....


[quote="pid:38700, uid:679"]kto je Petra Bostlová,[/quote] Petra Bostlová je bohužel blázen, který si sám sobě píše maily od různých lidí.... dříve to byla aktivistka, ale moje teorie je, že někomu vadila a nějakými metodami ji dovedli k šílenství. Projděte ten blog a bude vám to jasné....

Prečítala som si jeden blog od Viewegha o nej. Aj keď sa mi ten spisovateľ už dávno sprotivil, predsa len vyznel serióznejšie než to, čo som čítala v tom jej citovanom, práve pozerám Ovčáčka na FB, zaujímavé.


Prečítala som si jeden blog od Viewegha o nej. Aj keď sa mi ten spisovateľ už dávno sprotivil, predsa len vyznel serióznejšie než to, čo som čítala v tom jej citovanom, práve pozerám Ovčáčka na FB, zaujímavé.

Neviem, kto je Petra Bostlová

Petr Bostlová je profláklá "známá firma" s chiliastickými tendencemi.


Jako příklad jeden z titulků jejích "článků":
"VYHLAŠUJI NA DNES, 24.8.2021, VEČERNÍ A NOČNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, ZA ZNIČENÍ PEKELNÉHO HADA!"
https://petrabostlova.wordpress.com/2021/08/24/vyhlasuji-na-dnes-24-8-2021-vecerni-a-nocni-modlitebni-kampan-za-zniceni-pekelneho-hada/


Komu by to snad nestačilo, tak zbytek je zde
https://petrabostlova.wordpress.com/author/petrabostlova/


[quote="pid:38700, uid:679"]Neviem, kto je Petra Bostlová[/quote] Petr Bostlová je profláklá "známá firma" s chiliastickými tendencemi. Jako příklad jeden z titulků jejích "článků": "VYHLAŠUJI NA DNES, 24.8.2021, VEČERNÍ A NOČNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, ZA ZNIČENÍ PEKELNÉHO HADA!" https://petrabostlova.wordpress.com/2021/08/24/vyhlasuji-na-dnes-24-8-2021-vecerni-a-nocni-modlitebni-kampan-za-zniceni-pekelneho-hada/ Komu by to snad nestačilo, tak zbytek je zde https://petrabostlova.wordpress.com/author/petrabostlova/

Petr Bostlová je profláklá "známá firma" s chiliastickými tendencemi.


Jako příklad jeden z titulků jejích "článků":
"VYHLAŠUJI NA DNES, 24.8.2021, VEČERNÍ A NOČNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, ZA ZNIČENÍ PEKELNÉHO HADA!"
https://petrabostlova.wordpress.com/2021/08/24/vyhlasuji-na-dnes-24-8-2021-vecerni-a-nocni-modlitebni-kampan-za-zniceni-pekelneho-hada/


To je ještě "lepší" materiál než Vlasta Plamínek.


[quote="pid:38725, uid:240"]Petr Bostlová je profláklá "známá firma" s chiliastickými tendencemi. Jako příklad jeden z titulků jejích "článků": "VYHLAŠUJI NA DNES, 24.8.2021, VEČERNÍ A NOČNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, ZA ZNIČENÍ PEKELNÉHO HADA!" https://petrabostlova.wordpress.com/2021/08/24/vyhlasuji-na-dnes-24-8-2021-vecerni-a-nocni-modlitebni-kampan-za-zniceni-pekelneho-hada/[/quote] To je ještě "lepší" materiál než Vlasta Plamínek.

Tiskový briefing Kanceláře prezidenta republiky
21.října 2021


Ve čtvrtek dne 21.října 2021 se v 15.00 hodin na Pražském hradě uskuteční tiskový briefing Kanceláře prezidenta republiky.


  • 15:00 – začátek briefingu
  • foto, TV, píšící – vstup na novinářský průkaz s vyznačením příslušné redakce

Vstup pro novináře je středním traktem (vchod do KPR z II. nádvoří Pražského hradu). Z protokolárních důvodů je nutné dostavit se 30 minut před začátkem akce, na pozdější příchody nebude brán zřetel. Podmínkou je společenský oděv. Telefon pro nahlášení vjezdů: 224 372 481.


Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky
https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/tiskovy-briefing-kancelare-prezidenta-republiky-16133


Tiskový briefing Kanceláře prezidenta republiky 21.října 2021 Ve čtvrtek dne 21.října 2021 se v 15.00 hodin na Pražském hradě uskuteční tiskový briefing Kanceláře prezidenta republiky. * 15:00 – začátek briefingu * foto, TV, píšící – vstup na novinářský průkaz s vyznačením příslušné redakce Vstup pro novináře je středním traktem (vchod do KPR z II. nádvoří Pražského hradu). Z protokolárních důvodů je nutné dostavit se 30 minut před začátkem akce, na pozdější příchody nebude brán zřetel. Podmínkou je společenský oděv. Telefon pro nahlášení vjezdů: 224 372 481. Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/tiskovy-briefing-kancelare-prezidenta-republiky-16133
Upravené 21. 10. 2021 o 12:57

Reakce Kanceláře prezidenta republiky na text zveřejněný v Deníku N dne 20.října 2021
21.října 2021


Kancelář prezidenta republiky přistupuje k ochraně utajovaných informací v souladu se zákonem. Za ochranu utajovaných informací odpovídá bezpečnostní ředitelka KPR, která disponuje přístupem k utajovaným informacím do stupně Přísně tajné. Stejně tak pracovníci s přístupem do tajné spisovny jsou prověřeni na příslušný stupeň utajení. Utajované spisy jsou distribuovány pouze oprávněným osobám s náležitou prověrkou.


Všichni pracovníci KPR, u jejichž funkcí je předepsáno seznamování se s utajovanými informacemi, splňují podmínky pro přístup k nim, v rozmezí Vyhrazené až Přísně tajné. Všichni také byli náležitě poučeni o svých povinnostech při ochraně utajovaných informací.


Pokud z Bezpečnostní informační služby nebo jiné instituce unikají utajované informace k vybraným novinářům, neděje se tak cestou Kanceláře prezidenta republiky. Zveřejnění informací o údajném utajovaném vyšetřovaní týkajícím se KPR, a to v době hospitalizace prezidenta republiky, není náhodné.


Kancelář prezidenta republiky rozporuje opakovaná tvrzení Deníku N, že prezidentu republiky nebyl řádně předán konkrétní utajovaný dokument BIS. Podle vyjádření tajné spisovny a dle záznamů v příslušných administrativních pomůckách byl předmětný spis doručen kurýrem do tajné spisovny KPR v pozdně odpoledních hodinách dne 7.dubna 2021. Písemnost byla označena, tedy i zapsána jako běžná utajovaná pošta. O přijetí spisu byl obratem informován Sekretariát prezidenta republiky, který si písemnost fyzicky převzal po příjezdu prezidenta republiky na Pražský hrad dne 13.dubna 2021.

V Kanceláři prezidenta republiky byl v oblasti ochrany utajovaných informací opakovaně vykonán státní dozor ze strany Národního bezpečnostního úřadu.


Jan Novák, ředitel Sekce administrativní KPR


https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/reakce-kancelare-prezidenta-republiky-na-text-zverejneny-v-denikun-dne-20.-rijna-2021-16134


Reakce Kanceláře prezidenta republiky na text zveřejněný v Deníku N dne 20.října 2021 21.října 2021 Kancelář prezidenta republiky přistupuje k ochraně utajovaných informací v souladu se zákonem. Za ochranu utajovaných informací odpovídá bezpečnostní ředitelka KPR, která disponuje přístupem k utajovaným informacím do stupně Přísně tajné. Stejně tak pracovníci s přístupem do tajné spisovny jsou prověřeni na příslušný stupeň utajení. Utajované spisy jsou distribuovány pouze oprávněným osobám s náležitou prověrkou. Všichni pracovníci KPR, u jejichž funkcí je předepsáno seznamování se s utajovanými informacemi, splňují podmínky pro přístup k nim, v rozmezí Vyhrazené až Přísně tajné. Všichni také byli náležitě poučeni o svých povinnostech při ochraně utajovaných informací. **Pokud z Bezpečnostní informační služby nebo jiné instituce unikají utajované informace k vybraným novinářům, neděje se tak cestou Kanceláře prezidenta republiky.** Zveřejnění informací o údajném utajovaném vyšetřovaní týkajícím se KPR, a to v době hospitalizace prezidenta republiky, není náhodné. **Kancelář prezidenta republiky rozporuje opakovaná tvrzení Deníku N, že prezidentu republiky nebyl řádně předán konkrétní utajovaný dokument BIS. Podle vyjádření tajné spisovny a dle záznamů v příslušných administrativních pomůckách byl předmětný spis doručen kurýrem do tajné spisovny KPR v pozdně odpoledních hodinách dne 7.dubna 2021. Písemnost byla označena, tedy i zapsána jako běžná utajovaná pošta. O přijetí spisu byl obratem informován Sekretariát prezidenta republiky, který si písemnost fyzicky převzal po příjezdu prezidenta republiky na Pražský hrad dne 13.dubna 2021. ** V Kanceláři prezidenta republiky byl v oblasti ochrany utajovaných informací opakovaně vykonán státní dozor ze strany Národního bezpečnostního úřadu. Jan Novák, ředitel Sekce administrativní KPR https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/reakce-kancelare-prezidenta-republiky-na-text-zverejneny-v-denikun-dne-20.-rijna-2021-16134
Upravené 21. 10. 2021 o 13:02

Ovčáček: V rámci tiskového briefingu od 15:00 hodin na Pražském hradě bude přítomným novinářům přehrán audiovizuální záznam.
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/1451163481177272322


Ovčáček: V rámci tiskového briefingu od 15:00 hodin na Pražském hradě bude přítomným novinářům přehrán audiovizuální záznam. https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/1451163481177272322

To je geniální.


Mynář zveřejnil video, jak Zeman podepisuje svolání sněmovny


https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/mluvci-hrad-ovcacek-tiskova-konference.A211021_112453_domaci_mkop


Ale zároveň nepadlo ano slovo o tom, jak na tom je teď (podepisoval to před obdržením dopisu ÚVN), takže demoblok může být nadále napínán smile


To je geniální. Mynář zveřejnil video, jak Zeman podepisuje svolání sněmovny https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/mluvci-hrad-ovcacek-tiskova-konference.A211021_112453_domaci_mkop Ale zároveň nepadlo ano slovo o tom, jak na tom je teď (podepisoval to před obdržením dopisu ÚVN), takže demoblok může být nadále napínán :)

Další věc, co na TK zazněla. Mynář informoval Babiše ještě před schůzkou, že si Zeman vyžádal přítomnost Vondráčka.


Poté Babiš tvrdí, že o ničem nevěděl a že mu "měl Vondráček zavolat".


Tudíž se kloním k názoru, že Babiš prostě Zemana odepsal, domluvil si s demoblokem konec štvanice a jako krysa doufá, že z toho vyleze bez šrámů.


Další věc, co na TK zazněla. Mynář informoval Babiše ještě před schůzkou, že si Zeman vyžádal přítomnost Vondráčka. Poté Babiš tvrdí, že o ničem nevěděl a že mu "měl Vondráček zavolat". Tudíž se kloním k názoru, že Babiš prostě Zemana odepsal, domluvil si s demoblokem konec štvanice a jako krysa doufá, že z toho vyleze bez šrámů.

Hrad ukázal video s prezidentem z minulého týdne


https://www.novinky.cz/domaci/clanek/hrad-ukazal-video-s-prezidentem-z-minuleho-tydne-40375667#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=7mZZHiUI4v0-202110211326&dop_id=40375667&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz


Hrad ukázal video s prezidentem z minulého týdne https://www.novinky.cz/domaci/clanek/hrad-ukazal-video-s-prezidentem-z-minuleho-tydne-40375667#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=7mZZHiUI4v0-202110211326&dop_id=40375667&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Babiš prostě Zemana odepsal,


Otázkou je, zda to spíše není právě naopak ?! Chování Babiše tomu napovídá...


[quote="pid:38818, uid:372"]Babiš prostě Zemana odepsal,[/quote] Otázkou je, zda to spíše není právě naopak ?! Chování Babiše tomu napovídá...

Babiše prostě skřípli, pohrozili mu vydáním kvůli Čapímu hnízdu a on sklapl podpatky a poslouchá.
V tom duchu píše i Ivan David.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Brutalni-dohoda-Babise-a-pravice-Obeti-Zeman-Vytazen-dukaz-a-natvrdo-popsano-680986


Babiše prostě skřípli, pohrozili mu vydáním kvůli Čapímu hnízdu a on sklapl podpatky a poslouchá. V tom duchu píše i Ivan David. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Brutalni-dohoda-Babise-a-pravice-Obeti-Zeman-Vytazen-dukaz-a-natvrdo-popsano-680986

VIDEO Zemana z nemocnice. A už začal řev
21.10.2021 15:22 | Ze sítí
Video jako důkaz. Záběry zveřejněné na tiskové konferenci na Pražském hradě dokládají, že předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček referoval o schůzce s prezidentem zcela pravdivě. Rovněž dokládá, že prezident při podpisu listiny o svolání Poslanecké sněmovny jednoznačně vnímal a věděl, co dělá. Podle kancléře Vratislava Mynáře jde o jednoznačnou odpověď na útoky, kterým prezidentská kancelář čelí.


"„Tak tohle je skandál největší. Jsou u těžce nemocného prezidenta a nemají ani ochranný oblek a ani roušku. Byl jsem teď dvakrát na JIP a vypadal jsem jako kosmonaut. Šílený. Vůbec se nedivím rozčilení nemocnice,“ našel úhel útoku Erik Tabery. Přidal se také Ondřej Kundra: „Krátké video jasně prokázalo, že kancléř Mynář bez roušky, předseda PSP Vondráček bez roušky, tajemník Hlinovský bez roušky a ošetřovatelka bez roušky ohrožují prezidenta na životě.“


To je najednou od těch "šmejdů" starostí, aby někdo z přítomných neohrozil pana prezidenta na životě. Opravdu od nich "dojemná péče".

Při opakovaném shlédnutí videa musím z vlastní zkušenosti konstatovat, že takhle to na JIP v žádném případě nevypadá. I ta "návštěva" bez roušek a plášťů tomu odpovídá !


https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/VIDEO-Zemana-z-nemocnice-A-uz-zacal-rev-681036


VIDEO Zemana z nemocnice. A už začal řev 21.10.2021 15:22 | Ze sítí Video jako důkaz. Záběry zveřejněné na tiskové konferenci na Pražském hradě dokládají, že předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček referoval o schůzce s prezidentem zcela pravdivě. Rovněž dokládá, že prezident při podpisu listiny o svolání Poslanecké sněmovny jednoznačně vnímal a věděl, co dělá. Podle kancléře Vratislava Mynáře jde o jednoznačnou odpověď na útoky, kterým prezidentská kancelář čelí. "„Tak tohle je skandál největší. Jsou u těžce nemocného prezidenta a nemají ani ochranný oblek a ani roušku. Byl jsem teď dvakrát na JIP a vypadal jsem jako kosmonaut. Šílený. Vůbec se nedivím rozčilení nemocnice,“ našel úhel útoku Erik Tabery. Přidal se také Ondřej Kundra: „Krátké video jasně prokázalo, že kancléř Mynář bez roušky, předseda PSP Vondráček bez roušky, tajemník Hlinovský bez roušky a ošetřovatelka bez roušky ohrožují prezidenta na životě.“ To je najednou od těch "šmejdů" starostí, aby někdo z přítomných neohrozil pana prezidenta na životě. Opravdu od nich "dojemná péče". ** Při opakovaném shlédnutí videa musím z vlastní zkušenosti konstatovat, že takhle to na JIP v žádném případě nevypadá. I ta "návštěva" bez roušek a plášťů tomu odpovídá !** https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/VIDEO-Zemana-z-nemocnice-A-uz-zacal-rev-681036
Upravené 21. 10. 2021 o 19:52

Ovčáček: V rámci tiskového briefingu od 15:00 hodin na Pražském hradě bude přítomným novinářům přehrán audiovizuální záznam.

Takže když si to spočítám:
i. při Zemanově podpisu svolání Sněmovny natočili video (14.10.2021)
ii. předem připravené video ale schválně nepustili a počkali až do 21.10.2021, aby se kolem toho mohly rozproudit fámy a pochybnosti (o pravosti podpisu, o stavu MZ)
"Na Hrad míří trestní oznámení. Panují pochyby, zda je Zemanův podpis pravý"
15.10.2021
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/milos-zeman-podpis-trestni-oznameni.A211015_111759_domaci_knn
iii. pustili video a tím potvrdili pravost podpisu a vyvrátili fámy, že je MZ v bezvědomí apod.
iv. Miloš vtipkoval; ale některým z toho možná nebude do smíchu...
Cituje totiž Niccola Machiavelliho v němčině, když říká Vondráčkovi: "Znáš německé přísloví? Zeit gewonnen, alles gewonnen."
("Získán čas, získáno všechno." nebo "Získán čas, vyhráno vše." a nebo možná volnější formou "Když získáš čas, vyhráváš vše." - gewonnen, min.č. od gewinnen = vyhrát, získat; zeit = čas; alles = vše, všechno)
v. "Navzdory proticovidovým předpisům nikdo z přítomných si nechrání nos a ústa respirátorem."
vi. Mynář také oznámil, že ceremoniál předávání vyznamenání osobností, který se obvykle koná 28. října, bude odložen na později, pokud pan prezident nerozhodne jinak.
vii. ajajaj, s tím článkem 66 "se nám to nějak komplikuje"...;-)


[quote="pid:38810, uid:101"]Ovčáček: V rámci tiskového briefingu od 15:00 hodin na Pražském hradě bude přítomným novinářům přehrán audiovizuální záznam.[/quote] Takže když si to spočítám: i. při Zemanově podpisu svolání Sněmovny natočili video (14.10.2021) ii. **předem připravené** video ale **schválně nepustili** a počkali až do 21.10.2021, aby se kolem toho mohly rozproudit fámy a pochybnosti (o pravosti podpisu, o stavu MZ) "Na Hrad míří trestní oznámení. Panují pochyby, zda je Zemanův podpis pravý" 15.10.2021 https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/milos-zeman-podpis-trestni-oznameni.A211015_111759_domaci_knn iii. pustili video a tím potvrdili pravost podpisu a vyvrátili fámy, že je MZ v bezvědomí apod. iv. Miloš vtipkoval; ale některým z toho možná nebude do smíchu... Cituje totiž Niccola Machiavelliho v němčině, když říká Vondráčkovi: "Znáš německé přísloví? Zeit gewonnen, alles gewonnen." ("Získán čas, získáno všechno." nebo "Získán čas, vyhráno vše." a nebo možná volnější formou "Když získáš čas, vyhráváš vše." - gewonnen, min.č. od gewinnen = vyhrát, získat; zeit = čas; alles = vše, všechno) v. "Navzdory proticovidovým předpisům nikdo z přítomných si nechrání nos a ústa respirátorem." vi. Mynář také oznámil, že ceremoniál předávání vyznamenání osobností, který se obvykle koná 28. října, bude odložen na později, pokud pan prezident nerozhodne jinak. vii. ajajaj, s tím článkem 66 "se nám to nějak komplikuje"...;-)

Projev vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře při tiskovém briefingu
21.října 2021


https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-vedouciho-kancelare-prezidenta-republiky-vratislava-mynare-pri-tiskovem-briefingu-16135


"Ve středu 13. 10. v 10d hodin 30 minut jsem v Hrzánském paláci o tomto rozhodnutí informoval podle pokynu prezidenta premiéra Andreje Babiše. Ve čtvrtek při návštěvě prezidenta republiky v nemocnici jsem oznámil připravenost k podpisu a prezidentu republiky jsem oznámil, že předseda Poslanecké sněmovny je připraven se na jeho pozvání podpisu osobně účastnit."


**Projev vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře při tiskovém briefingu 21.října 2021** https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-vedouciho-kancelare-prezidenta-republiky-vratislava-mynare-pri-tiskovem-briefingu-16135 "Ve středu 13. 10. v 10d hodin 30 minut jsem v Hrzánském paláci o tomto rozhodnutí informoval podle pokynu prezidenta premiéra Andreje Babiše. Ve čtvrtek při návštěvě prezidenta republiky v nemocnici jsem oznámil připravenost k podpisu a prezidentu republiky jsem oznámil, že předseda Poslanecké sněmovny je připraven se na jeho pozvání podpisu osobně účastnit."
Upravené 21. 10. 2021 o 16:57

Navzdory proticovidovým předpisům nikdo z přítomných si nechrání nos a ústa respirátorem

Kavárna šílí z toho, že nemají respirátory. Předpokládám, že přítomní jsou očkováni včetně Zemana. Jsou tedy chráněni zázračnou vakcínou, nebo ne ? Tak co jako ? Na záznamu je vidět unavený Zeman, který mluví docela pomalu. To může být způsobeno například nějakými sedativy pokud má bolesti, ale mimo není.


[quote="pid:38829, uid:240"]Navzdory proticovidovým předpisům nikdo z přítomných si nechrání nos a ústa respirátorem[/quote] Kavárna šílí z toho, že nemají respirátory. Předpokládám, že přítomní jsou očkováni včetně Zemana. Jsou tedy chráněni zázračnou vakcínou, nebo ne ? Tak co jako ? Na záznamu je vidět unavený Zeman, který mluví docela pomalu. To může být způsobeno například nějakými sedativy pokud má bolesti, ale mimo není.

Jarek

Kavárna šílí z toho, že nemají respirátory.


Miloš Zeman vždy mluví docela pomalu, nic neobvyklého...


Při opakovaném shlédnutí videa musím z vlastní zkušenosti konstatovat, že takhle to na JIP v žádném případě nevypadá. I ta "návštěva" bez roušek a plášťů tomu odpovídá !


[quote="pid:38833, uid:471"]Kavárna šílí z toho, že nemají respirátory.[/quote] Miloš Zeman vždy mluví docela pomalu, nic neobvyklého... Při opakovaném shlédnutí videa musím z vlastní zkušenosti konstatovat, že takhle to na JIP v žádném případě nevypadá. I ta "návštěva" bez roušek a plášťů tomu odpovídá !
Upravené 21. 10. 2021 o 19:51

Tak to je pecka. Musím přiznat, že jsem věřil, že prezident je opravdu v kómatu a na lopatě. A on přitom dál odkrývá "láskyplnou demokratickou tvář" podpindosích krys, které vyhrály volby.


Ale pořád nechápu, k čemu získává prezident čas. Podle mě, stejně jako při brexitu, bylo těsné vítězství přenecháno protivníkovi, jehož čas definitivně znemožnit a dehonestovat jak sebe sama, tak především celý systém liberálního impéria a liberalismus o sobě, se už počítá. Myslel jsem, že od podpisu zákona Dukovany je prezident v defenzívě a v zásadě pracuje už jenom na co nejhlubší budoucí diskreditaci podpindosích liberálů.


Že by prezident chtěl oddalováním jmenování Fialovy vlády dosáhnout rozkladu těchto koalic ještě před jejím vznikem? Nebo si jen vytvořit pozici k brždění alespoň těch nejasociálnějších Fialových kroků? Nechám se překvapit.


Tak to je pecka. Musím přiznat, že jsem věřil, že prezident je opravdu v kómatu a na lopatě. A on přitom dál odkrývá "láskyplnou demokratickou tvář" podpindosích krys, které vyhrály volby. Ale pořád nechápu, k čemu získává prezident čas. Podle mě, stejně jako při brexitu, bylo těsné vítězství přenecháno protivníkovi, jehož čas definitivně znemožnit a dehonestovat jak sebe sama, tak především celý systém liberálního impéria a liberalismus o sobě, se už počítá. Myslel jsem, že od podpisu zákona Dukovany je prezident v defenzívě a v zásadě pracuje už jenom na co nejhlubší budoucí diskreditaci podpindosích liberálů. Že by prezident chtěl oddalováním jmenování Fialovy vlády dosáhnout rozkladu těchto koalic ještě před jejím vznikem? Nebo si jen vytvořit pozici k brždění alespoň těch nejasociálnějších Fialových kroků? Nechám se překvapit.

Fidelo

Nechám se překvapit.


Čím více mlčení, tím větší prostor pro spekulace
21.10.2021
https://www.ireporter.cz/2021/10/21/cim-vice-mlceni-tim-vetsi-prostor-pro-spekulace/


"Opět jde pouze o domněnku, reálný stav nemůžeme přesně znát, ale představme si, že při této návštěvě (schůzce) pověřil prezident republiky stávajícího předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka sestavením nové české vlády a ten se toho ujal. "


[quote="pid:38857, uid:294"]Nechám se překvapit.[/quote] **Čím více mlčení, tím větší prostor pro spekulace** 21.10.2021 https://www.ireporter.cz/2021/10/21/cim-vice-mlceni-tim-vetsi-prostor-pro-spekulace/ "Opět jde pouze o domněnku, reálný stav nemůžeme přesně znát, ale představme si, že při této návštěvě (schůzce) pověřil prezident republiky stávajícího předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka sestavením nové české vlády a ten se toho ujal. "
Upravené 21. 10. 2021 o 20:01

"Znáš německé přísloví? Zeit gewonnen, alles gewonnen."


A já si dovolím přidat další přísloví:


Proto, chceme-li vést útok, musíme vypadat neschopně; pokud chceme použít síly, musíme vypadat nečinně; pokud jsme blízko, musí to vypadat, že jsme daleko; pokud jsme daleko, má nepřítel věřit, že jsme blízko.“ — Sun Tzu


Tikal zverejnil(a) 11. 10. 2021 o 05:26


,,Já klidně "podrobnosti" napíšu: se Zemanem nic reálně není v nepořádku.
Bydlím 5 minut pěšky od ÚVN, znám část vysoce postavených zaměstnanců ÚVN (mám tam i někoho z rodiny, vysoko postaveného) a tak nějak slyším, co si tady vrabci štěbetají na střechách Petřin, Střešovic a Břevnova. (Samozřejmě tam Prezident přes švihadlo neskáče, ale to co tady předvádí mediální žumpa, za ty kecy by měla celá viset a snad i bude)."
...


[quote="pid:38829, uid:240"]"Znáš německé přísloví? Zeit gewonnen, alles gewonnen."[/quote] A já si dovolím přidat další přísloví: „**Proto, chceme-li vést útok, musíme vypadat neschopně; pokud chceme použít síly, musíme vypadat nečinně; pokud jsme blízko, musí to vypadat, že jsme daleko; pokud jsme daleko, má nepřítel věřit, že jsme blízko.**“ — **Sun Tzu** **Tikal zverejnil(a) 11. 10. 2021** o 05:26 ,,Já klidně "podrobnosti" napíšu: se Zemanem nic reálně není v nepořádku. Bydlím 5 minut pěšky od ÚVN, znám část vysoce postavených zaměstnanců ÚVN (mám tam i někoho z rodiny, vysoko postaveného) a tak nějak slyším, co si tady vrabci štěbetají na střechách Petřin, Střešovic a Břevnova. (Samozřejmě tam Prezident přes švihadlo neskáče, ale to co tady předvádí mediální žumpa, za ty kecy by měla celá viset a snad i bude)." ...

Že by prezident chtěl oddalováním jmenování Fialovy vlády


Fialovu vládu může jmenovat nejdříve po ustanovení nové Sněmovny, tedy po 8. listopadu, teď nic neoddaluje.


[quote="pid:38857, uid:294"]Že by prezident chtěl oddalováním jmenování Fialovy vlády[/quote] Fialovu vládu může jmenovat nejdříve po ustanovení nové Sněmovny, tedy po 8. listopadu, teď nic neoddaluje.

A ještě jsem zapomněl dodat jeden fakt: Zeman na žádném ARU vůbec není, je na klasickém prezidentském pokoji, takže argumentace Havloidů je opět DEMENTNÍ, když tvrděj, že Vondráček, Mynář atd...nemaj roušky.


Kdyby Zeman umíral a byl na ARU, tak vás tam nepustěj bez toho bílého, papírového "obleku", nazouvacích galošů a (v dnešní době) roušek.


A ještě jsem zapomněl dodat jeden fakt: Zeman na žádném ARU vůbec není, je na klasickém prezidentském pokoji, takže argumentace Havloidů je opět DEMENTNÍ, když tvrděj, že Vondráček, Mynář atd...nemaj roušky. Kdyby Zeman umíral a byl na ARU, tak vás tam nepustěj bez toho bílého, papírového "obleku", nazouvacích galošů a (v dnešní době) roušek.
Upravené 21. 10. 2021 o 20:56

Hájek z Protiproudu se ptá, jestli ředitel ÚVN nepatří mezi spiklence a vyjadřuje obavy, aby se do prezidentova „léčení“ (ve spolupráci s ředitelem ÚVN) nezapojil americko-britský agent Koudelka, šéf BIS.
https://www.protiproud.cz/politika/6086-drama-kolem-prezidenta-opravdu-jej-nemocnice-leci-pozor-na-agenta-koudelku-a-policii-patri-reditel-uvn-mezi-spiklence-zemanova-kreace-prijde-jen-pokud-prezije-proc-jiz-neni-lekarske-konzilium-cas-nula.htm


Hájek z Protiproudu se ptá, jestli ředitel ÚVN nepatří mezi spiklence a vyjadřuje obavy, aby se do prezidentova „léčení“ (ve spolupráci s ředitelem ÚVN) nezapojil americko-britský agent Koudelka, šéf BIS. https://www.protiproud.cz/politika/6086-drama-kolem-prezidenta-opravdu-jej-nemocnice-leci-pozor-na-agenta-koudelku-a-policii-patri-reditel-uvn-mezi-spiklence-zemanova-kreace-prijde-jen-pokud-prezije-proc-jiz-neni-lekarske-konzilium-cas-nula.htm

Otázkou je, KDO nyní bude vyšetřován pro trestný čin proti republice...


Otázkou je, KDO nyní bude vyšetřován pro trestný čin proti republice...

Jsem rád, že se potvrdila moje domněnka, že prezidentovi nic není, ale že to jen hraje a hraje o čas. Pěkně postupně vytahuje trumfy z rukávu a jsem zvědav na závěrečné vystoupení! :-D


Jsem rád, že se potvrdila moje domněnka, že prezidentovi nic není, ale že to jen hraje a hraje o čas. Pěkně postupně vytahuje trumfy z rukávu a jsem zvědav na závěrečné vystoupení! :-D

že prezidentovi nic není, ale že to jen hraje a hraje o čas.

No, úplně přes kaluže neskáče, únavu jsem tam cítil.
Ale není na JIP/JIS.
Ani není podle velké kavárenské touhy, tj. je při vědomí a v sobě (svéprávný).
Nějakou “hadičku” (či spíš kabel) jsem na videu viděl, ale není mi úplně jasné, co to bylo: mohlo to být sluchátko (kterým v nemocnici lze poslouchat centrální rádio) (bylo to blízko ucha) nebo alarm pro přivolání sestry.
Vtipkuje, navíc “výhružně”, počítám, že to je zásadní prvek diagnózy.
Že hraje o čas potvrdil tím Machiavelliho “vtipem”.


[quote="pid:38917, uid:19"]že prezidentovi nic není, ale že to jen hraje a hraje o čas.[/quote] No, úplně přes kaluže neskáče, únavu jsem tam cítil. Ale není na JIP/JIS. Ani není podle velké kavárenské touhy, tj. je při vědomí a v sobě (svéprávný). Nějakou “hadičku” (či spíš kabel) jsem na videu viděl, ale není mi úplně jasné, co to bylo: mohlo to být sluchátko (kterým v nemocnici lze poslouchat centrální rádio) (bylo to blízko ucha) nebo alarm pro přivolání sestry. Vtipkuje, navíc “výhružně”, počítám, že to je zásadní prvek diagnózy. Že hraje o čas potvrdil tím Machiavelliho “vtipem”.

Poznámka: Machiavelli byl Ital. Nikoliv Němec.


Znamená tedy něco, že daný citát byl řečen v němčině a nikoliv v jazyce autora citátu?


Poznámka: Machiavelli byl Ital. Nikoliv Němec. Znamená tedy něco, že daný citát byl řečen v němčině a nikoliv v jazyce autora citátu?

Znamená tedy něco, že daný citát byl řečen v němčině a nikoliv v jazyce autora citátu?

To bylo první, co mne trklo.
Ale zatím mi nic nepřišlo.
Jedině tato úvaha:
i. italštině u nás rozumí méně lidí než němčině
ii. z mého příspěvku zde
("Získán čas, získáno všechno." nebo "Získán čas, vyhráno vše." a nebo možná volnější formou "Když získáš čas, vyhráváš vše." - gewonnen, min.č. od gewinnen = vyhrát, získat; zeit = čas; alles = vše, všechno)

plyne, že není úplně pohodlné to přeložit do Češtiny
iii. navíc se překladem ztrácí “rým”, plynulost a i určitá víceznačnost rčení (možná je to dokonce lepší v němčině než v italštině :-)


[quote="pid:38936, uid:209"]Znamená tedy něco, že daný citát byl řečen v němčině a nikoliv v jazyce autora citátu?[/quote] To bylo první, co mne trklo. Ale zatím mi nic nepřišlo. Jedině tato úvaha: i. italštině u nás rozumí méně lidí než němčině ii. z mého příspěvku zde [quote="pid:38829, uid:240"] ("Získán čas, získáno všechno." nebo "Získán čas, vyhráno vše." a nebo možná volnější formou "Když získáš čas, vyhráváš vše." - gewonnen, min.č. od gewinnen = vyhrát, získat; zeit = čas; alles = vše, všechno)[/quote] plyne, že není úplně pohodlné to přeložit do Češtiny iii. navíc se překladem ztrácí “rým”, plynulost a i určitá víceznačnost rčení (možná je to dokonce lepší v němčině než v italštině :-)

Znamená tedy něco, že daný citát


Miloš Zeman na dotazy, kterými jazyky se domluví, vždy odpověděl: angličtina, ruština, méně němčina. O italštině nikdy nepadlo ani slovo.


[quote="pid:38936, uid:209"]Znamená tedy něco, že daný citát[/quote] Miloš Zeman na dotazy, kterými jazyky se domluví, vždy odpověděl: angličtina, ruština, méně němčina. O italštině nikdy nepadlo ani slovo.

Přečetl jsem si článek, na který byl odkaz na vedlejším vláknu.
Konference patologů a lékařů: Analýza covid injekcí a jejich obsahu (část 2/2)
https://otevrisvoumysl.cz/konference-patologu-a-lekaru-analyza-covid-injekci-a-jejich-obsahu-cast-2-2/


A tam byl takový odstavec:
" Na 56. zasedání Korona komise jsme předložili případ 30leté pacientky s kompletní fulminantní trombózou, odpovídající ztrátou velké části tenkého střeva a v té době jsem ještě neznal distribuční studii Biontechu. Ta potom přišla opět z japonského směru. Teprve pak tuto studii zveřejnil Biontech, kdy u nás bylo očkování již široce používané, což je samozřejmě skandální. A vy se tam dočtete, že 16 % z očkovací dávky se dostává do jater, což je nejčastěji postihovaný orgán."


No a náš prezident byl očkován a má postižena játra.


Přečetl jsem si článek, na který byl odkaz na vedlejším vláknu. Konference patologů a lékařů: Analýza covid injekcí a jejich obsahu (část 2/2) https://otevrisvoumysl.cz/konference-patologu-a-lekaru-analyza-covid-injekci-a-jejich-obsahu-cast-2-2/ A tam byl takový odstavec: " Na 56. zasedání Korona komise jsme předložili případ 30leté pacientky s kompletní fulminantní trombózou, odpovídající ztrátou velké části tenkého střeva a v té době jsem ještě neznal distribuční studii Biontechu. Ta potom přišla opět z japonského směru. Teprve pak tuto studii zveřejnil Biontech, kdy u nás bylo očkování již široce používané, což je samozřejmě skandální. **A vy se tam dočtete, že 16 % z očkovací dávky se dostává do jater, což je nejčastěji postihovaný orgán.**" No a náš prezident byl očkován a má postižena játra.
Upravené 22. 10. 2021 o 10:02

Znamená tedy něco, že daný citát byl řečen v němčině a nikoliv v jazyce autora citátu?


Vzkaz (nejen) Sudeťákům a všem jejich kumpánům, kteří si brousí zuby na Benešovy dekrety?


[quote="pid:38936, uid:209"]Znamená tedy něco, že daný citát byl řečen v němčině a nikoliv v jazyce autora citátu?[/quote] Vzkaz (nejen) Sudeťákům a všem jejich kumpánům, kteří si brousí zuby na Benešovy dekrety?

JS22: Přesně toto mě dnes ráno napadlo! Také si myslím, že jde o vzkaz určité skupině Němců, protože jak známo, nová pětikoalice má členy napojené na sudeťáky.


JS22: Přesně toto mě dnes ráno napadlo! Také si myslím, že jde o vzkaz určité skupině Němců, protože jak známo, nová pětikoalice má členy napojené na sudeťáky.

Rusofile jde o to, jestli úmyslně nedostal placebo. Což je ta nejlepší varianta.


Rusofile jde o to, jestli úmyslně nedostal placebo. Což je ta nejlepší varianta.

Rusofile jde o to, jestli úmyslně nedostal placebo

To nepopírám. Důležité je to, kdo mu to píchl.


[quote="pid:38964, uid:88"]Rusofile jde o to, jestli úmyslně nedostal placebo[/quote] To nepopírám. Důležité je to, **kdo** mu to píchl.

Pořád ale nechápu, pokud by věděl, co je to za svinstvo, jak by mohl nabádat občany, ať se nechají očkovat. Tohle mi do celé mozaiky prostě nezapadá. Tady mám obavu, že on té vakcíně věří. A nebo je tu ještě možnost, že tím chtěl lidi spíše naštvat a tím je od vakcíny odradit. Netuším...


Pořád ale nechápu, pokud by věděl, co je to za svinstvo, jak by mohl nabádat občany, ať se nechají očkovat. Tohle mi do celé mozaiky prostě nezapadá. Tady mám obavu, že on té vakcíně věří. A nebo je tu ještě možnost, že tím chtěl lidi spíše naštvat a tím je od vakcíny odradit. Netuším...

Vše ,co se kolem MZ děje ,se děje s jeho vědomím a je to součástí OČEKÁVANÉ povolební situace . vybírat z toho detaily typu Pfizer anebo placebo, proč doporučoval a veřejně neodmítal odpovídá neschopnosti vidět celý proces a schopnosti sledovat v něm jen jednotlivé segmenty a ještě navíc v situaci,kdy NIKDO zcela záměrně nedostává ucelený soubor informací. Svetlana Dragan pracuje podle pohybů ve vesmíru, zodpovědný analytik podle šíře a hloubky získaných informací. Každý po svém, ale ani jeden nehádá z kávového lógru.
Spíše je potřebné chápat v mimočeském kontextu, proč jedni spěchají a druzí zdržují . Jaké cíle se tím dosahují.... je to jako s chápáním globální politiky ze strany zavilých geopolitiků.


Vše ,co se kolem MZ děje ,se děje s jeho vědomím a je to součástí OČEKÁVANÉ povolební situace . vybírat z toho detaily typu Pfizer anebo placebo, proč doporučoval a veřejně neodmítal odpovídá neschopnosti vidět celý proces a schopnosti sledovat v něm jen jednotlivé segmenty a ještě navíc v situaci,kdy NIKDO zcela záměrně nedostává ucelený soubor informací. Svetlana Dragan pracuje podle pohybů ve vesmíru, zodpovědný analytik podle šíře a hloubky získaných informací. Každý po svém, ale ani jeden nehádá z kávového lógru. Spíše je potřebné chápat v mimočeském kontextu, proč jedni spěchají a druzí zdržují . Jaké cíle se tím dosahují.... je to jako s chápáním globální politiky ze strany zavilých geopolitiků.

Tady mám obavu, že on té vakcíně věří.

Také sdílím ten názor. U něj je problém s jeho egem. Zakládá si na své inteligenci, vzdělanosti a politické zkušenosti, mnoho věcí ale nevstupuje do sféry jeho zájmů a tak mu některé střípky v mozaice chybí. Má také velice špatný odhad na lidi, řekl bych, že jeho IQ je na hodně vysoké úrovni, ale EQ minimální. Zjednodušeně by se dalo říct, že IQ je potřeba na to, abychom práci získali, EQ na to abychom si ji udrželi. A on má právě s tím udržením problém. Zbytečně si dělá nepřátele tam, kde nemusí.


Od něj bych čekal, že mu dojde, že od elity nad ním, nic dobré nemůže čekat. Nevěřím, že neví odkud vítr fouká (Gates). Máme na to i dost trefné přísloví od K.H.Borovského: "Nechoď Vašku s pány na led, mnohý příklad známe, pan sklouzne a sedlák si za něj nohy zláme."


Měl zkušenost se socialistickými vakcínami, tak tu zkušenost automaticky přiřadil k těm západním. Ale víme, když dva dělají totéž, není to totéž.


[quote="pid:38966, uid:19"]Tady mám obavu, že on té vakcíně věří.[/quote] Také sdílím ten názor. U něj je problém s jeho egem. Zakládá si na své inteligenci, vzdělanosti a politické zkušenosti, mnoho věcí ale nevstupuje do sféry jeho zájmů a tak mu některé střípky v mozaice chybí. Má také velice špatný odhad na lidi, řekl bych, že jeho IQ je na hodně vysoké úrovni, ale EQ minimální. Zjednodušeně by se dalo říct, že IQ je potřeba na to, abychom práci získali, EQ na to abychom si ji udrželi. A on má právě s tím udržením problém. Zbytečně si dělá nepřátele tam, kde nemusí. Od něj bych čekal, že mu dojde, že od elity nad ním, nic dobré nemůže čekat. Nevěřím, že neví odkud vítr fouká (Gates). Máme na to i dost trefné přísloví od K.H.Borovského: "Nechoď Vašku s pány na led, mnohý příklad známe, pan sklouzne a sedlák si za něj nohy zláme." Měl zkušenost se socialistickými vakcínami, tak tu zkušenost automaticky přiřadil k těm západním. Ale víme, když dva dělají totéž, není to totéž.

Spíše je potřebné chápat v mimočeském kontextu,

Tak se mohl zdržet a nemluvit o prospěšnosti vakcíny. Měl říct, já se nechal očkovat a je na vás, jak se rozhodnete. Ale nedělat z občanů, kteří se očkovat nechtěli, idioty.
Mluviti stříbro, mlčeti, zlato.


[quote="pid:38970, uid:57"]Spíše je potřebné chápat v mimočeském kontextu,[/quote] Tak se mohl zdržet a nemluvit o prospěšnosti vakcíny. Měl říct, já se nechal očkovat a je na vás, jak se rozhodnete. Ale nedělat z občanů, kteří se očkovat nechtěli, idioty. Mluviti stříbro, mlčeti, zlato.

Smetisko se ozvalo:


Dění okolo Zemana je nedůstojné, píše slovenský list Sme


Miloš Zeman už dávno neměl být českým prezidentem, léčit se měl v kruhu rodiny, nikoliv s novináři pod okny nemocnice a v zajetí pochybných figurek z Hradu, byť si je sám vybral, napsal dnes slovenský list Sme k okolnostem Zemanovy hospitalizace. Podle něj Zeman nevyužil šanci odejít z politiky důstojně.


Podle deníku ideálním momentem k odchodu z politiky bylo pro Zemana dokončení prvního funkčního období v křesle hlavy státu. „Měl za sebou všechny nejvyšší státní funkce, už nikomu nemusel nic dokazovat. Přece do toho šel znovu,” poznamenal. Deník dodal, že Zeman zanechal na současném Česku velkou pečeť.
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/deni-okolo-zemana-je-nedustojne-pise-slovensky-list-sme-40375715


Smetisko se ozvalo: Dění okolo Zemana je nedůstojné, píše slovenský list Sme Miloš Zeman už dávno neměl být českým prezidentem, léčit se měl v kruhu rodiny, nikoliv s novináři pod okny nemocnice a v zajetí pochybných figurek z Hradu, byť si je sám vybral, napsal dnes slovenský list Sme k okolnostem Zemanovy hospitalizace. Podle něj Zeman nevyužil šanci odejít z politiky důstojně. Podle deníku ideálním momentem k odchodu z politiky bylo pro Zemana dokončení prvního funkčního období v křesle hlavy státu. „Měl za sebou všechny nejvyšší státní funkce, už nikomu nemusel nic dokazovat. Přece do toho šel znovu,” poznamenal. Deník dodal, že Zeman zanechal na současném Česku velkou pečeť. https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/deni-okolo-zemana-je-nedustojne-pise-slovensky-list-sme-40375715

Smetisko se ozvalo:

Nuž iné sa ani neočakávalo od smetiska a kaviarne aspoň ja nie.A keby náhodou zmenili názor by mi to bolo sakra divné...


[quote="pid:38977, uid:181"]Smetisko se ozvalo:[/quote] Nuž iné sa ani neočakávalo od smetiska a kaviarne aspoň ja nie.A keby náhodou zmenili názor by mi to bolo sakra divné...

Nič sa nedeje náhodne a všetko má svoj význam a zmysel.

@Rusofil - já také nemohu tvrdit nic jiného než svoji domněnku- to k tomu očkování. Srovnal jsi si postoj Putina a postoj MZ k vakcinaci v delším časovém úseku. je totožná. Proč ? Oba se pohybují ve stejném prostředí - nepřátelé všude kolem a podpora jen ZDOLA. Řízení sociálních supersystémů nejsou Rychlé šípy a Mirkové Dušínové. Znám povahu MZ trochu blíže i z dávnějších dob, kdy v politice nebyl. Zčásti to vystihuješ, ale nikdy to nepřekračovalo hranici démonizmu. Oba dva jmenovaní jsou se schopnostmi řídit a zvládat i velmisložité situace dobře, i když to může navenek vypadat občas opačně.
proto jsem nabádal sledovat celek a sledovat ho v kontextu s mimočeským vývojem.

@Rusofil - já také nemohu tvrdit nic jiného než svoji domněnku- to k tomu očkování. Srovnal jsi si postoj Putina a postoj MZ k vakcinaci v delším časovém úseku. je totožná. Proč ? Oba se pohybují ve stejném prostředí - nepřátelé všude kolem a podpora jen ZDOLA. Řízení sociálních supersystémů nejsou Rychlé šípy a Mirkové Dušínové. Znám povahu MZ trochu blíže i z dávnějších dob, kdy v politice nebyl. Zčásti to vystihuješ, ale nikdy to nepřekračovalo hranici démonizmu. Oba dva jmenovaní jsou se schopnostmi řídit a zvládat i velmisložité situace dobře, i když to může navenek vypadat občas opačně. proto jsem nabádal sledovat celek a sledovat ho v kontextu s mimočeským vývojem.

Srovnal jsi si postoj Putina a postoj MZ k vakcinaci v delším časovém úseku. je totožná

Není. Putin nenazval odpírače idioty.


[quote="pid:38983, uid:57"]Srovnal jsi si postoj Putina a postoj MZ k vakcinaci v delším časovém úseku. je totožná[/quote] Není. Putin nenazval odpírače idioty.

Putin nenazval odpírače idioty.


Otázkou je, zda nevzít toto "oslovení" od Miloše Zemana spíše jako "pochvalu". Samozřejmě, každý tomu tak nemusí rozumět. On už takový je, s tím nikdo nic neudělá.


[quote="pid:38984, uid:312"]Putin nenazval odpírače idioty.[/quote] Otázkou je, zda nevzít toto "oslovení" od Miloše Zemana spíše jako "pochvalu". Samozřejmě, každý tomu tak nemusí rozumět. On už takový je, s tím nikdo nic neudělá.

@Rusofil - mluvím s mužem ? Tato odpověď alespoň pro mě nese známky reakce ženy, kdy je první vyjádření emoce. To není moje dehonestace komentářů ženské částí publika. Ale emoce ("idiot"smile předjímá , že Zemanovo hodnocení bylo vulgární,nesprávné atd. A přitom to mohl být jeho typický postup tvorby vlastní koncepce řízení (podle PFŘ), kdy na začátku kroků 4.a 5. je PROVOKACE jako nástroj získání ZPĚTNÉ vazby.

@Rusofil - mluvím s mužem ? Tato odpověď alespoň pro mě nese známky reakce ženy, kdy je první vyjádření emoce. To není moje dehonestace komentářů ženské částí publika. Ale emoce ("idiot") předjímá , že Zemanovo hodnocení bylo vulgární,nesprávné atd. A přitom to mohl být jeho typický postup tvorby vlastní koncepce řízení (podle PFŘ), kdy na začátku kroků 4.a 5. je PROVOKACE jako nástroj získání ZPĚTNÉ vazby.

mnoho věcí ale nevstupuje do sféry jeho zájmů a tak mu některé střípky v mozaice chybí

Vylučuji tenhle výpočet.
MZ nemůže být blbější než já...
;-)
Objímá 10 let stromy na Vyšočině a pak skočí na pfajzr?


[quote="pid:38974, uid:312"]mnoho věcí ale nevstupuje do sféry jeho zájmů a tak mu některé střípky v mozaice chybí[/quote] Vylučuji tenhle výpočet. MZ nemůže být blbější než já... ;-) Objímá 10 let stromy na Vyšočině a pak skočí na pfajzr?

Tato odpověď alespoň pro mě nese známky reakce ženy, kdy je první vyjádření emoce.

V tom případě jsem žena. Nevím, ale nadávat vlastním občanům do idiotů je přes čáru.


[quote="pid:38990, uid:57"]Tato odpověď alespoň pro mě nese známky reakce ženy, kdy je první vyjádření emoce.[/quote] V tom případě jsem žena. Nevím, ale nadávat vlastním občanům do idiotů je přes čáru.

Znamená tedy něco, že daný citát byl řečen v němčině a nikoliv v jazyce autora citátu?


to neni machiavelliho citat. je to skutecne nemecke prislovi. MZ rekl jen prvni polovinu.


"Zeit gewonnen, viel gewonnen.
Zeit verloren, viel verloren."
ziskas-li cas, hodne vyhrajes.
budes-li ztracet cas, hodne ztratis.


EDIT: tak opravuji. machiavelliho vladare jsem cetla, ale ten citat jsem zapomnela. hledanim na webu, mi toto skutecne vyskakovalo jen jako nemecke sprichwort, prislovi.


EDIT2: machiavelli rekl, zeit gewonnen, alles gewonnen. nemecke prislovi se trochu lisi. machiavelli tedy v nemeckem prekladu rika "ziskas cas, ziskas vse".


6172a9f6695e3


v italskem originale je to napsano trosku jinak:


6172ab7380a8c
a cesky preklad:


6172ad63552c8


[quote="pid:38936, uid:209"]Znamená tedy něco, že daný citát byl řečen v němčině a nikoliv v jazyce autora citátu?[/quote] to neni machiavelliho citat. je to skutecne nemecke prislovi. MZ rekl jen prvni polovinu. "Zeit gewonnen, viel gewonnen. Zeit verloren, viel verloren." ziskas-li cas, hodne vyhrajes. budes-li ztracet cas, hodne ztratis. EDIT: tak opravuji. machiavelliho vladare jsem cetla, ale ten citat jsem zapomnela. hledanim na webu, mi toto skutecne vyskakovalo jen jako nemecke sprichwort, prislovi. EDIT2: machiavelli rekl, zeit gewonnen, alles gewonnen. nemecke prislovi se trochu lisi. machiavelli tedy v nemeckem prekladu rika "ziskas cas, ziskas vse". ![6172a9f6695e3](serve/attachment&path=6172a9f6695e3) v italskem originale je to napsano trosku jinak: ![6172ab7380a8c](serve/attachment&path=6172ab7380a8c) a cesky preklad: ![6172ad63552c8](serve/attachment&path=6172ad63552c8)
Upravené 22. 10. 2021 o 14:25

nadávat vlastním občanům do idiotů je přes čáru.


Zeman má pravdu, vždyť je to tady samej čůrák a Havloid. Všude samej idiot a debil.


[quote="pid:39010, uid:312"]nadávat vlastním občanům do idiotů je přes čáru.[/quote] Zeman má pravdu, vždyť je to tady samej čůrák a Havloid. Všude samej idiot a debil.

Zeman má pravdu, vždyť je to tady samej čůrák a Havloid. Všude samej idiot a debil.
smile A pak jim vykládej něco o KSB, viď?


[quote="pid:39013, uid:633"]Zeman má pravdu, vždyť je to tady samej čůrák a Havloid. Všude samej idiot a debil.[/quote]:D A pak jim vykládej něco o KSB, viď?

A pak jim vykládej něco o KSB, viď?


Na ně už jsem zanevřel, proto se tady bavím s Váma a s kamarádama a rodinou, já už na ty dementy nemám nervy, ale asi je to tím, že žiju v Praze, všude samej mentál tady...


[quote="pid:39014, uid:312"]A pak jim vykládej něco o KSB, viď?[/quote] Na ně už jsem zanevřel, proto se tady bavím s Váma a s kamarádama a rodinou, já už na ty dementy nemám nervy, ale asi je to tím, že žiju v Praze, všude samej mentál tady...
Upravené 22. 10. 2021 o 13:56

Všude samej idiot a debil.

Všude né, jenom častěji, než je mi to milé.
A někde vyšší koncentrace (velká města)...
A možná né debil/idiot, ale jenom zombík věřící, že "autorita to s námi přece musí myslet dobře" a "to by si nemohli dovolit".


[quote="pid:39013, uid:633"]Všude samej idiot a debil.[/quote] Všude né, jenom častěji, než je mi to milé. A někde vyšší koncentrace (velká města)... A možná né debil/idiot, ale jenom zombík věřící, že "autorita to s námi přece musí myslet dobře" a "to by si nemohli dovolit".

Zeman má pravdu, vždyť je to tady samej čůrák a Havloid. Všude samej idiot a debil.


omlouvám se za OT, ale fakt jsem se zasmál smilesmilesmile


[quote="pid:39013, uid:633"]Zeman má pravdu, vždyť je to tady samej čůrák a Havloid. Všude samej idiot a debil.[/quote] omlouvám se za OT, ale fakt jsem se zasmál :D:D:D

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/221411030520029/


mate slovo na tema zdravi prezidenta aneb "dzamila v akci". to skutecne je jen pro otrle a fiser... diky za to, ze neni nasim prezidentem.


https://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/221411030520029/ mate slovo na tema zdravi prezidenta aneb "dzamila v akci". to skutecne je jen pro otrle a fiser... diky za to, ze neni nasim prezidentem.

A možná né debil/idiot, ale jenom zombík věřící....


Ale tak vy všichni, co mě trochu znáte, víte moc dobře, že jsem schválně přestřelil, když si teď čtu to vlákno, tak se směju, legrace musí bejt... Člověk, když si představí Zemana, jak kouří cigaretu, popijí slivovici a o těch opravdu dementních Havloidech prohlásí ,,je to banda debilů", tak se smát prostě musí.


[quote="pid:39022, uid:240"]A možná né debil/idiot, ale jenom zombík věřící....[/quote] Ale tak vy všichni, co mě trochu znáte, víte moc dobře, že jsem schválně přestřelil, když si teď čtu to vlákno, tak se směju, legrace musí bejt... Člověk, když si představí Zemana, jak kouří cigaretu, popijí slivovici a o těch opravdu dementních Havloidech prohlásí ,,je to banda debilů", tak se smát prostě musí.

omlouvám se za OT, ale fakt jsem se zasmál


To byl taky účel mých příspěvků, jindy tady vystupuji moc vážně, tak jsem to vyvážil.


[quote="pid:39024, uid:473"]omlouvám se za OT, ale fakt jsem se zasmál[/quote] To byl taky účel mých příspěvků, jindy tady vystupuji moc vážně, tak jsem to vyvážil.

"14. 10. 2021 17:33
Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) pro Aktuálně.cz uvedl, že ve čtvrtek navštívil v nemocnici prezidenta Miloše Zemana. Hovořili spolu přibližně deset minut."
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/prezident-normalne-komunikoval-a-vtipkoval-tvrdi-po-navsteve/r~c957be4a2cfc11eca7d3ac1f6b220ee8/


"10 minut"... video trvalo pouhých 26 vteřin... o čem si potom "povídali" ?!
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/hrad-ukazal-video-s-prezidentem-z-minuleho-tydne-40375667#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=7mZZHiUI4v0-202110211326&dop_id=40375667&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz


Jedna z možností:
https://www.ireporter.cz/2021/10/21/cim-vice-mlceni-tim-vetsi-prostor-pro-spekulace/


"14. 10. 2021 17:33 Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) pro Aktuálně.cz uvedl, že ve čtvrtek navštívil v nemocnici prezidenta Miloše Zemana. **Hovořili spolu přibližně deset minut."** https://zpravy.aktualne.cz/domaci/prezident-normalne-komunikoval-a-vtipkoval-tvrdi-po-navsteve/r~c957be4a2cfc11eca7d3ac1f6b220ee8/ "10 minut"... video trvalo pouhých 26 vteřin... o čem si potom "povídali" ?! https://www.novinky.cz/domaci/clanek/hrad-ukazal-video-s-prezidentem-z-minuleho-tydne-40375667#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=7mZZHiUI4v0-202110211326&dop_id=40375667&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz **Jedna z možností: https://www.ireporter.cz/2021/10/21/cim-vice-mlceni-tim-vetsi-prostor-pro-spekulace/ **
Upravené 22. 10. 2021 o 17:38

Novinka z FB Vratislava Mynáře:


Od pondělí pěkně do práce s respirátorem drazí poddaní. Pokud si jej nenasadíte, tak se opovažte argumentovat tím stylem, že tihle anonymní pánové a dáma na fotce je taky nemají nasazené, a to jsou v nemocnici u pacienta na ARO!!!


6172dd89cf0a1


https://www.facebook.com/photo?fbid=522117915872852&set=a.379261076825204


Novinka z FB Vratislava Mynáře: Od pondělí pěkně do práce s respirátorem drazí poddaní. Pokud si jej nenasadíte, tak se opovažte argumentovat tím stylem, že tihle anonymní pánové a dáma na fotce je taky nemají nasazené, a to jsou v nemocnici u pacienta na ARO!!! ![6172dd89cf0a1](serve/attachment&path=6172dd89cf0a1) https://www.facebook.com/photo?fbid=522117915872852&set=a.379261076825204
Upravené 22. 10. 2021 o 17:51

dáma na fotce


Neví někdo, kdo to je ? Děkuji.


[quote="pid:39074, uid:679"]**dáma na fotce**[/quote] Neví někdo, kdo to je ? Děkuji.

Pokud si dobře vzpomínám, Zeman byl veřejně proti očkování. A náhle nastal zlom a i s dcerou Kateřinou začali být jeho velkými propagátory.
Měla jsem z toho dojem, že na Zemana někdo přes dceru (její bezpečí, život) velmi silně zatlačil...


Pokud si dobře vzpomínám, Zeman byl veřejně proti očkování. A náhle nastal zlom a i s dcerou Kateřinou začali být jeho velkými propagátory. Měla jsem z toho dojem, že na Zemana někdo přes dceru (její bezpečí, život) velmi silně zatlačil...
Upravené 22. 10. 2021 o 18:04

Klaus strávil u Zemana 50 minut


https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/693727/klaus-navstivil-zemana-v-nemocnici-pripada-mi-osamoceny-a-vic-resi-sve-zdravi-rekl-blesku.html


"Povídali jsme si. Po pány Vystrčily a Fischery vytvořené atmosféře v naší zemi jsem vůbec neočekával, že je prezident schopen vést se mnou dlouhých padesát minut normální konverzaci."


Klaus strávil u Zemana 50 minut https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/693727/klaus-navstivil-zemana-v-nemocnici-pripada-mi-osamoceny-a-vic-resi-sve-zdravi-rekl-blesku.html "Povídali jsme si. Po pány Vystrčily a Fischery vytvořené atmosféře v naší zemi jsem vůbec neočekával, že je prezident schopen vést se mnou dlouhých padesát minut normální konverzaci."

@Rusofil - no já nevím, ale Ty jsi někdy neposlal někoho, na kom Ti záleželo do pr-- s dobrým úmyslem ? Aby se probral ? Je chybou posuzovat výroky politiků bez odhadu, proč je vyslovují...Opakuji-Zeman má provokaci jako jednu z politických zbraní.

@Rusofil - no já nevím, ale Ty jsi někdy neposlal někoho, na kom Ti záleželo do pr-- s dobrým úmyslem ? Aby se probral ? Je chybou posuzovat výroky politiků bez odhadu, proč je vyslovují...Opakuji-Zeman má provokaci jako jednu z politických zbraní.

Neví někdo, kdo to je ? Děkuji.


"„Jedná se o pracovnici Správy Pražského hradu, která je dočasně pověřena zajištěním servisu prezidenta republiky, jeho rodinných příslušníků a návštěv, v místě pobytu prezidenta v České republice,“ řekl Seznam Zprávám mluvčí správy Jan Pastor."


https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kdo-je-zena-ze-zemanova-videa-o-osetrovatelku-nejde-178616#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=earJigWUExp-202110221716&dop_id=178616&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz


[quote="pid:39076, uid:270"]Neví někdo, kdo to je ? Děkuji.[/quote] "**„Jedná se o pracovnici Správy Pražského hradu, k**terá je dočasně pověřena zajištěním servisu prezidenta republiky, jeho rodinných příslušníků a návštěv, v místě pobytu prezidenta v České republice,“ řekl Seznam Zprávám mluvčí správy Jan Pastor." https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kdo-je-zena-ze-zemanova-videa-o-osetrovatelku-nejde-178616#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=earJigWUExp-202110221716&dop_id=178616&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

"„Se svolením prezidenta republiky pana Miloše Zemana s opatrným optimismem sdělujeme, že díky komplexní léčbě specialistů ÚVN došlo během čtvrtka a pátku k mírnému zlepšení jeho zdravotního stavu,“ uvedla tisková mluvčí nemocnice Jitka Zinke."


Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zeman-prezident-nemocnice.A211022_213835_domaci_elk


"„Se svolením prezidenta republiky pana Miloše Zemana s opatrným optimismem sdělujeme, že díky komplexní léčbě specialistů ÚVN došlo během čtvrtka a pátku k mírnému zlepšení jeho zdravotního stavu,“ uvedla tisková mluvčí nemocnice Jitka Zinke." Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zeman-prezident-nemocnice.A211022_213835_domaci_elk

Právník Hasenkopf po zprávě o mírném zlepšení zdravotního stavu:
"Být ochrannou službou, okamžitě ztrojnásobím služby a najmu ochutnávače. .. přeci jenom, lidí, co v posledních 14 dnech vsadili svou další politickou kariéru na to, že Zeman dodělává, je extrémně moc.
Bez ironie a smrtelně vážně.
Teprve teď začíná Zemanovi jít skutečně o život."
https://www.facebook.com/pavel.hasenkopf.5/posts/4768135183238435


Právník Hasenkopf po zprávě o mírném zlepšení zdravotního stavu: "Být ochrannou službou, okamžitě ztrojnásobím služby a najmu ochutnávače. .. přeci jenom, lidí, co v posledních 14 dnech vsadili svou další politickou kariéru na to, že Zeman dodělává, je extrémně moc. Bez ironie a smrtelně vážně. Teprve teď začíná Zemanovi jít skutečně o život." https://www.facebook.com/pavel.hasenkopf.5/posts/4768135183238435

Právník Hasenkopf


"Obsah teď není dostupný" I facebook Pavla Hasenkopfa je v současnosti "mimo provoz" !


Nemáte někdo kopii ? Děkuji.


[quote="pid:39131, uid:101"]Právník Hasenkopf[/quote] "Obsah teď není dostupný" I facebook Pavla Hasenkopfa je v současnosti "mimo provoz" ! Nemáte někdo kopii ? Děkuji.
Upravené 23. 10. 2021 o 09:09

"Obsah teď není dostupný" I facebook Pavla Hasenkopfa je v současnosti "mimo provoz" !

Pro Koudelku je to poplašná zpráva.


[quote="pid:39145, uid:270"]"Obsah teď není dostupný" I facebook Pavla Hasenkopfa je v současnosti "mimo provoz" ![/quote] Pro Koudelku je to poplašná zpráva.

Loutka nemá na růžích ustláno . Snad si ho vezmou na Taiwan , až se v ukončeném protektorátu Čech a Moravy bude odměnovat .
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zadny-puc-delam-spravnou-vec-cilil-se-Vystrcil-Pak-prozradil-jak-poznal-prezidentovu-spatnou-kondici-681163
https://www.parlamentnilisty.cz/politika/senat/-Ty-prase-ktery-volilo-8-500-lidi-Co-si-to-dovolujes-Predseda-Senatu-se-navezl-do-prezidenta-To-nemel-681112


Loutka nemá na růžích ustláno . Snad si ho vezmou na Taiwan , až se v ukončeném protektorátu Čech a Moravy bude odměnovat . https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zadny-puc-delam-spravnou-vec-cilil-se-Vystrcil-Pak-prozradil-jak-poznal-prezidentovu-spatnou-kondici-681163 https://www.parlamentnilisty.cz/politika/senat/-Ty-prase-ktery-volilo-8-500-lidi-Co-si-to-dovolujes-Predseda-Senatu-se-navezl-do-prezidenta-To-nemel-681112
Upravené 23. 10. 2021 o 10:00

6173c48a0e5f4


Zpráva je na FB přístupná


![6173c48a0e5f4](serve/attachment&path=6173c48a0e5f4) Zpráva je na FB přístupná
Upravené 23. 10. 2021 o 10:16

Člověk, když si představí Zemana, jak kouří cigaretu, popijí slivovici a o těch opravdu dementních Havloidech prohlásí ,,je to banda debilů", tak se smát prostě musí.


Mezi mé nejoblíbenější patří použití "přeřeku" posranci a posranecká sněmovna.
Kdybyste někdo to video našli, prosím dejte mi vědět.


"Vláda podle mého názoru ve dosud svém konání učinila jednu základní chybu, že podlehla panu Kalouskovi a zkurvila služební zákon."
Nazvání náměstků budižkničemy taky dobré. :-)


A samozřejmě, komentář k Pussy Riot, to už je klasika.
"Takže, s prominutím, v textech této skupiny je kunda sem, kunda tam - no doopravdy dokonalý případ politického vězně jako vyšitej."
https://www.youtube.com/watch?v=PzlsofHQ404


Zeman setřel redaktorku ČT v přimém přenosu (2016)
https://www.youtube.com/watch?v=5EAuk8mtgIU


[quote="pid:39027, uid:633"]Člověk, když si představí Zemana, jak kouří cigaretu, popijí slivovici a o těch opravdu dementních Havloidech prohlásí ,,je to banda debilů", tak se smát prostě musí.[/quote] Mezi mé nejoblíbenější patří použití "přeřeku" posranci a posranecká sněmovna. Kdybyste někdo to video našli, prosím dejte mi vědět. "Vláda podle mého názoru ve dosud svém konání učinila jednu základní chybu, že podlehla panu Kalouskovi a **zkurvila** služební zákon." Nazvání náměstků budižkničemy taky dobré. :-) A samozřejmě, komentář k Pussy Riot, to už je klasika. "Takže, s prominutím, v textech této skupiny je kunda sem, kunda tam - no doopravdy dokonalý případ politického vězně jako vyšitej." https://www.youtube.com/watch?v=PzlsofHQ404 Zeman setřel redaktorku ČT v přimém přenosu (2016) https://www.youtube.com/watch?v=5EAuk8mtgIU

POLITIKA: Sežrali mu to i s navijákem
https://neviditelnypes.lidovky.cz/politika/politika-sezrali-mu-to-i-s-navijakem.A211022_210100_p_politika_wag


"No a nemocí handicapovaný Miloš Zeman je i se špatnými kartami v ruce obehrál. A oni mu to všechno sežrali i s navijákem"


**POLITIKA: Sežrali mu to i s navijákem **https://neviditelnypes.lidovky.cz/politika/politika-sezrali-mu-to-i-s-navijakem.A211022_210100_p_politika_wag **"No a nemocí handicapovaný Miloš Zeman je i se špatnými kartami v ruce obehrál. A oni mu to všechno sežrali i s navijákem"**

"Rozhodl jsem se přepracovat status, který někdo práskl Zmrdebergovi a ten to ocenil banem na tři dny. Apeluji na čtenáře, aby zapojili své schopnosti čtení mezi řádky.
Premiér Andrej Babiš mě vyzval k rezignaci. NIKDY NEODSTOUPÍM. NIKDY. NECHŤ SI TO VŠICHNI ZAPAMTUJÍ!! To se ti to teď hodí, co ty východosousední matko (kód). Před měsícem největší bráchové a před několika dny pohoda, že tě Miloš pověřil a slíbil dva pokusy a teď kudla do zad, že mám odstoupit? Já na tebe vím taky hodně špíny, tak si dávej bacha. A složku na tebe máme taky. Pan prezident ve volném čase neměl sice telefon ani počítač, ale stojí za twitterovým účtem skupina Šuman. My s Martinem na rozdíl od tebe v případě nouze můžeme v klidu do Ruska a tam na nás nikdo nedosáhne, jen ty budeš muset zalézt na Slovensko nebo do Francie na zámek."


FB Vratislav Mynář
https://www.facebook.com/vrata.mynar.hrad


"Rozhodl jsem se přepracovat status, který někdo práskl Zmrdebergovi a ten to ocenil banem na tři dny. Apeluji na čtenáře, aby zapojili své schopnosti čtení mezi řádky. Premiér Andrej Babiš mě vyzval k rezignaci. NIKDY NEODSTOUPÍM. NIKDY. NECHŤ SI TO VŠICHNI ZAPAMTUJÍ!! To se ti to teď hodí, co ty východosousední matko (kód). Před měsícem největší bráchové a před několika dny pohoda, že tě Miloš pověřil a slíbil dva pokusy a teď kudla do zad, že mám odstoupit? Já na tebe vím taky hodně špíny, tak si dávej bacha. A složku na tebe máme taky. Pan prezident ve volném čase neměl sice telefon ani počítač, ale stojí za twitterovým účtem skupina Šuman. My s Martinem na rozdíl od tebe v případě nouze můžeme v klidu do Ruska a tam na nás nikdo nedosáhne, jen ty budeš muset zalézt na Slovensko nebo do Francie na zámek." FB Vratislav Mynář https://www.facebook.com/vrata.mynar.hrad

FB Vratislav Mynář


pozor, to je očividně falešný profil


[quote="pid:39284, uid:679"]FB Vratislav Mynář[/quote] pozor, to je očividně falešný profil
31.31k
303
46
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept