Zdravie a záhrada
V čem spočívá skutečná příčina - podstata nemocí?

Před chvilkou jsem znovu zkouknul celé toto video:
https://odysee.com/@resetheus:5/mikroby_vyvraceji_koronu:7@resetheus:5/mikroby_vyvraceji_koronu:7
(odkaz možná nebude fungovat ani do zkopírování do adresové řádky; tom případě klikněte na tento odkaz
https://odysee.com/ a do vyhledávacího políčka napište MIKROBI VYVRACEJÍ KORONU)
Souhrn v něm uvedených faktů a souvislostí mi připadá ucelený, bez "slepých míst". Jaký na to máte názor?

Video je sice vyčerpávající, o elektronovém mikroskopu se tam zmiňují, nicméně se domnívám, že patřičně nezdůraznili následující skutečnost: Pasteur na konci 19. století "předpověděl" existenci viru jako neviditelného původce některých nemocí. A od té doby vesele probíhalo formování medicíny (resp. teorie nemocí), jak ji známe dnes. Přitom elektronový mikroskop, kterým lze částice, označované jako viry, spatřit, byl zkonstruován až v roce 1931
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronov%C3%BD_mikroskop
, přičemž první tzv. virus byl pozorován a zadokumentován v r. 1938
http://lem.paru.cas.cz/m/uploaded_images/2016/08/elektonova_mikroskopie_ve_virologii.pdf


V této souvislosti je také velmi zajímavý fakt, že výstavbu Státního zdravotního ústavu v Praze ve 20-tých letech minulého století financovala Rockefellerova nadace. Je to uvedeno v tomto oficiálním dokumentu, který ale teď nejde otevřít:
http://www.szu.cz/uploads/LB/HISTORIE_SZU.pdf
Je to zhruba na páté-šesté stránce. Kdyby potíže s otevření trvaly, tak to sem mohu zkopírovat, mám to uložené.


Před chvilkou jsem znovu zkouknul celé toto video: https://odysee.com/@resetheus:5/mikroby_vyvraceji_koronu:7 (odkaz možná nebude fungovat ani do zkopírování do adresové řádky; tom případě klikněte na tento odkaz https://odysee.com/ a do vyhledávacího políčka napište MIKROBI VYVRACEJÍ KORONU) Souhrn v něm uvedených faktů a souvislostí mi připadá ucelený, bez "slepých míst". Jaký na to máte názor? Video je sice vyčerpávající, o elektronovém mikroskopu se tam zmiňují, nicméně se domnívám, že patřičně nezdůraznili následující skutečnost: Pasteur na konci 19. století "předpověděl" existenci viru jako neviditelného původce některých nemocí. A od té doby vesele probíhalo formování medicíny (resp. teorie nemocí), jak ji známe dnes. Přitom elektronový mikroskop, kterým lze částice, označované jako viry, spatřit, byl zkonstruován až v roce 1931 https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronov%C3%BD_mikroskop , přičemž první tzv. virus byl pozorován a zadokumentován v r. 1938 http://lem.paru.cas.cz/m/uploaded_images/2016/08/elektonova_mikroskopie_ve_virologii.pdf V této souvislosti je také velmi zajímavý fakt, že výstavbu Státního zdravotního ústavu v Praze ve 20-tých letech minulého století financovala Rockefellerova nadace. Je to uvedeno v tomto oficiálním dokumentu, který ale teď nejde otevřít: http://www.szu.cz/uploads/LB/HISTORIE_SZU.pdf Je to zhruba na páté-šesté stránce. Kdyby potíže s otevření trvaly, tak to sem mohu zkopírovat, mám to uložené.
Upravené 2. 1. 2022 o 17:27

Vzhledem k tomu, že se dokument na stránkách SZÚ v Praze stále nedaří otevřít, níže zkopíruji zmíněný úryvek, který se nachází na straně 6 tohoto dokumentu (Jaroslav Kříž, Renata Beranová - Historie Státního zdravotního ústavu v Praze, Praha, červenec 2005):


Energie a aktivita zdravotníků, kteří se po vzniku republiky zasadili o řešení
nahromaděných zdravotních problémů, i zájem parlamentu a vlády o povznesení
zdraví národa byly obdivuhodné. K významným činům patřilo vybudování Státní-
ho zdravotního ústavu. Cesta k uskutečnění myšlenek o moderní instituci pro po-
třeby veřejného zdravotnictví však zdaleka nebyla přímá ani jednoduchá.


První představy o novém ústavu


Prvotním a naléhavým důvodem pro vznik nového státního ústavu pro otázky
veřejného zdraví byl boj proti infekčním chorobám. Protože chyběly základní od-
borné i výrobní kapacity k rozvoji léčebné a preventivní vakcinace, začala se
nejdříve tvořit provizoria: v roce 1918 při ústavu pro farmakologii a farmakognózii
lékařské fakulty Univerzity Karlovy Státní ústav pro zkoumání léčiv (přednosta
prof. Kamil Lhoták), v r. 1919 Pasteurův ústav pro výrobu očkovací látky proti
vzteklině při bakteriologicko-sérologickém ústavu lékařské fakulty Karlovy univer-
zity s lůžkovou částí v pražské vinohradské nemocnici (přednosta prof. Ivan Honl)
a Státní ústav pro přípravu humánních a veterinárních sér v Hranicích na Moravě
(pluk. zdrav. MUDr. Karel Amerling), který ale brzy zanikl. (30)
Současně se rodily představy o nové instituci, která by pokryla akutní potřeby
zdravotnictví a navíc měla široký, moderní rozsah péče o veřejné zdraví. Jeden
z návrhů přednesl pražský městský fyzik Ladislav Prokop Procházka, budoucí mi-
nistr zdravotnictví, na prvním československém sociálně lékařském sjezdu v červnu 1919. Další prezentovali někteří vysokoškolští profesoři a lékaři ze státní zdravotní
správy. Současně se hledaly na vybudování nové instituce prostředky, kterých po
válce nebylo nazbyt, a padl návrh na jednání s Rockefellerovou nadací, která pro-
jevovala iniciativu v pomoci poválečné Evropě. Měla k dispozici prostředky i kon-
cepce kvalitativně nových institucí veřejného zdravotnictví.
J. D. Rockefeller (1839–1937) byl prvním miliardářem na světě. Jmění získal z obchodu
s obilím za občanské války v USA, po nástupu automobilizmu investoval do ropných polí a za-
ložil Standard Oil comp. Byl velkým mecenášem, financoval vznik chicagské univerzity a se sy-
nem vybudovali Rockefellerův lékařský institut a školy veřejného zdravotnictví (School of Public
Health) v Baltimore při John Hopkins University a v Bostonu. Na škole veřejného zdravotnic-
tví při univerzitě J. Hopkinse a na harvardské univerzitě vznikl model obsahu veřejného zdravot-
nictví, který převzali odborníci v evropských a dalších ústavech budovaných s podporou Roc-
kefellerovy nadace. (30) Součástí nadace (The Rockefeller Foundation) byl International Health
Board (Mezinárodní zdravotní úřad ) sídlící v New Yorku, vedený Frederickem F. Russellem.
Měl Mezinárodní zdravotní oddělení (International Health Division) a Mezinárodní oddělení
6pro výchovu lékařů (Division of Health Education). Nadace měla svou úřadovnu také v Paříži.
Jako ředitel zde působil prof. S. M. Gunn.
První úspěšná jednání s pařížskou centrálou nadace měla v dubnu a květnu 1919
dcera prezidenta Alice Masaryková (1879–1966) a v červnu už přijel do Prahy re-
prezentant nadace, profesor hygieny a plukovník americké armády Selskar M.
Gunn. Jednal s ním dr. František Hamza, sekční šéf na ministerstvu veřejného
zdravotnictví a tělesné výchovy (MVZTV), významný představitel tehdejšího soci-
álního lékařství. Prvním výsledkem mise prof. Gunna byla stáž vybraných mladých
českých lékařů Zdeňka Bernarda, Karla Drimla, Jaroslava Hůlky a Hynka Pelce
v USA. Prohloubili zde své znalosti o veřejném zdravotnictví a pozitivně ovlivnili
názory nadace na pomoc Československu. Pelc na poradě nadace v USA koncem r.
1919 referoval, že Československo má dost sil, aby překonalo ekonomické potíže,
ale zahraniční pomoc může vývoj urychlit. Upozornil na vlastní plány českoslo-
venských odborníků, které by se měly při jednání o pomoci respektovat. Na poradě
se rozhodlo, že do Prahy odjede projednat představy obou stran dr. Wickliff Ro-
se. (30)


Vzhledem k tomu, že se dokument na stránkách SZÚ v Praze stále nedaří otevřít, níže zkopíruji zmíněný úryvek, který se nachází na straně 6 tohoto dokumentu (Jaroslav Kříž, Renata Beranová - Historie Státního zdravotního ústavu v Praze, Praha, červenec 2005): Energie a aktivita zdravotníků, kteří se po vzniku republiky zasadili o řešení nahromaděných zdravotních problémů, i zájem parlamentu a vlády o povznesení zdraví národa byly obdivuhodné. K významným činům patřilo vybudování Státní- ho zdravotního ústavu. Cesta k uskutečnění myšlenek o moderní instituci pro po- třeby veřejného zdravotnictví však zdaleka nebyla přímá ani jednoduchá. První představy o novém ústavu Prvotním a naléhavým důvodem pro vznik nového státního ústavu pro otázky veřejného zdraví byl boj proti infekčním chorobám. Protože chyběly základní od- borné i výrobní kapacity k rozvoji léčebné a preventivní vakcinace, začala se nejdříve tvořit provizoria: v roce 1918 při ústavu pro farmakologii a farmakognózii lékařské fakulty Univerzity Karlovy Státní ústav pro zkoumání léčiv (přednosta prof. Kamil Lhoták), v r. 1919 Pasteurův ústav pro výrobu očkovací látky proti vzteklině při bakteriologicko-sérologickém ústavu lékařské fakulty Karlovy univer- zity s lůžkovou částí v pražské vinohradské nemocnici (přednosta prof. Ivan Honl) a Státní ústav pro přípravu humánních a veterinárních sér v Hranicích na Moravě (pluk. zdrav. MUDr. Karel Amerling), který ale brzy zanikl. (30) Současně se rodily představy o nové instituci, která by pokryla akutní potřeby zdravotnictví a navíc měla široký, moderní rozsah péče o veřejné zdraví. Jeden z návrhů přednesl pražský městský fyzik Ladislav Prokop Procházka, budoucí mi- nistr zdravotnictví, na prvním československém sociálně lékařském sjezdu v červnu 1919. Další prezentovali někteří vysokoškolští profesoři a lékaři ze státní zdravotní správy. Současně se hledaly na vybudování nové instituce prostředky, kterých po válce nebylo nazbyt, a padl návrh na jednání s Rockefellerovou nadací, která pro- jevovala iniciativu v pomoci poválečné Evropě. Měla k dispozici prostředky i kon- cepce kvalitativně nových institucí veřejného zdravotnictví. J. D. Rockefeller (1839–1937) byl prvním miliardářem na světě. Jmění získal z obchodu s obilím za občanské války v USA, po nástupu automobilizmu investoval do ropných polí a za- ložil Standard Oil comp. Byl velkým mecenášem, financoval vznik chicagské univerzity a se sy- nem vybudovali Rockefellerův lékařský institut a školy veřejného zdravotnictví (School of Public Health) v Baltimore při John Hopkins University a v Bostonu. Na škole veřejného zdravotnic- tví při univerzitě J. Hopkinse a na harvardské univerzitě vznikl model obsahu veřejného zdravot- nictví, který převzali odborníci v evropských a dalších ústavech budovaných s podporou Roc- kefellerovy nadace. (30) Součástí nadace (The Rockefeller Foundation) byl International Health Board (Mezinárodní zdravotní úřad ) sídlící v New Yorku, vedený Frederickem F. Russellem. Měl Mezinárodní zdravotní oddělení (International Health Division) a Mezinárodní oddělení 6pro výchovu lékařů (Division of Health Education). Nadace měla svou úřadovnu také v Paříži. Jako ředitel zde působil prof. S. M. Gunn. První úspěšná jednání s pařížskou centrálou nadace měla v dubnu a květnu 1919 dcera prezidenta Alice Masaryková (1879–1966) a v červnu už přijel do Prahy re- prezentant nadace, profesor hygieny a plukovník americké armády Selskar M. Gunn. Jednal s ním dr. František Hamza, sekční šéf na ministerstvu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy (MVZTV), významný představitel tehdejšího soci- álního lékařství. Prvním výsledkem mise prof. Gunna byla stáž vybraných mladých českých lékařů Zdeňka Bernarda, Karla Drimla, Jaroslava Hůlky a Hynka Pelce v USA. Prohloubili zde své znalosti o veřejném zdravotnictví a pozitivně ovlivnili názory nadace na pomoc Československu. Pelc na poradě nadace v USA koncem r. 1919 referoval, že Československo má dost sil, aby překonalo ekonomické potíže, ale zahraniční pomoc může vývoj urychlit. Upozornil na vlastní plány českoslo- venských odborníků, které by se měly při jednání o pomoci respektovat. Na poradě se rozhodlo, že do Prahy odjede projednat představy obou stran dr. Wickliff Ro- se. (30)

Právě jsem narazil na tento článek:
https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/epidemii-koronaviru-uz-svet-zrejme-zazil-v-roce-1890-40385346
Dle mého názoru je účelem článku (vzhledem k vydavateli), ve čtenáři nenápadně (podvědomě) navodit asociaci "veškeré dnešní neštěstí = Rusko". V článku je výraz "ruská chřipka" přímo použit.
Ale to není důvod tohoto příspěvku. Důvodem je sama PODSTATA ONEMOCNĚNÍ, čili stavu disfunkce organismu bez zjevné příčiny.
Mediální mágové při hnětení článku vycházeli z předpokladu nakažlivosti tzv. choroboplodných zárodků. Kdo si rozkliknul výše uvedené odkazy, tak se dozvěděl o teorii Antoina BÉCHAMPA a jeho umlčovaných následovníků, která teorii choroboplodných zárodků, splácané na zakázku Pasteurem z vybraných výsledků četných BÉCHAMPOVÝCH experimentů, vyvrací.


V uvedeném článku na Novinkách.cz, stylisticky celkem povedeném, autoři uvedli následující:
"Svou roli sehrála i média. Lékařský časopis Lancet tehdy strach z pandemie svedl na CELOSVĚTOVOU TELEGRAFNÍ SÍŤ, která v roce 1889 umožnila novinářům z agentury Reuters přenášet zprávy o pandemii přímo z Petrohradu s dostatečným předstihem, než se případy vůbec začaly objevovat jinde ve světě".


A tím v podstatě, kouzlem nechtěného, zcela v rozporu s účelem článku a posláním tohoto internetového deníku, publikovali (dle mého názoru) objektivní pravdu - Istinu. Čili že původem hromadného celosvětového výskytu disfunkce organismu lidí bylo (dle mého názoru) skokové zvýšení elmg. vlnění, se kterým se některé oslabené organismy nedovedly vyrovnat.


Právě jsem narazil na tento článek: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/epidemii-koronaviru-uz-svet-zrejme-zazil-v-roce-1890-40385346 Dle mého názoru je účelem článku (vzhledem k vydavateli), ve čtenáři nenápadně (podvědomě) navodit asociaci "veškeré dnešní neštěstí = Rusko". V článku je výraz "ruská chřipka" přímo použit. Ale to není důvod tohoto příspěvku. Důvodem je sama PODSTATA ONEMOCNĚNÍ, čili stavu disfunkce organismu bez zjevné příčiny. Mediální mágové při hnětení článku vycházeli z předpokladu nakažlivosti tzv. choroboplodných zárodků. Kdo si rozkliknul výše uvedené odkazy, tak se dozvěděl o teorii Antoina BÉCHAMPA a jeho umlčovaných následovníků, která teorii choroboplodných zárodků, splácané na zakázku Pasteurem z vybraných výsledků četných BÉCHAMPOVÝCH experimentů, vyvrací. V uvedeném článku na Novinkách.cz, stylisticky celkem povedeném, autoři uvedli následující: "Svou roli sehrála i média. Lékařský časopis Lancet tehdy strach z pandemie svedl na CELOSVĚTOVOU TELEGRAFNÍ SÍŤ, která v roce 1889 umožnila novinářům z agentury Reuters přenášet zprávy o pandemii přímo z Petrohradu s dostatečným předstihem, než se případy vůbec začaly objevovat jinde ve světě". A tím v podstatě, kouzlem nechtěného, zcela v rozporu s účelem článku a posláním tohoto internetového deníku, publikovali (dle mého názoru) objektivní pravdu - Istinu. Čili že původem hromadného celosvětového výskytu disfunkce organismu lidí bylo (dle mého názoru) skokové zvýšení elmg. vlnění, se kterým se některé oslabené organismy nedovedly vyrovnat.
Upravené 31. 1. 2022 o 08:59

Na Protiproudu vyšel překlad článku Valentina Kasatonova
https://www.protiproud.cz/politika/6288-valka-proti-lidem-vrazdeni-poctivych-lekaru-a-mikrobiologu-odpurci-vakcin-jsou-nemilosrdne-odstranovani-z-cesty-objevitel-grafenu-ve-vakcinach-mrtev-tri-dny-po-zverejneni-seznam-obeti-vakcinacniho-teroru-dale-narusta.htm
na jehož originál se lze dostat kliknutím na konci článku. Takže lze současně procvičit ruštinu.


Na Protiproudu vyšel překlad článku Valentina Kasatonova https://www.protiproud.cz/politika/6288-valka-proti-lidem-vrazdeni-poctivych-lekaru-a-mikrobiologu-odpurci-vakcin-jsou-nemilosrdne-odstranovani-z-cesty-objevitel-grafenu-ve-vakcinach-mrtev-tri-dny-po-zverejneni-seznam-obeti-vakcinacniho-teroru-dale-narusta.htm na jehož originál se lze dostat kliknutím na konci článku. Takže lze současně procvičit ruštinu.

Naděje, že se na světový trh dostane onkologický lék založený na českém objevu, klesly k nule. Skupina PPF, která vyvíjela vakcínu DCVAC, projekt vzdává. Léčebné výsledky údajně nebyly přesvědčivé. Vývoj dalších léků ale pokračuje.


https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-sance-na-cesky-lek-na-rakovinu-padly-ppf-odklada-klicovy-vyvojovy-projekt-194777


Naděje, že se na světový trh dostane onkologický lék založený na českém objevu, klesly k nule. Skupina PPF, která vyvíjela vakcínu DCVAC, projekt vzdává. Léčebné výsledky údajně nebyly přesvědčivé. Vývoj dalších léků ale pokračuje. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-sance-na-cesky-lek-na-rakovinu-padly-ppf-odklada-klicovy-vyvojovy-projekt-194777

Príčiny, mechanizmy vzniku a vývoja chorôb


Preto éra medikamentóznej liečby v medicíne dospela k svojmu logickému záveru. A musíme vzdať hold tomu, že mnohé choroby, ich patogény navždy opustili ľudské organizmy. Pôvodcovia chorôb, ktorí sa nedokázali prispôsobiť nepriaznivým podmienkam, zahynuli, no, žiaľ, na ich miesto prišli noví. Medicína potrebuje nájsť alebo osvojiť si iné metódy boja proti chorobám, také, aby boli skutočne schopné človeku pomôcť.


Jednou z týchto metód je vplyv na človeka biopoľami iného človeka. S kompetentným a správnym vplyvom, so znalosťou zákonov vývoja a fungovania ľudského tela je možné nielen poraziť pôvodcu choroby, ale aj obnoviť normálne fungovanie orgánu alebo systému.


https://www.biosferaklub.info/priciny-mechanizmy-vzniku-a-vyvoja-chorob/


Tiež som zachytil, že WHO konečne schválila odbor liečenia chorôb aj neštandardnými metódami, kde sa berie do úvahy biopole a informčné pole. Nejaký Indický typ liečiteľstva.


Príčiny, mechanizmy vzniku a vývoja chorôb Preto éra medikamentóznej liečby v medicíne dospela k svojmu logickému záveru. A musíme vzdať hold tomu, že mnohé choroby, ich patogény navždy opustili ľudské organizmy. Pôvodcovia chorôb, ktorí sa nedokázali prispôsobiť nepriaznivým podmienkam, zahynuli, no, žiaľ, na ich miesto prišli noví. Medicína potrebuje nájsť alebo osvojiť si iné metódy boja proti chorobám, také, aby boli skutočne schopné človeku pomôcť. Jednou z týchto metód je vplyv na človeka biopoľami iného človeka. S kompetentným a správnym vplyvom, so znalosťou zákonov vývoja a fungovania ľudského tela je možné nielen poraziť pôvodcu choroby, ale aj obnoviť normálne fungovanie orgánu alebo systému. https://www.biosferaklub.info/priciny-mechanizmy-vzniku-a-vyvoja-chorob/ Tiež som zachytil, že WHO konečne schválila odbor liečenia chorôb aj neštandardnými metódami, kde sa berie do úvahy biopole a informčné pole. Nejaký Indický typ liečiteľstva.

Zdravie vsetkym prajem,
nie uplne k teme vlakna...rad by som sa opytal ohladom nadvahy, prejedania sa:
Pred nedavnom tu na fore niekde bol prispevok s linkom na ruskojazycne video zaoberajuce sa nadvahou. Neviem ho najst. Nevie niekto, prosim, co to bolo?
Dakujem


Zdravie vsetkym prajem, nie uplne k teme vlakna...rad by som sa opytal ohladom nadvahy, prejedania sa: Pred nedavnom tu na fore niekde bol prispevok s linkom na ruskojazycne video zaoberajuce sa nadvahou. Neviem ho najst. Nevie niekto, prosim, co to bolo? Dakujem

Asi jsem to video nezachytil. Tak alespoň dávám odkaz na Jůtrubku po zadání slova obezita v ruštině:
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+


Asi jsem to video nezachytil. Tak alespoň dávám odkaz na Jůtrubku po zadání slova obezita v ruštině: https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+
Upravené 26. 3. 2022 o 11:02
1.53k
8
4
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept