Mimo kategórií
Křesťanské pojetí Boha versus Bůh jako Jednota nerozlišených protikladů

Křesťanské pojetí Boha


„Bůh je láska“ - tak to alespoň tvrdí někteří křesťané. Ale toto tvrzení je pouze jejich víra a má jednu obrovskou logickou trhlinu. Pokud by Bůh – Stvořitel byla jen samá láska, pak vzniká nutně otázka, kde se ve Stvoření vzalo zlo? Křesťané si toto samozřejmě uvědomují a tak vymysleli Satana, kterému toto zlo podstrčili. Ale kde se vzal ten Satan? Vždyť podle nich stvořil Bůh všechno ze samé lásky, tak z čeho vznikl Satan. Takové a další otázky je možné klást dlouho. Křesťanství neumí odpovědět na otázku kde se vzalo zlo a proč Bůh dopouští zlo?


Jeden obrázek řekne víc než 20 minut povídání. Nakreslil jsem takovou představu na obrázku níže. Pojmy jemnohmotnost a hrubohmotnost jsem si vypůjčil od Abdrushina. Z Boha jako nekonečné lásky a dobra vzniklo Stvoření. Se zvětšující vzdáleností od Boha (Ducha) se stává svět více a více hmotným a až nejnižší úroveň je náš hmotný vesmír, ve kterém žijeme s našim hmotným tělem. Po smrti těla duše stoupá výše a výše, očišťuje se (třeba v Očistci) a snaží se přiblížit k Bohu. „Celý svět patří tomu zlému Satanovi“- je křesťanský pojem a Satan nás tahá směrem dolů do hmotnosti a snaží se nám překazit náš vzestup nahoru k Bohu. A čím je dole ten Satan ukotven? Jak to, že i on nechce stoupat vzhůru směrem k Bohu a boží lásce a dobrotě?


Celé toto pojetí je naprosto nesmyslné. Kdo má alespoň středoškolské vzdělání z oboru fyziky, tak mu musí být jasný nesmysl tohoto obrázku. Jemnohmotnost i hrubohmotnost je pořád jenom a jenom hmotnost. Celý stvořený svět je hmotné povahy. To jen Abdrushin se snažil nějakým způsobem ten svět myšlenek, psychiky, duší, astrální svět a akašu vymanit z pojetí tohoto hmotného světa a proto zavedl ty pojmy jemnohmotnost a hrubohmotnost.


Materialisté tvrdí, že hmota stvořila myšlenku, idealisté tvrdí, že myšlenka stvořila hmotu. Když se dva hádají, je pravda vždycky uprostřed. Hmota i myšlenka byly stvořeny současně a jsou to vlastně takové protipóly. Hmota působí na psychiku (myšlenku) a psychika (myšlenka) zpětně ovlivňuje zase hmotu. Jedno bez druhého nemůže existovat.


61dd31618596a


Bůh jako Jednota nerozlišených protikladů


Na křesťanství se mi vždycky líbila ta moudrost Ježíše a rady, které uděloval pro chování lidí na tomto světě. Např.:
„Co člověk zaseje, to také sklidí.“
„Kdo seje vítr, sklidí bouři“.
„Jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno.“
„Nesuďte, abyste nebyli souzeni.“
„Nestarejte se o to, co bude zítra, každý den má dost svých starostí.“
„Milujte své nepřátele.“


Ale v křesťanství jsem postrádal onu logiku uspořádání tohoto světa. Obrátil jsem se proto ve studiu k východním náboženstvím. Tam jsem narazil na vysvětlení pojmů jang a jin a celé uspořádání světa vypadalo najednou nádherně a logicky. Celý svět je rozdělen do polarity, do dvou principů jang a jin – viz níže:


JANG JIN
Muž Žena
Dynamický Klidná
Přizpůsobivý Stálá
Expanduje Přitahuje
Lehký Těžká
Čas Prostor
Plus Minus
Vzdušný Hmotná
Kyselý Zásaditá
Vypouklý Dutá
Rychlý Pomalá
Den Noc
Poledne Půlnoc
Letní slunovrat Zimní slunovrat
Teplo Chlad
Jednoduchý Složitá
Suchý Vlhká
Magnetický Elektrostatická
Světlo-vlna Světlo-částice
Vědomí Nevědomí
Tělo Duše
DOBRO ZLO


Ve výčtu polarit bychom mohli samozřejmě pokračovat dále, zde jsou jen ty nejzákladnější.


Znázornění těchto polarit ukazuje obrázek monády:


61dd330727d20


Bílá barva v obrázku monády představuje jang, černá barva jin. Žádný z principů není úplně čistý, vždy obsahuje příměs toho druhého principu. Pokud se monáda roztočí, znázorňuje to, jak se jeden princip přeměňuje v druhý. Na světě není nic stálého, neustále dochází k proměnám jednoho principu ve druhý a naopak.


61dd333a43370


Pokud si položíme otázku, z čeho tyto polarity vznikly, nabízí se nám odpověď, že vznikly z něčeho, co rozděleno nebylo. Bůh při svém tvoření rozdělil sám sebe do polarit, přičemž on jako Stvořitel zůstává nad touto polaritou, mimo tyto polarity. To je vyjádřeno na obrázku výše šedou barvou.


A tady vzniká problém, který já osobně nazývám „fatální omyl křesťanství“. Křesťanství tím, že propaguje dobrého a láskyplného Boha, vtáhlo Boha do polarity a ztotožnilo jej pouze s pólem jang. Jenže zlo na tomto světě ani křesťanství nemůže popřít. A tak za strůjce zla vymysleli Satana. Tím pádem jim připadá, že na světě bojuje Bůh se Satanem. Ale to tak není, celý svět je jenom hra těch pólů jang a jin a Bůh stojí mimo toto Stvoření, nad těmito polaritami – šedé kolečko.


Někomu by se mohlo zdát, jak někdo se může zabývat takovými formálními hloupostmi a hledat to, jaké vlastnosti má Bůh. Ale ono to hloupost není. Veškerá náboženství, veškeré duchovní směry se shodují na jednom: Smyslem našeho bytí, našeho pozemského putování je přiblížit se k Bohu. Pokud si představuji, že Bůh je dobro a láska a usiluji se k němu přiblížit dobrými a láskyplnými skutky, tak nedělám nic jiného, než že posiluji pól jin (zlo), protože v životě musí být rovnováha. Neštěstí a problémy se musí dříve nebo později v životě projevit.


Pokud mám ale představu, že Bůh je Jednota nerozdělených protikladů, tak cesta k Bohu je cestou rovnováhy mezi těmito protiklady, mezi póly jang a jin. Kdo se vychyluje z rovnováhy, ten nutně dříve nebo později dojde k problémům. Veškeré problémy našeho života jsou porušení rovnováhy mezi póly jang a jin.


Milan Kučera
Agentura BYTÍ


### Křesťanské pojetí Boha „Bůh je láska“ - tak to alespoň tvrdí někteří křesťané. Ale toto tvrzení je pouze jejich víra a má jednu obrovskou logickou trhlinu. Pokud by Bůh – Stvořitel byla jen samá láska, pak vzniká nutně otázka, kde se ve Stvoření vzalo zlo? Křesťané si toto samozřejmě uvědomují a tak vymysleli Satana, kterému toto zlo podstrčili. Ale kde se vzal ten Satan? Vždyť podle nich stvořil Bůh všechno ze samé lásky, tak z čeho vznikl Satan. Takové a další otázky je možné klást dlouho. Křesťanství neumí odpovědět na otázku kde se vzalo zlo a proč Bůh dopouští zlo? Jeden obrázek řekne víc než 20 minut povídání. Nakreslil jsem takovou představu na obrázku níže. Pojmy jemnohmotnost a hrubohmotnost jsem si vypůjčil od Abdrushina. Z Boha jako nekonečné lásky a dobra vzniklo Stvoření. Se zvětšující vzdáleností od Boha (Ducha) se stává svět více a více hmotným a až nejnižší úroveň je náš hmotný vesmír, ve kterém žijeme s našim hmotným tělem. Po smrti těla duše stoupá výše a výše, očišťuje se (třeba v Očistci) a snaží se přiblížit k Bohu. „Celý svět patří tomu zlému Satanovi“- je křesťanský pojem a Satan nás tahá směrem dolů do hmotnosti a snaží se nám překazit náš vzestup nahoru k Bohu. A čím je dole ten Satan ukotven? Jak to, že i on nechce stoupat vzhůru směrem k Bohu a boží lásce a dobrotě? Celé toto pojetí je naprosto nesmyslné. Kdo má alespoň středoškolské vzdělání z oboru fyziky, tak mu musí být jasný nesmysl tohoto obrázku. Jemnohmotnost i hrubohmotnost je pořád jenom a jenom hmotnost. Celý stvořený svět je hmotné povahy. To jen Abdrushin se snažil nějakým způsobem ten svět myšlenek, psychiky, duší, astrální svět a akašu vymanit z pojetí tohoto hmotného světa a proto zavedl ty pojmy jemnohmotnost a hrubohmotnost. Materialisté tvrdí, že hmota stvořila myšlenku, idealisté tvrdí, že myšlenka stvořila hmotu. Když se dva hádají, je pravda vždycky uprostřed. Hmota i myšlenka byly stvořeny současně a jsou to vlastně takové protipóly. Hmota působí na psychiku (myšlenku) a psychika (myšlenka) zpětně ovlivňuje zase hmotu. Jedno bez druhého nemůže existovat. ![61dd31618596a](serve/attachment&path=61dd31618596a) ### Bůh jako Jednota nerozlišených protikladů Na křesťanství se mi vždycky líbila ta moudrost Ježíše a rady, které uděloval pro chování lidí na tomto světě. Např.: „Co člověk zaseje, to také sklidí.“ „Kdo seje vítr, sklidí bouři“. „Jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno.“ „Nesuďte, abyste nebyli souzeni.“ „Nestarejte se o to, co bude zítra, každý den má dost svých starostí.“ „Milujte své nepřátele.“ Ale v křesťanství jsem postrádal onu logiku uspořádání tohoto světa. Obrátil jsem se proto ve studiu k východním náboženstvím. Tam jsem narazil na vysvětlení pojmů jang a jin a celé uspořádání světa vypadalo najednou nádherně a logicky. Celý svět je rozdělen do polarity, do dvou principů jang a jin – viz níže: JANG JIN Muž Žena Dynamický Klidná Přizpůsobivý Stálá Expanduje Přitahuje Lehký Těžká Čas Prostor Plus Minus Vzdušný Hmotná Kyselý Zásaditá Vypouklý Dutá Rychlý Pomalá Den Noc Poledne Půlnoc Letní slunovrat Zimní slunovrat Teplo Chlad Jednoduchý Složitá Suchý Vlhká Magnetický Elektrostatická Světlo-vlna Světlo-částice Vědomí Nevědomí Tělo Duše DOBRO ZLO Ve výčtu polarit bychom mohli samozřejmě pokračovat dále, zde jsou jen ty nejzákladnější. Znázornění těchto polarit ukazuje obrázek monády: ![61dd330727d20](serve/attachment&path=61dd330727d20) Bílá barva v obrázku monády představuje jang, černá barva jin. Žádný z principů není úplně čistý, vždy obsahuje příměs toho druhého principu. Pokud se monáda roztočí, znázorňuje to, jak se jeden princip přeměňuje v druhý. Na světě není nic stálého, neustále dochází k proměnám jednoho principu ve druhý a naopak. ![61dd333a43370](serve/attachment&path=61dd333a43370) Pokud si položíme otázku, z čeho tyto polarity vznikly, nabízí se nám odpověď, že vznikly z něčeho, co rozděleno nebylo. Bůh při svém tvoření rozdělil sám sebe do polarit, přičemž on jako Stvořitel zůstává nad touto polaritou, mimo tyto polarity. To je vyjádřeno na obrázku výše šedou barvou. A tady vzniká problém, který já osobně nazývám „fatální omyl křesťanství“. Křesťanství tím, že propaguje dobrého a láskyplného Boha, vtáhlo Boha do polarity a ztotožnilo jej pouze s pólem jang. Jenže zlo na tomto světě ani křesťanství nemůže popřít. A tak za strůjce zla vymysleli Satana. Tím pádem jim připadá, že na světě bojuje Bůh se Satanem. Ale to tak není, celý svět je jenom hra těch pólů jang a jin a Bůh stojí mimo toto Stvoření, nad těmito polaritami – šedé kolečko. Někomu by se mohlo zdát, jak někdo se může zabývat takovými formálními hloupostmi a hledat to, jaké vlastnosti má Bůh. Ale ono to hloupost není. Veškerá náboženství, veškeré duchovní směry se shodují na jednom: Smyslem našeho bytí, našeho pozemského putování je přiblížit se k Bohu. Pokud si představuji, že Bůh je dobro a láska a usiluji se k němu přiblížit dobrými a láskyplnými skutky, tak nedělám nic jiného, než že posiluji pól jin (zlo), protože v životě musí být rovnováha. Neštěstí a problémy se musí dříve nebo později v životě projevit. Pokud mám ale představu, že Bůh je Jednota nerozdělených protikladů, tak cesta k Bohu je cestou rovnováhy mezi těmito protiklady, mezi póly jang a jin. Kdo se vychyluje z rovnováhy, ten nutně dříve nebo později dojde k problémům. Veškeré problémy našeho života jsou porušení **rovnováhy** mezi póly jang a jin. Milan Kučera [Agentura BYTÍ](http://www.agenturabyti.cz)
Upravené 26. 1. 2022 o 14:54

ja som mala podobny nazor, ale teraz mi to vychadza skor tak, ze na kolektivnej jemnohmotnej urovni (Steiner a Pales to volaju dusa, KSB to ale ako dusa nepomenuvava) sa realizuje dualita a teda uplatnovanie vzdy jednej strany a tam je riesenim snaha o vyvazenie. Na vyssej urovni (Steiner a Pales tomu hovoria duch, KSB dusa) ale ide o rast a uvedomenie. Duse v raji boli stastne, ale nevedeli co to znamena, tak ako deti u rodicov nechapu, co to znamena, nemat ich lasku. Ale vysledkom nie je len doplnenie do polarity, ale zmudrenie.....vidis vyssi kontext, chapes dovody, preco clovek vlastne podlieha svojim emociam, lepsie chapes pracu s myslienkami, ale aj manipulacie inych.......tam vidim dobro a zlo nie ako polarne, ale skor ako rozny stupen. Zlo moze byt na stupni rozvoja povedzme rozumu velmi vysoko, ale urcite veci su mimo jeho ramec.Lucifer mal byt cherubinom (podla klasickej starej krestanskej tezy 2.najvyssia hierarchia duchovnych bytosti, samotny Boh je mimo stvorenie), ale to neznamena, ze ho neovladlo mozno nedostatocne pochopenie bozej vole....nasledoval jeho pad a skazenie ludstva. Snazil sa stat ako Boh, ovladnut ludstvo a v buducnosti mozno pochopi, co sa udialo a ukonci to.....tak ako u Fausta Mefistoteles hovori: som sucast tej sily, ktora sa stale snazi o dosiahnutie zla, ale vlastne spolupodiela sa na este lepsom/krajsom/dokonalejsom dobre, ktore by ale inak nevzniklo. Moje vysvetlenie je ako my po 1989, chapeme podstatne viac a lepsie aj kapitalizmus, aj socializmus. Problem vidim len v tom, ze my zomrieme a principy nasho pochopenia si zoberieme so sebou, ale pre buducu spolocnost nam to nepomoze. Takze na urovni ducha to vnimam ze ide uz len o dobro....pretoze to je na vyssom stupni (ak je to naozaj dobro a nie iluzia)


ja som mala podobny nazor, ale teraz mi to vychadza skor tak, ze na kolektivnej jemnohmotnej urovni (Steiner a Pales to volaju dusa, KSB to ale ako dusa nepomenuvava) sa realizuje dualita a teda uplatnovanie vzdy jednej strany a tam je riesenim snaha o vyvazenie. Na vyssej urovni (Steiner a Pales tomu hovoria duch, KSB dusa) ale ide o rast a uvedomenie. Duse v raji boli stastne, ale nevedeli co to znamena, tak ako deti u rodicov nechapu, co to znamena, nemat ich lasku. Ale vysledkom nie je len doplnenie do polarity, ale zmudrenie.....vidis vyssi kontext, chapes dovody, preco clovek vlastne podlieha svojim emociam, lepsie chapes pracu s myslienkami, ale aj manipulacie inych.......tam vidim dobro a zlo nie ako polarne, ale skor ako rozny stupen. Zlo moze byt na stupni rozvoja povedzme rozumu velmi vysoko, ale urcite veci su mimo jeho ramec.Lucifer mal byt cherubinom (podla klasickej starej krestanskej tezy 2.najvyssia hierarchia duchovnych bytosti, samotny Boh je mimo stvorenie), ale to neznamena, ze ho neovladlo mozno nedostatocne pochopenie bozej vole....nasledoval jeho pad a skazenie ludstva. Snazil sa stat ako Boh, ovladnut ludstvo a v buducnosti mozno pochopi, co sa udialo a ukonci to.....tak ako u Fausta Mefistoteles hovori: som sucast tej sily, ktora sa stale snazi o dosiahnutie zla, ale vlastne spolupodiela sa na este lepsom/krajsom/dokonalejsom dobre, ktore by ale inak nevzniklo. Moje vysvetlenie je ako my po 1989, chapeme podstatne viac a lepsie aj kapitalizmus, aj socializmus. Problem vidim len v tom, ze my zomrieme a principy nasho pochopenia si zoberieme so sebou, ale pre buducu spolocnost nam to nepomoze. Takze na urovni ducha to vnimam ze ide uz len o dobro....pretoze to je na vyssom stupni (ak je to naozaj dobro a nie iluzia)
Upravené 11. 1. 2022 o 20:03

Veškeré problémy našeho života jsou porušení rovnováhy mezi póly jang a jin.

Ak máme byť v rovnováhe, musíme vedieť, kde je rovnovážny bod. Na jeho určenie potrebujeme nejakú mieru. A hneď vzniká otázka: čo je teda mierou "božskej rovnováhy"?


[quote="pid:52090, uid:430"]Veškeré problémy našeho života jsou porušení rovnováhy mezi póly jang a jin.[/quote] Ak máme byť v rovnováhe, musíme vedieť, kde je rovnovážny bod. Na jeho určenie potrebujeme nejakú mieru. A hneď vzniká otázka: čo je teda mierou "božskej rovnováhy"?

A hneď vzniká otázka: čo je teda mierou "božskej rovnováhy"?


Odpověď se sama nabízí: "mravnost".


Čím nemravnější subjekt, tím větší nestabilita a chaos a zmatek okolo subjektu.


[quote="pid:52213, uid:136"]A hneď vzniká otázka: čo je teda mierou "božskej rovnováhy"?[/quote] Odpověď se sama nabízí: "mravnost". Čím nemravnější subjekt, tím větší nestabilita a chaos a zmatek okolo subjektu.
Upravené 11. 1. 2022 o 20:57

Bílá barva v obrázku monády představuje jang, černá barva jin. Žádný z principů není úplně čistý, vždy obsahuje příměs toho druhého principu. Pokud se monáda roztočí, znázorňuje to, jak se jeden princip přeměňuje v druhý. Na světě není nic stálého, neustále dochází k proměnám jednoho principu ve druhý a naopak
Moc hezky je to vyjádřeno v seriálu, který tady pořád propaguji, ale shlédl jej málokdo. Ten přeliv černé do bílé, který je základní nití celého seriálu je ukázán hned na začátku, při úvodních titulcích. Video má jen 1:30, obrátil bych pozornost na jejich tanec. Tam je ukázáno vše, jak se navzájem ovlivňují.
https://www.youtube.com/watch?v=jqNRctt-h5w&ab_channel=IlyasUlubeyli


Jinak bych zdůraznil, že KSB nepracuje s protiklady, ale s mravností. Protože, co je pro někoho dobrem, je pro jiného zlem. Záleží jen na úhlu pohledu. I Slovenská p-rezidentka bojovala se zlem a jaké dobro přinesla?
Zapomněls tam dát také jedno dobré přísloví: Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly.


[quote="pid:52090, uid:430"]Bílá barva v obrázku monády představuje jang, černá barva jin. Žádný z principů není úplně čistý, vždy obsahuje příměs toho druhého principu. Pokud se monáda roztočí, znázorňuje to, jak se jeden princip přeměňuje v druhý. Na světě není nic stálého, neustále dochází k proměnám jednoho principu ve druhý a naopak[/quote]Moc hezky je to vyjádřeno v seriálu, který tady pořád propaguji, ale shlédl jej málokdo. Ten přeliv černé do bílé, který je základní nití celého seriálu je ukázán hned na začátku, při úvodních titulcích. Video má jen 1:30, obrátil bych pozornost na jejich tanec. Tam je ukázáno vše, jak se navzájem ovlivňují. https://www.youtube.com/watch?v=jqNRctt-h5w&ab_channel=IlyasUlubeyli Jinak bych zdůraznil, že KSB nepracuje s protiklady, ale s mravností. Protože, co je pro někoho dobrem, je pro jiného zlem. Záleží jen na úhlu pohledu. I Slovenská p-rezidentka bojovala se zlem a jaké dobro přinesla? Zapomněls tam dát také jedno dobré přísloví: Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly.
Upravené 11. 1. 2022 o 21:36

Odpověď se sama nabízí: "mravnost".

Áno, ale prvé, čo mne prišlo na um, bolo spojenie: láskyplná spravodlivosť.


[quote="pid:52224, uid:426"]Odpověď se sama nabízí: "mravnost".[/quote] Áno, ale prvé, čo mne prišlo na um, bolo spojenie: **láskyplná spravodlivosť**.

Pokud si představuji, že Bůh je dobro a láska a usiluji se k němu přiblížit dobrými a láskyplnými skutky, tak nedělám nic jiného, než že posiluji pól jin (zlo), protože v životě musí být rovnováha. Neštěstí a problémy se musí dříve nebo později v životě projevit.

Takže vlastne radíš - nepreháňať to s dobrom a byť tolerantný ku zlu?


Ja nemám pocit z praxe života, že ak ľudia robia kompromisy so zlom, ak ustupujú pred utláčateľmi, žeby sa im žilo lepšie... Práve naopak, degradujú a ich život upadá stále viac.


Neviem, kto vymyslel pojem, že "Boh je Láska", ani na základe čoho to vymyslel. Boh je dobrý, ale nie preto, že by neobsahoval v sebe žiadne zlo. Ale preto, že si pre seba vybral etiku správania. Ak by v Bohu nebolo žiadneho zla, tak by sám zlo ani nepoznal, a nemohol by stvoriť nič, čo obsahuje zlo. T.j. ani tento svet.


Existencia vnútorného zla, jeho prítomnosť nerobí Boha ani žiadneho človeka zlým, ak má svoje zlo pod kontrolou a riadi sa etikou dobra.


Prvky zla (svojich démonov pokušiteľov) má v sebe každý človek. Ak im ustupuje a kŕmi ich, tak mocnejú a veľmi rýchlo nad nimi človek stratí kontrolu. Ak ich nekŕmi, tak v ňom síce existujú, ale sú neškodní: človek má nad nimi plnú kontrolu. Vtedy naozaj môže žiť podľa dobrej etiky, ak si ju vybral, lebo zlo v ňom nie je také silné, aby mu etické správanie znemožňovalo. Ľudia sa v tomto duálnom svete učia zvíťaziť nad svojimi démonmi, učia sa držať ich v neškodnom latentnom stave. Tým sa stávajú podobní Bohu, ktorí má tiež svoje vnútorné zlo pod kontrolou. Stávame sa jeho obrazom (hologramom?)


Ak by človek na tomto svete chcel žiť ako Kristus a masovo šíriť myšlienky dobra, tak samozrejme by provokoval tých, ktorým vyhovuje šírenie zla, degradácia ľudí kvôli tomu, aby ich mohli ovládať. Dá sa teda predpokladať, že na takéhoto človeka budú vedené útoky a snaha ho diskreditovať, a ak bude neochvejný, tak aj ho zlikvidovať. U kresťanov je to problém, oni si podvedome vyhľadávajú svoj kríž, utrpenie vnímajú ako požehnanie, ako zásluhy pred Bohom. To je podľa mňa slepá ulička. Ak sa človek nechystá rýchlo byť znesený z tohto sveta, tak úzky vzťah s Bohom môže slúžiť aj tomu, aby si vyprosil múdrosť a predvídavosť: aby bol pred GP a jeho "elitami" vždy o krok vpred, zdravý a nažive, a šíril myšlienky dobra. Aby nebol slepý voči Jazyku životných okolností a vedel sa vyhýbať problémom a nástrahám. Svet podľa mňa nie je v rovnováhe, na svete je viac zla ako dobra. Preto existuje tá snaha urobiť svet lepším.


Ale toto všetko sú už otázky osobnej mravnosti: kvôli čomu žijem? aké sú moje najvyššie hodnoty? Čo som ochotný tolerovať a čo nie?


Je možné robiť kompromisy v menej zásadných veciach, ale nie je možné ich robiť v zásadných mravných otázkach! Aspoň z môjho pohľadu.


[quote="pid:52090, uid:430"]Pokud si představuji, že Bůh je dobro a láska a usiluji se k němu přiblížit dobrými a láskyplnými skutky, tak nedělám nic jiného, než že posiluji pól jin (zlo), protože v životě musí být rovnováha. Neštěstí a problémy se musí dříve nebo později v životě projevit.[/quote] Takže vlastne radíš - nepreháňať to s dobrom a byť tolerantný ku zlu? Ja nemám pocit z praxe života, že ak ľudia robia kompromisy so zlom, ak ustupujú pred utláčateľmi, žeby sa im žilo lepšie... Práve naopak, degradujú a ich život upadá stále viac. Neviem, kto vymyslel pojem, že "Boh je Láska", ani na základe čoho to vymyslel. Boh je dobrý, ale nie preto, že by neobsahoval v sebe žiadne zlo. Ale preto, že si pre seba vybral etiku správania. Ak by v Bohu nebolo žiadneho zla, tak by sám zlo ani nepoznal, a nemohol by stvoriť nič, čo obsahuje zlo. T.j. ani tento svet. Existencia vnútorného zla, jeho prítomnosť nerobí Boha ani žiadneho človeka zlým, ak má svoje zlo pod kontrolou a riadi sa etikou dobra. Prvky zla (svojich démonov pokušiteľov) má v sebe každý človek. Ak im ustupuje a kŕmi ich, tak mocnejú a veľmi rýchlo nad nimi človek stratí kontrolu. Ak ich nekŕmi, tak v ňom síce existujú, ale sú neškodní: človek má nad nimi plnú kontrolu. Vtedy naozaj môže žiť podľa dobrej etiky, ak si ju vybral, lebo zlo v ňom nie je také silné, aby mu etické správanie znemožňovalo. Ľudia sa v tomto duálnom svete učia zvíťaziť nad svojimi démonmi, učia sa držať ich v neškodnom latentnom stave. Tým sa stávajú podobní Bohu, ktorí má tiež svoje vnútorné zlo pod kontrolou. Stávame sa jeho obrazom (hologramom?) Ak by človek na tomto svete chcel žiť ako Kristus a masovo šíriť myšlienky dobra, tak samozrejme by provokoval tých, ktorým vyhovuje šírenie zla, degradácia ľudí kvôli tomu, aby ich mohli ovládať. Dá sa teda predpokladať, že na takéhoto človeka budú vedené útoky a snaha ho diskreditovať, a ak bude neochvejný, tak aj ho zlikvidovať. U kresťanov je to problém, oni si podvedome vyhľadávajú svoj kríž, utrpenie vnímajú ako požehnanie, ako zásluhy pred Bohom. To je podľa mňa slepá ulička. Ak sa človek nechystá rýchlo byť znesený z tohto sveta, tak úzky vzťah s Bohom môže slúžiť aj tomu, aby si vyprosil múdrosť a predvídavosť: aby bol pred GP a jeho "elitami" vždy o krok vpred, zdravý a nažive, a šíril myšlienky dobra. Aby nebol slepý voči Jazyku životných okolností a vedel sa vyhýbať problémom a nástrahám. Svet podľa mňa nie je v rovnováhe, na svete je viac zla ako dobra. Preto existuje tá snaha urobiť svet lepším. Ale toto všetko sú už otázky osobnej mravnosti: kvôli čomu žijem? aké sú moje najvyššie hodnoty? Čo som ochotný tolerovať a čo nie? Je možné robiť kompromisy v menej zásadných veciach, ale nie je možné ich robiť v zásadných mravných otázkach! Aspoň z môjho pohľadu.
Upravené 11. 1. 2022 o 22:23

Boh je laska (?!)
Znama teza z KSB. To iste konanie niekedy laskou je inokedy nie je. (teda laska by mala byt nejaka cinnost)
Priklad:


  1. Nechaj to tak
  2. Nechaj to tak

Toto nie je polarita aj ked s polaritou suhlasim ( blizsi mi je pojem dualita) co sa pise hore.
1-2 je to to same konanie s dvoma moznymi nasledkami. Kedy to nechat tak a co je komu prospesne vie len boh. Niekedy zasiahne (nahoda) inokedy nie. Boh je nadmierna realita ktoru nemozeme pochopit ale v zmysle toho co pisem ta laska je v nom obsiahnuta. Problem krestanskeho pojatia boha je v tom ze krestania nechapu koncept lasky ako to vyklada KSB. V zivoze som mal to stastie stretnut jedneho filizofa ktory tvrdil ze laska je pochopenie. V podstate ano. Je to hlbsie pochopenie kedy ako konat ( nekonat?) Nekonat sa v podstate neda lebo clovek minimalne pozoruje a prebieha v nom nejake hodnotenie situacie! lepsie by bolo pouzit nezasahovat. Castokrat je hnacim motivom krestanskeho konania predstava ze nieco je bohumile alebo ze boh sa raduje a podobne tvrdenia obhajujuce ludske spravanie alebo konanie. V podstate ludia vtedy odmenuju samych seba vymyslenym pocitom vlastnej prospesnosti zamienajuc si tento pocit s laskou.Casto pri tom viacej skodia ako pomahaju. Ja sa pokusam chapat svoje konanie v retazeni pricino nasledkovych vztahov teda beriem do uvahy mozne nasledky. (snazim sa) Je to hrozne najma vtedy ked vidim ako sa druhy popali a ja nic nerobim (nezasahujem) ale castokrat to inak nejde. Pomoct je nepomoct - zalezi od situacie. Boha nemozeme pochopit ale ako pise hore Milan mozme sa k nemu priblizit za mna tym co popisujem.


Boh je laska (?!) Znama teza z KSB. To iste konanie niekedy laskou je inokedy nie je. (teda laska by mala byt nejaka cinnost) Priklad: 1. Nechaj to tak 2. Nechaj to tak Toto nie je polarita aj ked s polaritou suhlasim ( blizsi mi je pojem dualita) co sa pise hore. 1-2 je to to same konanie s dvoma moznymi nasledkami. Kedy to nechat tak a co je komu prospesne vie len boh. Niekedy zasiahne (nahoda) inokedy nie. Boh je nadmierna realita ktoru nemozeme pochopit ale v zmysle toho co pisem ta laska je v nom obsiahnuta. Problem krestanskeho pojatia boha je v tom ze krestania nechapu koncept lasky ako to vyklada KSB. V zivoze som mal to stastie stretnut jedneho filizofa ktory tvrdil ze laska je pochopenie. V podstate ano. Je to hlbsie pochopenie kedy ako konat ( nekonat?) Nekonat sa v podstate neda lebo clovek minimalne pozoruje a prebieha v nom nejake hodnotenie situacie! lepsie by bolo pouzit nezasahovat. Castokrat je hnacim motivom krestanskeho konania predstava ze nieco je bohumile alebo ze boh sa raduje a podobne tvrdenia obhajujuce ludske spravanie alebo konanie. V podstate ludia vtedy odmenuju samych seba vymyslenym pocitom vlastnej prospesnosti zamienajuc si tento pocit s laskou.Casto pri tom viacej skodia ako pomahaju. Ja sa pokusam chapat svoje konanie v retazeni pricino nasledkovych vztahov teda beriem do uvahy mozne nasledky. (snazim sa) Je to hrozne najma vtedy ked vidim ako sa druhy popali a ja nic nerobim (nezasahujem) ale castokrat to inak nejde. Pomoct je nepomoct - zalezi od situacie. Boha nemozeme pochopit ale ako pise hore Milan mozme sa k nemu priblizit za mna tym co popisujem.

Neviem, kto vymyslel pojem, že "Boh je Láska", ani na základe čoho to vymyslel. Boh je dobrý, ale nie preto, že by neobsahoval v sebe žiadne zlo. Ale preto, že si pre seba vybral etiku správania. Ak by v Bohu nebolo žiadneho zla, tak by sám zlo ani nepoznal, a nemohol by stvoriť nič, čo obsahuje zlo. T.j. ani tento svet.


Obtížné téma. Pokusím se předložit můj náhled na věc:
Je dobré si pro začátek připomenout schéma KÁMEN - ZELÍ - KOZA - ČLOVĚK - VYŠŠÍ ROZUM (BŮH) - viz. dokument Viktor Alexejevič Jefimov - Lekce pro starší žáky. Tedy, pokud člověk přemýšlí o Bohu, jestli je dobrý, nebo zlý, tak je v pozici zelí, které mudruje o koze, nebo v pozici kozy, která mudruje o člověku.


Úryvek z dokumentu:
Na chvíli si představím, že jsem hlávka zelí. Mám nějaké vnímání světa, potřeba vody, slunce… To je vše, co chápu o světě. A náhle přijdu o list. Koza se ukázala. Ale hlávka zelí v principu nemůže mít představu o takové bytosti, jako je koza. Protože to je kontakt z mnohem vyšší úrovně organizace intelektu. Z úrovně rostlin je tato úroveň v principu nepoznatelná. To je prostě vlastnost stavby světa. Další úroveň, člověk. Člověk, to je jiná úroveň vnímání světa, jiná úroveň schopnosti myslet atd. Ani deset psů dohromady nikdy nepochopí, kdo je člověk. Chápou, kdo je kocour, co je žrádlo, ostatní je mimo jejich chápání.


Z této posloupnosti vyplývá, že VYŠŠÍ ROZUM (BŮH) musí mít nějakou sadu kvalit, která je z pohledu člověka nejen nedostupná, ale zároveň i nerozpoznatelná. Oproti koze člověk alespoň chápe, že taková sada musí existovat, a bude pravděpodobně hnacím motorem činnosti Boha.


Současný stav je tedy takový, že prožíváme svět skrze dualitu. Nejsme schopni rozeznat, že všechno souvisí se vším a že jsme součástí celku. I když to intelektuálně chápeme, nejsme schopni se s tím vnitřně ztotožnit (tuto skutečnost prožít), protože nám v tom brání rušivé emoce.


Základní komunikační protokol mezi Bohem a člověkem je jazyk životních událostí. Kromě toho však Bůh čas od času vstupuje do spojení s člověkem skrze „vyslance“. Mesiáš, Kristus, Buddha, Mohamed.


V případě Buddhy:
Poté co Buddha Šákjamuni (pocházel z královského rodu Šákjů) vlastním jménem Siddhártha Gautama dosáhl probuzení, porozuměl také všem souvislostem. Z tohoto pochopení se pak zrodila dovednost (kusala) umět se přizpůsobit okolnostem, vcítit se do lidí a jejich potřeb, a tak být schopen každému správně poradit s osobními problémy. Např. šťastnému páru místo poučování o pomíjivosti a strastnosti vztahů poradil, co mají udělat, aby spolu zůstali navěky.


Zde na příkladu Buddhy je vidět, jak se pojmy DOBRO a ZLO vytrácí protože Buddha porozuměl všem souvislostem. Tato nová schopnost, tato nová kvalita běžnému člověku nedostupná způsobila, že duální rozlišování na DOBRÉ a ZLÉ zmizelo a bylo nahrazeno postojem, který je nazýván Milující soucit. Jestliže Ježíš nabyl podobného, nebo stejného pochopení, pak dává smysl jeho rada „Milujte své nepřátele.“


Posuzovat zda Bůh rozlišuje něco na Dobré a Zlé nemá smysl protože Bůh pracuje s jinými mechanismy, nám nepochopitelnými a nedosažitelnými. Jestliže je pro nás téměř nepředstavitelně vzdálen stav Buddhy (probuzení), jaká propast pochopení pak musí být mezi člověkem a Bohem.


Z jakého důvodu žijí lidské bytosti v duálním světě, proč musí překonávat různé situace na základě svého svědomí, to netuším. Osobně si myslím, že dosažení cíle, ke kterému lidstvo kráčí aby dosáhlo sociálně spravedlivé společnosti je podmíněno zákony/podmínkami, které jsou ještě nad Bohem. A těmi podmínkami jsou svobodná vůle a následně dobrovolné rozhodnutí každého jednoho člověka překonávat situace na základě svědomí.


[quote="pid:52239, uid:6"]Neviem, kto vymyslel pojem, že "Boh je Láska", ani na základe čoho to vymyslel. Boh je dobrý, ale nie preto, že by neobsahoval v sebe žiadne zlo. Ale preto, že si pre seba vybral etiku správania. Ak by v Bohu nebolo žiadneho zla, tak by sám zlo ani nepoznal, a nemohol by stvoriť nič, čo obsahuje zlo. T.j. ani tento svet.[/quote] Obtížné téma. Pokusím se předložit můj náhled na věc: Je dobré si pro začátek připomenout schéma KÁMEN - ZELÍ - KOZA - ČLOVĚK - VYŠŠÍ ROZUM (BŮH) - viz. dokument Viktor Alexejevič Jefimov - Lekce pro starší žáky. Tedy, pokud člověk přemýšlí o Bohu, jestli je dobrý, nebo zlý, tak je v pozici zelí, které mudruje o koze, nebo v pozici kozy, která mudruje o člověku. Úryvek z dokumentu: Na chvíli si představím, že jsem hlávka zelí. Mám nějaké vnímání světa, potřeba vody, slunce… To je vše, co chápu o světě. A náhle přijdu o list. Koza se ukázala. Ale hlávka zelí v principu nemůže mít představu o takové bytosti, jako je koza. Protože to je kontakt z mnohem vyšší úrovně organizace intelektu. Z úrovně rostlin je tato úroveň v principu nepoznatelná. To je prostě vlastnost stavby světa. Další úroveň, člověk. Člověk, to je jiná úroveň vnímání světa, jiná úroveň schopnosti myslet atd. Ani deset psů dohromady nikdy nepochopí, kdo je člověk. Chápou, kdo je kocour, co je žrádlo, ostatní je mimo jejich chápání. Z této posloupnosti vyplývá, že VYŠŠÍ ROZUM (BŮH) musí mít nějakou **sadu kvalit**, která je z pohledu člověka nejen nedostupná, ale zároveň i **nerozpoznatelná**. Oproti koze člověk alespoň chápe, že taková sada musí existovat, a bude pravděpodobně hnacím motorem činnosti Boha. Současný stav je tedy takový, že prožíváme svět skrze **dualitu**. Nejsme schopni rozeznat, že všechno souvisí se vším a že jsme součástí celku. I když to intelektuálně chápeme, nejsme schopni se s tím vnitřně ztotožnit (tuto skutečnost prožít), protože nám v tom brání **rušivé emoce**. Základní komunikační protokol mezi Bohem a člověkem je jazyk životních událostí. Kromě toho však Bůh čas od času vstupuje do spojení s člověkem skrze „vyslance“. Mesiáš, Kristus, Buddha, Mohamed. V případě Buddhy: Poté co Buddha Šákjamuni (pocházel z královského rodu Šákjů) vlastním jménem Siddhártha Gautama dosáhl probuzení, **porozuměl také všem souvislostem**. Z tohoto pochopení se pak zrodila dovednost (kusala) umět se přizpůsobit okolnostem, vcítit se do lidí a jejich potřeb, a tak být schopen každému správně poradit s osobními problémy. Např. šťastnému páru místo poučování o pomíjivosti a strastnosti vztahů poradil, co mají udělat, aby spolu zůstali navěky. Zde na příkladu Buddhy je vidět, jak se pojmy DOBRO a ZLO vytrácí protože Buddha **porozuměl všem souvislostem**. Tato nová schopnost, tato nová kvalita běžnému člověku nedostupná způsobila, že duální rozlišování na DOBRÉ a ZLÉ zmizelo a bylo nahrazeno postojem, který je nazýván Milující soucit. Jestliže Ježíš nabyl podobného, nebo stejného pochopení, pak dává smysl jeho rada „Milujte své nepřátele.“ Posuzovat zda Bůh rozlišuje něco na Dobré a Zlé nemá smysl protože Bůh pracuje s jinými mechanismy, nám nepochopitelnými a nedosažitelnými. Jestliže je pro nás téměř nepředstavitelně vzdálen stav Buddhy (probuzení), jaká propast pochopení pak musí být mezi člověkem a Bohem. Z jakého důvodu žijí lidské bytosti v duálním světě, proč musí překonávat různé situace na základě svého svědomí, to netuším. Osobně si myslím, že dosažení cíle, ke kterému lidstvo kráčí aby dosáhlo sociálně spravedlivé společnosti je podmíněno zákony/podmínkami, které jsou ještě nad Bohem. A těmi podmínkami jsou svobodná vůle a následně dobrovolné rozhodnutí každého jednoho člověka překonávat situace na základě svědomí.

Ak máme byť v rovnováhe, musíme vedieť, kde je rovnovážny bod. Na jeho určenie potrebujeme nejakú mieru. A hneď vzniká otázka: čo je teda mierou "božskej rovnováhy"?


"Božská rovnováha" je ta Jednota. Východní náboženství má heslo: "Sjednocuj protiklady!". Až sjednocením protikladů zmizí naše problémy.


[quote="pid:52213, uid:136"]Ak máme byť v rovnováhe, musíme vedieť, kde je rovnovážny bod. Na jeho určenie potrebujeme nejakú mieru. A hneď vzniká otázka: čo je teda mierou "božskej rovnováhy"?[/quote] "Božská rovnováha" je ta Jednota. Východní náboženství má heslo: "Sjednocuj protiklady!". Až sjednocením protikladů zmizí naše problémy.

Je možné robiť kompromisy v menej zásadných veciach, ale nie je možné ich robiť v zásadných mravných otázkach! Aspoň z môjho pohľadu.


S těmi pojmy mravnost a morálka mám docela problém.
Ze slovníku cizích slov:
morálka >> mravnost, souhrn mravních zásad, norem


Takže morálka není vůbec vysvětlena, odkazuje na mravnost.


mravnost >>
• závaznost, které člověk podléhá při svém jednání
• všeobecný nárok, který míří na rozum člověka
• kvalita jednotlivce, který se v mravním posuzování a jednání orientuje k dobru a může proto rozlišovat dobro a zlo


A jsme opět u rozlišování dobra a zla. A kdo to dokáže rozlišit?


Zapomněls tam dát také jedno dobré přísloví: Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly.


Naprosto souhlasím s @Rusofilem. Navíc ty mravní zásady jsou v každé společnosti a civilizaci jiné. Kdyby je stanovoval Bůh, tak by musely být přece na celé Zeměkouli stejné!

[quote="pid:52239, uid:6"]Je možné robiť kompromisy v menej zásadných veciach, ale nie je možné ich robiť v zásadných mravných otázkach! Aspoň z môjho pohľadu.[/quote] S těmi pojmy mravnost a morálka mám docela problém. Ze slovníku cizích slov: morálka >> mravnost, souhrn mravních zásad, norem Takže morálka není vůbec vysvětlena, odkazuje na mravnost. mravnost >> • závaznost, které člověk podléhá při svém jednání • všeobecný nárok, který míří na rozum člověka • kvalita jednotlivce, který se v mravním posuzování a jednání orientuje k dobru a může proto rozlišovat dobro a zlo A jsme opět u rozlišování dobra a zla. A kdo to dokáže rozlišit? [quote="pid:52227, uid:312"]Zapomněls tam dát také jedno dobré přísloví: Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly.[/quote] Naprosto souhlasím s @Rusofilem. Navíc ty mravní zásady jsou v každé společnosti a civilizaci jiné. Kdyby je stanovoval Bůh, tak by musely být přece na celé Zeměkouli stejné!

Problem vidim len v tom, ze my zomrieme a principy nasho pochopenia si zoberieme so sebou, ale pre buducu spolocnost nam to nepomoze.


Zůstanou v noosféře.


[quote="pid:52211, uid:187"]Problem vidim len v tom, ze my zomrieme a principy nasho pochopenia si zoberieme so sebou, ale pre buducu spolocnost nam to nepomoze.[/quote] Zůstanou v noosféře.

Takže morálka není vůbec vysvětlena, odkazuje na mravnost.

Potřebuješ mít ty pojmy "slovníkem" vysvětlené? Když nic jiného, dá se na netu také najít, že morálka jakoby "vyšla" z mravnosti, jde o mladší pojem a jde o soubor pravidel, které se "nosí" v té které společnosti.
Takže "lidsky" to znamená, že jde o kulturní "dědictví" té které společnosti, prostě to, co společnost po svých členech vyžaduje. A ano, morálka se mění společnost od společnosti. To, co je někde "společensky nutné", může být jinde "společensky nepřijatelné".
Něco jiného je ale mravnost. To jsou všeobecně platné normy - pro jakoukoliv lidskou společnost. To jsou zásady, že např. nezabíjíme se na potkání, nejíme se vzájemně, nekrademe, nelžeme... atd. Křesťanství základy sformovalo do Desatera, ze kterého se dá pro pochopení vyjít.


[quote="pid:52261, uid:430"]Takže morálka není vůbec vysvětlena, odkazuje na mravnost.[/quote] Potřebuješ mít ty pojmy "slovníkem" vysvětlené? Když nic jiného, dá se na netu také najít, že morálka jakoby "vyšla" z mravnosti, jde o mladší pojem a jde o soubor pravidel, které se "nosí" v té které společnosti. Takže "lidsky" to znamená, že jde o kulturní "dědictví" té které společnosti, prostě to, co společnost po svých členech vyžaduje. A ano, morálka se mění společnost od společnosti. To, co je někde "společensky nutné", může být jinde "společensky nepřijatelné". Něco jiného je ale mravnost. To jsou všeobecně platné normy - pro jakoukoliv lidskou společnost. To jsou zásady, že např. nezabíjíme se na potkání, nejíme se vzájemně, nekrademe, nelžeme... atd. Křesťanství základy sformovalo do Desatera, ze kterého se dá pro pochopení vyjít.

Křesťanství základy sformovalo do Desatera, ze kterého se dá pro pochopení vyjít.


No to je právě ono. Na Zemi je mnoho jiných kultur a náboženství a také existují i bez Desatera. Bůh je nezašlápne.


Něco jiného je ale mravnost. To jsou všeobecně platné normy - pro jakoukoliv lidskou společnost.


Takže bych byl proti slovu "jakoukoliv". V islámu je mnohoženství, někde je kanibalismus, na nějakých ostrovech v Tichém oceánu je povolena pedofilie atd. Takže ty normy nejsou všeobecně platné. Pak jsem ale zase na začátku, co by to ta mravnost měla být. Určitě ji nestanovuje Bůh.


[quote="pid:52291, uid:203"]Křesťanství základy sformovalo do Desatera, ze kterého se dá pro pochopení vyjít.[/quote] No to je právě ono. Na Zemi je mnoho jiných kultur a náboženství a také existují i bez Desatera. Bůh je nezašlápne. [quote="pid:52291, uid:203"]Něco jiného je ale mravnost. To jsou všeobecně platné normy - pro jakoukoliv lidskou společnost.[/quote] Takže bych byl proti slovu **"jakoukoliv"**. V islámu je mnohoženství, někde je kanibalismus, na nějakých ostrovech v Tichém oceánu je povolena pedofilie atd. Takže ty normy nejsou **všeobecně** platné. Pak jsem ale zase na začátku, co by to ta mravnost měla být. Určitě ji nestanovuje Bůh.

Určitě ji nestanovuje Bůh.

Zkuste se zamyslet nad Antigonou.


[quote="pid:52313, uid:430"]Určitě ji nestanovuje Bůh.[/quote] Zkuste se zamyslet nad Antigonou.

mravnost sa odvija aj od toho, ze clovek prijima dosledky svojich cinov, ked padnu na neho a aj ta mravnost sa vyvija. Teda kanibal si uvedomuje (a nielen cisto teoreticky), ze moze byt zjedeny svojimi susedmi (napr. pri poruseni tabu), to mnohozenstvo islamu moc stastia neprinasa. Pretoze skor ci neskor sa narazi na medze tychto moznosti (napr. ze zenska cast populacie sa skor ci neskor bude burit proti nastaveniu, ze o nich bez nich+ako sa ukazuje u nas, jeden muz tazko uzivi rodinu s detmi sam, ta zena je uz nutna, nie to este 4. Problem je, ze aj ta vnutorna mravnost sa evidentne moze zvratit, ako napr. s pedofiliou (staci 10 rokov ako norma v spolocnosti a dalsia generacia sa tomu nebude ani vzpierat). Nastastie ale stale plati, ze rise vznikaju na zaklade svojich cnosti a zanikaju po ich opusteni a rozvijani necnosti......terajsi rozpad Zapadu to dokazuje


mravnost sa odvija aj od toho, ze clovek prijima dosledky svojich cinov, ked padnu na neho a aj ta mravnost sa vyvija. Teda kanibal si uvedomuje (a nielen cisto teoreticky), ze moze byt zjedeny svojimi susedmi (napr. pri poruseni tabu), to mnohozenstvo islamu moc stastia neprinasa. Pretoze skor ci neskor sa narazi na medze tychto moznosti (napr. ze zenska cast populacie sa skor ci neskor bude burit proti nastaveniu, ze o nich bez nich+ako sa ukazuje u nas, jeden muz tazko uzivi rodinu s detmi sam, ta zena je uz nutna, nie to este 4. Problem je, ze aj ta vnutorna mravnost sa evidentne moze zvratit, ako napr. s pedofiliou (staci 10 rokov ako norma v spolocnosti a dalsia generacia sa tomu nebude ani vzpierat). Nastastie ale stale plati, ze rise vznikaju na zaklade svojich cnosti a zanikaju po ich opusteni a rozvijani necnosti......terajsi rozpad Zapadu to dokazuje

Jestli se člověk chová mravně, dostává odpověď od Boha. Kdysi jsem tady psal příběh jedné ženy od nás z vesnice. Manžel ji nepěkným způsobem opustil, vyhnal ji také z domu, který společně postavili, a to vše kvůli mladé holce, se kterou se posléze oženil. Těsně před svatbou, asi 8 dnů, náhle zemřela jeho matka.
Myslím, že to bylo varování od Boha jako hrom. Nic neviděl, neslyšel a oženil se. Z manželství se narodily dvě děti. Na mladou ženu přepsal půl baráku. Momentální situace je taková, že mladá jej nechala i s dětma, on ani neví kde je, tak se s pomocí právníků rozvádí a zřejmě bude muset prodat dům, aby mladou vyplatil. Takže JŽO nám dává vědět, jestli naše mravnost odpovídá záměru, nebo ne.


Jestli se člověk chová mravně, dostává odpověď od Boha. Kdysi jsem tady psal příběh jedné ženy od nás z vesnice. Manžel ji nepěkným způsobem opustil, vyhnal ji také z domu, který společně postavili, a to vše kvůli mladé holce, se kterou se posléze oženil. Těsně před svatbou, asi 8 dnů, náhle zemřela jeho matka. Myslím, že to bylo varování od Boha jako hrom. Nic neviděl, neslyšel a oženil se. Z manželství se narodily dvě děti. Na mladou ženu přepsal půl baráku. Momentální situace je taková, že mladá jej nechala i s dětma, on ani neví kde je, tak se s pomocí právníků rozvádí a zřejmě bude muset prodat dům, aby mladou vyplatil. Takže JŽO nám dává vědět, jestli naše mravnost odpovídá záměru, nebo ne.

Bůh rozhodně nepatří do úrovně dualit. Samozřejmě tím méně jej lze chápat jako bytost, hmotnou entitu. Chápání Boha, jak se obecně pojímá, je naprosto zavádějící. Proto tento matoucí pojem nepoužívá současný duchovní učitel Eckhart Tolle. Používá spíš slovo bytí, pod nímž si nelze nic konkrétního představit. Ostatně slova nám mnoho nepomohou, protože bytí vědomí blaho (sat čit ánanda) lze jen mimosmyslově vycítit v tichu za myšlenkami. Má dvě fáze - dynamickou (projevenou) a statickou (neprojevenou). Můžeme vnímat projevy stvořitele v hmotném světě, ale konečné poznání nás přivede k iluzi (jde o klam (mája). To neznamená, že když vše projevené je z nejvyššího hlediska klamné, můžeme se na této nižší projevené úrovni chovat jako prasata, nemravně.


Bůh rozhodně nepatří do úrovně dualit. Samozřejmě tím méně jej lze chápat jako bytost, hmotnou entitu. Chápání Boha, jak se obecně pojímá, je naprosto zavádějící. Proto tento matoucí pojem nepoužívá současný duchovní učitel Eckhart Tolle. Používá spíš slovo bytí, pod nímž si nelze nic konkrétního představit. Ostatně slova nám mnoho nepomohou, protože bytí vědomí blaho (sat čit ánanda) lze jen mimosmyslově vycítit v tichu za myšlenkami. Má dvě fáze - dynamickou (projevenou) a statickou (neprojevenou). Můžeme vnímat projevy stvořitele v hmotném světě, ale konečné poznání nás přivede k iluzi (jde o klam (mája). To neznamená, že když vše projevené je z nejvyššího hlediska klamné, můžeme se na této nižší projevené úrovni chovat jako prasata, nemravně.

Pavel Kačer

Jestli se člověk chová mravně, dostává odpověď od Boha.

Na to nepotřebuji používat slovo mravnost. Můžu napsat také: Jestli se člověk chová správně, dostává odpověď od Boha. Už v úvodním článku jsem napsal Ježíšovy výroky. Příběh popsaný @Rusofilem je nerespektování těchto Ježíšových výroků.

„Co člověk zaseje, to také sklidí.“
„Kdo seje vítr, sklidí bouři“.
„Jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno.“
„Nesuďte, abyste nebyli souzeni.“
„Nestarejte se o to, co bude zítra, každý den má dost svých starostí.“
„Milujte své nepřátele.“

A když to vezmu do důsledku, tak je to zase jenom výčet polarit(dualit) tohoto světa.


[quote="pid:52336, uid:312"]Jestli se člověk chová mravně, dostává odpověď od Boha.[/quote] Na to nepotřebuji používat slovo mravnost. Můžu napsat také: Jestli se člověk chová správně, dostává odpověď od Boha. Už v úvodním článku jsem napsal Ježíšovy výroky. Příběh popsaný @Rusofilem je nerespektování těchto Ježíšových výroků. [quote="pid:52090, uid:430"]„Co člověk zaseje, to také sklidí.“ „Kdo seje vítr, sklidí bouři“. „Jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno.“ „Nesuďte, abyste nebyli souzeni.“ „Nestarejte se o to, co bude zítra, každý den má dost svých starostí.“ „Milujte své nepřátele.“[/quote] A když to vezmu do důsledku, tak je to zase jenom výčet polarit(dualit) tohoto světa.

kde se ve Stvoření vzalo zlo

Zlo - dobro je ideológia. Vymyslel to zrejme človek, ktorý nedokázal pochopiť reálne fungovanie sveta. Je to aniečo ako vysvetlenie pre sprostých. Samozrejme, že je to neskutočne kontraproduktívne, pretože každé decko raz musí vyrásť z rozdeľovania sveta na Dobré a Zlé a pochopiť koncepciu Stvorenia a Deštrukcie. Práve koncepcia Stvorenia a Deštrukcie je tým základom pochopenia. Treba prestat používať slovo dobré a zameniť ho za slovo Stvorené, treba prestať používať slovo zlé a zameniť ho za slovo zničené.
Napríklad na vakcínu môžeme povedať, že je dobrá, pretože ževraj chráni niekoho a že je aj zlá lebo má vedľajšie účinky.
Ale na vakcínu nemôžeme povedať, že niečo Tvorí, lebo dobre vieme, že len Ničí prirodzenú imunitu človeka. Z pohľadu spoločnosti, tiež vakcína nič neTvorí, pretože rozožiera spoločnosť rozdeľovaním ju na 2 časti, ktoré by akože mali bojovať proti sebe. Takže ničí spoločnosť.
Takže áno, Satan neexistuje tak ako neexistuje zlo v dnešnom ponímaní.
Tiež sa aj vysvetľuje otázka "kto svtvoril ZLO?" No veď práve, nikto ho nestvoril. Ak mu dáme správne slovo a to Deštrukcia - tak to dáva logiku. Aj Stvoriteľ musí najprv niečo zdeštruovať aby mohol niečo nové vytvoriť. Napríklad musíš zrúbať strom aby si Stvoril stoličku. Čo môžeme vidieť - Stvorenie je vytváranie zložitejšieho z jednoduchšieho. Stvorením sa nedá nazvať spaľovanie dreva - pretože zložitejšia forma sa mení na jednoduchšiu - je to čistá deštrukcia. ´
Áno treba rozlišovať Kresťanstvo pôvodné a dnešné Dogmatické kresťanstvo, ktoré ma spoločné s pôvodným len asi 10 %.
K láske, čo je láska? Je to len emócia? Je to niečo špeciálne?
61dff0cd3529c
Keď sa pozrieme na ten obázok, tak ako odpovieme na otázku "čo je to láska?". Áno odpoveď je "Láska je motorom evolúcie. Láska je tá sila, ktorá mení človeka k lepšiemu." Mohli by sme oponovať, že práve okolité podmienky a tlak na psychiku mení človeka. Áno, ale keby nebolo lásky tak ten človek by sa zmenil v stroj nenávidiaci všetko čo ho núti zmeniť sa.
Predstavme si, že prídeme na novú planétu. Celá je zarastená džungľa. Chceme spať - ale ako keď naokolo sú zviertá a kadejaké iné faktory prostredia, ktoré na nás tlačia? A tu sa hneď ukáže či v človeku je láska (sila tvoriť, chápať, učiť sa, vyvíjať sa) alebo nie.
Ak je v človeku láska tak sa bude snažiť pochopiť ako funguje džungľa, kto je nebezpečný, ako sa dá prispôsobiť bez ublíženia atď. Výsledok bude, že človek bude žiť v harmónii s džungľou. Podobne ako vo filme avatar.
Ak v človeku nebude láska tak ako prvé bude chcieť zlikvidovať, zdeštruovať všetko čo v džungli tlačí na jeho psychiku. Pozabíja dravé zvieratá, vypáli kilometre lesov. Proste spraví všetko len aby sa nemusel zmeniť, aby nemusel sa vyvíjať.
Takže áno, "Boh je láska" ale treba pochopiť čo to vlastne láska je, pretože dnešný svet považuje za lásku len (sexuálny) vzťah 2 partnerov - čo vôbec nezodpovedá pôvodnému kresťanskému učeniu ani realite naokolo.


[quote="pid:52090, uid:430"]kde se ve Stvoření vzalo zlo[/quote] Zlo - dobro je ideológia. Vymyslel to zrejme človek, ktorý nedokázal pochopiť reálne fungovanie sveta. Je to aniečo ako vysvetlenie pre sprostých. Samozrejme, že je to neskutočne kontraproduktívne, pretože každé decko raz musí vyrásť z rozdeľovania sveta na Dobré a Zlé a pochopiť koncepciu Stvorenia a Deštrukcie. Práve koncepcia Stvorenia a Deštrukcie je tým základom pochopenia. Treba prestat používať slovo dobré a zameniť ho za slovo Stvorené, treba prestať používať slovo zlé a zameniť ho za slovo zničené. Napríklad na vakcínu môžeme povedať, že je dobrá, pretože ževraj chráni niekoho a že je aj zlá lebo má vedľajšie účinky. Ale na vakcínu nemôžeme povedať, že niečo Tvorí, lebo dobre vieme, že len Ničí prirodzenú imunitu človeka. Z pohľadu spoločnosti, tiež vakcína nič neTvorí, pretože rozožiera spoločnosť rozdeľovaním ju na 2 časti, ktoré by akože mali bojovať proti sebe. Takže ničí spoločnosť. Takže áno, Satan neexistuje tak ako neexistuje zlo v dnešnom ponímaní. Tiež sa aj vysvetľuje otázka "kto svtvoril ZLO?" No veď práve, nikto ho nestvoril. Ak mu dáme správne slovo a to Deštrukcia - tak to dáva logiku. Aj Stvoriteľ musí najprv niečo zdeštruovať aby mohol niečo nové vytvoriť. Napríklad musíš zrúbať strom aby si Stvoril stoličku. Čo môžeme vidieť - Stvorenie je vytváranie zložitejšieho z jednoduchšieho. Stvorením sa nedá nazvať spaľovanie dreva - pretože zložitejšia forma sa mení na jednoduchšiu - je to čistá deštrukcia. ´ Áno treba rozlišovať Kresťanstvo pôvodné a dnešné Dogmatické kresťanstvo, ktoré ma spoločné s pôvodným len asi 10 %. K láske, čo je láska? Je to len emócia? Je to niečo špeciálne? ![61dff0cd3529c](serve/attachment&path=61dff0cd3529c) Keď sa pozrieme na ten obázok, tak ako odpovieme na otázku "čo je to láska?". Áno odpoveď je "Láska je motorom evolúcie. Láska je tá sila, ktorá mení človeka k lepšiemu." Mohli by sme oponovať, že práve okolité podmienky a tlak na psychiku mení človeka. Áno, ale keby nebolo lásky tak ten človek by sa zmenil v stroj nenávidiaci všetko čo ho núti zmeniť sa. Predstavme si, že prídeme na novú planétu. Celá je zarastená džungľa. Chceme spať - ale ako keď naokolo sú zviertá a kadejaké iné faktory prostredia, ktoré na nás tlačia? A tu sa hneď ukáže či v človeku je láska (sila tvoriť, chápať, učiť sa, vyvíjať sa) alebo nie. Ak je v človeku láska tak sa bude snažiť pochopiť ako funguje džungľa, kto je nebezpečný, ako sa dá prispôsobiť bez ublíženia atď. Výsledok bude, že človek bude žiť v harmónii s džungľou. Podobne ako vo filme avatar. Ak v človeku nebude láska tak ako prvé bude chcieť zlikvidovať, zdeštruovať všetko čo v džungli tlačí na jeho psychiku. Pozabíja dravé zvieratá, vypáli kilometre lesov. Proste spraví všetko len aby sa nemusel zmeniť, aby nemusel sa vyvíjať. Takže áno, "Boh je láska" ale treba pochopiť čo to vlastne láska je, pretože dnešný svet považuje za lásku len (sexuálny) vzťah 2 partnerov - čo vôbec nezodpovedá pôvodnému kresťanskému učeniu ani realite naokolo.

Boh je laska (?!)
Znama teza z KSB.

Rony, prezradíš, kde v Mŕtvej vode sa takáto téza nachádza?


[quote="pid:52244, uid:777"]Boh je laska (?!) Znama teza z KSB.[/quote] Rony, prezradíš, kde v Mŕtvej vode sa takáto téza nachádza?

S těmi pojmy mravnost a morálka mám docela problém.

V rámci KSB sa tieto pojmy chápu takto:


Slovo mravnosť popisuje kritériá správania jednotlivca.
Slovo morálka popisuje kritériá správania kolektívov. (kresťanská morálka, pracovná morálka, panská morálka, morálka v tíme). Napríklad, kto chce byť kresťan, bude sa snažiť napasovať do ich kolektívnej morálky. Športový tím tiež predpokladá nejaké vlastné morálne kritériá, ktoré sa športovci snažia dodržať, interné predpisy a nepísaný kódex.


Základným kameňom mravnosti je svedomie. Lenže svedomie obsahuje len veľmi úzku množinu kritérií. Máme ho od detstva, už malé dieťa vie rozoznať ľudí a situácie, ktoré ho desia, od situácií, ktoré mu robia radosť. Svedomie väčšinou reaguje na vyslovené prejavy zla, otvorenej hrozby, ktorá je do očí bijúca a nepotrebuje na to používať rozum, aby pochopil jej škodlivosť. Mravnosť je nadstavbou svedomia a vzťahuje sa na hodnotenie všetkých ostatných situácií, pri ktorých svedomie mlčí, lebo nevie tú situáciu zhodnotiť. Mravné hodnotenia buď preberáme od rodičov, blízkych a celkovo z kultúry, alebo si ich vypracovávame sami. Niekedy naše mravné kritériá nemusia byť adekvátne, a život nám dáva šancu ich prehodnotiť.


[quote="pid:52261, uid:430"]S těmi pojmy mravnost a morálka mám docela problém.[/quote] V rámci KSB sa tieto pojmy chápu takto: Slovo **mravnosť** popisuje kritériá správania _jednotlivca_. Slovo **morálka** popisuje kritériá správania _kolektívov_. (kresťanská morálka, pracovná morálka, panská morálka, morálka v tíme). Napríklad, kto chce byť kresťan, bude sa snažiť napasovať do ich kolektívnej morálky. Športový tím tiež predpokladá nejaké vlastné morálne kritériá, ktoré sa športovci snažia dodržať, interné predpisy a nepísaný kódex. Základným kameňom mravnosti je **svedomie**. Lenže svedomie obsahuje len veľmi úzku množinu kritérií. Máme ho od detstva, už malé dieťa vie rozoznať ľudí a situácie, ktoré ho desia, od situácií, ktoré mu robia radosť. Svedomie väčšinou reaguje na vyslovené prejavy zla, otvorenej hrozby, ktorá je do očí bijúca a nepotrebuje na to používať rozum, aby pochopil jej škodlivosť. **Mravnosť** je nadstavbou svedomia a vzťahuje sa na hodnotenie všetkých ostatných situácií, pri ktorých svedomie mlčí, lebo nevie tú situáciu zhodnotiť. Mravné hodnotenia buď preberáme od rodičov, blízkych a celkovo z kultúry, alebo si ich vypracovávame sami. Niekedy naše mravné kritériá nemusia byť adekvátne, a život nám dáva šancu ich prehodnotiť.

Práve koncepcia Stvorenia a Deštrukcie je tým základom pochopenia. Treba prestat používať slovo dobré a zameniť ho za slovo Stvorené, treba prestať používať slovo zlé a zameniť ho za slovo zničené.

Ja by som to trochu spresnil. Dobro nielen tvorí, ale aj rozvíja a harmonizuje. Zlo nielen ničí ale aj rozlaďuje. Dobro je v procesoch poznať najmä vďaka schopnosti harmonizovať, a v rámci tejto harmónie prebieha aj tvorenie. Zlo sa v procesoch prejavuje degradačnými procesmi smerujúcimi k rozkladu.


Napríklad telo je veľmi zložitý mechanizmus, je to doslova kópia vesmíru vo svojej zložitosti. Napriek tomu je telo harmonický a vyvážený systém. Jediný, kto ho rozlaďuje je človek, a robí to neuváženým správaním. To rozladenie a degradácia sa prejavuje ako choroba.


Ešte dodám, že tá harmónia a rast v procese nemusí byť vždy viditeľná pri pohľade do veľmi blízkej budúcnosti. Preto sa treba vedieť pozrieť aj ďalej, lebo môže ísť o proces s nižšou frekvenciou. Presne o tom je príslovie: "Nikdy neviete, pred akými nešťastiami vás zachránila obyčajná smola". Napr. na stanici vám niekto ukradne peňaženku. Nemali ste tam moc peňazí, ale mali ste tam doklady a bankovú kartu, ktoré si bude treba znova vybaviť, kartu zablokovať. Môže vám to pripadať ako zlo, a navyše si kvôli tomu nemôžete teraz kúpiť lístok na vlak a cestovať domov na druhý koniec Slovenska. No pri pohľade o pár hodín ďalej zistíte, že váš vlak mal na trati haváriu a veľa ľudí bolo zranených, niekoľko zomrelo. Vtedy pochopíte, že tá krádež bola pre vás požehnanie a možno vám zachránila život.
A sú aj procesy, ktorých harmonický a rozvojový efekt sa prejaví až po niekoľkých rokoch alebo desaťročiach. Dovtedy to mnoho ľudí nemusí chápať a môže to považovať za niečo zlé a nezmyselné.


[quote="pid:52408, uid:106"]Práve koncepcia Stvorenia a Deštrukcie je tým základom pochopenia. Treba prestat používať slovo dobré a zameniť ho za slovo Stvorené, treba prestať používať slovo zlé a zameniť ho za slovo zničené.[/quote] Ja by som to trochu spresnil. Dobro nielen tvorí, ale aj rozvíja a harmonizuje. Zlo nielen ničí ale aj rozlaďuje. Dobro je v procesoch poznať najmä vďaka schopnosti harmonizovať, a v rámci tejto harmónie prebieha aj tvorenie. Zlo sa v procesoch prejavuje degradačnými procesmi smerujúcimi k rozkladu. Napríklad telo je veľmi zložitý mechanizmus, je to doslova kópia vesmíru vo svojej zložitosti. Napriek tomu je telo harmonický a vyvážený systém. Jediný, kto ho rozlaďuje je človek, a robí to neuváženým správaním. To rozladenie a degradácia sa prejavuje ako choroba. Ešte dodám, že tá harmónia a rast v procese nemusí byť vždy viditeľná pri pohľade do veľmi blízkej budúcnosti. Preto sa treba vedieť pozrieť aj ďalej, lebo môže ísť o proces s nižšou frekvenciou. Presne o tom je príslovie: _"Nikdy neviete, pred akými nešťastiami vás zachránila obyčajná smola"_. Napr. na stanici vám niekto ukradne peňaženku. Nemali ste tam moc peňazí, ale mali ste tam doklady a bankovú kartu, ktoré si bude treba znova vybaviť, kartu zablokovať. Môže vám to pripadať ako zlo, a navyše si kvôli tomu nemôžete teraz kúpiť lístok na vlak a cestovať domov na druhý koniec Slovenska. No pri pohľade o pár hodín ďalej zistíte, že váš vlak mal na trati haváriu a veľa ľudí bolo zranených, niekoľko zomrelo. Vtedy pochopíte, že tá krádež bola pre vás požehnanie a možno vám zachránila život. A sú aj procesy, ktorých harmonický a rozvojový efekt sa prejaví až po niekoľkých rokoch alebo desaťročiach. Dovtedy to mnoho ľudí nemusí chápať a môže to považovať za niečo zlé a nezmyselné.

Ahoj Jardob
Rony, prezradíš, kde v Mŕtvej vode sa takáto téza nachádza?
Boh je laska (?!) som nezachytil ze by sa nachadzalo niekde v Mrtvej vode a ani to netvrdim je snad z dalsieho co pisem jasne. To bol len nadpis k uvahe lebo s tym zacal vlakno Miky. V mrtvej vode sa nachadza znama teza co pisem za tym, kde si Ty skoncil. : To iste konanie niekedy laskou je inokedy nie je. ( dufam ze nie v inej knihe ale citat je urcite z materialov KSB)
Ked uz mam slovo tak zareagujem na Ferryho pekny prispevok s obrazkom.
Ja som tam pisal ze som stretol v zivote jedneho filozofa a on vysvetloval pojem laska ako pochopenie. Do toho Ferryho obrazka skuste za pojem bez ľubosti slovne spojenie bez pochopenia.


Ahoj Jardob Rony, prezradíš, kde v Mŕtvej vode sa takáto téza nachádza? Boh je laska (?!) som nezachytil ze by sa nachadzalo niekde v Mrtvej vode a ani to netvrdim je snad z dalsieho co pisem jasne. To bol len nadpis k uvahe lebo s tym zacal vlakno Miky. V mrtvej vode sa nachadza znama teza co pisem za tym, kde si Ty skoncil. : To iste konanie niekedy laskou je inokedy nie je. ( dufam ze nie v inej knihe ale citat je urcite z materialov KSB) Ked uz mam slovo tak zareagujem na Ferryho pekny prispevok s obrazkom. Ja som tam pisal ze som stretol v zivote jedneho filozofa a on vysvetloval pojem laska ako pochopenie. Do toho Ferryho obrazka skuste za pojem bez ľubosti slovne spojenie bez pochopenia.

Slovo mravnosť popisuje kritériá správania jednotlivca.

Základným kameňom mravnosti je svedomie.

Mravnosť je nadstavbou svedomia

Vidíte, jak se do toho zamotáváte? Vidíte, že to není vůbec jednoduchá odpověď.
Svědomí nemůže být nejvyšším kritériem správného chování. Protože to svědomí má jiné křesťan, muslim, kanibal i pedofil na tichomořských ostrovech.


[quote="pid:52551, uid:6"]Slovo mravnosť popisuje kritériá správania jednotlivca.[/quote] [quote="pid:52551, uid:6"]Základným kameňom mravnosti je svedomie.[/quote] [quote="pid:52551, uid:6"]Mravnosť je nadstavbou svedomia[/quote] Vidíte, jak se do toho zamotáváte? Vidíte, že to není vůbec jednoduchá odpověď. Svědomí nemůže být nejvyšším kritériem správného chování. Protože to svědomí má jiné křesťan, muslim, kanibal i pedofil na tichomořských ostrovech.

Takže áno, "Boh je láska"

To, co jste popsal, jsou zákony ve Stvoření. Když se vrátím k tomu obrázku z článku:
61e11c159ca4d
To bílé v monádě je třeba láska a je důležitá ve Stvoření. Ale u Boha - to šedé kolečko - láska žádná není. Tam je jen barva šedá, nikoli bílá.
V pojetí Boha jako Jednoty veškeré protiklady se stírají. Neexistují pojmy: mír-válka, zdraví-nemoc, láska-nenávist. Všechno splývá v Jednotě.


[quote="pid:52408, uid:106"]Takže áno, "Boh je láska"[/quote] To, co jste popsal, jsou zákony ve Stvoření. Když se vrátím k tomu obrázku z článku: ![61e11c159ca4d](serve/attachment&path=61e11c159ca4d) To bílé v monádě je třeba láska a je důležitá ve Stvoření. Ale u Boha - to šedé kolečko - láska žádná není. Tam je jen barva šedá, nikoli bílá. V pojetí Boha jako Jednoty veškeré protiklady se stírají. Neexistují pojmy: mír-válka, zdraví-nemoc, láska-nenávist. Všechno splývá v Jednotě.

V pojetí Boha jako Jednoty veškeré protiklady se stírají. Neexistují pojmy: mír-válka, zdraví-nemoc, láska-nenávist. Všechno splývá v Jednotě.
Toto ma tendenciu k nihlizmu .... by sme potom mohli povedať, že Stvoriťeľ je aj nenávisť aj láska - čo samozrejme nie je pravda, pretože samotná nenávisť tiež neexistuje, nenávisť to je len nedostatok lásky tak ako aj nemoc je nedostatok zdravia. Stvoriťeľ sám v sebe nikdy nenávisť nevyprodukuje - to by musel nenávidieť svet, ktorý sám stvoril, čo si ani neviem predstaviť. Človek, ktorý sa učí láske však nenávisť pociťovať môže, pretože nedokáže dať, mať toľko lásky ako Stvoriteľ, pretože on je len obraz Stvoriteľa, nie je Stvoriteľom samotným, má v sebe kúštik Stvoriteľa. Mali by sme ďalej v diskusii používať slovo Stvoriteľ namiesto slova "Boh" potom by viac vecí dalo zmysel hneď na prvý pohľad.
Tiež taká úvaha, vieme dobre, že dneska žijeme v časoch ťažkých, všade samá nenávisť, vykorisťovanie, zotročovanie .... je jasne viditeľné, že prevažuje vo svete tá nenávisť, tak kde je rovnako veľká láska v našom svete? Azda na inej plnéte? Na zemi majú peklo tak na marse je samá láska? Ako vysvetlíš jednotu medzi nedostatkom lásky a prevahou nenávisťi v dnešné dni?


[quote="pid:52574, uid:430"]V pojetí Boha jako Jednoty veškeré protiklady se stírají. Neexistují pojmy: mír-válka, zdraví-nemoc, láska-nenávist. Všechno splývá v Jednotě.[/quote]Toto ma tendenciu k nihlizmu .... by sme potom mohli povedať, že Stvoriťeľ je aj nenávisť aj láska - čo samozrejme nie je pravda, pretože samotná nenávisť tiež neexistuje, nenávisť to je len nedostatok lásky tak ako aj nemoc je nedostatok zdravia. Stvoriťeľ sám v sebe nikdy nenávisť nevyprodukuje - to by musel nenávidieť svet, ktorý sám stvoril, čo si ani neviem predstaviť. Človek, ktorý sa učí láske však nenávisť pociťovať môže, pretože nedokáže dať, mať toľko lásky ako Stvoriteľ, pretože on je len obraz Stvoriteľa, nie je Stvoriteľom samotným, má v sebe kúštik Stvoriteľa. Mali by sme ďalej v diskusii používať slovo Stvoriteľ namiesto slova "Boh" potom by viac vecí dalo zmysel hneď na prvý pohľad. Tiež taká úvaha, vieme dobre, že dneska žijeme v časoch ťažkých, všade samá nenávisť, vykorisťovanie, zotročovanie .... je jasne viditeľné, že prevažuje vo svete tá nenávisť, tak kde je rovnako veľká láska v našom svete? Azda na inej plnéte? Na zemi majú peklo tak na marse je samá láska? Ako vysvetlíš jednotu medzi nedostatkom lásky a prevahou nenávisťi v dnešné dni?

Ahoj Jardob
Rony, prezradíš, kde v Mŕtvej vode sa takáto téza nachádza?
Boh je laska (?!) som nezachytil ze by sa nachadzalo niekde v Mrtvej vode a ani to netvrdim je snad z dalsieho co pisem jasne. To bol len nadpis k uvahe lebo s tym zacal vlakno Miky. V mrtvej vode sa nachadza znama teza co pisem za tym, kde si Ty skoncil. : To iste konanie niekedy laskou je inokedy nie je. ( dufam ze nie v inej knihe ale citat je urcite z materialov KSB)

Aha, tak smile Mne to vyznelo, že práve ten citát "Boh je láska" je známou tézou z KSB.


[quote="pid:52562, uid:777"]Ahoj Jardob Rony, prezradíš, kde v Mŕtvej vode sa takáto téza nachádza? Boh je laska (?!) som nezachytil ze by sa nachadzalo niekde v Mrtvej vode a ani to netvrdim je snad z dalsieho co pisem jasne. To bol len nadpis k uvahe lebo s tym zacal vlakno Miky. V mrtvej vode sa nachadza znama teza co pisem za tym, kde si Ty skoncil. : To iste konanie niekedy laskou je inokedy nie je. ( dufam ze nie v inej knihe ale citat je urcite z materialov KSB)[/quote] Aha, tak :) Mne to vyznelo, že práve ten citát "Boh je láska" je známou tézou z KSB.

Svědomí nemůže být nejvyšším kritériem správného chování. Protože to svědomí má jiné křesťan, muslim, kanibal i pedofil na tichomořských ostrovech.

Vôbec nie. Tu nie je reč o svedomí, ale práve o tej jeho nadstavbe - mravnosti. Keď sa niekto stane kresťanom, tak prijíma kresťanskú morálku a snaží sa jej princípy adaptovať do svojej mravnosti.


So svedomím sa totiž človek rodí, a nerodí sa s tým, že v nedeľu musíš do kostola, lebo ak nie, tak páchaš hriech.


Svedomie je veľmi primitívny kódex. Týka sa rozpoznávania viditeľného zla. Napríklad, vraždy, zabíjania, mlátenia nevinných ľudí. Toto ako zlo rozpozná aj ročné dieťa, pretože sa s tým narodilo. Nikto ho to neučil.


Ale napríklad rozpoznať v alkohole škodlivú vec, to nerozozná malé dieťa, k tomu človek musí dospieť uvažovaním. A takéto poznanie sa stáva prvkom mravnosti, doplnkom k svedomiu. Mravnosť svedomie rozširuje. Svedomie sú tie pravidlá, s ktorými sa človek rodí, a mravnosť sú tie osobné pravidlá, ktorým sa človek učí.


Morálka, to sú už hotové kolektívne kódexy foriem, ktoré sa zaväzuje dodržiavať ten, kto sa chce stať členom danej skupiny, kolektívu.


[quote="pid:52573, uid:430"]Svědomí nemůže být nejvyšším kritériem správného chování. Protože to svědomí má jiné křesťan, muslim, kanibal i pedofil na tichomořských ostrovech.[/quote] Vôbec nie. Tu nie je reč o svedomí, ale práve o tej jeho nadstavbe - mravnosti. Keď sa niekto stane kresťanom, tak prijíma kresťanskú morálku a snaží sa jej princípy adaptovať do svojej mravnosti. So svedomím sa totiž človek rodí, a nerodí sa s tým, že v nedeľu musíš do kostola, lebo ak nie, tak páchaš hriech. Svedomie je veľmi primitívny kódex. Týka sa rozpoznávania viditeľného zla. Napríklad, vraždy, zabíjania, mlátenia nevinných ľudí. Toto ako zlo rozpozná aj ročné dieťa, pretože sa s tým narodilo. Nikto ho to neučil. Ale napríklad rozpoznať v alkohole škodlivú vec, to nerozozná malé dieťa, k tomu človek musí dospieť uvažovaním. A takéto poznanie sa stáva prvkom mravnosti, doplnkom k svedomiu. Mravnosť svedomie rozširuje. Svedomie sú tie pravidlá, s ktorými sa človek rodí, a mravnosť sú tie osobné pravidlá, ktorým sa človek učí. Morálka, to sú už hotové kolektívne kódexy foriem, ktoré sa zaväzuje dodržiavať ten, kto sa chce stať členom danej skupiny, kolektívu.

Stvoriťeľ sám v sebe nikdy nenávisť nevyprodukuje

V 1. osobe jednotného čísla nie, ale môže v 3. osobe. Možno poznáš ten stav, keď sa ti pred očami vynárajú hypotetické situácie, dobré alebo zlé. Je to, akoby si sa pozeral na film v ktorom sa môže premietnúť nenávisť. Niekedy sa môže stať, že počuješ v sebe nenávistné myšlienky (keď vnútorný démon sa snaží človeka zatiahnuť do svojho zla), ktoré pochopiteľne zapudíš a dištancuješ sa od nich. Aj Boh má úplne jasnú predstavu o zle, ale nikdy s ním nebude súhlasiť, ako s normou správania. Napriek tomu môže súhlasiť s tým, aby zlo mali možnosť spoznať aj jeho stvorenia, a sami sa k nemu vyhranili.


[quote="pid:52583, uid:106"]Stvoriťeľ sám v sebe nikdy nenávisť nevyprodukuje[/quote] V 1. osobe jednotného čísla nie, ale môže v 3. osobe. Možno poznáš ten stav, keď sa ti pred očami vynárajú hypotetické situácie, dobré alebo zlé. Je to, akoby si sa pozeral na film v ktorom sa môže premietnúť nenávisť. Niekedy sa môže stať, že počuješ v sebe nenávistné myšlienky (keď vnútorný démon sa snaží človeka zatiahnuť do svojho zla), ktoré pochopiteľne zapudíš a dištancuješ sa od nich. Aj Boh má úplne jasnú predstavu o zle, ale nikdy s ním nebude súhlasiť, ako s normou správania. Napriek tomu môže súhlasiť s tým, aby zlo mali možnosť spoznať aj jeho stvorenia, a sami sa k nemu vyhranili.

Včera jsem byl chytrý. Proto jsem chtěl změnit svět. Dnes
jsem moudrý. Proto měním sám sebe.
Sri ChinmoyTiež taká úvaha, vieme dobre, že dneska žijeme v časoch ťažkých, všade samá nenávisť, vykorisťovanie, zotročovanie .... je jasne viditeľné, že prevažuje vo svete tá nenávisť, tak kde je rovnako veľká láska v našom svete?

Pokud kolem sebe vidíš všude jen nenávist, vykořisťování a zotročování, tak máš v této oblasti nějaký problém. Je třeba začít u sebe a změnit sám sebe. Pokud se změníš, pak toto kolem sebe nebudeš vnímat.


Svet podľa mňa nie je v rovnováhe, na svete je viac zla ako dobra. Preto existuje tá snaha urobiť svet lepším.

Snaha udělat svět lepším vychází právě z toho křesťanského pojetí Boha. Snaha se přiblížit k tomu dobru a nekonečné lásce je pastička, do které se mnoho lidí nechalo chytit. Je to jako akce a reakce. Čím víc usiluji o dobro a lásku tím více zla a nenávisti na mě útočí.
https://www.agenturabyti.cz/kdo-umyslne-zivi-dobro-zivi-neumyslne-i-zlo/


> Včera jsem byl chytrý. Proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý. Proto měním sám sebe. Sri Chinmoy [quote="pid:52583, uid:106"]Tiež taká úvaha, vieme dobre, že dneska žijeme v časoch ťažkých, všade samá nenávisť, vykorisťovanie, zotročovanie .... je jasne viditeľné, že prevažuje vo svete tá nenávisť, tak kde je rovnako veľká láska v našom svete?[/quote] Pokud kolem sebe vidíš všude jen nenávist, vykořisťování a zotročování, tak máš v této oblasti nějaký problém. Je třeba začít u sebe a změnit sám sebe. Pokud se změníš, pak toto kolem sebe nebudeš vnímat. [quote="pid:52239, uid:6"]Svet podľa mňa nie je v rovnováhe, na svete je viac zla ako dobra. Preto existuje tá snaha urobiť svet lepším.[/quote] Snaha udělat svět lepším vychází právě z toho křesťanského pojetí Boha. Snaha se přiblížit k tomu dobru a nekonečné lásce je pastička, do které se mnoho lidí nechalo chytit. Je to jako akce a reakce. Čím víc usiluji o dobro a lásku tím více zla a nenávisti na mě útočí. https://www.agenturabyti.cz/kdo-umyslne-zivi-dobro-zivi-neumyslne-i-zlo/

Snaha udělat svět lepším vychází právě z toho křesťanského pojetí Boha. Snaha se přiblížit k tomu dobru a nekonečné lásce je pastička, do které se mnoho lidí nechalo chytit. Je to jako akce a reakce. Čím víc usiluji o dobro a lásku tím více zla a nenávisti na mě útočí.


Já si myslím, že je to špatné pochopení. Vytvoření vyšší jednoty nespočívá v tom, že budeme dobro a zlo dávat na stejnou úroveň a snažit se o jejich rovnováhu. Jednota je vyšší pochopení toho, jak tyto dvě síly pracují a jedna druhou vzájemně ovlivňují. Je to něco jako když si člověk uvědomí, že díky všemu tomu zlému, co v životě zažil, je dneska tím čím je. Tedy že mu to zlo vlastně posloužilo pro dobro. Neznamená to, že by člověk neměl usilovat o dobro a snažit se hledat lepší cesty, aby se nemusel učit skrze utrpení. Existence zla v našem světě má svůj smysl, proto vykořenit zlo by znamenalo zastavení vývoje. Z pohledu Boha se proto obě tyto kategorie mohou jevit jako dobro. Proto je dokáže spojit do jednoty a vzniká z toho něco kvalitativně vyššího (šedá barva). Dobro a Zlo jsou tedy vlastně takové uměle vytvořené kategorie našeho světa, které slouží k vývoji a růstu. Usuzovat z toho, že Bůh není dobrý je podle mě chybné.


[quote="pid:52629, uid:430"]Snaha udělat svět lepším vychází právě z toho křesťanského pojetí Boha. Snaha se přiblížit k tomu dobru a nekonečné lásce je pastička, do které se mnoho lidí nechalo chytit. Je to jako akce a reakce. Čím víc usiluji o dobro a lásku tím více zla a nenávisti na mě útočí.[/quote] Já si myslím, že je to špatné pochopení. Vytvoření vyšší jednoty nespočívá v tom, že budeme dobro a zlo dávat na stejnou úroveň a snažit se o jejich rovnováhu. Jednota je vyšší pochopení toho, jak tyto dvě síly pracují a jedna druhou vzájemně ovlivňují. Je to něco jako když si člověk uvědomí, že díky všemu tomu zlému, co v životě zažil, je dneska tím čím je. Tedy že mu to zlo vlastně posloužilo pro dobro. Neznamená to, že by člověk neměl usilovat o dobro a snažit se hledat lepší cesty, aby se nemusel učit skrze utrpení. Existence zla v našem světě má svůj smysl, proto vykořenit zlo by znamenalo zastavení vývoje. Z pohledu Boha se proto obě tyto kategorie mohou jevit jako dobro. Proto je dokáže spojit do jednoty a vzniká z toho něco kvalitativně vyššího (šedá barva). Dobro a Zlo jsou tedy vlastně takové uměle vytvořené kategorie našeho světa, které slouží k vývoji a růstu. Usuzovat z toho, že Bůh není dobrý je podle mě chybné.
Upravené 14. 1. 2022 o 18:54

Bůh je přece náš otec. A co dělá náš otec. když jsme malí a seznamujeme se s tím, jak svět funguje. Nechá nás sáhnout na horká kamna, abychom se trochu spálili a po této zkušenosti, již na ta horká kamna nesahali.
V tomto kontextu je zlo těmi horkými kamny, kde nám Bůh, jako rodič, umožní si na ně sáhnout a vyvodit pak pro sebe poučení. To neznamená, že je zlý, je to hodný táta, který se snaží posunout nás ve svém vývoji dál, a přitom je pro nás něco jako záchranným kruhem, kdybychom to hned napoprvé nezvládli.
Každý, kdo má rodiče, nebo je sám rodičem toto chápe. Pokud svědomitě své děti vychováváme, dovolíme jim občas si sáhnout na ta kamna, ale zpovzdálí jsme vždy ochotni přijít na pomoc. Tak vidím i úlohu Boha.


Bůh je přece náš otec. A co dělá náš otec. když jsme malí a seznamujeme se s tím, jak svět funguje. Nechá nás sáhnout na horká kamna, abychom se trochu spálili a po této zkušenosti, již na ta horká kamna nesahali. V tomto kontextu je zlo těmi horkými kamny, kde nám Bůh, jako rodič, umožní si na ně sáhnout a vyvodit pak pro sebe poučení. To neznamená, že je zlý, je to hodný táta, který se snaží posunout nás ve svém vývoji dál, a přitom je pro nás něco jako záchranným kruhem, kdybychom to hned napoprvé nezvládli. Každý, kdo má rodiče, nebo je sám rodičem toto chápe. Pokud svědomitě své děti vychováváme, dovolíme jim občas si sáhnout na ta kamna, ale zpovzdálí jsme vždy ochotni přijít na pomoc. Tak vidím i úlohu Boha.

Bůh je přece náš otec.

Celý příspěvek je vyjádření "Křesťanského pojetí Boha" - jak je v názvu úvodního článku.
To je přesně to, proč jsem článek psal. Ono je totiž jednodušší utápět se ve středověkých dogmatech, než použít hlavu a přemýšlet.


Když se vylíhne kuře a ukážete mu balón, tak celý život běhá za balónem, protože si myslí, že je to jeho maminka.
Podobné je to i u lidí. Jestliže jsme od malička se dívali na pohádky o hodném Bohu a zlých čertech, tak už nikdo není schopen uvažovat jinak.
Je třeba začít s osvětou v mateřské školce, dospělé už asi nepřesvědčím.


[quote="pid:52655, uid:312"]Bůh je přece náš otec.[/quote] Celý příspěvek je vyjádření "Křesťanského pojetí Boha" - jak je v názvu úvodního článku. To je přesně to, proč jsem článek psal. Ono je totiž jednodušší utápět se ve středověkých dogmatech, než použít hlavu a přemýšlet. Když se vylíhne kuře a ukážete mu balón, tak celý život běhá za balónem, protože si myslí, že je to jeho maminka. Podobné je to i u lidí. Jestliže jsme od malička se dívali na pohádky o hodném Bohu a zlých čertech, tak už nikdo není schopen uvažovat jinak. Je třeba začít s osvětou v mateřské školce, dospělé už asi nepřesvědčím.

Je třeba začít s osvětou v mateřské školce, dospělé už asi nepřesvědčím.

A čo by si ich chcel učiť? ... že netreba príliš konať dobro, lebo budeš priťahovať zlo? Neviem, či by som v takom svete chcel žiť.


[quote="pid:52730, uid:430"]Je třeba začít s osvětou v mateřské školce, dospělé už asi nepřesvědčím.[/quote] A čo by si ich chcel učiť? ... že netreba príliš konať dobro, lebo budeš priťahovať zlo? Neviem, či by som v takom svete chcel žiť.

Jak už jsem tady několikrát psal, v mém pojetí Bůh - Tvůrce, je něco jako tvůrce videoher. Takový tvůrce videoher tvoří prostředí hry, moře, přírodu, rostliny, hory , lesy, zvířata a lidi. Každému přiřadí svůj algoritmus chování. Celá hra má pak nějakou matrici, která v té hře funguje.
Tak postavy žijí své životy v prostředí stvořeném "Bohem", se kterým se nikdy nesetkají. Přitom on je vidí vždy, vidí, jak se která postava chová. Když ta postava zemře, Bůh . tvůrce videohry ji může reinkarnovat, nebo jinak proměnit. Také může změnit algoritmus jejího chování.
Tak jak je to u nás. Co my víme, jestli nejsme jen postavy v takové videohře, kterou stvořil náš Bůh. Jsme od něj odděleni obrazovkou, skrz kterou nás sleduje, přitom my nemáme šanci jej uvidět. No a tak, jak tvůrci videoher mají rádi své postavy, ať už jsou kladné, nebo záporné, tak i náš Bůh nás má rád, jelikož nás stvořil a při tom tvoření měl radost z tvoření.


Říct, že nás Bůh nemá rád a je k nám lhostejný, protože to co tvrdíš ty, a sice "Snaha udělat svět lepším vychází právě z toho křesťanského pojetí Boha. Snaha se přiblížit k tomu dobru a nekonečné lásce je pastička, do které se mnoho lidí nechalo chytit. Je to jako akce a reakce. Čím víc usiluji o dobro a lásku tím více zla a nenávisti na mě útočí.", není nic jiného než lhostejnost.


Ukaž mi jediného člověka, který stvořil nějaké veledílo, nebo jen dílo, který by byl ke svému výtvoru lhostejný. Podle mě, takového není.
Protože opakem lásky není nenávist, ale lhostejnost.


Jak už jsem tady několikrát psal, v mém pojetí Bůh - Tvůrce, je něco jako tvůrce videoher. Takový tvůrce videoher tvoří prostředí hry, moře, přírodu, rostliny, hory , lesy, zvířata a lidi. Každému přiřadí svůj algoritmus chování. Celá hra má pak nějakou matrici, která v té hře funguje. Tak postavy žijí své životy v prostředí stvořeném "Bohem", se kterým se nikdy nesetkají. Přitom on je vidí vždy, vidí, jak se která postava chová. Když ta postava zemře, Bůh . tvůrce videohry ji může reinkarnovat, nebo jinak proměnit. Také může změnit algoritmus jejího chování. Tak jak je to u nás. Co my víme, jestli nejsme jen postavy v takové videohře, kterou stvořil náš Bůh. Jsme od něj odděleni obrazovkou, skrz kterou nás sleduje, přitom my nemáme šanci jej uvidět. No a tak, jak tvůrci videoher mají rádi své postavy, ať už jsou kladné, nebo záporné, tak i náš Bůh nás má rád, jelikož nás stvořil a při tom tvoření měl radost z tvoření. Říct, že nás Bůh nemá rád a je k nám lhostejný, protože to co tvrdíš ty, a sice "Snaha udělat svět lepším vychází právě z toho křesťanského pojetí Boha. Snaha se přiblížit k tomu dobru a nekonečné lásce je pastička, do které se mnoho lidí nechalo chytit. Je to jako akce a reakce. Čím víc usiluji o dobro a lásku tím více zla a nenávisti na mě útočí.", není nic jiného než lhostejnost. Ukaž mi jediného člověka, který stvořil nějaké veledílo, nebo jen dílo, který by byl ke svému výtvoru lhostejný. Podle mě, takového není. Protože opakem lásky není nenávist, ale lhostejnost.
Upravené 15. 1. 2022 o 14:25

Snaha udělat svět lepším vychází právě z toho křesťanského pojetí Boha.


Snaha urobit svet lepsim je prirodzenym pocinom dostatocne prebudeneho cloveka.


Urcita hnacia iskra (...urobit to lepsim...) je pritomna vo svedomi a ako mravna zlozka kazdeho cloveka. V zakladoch sa tato zlozka prejavuje v jednoduchej pomoci druhym, rodicom, polovicke, detom, rodine, prirode atd.


To, aby clovek vedel spravne konat a pomahat, je potrebne dostatocne spravne rozlisenie dobra od zla (a vola), inac nebude vediet ci spravne a kam kraca. Boh nam je v tomto napomocny. JŽO a intuicia su prejavmi (napovedou) Bozej miery, aby sme vedeli rozlisit dobro od zla a slobodnou volou primerane konali na svojej ceste.


Dobro - Bozi zamer. Plan Boha, po ktorom mame kracat.
Zlo - Bozie dopustenie. Primerane ponechanie v omyle tych, ktori zisli z cesty Bozieho zameru. Boh ponechal zlo nie preto, ze ho schvaluje, ale preto, aby mu dal priestor na napravu a tiez ukazal zlu neporovnatelne vacsiu silu dobra.


Planom GP su bludy typu "bojuj za svoju pravdu, vsetko je laska, tam kde je dobro je hned aj zlo" atd. Proste ziadne rozlisenie dobra od zla a pouzivanie miery pre napredovanie, len nekonecny mix verzii roznych bojov za "svoju" pravdu.


Ano, zlo je urcitym tlakom a pohnutkom na spamatanie sa, ale nie je to pokusanie od Boha. Je to ludska lahostajnost, mravne defekty a rozne neduhy, ktore umoznili zlu bujniet.


Boh je spravodlivy a laskyplny, co vidno v prejavoch Jeho miery a trpezlivosti. Clovek dostatocne vnimavy k Zivotu si moze jasne uvedomovat tuto Boziu pomoc a dobrotu.


[quote="pid:52629, uid:430"]Snaha udělat svět lepším vychází právě z toho křesťanského pojetí Boha.[/quote] Snaha urobit svet lepsim je prirodzenym pocinom dostatocne prebudeneho cloveka. Urcita hnacia iskra (...urobit to lepsim...) je pritomna vo svedomi a ako mravna zlozka kazdeho cloveka. V zakladoch sa tato zlozka prejavuje v jednoduchej pomoci druhym, rodicom, polovicke, detom, rodine, prirode atd. To, aby clovek vedel spravne konat a pomahat, je potrebne dostatocne spravne rozlisenie dobra od zla (a vola), inac nebude vediet ci spravne a kam kraca. Boh nam je v tomto napomocny. JŽO a intuicia su prejavmi (napovedou) Bozej miery, aby sme vedeli rozlisit dobro od zla a slobodnou volou primerane konali na svojej ceste. Dobro - Bozi zamer. Plan Boha, po ktorom mame kracat. Zlo - Bozie dopustenie. Primerane ponechanie v omyle tych, ktori zisli z cesty Bozieho zameru. Boh ponechal zlo nie preto, ze ho schvaluje, ale preto, aby mu dal priestor na napravu a tiez ukazal zlu neporovnatelne vacsiu silu dobra. Planom GP su bludy typu "bojuj za svoju pravdu, vsetko je laska, tam kde je dobro je hned aj zlo" atd. Proste ziadne rozlisenie dobra od zla a pouzivanie miery pre napredovanie, len nekonecny mix verzii roznych bojov za "svoju" pravdu. Ano, zlo je urcitym tlakom a pohnutkom na spamatanie sa, ale nie je to pokusanie od Boha. Je to ludska lahostajnost, mravne defekty a rozne neduhy, ktore umoznili zlu bujniet. Boh je spravodlivy a laskyplny, co vidno v prejavoch Jeho miery a trpezlivosti. Clovek dostatocne vnimavy k Zivotu si moze jasne uvedomovat tuto Boziu pomoc a dobrotu.

Neviem, či by som v takom svete chcel žiť.

Ale přece v něm žiješ, akorát o tom nevíš. Bůh se tě nebude ptát, v jakém světě chceš ty žít.


[quote="pid:52776, uid:6"]Neviem, či by som v takom svete chcel žiť.[/quote] Ale přece v něm žiješ, akorát o tom nevíš. Bůh se tě nebude ptát, v jakém světě chceš ty žít.

Ale přece v něm žiješ, akorát o tom nevíš

Objasnil jste vcelku sofistikovaně své přesvědčení o tom, že v takovém světě žijete Vy. Ale co Vás vede k takovému úsilí předat své znalosti o podstatě reality ostatním? Že byste cítil potřebu konat dobro?


[quote="pid:52887, uid:430"]Ale přece v něm žiješ, akorát o tom nevíš[/quote] Objasnil jste vcelku sofistikovaně své přesvědčení o tom, že v takovém světě žijete Vy. Ale co Vás vede k takovému úsilí předat své znalosti o podstatě reality ostatním? Že byste cítil potřebu konat dobro?

Ale co Vás vede k takovému úsilí předat své znalosti o podstatě reality ostatním? Že byste cítil potřebu konat dobro?


Dobrá otázka, teď jste mě dostala. Český psychoterapeut Pjér la Šéz říká, že vrcholem duchovnosti je štípat dříví a chodit pro vodu do studny. Nechtít už na tomto světě vůbec nic měnit. Ale tak daleko já nejsem, proto se snažím na tomto světě ještě nějakým způsobem projevovat.
Já jsem o tom, proč Bůh dopouští zlo přemýšlel 35 let. Ta odpověď není vůbec tak jednoduchá, jak by se na první pohled zdálo. A tak jsem se chtěl s ostatními o toto poznání podělit a napsal jsem knihu:
Proč Bůh dopouští zlo
Je pravda, že je to mé poznání a cesty k Bohu jsou různé. Proto respektuji názory všech, kteří se této diskuse zúčastnili.


[quote="pid:52890, uid:810"]Ale co Vás vede k takovému úsilí předat své znalosti o podstatě reality ostatním? Že byste cítil potřebu konat dobro?[/quote] Dobrá otázka, teď jste mě dostala. Český psychoterapeut Pjér la Šéz říká, že vrcholem duchovnosti je štípat dříví a chodit pro vodu do studny. Nechtít už na tomto světě vůbec nic měnit. Ale tak daleko já nejsem, proto se snažím na tomto světě ještě nějakým způsobem projevovat. Já jsem o tom, proč Bůh dopouští zlo přemýšlel 35 let. Ta odpověď není vůbec tak jednoduchá, jak by se na první pohled zdálo. A tak jsem se chtěl s ostatními o toto poznání podělit a napsal jsem knihu: [Proč Bůh dopouští zlo](https://www.agenturabyti.cz/knihy/) Je pravda, že je to mé poznání a cesty k Bohu jsou různé. Proto respektuji názory všech, kteří se této diskuse zúčastnili.

Miky72 :
Myslím že tvoje přesvědčení pramení z této teorie, která vychází ze C. G. Junga a jeho "Stínu":
„Pro naše další úvahy je důležité pochopit hlubokou sounáležitost dvou pólů a přesvědčit se, že není možné podržet si jeden pól a sprovodit ze světa druhý. Přestože je to nemožné, směřuje k tomu většina lidských aktivit: Člověk chce být zdravý a potírá nemoc, chce zachovat mír, a proto usiluje o to, aby nebyly války, chce žít, a proto se snaží porazit smrt. Je až dojemné sledovat, jak málo člověk pochybuje o této své koncepci, přestože ji marně uskutečňuje už několik tisíciletí. Když se snažíme jednostranně posilovat jeden pól, roste úměrně s ním vskrytu také jeho protipól."
https://blog.wuwej.net/2015/06/30/thorwald-dethlefsen-ruediger-dahlke-nemoc-jako-cesta.html


Opravdu to tak funguje, ale příčinou je, že se snažíme ten druhý pól potírat, bojovat s ním a chceme ho sprovodit ze světa. Je to stejné jako s tím zlem, když si uvědomíme jeho význam a fakt že ze světa ho odstranit nelze, tak to můžeme přijmout a nemusíme s tím bojovat. Ale to neznamená že mu máme jít naproti a že je nutné všechno zlé prožívat, abychom zlo dokázali integrovat a dosáhli tak jednoty. Pokud něco odmítneme, protože dáváme přednost něčemu jinému, tak nic nepotlačujeme. Je to jako když nás napadne nějaká negativní myšlenka, tak my jí nemusíme přijmout, necháme ji plout a zaměříme se na něco jiného. Prostě jí nedáme energii, tak se nemůže projevit. Když s ní bojujeme a snažíme se jí zapudit, protože v nás vyvolává napětí a strach, tak se jí jen tak nezbavíme a ona bude nabývat na intenzitě.


Miky72 : Myslím že tvoje přesvědčení pramení z této teorie, která vychází ze C. G. Junga a jeho "Stínu": „Pro naše další úvahy je důležité pochopit hlubokou sounáležitost dvou pólů a přesvědčit se, že není možné podržet si jeden pól a sprovodit ze světa druhý. Přestože je to nemožné, směřuje k tomu většina lidských aktivit: Člověk chce být zdravý a potírá nemoc, chce zachovat mír, a proto usiluje o to, aby nebyly války, chce žít, a proto se snaží porazit smrt. Je až dojemné sledovat, jak málo člověk pochybuje o této své koncepci, přestože ji marně uskutečňuje už několik tisíciletí. Když se snažíme jednostranně posilovat jeden pól, roste úměrně s ním vskrytu také jeho protipól." https://blog.wuwej.net/2015/06/30/thorwald-dethlefsen-ruediger-dahlke-nemoc-jako-cesta.html Opravdu to tak funguje, ale příčinou je, že se snažíme ten druhý pól potírat, bojovat s ním a chceme ho sprovodit ze světa. Je to stejné jako s tím zlem, když si uvědomíme jeho význam a fakt že ze světa ho odstranit nelze, tak to můžeme přijmout a nemusíme s tím bojovat. Ale to neznamená že mu máme jít naproti a že je nutné všechno zlé prožívat, abychom zlo dokázali integrovat a dosáhli tak jednoty. Pokud něco odmítneme, protože dáváme přednost něčemu jinému, tak nic nepotlačujeme. Je to jako když nás napadne nějaká negativní myšlenka, tak my jí nemusíme přijmout, necháme ji plout a zaměříme se na něco jiného. Prostě jí nedáme energii, tak se nemůže projevit. Když s ní bojujeme a snažíme se jí zapudit, protože v nás vyvolává napětí a strach, tak se jí jen tak nezbavíme a ona bude nabývat na intenzitě.
Upravené 16. 1. 2022 o 16:08

Pólové vysvětlení světa považuji za chybné a Junga nepovažuji za badatele, ale za šarlatána a vykradače (pojmy jsou vykradené z Indického starobylého fašismu), žádný přínos od něho dle mého hodnocení pro lidstvo nevzešel, ale je dostatečně matoucí a zavádějící a zajímavý pro mladou generaci a tak ho GP maximálně zviditelnil. Psychologie se stane adekvátní vědou, pokud uzná, že prvotní informace přichází do psychiky od Boha, do té doby budou vzájemně si odporující různé školy pouze s dílčími úspěchy.


K tomu pólovému světu nebo tkz. boji protikladů, to je pouze v psychice a mnoho subjektů se tak chová buď to bude jak "chci já" nebo všechno zničím (odejdu, nebudu spolupracovat, nebudu s Tebou mluvit) je to jenom převlečené chtění. Je to v lidské psychice odraz doktríny rozděluj a panuj.


Odpovídající vysvětlení světa poskytuje KSB známe M-I-M, míra-informace-matrice. Víme nějakou míru nějakého známého aspektu (informace) z matrice (celého bytí). A víme, že vše je složeno z procesů, které mají kmitavý charakter. A tak vidíme, že při zavádějícím pólovém vysvětlení jsou krajní polohy nějakého kmitavého proces prezentovány co póly (den a noc, život a smrt, apod. - to přeci nejsou žádné protiklady, to je průběh kmitavého procesu). Při pochopení se dá ledaco zařídit máme přeci svobodnou vůli a když projevíme dostatek trpělivosti a vůle můžeme mnohé ovlivnit. Například by šlo žít ve věčném dnu - cestovat v nějakém dopravním prostředku směrem proti otáčení Země , ale k čemu by to bylo, když stejně jsme utvořeni Bohem tak, že potřebujeme v noci spát (analogicky to je smrtí) .


Pólové vysvětlení světa považuji za chybné a Junga nepovažuji za badatele, ale za šarlatána a vykradače (pojmy jsou vykradené z Indického starobylého fašismu), žádný přínos od něho dle mého hodnocení pro lidstvo nevzešel, ale je dostatečně matoucí a zavádějící a zajímavý pro mladou generaci a tak ho GP maximálně zviditelnil. Psychologie se stane adekvátní vědou, pokud uzná, že prvotní informace přichází do psychiky od Boha, do té doby budou vzájemně si odporující různé školy pouze s dílčími úspěchy. K tomu pólovému světu nebo tkz. boji protikladů, to je pouze v psychice a mnoho subjektů se tak chová buď to bude jak "chci já" nebo všechno zničím (odejdu, nebudu spolupracovat, nebudu s Tebou mluvit) je to jenom převlečené chtění. Je to v lidské psychice odraz doktríny rozděluj a panuj. Odpovídající vysvětlení světa poskytuje KSB známe M-I-M, míra-informace-matrice. Víme nějakou míru nějakého známého aspektu (informace) z matrice (celého bytí). A víme, že vše je složeno z procesů, které mají kmitavý charakter. A tak vidíme, že při zavádějícím pólovém vysvětlení jsou krajní polohy nějakého kmitavého proces prezentovány co póly (den a noc, život a smrt, apod. - to přeci nejsou žádné protiklady, to je průběh kmitavého procesu). Při pochopení se dá ledaco zařídit máme přeci svobodnou vůli a když projevíme dostatek trpělivosti a vůle můžeme mnohé ovlivnit. Například by šlo žít ve věčném dnu - cestovat v nějakém dopravním prostředku směrem proti otáčení Země , ale k čemu by to bylo, když stejně jsme utvořeni Bohem tak, že potřebujeme v noci spát (analogicky to je smrtí) .
Upravené 16. 1. 2022 o 21:40

Ale přece v něm žiješ, akorát o tom nevíš. Bůh se tě nebude ptát, v jakém světě chceš ty žít.

Nie, nežijem v takom svete. Vidím okolo seba množstvo ľudí, ktorí sa usilujú okolo seba šíriť dobro. (Ak by som takých ľudí okolo seba nevidel, tak svet by bolo veľmi depresívne miesto)


PS: k tomu odmietaniu posilňovať jednotlivé póly... Na svete vidím dve obrovské sily. Jednou silou je gravitačná sila, ktorá má tendenciu celý materiálny vesmír sťahovať do jedného nekonečne malého bodu (v malom to môžeme vidieť na čiernych dierach, ktoré takto končia). A potom je druhá sila, presne opačná gravitácii. Ja by som ju nazval energiou tvorenia.
Môžeme si požičať teoriu veľkého tresku, ktorá tvrdí, že vesmír bol na počiatku nekonečne malým bodom hmoty, ktorá sa začala rozpínať. (Nehovorí síce odkiaľ sa vzal tento prvotný impulz, ktorý prekonal nekonečnú gravitáciu stlačenej hmoty, ani nehovorí to, odkiaľ sa vzal projekt vesmíru, jeho inteligentné výtvory... čo sa pomocou teórie chaosu nedá vysvetliť).
Keďže Vesmír považujem za výtvor najvyššieho intelektu, tak predpokladám, že tú energiu dodal On. A práve tu si skús všimnúť, aké gigantické množstvo energie vložil práve do tejto jednej polarity, aby náš vesmír mohol vzniknúť. Gravitácia je symbol univerzálnej deštruktívnej sily vo vesmíre. Čierne diery sú odpadkové koše vesmíru. Je to deštruktívny pól. Protipólom je konštruktívna sila, ktorá odoláva a prekonáva gravitačné sily. Vďaka nej existujú všetky materiálne formy, všetka rozmanitosť sveta. Vďaka nej si vesmír udržuje formy na nevyhnutný čas. (Napr. slnko sa bráni pred gravitačným kolapsom pomocou opačných síl vznikajúcich pri fuzii ľahkých jadier).
Ak si najvyšší intelekt dal toľko práce, aby mohol tvoriť v prostredí, kde pôsobí deštruktívna sila, tak neviem prečo by som ja mal konať inak, a tváriť sa, že ja nič, ja muzikant. Je to, ako keby sme tvrdili, že životným cieľom všetkých inteligentných bytostí je podporovať entropiu... Oslabovanie tvorivých síl a posilňovanie deštruktívnych do takej miery, aby vznikol kompromis síl a tvorenie sa premenilo na akýsi beztvárny chaos, bezkontrastnú šeď.


Napríklad aj teraz žijem tak, že sa snažím podporovať dobro a dobré myšlienky ako najlepšie viem, a môj život je roky pomerne harmonický, necítim, že by sa mi v živote posilňovalo zlo. @anna8 to krásne vysvetlila, netreba vyhľadávať konfrontáciu so zlom, ani sa ho snažiť úplne vykoreniť. Minimalizujem ho tým, že sám tvorím dobré veci a šírim dobro.

Človek nemôže zlo úplne zniesť zo sveta. Takúto možnosť má len najvyšší intelekt, ak si to bude želať. Človek má možnosť iba minimalizovať zlo, a to v prvom rade v sebe, a takým spôsobom aj okolo seba. Minimalizovať ho v prvom rade nekonfrontačným spôsobom (posilňovaním dobra), pretože konfrontácia je úplne posledná možnosť, keď všetko ostatné zlyhalo, a táto možnosť zlo neodstráni ale posilní, čo sa prejaví s časovým oneskorením. Tými nekonfrontačnými spôsobmi (analógia riadenia na vyšších prioritách než na šiestej) sa dá v mnohých situáciách predchádzať vyústeniu situácie do konfrontácie.


[quote="pid:52887, uid:430"]Ale přece v něm žiješ, akorát o tom nevíš. Bůh se tě nebude ptát, v jakém světě chceš ty žít.[/quote] Nie, nežijem v takom svete. Vidím okolo seba množstvo ľudí, ktorí sa usilujú okolo seba šíriť dobro. _(Ak by som takých ľudí okolo seba nevidel, tak svet by bolo veľmi depresívne miesto_) PS: k tomu odmietaniu posilňovať jednotlivé póly... Na svete vidím dve obrovské sily. Jednou silou je gravitačná sila, ktorá má tendenciu celý materiálny vesmír sťahovať do jedného nekonečne malého bodu _(v malom to môžeme vidieť na čiernych dierach, ktoré takto končia)_. A potom je druhá sila, presne opačná gravitácii. Ja by som ju nazval energiou tvorenia. Môžeme si požičať teoriu veľkého tresku, ktorá tvrdí, že vesmír bol na počiatku nekonečne malým bodom hmoty, ktorá sa začala rozpínať. _(Nehovorí síce odkiaľ sa vzal tento prvotný impulz, ktorý prekonal nekonečnú gravitáciu stlačenej hmoty, ani nehovorí to, odkiaľ sa vzal projekt vesmíru, jeho inteligentné výtvory... čo sa pomocou teórie chaosu nedá vysvetliť)_. Keďže Vesmír považujem za výtvor najvyššieho intelektu, tak predpokladám, že tú energiu dodal On. A práve tu si skús všimnúť, aké gigantické množstvo energie vložil práve do tejto jednej polarity, aby náš vesmír mohol vzniknúť. Gravitácia je symbol univerzálnej deštruktívnej sily vo vesmíre. Čierne diery sú odpadkové koše vesmíru. Je to deštruktívny pól. Protipólom je konštruktívna sila, ktorá odoláva a prekonáva gravitačné sily. Vďaka nej existujú všetky materiálne formy, všetka rozmanitosť sveta. Vďaka nej si vesmír udržuje formy na nevyhnutný čas. _(Napr. slnko sa bráni pred gravitačným kolapsom pomocou opačných síl vznikajúcich pri fuzii ľahkých jadier)_. Ak si najvyšší intelekt dal toľko práce, aby mohol tvoriť v prostredí, kde pôsobí deštruktívna sila, tak neviem prečo by som ja mal konať inak, a tváriť sa, že ja nič, ja muzikant. Je to, ako keby sme tvrdili, že životným cieľom všetkých inteligentných bytostí je podporovať entropiu... Oslabovanie tvorivých síl a posilňovanie deštruktívnych do takej miery, aby vznikol kompromis síl a tvorenie sa premenilo na akýsi beztvárny chaos, bezkontrastnú šeď. Napríklad aj teraz žijem tak, že sa snažím podporovať dobro a dobré myšlienky ako najlepšie viem, a môj život je roky pomerne harmonický, necítim, že by sa mi v živote posilňovalo zlo. @anna8 to krásne vysvetlila, netreba vyhľadávať konfrontáciu so zlom, ani sa ho snažiť úplne vykoreniť. Minimalizujem ho tým, že sám tvorím dobré veci a šírim dobro. Človek nemôže zlo úplne zniesť zo sveta. Takúto možnosť má len najvyšší intelekt, ak si to bude želať. Človek má možnosť iba minimalizovať zlo, a to v prvom rade v sebe, a takým spôsobom aj okolo seba. Minimalizovať ho v prvom rade nekonfrontačným spôsobom (posilňovaním dobra), pretože konfrontácia je úplne posledná možnosť, keď všetko ostatné zlyhalo, a táto možnosť zlo neodstráni ale posilní, čo sa prejaví s časovým oneskorením. Tými nekonfrontačnými spôsobmi (analógia riadenia na vyšších prioritách než na šiestej) sa dá v mnohých situáciách predchádzať vyústeniu situácie do konfrontácie.
Upravené 16. 1. 2022 o 21:54

ked je tento svet vysledkom pricin a nasledkov tak ak existuje zlo ako nasledok jeho pricinou nemoze byt to, ze niekto kona dobro. (nepopieram dualitu) Pricinou existencie zla ako nasledku je nespravne konanie v minulosti. Problem v tomto krestanskom ponimani sveta (o com toto vlakno je) ze ludia castokrat v domienke ze konaju dobro vlastne idu proti zameru. V biblii to je hodne domotane ( plus cirkev) je to nieco ako slnieckari ked tomu clovek prepadne. Boh ma teraz z nas radost spievajme aleluja tvaricky ziaria atd.
Mam psa a on ma sledoval ked som sa snazil chytit krta v zahrade. Raz som prisiel domov a zahrada bola rozryta. Co neznicil krt znicil moj havo tym ze toho krta hladal. Velmi sa tesil ze ma napodobnil a vrtel chvostom mysliac si ze robil dobre cakal pochvalu. (Boh ma zo mna radost aleluja) Znicil pri tom skoro cele moje dielo.
Problem zla je ze ludia nekonaju spravne (schvalne nepisem ze konaju zlo, aj ked mnohi vedome ano) V domneni ze konas dobro tak generujes zlo. Zlo tu bude zrejme ako overovatel spravnosti postojov. Ked clovek zide z cesty jednoducho ho to dobehne. Mna zaujala z KSB jedna veta dam ju sem este raz. To iste konanie niekedy laskou je inokedy nie je. Este tak vediet co je to ta laska vsak? :-) Konanie s laskou totiz nemoze generovat zlo. Podla mna klucove veci.


ked je tento svet vysledkom pricin a nasledkov tak ak existuje zlo ako nasledok jeho pricinou nemoze byt to, ze niekto kona dobro. (nepopieram dualitu) Pricinou existencie zla ako nasledku je nespravne konanie v minulosti. Problem v tomto krestanskom ponimani sveta (o com toto vlakno je) ze ludia castokrat v domienke ze konaju dobro vlastne idu proti zameru. V biblii to je hodne domotane ( plus cirkev) je to nieco ako slnieckari ked tomu clovek prepadne. Boh ma teraz z nas radost spievajme aleluja tvaricky ziaria atd. Mam psa a on ma sledoval ked som sa snazil chytit krta v zahrade. Raz som prisiel domov a zahrada bola rozryta. Co neznicil krt znicil moj havo tym ze toho krta hladal. Velmi sa tesil ze ma napodobnil a vrtel chvostom mysliac si ze robil dobre cakal pochvalu. (Boh ma zo mna radost aleluja) Znicil pri tom skoro cele moje dielo. Problem zla je ze ludia nekonaju spravne (schvalne nepisem ze konaju zlo, aj ked mnohi vedome ano) V domneni ze konas dobro tak generujes zlo. Zlo tu bude zrejme ako overovatel spravnosti postojov. Ked clovek zide z cesty jednoducho ho to dobehne. Mna zaujala z KSB jedna veta dam ju sem este raz. To iste konanie niekedy laskou je inokedy nie je. Este tak vediet co je to ta laska vsak? :-) Konanie s laskou totiz nemoze generovat zlo. Podla mna klucove veci.

anna8 zverejnil(a) pred 1 dňom o 16:04

Myslím že tvoje přesvědčení pramení z této teorie, která vychází ze C. G. Junga a jeho "Stínu":


Celý příspěvek od anna8 se mi velmi líbí. Kdybych mohl, dám +10 bodů. Kniha Nemoc jako cesta je moje nejoblíbenější kniha a Jung v psychologii je pro mě něco jako Einstein ve fyzice.


anna8 zverejnil(a) pred 1 dňom o 16:04 [quote="pid:52917, uid:802"]Myslím že tvoje přesvědčení pramení z této teorie, která vychází ze C. G. Junga a jeho "Stínu":[/quote] Celý příspěvek od anna8 se mi velmi líbí. Kdybych mohl, dám +10 bodů. Kniha Nemoc jako cesta je moje nejoblíbenější kniha a Jung v psychologii je pro mě něco jako Einstein ve fyzice.

Pojmově mám přiřazeny významy takto:


ZLO - je vědomé ubližování ať živým tvorům nebo biosféře, kdy je upřednostněn dočasný osobní individuální zájem, bez ohledu na okolí (má hodně společného s bezohledností, nezohledňuje se okolí a co to způsobí - typické chování jako by "elit" - po nás potopa, nakrademe a utečeme někam a je nám je co zde s krajinou a jejími obyvateli bude)


CHYBY - snaha o dobro, ale doprovázena poučením, pokud z chyb poučení není (tkz. dobro-serové) tak je to vlastně zase bezohlednost (víme, že to nebude fungovat a přesto vedeme řeči o dobru) a tedy ZLO. Výrok "nevědomost hříchu nečiní" je lživá, je to také maskování zla, to svádí k tomu, že hledání jak je to správně je opuštěno. Nevědomý je "hříšný", ale může ten status okamžitě změnit na hledajícího nebo učícího.


Jsou pouze dvě základní vědomé možnosti a to následovat Boha nebo se Bohu protivit. Jenže to následování musí být upřímné a pravdivé. Jazyk životních okolnosti je nástroj, který poskytuje zpětnou vazbu, zda jsme v korytě božího záměru nebo se začínáme odchylovat. Potřeba řídit svůj život pro subjekt (duši) zůstává, to je svoboda a naše důstojnost. Když se vzdáme řízení svého života bude ho řídit někdo jiný (v současnosti Satan neboli GP) v náš neprospěch, zpočátku je pohodlné (když ptáčka lapají dobře mu zpívají), ale končí neuspokojivě.


Pojmově mám přiřazeny významy takto: ZLO - je vědomé ubližování ať živým tvorům nebo biosféře, kdy je upřednostněn dočasný osobní individuální zájem, bez ohledu na okolí (má hodně společného s bezohledností, nezohledňuje se okolí a co to způsobí - typické chování jako by "elit" - po nás potopa, nakrademe a utečeme někam a je nám je co zde s krajinou a jejími obyvateli bude) CHYBY - snaha o dobro, ale doprovázena poučením, pokud z chyb poučení není (tkz. dobro-serové) tak je to vlastně zase bezohlednost (víme, že to nebude fungovat a přesto vedeme řeči o dobru) a tedy ZLO. Výrok "nevědomost hříchu nečiní" je lživá, je to také maskování zla, to svádí k tomu, že hledání jak je to správně je opuštěno. Nevědomý je "hříšný", ale může ten status okamžitě změnit na hledajícího nebo učícího. Jsou pouze dvě základní vědomé možnosti a to následovat Boha nebo se Bohu protivit. Jenže to následování musí být upřímné a pravdivé. Jazyk životních okolnosti je nástroj, který poskytuje zpětnou vazbu, zda jsme v korytě božího záměru nebo se začínáme odchylovat. Potřeba řídit svůj život pro subjekt (duši) zůstává, to je svoboda a naše důstojnost. Když se vzdáme řízení svého života bude ho řídit někdo jiný (v současnosti Satan neboli GP) v náš neprospěch, zpočátku je pohodlné (když ptáčka lapají dobře mu zpívají), ale končí neuspokojivě.

Nie, nežijem v takom svete. Vidím okolo seba množstvo ľudí, ktorí sa usilujú okolo seba šíriť dobro.

anna8 ti odpověděla:
Je až dojemné sledovat, jak málo člověk pochybuje o této své koncepci, přestože ji marně uskutečňuje už několik tisíciletí.


[quote="pid:52960, uid:6"]Nie, nežijem v takom svete. Vidím okolo seba množstvo ľudí, ktorí sa usilujú okolo seba šíriť dobro.[/quote] anna8 ti odpověděla: [quote="pid:52917, uid:802"]Je až dojemné sledovat, jak málo člověk pochybuje o této své koncepci, přestože ji marně uskutečňuje už několik tisíciletí.[/quote]

Miky72: Steiner hovori, ze zlo neexistuje, je to dobro v nespravnom case alebo mieste.


Miky72: Steiner hovori, ze zlo neexistuje, je to dobro v nespravnom case alebo mieste.

Dobro a zlo, svět dualit, to je pouze myšlenkový konstrukt, který je z hlediska vyššího principu mravního klamný. Nic není ani dobré ani špatné, prostě to pouze je. Bytí bez začátku a bez konce. Chcete-li, Bůh.


Dobro a zlo, svět dualit, to je pouze myšlenkový konstrukt, který je z hlediska vyššího principu mravního klamný. Nic není ani dobré ani špatné, prostě to pouze je. Bytí bez začátku a bez konce. Chcete-li, Bůh.

Pavel Kačer

Dobro a zlo, svět dualit, to je pouze myšlenkový konstrukt, který je z hlediska vyššího principu mravního klamný. Nic není ani dobré ani špatné, prostě to pouze je.
Hm, až ti bude chtít někdo uříznout hlavu, možná tě to uklidní.


[quote="pid:53075, uid:795"]Dobro a zlo, svět dualit, to je pouze myšlenkový konstrukt, který je z hlediska vyššího principu mravního klamný. Nic není ani dobré ani špatné, prostě to pouze je.[/quote]Hm, až ti bude chtít někdo uříznout hlavu, možná tě to uklidní.

Není ani hlava ani nůž. Veškeré problémy vznikají v naší mysli. Pokud obrátíme pozornost za myšlenky, zmizí.


Není ani hlava ani nůž. Veškeré problémy vznikají v naší mysli. Pokud obrátíme pozornost za myšlenky, zmizí.

Pavel Kačer

Veškeré problémy vznikají v naší mysli


Svět není v naší mysli, svět je svébytný nezávislý od naší mysli. Mysl má, ale možnost odrážet svět, jak dobře a nezkresleně ho odrazí, tak potom subjekt (mysl je nástroj subjektu na zrcadlení skutečnosti) bude žít. Zkreslený obraz vede k utrpení, pokud pojedete autem a budete vidět cestu jinde než je (třeba halucinace) tak to skončí havárií.


Dobro a zlo, svět dualit

Dobro a zlo nejsou protiklady. GP pro zmatení se to tak snaží prezentovat i v např. v tom, že existuje Bůh a k němu Ďábel jako oponent. Ve skutečnosti Ďábel slouží Bohu a jemu podřízen a nezastává nijak významnou funkci. Ďábel je něco jako popelář (uklizeč) upadlých duší. A dobro a zlo nepopisují svět jako takový a nevyskytují se v něm jako nějaké entity, s těmi pojmy dobro a zlo se operuje v rovině mravní (vede mravní volba k zvýšení kvality života všech a lepšímu rozvíjení subjektů čili k dobru nebo k úpadku zlo). Kdokoliv z nich dělá entity je blázen nebo manipulátor.


[quote="pid:53078, uid:795"]Veškeré problémy vznikají v naší mysli[/quote] Svět není v naší mysli, svět je svébytný nezávislý od naší mysli. Mysl má, ale možnost odrážet svět, jak dobře a nezkresleně ho odrazí, tak potom subjekt (mysl je nástroj subjektu na zrcadlení skutečnosti) bude žít. Zkreslený obraz vede k utrpení, pokud pojedete autem a budete vidět cestu jinde než je (třeba halucinace) tak to skončí havárií. [quote="pid:53075, uid:795"]Dobro a zlo, svět dualit[/quote] Dobro a zlo nejsou protiklady. GP pro zmatení se to tak snaží prezentovat i v např. v tom, že existuje Bůh a k němu Ďábel jako oponent. Ve skutečnosti Ďábel slouží Bohu a jemu podřízen a nezastává nijak významnou funkci. Ďábel je něco jako popelář (uklizeč) upadlých duší. A dobro a zlo nepopisují svět jako takový a nevyskytují se v něm jako nějaké entity, s těmi pojmy dobro a zlo se operuje v rovině mravní (vede mravní volba k zvýšení kvality života všech a lepšímu rozvíjení subjektů čili k dobru nebo k úpadku zlo). Kdokoliv z nich dělá entity je blázen nebo manipulátor.

Bůh je nezašlápne.


Existujú v hraniciach Božieho dopustenia. Ak sa dostanú za hranicu zaniknú.


[quote="pid:52313, uid:430"]Bůh je nezašlápne.[/quote] Existujú v hraniciach Božieho dopustenia. Ak sa dostanú za hranicu zaniknú.
Upravené 18. 1. 2022 o 05:09

Bůh je nezašlápne.


Existujú v hraniciach Božieho dopustenia. Ak sa dostanú za hranicu zaniknú.

Dobro a zlo, svět dualit, to je pouze myšlenkový konstrukt, který je z hlediska vyššího principu mravního klamný. Nic není ani dobré ani špatné, prostě to pouze je. Bytí bez začátku a bez konce. Chcete-li, Bůh.


Snožka nezmyslov alebo som niečo nepochopil? Alebo vrámci liberalizmu si ku slovám dal iný význam?


Čo je dobré a čo zlé nám hovorí svedomie (priame napojenie na Boha).


[quote="pid:52313, uid:430"]Bůh je nezašlápne.[/quote] Existujú v hraniciach Božieho dopustenia. Ak sa dostanú za hranicu zaniknú. [quote="pid:53075, uid:795"]Dobro a zlo, svět dualit, to je pouze myšlenkový konstrukt, který je z hlediska vyššího principu mravního klamný. Nic není ani dobré ani špatné, prostě to pouze je. Bytí bez začátku a bez konce. Chcete-li, Bůh.[/quote] Snožka nezmyslov alebo som niečo nepochopil? Alebo vrámci liberalizmu si ku slovám dal iný význam? Čo je dobré a čo zlé nám hovorí svedomie (priame napojenie na Boha).

Snožka nezmyslov alebo som niečo nepochopil? Alebo vrámci liberalizmu si ku slovám dal iný význam?
Dušane, tady vidíš, jak jsou někteří řízeni něčím jiným, než svědomím. U kolegů, co toto hlásají, je to náš známý pan Jung. Je zajímavé kolik jeho následovníků se shromáždilo na tomto webu.
A jak málo KSBáků jim oponuje.


[quote="pid:53092, uid:202"]Snožka nezmyslov alebo som niečo nepochopil? Alebo vrámci liberalizmu si ku slovám dal iný význam?[/quote]Dušane, tady vidíš, jak jsou někteří řízeni něčím jiným, než svědomím. U kolegů, co toto hlásají, je to náš známý pan Jung. Je zajímavé kolik jeho následovníků se shromáždilo na tomto webu. A jak málo KSBáků jim oponuje.

U kolegů, co toto hlásají, je to náš známý pan Jung.


Doplnim:


Nevnimanie Miery sposobuje videnie "boja protikladov". Ano, je v urcitej interakcii dobro a zlo (rozlisene), ale to je v ramci previazanosti sveta a celkovo Zivota a nie boja protikladov. Pred kazdym clovekom (narodom, ludstvom) sa vynaraju potrebne ulohy, ktore musi riesit v ramci svojho rozvoja, ale nie ako boj protikladov, ale ako primeranost riadenia v ramci Bozieho zameru (a poziadaviek globalizacie) a smerovania v nom.


Zivot je proces. Stav nejakeho procesu sa da opisat pomocou gausovej krivky. Tvarovanie gausovej krivky prebieha pomocou riadenia (zlata stredna cesta). Zlata stredna cesta nie je aktualny geometricky stred gausovej krivky spolocnosti, ale subjektivny smerovy riadiaci bod k pozadovanemu stredu (vrcholu) a jej tvaru. Pri tvarovani krivky je dolezita aj zamyslana stabilita (vyvazenost, rovnovaha v pohybe).


boj protikladov = zacyklenie, stagnacia, degeneracia
primeranost riadiena = smer, pouzitie miery a posuvanie sa kvalitativne vpred


Boj proti zlu (za nieco) nie je bojom protikladov, ale bojom proti zlu.


[quote="pid:53097, uid:312"]U kolegů, co toto hlásají, je to náš známý pan Jung.[/quote] Doplnim: Nevnimanie Miery sposobuje videnie "boja protikladov". Ano, je v urcitej interakcii dobro a zlo (rozlisene), ale to je v ramci previazanosti sveta a celkovo Zivota a nie boja protikladov. Pred kazdym clovekom (narodom, ludstvom) sa vynaraju potrebne ulohy, ktore musi riesit v ramci svojho rozvoja, ale nie ako boj protikladov, ale ako primeranost riadenia v ramci Bozieho zameru (a poziadaviek globalizacie) a smerovania v nom. Zivot je proces. Stav nejakeho procesu sa da opisat pomocou gausovej krivky. Tvarovanie gausovej krivky prebieha pomocou riadenia (zlata stredna cesta). Zlata stredna cesta nie je aktualny geometricky stred gausovej krivky spolocnosti, ale subjektivny smerovy riadiaci bod k pozadovanemu stredu (vrcholu) a jej tvaru. Pri tvarovani krivky je dolezita aj zamyslana stabilita (vyvazenost, rovnovaha v pohybe). boj protikladov = zacyklenie, stagnacia, degeneracia primeranost riadiena = smer, pouzitie miery a posuvanie sa kvalitativne vpred Boj proti zlu (za nieco) nie je bojom protikladov, ale bojom proti zlu.

Boj proti zlu (za nieco) nie je bojom protikladov, ale bojom proti zlu.
Inak povedané boj proti chudobe prináša viac chudoby, boj proti zbraniam prináša viac zbraní, boj proti tyranii, prináša viac tyranie, boj proti zlu prináša viac zla, boj proti čomukoľvek je kontraproduktívny, pretože boj je sám pôvodu deštruktívneho. Ak chceme odstrániť chudobu, tak musíme niečo nové vytvoriť, vytvoriť spravodlivejšiu spoločnosť bez vykorisťovania, ak chceme sa zbaviť zbraní, tak musíme vytvoriť pravidlá sociálnej bezpečnosti, ak sa chceme zbaviť tyranie tak musíme vytvoriť iný prístup k moci atď. Proste ak chceme sa niečoho zbaviť, tak je potrebné najprv vytvoriť niečo nové, lepšie a potom to staré sa stane nepotrebným a z absencie energie proste sa samo zničí, zdeštruuje. Napríklad Rusko nebojovalo proti západnej koncepcii ... oni proste vytvorili koncepciu novú, lepšiu, všeobjemnejšiu a počkali. Teraz je vidno, že nová ich koncepcia je lepšia, západná koncepcia stráca energiu, odchádza zo života do minulosti. Ale nikto NEBOJOVAL proti západnej koncepcii. To aj pekne Zaznobin vysvetľoval vo svojích videách .... bojovať to je spôsob riadenia na nízkych úrovniach, ale na vysokých úrovniach je to TVORENIE. Stvoríš niečo nové, lepšie, viac v súlade so zákonmi vesmíra a to jednoducho zoberie život staršiemu morálne nižšiemu.


[quote="pid:53103, uid:254"]Boj proti zlu (za nieco) nie je bojom protikladov, ale bojom proti zlu.[/quote]Inak povedané boj proti chudobe prináša viac chudoby, boj proti zbraniam prináša viac zbraní, boj proti tyranii, prináša viac tyranie, boj proti zlu prináša viac zla, boj proti čomukoľvek je kontraproduktívny, pretože boj je sám pôvodu deštruktívneho. Ak chceme odstrániť chudobu, tak musíme niečo nové vytvoriť, vytvoriť spravodlivejšiu spoločnosť bez vykorisťovania, ak chceme sa zbaviť zbraní, tak musíme vytvoriť pravidlá sociálnej bezpečnosti, ak sa chceme zbaviť tyranie tak musíme vytvoriť iný prístup k moci atď. Proste ak chceme sa niečoho zbaviť, tak je potrebné najprv vytvoriť niečo nové, lepšie a potom to staré sa stane nepotrebným a z absencie energie proste sa samo zničí, zdeštruuje. Napríklad Rusko nebojovalo proti západnej koncepcii ... oni proste vytvorili koncepciu novú, lepšiu, všeobjemnejšiu a počkali. Teraz je vidno, že nová ich koncepcia je lepšia, západná koncepcia stráca energiu, odchádza zo života do minulosti. Ale nikto NEBOJOVAL proti západnej koncepcii. To aj pekne Zaznobin vysvetľoval vo svojích videách .... bojovať to je spôsob riadenia na nízkych úrovniach, ale na vysokých úrovniach je to TVORENIE. Stvoríš niečo nové, lepšie, viac v súlade so zákonmi vesmíra a to jednoducho zoberie život staršiemu morálne nižšiemu.

anna8 ti odpověděla:
Je až dojemné sledovat, jak málo člověk pochybuje o této své koncepci, přestože ji marně uskutečňuje už několik tisíciletí.
anna8


To nie sú slová anny8 ale Junga. A práve Jung tam zamlčuje to, čo krásne vysvetľuje anna8 hneď v ďalšom odseku.


Niečo iné je popísať jeden mechanizmus (že za určitých okolností posilňovaním jedného pólu môže byť posilňovaný jeho protipól), a niečo iné je z toho vyvodzovať neadekvátne a od života odtrhnuté závery a životnú ideológiu (že posilňovaním jedného pólu je vždy posilňovaný jeho protipól, a že správne je v živote sa vyhýbať aj dobru aj zlu. Do smrti už len "svietiť a kúriť" a o nič viac sa nesnažiť. Nihilizmus ako vyšitý!)


Jungovo: "Člověk chce být zdravý a potírá nemoc, chce zachovat mír, a proto usiluje o to, aby nebyly války, chce žít, a proto se snaží porazit smrt."
-No krása. Takže podľa Junga je vlastne najlepšou cestou ignorovanie chorôb. Žiadna snaha o prinavrátenie zdravia svojho a svojich blízkych, stratenej rovnováhy. Ignorovanie vojen - veď nech sa tlčú, raz ich to prestane baviť. --- to je ako dláždenie cesty pre NWO a tých, čo organizujú zlatú polmiardu.


Práve dnes som niečo podobné čítal z pera ruského samozvaného Krista - Visariona. On káže, že armáda je zlo, lebo učí zabíjať. Učí, že v prípade napadnutia agresorom je lepšou cestou vzdať sa agresorovi, a prešpekulovaným (a hlavne neoveriteľným-záhrobným) spôsobom to obhajoval. Tak mi pritom napadlo, že ak si nadnárodné elity vytvárajú piate kolony zradcov medzi štátnymi elitami svojich kolonii, tak prečo by nevytvorili aj nejakých "samozvaných Kristov" (v Rusku je takých viac a ešte živých), ktorí zblbnú ľuďom hlavy, a zblbnuté obyvateľstvo sa bez odporu vzdá agresorovi. Je to tretia priorita, stredne pomalý nástroj. Takže tí, čo chcú dobyť Rusko a Slovanské národy, musia vopred pár desaťročí vychovávať a zombírovať svoj dav.
Zdá sa, že Jung plnil rovnakú úlohu "kozla provokatéra".
https://youtu.be/FTOscjin6_8?t=54


[quote="pid:52982, uid:430"]anna8 ti odpověděla: Je až dojemné sledovat, jak málo člověk pochybuje o této své koncepci, přestože ji marně uskutečňuje už několik tisíciletí. anna8[/quote] To nie sú slová anny8 ale Junga. A práve Jung tam zamlčuje to, čo krásne vysvetľuje anna8 hneď v ďalšom odseku. Niečo iné je popísať jeden mechanizmus (že **za určitých okolností** posilňovaním jedného pólu môže byť posilňovaný jeho protipól), a niečo iné je z toho vyvodzovať neadekvátne a od života odtrhnuté závery a životnú ideológiu _(že posilňovaním jedného pólu je **vždy** posilňovaný jeho protipól, a že správne je v živote sa vyhýbať aj dobru aj zlu. Do smrti už len "svietiť a kúriť" a o nič viac sa nesnažiť. Nihilizmus ako vyšitý!)_ Jungovo: "Člověk chce být zdravý a potírá nemoc, chce zachovat mír, a proto usiluje o to, aby nebyly války, chce žít, a proto se snaží porazit smrt." -No krása. Takže podľa Junga je vlastne najlepšou cestou ignorovanie chorôb. Žiadna snaha o prinavrátenie zdravia svojho a svojich blízkych, stratenej rovnováhy. Ignorovanie vojen - veď nech sa tlčú, raz ich to prestane baviť. --- to je ako dláždenie cesty pre NWO a tých, čo organizujú zlatú polmiardu. Práve dnes som niečo podobné čítal z pera ruského samozvaného Krista - Visariona. On káže, že armáda je zlo, lebo učí zabíjať. Učí, že v prípade napadnutia agresorom je lepšou cestou vzdať sa agresorovi, a prešpekulovaným (a hlavne neoveriteľným-záhrobným) spôsobom to obhajoval. Tak mi pritom napadlo, že ak si nadnárodné elity vytvárajú piate kolony zradcov medzi štátnymi elitami svojich kolonii, tak prečo by nevytvorili aj nejakých "samozvaných Kristov" (v Rusku je takých viac a ešte živých), ktorí zblbnú ľuďom hlavy, a zblbnuté obyvateľstvo sa bez odporu vzdá agresorovi. Je to tretia priorita, stredne pomalý nástroj. Takže tí, čo chcú dobyť Rusko a Slovanské národy, musia vopred pár desaťročí vychovávať a zombírovať svoj dav. Zdá sa, že Jung plnil rovnakú úlohu "kozla provokatéra". https://youtu.be/FTOscjin6_8?t=54

Není ani hlava ani nůž. Veškeré problémy vznikají v naší mysli. Pokud obrátíme pozornost za myšlenky, zmizí.

V takomto konkrétnom prípade zmizí hlava z krku.


[quote="pid:53078, uid:795"]Není ani hlava ani nůž. Veškeré problémy vznikají v naší mysli. Pokud obrátíme pozornost za myšlenky, zmizí.[/quote] V takomto konkrétnom prípade zmizí hlava z krku.

Praxe ukazuje, že tomu tak není. V principu nejde o to se vzdát nepříznivým okolnostem nebo je ignorovat. Duchovní mistr situaci přijímá, nevytváří odpory, negace, které neumožní žádoucí řešení, ale přináší pouze utrpení.


Praxe ukazuje, že tomu tak není. V principu nejde o to se vzdát nepříznivým okolnostem nebo je ignorovat. Duchovní mistr situaci přijímá, nevytváří odpory, negace, které neumožní žádoucí řešení, ale přináší pouze utrpení.

Pavel Kačer

Duchovní mistr situaci přijímá, nevytváří odpory, negace, které neumožní žádoucí řešení, ale přináší pouze utrpení.


Je jasne, ze pre najdenie a tvorenie spravnych rieseni je potrebne mat vhodne vnutorne naladenie. Vnutorne neutekat pred neprijemnou situaciou, ale sa jej rozumne postavit, pochopit ju a v ramci moznosti ju riesit. Uz len vhodne naladenie vytvara potencial pre lepsie riesenie problemu. Kvalitativne velmi dolezitou sucastou vhodneho naladenia je viera Bohu s jeho pomocou a takto pristupovat k problemu.


Praxe ukazuje, že tomu tak není.


To, ze sa cloveku pri rieseni problemov (s dobrym umyslom) moze to vyvrbit nejakym inym problemovym sposobom (mozno este horsim) je poukazanim na nedostatocne pochopenie problemu a nevhodne pouzitie miery, nie bojom nejakych protikladov. Proste JŽO cloveka neustale pohana, aby sa kvalitativne zlepsoval a bez miery niet pokroku.


Ved ukazka kvalitneho riadenia a pouzivania miery v globalnom meradle je Putinovo riadenie. Proste znizovanie globalnej krizivosti, vytvaranie spoluprace a napredovanie. Niekto dnes vidi koniec sveta, iny boj protikladov a ten kto vnima Mieru vidi hlboke kroky vpred, aj ked je situacia velmi vazna.


[quote="pid:53227, uid:795"]Duchovní mistr situaci přijímá, nevytváří odpory, negace, které neumožní žádoucí řešení, ale přináší pouze utrpení.[/quote] Je jasne, ze pre najdenie a tvorenie spravnych rieseni je potrebne mat vhodne vnutorne naladenie. Vnutorne neutekat pred neprijemnou situaciou, ale sa jej rozumne postavit, pochopit ju a v ramci moznosti ju riesit. Uz len vhodne naladenie vytvara potencial pre lepsie riesenie problemu. Kvalitativne velmi dolezitou sucastou vhodneho naladenia je viera Bohu s jeho pomocou a takto pristupovat k problemu. [quote="pid:53227, uid:795"]Praxe ukazuje, že tomu tak není.[/quote] To, ze sa cloveku pri rieseni problemov (s dobrym umyslom) moze to vyvrbit nejakym inym problemovym sposobom (mozno este horsim) je poukazanim na nedostatocne pochopenie problemu a nevhodne pouzitie miery, nie bojom nejakych protikladov. Proste JŽO cloveka neustale pohana, aby sa kvalitativne zlepsoval a bez miery niet pokroku. Ved ukazka kvalitneho riadenia a pouzivania miery v globalnom meradle je Putinovo riadenie. Proste znizovanie globalnej krizivosti, vytvaranie spoluprace a napredovanie. Niekto dnes vidi koniec sveta, iny boj protikladov a ten kto vnima Mieru vidi hlboke kroky vpred, aj ked je situacia velmi vazna.

že za určitých okolností posilňovaním jedného pólu môže byť posilňovaný jeho protipól

Nechtěl jsem do duchovních otázek tahat politiku, ale pokusím se něco vysvětlit:
Prezident Gustav Husák měl heslo. "Se Sovětským Svazem na věčné časy a nikdy jinak!" Netrvalo dlouho a věčné časy skončily.
Prezident Václav Havel šel do plyšáku s heslem. "Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!" Za žádného jiného prezidenta nedošlo tolik k rozvoji mafie, klientelismu, privatizace, tunelování atd.
Prezident Václav Klaus měl heslo: "Neviditelná pracka trhu vyřeší vše!" Za žádného jiného prezidenta nedošlo k tolika nesmyslným předpisům, které ten trh křivily. (zahnutí banánů, velikost včelích úlů, zakázání žárovek, dotace na cokoliv...)
Prezident Miloš Zeman měl heslo: "Alkohol a kouření neškodí!" Jeho stav vidíme.
A teď kontrolní otázka: Jak je možné, že všichni dosáhli pravého opaku, než o co usilovali?


Nechtěl jsem pomlouvat prezidenty, ale na jejich příkladu je to pro všechny zřejmé. A pokud se ohlédnete do svého života a budete k sobě upřímní, tak zjistíte, že jste vždy dosáhli pravého opaku, než o co jste usilovali.


[quote="pid:53223, uid:6"]že za určitých okolností posilňovaním jedného pólu môže byť posilňovaný jeho protipól[/quote] Nechtěl jsem do duchovních otázek tahat politiku, ale pokusím se něco vysvětlit: Prezident Gustav Husák měl heslo. "Se Sovětským Svazem na věčné časy a nikdy jinak!" Netrvalo dlouho a věčné časy skončily. Prezident Václav Havel šel do plyšáku s heslem. "Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!" Za žádného jiného prezidenta nedošlo tolik k rozvoji mafie, klientelismu, privatizace, tunelování atd. Prezident Václav Klaus měl heslo: "Neviditelná pracka trhu vyřeší vše!" Za žádného jiného prezidenta nedošlo k tolika nesmyslným předpisům, které ten trh křivily. (zahnutí banánů, velikost včelích úlů, zakázání žárovek, dotace na cokoliv...) Prezident Miloš Zeman měl heslo: "Alkohol a kouření neškodí!" Jeho stav vidíme. A teď kontrolní otázka: Jak je možné, že všichni dosáhli pravého opaku, než o co usilovali? Nechtěl jsem pomlouvat prezidenty, ale na jejich příkladu je to pro všechny zřejmé. A pokud se ohlédnete do svého života a budete k sobě upřímní, tak zjistíte, že jste **vždy** dosáhli pravého opaku, než o co jste usilovali.

Nechtěl jsem pomlouvat prezidenty, ale na jejich příkladu je to pro všechny zřejmé. A pokud se ohlédnete do svého života a budete k sobě upřímní, tak zjistíte, že jste vždy dosáhli pravého opaku, než o co jste usilovali.


Miky ti prezidenti... nic v zlom, ale to su velmi biedne argumenty domneleho "boja protikladov" a prezetovania to ako zivotu adekvatneho modelu.


To, ze nejaky rozumnejsi koncept riadenia spolocnosti padne, nie je vysledkom "boja protikladov" ale zaspania na vavrinoch, neschopnosti riadenia, nespravneho vyhodnotenia novych objektivnych potrieb, ci slabej vole a to sa tyka aj jednotlivcov.


Gausova krivka spolocnosti nie je pevny stav, ale menny vo vztahu k riadeniu.


[quote="pid:53241, uid:430"]Nechtěl jsem pomlouvat prezidenty, ale na jejich příkladu je to pro všechny zřejmé. A pokud se ohlédnete do svého života a budete k sobě upřímní, tak zjistíte, že jste vždy dosáhli pravého opaku, než o co jste usilovali.[/quote] Miky ti prezidenti... nic v zlom, ale to su velmi biedne argumenty domneleho "boja protikladov" a prezetovania to ako zivotu adekvatneho modelu. To, ze nejaky rozumnejsi koncept riadenia spolocnosti padne, nie je vysledkom "boja protikladov" ale zaspania na vavrinoch, neschopnosti riadenia, nespravneho vyhodnotenia novych objektivnych potrieb, ci slabej vole a to sa tyka aj jednotlivcov. Gausova krivka spolocnosti nie je pevny stav, ale menny vo vztahu k riadeniu.

To, ze nejaky rozumnejsi koncept riadenia spolocnosti padne, nie je vysledkom "boja protikladov" ale zaspania na vavrinoch, neschopnosti riadenia, nespravneho vyhodnotenia novych objektivnych potrieb, ci slabej vole a to sa tyka aj jednotlivcov.

Ono se vždycky na té cestě za dobrem něco podělá. Jinak bychom v tom dobru všichni už dávno skončili.


[quote="pid:53251, uid:254"]To, ze nejaky rozumnejsi koncept riadenia spolocnosti padne, nie je vysledkom "boja protikladov" ale zaspania na vavrinoch, neschopnosti riadenia, nespravneho vyhodnotenia novych objektivnych potrieb, ci slabej vole a to sa tyka aj jednotlivcov.[/quote] Ono se vždycky na té cestě za dobrem něco podělá. Jinak bychom v tom dobru všichni už dávno skončili.

Ono se vždycky na té cestě za dobrem něco podělá.
Alebo inak povedané myšlienka a koncepcia môže byť akokoľvek dokonalá ale ľudia, ktorí by si ju mali osvojiť by museli byť aspoň tiež tak dokonalí. A tu nastáva problém. Ako dobre vieme evolúcia našej civilizácie stále prebieha. Človek dajúci civilizácii novú koncepciu môže byť jedným z najvyvinutejších z civilicácie, je vo vývoji na oveľa vyššej priečke než je priemer civilizácie. Ak chce predať svoju koncpeciu jedincovi rádovo menej morálnejšiemu, menej vyvinutému, tak ten jedinec jednoducho novú koncepciu nedokáže prijať. Je to pre neho niečo nepredstaviteľné. A tak sa vytvára v spoločnosti odpor voči dokonalejšej koncepcii, ktorá začína tlačiť na psychiku jedincov nemajúcim ďaleko od zvieraťa. Nazbiera sa tlupa zvierat a tie potom idú sa vysporiadať po svojom s novou koncepciou, ktorá je ďaleko morálnejšia ako všetci oni dokopy. Presne to sa stalo aj s Ježišom. On priniesol koncepciu novú. Ale zvieratá v ľudskej koži ju prijať nedokázali. Farizeji tú koncepciu nenávideli, lebo vyžadovala od nich evolúciu. Tak aj sa nazbierali kopy menej vyvinutých jedincov a usporiadali križiacke vojny, ktoré sa mali vysporiadať s pôvodným kresťanstvom. +- sa im to podarilo. Ale len na pár tisíc rokov. Pretože koncepcia sa znova vráti medzi ľudí, keď ľudia sa v evolúcii pohnú ďalej - dnes.
Riešenie je zmena spoločnosti v celoplanetárnu federáciu, ktorá sa bude skladať z občín rôznych levelov vývoja. Každá občina bude mať vlastné pravidlá. V jednej bude platiť zákon džungle a v inej zákon etický. Každý po dovŕšení veku pohlavnej dospelosti si bude môcť vybrat jemu vyhovujúcu občinu s jemu vyhovujúcim levelom duchovnej vyspelosti.


[quote="pid:53253, uid:430"]Ono se vždycky na té cestě za dobrem něco podělá.[/quote]Alebo inak povedané myšlienka a koncepcia môže byť akokoľvek dokonalá ale ľudia, ktorí by si ju mali osvojiť by museli byť aspoň tiež tak dokonalí. A tu nastáva problém. Ako dobre vieme evolúcia našej civilizácie stále prebieha. Človek dajúci civilizácii novú koncepciu môže byť jedným z najvyvinutejších z civilicácie, je vo vývoji na oveľa vyššej priečke než je priemer civilizácie. Ak chce predať svoju koncpeciu jedincovi rádovo menej morálnejšiemu, menej vyvinutému, tak ten jedinec jednoducho novú koncepciu nedokáže prijať. Je to pre neho niečo nepredstaviteľné. A tak sa vytvára v spoločnosti odpor voči dokonalejšej koncepcii, ktorá začína tlačiť na psychiku jedincov nemajúcim ďaleko od zvieraťa. Nazbiera sa tlupa zvierat a tie potom idú sa vysporiadať po svojom s novou koncepciou, ktorá je ďaleko morálnejšia ako všetci oni dokopy. Presne to sa stalo aj s Ježišom. On priniesol koncepciu novú. Ale zvieratá v ľudskej koži ju prijať nedokázali. Farizeji tú koncepciu nenávideli, lebo vyžadovala od nich evolúciu. Tak aj sa nazbierali kopy menej vyvinutých jedincov a usporiadali križiacke vojny, ktoré sa mali vysporiadať s pôvodným kresťanstvom. +- sa im to podarilo. Ale len na pár tisíc rokov. Pretože koncepcia sa znova vráti medzi ľudí, keď ľudia sa v evolúcii pohnú ďalej - dnes. Riešenie je zmena spoločnosti v celoplanetárnu federáciu, ktorá sa bude skladať z občín rôznych levelov vývoja. Každá občina bude mať vlastné pravidlá. V jednej bude platiť zákon džungle a v inej zákon etický. Každý po dovŕšení veku pohlavnej dospelosti si bude môcť vybrat jemu vyhovujúcu občinu s jemu vyhovujúcim levelom duchovnej vyspelosti.
Upravené 19. 1. 2022 o 11:20

Ono se vždycky na té cestě za dobrem něco podělá. Jinak bychom v tom dobru všichni už dávno skončili.


Chyby sa robia, asi sa im uplne nevyhneme, len aby neboli fatalne.


Je tu urcity Bozi zamer, ktory je urcujuci pre kvalitativne napredovanie. Rozlisenie Bozieho zameru vyzaduje rozlisovanie dobra od zla a pouzivanie miery. Tvoje subjektivne videnie dobra a jeho neschopnost realizacie, nemusi nutne dostatocne zodpovedat potrebam Bozieho zameru, alebo potrebam primeranosti smerovania v koryte Bozieho zameru.


To, co sa mame snazit vediet je dostatocne spravne odhadnut poziadavky Života a k tomu primerane konat (riadit). Pokrok k dobru (zlepsovanie) je mozny a nie len to, je nutny. Bozi zamer je poznatelny a nie je to protipol Bozieho dopustenia. (Bozie dopustenie = ludska chyba)


[quote="pid:53253, uid:430"]Ono se vždycky na té cestě za dobrem něco podělá. Jinak bychom v tom dobru všichni už dávno skončili.[/quote] Chyby sa robia, asi sa im uplne nevyhneme, len aby neboli fatalne. Je tu urcity Bozi zamer, ktory je urcujuci pre kvalitativne napredovanie. Rozlisenie Bozieho zameru vyzaduje rozlisovanie dobra od zla a pouzivanie miery. Tvoje subjektivne videnie dobra a jeho neschopnost realizacie, nemusi nutne dostatocne zodpovedat potrebam Bozieho zameru, alebo potrebam primeranosti smerovania v koryte Bozieho zameru. To, co sa mame snazit vediet je dostatocne spravne odhadnut poziadavky Života a k tomu primerane konat (riadit). Pokrok k dobru (zlepsovanie) je mozny a nie len to, je nutny. Bozi zamer je poznatelny a nie je to protipol Bozieho dopustenia. (Bozie dopustenie = ludska chyba)

A pokud se ohlédnete do svého života a budete k sobě upřímní, tak zjistíte, že jste vždy dosáhli pravého opaku, než o co jste usilovali.


Když jednostranně posilujeme jeden pól, ten který je nám blízký, tak v tom není problém. Problém je, že si myslíme že posilujeme jeden pól (dobro), ale nevědomě místo toho posilujeme ten druhý (zlo) a podílíme se tím na tvoření toho, co nechceme. Tvořit to, co si myslíme je že dobré je přirozená potřeba každého člověka, a je to v pořádku. Tomu je potřeba věnovat veškerou energii. Bohužel většina lidí to nedělá, a místo toho se věnuje jen tomu špatnému co vidí kolem sebe, stále to probírají, nadávají na to, kritizují, tím se nalaďují na odpovídající frekvenci, a všemu tomu nežádoucímu dodávají energii. Podívej se třeba na knihu Vadima Zelanda - Ovlivňování reality, tam je to vysvětlené pod tématem jak fungují kyvadla (egregory).


[quote="pid:53241, uid:430"]A pokud se ohlédnete do svého života a budete k sobě upřímní, tak zjistíte, že jste vždy dosáhli pravého opaku, než o co jste usilovali.[/quote] Když jednostranně posilujeme jeden pól, ten který je nám blízký, tak v tom není problém. Problém je, že si myslíme že posilujeme jeden pól (dobro), ale nevědomě místo toho posilujeme ten druhý (zlo) a podílíme se tím na tvoření toho, co nechceme. Tvořit to, co si myslíme je že dobré je přirozená potřeba každého člověka, a je to v pořádku. Tomu je potřeba věnovat veškerou energii. Bohužel většina lidí to nedělá, a místo toho se věnuje jen tomu špatnému co vidí kolem sebe, stále to probírají, nadávají na to, kritizují, tím se nalaďují na odpovídající frekvenci, a všemu tomu nežádoucímu dodávají energii. Podívej se třeba na knihu Vadima Zelanda - Ovlivňování reality, tam je to vysvětlené pod tématem jak fungují kyvadla (egregory).
Upravené 19. 1. 2022 o 12:29

Když jednostranně posilujeme jeden pól, ten který je nám blízký, tak v tom není problém. Problém je, že si myslíme že posilujeme jeden pól (dobro), ale nevědomě místo toho posilujeme ten druhý (zlo) a podílíme se tím na tvoření toho, co nechceme.


Na to je jednoducha odpoved: nerozpoznanie Miery (neprimeranost).


A ano, vplyv egregorov je nepopieratelny a zhodnotenie vplyvu egregorov pri riadeni spada pod jednotku Miera (egregorialno-matricne riadenie).


[quote="pid:53266, uid:802"]Když jednostranně posilujeme jeden pól, ten který je nám blízký, tak v tom není problém. Problém je, že si myslíme že posilujeme jeden pól (dobro), ale nevědomě místo toho posilujeme ten druhý (zlo) a podílíme se tím na tvoření toho, co nechceme.[/quote] Na to je jednoducha odpoved: nerozpoznanie Miery (neprimeranost). A ano, vplyv egregorov je nepopieratelny a zhodnotenie vplyvu egregorov pri riadeni spada pod jednotku Miera (egregorialno-matricne riadenie).

Zdá sa, že Jung plnil rovnakú úlohu "kozla provokatéra"

Přímo od Junga jsem nic nečetla, takže nedokážu posoudit. Ten úryvek ale není přímo od něj, ale od autorů té knihy Nemoc jako cesta, kteří na něj navazují a snaží se o pochopení těchto principů. Myslím že Jung se zabýval hlavně zkoumáním podvědomí a díky němu se začal používat pojem "kolektivní nevědomí", takže přínosem určitě byl. Neznamená to, že se nemohl v něčem mýlit, od toho je vývoj, abysme hledali co zpochybňovat na čem stavět.


[quote="pid:53223, uid:6"]Zdá sa, že Jung plnil rovnakú úlohu "kozla provokatéra"[/quote] Přímo od Junga jsem nic nečetla, takže nedokážu posoudit. Ten úryvek ale není přímo od něj, ale od autorů té knihy Nemoc jako cesta, kteří na něj navazují a snaží se o pochopení těchto principů. Myslím že Jung se zabýval hlavně zkoumáním podvědomí a díky němu se začal používat pojem "kolektivní nevědomí", takže přínosem určitě byl. Neznamená to, že se nemohl v něčem mýlit, od toho je vývoj, abysme hledali co zpochybňovat na čem stavět.

Neznamená to, že se nemohl v něčem mýlit, od toho je vývoj, abysme hledali co zpochybňovat na čem stavět.
Na toto by ti Rusové řekli, podívej se odkud mu rostou nohy. No a ty mu rostou ze
sídla GP Švýcarska a spolupráce s Freudem dalším vyšinutým mozkem, působícím na Cambridge v Londýně, obdivovatelé surrealizmu, především Dalího a spol., který byl hnízdem narkomanů a líhní trockistů.


[quote="pid:53297, uid:802"]Neznamená to, že se nemohl v něčem mýlit, od toho je vývoj, abysme hledali co zpochybňovat na čem stavět.[/quote]Na toto by ti Rusové řekli, podívej se odkud mu rostou nohy. No a ty mu rostou ze sídla GP Švýcarska a spolupráce s Freudem dalším vyšinutým mozkem, působícím na Cambridge v Londýně, obdivovatelé surrealizmu, především Dalího a spol., který byl hnízdem narkomanů a líhní trockistů.
Upravené 19. 1. 2022 o 19:38

Rusofil:
Jo, možná máš pravdu. Ale stejně je dobrý udělat si i vlastní názor.


Rusofil: Jo, možná máš pravdu. Ale stejně je dobrý udělat si i vlastní názor.

_
Ved ukazka kvalitneho riadenia a pouzivania miery v globalnom meradle je Putinovo riadenie. Proste znizovanie globalnej krizivosti, vytvaranie spoluprace a napredovanie. Niekto dnes vidi koniec sveta, iny boj protikladov a ten kto vnima Mieru vidi hlboke kroky vpred, aj ked je situacia velmi vazna.


Putinovo řízení je v harmonii s ději, které probíhají ve Vesmíru. Dá se říci, že je podřízeno božím záměrům. Jen proto může být úspěšné. Můžeme to chápat i tak, že je Božím nástrojem. Nicméně Bůh je opravdu Jednota nerozlišených protikladů. Křesťanské pojetí znamená určitou ideologii sloužící k jasnému cíli (chcete-li opium lidstva).
Ovšem stále zůstáváme na nižší, rozumové a emocionální úrovni, jež má pouze relativní platnost. Pravdu nelze vyjádřit slovy. Proto Ježíš mlčel, když se ho Pilát ptal, co je pravda. Když popíšete tao, už to není tao. I to, co se snažím tu vysvětlit, je pouze přibližný popis a může mít relativní platnost pouze na nižší úrovni myšlenek.
Doporučuji k pochopení problematiky seznámit se s Eckhartem Tollem, resp. jeho knihou Moc přítomného okamžiku. A nebo dílem českého mystika Eduarda Tomáše. Je třeba vědět, kdo jsem já. Nikoli tělo, myšlenky, emoce, ale bytí za myšlenkami. Ztotožňování se s myšlenkami je velký omyl. Pokud říkáme, že jsou to moje myšlenky, pak tu musí být subjekt, pozorovatel těchto myšlenek. Ostatně kdo by tvrdil, že je auto, když říká moje auto.
_


__ Ved ukazka kvalitneho riadenia a pouzivania miery v globalnom meradle je Putinovo riadenie. Proste znizovanie globalnej krizivosti, vytvaranie spoluprace a napredovanie. Niekto dnes vidi koniec sveta, iny boj protikladov a ten kto vnima Mieru vidi hlboke kroky vpred, aj ked je situacia velmi vazna._ Putinovo řízení je v harmonii s ději, které probíhají ve Vesmíru. Dá se říci, že je podřízeno božím záměrům. Jen proto může být úspěšné. Můžeme to chápat i tak, že je Božím nástrojem. Nicméně Bůh je opravdu Jednota nerozlišených protikladů. Křesťanské pojetí znamená určitou ideologii sloužící k jasnému cíli (chcete-li opium lidstva). Ovšem stále zůstáváme na nižší, rozumové a emocionální úrovni, jež má pouze relativní platnost. Pravdu nelze vyjádřit slovy. Proto Ježíš mlčel, když se ho Pilát ptal, co je pravda. Když popíšete tao, už to není tao. I to, co se snažím tu vysvětlit, je pouze přibližný popis a může mít relativní platnost pouze na nižší úrovni myšlenek. Doporučuji k pochopení problematiky seznámit se s Eckhartem Tollem, resp. jeho knihou Moc přítomného okamžiku. A nebo dílem českého mystika Eduarda Tomáše. Je třeba vědět, kdo jsem já. Nikoli tělo, myšlenky, emoce, ale bytí za myšlenkami. Ztotožňování se s myšlenkami je velký omyl. Pokud říkáme, že jsou to moje myšlenky, pak tu musí být subjekt, pozorovatel těchto myšlenek. Ostatně kdo by tvrdil, že je auto, když říká moje auto. _

Pavel Kačer

Ten úryvek ale není přímo od něj, ale od autorů té knihy Nemoc jako cesta, kteří na něj navazují a snaží se o pochopení těchto principů.

Vďaka za spresnenie. Myslel som, že to bol jeho výrok.


[quote="pid:53297, uid:802"]Ten úryvek ale není přímo od něj, ale od autorů té knihy Nemoc jako cesta, kteří na něj navazují a snaží se o pochopení těchto principů.[/quote] Vďaka za spresnenie. Myslel som, že to bol jeho výrok.

Pokud říkáme, že jsou to moje myšlenky, pak tu musí být subjekt, pozorovatel těchto myšlenek. Ostatně kdo by tvrdil, že je auto, když říká moje auto.

Tato tvoje demagogická teze by platila, kdyby se tvoje myšlenky nacházely mimo tebe. Nebo auto je tvojí neoddělitelnou součástí?


[quote="pid:53332, uid:795"]Pokud říkáme, že jsou to moje myšlenky, pak tu musí být subjekt, pozorovatel těchto myšlenek. Ostatně kdo by tvrdil, že je auto, když říká moje auto.[/quote] Tato tvoje demagogická teze by platila, kdyby se tvoje myšlenky nacházely mimo tebe. Nebo auto je tvojí neoddělitelnou součástí?
Upravené 19. 1. 2022 o 23:53

Nechtěl jsem pomlouvat prezidenty, ale na jejich příkladu je to pro všechny zřejmé. A pokud se ohlédnete do svého života a budete k sobě upřímní, tak zjistíte, že jste vždy dosáhli pravého opaku, než o co jste usilovali.

@Miky72 A skúsil si si niekedy do dôsledku predstaviť, aký by bol svet, keby všetci ľudia na svete rezignovali na akúkoľvek tvorivú činnosť a venovali by sa maximálne udržovaniu svojich životných funkcií?

PS: mne tie socialistické heslá "na večné časy a nikdy inak" evokovali v tej dobe odkopírované heslá z cirkevných bohoslužieb "na veky vekov, amen". Čiže pôsobilo to mierne preexponovane a nerealisticky. Vybrali si slogan, ktorého realizáciu nemohli zaručiť. Ktorý človek môže zaručiť niečo na celú večnosť. Na druhú stranu, Slovensko je stále druhou najproruskejšou krajinou v Europe (po Srbsku). Takže niečo z toho želania sa splnilo.


V podstate to vidím podobne ako Ferry a anna8. Rozšírim to len v tom, že spoločnosť je živý supersystém. Niektorých ľudí to ťahá k dobru, niektorých ku zlu, každého v rôznej miere a intenzite. Spravodlivá spoločnosť sa nedá vytvoriť z darebákov, nedá sa to urobiť nasilu, silovo, zákonmi. To automaticky vytvorí odpor a snahu zničiť takýto systém, zo strany odporcov, pre ktorých by to bolo ako väzenie. Ľudia sa rodia predprogramovaní svedomím (aj polročné bábo sa rozplače, keď uvidí akt násilia na svojich najbližších). Svedomím označujem len to, čo vie rozpoznať aj malé bábo. Neskoršie sa tento vrodený základný kódex rozširuje o mravnosť a morálku, ktorú si osvojuje z okolia ale aj vlastným rozumom. Okrem svedomia sa deti rodia s určitými väzbami na rodové egregory, ktoré môžu pôsobiť na vývin a správanie dieťaťa pozitívne alebo negatívne. Správnou výchovou sa dajú tieto vplyvy korigovať.
Jediný mravný spôsob, ako vytvoriť generáciu dobrých ľudí, je vychovať ich podľa ideí mravnej kultúry. Takýmto spôsobom deti môžu prijať mravné idey svojich rodičov za svoje vlastné. S dospelými ľuďmi sa pracuje oveľa ťažšie. Môžeš ich ako koňa priviesť k prameňu, ale napiť sa musí sám, a to väčšina z nich nechce, lebo "z kopca je cesta ľahká, ale do kopca namáhavá", a práca na svojej mravnosti je tou cestou do kopca. A vzdávanie sa mravnosti je tou ľahkou cestou z kopca.


Ak sú aj niektorí ľudia mravní, tak ani to im nezabráni robiť chyby. A chyby, t.j. negramotné tvorenie, vyvoláva napätie v supersystéme. Sem možno zaradiť aj to, keď sa ľudia príliš venujú boju s tým, čo nechcú, ale nevenujú sa tvorbe toho, čo chcú. To prvé vyvoláva rast opačného pólu. To druhé opačný pól neposilňuje (alebo ak áno, tak len minimálne).
Ak by svet fungoval tak, že dobrým ľuďom by sa život výrazne predlžoval, a zlým skracoval, potom by sa ľudia mali šancu aj poučiť z chýb. Ale žijeme príliš krátko a sme svedkami toho, že akonáhle zomrú dedovia, babky, ktorí sa poučili z historických omylov, tak ich vnúčatá sa už hrnú do rovnakých chýb. Táto situácia vyslovene kričí po tom, aby sa historické skúsenosti, najmä trpké omyly, odovzdávali každej novej generácii, aby nové generácie boli informované o chybách svojich otcov a dedov. Ale dosť sa to zanedbáva, a odporcovia spravodlivých koncepcií života slúžiaci mamonu sa venujú vo svojej slepote demoralizácii a oblbovaniu detí v školách. A tak sa deti stávajú hybnou silou všetkých súčasných farebných revolúcií vedených našimi nepriateľmi. A preto sa "pánovia" dnešného zlého sveta venujú vlastnému monopolu na znalosti (najmä riadiace) a zabraňovaniu prístupu k týmto znalostiam širokým davom. Rozmývaniu mravnosti davu (aby robili viac chýb a robili svet horším) aby sa ocitli pod kopcom a nemali chuť a silu sa štverať znova na vrch. Podrývaniu zdravia populácie, pomalými genocídami a pod. Skrátka maximálne oslabiť a vysiliť svojich potenciálnych protivníkov.


Ľudia, prichádzajúc na tento svet, sa všetkým informáciám a znalostiam učia. Dobro aj zlo sú vynaliezavé, majú množstvo taktík. Je to normálny tvorivý proces. Skrátka, keď človek niečo začne robiť, tak odporcovia tejto činnosti (ak im táto činnosť dostatočne tlačí na psychiku a núti ich konať) využívajú všetky svoje taktické činnosti, aby jej bránili. No aj tvoriví ľudia sa tieto taktiky od nepriateľov učia a mali by to zahrnúť do svojej stratégie tak, že im tá činnosť nebude škodiť. Následne odporcovia prídu s novou taktikou. Tvorcovia si osvoja aj tú a prekonajú ju. Procesy sú mnohovariantné, ale žiadny proces nemá nekonečný počet variantov. Takže každý tvorivý proces by mal byť časom čoraz efektívnejší, lebo negatívnych taktík bude ubúdať. A keďže človek nežije tisíc rokov, tak by tie vedomosti mali prechádzať na potomkov, aby sa všetky vedomosti nemuseli budovať od nuly na vlastných chybách. Skrátka, ak chcú ľudia v dobre napredovať, nesmú robiť primitívne chyby a plytvať znalosťami.


V súčasnosti to vyzerá tak, že svet nie je v rovnováhe. Zlo je vo výraznej presile, a podarilo sa mu zmeniť ľudí na dav, a spracovať ho tak, že mu otroctvo príliš nevadí. Tých, ktorí toto prekukli je pomerne málo v porovnaní s obyvateľstvom Zeme. A teraz si predstav. Ak je možné vytvoriť spoločnosť, kde dominuje zlo a kde väčšine ľudstva tento stav otroctva nevadí natoľko, aby sa z neho snažili vymaniť, tak potom musí logický byť možný aj presne opačný stav a situácia, keď dominuje dobro, a väčšine ľudí to vyhovuje. A tých, ktorým spravodlivá spoločnosť nevyhovuje, bude rovnaká menšina, ako súčasných bojovníkov za spravodlivý svet.
Človeku nie je dané, aby zlo alebo dobro úplne vykorenil zo sveta, ale môžu existovať pomery dobra a zla, ktoré budú podobné symbolu Jing-Jang, keď bielej je väčšina a v nej je kvapka čiernej (potenciálna budúcnosť). Alebo čiernej je väčšina a v nej je kvapka bielej (súčasný stav).
Ako preklopiť svet z jingu na jang, to je otázka. Negramotným spôsobom sa to iste nepodarí, ale existujú aj gramotné spôsoby, ktorým sa dá naučiť aj práve vďaka súčasnému zlu, jeho poznaniu a analýze. Spôsoby, ktoré maximálne posilňujú dobro a minimálne posilňujú zlo (jangový spôsob), na rozdiel od negramotných metód, ktoré dobro posilnujú minimálne a zlo násobne viac (jingový spôsob).


[quote="pid:53241, uid:430"]Nechtěl jsem pomlouvat prezidenty, ale na jejich příkladu je to pro všechny zřejmé. A pokud se ohlédnete do svého života a budete k sobě upřímní, tak zjistíte, že jste vždy dosáhli pravého opaku, než o co jste usilovali.[/quote] @Miky72 A skúsil si si niekedy do dôsledku predstaviť, aký by bol svet, keby všetci ľudia na svete rezignovali na akúkoľvek tvorivú činnosť a venovali by sa maximálne udržovaniu svojich životných funkcií? PS: mne tie socialistické heslá "na večné časy a nikdy inak" evokovali v tej dobe odkopírované heslá z cirkevných bohoslužieb "na veky vekov, amen". Čiže pôsobilo to mierne preexponovane a nerealisticky. Vybrali si slogan, ktorého realizáciu nemohli zaručiť. Ktorý človek môže zaručiť niečo na celú večnosť. Na druhú stranu, Slovensko je stále druhou najproruskejšou krajinou v Europe (po Srbsku). Takže niečo z toho želania sa splnilo. V podstate to vidím podobne ako Ferry a anna8. Rozšírim to len v tom, že spoločnosť je živý supersystém. Niektorých ľudí to ťahá k dobru, niektorých ku zlu, každého v rôznej miere a intenzite. Spravodlivá spoločnosť sa nedá vytvoriť z darebákov, nedá sa to urobiť nasilu, silovo, zákonmi. To automaticky vytvorí odpor a snahu zničiť takýto systém, zo strany odporcov, pre ktorých by to bolo ako väzenie. Ľudia sa rodia predprogramovaní svedomím (aj polročné bábo sa rozplače, keď uvidí akt násilia na svojich najbližších). Svedomím označujem len to, čo vie rozpoznať aj malé bábo. Neskoršie sa tento vrodený základný kódex rozširuje o mravnosť a morálku, ktorú si osvojuje z okolia ale aj vlastným rozumom. Okrem svedomia sa deti rodia s určitými väzbami na rodové egregory, ktoré môžu pôsobiť na vývin a správanie dieťaťa pozitívne alebo negatívne. Správnou výchovou sa dajú tieto vplyvy korigovať. Jediný mravný spôsob, ako vytvoriť generáciu dobrých ľudí, je vychovať ich podľa ideí mravnej kultúry. Takýmto spôsobom deti môžu prijať mravné idey svojich rodičov za svoje vlastné. S dospelými ľuďmi sa pracuje oveľa ťažšie. Môžeš ich ako koňa priviesť k prameňu, ale napiť sa musí sám, a to väčšina z nich nechce, lebo "z kopca je cesta ľahká, ale do kopca namáhavá", a práca na svojej mravnosti je tou cestou do kopca. A vzdávanie sa mravnosti je tou ľahkou cestou z kopca. Ak sú aj niektorí ľudia mravní, tak ani to im nezabráni robiť chyby. A chyby, t.j. negramotné tvorenie, vyvoláva napätie v supersystéme. Sem možno zaradiť aj to, keď sa ľudia príliš venujú boju s tým, čo nechcú, ale nevenujú sa tvorbe toho, čo chcú. To prvé vyvoláva rast opačného pólu. To druhé opačný pól neposilňuje (alebo ak áno, tak len minimálne). Ak by svet fungoval tak, že dobrým ľuďom by sa život výrazne predlžoval, a zlým skracoval, potom by sa ľudia mali šancu aj poučiť z chýb. Ale žijeme príliš krátko a sme svedkami toho, že akonáhle zomrú dedovia, babky, ktorí sa poučili z historických omylov, tak ich vnúčatá sa už hrnú do rovnakých chýb. Táto situácia vyslovene kričí po tom, aby sa historické skúsenosti, najmä trpké omyly, odovzdávali každej novej generácii, aby nové generácie boli informované o chybách svojich otcov a dedov. Ale dosť sa to zanedbáva, a odporcovia spravodlivých koncepcií života slúžiaci mamonu sa venujú vo svojej slepote demoralizácii a oblbovaniu detí v školách. A tak sa deti stávajú hybnou silou všetkých súčasných farebných revolúcií vedených našimi nepriateľmi. A preto sa "pánovia" dnešného zlého sveta venujú vlastnému monopolu na znalosti (najmä riadiace) a zabraňovaniu prístupu k týmto znalostiam širokým davom. Rozmývaniu mravnosti davu (aby robili viac chýb a robili svet horším) aby sa ocitli pod kopcom a nemali chuť a silu sa štverať znova na vrch. Podrývaniu zdravia populácie, pomalými genocídami a pod. Skrátka maximálne oslabiť a vysiliť svojich potenciálnych protivníkov. Ľudia, prichádzajúc na tento svet, sa všetkým informáciám a znalostiam učia. Dobro aj zlo sú vynaliezavé, majú množstvo taktík. Je to normálny tvorivý proces. Skrátka, keď človek niečo začne robiť, tak odporcovia tejto činnosti (ak im táto činnosť dostatočne tlačí na psychiku a núti ich konať) využívajú všetky svoje taktické činnosti, aby jej bránili. No aj tvoriví ľudia sa tieto taktiky od nepriateľov učia a mali by to zahrnúť do svojej stratégie tak, že im tá činnosť nebude škodiť. Následne odporcovia prídu s novou taktikou. Tvorcovia si osvoja aj tú a prekonajú ju. Procesy sú mnohovariantné, ale žiadny proces nemá nekonečný počet variantov. Takže každý tvorivý proces by mal byť časom čoraz efektívnejší, lebo negatívnych taktík bude ubúdať. A keďže človek nežije tisíc rokov, tak by tie vedomosti mali prechádzať na potomkov, aby sa všetky vedomosti nemuseli budovať od nuly na vlastných chybách. Skrátka, ak chcú ľudia v dobre napredovať, nesmú robiť primitívne chyby a plytvať znalosťami. V súčasnosti to vyzerá tak, že svet nie je v rovnováhe. Zlo je vo výraznej presile, a podarilo sa mu zmeniť ľudí na dav, a spracovať ho tak, že mu otroctvo príliš nevadí. Tých, ktorí toto prekukli je pomerne málo v porovnaní s obyvateľstvom Zeme. A teraz si predstav. Ak je možné vytvoriť spoločnosť, kde dominuje zlo a kde väčšine ľudstva tento stav otroctva nevadí natoľko, aby sa z neho snažili vymaniť, tak potom musí logický byť možný aj presne opačný stav a situácia, keď dominuje dobro, a väčšine ľudí to vyhovuje. A tých, ktorým spravodlivá spoločnosť nevyhovuje, bude rovnaká menšina, ako súčasných bojovníkov za spravodlivý svet. Človeku nie je dané, aby zlo alebo dobro úplne vykorenil zo sveta, ale môžu existovať pomery dobra a zla, ktoré budú podobné symbolu Jing-Jang, keď bielej je väčšina a v nej je kvapka čiernej (potenciálna budúcnosť). Alebo čiernej je väčšina a v nej je kvapka bielej (súčasný stav). Ako preklopiť svet z jingu na jang, to je otázka. Negramotným spôsobom sa to iste nepodarí, ale existujú aj gramotné spôsoby, ktorým sa dá naučiť aj práve vďaka súčasnému zlu, jeho poznaniu a analýze. Spôsoby, ktoré maximálne posilňujú dobro a minimálne posilňujú zlo (jangový spôsob), na rozdiel od negramotných metód, ktoré dobro posilnujú minimálne a zlo násobne viac (jingový spôsob).
Upravené 20. 1. 2022 o 00:42
1234 ... 8
13.15k
591
32
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept