Politika v SR
Iniciatíva Hovorme spolu avizuje najväčšiu odbornú diskusiu k aktuálnym opatreniam na Slovensku

Priamy prenos sa bude vysielať prostredníctvom sociálnej siete a online priestoru vo štvrtok 28.10.2021 o 20:00.


Keďže výzva signatárov z radov slovenských osobností smerovaná k vedeniu RTVS a následne aj k ďalším 3 komerčným televíziám na zorganizovanie širokej pluralitnej diskusie odborníkov k aktuálnej situácii na Slovensku nenašla odozvu u žiadnej z predmetných TV staníc, rozhodli sa jej iniciátori zorganizovať takúto diskusiu sami na neutrálnej pôde a priniesť ju verejnosti online.


"Sme radi, že sa nám podarilo dať dokopy tím ľudí a vytvoriť priestor pre online diskusiu, ktorá bude zrejme jednou z najväčších ohľadom aktuálnych opatrení, či už počtom tém, ktorých bude 8, alebo aj počtom hostí, kde očakávame účasť cca 20 diskutujúcich. Tí budú vzájomne priradení podľa tém, s rovnakým časovým limitom pre svoje odpovede, aby sme sa zmestili do 120 minút vysielania," uviedol Ladislav Matyinko, spoluiniciátor výzvy Hovorme spolu.


"Sme radi, že zo strany oponentov máme potvrdenú účasť takmer všetkých, ktorých sme oslovili, už nám chýba doplniť len dve mená. Zaujímavejšie to bude na strane provládnych odborníkov, pretože niektorí z nich odmietali ísť do prípadnej diskusie v RTVS vyjadrili, tak sme zvedaví, ako zareagujú na pozvanie do tej našej. Ale sme pripravení aj na alternatívu, že svoju účasť odmietnu. Počas príprav sme si totiž uvedomili, že za uplynulých 18 mesiacov sa v médiách vyjadrili ku všetkému, o čom sa u nás bude diskutovať, a to častokrát aj opakovane, takže v samotnej diskusii by divákom zrejme nepovedali nič nové. Tým pádom nám v prípade ich osobnej neúčasti stačí využiť ich verejne dostupné vyjadrenia a nebude v tom zásadný rozdiel. A tak jediné, čo svojou neprítomnosťou dosiahnu, je strata možnosti reagovať na stanoviská iných odborníkov v diskusii. Takže rozhodnutie je na nich, len sa potom nemôžu sťažovať, že nedostali priestor na reakciu. Preto si myslím, že nakoniec prídu," dodáva jeho brat Juraj.


"Live stream tejto diskusie bude prístupný zdarma všetkým divákom a tiež aj všetkým médiám, ktoré ho môžu od nás prebrať do svojho vysielania, či na svoje platformy - napríklad na sociálne siete. Našim cieľom je dať možnosť každému, kto má záujem o aktuálne dianie, vidieť priamu konfrontáciu odborných stanovísk, aby si v súlade s ešte stále platnou legislatívou mohol slobodne vytvoriť svoj vlastný názor. Následne mienime kompletný záznam poskytnúť bezplatne našej verejnoprávnej televízii, aby ho odvysielala svojím divákom, keď už nebola schopná zorganizovať takúto diskusiu vo vlastnej réžii," zhodli sa bratia.


Bez ohľadu na pripravovaný live stream Matyinkovci naďalej vyzývajú ďalšie osobnosti Slovenska z oblasti kultúry, športu, zdravotníctva či vedy, aby sa k nim pridali ako signatári Otvoreného listu vedeniu RTVS. Rovnako sa obracajú na širokú verejnosť, aby im vyjadrila podporu formou online petície. A to až do momentu, kým neprebehne potrebná diskusia aj na pôde inštitúcie, ktorá je na to určená zákonom. Všetky potrebné informácie sú stále prístupné na stránke www.hovormespolu.eu alebo na FB stránke @hovormespolu.eu.

AKTUALNE INFO K LIVE STREAMU


HOSTIA - PROVLÁDNI - Z 15 oslovených odborníkov nám na pozvánky odpovedali len traja - p. Prokopova, p. Šuvada a cez asistentku p. Krajči - ich odpovede boli zamietavé. Ostatní odpoveď neposkytli. V súlade s našou tlačovou správou a informáciou v pozvánke tak pristupujeme k zaradeniu ich verejné dostupných vyjadrení k jednotlivým otázkam a témam.


Počas priprav sme si totiž uvedomili, že za uplynulých 18 mesiacov sa v médiách vyjadrili ku všetkému, o čom sa u nás bude diskutovať, a to častokrát aj opakovane, takže v samotnej diskusii by divákom zrejme nepovedali nič nové. Napriek tomu budú ich vyjadrenia v diskusii veľmi zaujímavé . Tým pádom jediné, čo svojou neprítomnosťou dosiahnu, je strata možnosti reagovať na stanoviska iných odborníkov v diskusii.


Osloveni boli a v diskusii sa objavia:


 • MUDr. Vladimír Lengvarský MPH, Minister zdravotníctva Slovenskej republiky,
 • MUDr. Marek Krajčí, poslanec NR SR, exminister zdravotníctva SR,
 • PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas PhD., MPH,
 • prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.,
 • prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH,
 • prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.,
 • prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA,
 • MUDr. Elena Prokopová,
 • doc. MUDr. Alexandra Bražinová PhD., MPH,
 • doc. Mgr. Richard Kollár PhD.,
 • Ing. Pavol Čekan, PhD.,
 • RNDr. Boris Klempa, DrSc.,
 • MUDr. Peter Sabaka, PhD.,
 • MUDr. Peter Visolajský,
 • Martin Smatana, MSc

HOSTIA - OPONENTI

Máme takmer finálnu zostavu - ešte treba doladiť zopár mien a máme hotovo. V tejto kategórii sme pôvodne plánovali osloviť aj p. Baláka, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami a tak ako hold jeho pamiatke sme sa rozhodli priniesť jeho vyjadrenia k jemu vlastným témam zo záznamu. Veríme, že to pochopíte.

Diskutujúci sú:

 • prof. MUDr. Hrušovský Štefan, CSc., Dr. SVS.,
 • doc. MUDr. Pavol Török, CSc.,
 • MUDr. Ján Lakota, CSc.
 • MUDr. Igor Bukovský, PhD.,
 • MUDr. Lukáš Pollert,
 • MUDr. Michal Piják,
 • MUDr. Radoslav Čičala,
 • JUDr. Ján Drgonec, DrSc.,
 • JUDr. Marica Pirošíková,
 • JUDr. Peter Weis,
 • RNDr. Ján Baránek,
 • Ing. Jana Ray Tutková, MA,
 • In memoriam sa objavia vyjadrenia ThDr. René Balák, PhD.,
 • MUDr. Hana Zelená, PhD., - čakáme odpoveď
 • Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová, - čakáme odpoveď

MODERÁTORI - Oslovili sme viacerých renomovaných moderátorov a hercov - niektorí odmietli z časových dôvodov, niektorí kvôli zaväzkom v TV a pre niektorých bolo moderátorské kreslo s ohľadom na témy príliš "horúce". Tým pádom si to odmoderujeme sami - aspoň to bude autentické.


FORMÁT DISKUSIE - Diskusia bude vedená formou diváckych otázok na 7 najpálčivejších tém týkajúcich sa opatrení v trvaní 120 minút. Moderátori budú v štúdiu a hostia pripojení online. Hostia budú priradení k jednotlivým témam a otázkam s vyhradeným časovým limitom, aby bola dodržaná vyváženosť odpovedí. A to bez ohľadu na to, či budú Live streamu účastní naživo, alebo prostredníctvom ich verejných vyhlásení (týka sa provládnych odborníkov).


https://www.infovojna.sk/article/iniciativa-hovorme-spolu-avizuje-najvacsiu-odbornu-diskusiu-k-aktualnym-opatreniam-na-slovensku


Priamy prenos sa bude vysielať prostredníctvom sociálnej siete a online priestoru vo štvrtok 28.10.2021 o 20:00. Keďže výzva signatárov z radov slovenských osobností smerovaná k vedeniu RTVS a následne aj k ďalším 3 komerčným televíziám na zorganizovanie širokej pluralitnej diskusie odborníkov k aktuálnej situácii na Slovensku nenašla odozvu u žiadnej z predmetných TV staníc, rozhodli sa jej iniciátori zorganizovať takúto diskusiu sami na neutrálnej pôde a priniesť ju verejnosti online. "Sme radi, že sa nám podarilo dať dokopy tím ľudí a vytvoriť priestor pre online diskusiu, ktorá bude zrejme jednou z najväčších ohľadom aktuálnych opatrení, či už počtom tém, ktorých bude 8, alebo aj počtom hostí, kde očakávame účasť cca 20 diskutujúcich. Tí budú vzájomne priradení podľa tém, s rovnakým časovým limitom pre svoje odpovede, aby sme sa zmestili do 120 minút vysielania," uviedol Ladislav Matyinko, spoluiniciátor výzvy Hovorme spolu. "Sme radi, že zo strany oponentov máme potvrdenú účasť takmer všetkých, ktorých sme oslovili, už nám chýba doplniť len dve mená. Zaujímavejšie to bude na strane provládnych odborníkov, pretože niektorí z nich odmietali ísť do prípadnej diskusie v RTVS vyjadrili, tak sme zvedaví, ako zareagujú na pozvanie do tej našej. Ale sme pripravení aj na alternatívu, že svoju účasť odmietnu. Počas príprav sme si totiž uvedomili, že za uplynulých 18 mesiacov sa v médiách vyjadrili ku všetkému, o čom sa u nás bude diskutovať, a to častokrát aj opakovane, takže v samotnej diskusii by divákom zrejme nepovedali nič nové. Tým pádom nám v prípade ich osobnej neúčasti stačí využiť ich verejne dostupné vyjadrenia a nebude v tom zásadný rozdiel. A tak jediné, čo svojou neprítomnosťou dosiahnu, je strata možnosti reagovať na stanoviská iných odborníkov v diskusii. Takže rozhodnutie je na nich, len sa potom nemôžu sťažovať, že nedostali priestor na reakciu. Preto si myslím, že nakoniec prídu," dodáva jeho brat Juraj. "Live stream tejto diskusie bude prístupný zdarma všetkým divákom a tiež aj všetkým médiám, ktoré ho môžu od nás prebrať do svojho vysielania, či na svoje platformy - napríklad na sociálne siete. Našim cieľom je dať možnosť každému, kto má záujem o aktuálne dianie, vidieť priamu konfrontáciu odborných stanovísk, aby si v súlade s ešte stále platnou legislatívou mohol slobodne vytvoriť svoj vlastný názor. Následne mienime kompletný záznam poskytnúť bezplatne našej verejnoprávnej televízii, aby ho odvysielala svojím divákom, keď už nebola schopná zorganizovať takúto diskusiu vo vlastnej réžii," zhodli sa bratia. Bez ohľadu na pripravovaný live stream Matyinkovci naďalej vyzývajú ďalšie osobnosti Slovenska z oblasti kultúry, športu, zdravotníctva či vedy, aby sa k nim pridali ako signatári Otvoreného listu vedeniu RTVS. Rovnako sa obracajú na širokú verejnosť, aby im vyjadrila podporu formou online petície. A to až do momentu, kým neprebehne potrebná diskusia aj na pôde inštitúcie, ktorá je na to určená zákonom. Všetky potrebné informácie sú stále prístupné na stránke www.hovormespolu.eu alebo na FB stránke @hovormespolu.eu. AKTUALNE INFO K LIVE STREAMU HOSTIA - PROVLÁDNI - Z 15 oslovených odborníkov nám na pozvánky odpovedali len traja - p. Prokopova, p. Šuvada a cez asistentku p. Krajči - ich odpovede boli zamietavé. Ostatní odpoveď neposkytli. V súlade s našou tlačovou správou a informáciou v pozvánke tak pristupujeme k zaradeniu ich verejné dostupných vyjadrení k jednotlivým otázkam a témam. Počas priprav sme si totiž uvedomili, že za uplynulých 18 mesiacov sa v médiách vyjadrili ku všetkému, o čom sa u nás bude diskutovať, a to častokrát aj opakovane, takže v samotnej diskusii by divákom zrejme nepovedali nič nové. Napriek tomu budú ich vyjadrenia v diskusii veľmi zaujímavé . Tým pádom jediné, čo svojou neprítomnosťou dosiahnu, je strata možnosti reagovať na stanoviska iných odborníkov v diskusii. Osloveni boli a v diskusii sa objavia: - MUDr. Vladimír Lengvarský MPH, Minister zdravotníctva Slovenskej republiky, - MUDr. Marek Krajčí, poslanec NR SR, exminister zdravotníctva SR, - PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas PhD., MPH, - prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., - prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH, - prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., - prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA, - MUDr. Elena Prokopová, - doc. MUDr. Alexandra Bražinová PhD., MPH, - doc. Mgr. Richard Kollár PhD., - Ing. Pavol Čekan, PhD., - RNDr. Boris Klempa, DrSc., - MUDr. Peter Sabaka, PhD., - MUDr. Peter Visolajský, - Martin Smatana, MSc HOSTIA - OPONENTI Máme takmer finálnu zostavu - ešte treba doladiť zopár mien a máme hotovo. V tejto kategórii sme pôvodne plánovali osloviť aj p. Baláka, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami a tak ako hold jeho pamiatke sme sa rozhodli priniesť jeho vyjadrenia k jemu vlastným témam zo záznamu. Veríme, že to pochopíte. Diskutujúci sú: - prof. MUDr. Hrušovský Štefan, CSc., Dr. SVS., - doc. MUDr. Pavol Török, CSc., - MUDr. Ján Lakota, CSc. - MUDr. Igor Bukovský, PhD., - MUDr. Lukáš Pollert, - MUDr. Michal Piják, - MUDr. Radoslav Čičala, - JUDr. Ján Drgonec, DrSc., - JUDr. Marica Pirošíková, - JUDr. Peter Weis, - RNDr. Ján Baránek, - Ing. Jana Ray Tutková, MA, - In memoriam sa objavia vyjadrenia ThDr. René Balák, PhD., - MUDr. Hana Zelená, PhD., - čakáme odpoveď - Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová, - čakáme odpoveď MODERÁTORI - Oslovili sme viacerých renomovaných moderátorov a hercov - niektorí odmietli z časových dôvodov, niektorí kvôli zaväzkom v TV a pre niektorých bolo moderátorské kreslo s ohľadom na témy príliš "horúce". Tým pádom si to odmoderujeme sami - aspoň to bude autentické. FORMÁT DISKUSIE - Diskusia bude vedená formou diváckych otázok na 7 najpálčivejších tém týkajúcich sa opatrení v trvaní 120 minút. Moderátori budú v štúdiu a hostia pripojení online. Hostia budú priradení k jednotlivým témam a otázkam s vyhradeným časovým limitom, aby bola dodržaná vyváženosť odpovedí. A to bez ohľadu na to, či budú Live streamu účastní naživo, alebo prostredníctvom ich verejných vyhlásení (týka sa provládnych odborníkov). https://www.infovojna.sk/article/iniciativa-hovorme-spolu-avizuje-najvacsiu-odbornu-diskusiu-k-aktualnym-opatreniam-na-slovensku

Super, tesim sa toto bude bomba! Čo už s účasťou konzilia alebo bez, oni aj tak nepriznajú že sa mohli mýliť. Študujem Pjakin z 11.10, no podobnosť čisté náhodná, však?6171c8c042bf6


Super, tesim sa toto bude bomba! Čo už s účasťou konzilia alebo bez, oni aj tak nepriznajú že sa mohli mýliť. Študujem Pjakin z 11.10, no podobnosť čisté náhodná, však?![6171c8c042bf6](serve/attachment&path=6171c8c042bf6)

Tak pani Sabakova sa už vyjadrila. Nuž nech si dá pozor. Akože kto je tato zena, že nazýva hnojom profesorov a docentov, kt majú tituly z regulárnych univerzít nie nejakých pochybných!?!6172c0bcb26ef


Ako treba di takéto fotiť a ukladať, je dosť možné že to zmaže. Niečo podobne ako veľa iných MS stránok, potom čo Fiona napadla Tarabu.


Tak pani Sabakova sa už vyjadrila. Nuž nech si dá pozor. Akože kto je tato zena, že nazýva hnojom profesorov a docentov, kt majú tituly z regulárnych univerzít nie nejakých pochybných!?!![6172c0bcb26ef](serve/attachment&path=6172c0bcb26ef) Ako treba di takéto fotiť a ukladať, je dosť možné že to zmaže. Niečo podobne ako veľa iných MS stránok, potom čo Fiona napadla Tarabu.
Upravené 22. 10. 2021 o 15:56

dufam, ze ten projekt bude pokracovat, ale vidim par problemov:


maju tam 12 hosti, ale najviac priestoru maju vladni "odbornici" zo zaznamu, tomu absolutne nerozumiem.
presla hodina a polovica hosti este nic nepovedala
priestor na vyjadrenia je extremne maly


Dalsie casti by mali mat mozno 3-4 hosti a prebrat 3-4 temy v rovnakom casovom ramci.


Berem to za porodne bolesti.


dufam, ze ten projekt bude pokracovat, ale vidim par problemov: maju tam 12 hosti, ale najviac priestoru maju vladni "odbornici" zo zaznamu, tomu absolutne nerozumiem. presla hodina a polovica hosti este nic nepovedala priestor na vyjadrenia je extremne maly Dalsie casti by mali mat mozno 3-4 hosti a prebrat 3-4 temy v rovnakom casovom ramci. Berem to za porodne bolesti.

Moderator

Upravené 28. 10. 2021 o 21:07

maju tam 12 hosti, ale najviac priestoru maju vladni "odbornici" zo zaznamu, tomu absolutne nerozumiem.
presla hodina a polovica hosti este nic nepovedala
priestor na vyjadrenia je extremne maly


Pozerám, konečne to začína byť akčné, ako jeden pán doktor povedal, že Krčméry mu pripomína Jakeša a Sabaka robí zo seba hlupáka.


S komentom súhlasím, nazvali to Hovorme spolu, no mali toto na zreteli. Neviem, či to má presvedčiť niekoho z druhého tábora, tento formát asi nie je najšťastnejší. Niekde začať treba. Ono niektoré veci sa ukážu až za pochodu. Musia byť aj pod veľkým tlakom. No veď uvidíme, čo budú mainstreamové plátky písať zajtra. Ja som sa novú info nedozvedela. Viem info z tohto fóra, z blogu Dr. Weissa, jeho vystúpení v IV, TV Slovan a pod. Mne napr. rozhovory s Dr. Pekovou, hlavne tie posledné dali viac.


[quote="pid:40149, uid:10"]maju tam 12 hosti, ale najviac priestoru maju vladni "odbornici" zo zaznamu, tomu absolutne nerozumiem. presla hodina a polovica hosti este nic nepovedala priestor na vyjadrenia je extremne maly[/quote] Pozerám, konečne to začína byť akčné, ako jeden pán doktor povedal, že Krčméry mu pripomína Jakeša a Sabaka robí zo seba hlupáka. S komentom súhlasím, nazvali to Hovorme spolu, no mali toto na zreteli. Neviem, či to má presvedčiť niekoho z druhého tábora, tento formát asi nie je najšťastnejší. Niekde začať treba. Ono niektoré veci sa ukážu až za pochodu. Musia byť aj pod veľkým tlakom. No veď uvidíme, čo budú mainstreamové plátky písať zajtra. Ja som sa novú info nedozvedela. Viem info z tohto fóra, z blogu Dr. Weissa, jeho vystúpení v IV, TV Slovan a pod. Mne napr. rozhovory s Dr. Pekovou, hlavne tie posledné dali viac.
Upravené 28. 10. 2021 o 22:31

S komentom súhlasím, nazvali to Hovorme spolu, no mali toto na zreteli. Neviem, či to má presvedčiť niekoho z druhého tábora, tento formát asi nie je najšťastnejší. Niekde začať treba. Ono niektoré veci sa ukážu až za pochodu. Musia byť aj pod veľkým tlakom.
Beriem to tak, ze na prvykrat chceli byt tvorcovia nestranni a dali rovnaky priestor aj vladnym predstavitelom. Z tohto pohladu to chapem, na druhej strane vsetci sme to uz poculi xkrat, obdivujem, ze sa hrabali v archivoch a ponachadzali vsetky matierialy. Ako uvodny vystrel dobre, ale v dalsich kolach uz naozaj menej hosti a tem a viac do hlbky, mozno tam pridu aj tito prokorona predstavitelia, ale o tom tvrdo pochybujem, debaty, kde by zaznievali fakty a nie ich propaganda sa boja ako cert kriza.


Kazdopadne, RTVS by sa uz mala nad sebou zamysliet...


[quote="pid:40162, uid:273"]S komentom súhlasím, nazvali to Hovorme spolu, no mali toto na zreteli. Neviem, či to má presvedčiť niekoho z druhého tábora, tento formát asi nie je najšťastnejší. Niekde začať treba. Ono niektoré veci sa ukážu až za pochodu. Musia byť aj pod veľkým tlakom.[/quote]Beriem to tak, ze na prvykrat chceli byt tvorcovia nestranni a dali rovnaky priestor aj vladnym predstavitelom. Z tohto pohladu to chapem, na druhej strane vsetci sme to uz poculi xkrat, obdivujem, ze sa hrabali v archivoch a ponachadzali vsetky matierialy. Ako uvodny vystrel dobre, ale v dalsich kolach uz naozaj menej hosti a tem a viac do hlbky, mozno tam pridu aj tito prokorona predstavitelia, ale o tom tvrdo pochybujem, debaty, kde by zaznievali fakty a nie ich propaganda sa boja ako cert kriza. Kazdopadne, RTVS by sa uz mala nad sebou zamysliet...

Moderator

Technicky na vysokej úrovni. Som milo prekvapený.


Technicky na vysokej úrovni. Som milo prekvapený.
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.

Kazdopadne, RTVS by sa uz mala nad sebou zamysliet...
. To jednoznačne. Nato, že bratia sú amatéri, ako reportéri to zvládli super.


[quote="pid:40182, uid:10"]Kazdopadne, RTVS by sa uz mala nad sebou zamysliet...[/quote]. To jednoznačne. Nato, že bratia sú amatéri, ako reportéri to zvládli super.

reportéri


Moderátori.


[quote="pid:40290, uid:273"]reportéri[/quote] Moderátori.
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.

neviete kam im zaslat nejaku konstruktivnu kritiku? aby mali spatnu vazbu.


neviete kam im zaslat nejaku konstruktivnu kritiku? aby mali spatnu vazbu.

Moderator

neviete kam im zaslat nejaku konstruktivnu kritiku?


Kuk priamo na stránku https://www.hovormespolu.eu/ , úplne dolu v pravom rohu...


[quote="pid:40299, uid:10"]neviete kam im zaslat nejaku konstruktivnu kritiku?[/quote] Kuk priamo na stránku https://www.hovormespolu.eu/ , úplne dolu v pravom rohu...
1.14k
11
5
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept