Zahraničná politika
Ukrajina a DLR & LLR

Stretne sa Zelensky s Vladimírom Putinom?


Američania (bažina) robia všetko preto, aby tomuto zabránili.


  • Zelensky mal jednanie s Izraelom, ktorý mu doporučil jednať s Gosudarom Putinom

  • Zelensky vie už, že ho Západ zradil

  • Zelensky vie, že nepotrebuje vojnu, ale mierové jednania s RF


Čo si myslíte vy ?


**Stretne sa Zelensky s Vladimírom Putinom?** Američania (bažina) robia všetko preto, aby tomuto zabránili. - Zelensky mal jednanie s Izraelom, ktorý mu doporučil jednať s Gosudarom Putinom - Zelensky vie už, že ho Západ zradil - Zelensky vie, že nepotrebuje vojnu, ale mierové jednania s RF Čo si myslíte vy ?
Upravené 22. 2. 2022 o 08:22

Je známo, že Rusko uzavřelo s DPR a LPR dohodu o rozmístění ruských jednotek na území republik Donbasu k zajištění bezpečnosti v regionu. O vyslání ruských jednotek na Donbas bylo zároveň rozhodnuto ještě před ratifikací prezidentského dekretu o uznání nezávislosti DNR a LNR.


Šach - mat.


Najlepšia vojna je taká Vojna, ktorá nikdy neprebehne ....


[quote="pid:58952, uid:270"]Je známo, že Rusko uzavřelo s DPR a LPR dohodu o rozmístění ruských jednotek na území republik Donbasu k zajištění bezpečnosti v regionu. O vyslání ruských jednotek na Donbas bylo zároveň rozhodnuto ještě před ratifikací prezidentského dekretu o uznání nezávislosti DNR a LNR.[/quote] Šach - mat. Najlepšia vojna je taká Vojna, ktorá nikdy neprebehne ....
Upravené 22. 2. 2022 o 08:23

Moderná Ukrajina bola úplne vytvorená Ruskom“: úplný prepis Putinovho prejavu o uznaní DĽR a LĽR


Vážení občania Ruska! Drahí priatelia!


Témou môjho prejavu sú udalosti na Ukrajine a prečo je to pre nás, pre Rusko také dôležité. Samozrejme, moja výzva smeruje aj k našim krajanom na Ukrajine.


Budete musieť hovoriť podrobne a podrobne. Otázka je veľmi vážna.


Situácia na Donbase opäť nadobudla kritický, akútny charakter. A dnes sa obraciam priamo na vás, aby som nielen zhodnotil, čo sa deje, ale aby som vás aj informoval o prijímaných rozhodnutiach, o prípadných ďalších krokoch v tomto smere.


Dovoľte mi ešte raz zdôrazniť, že Ukrajina pre nás nie je len susedná krajina. Je neoddeliteľnou súčasťou našej vlastnej histórie, kultúry, duchovného priestoru. Sú to naši súdruhovia, príbuzní, medzi ktorými sú nielen kolegovia, priatelia, bývalí kolegovia, ale aj príbuzní, ľudia s nami spojení krvou, rodinnými väzbami.


Obyvatelia juhozápadných historických staroruských krajín sa dlho nazývali ruskými a pravoslávnymi. Tak to bolo až do 17. storočia, kedy bola časť týchto území znovu zjednotená s ruským štátom, a potom.


Zdá sa nám, že v zásade o tom všetci vieme, že hovoríme o všeobecne známych faktoch. Zároveň, aby sme pochopili, čo sa dnes deje, vysvetlili motívy konania Ruska a ciele, ktoré sme si stanovili, je potrebné povedať aspoň pár slov o histórii problému.


Začnem teda tým, že modernú Ukrajinu celé vytvorilo Rusko, presnejšie boľševické, komunistické Rusko. Tento proces sa začal takmer okamžite po revolúcii v roku 1917 a Lenin a jeho spolupracovníci to urobili veľmi hrubým spôsobom voči samotnému Rusku – oddelili, odtrhli od neho časť jeho vlastných historických území. Samozrejme, nikto sa na nič nepýtal miliónov ľudí, ktorí tam žili.


Potom, v predvečer a po Veľkej vlasteneckej vojne, Stalin už pripojil k ZSSR a previedol na Ukrajinu niektoré krajiny, ktoré predtým patrili Poľsku, Rumunsku a Maďarsku. Stalin zároveň ako akúsi kompenzáciu obdaril Poľsko časťou pôvodných nemeckých území a v roku 1954 Chruščov z nejakého dôvodu odobral Krym Rusku a daroval ho aj Ukrajine. Vlastne takto vzniklo územie sovietskej Ukrajiny.


Teraz by som však chcel venovať osobitnú pozornosť počiatočnému obdobiu vzniku ZSSR. Myslím si, že je to pre nás mimoriadne dôležité. Treba ísť, ako sa hovorí, z diaľky.


Pripomínam, že po októbrovej revolúcii v roku 1917 a následnej občianskej vojne začali boľševici budovať novú štátnosť a vznikli medzi nimi dosť ostré nezhody. Stalin, ktorý v roku 1922 spojil posty generálneho tajomníka Ústredného výboru RCP (b) a ľudového komisára pre národnosti, navrhol vybudovať krajinu na princípoch autonomizácie, to znamená dať republikám - budúce administratívno-územné jednotky – široké právomoci, keď sa spoja do jedného štátu.


Lenin tento plán kritizoval a ponúkol ústupky nacionalistom, ako ich vtedy nazýval – „nezávislí“. Práve tieto leninské idey, vlastne konfederačný štátny systém a heslo o práve národov na sebaurčenie až po odtrhnutie, tvorili základ sovietskej štátnosti: najprv boli v roku 1922 zakotvené v Deklarácii o tzv. Vznik ZSSR a potom, po smrti Lenina, a v Ústave ZSSR v roku 1924.


Tu sa okamžite vynára veľa otázok. A prvý z nich, vlastne hlavný: prečo bolo potrebné uspokojovať akékoľvek, neobmedzene rastúce nacionalistické ambície na periférii bývalej ríše z pleca pána? Preniesť do novovzniknutých a často svojvoľne vytvorených správnych celkov – zväzových republík – obrovské územia, ktoré s nimi často nemali vôbec nič spoločné. Opakujem, sprostredkovať spolu s obyvateľstvom historického Ruska.


Navyše v skutočnosti tieto administratívne jednotky dostali štatút a formu národných štátnych útvarov. Opäť sa pýtam sám seba: prečo bolo potrebné dávať také štedré dary, o akých sa tým najhorlivejším nacionalistom predtým ani nesnívalo, a dokonca dať republikám právo odtrhnúť sa od jednotného štátu bez akýchkoľvek podmienok?


Na prvý pohľad je to vo všeobecnosti nepochopiteľné, nejaké šialenstvo. Ale to je len na prvý pohľad. Existuje vysvetlenie. Po revolúcii bolo hlavnou úlohou boľševikov zostať pri moci za každú cenu, presne za každú cenu. Kvôli tomu urobili všetko: tak pre ponižujúce podmienky Brestského mieru v čase, keď cisárske Nemecko a jeho spojenci boli v ťažkej vojenskej a ekonomickej situácii, a výsledok prvej svetovej vojny bol vlastne vopred rozhodnutý. a na uspokojenie akýchkoľvek požiadaviek, akýchkoľvek želaní od vonkajších nacionalistov v rámci krajiny.


Z hľadiska historického osudu Ruska a jeho národov sa leninské princípy budovania štátu ukázali ako nielen chyba, ale, ako sa hovorí, oveľa horšie ako chyba. Po rozpade ZSSR v roku 1991 to bolo úplne zrejmé.


Udalosti z minulosti sa, samozrejme, nedajú zmeniť, ale musíme o nich aspoň priamo a úprimne hovoriť, bez výhrad a bez akéhokoľvek politického podtextu. Vo svojom mene len dodám, že úvahy o súčasnej politickej situácii, akokoľvek veľkolepé, víťazné sa môžu zdať v konkrétnom okamihu, za žiadnych okolností nemožno a nemožno brať ako základ základných princípov štátnosti. .


Teraz nikoho z ničoho neobviňujem, situácia v krajine v tom čase a po občianskej vojne bola v predvečer neuveriteľne ťažká, kritická. Dnes chcem len povedať, že presne toto sa stalo. Toto je historický fakt. V skutočnosti, ako som už povedal, v dôsledku boľševickej politiky vznikla sovietska Ukrajina, ktorú možno aj dnes oprávnene nazvať „Ukrajinou pomenovanou po Vladimírovi Iľjičovi Leninovi“. Je jeho autorom a architektom. Plne to potvrdzujú archívne dokumenty vrátane tvrdých Leninových direktív o Donbase, ktorý bol na Ukrajinu doslova vtlačený. A teraz "vďační potomkovia" zbúrali pomníky Leninovi na Ukrajine. Tomu sa hovorí dekomunizácia.


Chcete dekomunizáciu? No, to nám celkom vyhovuje. Ale nie je potrebné, ako sa hovorí, zastaviť na polceste. Sme pripravení ukázať vám, čo pre Ukrajinu znamená skutočná dekomunizácia.


Keď sa vrátim k histórii problému, opakujem, že v roku 1922 vznikol ZSSR na území bývalej Ruskej ríše. Ale život sám okamžite ukázal, že je jednoducho nemožné zachovať také obrovské a zložité územie alebo ho spravovať na navrhovaných amorfných, v skutočnosti konfederačných princípoch. Boli úplne oddelení od reality aj historickej tradície.


Je prirodzené, že červený teror a rýchly prechod k stalinskej diktatúre, dominancia komunistickej ideológie a mocenský monopol Komunistickej strany, znárodňovanie a plánovaný systém národného hospodárstva – to všetko sa v skutočnosti zmenilo na jednoduchú deklaráciu, do formality, deklarované, no nefungujúce princípy štátneho systému. V skutočnosti zväzové republiky nemali žiadne suverénne práva, jednoducho neexistovali. Ale v praxi sa vytvoril prísne centralizovaný, absolútne unitárny štát.


Stalin totiž v praxi naplno realizoval nie Leninove, ale svoje vlastné predstavy o štruktúre štátu. Neurobil však zodpovedajúce zmeny v systémovotvorných dokumentoch, v Ústave krajiny, formálne neprepracoval proklamované leninské princípy budovania ZSSR. Áno, zrejme sa zdalo, že to nie je potrebné – v podmienkach totalitného režimu aj tak všetko fungovalo a navonok to vyzeralo krásne, príťažlivo až superdemokraticky.


A predsa, škoda, škoda, že sa nevyčistili tie základné, formálne právne základy, na ktorých bola postavená celá naša štátnosť, odporné, utopické, revolúciou inšpirované, no pre každú normálnu krajinu absolútne deštruktívne fantázie. včas. Nikto nemyslel na budúcnosť, ako sa to u nás často stávalo predtým.


Zdalo sa, že vedúci predstavitelia komunistickej strany si boli istí, že sa im podarilo sformovať pevný systém vlády, že svojou politikou konečne vyriešili národnostnú otázku. Ale falšovanie, nahrádzanie pojmov, manipulácia s verejným vedomím a klamstvo sú drahé. Bacil nacionalistických ambícií nezmizol a pôvodne položená mína, ktorá podkopáva imunitu štátu voči nákaze nacionalizmom, už len čakala v krídlach. Takáto baňa, opakujem, bola právom odtrhnúť sa od ZSSR.


V polovici 80. rokov sa na pozadí narastajúcich sociálno-ekonomických problémov prejavila zjavná kríza plánovaného hospodárstva, národnostná otázka, ktorej podstatou neboli nejaké očakávania a nenaplnené túžby národov únie, ale predovšetkým rastúca chúťky miestnych elít sa stále viac a viac zhoršovali.


Vedenie KSSZ sa však namiesto hĺbkovej analýzy situácie, prijímania adekvátnych opatrení, predovšetkým v ekonomike, ako aj postupnej, premyslenej, vyváženej transformácie politického systému a štátnej štruktúry, obmedzilo len na vyslovené slovné reči o obnove. leninský princíp národného sebaurčenia.


Navyše, v priebehu rozvíjajúceho sa boja o moc v samotnej komunistickej strane, každá z bojujúcich strán, aby rozšírila základňu podpory, začala bezmyšlienkovite podnecovať, podnecovať nacionalistické nálady, hrať sa na ne a sľubovať svojim potenciálnym podporovateľom čokoľvek. želajú si. Na pozadí povrchného a populistického klábosenia o demokracii a svetlej budúcnosti postavenej na trhovej alebo plánovanej ekonomike, no v podmienkach skutočného zbedačovania ľudí a totálneho nedostatku nikto z mocných ani nepomyslel na nevyhnutné tragické následky pre krajinu.


A potom sa úplne vydali po ceste vyšliapanej na úsvite vzniku ZSSR, aby uspokojili ambície nacionalistických elít vyrastených vo vlastných straníckych radoch, pričom zabudli, že KSSZ už nemá v rukách, a chvalabohu, také nástrojov na udržanie moci a samotnej krajiny ako diktatúry štátneho teroru stalinistického typu. A že aj povestná vedúca úloha partie ako ranná hmla mizne bez stopy priamo pred ich očami.


A v septembri 1989 bol na pléne ÚV KSSZ prijatý v podstate osudový dokument - takzvaná národná politika strany v moderných podmienkach, platforma KSSZ. Obsahoval tieto ustanovenia, budem citovať: "Zväzové republiky majú všetky práva zodpovedajúce ich postaveniu ako suverénne socialistické štáty."


Ešte jeden bod: "Najvyššie zastupiteľské orgány zväzových republík môžu protestovať a pozastaviť rozhodnutia a nariadenia zväzovej vlády na svojom území."


A na záver: "Každá zväzová republika má svoje občianstvo, ktoré platí pre všetkých jej obyvateľov."


Nebolo zrejmé, k čomu takéto formulácie a rozhodnutia povedú?


Teraz nie je čas, ani miesto, aby sme sa púšťali do otázok štátneho alebo ústavného práva, aby sme definovali samotný pojem občianstvo. No predsa sa vynára otázka: prečo bolo v tých už aj tak ťažkých podmienkach potrebné takto otriasť krajinou ešte viac? Faktom zostáva.


Dva roky pred rozpadom ZSSR bol jeho osud vlastne vopred daný. Teraz sú to radikáli a nacionalisti vrátane a predovšetkým na Ukrajine, ktorí si pripisujú zásluhy na získaní nezávislosti. Ako vidíme, vôbec to tak nie je. Historické, strategické chyby vodcov boľševikov, vedenia KSSZ, ktoré sa v rôznych obdobiach dopustili pri budovaní štátu, hospodárskej a národnej politike, viedli k rozpadu našej zjednotenej krajiny. Rozpad historického Ruska pod názvom ZSSR majú na svedomí.


Napriek všetkým týmto nespravodlivostiam, klamstvu a priamemu okrádanie Ruska, náš ľud, menovite ľud, spoznal novú geopolitickú realitu, ktorá vznikla po rozpade ZSSR, uznal nové nezávislé štáty. A nielen priznal – samotné Rusko, ktoré sa v tom čase nachádzalo v ťažkej situácii, pomáhalo svojim partnerom v SNŠ, vrátane ukrajinských kolegov, od ktorých hneď od okamihu nezávislosti začali prichádzať početné žiadosti o materiálnu podporu. A naša krajina poskytla takúto podporu s rešpektom k dôstojnosti a suverenite Ukrajiny.


Podľa odborných odhadov, ktoré potvrdzuje jednoduchý výpočet našich cien energií, objemu zvýhodnených úverov, ekonomických a obchodných preferencií, ktoré Rusko poskytlo Ukrajine, predstavoval celkový prínos pre ukrajinský rozpočet za obdobie rokov 1991 až 2013 cca. 250 miliárd dolárov.


Ale to nie je všetko. Do konca roku 1991 dlhové záväzky ZSSR voči zahraničným štátom a medzinárodným fondom predstavovali približne 100 miliárd dolárov. A pôvodne sa predpokladalo, že tieto pôžičky budú solidárne vracať všetky republiky bývalého ZSSR v pomere k ich ekonomickému potenciálu. Rusko však vzalo na seba splatenie celého sovietskeho dlhu a splatilo ho v plnej výške. Tento proces dokončili v roku 2017.


Na oplátku sa nové nezávislé štáty mali vzdať svojho podielu na sovietskych zahraničných aktívach a v decembri 1994 boli uzavreté zodpovedajúce dohody s Ukrajinou. Kyjev však tieto dohody neratifikoval a neskôr ich jednoducho odmietol splniť, pričom uplatnil nároky na diamantový fond, zlaté rezervy, ako aj majetok a iné aktíva bývalého ZSSR v zahraničí.


A napriek tomu, napriek známym problémom, Rusko vždy spolupracovalo s Ukrajinou otvorene, čestne a opakujem, s rešpektom k jej záujmom, rozvinuli sa naše väzby v rôznych oblastiach. V roku 2011 tak bilaterálny obchodný obrat presiahol 50 miliárd USD. Poznamenávam, že objem obchodu Ukrajiny so všetkými krajinami EÚ v roku 2019, teda ešte pred pandémiou, bol nižší ako tento ukazovateľ.


Zároveň bolo evidentné, že ukrajinské úrady radšej konali tak, aby mali všetky práva a výhody vo vzťahoch s Ruskom, ale nevznikli im žiadne povinnosti.


Namiesto partnerstva začala prevládať závislosť, ktorá zo strany kyjevských úradov niekedy nadobudla absolútne bezradný charakter. Stačí pripomenúť permanentné vydieranie v oblasti tranzitu energie a banálne krádeže plynu.


Doplním, že Kyjev sa pokúsil využiť dialóg s Ruskom ako zámienku na vyjednávanie so Západom, vydieral ho zblížením s Moskvou, pričom si vyradil preferencie: vraj inak bude ruský vplyv na Ukrajinu rásť.


Zároveň ukrajinské úrady spočiatku, to chcem zdôrazniť, už od prvých krokov začali budovať svoju štátnosť na popieraní všetkého, čo nás spája, snažili sa deformovať vedomie, historickú pamäť milióny ľudí, celé generácie žijúce na Ukrajine. Niet divu, že ukrajinská spoločnosť čelila nárastu extrémneho nacionalizmu, ktorý rýchlo nadobudol podobu agresívnej rusofóbie a neonacizmu. Preto účasť ukrajinských nacionalistov a neonacistov v teroristických gangoch na severnom Kaukaze a čoraz hlasnejšie územné nároky voči Rusku.


Svoju úlohu zohrali aj externé sily, ktoré si pomocou rozsiahlej siete mimovládnych organizácií a špeciálnych služieb rozrástli na Ukrajine klientelu a presadili jej predstaviteľov k moci.


Je tiež dôležité pochopiť, že Ukrajina v skutočnosti nikdy nemala stabilnú tradíciu svojej skutočnej štátnosti. A od roku 1991 sa vydala cestou mechanického kopírovania cudzích modelov, odrezaných od histórie aj ukrajinskej reality. Politické štátne inštitúcie sa neustále pretvárali tak, aby vyhovovali rýchlo vzniknutým klanom s vlastnými sebeckými záujmami, ktoré nemali nič spoločné so záujmami obyvateľov Ukrajiny.


Celý zmysel takzvanej prozápadnej civilizačnej voľby ukrajinskej oligarchickej vlády bol a nie je vytvoriť lepšie podmienky pre blaho ľudí, ale podriadene poskytovať služby geopolitickým rivalom Ruska, ušetriť miliardy dolárov. ukradnuté Ukrajincom a ukryté oligarchami na účtoch v západných bankách.


Niektoré priemyselné finančné skupiny, ktoré si zobrali na udržanie strany a politiky, sa spočiatku spoliehali na nacionalistov a radikálov. Iní verbálne obhajovali dobré vzťahy s Ruskom za kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a dostali sa k moci s pomocou hlasov občanov, ktorí takéto snahy úprimne podporovali, vrátane miliónov obyvateľov juhovýchodu. Ale keď dostali posty, pozície, okamžite zradili svojich voličov, vzdali sa svojich volebných sľubov a robili skutočnú politiku pod diktátom radikálov, niekedy prenasledovali svojich včerajších spojencov - tie verejné organizácie, ktoré obhajovali bilingvizmus, za spoluprácu s Ruskom. Využili to, že ľudia, ktorí ich podporovali, sú spravidla zákonití, umiernení, zvyknutí dôverovať úradom, na rozdiel od radikálov neprejavia agresivitu,


Radikáli sa na druhej strane stali drzými, ich nároky rok čo rok rástli. Ukázalo sa, že je pre nich ľahké znovu a znovu vnucovať svoju vôľu slabej vláde, ktorá sama bola infikovaná vírusom nacionalizmu a korupcie a obratne nahradila skutočné kultúrne, ekonomické, sociálne záujmy ľudí, skutočnú suverenitu. Ukrajiny s rôznymi druhmi špekulácií na národnej pôde a externých etnografických nástrojov.


Stabilná štátnosť na Ukrajine sa nevyvinula a politické, volebné procedúry slúžia len ako zásterka, clona na prerozdelenie moci a majetku medzi rôzne oligarchické klany.


Korupcia, ktorá je nepochybne výzvou a problémom mnohých krajín vrátane Ruska, nadobudla na Ukrajine zvláštny charakter. Doslova to preniklo a rozleptalo ukrajinskú štátnosť, celý systém, všetky zložky moci. Radikáli využili oprávnenú nespokojnosť ľudí, osedlali protest a v roku 2014 priviedli Majdan k štátnemu prevratu. Zároveň dostávali priamu pomoc od cudzích štátov. Materiálna podpora takzvaného protestného tábora na Námestí nezávislosti v Kyjeve od americkej ambasády dosahovala podľa správ jeden milión dolárov denne. Ďalšie veľmi vysoké sumy boli nehanebne prevedené priamo na bankové účty opozičných lídrov. A išlo o desiatky miliónov dolárov. A ako veľmi sa to skutočne dotklo ľudí, rodín tých kto zomrel pri stretoch vyvolaných na uliciach a námestiach Kyjeva a iných miest? Je lepšie sa na to nepýtať.


Radikáli, ktorí sa chopili moci, zorganizovali prenasledovanie, skutočný teror proti tým, ktorí boli proti protiústavným krokom. Politici, novinári, verejné osobnosti boli zosmiešňovaní, boli verejne ponižovaní. Ukrajinské mestá zachvátila vlna pogromov a násilia, séria vrážd na vysokej úrovni a bez trestu. Bez chvenia je nemožné spomenúť si na hroznú tragédiu v Odese, kde boli účastníci pokojného protestu brutálne zavraždení a zaživa upálení v Dome odborov. Zločinci, ktorí spáchali toto zverstvo, nie sú potrestaní a nikto ich nehľadá. Ale poznáme ich po mene a urobíme všetko pre to, aby sme ich potrestali, našli a postavili pred súd.


Majdan nepriblížil Ukrajinu k demokracii a pokroku. Po vykonaní štátneho prevratu nacionalisti a politické sily, ktoré ich podporovali, napokon ustáli situáciu a zatlačili Ukrajinu do priepasti občianskej vojny. Osem rokov po týchto udalostiach je krajina rozdelená. Ukrajina zažíva akútnu sociálno-ekonomickú krízu.


Podľa medzinárodných organizácií bolo v roku 2019 takmer šesť miliónov Ukrajincov, zdôrazňujem, že je to asi 15 percent, nie však práceschopných, ale celého obyvateľstva krajiny, nútených odísť za prácou do zahraničia. A často spravidla za denný nekvalifikovaný zárobok. Orientačný je aj nasledujúci fakt: od roku 2020 opustilo krajinu počas pandémie vyše 60 000 lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov.


Od roku 2014 sa tarify za dodávku vody zvýšili takmer o tretinu, za elektrinu - niekoľkonásobne, za plyn pre domácnosti - desaťnásobne. Mnoho ľudí jednoducho nemá peniaze na zaplatenie energií, musia doslova prežiť.


Čo sa stalo? Prečo sa to všetko deje? Odpoveď je zrejmá: pretože veno, prijaté nielen zo sovietskej éry, ale aj z Ruskej ríše, bolo premrhané a vzaté do vreciek. Stratili sa desiatky a stovky tisíc pracovných miest, čo okrem iného aj vďaka úzkej spolupráci s Ruskom prinieslo ľuďom stabilný príjem a prinieslo dane do štátnej pokladnice. Odvetvia ako strojárstvo, prístrojová technika, elektronika, lodiarstvo či letecká výroba buď ležia bokom, alebo sú úplne zničené a vlastne boli kedysi hrdé nielen na Ukrajinu, ale na celý Sovietsky zväz.


V roku 2021 bol zlikvidovaný Černomorský lodiarsky závod v Nikolajeve, kde boli za Kataríny II. založené prvé lodenice. Slávny koncern Antonov od roku 2016 nevyrobil ani jedno sériové lietadlo a závod Južmaš, ktorý sa špecializoval na výrobu raketovej a vesmírnej techniky, bol podobne ako oceliareň Kremenčug na pokraji bankrotu. Tento smutný zoznam pokračuje.


Pokiaľ ide o systém prepravy plynu, ktorý vytvoril celý Sovietsky zväz, je taký schátralý, že jeho prevádzka je spojená s veľkými rizikami a environmentálnymi nákladmi.


A v tejto súvislosti sa vynára otázka: je chudoba, beznádej, strata priemyselného a technologického potenciálu – to je práve tá prozápadná civilizačná voľba, ktorá už dlhé roky oblbuje a ohlupuje milióny ľudí a sľubuje im raj?


V skutočnosti to všetko viedlo k tomu, že kolaps ukrajinskej ekonomiky je sprevádzaný priamym okrádaním občanov krajiny a samotná Ukrajina bola jednoducho riadená vonkajšou kontrolou. Vykonáva sa nielen na objednávku západných metropol, ale, ako sa hovorí, aj priamo na mieste – prostredníctvom celej siete zahraničných poradcov, mimovládnych organizácií a iných inštitúcií dislokovaných na Ukrajine. Majú priamy vplyv na všetky najdôležitejšie personálne rozhodnutia, na všetky odvetvia a úrovne vlády: od centrálnej a dokonca až po mestskú, na hlavné štátne spoločnosti a korporácie, vrátane Naftogazu, Ukrenerga, Ukrajinských železníc, Ukroboronpromu, Ukrposhta, Správa námorných prístavov Ukrajiny.


Na Ukrajine jednoducho neexistuje nezávislý súd. Kyjevské úrady dali na žiadosť Západu predstaviteľom medzinárodných organizácií prednostné právo na výber členov najvyšších súdnych orgánov - Súdnej rady a Kvalifikačnej komisie sudcov.


Veľvyslanectvo USA okrem toho priamo kontroluje Národnú agentúru pre prevenciu korupcie, Národný protikorupčný úrad, Špecializovanú protikorupčnú prokuratúru a Najvyšší protikorupčný súd. To všetko sa deje pod hodnovernou zámienkou na zvýšenie účinnosti boja proti korupcii. Dobre, ale kde sú výsledky? Korupcia kvitla tak bujne a kvitne viac ako kedykoľvek predtým.


Uvedomujú si všetky tieto manažérske metódy aj samotní Ukrajinci? Chápu, že ich krajina nie je ani pod politickým a ekonomickým protektorátom, ale zredukovaná na úroveň kolónie s bábkovým režimom? Privatizácia štátu viedla k tomu, že vláda, ktorá si hovorí „moc vlastencov“, stratila národný charakter a dôsledne vedie vec k úplnej desuverenizácii krajiny.


Kurz smerom k derusifikácii a nútenej asimilácii pokračuje. Najvyššia rada vydáva stále nové diskriminačné akty, v platnosti je už zákon o takzvaných domorodých obyvateľoch. Ľuďom, ktorí sa považujú za Rusov a chceli by si zachovať svoju identitu, jazyk, kultúru, bolo jasne povedané, že sú na Ukrajine cudzinci.


V súlade so zákonmi o výchove a vzdelávaní a o fungovaní ukrajinského jazyka ako štátneho jazyka je ruština vylúčená zo škôl, zo všetkých verejných sfér až po bežné obchody. Zákon o takzvanej lustrácii, „očisťovaní“ moci, umožnil vysporiadať sa so závadnými štátnymi zamestnancami.


Množia sa činy, ktoré dávajú ukrajinským orgánom činným v trestnom konaní dôvod na tvrdé potláčanie slobody prejavu, nesúhlasu a prenasledovania opozície. Svet pozná smutnú prax jednostranných nezákonných sankcií voči iným štátom, zahraničným fyzickým a právnickým osobám. Na Ukrajine prekonali svojich západných kurátorov a vymysleli taký nástroj, ako sú sankcie voči vlastným občanom, podnikom, televíznym kanálom, iným médiám a dokonca aj poslancom parlamentu.


V Kyjeve pokračujú v príprave represálií proti Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu. A nejde o emocionálne hodnotenie, o tom svedčia konkrétne rozhodnutia a dokumenty. Ukrajinské úrady cynicky premenili tragédiu cirkevnej schizmy na nástroj štátnej politiky. Súčasné vedenie krajiny nereaguje na žiadosti občanov Ukrajiny o zrušenie zákonov, ktoré porušujú práva veriacich. Rada navyše zaregistrovala nové návrhy zákonov namierené proti duchovenstvu a miliónom farníkov Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu.


Samostatne poviem o Kryme. Obyvatelia polostrova sa slobodne rozhodli – byť spolu s Ruskom. Kyjevské úrady nemajú nič proti tejto jasnej a jasnej vôli ľudu, preto sa spoliehajú na agresívne akcie, na aktiváciu extrémistických buniek vrátane radikálnych islamských organizácií, na infiltráciu sabotážnych skupín s cieľom páchať teroristické útoky na kritickú infraštruktúru, uniesť ruských občanov. Máme priame dôkazy, že takéto agresívne akcie sa robia s podporou cudzích spravodajských služieb.


V marci 2021 Ukrajina prijala novú vojenskú stratégiu. Tento dokument je takmer celý venovaný konfrontácii s Ruskom, jeho cieľom je vtiahnuť cudzie štáty do konfliktu s našou krajinou. Stratégia navrhuje organizáciu na ruskom Kryme a na území Donbasu v skutočnosti teroristické podzemie. Vystihuje aj kontúry navrhovanej vojny a mala by sa skončiť, ako sa dnešným kyjevským stratégom zdá, budem ďalej citovať – „s pomocou medzinárodného spoločenstva za výhodných podmienok pre Ukrajinu“. A tiež, ako sa dnes hovorí v Kyjeve, aj tu citujem, počúvajte pozorne, prosím, „s vojenskou podporou svetového spoločenstva v geopolitickej konfrontácii s Ruskou federáciou“. V skutočnosti to nie je nič iné ako príprava na nepriateľské akcie proti našej krajine – proti Rusku.


Vieme tiež, že už zazneli vyhlásenia, že Ukrajina sa chystá vytvoriť vlastné jadrové zbrane, a nie je to prázdna drzosť. Ukrajina skutočne stále disponuje sovietskymi jadrovými technológiami a prostriedkami na dodávanie takýchto zbraní, vrátane letectva, ako aj operačno-taktických rakiet Tochka-U, tiež sovietskej konštrukcie, s dosahom viac ako 100 kilometrov. Ale urobia viac, je to len otázka času. Existujú nevybavené veci zo sovietskej éry.


Pre Ukrajinu tak bude oveľa jednoduchšie získať taktické jadrové zbrane ako pre niektoré iné štáty, nebudem ich teraz menovať, kto vlastne takýto vývoj vedie, najmä v prípade technologickej podpory zo zahraničia. A ani to by sme nemali vylúčiť.


S objavením sa zbraní hromadného ničenia na Ukrajine sa situácia vo svete, v Európe, najmä pre nás, pre Rusko, zmení najradikálnejším spôsobom. Nemôžeme nereagovať na toto skutočné nebezpečenstvo, najmä opakujem, že západní patróni môžu prispieť k objaveniu sa takýchto zbraní na Ukrajine, aby vytvorili ďalšiu hrozbu pre našu krajinu. Vidíme, ako vytrvalo sa uskutočňuje vojenské pumpovanie kyjevského režimu. Len Spojené štáty americké od roku 2014 vyčlenili miliardy dolárov na tieto účely, vrátane dodávok zbraní, vybavenia a školenia špecialistov. V posledných mesiacoch prichádzajú západné zbrane na Ukrajinu len v nepretržitom prúde, vyzývavo, pred celým svetom. Činnosť ozbrojených síl a špeciálnych služieb Ukrajiny vedú zahraniční poradcovia, to veľmi dobre vieme.


V posledných rokoch sa pod zámienkou cvičení na území Ukrajiny takmer neustále nachádzajú vojenské kontingenty krajín NATO. Systém velenia a riadenia ukrajinských jednotiek je už integrovaný so systémami NATO. To znamená, že velenie ukrajinským ozbrojeným silám, dokonca aj jednotlivým jednotkám a podjednotkám, možno priamo vykonávať z veliteľstva NATO.


Spojené štáty a NATO začali s nehanebným rozvojom územia Ukrajiny ako divadla potenciálnych vojenských operácií. Pravidelné spoločné cvičenia majú jasné protiruské zameranie. Len v minulom roku sa ich zúčastnilo viac ako 23 000 vojakov a vyše tisíc kusov techniky.


Už bol prijatý zákon o prijatí ozbrojených síl iných štátov v roku 2022 na územie Ukrajiny na účasť na mnohonárodných cvičeniach. Je jasné, že hovoríme predovšetkým o jednotkách NATO. Na budúci rok je naplánovaných aspoň desať takýchto spoločných manévrov.


Je zrejmé, že takéto udalosti slúžia ako zásterka pre rýchle vybudovanie vojenského zoskupenia NATO na území Ukrajiny. Navyše, sieť letísk modernizovaná s pomocou Američanov - Boryspil, Ivano-Frankivsk, Chuguev, Odessa atď. - je schopná zabezpečiť presun vojenských jednotiek v čo najkratšom čase. Vzdušný priestor Ukrajiny je otvorený pre lety amerických strategických a prieskumných lietadiel, bezpilotných lietadiel, ktoré sa používajú na monitorovanie územia Ruska.


Doplním, že námorné operačné stredisko v Očakove, vybudované Američanmi, umožňuje zabezpečiť akcie lodí NATO, vrátane ich použitia veľmi presných zbraní proti ruskej Čiernomorskej flotile a našej infraštruktúre pozdĺž celého Čierneho mora. Morské pobrežie.


Kedysi mali Spojené štáty v úmysle vytvoriť podobné zariadenia na Kryme, Krymčania a Sevastopoľ však tieto plány zmarili. Toto si budeme vždy pamätať.


Opakujem, dnes je nasadené také stredisko, rozmiestnené je už v Ochakove. Pripomeniem, že v 18. storočí o toto mesto bojovali vojaci Alexandra Suvorova. Vďaka ich odvahe sa stal súčasťou Ruska. Potom, v 18. storočí, sa krajiny oblasti Čierneho mora, pripojené k Rusku v dôsledku vojen s Osmanskou ríšou, nazývali Novorossiya. Teraz sa snažia zabudnúť na tieto míľniky histórie, ako aj na mená štátnych vojenských osobností Ruskej ríše, bez ktorých práce by moderná Ukrajina nemala veľa veľkých miest a dokonca ani samotný východ do Čierneho mora.


Nedávno v Poltave zbúrali pomník Alexandra Suvorova. čo povieš? Vzdať sa vlastnej minulosti? Z takzvaného koloniálneho dedičstva Ruskej ríše? Tak tu buďte dôslední.


Ďalej. Podotýkam, že článok 17 ústavy Ukrajiny nedovoľuje rozmiestnenie cudzích vojenských základní na jej území. Ale ukázalo sa, že ide len o konvenciu, ktorá sa dá ľahko obísť.


Na Ukrajine sú rozmiestnené vzdelávacie a výcvikové misie krajín NATO. V skutočnosti sú to už zahraničné vojenské základne. Jednoducho základňu nazvali „misia“ a hotovo.


Kyjev dlhodobo hlása strategický kurz smerom k vstupu do NATO. Áno, samozrejme, každá krajina má právo zvoliť si vlastný bezpečnostný systém a uzatvárať vojenské spojenectvá. A všetko sa zdá byť tak, ak nie na jedno „ale“. Medzinárodné dokumenty výslovne zaznamenávajú princíp rovnakej a nedeliteľnej bezpečnosti, ktorý, ako je známe, zahŕňa záväzky neposilňovať svoju bezpečnosť na úkor bezpečnosti iných štátov. Môžem tu poukázať aj na Chartu európskej bezpečnosti OBSE z roku 1999, ktorá bola prijatá v Istanbule, a na Astanskú deklaráciu OBSE z roku 2010.


Inými slovami, výber spôsobov zaistenia bezpečnosti by nemal predstavovať hrozbu pre ostatné štáty a vstup Ukrajiny do NATO je priamou hrozbou pre bezpečnosť Ruska.


Pripomínam, že ešte v apríli 2008 na bukurešťskom summite Severoatlantickej aliancie Spojené štáty presadili rozhodnutie, že Ukrajina a mimochodom aj Gruzínsko sa stanú členmi NATO. Mnohí európski spojenci Spojených štátov si už dobre uvedomovali všetky riziká takejto vyhliadky, no boli nútení vyrovnať sa s vôľou svojho staršieho partnera. Američania ich jednoducho využili na realizáciu vyslovenej protiruskej politiky.


Viaceré členské štáty Aliancie sú stále veľmi skeptické voči vystúpeniu Ukrajiny v NATO. Zároveň z niektorých európskych metropol dostávame signál: „Čo prežívate? Nestane sa to doslova zajtra.“ V skutočnosti o tom hovoria aj naši americkí partneri. „Dobre,“ odpovedáme, „nie zajtra, takže pozajtra. Čo to mení v historickej perspektíve? V podstate nič."


Navyše poznáme postoj a slová vedenia Spojených štátov, že aktívne nepriateľské akcie na východe Ukrajiny nevylučujú možnosť vstupu tejto krajiny do NATO, ak dokáže splniť kritériá Severoatlantickej aliancie a poraziť korupciu.


Zároveň sa nás snažia znova a znova presviedčať, že NATO je mierumilovná a čisto obranná aliancia. Akože, Rusku nehrozia žiadne hrozby. Opäť sa ponúknu, že prehovoria. Ale poznáme skutočnú hodnotu takýchto slov. V roku 1990, keď sa diskutovalo o otázke zjednotenia Nemecka, sovietske vedenie prisľúbilo zo strany USA, že nedôjde k predĺženiu jurisdikcie NATO ani vojenskej prítomnosti o jeden palec na východ. A že zjednotenie Nemecka nepovedie k šíreniu vojenskej organizácie NATO na Východ. Tento citát.


Rozprávali sa, dávali slovné ubezpečenia a všetko sa ukázalo ako prázdna fráza. Neskôr sme boli ubezpečení, že vstup krajín strednej a východnej Európy do NATO len zlepší vzťahy s Moskvou, zbaví tieto krajiny obáv z ťažkého historického dedičstva, ba navyše vytvorí pás štátov priateľských k Rusku. .


Všetko dopadlo presne naopak. Orgány niektorých východoeurópskych krajín obchodujúcich s rusofóbiou vniesli do Aliancie svoje komplexy a stereotypy o ruskej hrozbe, trvali na budovaní potenciálu kolektívnej obrany, ktorý by mal byť nasadený predovšetkým proti Rusku. Navyše sa to stalo v 90. rokoch a začiatkom 20. storočia, keď vďaka otvorenosti a našej dobrej vôli boli vzťahy medzi Ruskom a Západom na vysokej úrovni.


Rusko si splnilo všetky svoje záväzky, vrátane stiahnutia vojsk z Nemecka, zo štátov strednej a východnej Európy, a tak obrovskou mierou prispelo k prekonaniu dedičstva studenej vojny. Dôsledne sme navrhovali rôzne možnosti spolupráce, a to aj vo formáte Rady Rusko – NATO a OBSE.


Navyše teraz poviem to, čo som nikdy verejne nepovedal, poviem to prvýkrát. V roku 2000, počas návštevy odchádzajúceho amerického prezidenta Billa Clintona v Moskve, som sa ho opýtal: "Ako by sa Amerika cítila, keby prijala Rusko do NATO?"


Nebudem prezrádzať všetky detaily toho rozhovoru, ale reakcia na moju otázku vyzerala, povedzme, veľmi rezervovane a to, ako Američania na túto príležitosť skutočne zareagovali, je v skutočnosti vidieť na ich praktických krokoch smerom k našej krajine. Ide o otvorenú podporu teroristom na Severnom Kaukaze, ignorovanie našich požiadaviek a bezpečnostných obáv pri rozširovaní NATO, odstúpenie od zmluvy ABM atď. Človek sa chce opýtať: prečo, prečo to všetko, načo? Nechcete nás vidieť ako priateľov a spojencov, ale prečo si z nás robiť nepriateľa?


Je len jedna odpoveď: nejde o náš politický režim, nejde o niečo iné, jednoducho nepotrebujú takú veľkú samostatnú krajinu, akou je Rusko. Toto je odpoveď na všetky otázky. Z toho pramení tradičná americká politika voči Rusku. Preto postoj ku všetkým našim návrhom v oblasti bezpečnosti.


Dnes stačí jeden pohľad na mapu, aby ste videli, ako západné krajiny „dodržali“ svoj sľub, že zabránia NATO v pohybe na východ. Len podvádzali. Dostali sme päť vĺn rozširovania NATO jednu po druhej. V roku 1999 boli do Aliancie prijaté Poľsko, Česká republika, Maďarsko, v roku 2004 Bulharsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko, v roku 2009 Albánsko a Chorvátsko, v roku 2017 Čierna Hora, v roku 2020 Severné Macedónsko .


V dôsledku toho sa Aliancia a jej vojenská infraštruktúra dostali priamo k hraniciam Ruska. Tá sa stala jednou z kľúčových príčin európskej bezpečnostnej krízy, mala najnegatívnejší dopad na celý systém medzinárodných vzťahov a viedla k strate vzájomnej dôvery.


Situácia sa naďalej zhoršuje, a to aj v strategickej oblasti. V Rumunsku a Poľsku sa tak v rámci amerického projektu na vytvorenie globálneho systému protiraketovej obrany rozmiestňujú pozičné oblasti pre antirakety. Je dobre známe, že odpaľovacie zariadenia, ktoré sa tu nachádzajú, môžu byť použité pre riadené strely Tomahawk - útočné útočné systémy.


Okrem toho Spojené štáty americké vyvíjajú univerzálnu raketu Standard-6, ktorá spolu s riešením problémov protivzdušnej obrany a protiraketovej obrany dokáže zasiahnuť pozemné aj povrchové ciele. To znamená, že údajne obranný systém protiraketovej obrany USA sa rozširuje a objavujú sa nové útočné schopnosti.


Informácie, ktoré máme, dávajú všetky dôvody domnievať sa, že vstup Ukrajiny do NATO a následné rozmiestnenie zariadení NATO tu je samozrejmosťou, je to otázka času. Jasne chápeme, že pri takomto scenári sa úroveň vojenských hrozieb pre Rusko dramaticky, mnohonásobne zvýši. A zvlášť si všímam, že nebezpečenstvo náhleho úderu proti našej krajine sa mnohonásobne zvýši.


Dovoľte mi vysvetliť, že americké strategické plánovacie dokumenty (dokumenty!) obsahujú možnosť takzvaného preventívneho úderu proti raketovým systémom nepriateľa. A kto je hlavným nepriateľom pre USA a NATO, tiež vieme. Je to Rusko. Dokumenty NATO oficiálne vyhlasujú našu krajinu za hlavnú hrozbu pre euroatlantickú bezpečnosť. A Ukrajina poslúži ako odrazový mostík pre takýto štrajk. Keby o tom počuli naši predkovia, pravdepodobne by tomu jednoducho neverili. A dnes sa nám tomu nechce veriť, ale je to tak. Chcem, aby to pochopili v Rusku aj na Ukrajine.


Mnohé ukrajinské letiská sa nachádzajú blízko našich hraníc. Tu umiestnené taktické lietadlá NATO, vrátane nosičov vysoko presných zbraní, budú môcť zasiahnuť naše územie až do hĺbky línie Volgograd-Kazan-Samara-Astrachaň. Rozmiestnenie prostriedkov radarového prieskumu na území Ukrajiny umožní NATO prísne kontrolovať vzdušný priestor Ruska až po Ural.


Napokon, po tom, čo Spojené štáty porušili Zmluvu o jadrových silách stredného doletu, Pentagon už otvorene vyvíja celý rad pozemných úderných zbraní vrátane balistických rakiet schopných zasiahnuť ciele na vzdialenosť až 5 500 kilometrov. Ak budú takéto systémy nasadené na Ukrajine, budú schopné zasiahnuť objekty na celom európskom území Ruska, ako aj za Uralom. Čas letu do Moskvy pre riadené strely Tomahawk bude menej ako 35 minút, pre balistické strely z oblasti Charkova - 7-8 minút a pre hypersonické úderné zbrane - 4-5 minút. Toto sa nazýva priamo „nôž na hrdlo“. A nepochybne očakávajú, že budú tieto plány realizovať rovnakým spôsobom, ako to robili opakovane v minulých rokoch, rozširovaním NATO na východ, presúvaním vojenskej infraštruktúry a vybavenia k ruským hraniciam, úplne ignorujúc naše obavy, protesty a varovania. Prepáčte, len na nich pľuli a robili si, čo chceli, čo uznali za vhodné.


A samozrejme sa mienia aj naďalej správať podľa známeho porekadla - "Pes šteká, ale karavána ide ďalej." Hneď poviem, že sme s tým nesúhlasili a nikdy súhlasiť nebudeme. Zároveň Rusko vždy presadzovalo a presadzuje, aby sa najťažšie problémy riešili politickými a diplomatickými metódami pri rokovacom stole.


Sme si dobre vedomí našej kolosálnej zodpovednosti za regionálnu a globálnu stabilitu. V roku 2008 Rusko predložilo iniciatívu na uzavretie Zmluvy o európskej bezpečnosti. Jeho zmyslom bolo, že ani jeden štát a ani jedna medzinárodná organizácia v euroatlantickom priestore nemôže posilniť svoju bezpečnosť na úkor bezpečnosti iných. Náš návrh bol však z ničoho nič zamietnutý: dovoliť Rusku obmedziť činnosť NATO je vraj nemožné.


Navyše nám bolo výslovne povedané, že len členovia Severoatlantickej aliancie môžu mať právne záväzné bezpečnostné záruky.


V decembri minulého roka sme našim západným partnerom odovzdali návrh zmluvy medzi Ruskou federáciou a Spojenými štátmi americkými o bezpečnostných zárukách, ako aj návrh dohody o opatreniach na zaistenie bezpečnosti Ruskej federácie a členských štátov NATO.


V reakcii USA a NATO zaznelo veľa bežných slov. Boli tam aj racionálne zrnká, ale to všetko sa týkalo menších bodov a vyzeralo to ako pokus ukončiť túto otázku a odviesť diskusiu na stranu.


Odpovedali sme na to primeraným spôsobom, pričom sme zdôraznili, že sme pripravení ísť cestou rokovaní, avšak pod podmienkou, že všetky otázky sa budú posudzovať ako celok, ako balík, bez toho, aby sme boli oddelení od hlavných, základných ruských návrhov. A obsahujú tri kľúčové body. Prvým je zabrániť ďalšiemu rozširovaniu NATO. Druhým je odmietnutie Aliancie rozmiestniť útočné zbraňové systémy na ruských hraniciach. A napokon návrat vojenského potenciálu a infraštruktúry bloku v Európe do stavu z roku 1997, kedy bol podpísaný Zakladajúci akt Rusko-NATO.


Práve tieto naše zásadné návrhy boli ignorované. Západní partneri, opakujem, opäť vyslovili naučené vzorce, že každý štát má právo slobodne si zvoliť spôsoby zaistenia svojej bezpečnosti a vstupovať do akýchkoľvek vojenských aliancií a aliancií. To znamená, že na ich postoji sa nič nezmenilo, zaznievajú tie isté odkazy na povestnú politiku „otvorených dverí“ NATO. Navyše sa nás opäť snažia vydierať, opäť hrozia sankciami, ktoré, mimochodom, ešte zavedú, keď sa posilní suverenita Ruska a narastie sila našich ozbrojených síl. A zámienka na ďalší sankčný útok sa vždy nájde alebo jednoducho vyrobí, bez ohľadu na situáciu na Ukrajine. Existuje len jeden cieľ - obmedziť rozvoj Ruska. A urobia to, tak ako predtým, dokonca bez akejkoľvek formálnej zámienky, len preto ...


Chcel by som jasne povedať, úprimne, v súčasnej situácii, keď naše návrhy na rovnocenný dialóg o zásadných otázkach zostali v skutočnosti nezodpovedané Spojenými štátmi a NATO, keď úroveň ohrozenia našej krajiny výrazne narastá, má Rusko plné právo prijať odvetné opatrenia na zaistenie vlastnej bezpečnosti. To je presne to, čo urobíme.


Pokiaľ ide o stav vecí na Donbase, vidíme, že vládnuca elita v Kyjeve neustále a verejne deklaruje svoju neochotu realizovať minský balík opatrení na vyriešenie konfliktu a nemá záujem o mierové riešenie. Naopak, pokúša sa opäť zorganizovať bleskovú vojnu na Donbase, ako sa to už stalo v rokoch 2014 a 2015. Ako sa tieto dobrodružstvá vtedy skončili, si pamätáme.


Teraz prakticky neprejde jediný deň bez ostreľovania osád na Donbase. Vytvorená veľká vojenská skupina neustále používa útočné drony, ťažkú ​​techniku, rakety, delostrelectvo a viacnásobné raketomety. Zabíjanie civilistov, blokáda, zosmiešňovanie ľudí vrátane detí, žien, starých ľudí neprestáva. Ako hovoríme, toto nemá konca kraja.


A takzvaný civilizovaný svet, ktorého sa naši západní kolegovia samozvaným spôsobom deklarovali ako jeho jediní predstavitelia, si to radšej nevšíma, akoby celá táto hrôza, genocída, ktorej sú vystavené takmer 4 milióny ľudí, nevnímala. existujú, a to len preto, že títo ľudia nesúhlasili s podporovaným západným prevratom na Ukrajine v roku 2014, postavili sa proti povýšeniu do hodnosti štátneho hnutia v smere jaskyne a agresívnemu nacionalizmu a neonacizmu. A bojujú za svoje základné práva – žiť na vlastnej pôde, hovoriť vlastným jazykom, zachovať si svoju kultúru a tradície.


Ako dlho môže táto tragédia pokračovať? Ako dlho to ešte vydržíte? Rusko urobilo všetko pre zachovanie územnej celistvosti Ukrajiny, celé tie roky vytrvalo a trpezlivo bojovalo za implementáciu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. v Donbase.


Všetko je márne. Prezidenti a poslanci rady sa menia, ale podstata, agresívny, nacionalistický charakter samotného režimu, ktorý sa chopil moci v Kyjeve, sa nemení. Je to úplne a úplne produktom štátneho prevratu z roku 2014 a tí, ktorí sa vtedy dali na cestu násilia, krviprelievania, bezprávia nepoznali a neuznávajú žiadne iné riešenie otázky Donbasu, okrem vojenského.


V tejto súvislosti považujem za potrebné prijať už dlho očakávané rozhodnutie o okamžitom uznaní nezávislosti a suverenity Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky.


Žiadam Federálne zhromaždenie Ruskej federácie, aby podporilo toto rozhodnutie a následne ratifikovalo zmluvu o priateľstve a vzájomnej pomoci s oboma republikami. Tieto dva dokumenty budú pripravené a podpísané vo veľmi blízkej budúcnosti.


A od tých, ktorí sa zmocnili a držia moci v Kyjeve, požadujeme okamžité zastavenie bojov. V opačnom prípade bude mať všetku zodpovednosť za prípadné pokračovanie krviprelievania výlučne na svedomí režim vládnuci na území Ukrajiny.


Oznamujúc rozhodnutia prijaté dnes, som presvedčený o podpore občanov Ruska, všetkých vlasteneckých síl krajiny.


Ďakujem za Vašu pozornos&#

„**Moderná Ukrajina bola úplne vytvorená Ruskom“: úplný prepis Putinovho prejavu o uznaní DĽR a LĽR** Vážení občania Ruska! Drahí priatelia! Témou môjho prejavu sú udalosti na Ukrajine a prečo je to pre nás, pre Rusko také dôležité. Samozrejme, moja výzva smeruje aj k našim krajanom na Ukrajine. Budete musieť hovoriť podrobne a podrobne. Otázka je veľmi vážna. Situácia na Donbase opäť nadobudla kritický, akútny charakter. A dnes sa obraciam priamo na vás, aby som nielen zhodnotil, čo sa deje, ale aby som vás aj informoval o prijímaných rozhodnutiach, o prípadných ďalších krokoch v tomto smere. Dovoľte mi ešte raz zdôrazniť, že Ukrajina pre nás nie je len susedná krajina. Je neoddeliteľnou súčasťou našej vlastnej histórie, kultúry, duchovného priestoru. Sú to naši súdruhovia, príbuzní, medzi ktorými sú nielen kolegovia, priatelia, bývalí kolegovia, ale aj príbuzní, ľudia s nami spojení krvou, rodinnými väzbami. Obyvatelia juhozápadných historických staroruských krajín sa dlho nazývali ruskými a pravoslávnymi. Tak to bolo až do 17. storočia, kedy bola časť týchto území znovu zjednotená s ruským štátom, a potom. Zdá sa nám, že v zásade o tom všetci vieme, že hovoríme o všeobecne známych faktoch. Zároveň, aby sme pochopili, čo sa dnes deje, vysvetlili motívy konania Ruska a ciele, ktoré sme si stanovili, je potrebné povedať aspoň pár slov o histórii problému. Začnem teda tým, že modernú Ukrajinu celé vytvorilo Rusko, presnejšie boľševické, komunistické Rusko. Tento proces sa začal takmer okamžite po revolúcii v roku 1917 a Lenin a jeho spolupracovníci to urobili veľmi hrubým spôsobom voči samotnému Rusku – oddelili, odtrhli od neho časť jeho vlastných historických území. Samozrejme, nikto sa na nič nepýtal miliónov ľudí, ktorí tam žili. Potom, v predvečer a po Veľkej vlasteneckej vojne, Stalin už pripojil k ZSSR a previedol na Ukrajinu niektoré krajiny, ktoré predtým patrili Poľsku, Rumunsku a Maďarsku. Stalin zároveň ako akúsi kompenzáciu obdaril Poľsko časťou pôvodných nemeckých území a v roku 1954 Chruščov z nejakého dôvodu odobral Krym Rusku a daroval ho aj Ukrajine. Vlastne takto vzniklo územie sovietskej Ukrajiny. Teraz by som však chcel venovať osobitnú pozornosť počiatočnému obdobiu vzniku ZSSR. Myslím si, že je to pre nás mimoriadne dôležité. Treba ísť, ako sa hovorí, z diaľky. Pripomínam, že po októbrovej revolúcii v roku 1917 a následnej občianskej vojne začali boľševici budovať novú štátnosť a vznikli medzi nimi dosť ostré nezhody. Stalin, ktorý v roku 1922 spojil posty generálneho tajomníka Ústredného výboru RCP (b) a ľudového komisára pre národnosti, navrhol vybudovať krajinu na princípoch autonomizácie, to znamená dať republikám - budúce administratívno-územné jednotky – široké právomoci, keď sa spoja do jedného štátu. Lenin tento plán kritizoval a ponúkol ústupky nacionalistom, ako ich vtedy nazýval – „nezávislí“. Práve tieto leninské idey, vlastne konfederačný štátny systém a heslo o práve národov na sebaurčenie až po odtrhnutie, tvorili základ sovietskej štátnosti: najprv boli v roku 1922 zakotvené v Deklarácii o tzv. Vznik ZSSR a potom, po smrti Lenina, a v Ústave ZSSR v roku 1924. Tu sa okamžite vynára veľa otázok. A prvý z nich, vlastne hlavný: prečo bolo potrebné uspokojovať akékoľvek, neobmedzene rastúce nacionalistické ambície na periférii bývalej ríše z pleca pána? Preniesť do novovzniknutých a často svojvoľne vytvorených správnych celkov – zväzových republík – obrovské územia, ktoré s nimi často nemali vôbec nič spoločné. Opakujem, sprostredkovať spolu s obyvateľstvom historického Ruska. Navyše v skutočnosti tieto administratívne jednotky dostali štatút a formu národných štátnych útvarov. Opäť sa pýtam sám seba: prečo bolo potrebné dávať také štedré dary, o akých sa tým najhorlivejším nacionalistom predtým ani nesnívalo, a dokonca dať republikám právo odtrhnúť sa od jednotného štátu bez akýchkoľvek podmienok? Na prvý pohľad je to vo všeobecnosti nepochopiteľné, nejaké šialenstvo. Ale to je len na prvý pohľad. Existuje vysvetlenie. Po revolúcii bolo hlavnou úlohou boľševikov zostať pri moci za každú cenu, presne za každú cenu. Kvôli tomu urobili všetko: tak pre ponižujúce podmienky Brestského mieru v čase, keď cisárske Nemecko a jeho spojenci boli v ťažkej vojenskej a ekonomickej situácii, a výsledok prvej svetovej vojny bol vlastne vopred rozhodnutý. a na uspokojenie akýchkoľvek požiadaviek, akýchkoľvek želaní od vonkajších nacionalistov v rámci krajiny. Z hľadiska historického osudu Ruska a jeho národov sa leninské princípy budovania štátu ukázali ako nielen chyba, ale, ako sa hovorí, oveľa horšie ako chyba. Po rozpade ZSSR v roku 1991 to bolo úplne zrejmé. Udalosti z minulosti sa, samozrejme, nedajú zmeniť, ale musíme o nich aspoň priamo a úprimne hovoriť, bez výhrad a bez akéhokoľvek politického podtextu. Vo svojom mene len dodám, že úvahy o súčasnej politickej situácii, akokoľvek veľkolepé, víťazné sa môžu zdať v konkrétnom okamihu, za žiadnych okolností nemožno a nemožno brať ako základ základných princípov štátnosti. . Teraz nikoho z ničoho neobviňujem, situácia v krajine v tom čase a po občianskej vojne bola v predvečer neuveriteľne ťažká, kritická. Dnes chcem len povedať, že presne toto sa stalo. Toto je historický fakt. V skutočnosti, ako som už povedal, v dôsledku boľševickej politiky vznikla sovietska Ukrajina, ktorú možno aj dnes oprávnene nazvať „Ukrajinou pomenovanou po Vladimírovi Iľjičovi Leninovi“. Je jeho autorom a architektom. Plne to potvrdzujú archívne dokumenty vrátane tvrdých Leninových direktív o Donbase, ktorý bol na Ukrajinu doslova vtlačený. A teraz "vďační potomkovia" zbúrali pomníky Leninovi na Ukrajine. Tomu sa hovorí dekomunizácia. Chcete dekomunizáciu? No, to nám celkom vyhovuje. Ale nie je potrebné, ako sa hovorí, zastaviť na polceste. Sme pripravení ukázať vám, čo pre Ukrajinu znamená skutočná dekomunizácia. Keď sa vrátim k histórii problému, opakujem, že v roku 1922 vznikol ZSSR na území bývalej Ruskej ríše. Ale život sám okamžite ukázal, že je jednoducho nemožné zachovať také obrovské a zložité územie alebo ho spravovať na navrhovaných amorfných, v skutočnosti konfederačných princípoch. Boli úplne oddelení od reality aj historickej tradície. Je prirodzené, že červený teror a rýchly prechod k stalinskej diktatúre, dominancia komunistickej ideológie a mocenský monopol Komunistickej strany, znárodňovanie a plánovaný systém národného hospodárstva – to všetko sa v skutočnosti zmenilo na jednoduchú deklaráciu, do formality, deklarované, no nefungujúce princípy štátneho systému. V skutočnosti zväzové republiky nemali žiadne suverénne práva, jednoducho neexistovali. Ale v praxi sa vytvoril prísne centralizovaný, absolútne unitárny štát. Stalin totiž v praxi naplno realizoval nie Leninove, ale svoje vlastné predstavy o štruktúre štátu. Neurobil však zodpovedajúce zmeny v systémovotvorných dokumentoch, v Ústave krajiny, formálne neprepracoval proklamované leninské princípy budovania ZSSR. Áno, zrejme sa zdalo, že to nie je potrebné – v podmienkach totalitného režimu aj tak všetko fungovalo a navonok to vyzeralo krásne, príťažlivo až superdemokraticky. A predsa, škoda, škoda, že sa nevyčistili tie základné, formálne právne základy, na ktorých bola postavená celá naša štátnosť, odporné, utopické, revolúciou inšpirované, no pre každú normálnu krajinu absolútne deštruktívne fantázie. včas. Nikto nemyslel na budúcnosť, ako sa to u nás často stávalo predtým. Zdalo sa, že vedúci predstavitelia komunistickej strany si boli istí, že sa im podarilo sformovať pevný systém vlády, že svojou politikou konečne vyriešili národnostnú otázku. Ale falšovanie, nahrádzanie pojmov, manipulácia s verejným vedomím a klamstvo sú drahé. Bacil nacionalistických ambícií nezmizol a pôvodne položená mína, ktorá podkopáva imunitu štátu voči nákaze nacionalizmom, už len čakala v krídlach. Takáto baňa, opakujem, bola právom odtrhnúť sa od ZSSR. V polovici 80. rokov sa na pozadí narastajúcich sociálno-ekonomických problémov prejavila zjavná kríza plánovaného hospodárstva, národnostná otázka, ktorej podstatou neboli nejaké očakávania a nenaplnené túžby národov únie, ale predovšetkým rastúca chúťky miestnych elít sa stále viac a viac zhoršovali. Vedenie KSSZ sa však namiesto hĺbkovej analýzy situácie, prijímania adekvátnych opatrení, predovšetkým v ekonomike, ako aj postupnej, premyslenej, vyváženej transformácie politického systému a štátnej štruktúry, obmedzilo len na vyslovené slovné reči o obnove. leninský princíp národného sebaurčenia. Navyše, v priebehu rozvíjajúceho sa boja o moc v samotnej komunistickej strane, každá z bojujúcich strán, aby rozšírila základňu podpory, začala bezmyšlienkovite podnecovať, podnecovať nacionalistické nálady, hrať sa na ne a sľubovať svojim potenciálnym podporovateľom čokoľvek. želajú si. Na pozadí povrchného a populistického klábosenia o demokracii a svetlej budúcnosti postavenej na trhovej alebo plánovanej ekonomike, no v podmienkach skutočného zbedačovania ľudí a totálneho nedostatku nikto z mocných ani nepomyslel na nevyhnutné tragické následky pre krajinu. A potom sa úplne vydali po ceste vyšliapanej na úsvite vzniku ZSSR, aby uspokojili ambície nacionalistických elít vyrastených vo vlastných straníckych radoch, pričom zabudli, že KSSZ už nemá v rukách, a chvalabohu, také nástrojov na udržanie moci a samotnej krajiny ako diktatúry štátneho teroru stalinistického typu. A že aj povestná vedúca úloha partie ako ranná hmla mizne bez stopy priamo pred ich očami. A v septembri 1989 bol na pléne ÚV KSSZ prijatý v podstate osudový dokument - takzvaná národná politika strany v moderných podmienkach, platforma KSSZ. Obsahoval tieto ustanovenia, budem citovať: "Zväzové republiky majú všetky práva zodpovedajúce ich postaveniu ako suverénne socialistické štáty." Ešte jeden bod: "Najvyššie zastupiteľské orgány zväzových republík môžu protestovať a pozastaviť rozhodnutia a nariadenia zväzovej vlády na svojom území." A na záver: "Každá zväzová republika má svoje občianstvo, ktoré platí pre všetkých jej obyvateľov." Nebolo zrejmé, k čomu takéto formulácie a rozhodnutia povedú? Teraz nie je čas, ani miesto, aby sme sa púšťali do otázok štátneho alebo ústavného práva, aby sme definovali samotný pojem občianstvo. No predsa sa vynára otázka: prečo bolo v tých už aj tak ťažkých podmienkach potrebné takto otriasť krajinou ešte viac? Faktom zostáva. Dva roky pred rozpadom ZSSR bol jeho osud vlastne vopred daný. Teraz sú to radikáli a nacionalisti vrátane a predovšetkým na Ukrajine, ktorí si pripisujú zásluhy na získaní nezávislosti. Ako vidíme, vôbec to tak nie je. Historické, strategické chyby vodcov boľševikov, vedenia KSSZ, ktoré sa v rôznych obdobiach dopustili pri budovaní štátu, hospodárskej a národnej politike, viedli k rozpadu našej zjednotenej krajiny. Rozpad historického Ruska pod názvom ZSSR majú na svedomí. Napriek všetkým týmto nespravodlivostiam, klamstvu a priamemu okrádanie Ruska, náš ľud, menovite ľud, spoznal novú geopolitickú realitu, ktorá vznikla po rozpade ZSSR, uznal nové nezávislé štáty. A nielen priznal – samotné Rusko, ktoré sa v tom čase nachádzalo v ťažkej situácii, pomáhalo svojim partnerom v SNŠ, vrátane ukrajinských kolegov, od ktorých hneď od okamihu nezávislosti začali prichádzať početné žiadosti o materiálnu podporu. A naša krajina poskytla takúto podporu s rešpektom k dôstojnosti a suverenite Ukrajiny. Podľa odborných odhadov, ktoré potvrdzuje jednoduchý výpočet našich cien energií, objemu zvýhodnených úverov, ekonomických a obchodných preferencií, ktoré Rusko poskytlo Ukrajine, predstavoval celkový prínos pre ukrajinský rozpočet za obdobie rokov 1991 až 2013 cca. 250 miliárd dolárov. Ale to nie je všetko. Do konca roku 1991 dlhové záväzky ZSSR voči zahraničným štátom a medzinárodným fondom predstavovali približne 100 miliárd dolárov. A pôvodne sa predpokladalo, že tieto pôžičky budú solidárne vracať všetky republiky bývalého ZSSR v pomere k ich ekonomickému potenciálu. Rusko však vzalo na seba splatenie celého sovietskeho dlhu a splatilo ho v plnej výške. Tento proces dokončili v roku 2017. Na oplátku sa nové nezávislé štáty mali vzdať svojho podielu na sovietskych zahraničných aktívach a v decembri 1994 boli uzavreté zodpovedajúce dohody s Ukrajinou. Kyjev však tieto dohody neratifikoval a neskôr ich jednoducho odmietol splniť, pričom uplatnil nároky na diamantový fond, zlaté rezervy, ako aj majetok a iné aktíva bývalého ZSSR v zahraničí. A napriek tomu, napriek známym problémom, Rusko vždy spolupracovalo s Ukrajinou otvorene, čestne a opakujem, s rešpektom k jej záujmom, rozvinuli sa naše väzby v rôznych oblastiach. V roku 2011 tak bilaterálny obchodný obrat presiahol 50 miliárd USD. Poznamenávam, že objem obchodu Ukrajiny so všetkými krajinami EÚ v roku 2019, teda ešte pred pandémiou, bol nižší ako tento ukazovateľ. Zároveň bolo evidentné, že ukrajinské úrady radšej konali tak, aby mali všetky práva a výhody vo vzťahoch s Ruskom, ale nevznikli im žiadne povinnosti. Namiesto partnerstva začala prevládať závislosť, ktorá zo strany kyjevských úradov niekedy nadobudla absolútne bezradný charakter. Stačí pripomenúť permanentné vydieranie v oblasti tranzitu energie a banálne krádeže plynu. Doplním, že Kyjev sa pokúsil využiť dialóg s Ruskom ako zámienku na vyjednávanie so Západom, vydieral ho zblížením s Moskvou, pričom si vyradil preferencie: vraj inak bude ruský vplyv na Ukrajinu rásť. Zároveň ukrajinské úrady spočiatku, to chcem zdôrazniť, už od prvých krokov začali budovať svoju štátnosť na popieraní všetkého, čo nás spája, snažili sa deformovať vedomie, historickú pamäť milióny ľudí, celé generácie žijúce na Ukrajine. Niet divu, že ukrajinská spoločnosť čelila nárastu extrémneho nacionalizmu, ktorý rýchlo nadobudol podobu agresívnej rusofóbie a neonacizmu. Preto účasť ukrajinských nacionalistov a neonacistov v teroristických gangoch na severnom Kaukaze a čoraz hlasnejšie územné nároky voči Rusku. Svoju úlohu zohrali aj externé sily, ktoré si pomocou rozsiahlej siete mimovládnych organizácií a špeciálnych služieb rozrástli na Ukrajine klientelu a presadili jej predstaviteľov k moci. Je tiež dôležité pochopiť, že Ukrajina v skutočnosti nikdy nemala stabilnú tradíciu svojej skutočnej štátnosti. A od roku 1991 sa vydala cestou mechanického kopírovania cudzích modelov, odrezaných od histórie aj ukrajinskej reality. Politické štátne inštitúcie sa neustále pretvárali tak, aby vyhovovali rýchlo vzniknutým klanom s vlastnými sebeckými záujmami, ktoré nemali nič spoločné so záujmami obyvateľov Ukrajiny. Celý zmysel takzvanej prozápadnej civilizačnej voľby ukrajinskej oligarchickej vlády bol a nie je vytvoriť lepšie podmienky pre blaho ľudí, ale podriadene poskytovať služby geopolitickým rivalom Ruska, ušetriť miliardy dolárov. ukradnuté Ukrajincom a ukryté oligarchami na účtoch v západných bankách. Niektoré priemyselné finančné skupiny, ktoré si zobrali na udržanie strany a politiky, sa spočiatku spoliehali na nacionalistov a radikálov. Iní verbálne obhajovali dobré vzťahy s Ruskom za kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a dostali sa k moci s pomocou hlasov občanov, ktorí takéto snahy úprimne podporovali, vrátane miliónov obyvateľov juhovýchodu. Ale keď dostali posty, pozície, okamžite zradili svojich voličov, vzdali sa svojich volebných sľubov a robili skutočnú politiku pod diktátom radikálov, niekedy prenasledovali svojich včerajších spojencov - tie verejné organizácie, ktoré obhajovali bilingvizmus, za spoluprácu s Ruskom. Využili to, že ľudia, ktorí ich podporovali, sú spravidla zákonití, umiernení, zvyknutí dôverovať úradom, na rozdiel od radikálov neprejavia agresivitu, Radikáli sa na druhej strane stali drzými, ich nároky rok čo rok rástli. Ukázalo sa, že je pre nich ľahké znovu a znovu vnucovať svoju vôľu slabej vláde, ktorá sama bola infikovaná vírusom nacionalizmu a korupcie a obratne nahradila skutočné kultúrne, ekonomické, sociálne záujmy ľudí, skutočnú suverenitu. Ukrajiny s rôznymi druhmi špekulácií na národnej pôde a externých etnografických nástrojov. Stabilná štátnosť na Ukrajine sa nevyvinula a politické, volebné procedúry slúžia len ako zásterka, clona na prerozdelenie moci a majetku medzi rôzne oligarchické klany. Korupcia, ktorá je nepochybne výzvou a problémom mnohých krajín vrátane Ruska, nadobudla na Ukrajine zvláštny charakter. Doslova to preniklo a rozleptalo ukrajinskú štátnosť, celý systém, všetky zložky moci. Radikáli využili oprávnenú nespokojnosť ľudí, osedlali protest a v roku 2014 priviedli Majdan k štátnemu prevratu. Zároveň dostávali priamu pomoc od cudzích štátov. Materiálna podpora takzvaného protestného tábora na Námestí nezávislosti v Kyjeve od americkej ambasády dosahovala podľa správ jeden milión dolárov denne. Ďalšie veľmi vysoké sumy boli nehanebne prevedené priamo na bankové účty opozičných lídrov. A išlo o desiatky miliónov dolárov. A ako veľmi sa to skutočne dotklo ľudí, rodín tých kto zomrel pri stretoch vyvolaných na uliciach a námestiach Kyjeva a iných miest? Je lepšie sa na to nepýtať. Radikáli, ktorí sa chopili moci, zorganizovali prenasledovanie, skutočný teror proti tým, ktorí boli proti protiústavným krokom. Politici, novinári, verejné osobnosti boli zosmiešňovaní, boli verejne ponižovaní. Ukrajinské mestá zachvátila vlna pogromov a násilia, séria vrážd na vysokej úrovni a bez trestu. Bez chvenia je nemožné spomenúť si na hroznú tragédiu v Odese, kde boli účastníci pokojného protestu brutálne zavraždení a zaživa upálení v Dome odborov. Zločinci, ktorí spáchali toto zverstvo, nie sú potrestaní a nikto ich nehľadá. Ale poznáme ich po mene a urobíme všetko pre to, aby sme ich potrestali, našli a postavili pred súd. Majdan nepriblížil Ukrajinu k demokracii a pokroku. Po vykonaní štátneho prevratu nacionalisti a politické sily, ktoré ich podporovali, napokon ustáli situáciu a zatlačili Ukrajinu do priepasti občianskej vojny. Osem rokov po týchto udalostiach je krajina rozdelená. Ukrajina zažíva akútnu sociálno-ekonomickú krízu. Podľa medzinárodných organizácií bolo v roku 2019 takmer šesť miliónov Ukrajincov, zdôrazňujem, že je to asi 15 percent, nie však práceschopných, ale celého obyvateľstva krajiny, nútených odísť za prácou do zahraničia. A často spravidla za denný nekvalifikovaný zárobok. Orientačný je aj nasledujúci fakt: od roku 2020 opustilo krajinu počas pandémie vyše 60 000 lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov. Od roku 2014 sa tarify za dodávku vody zvýšili takmer o tretinu, za elektrinu - niekoľkonásobne, za plyn pre domácnosti - desaťnásobne. Mnoho ľudí jednoducho nemá peniaze na zaplatenie energií, musia doslova prežiť. Čo sa stalo? Prečo sa to všetko deje? Odpoveď je zrejmá: pretože veno, prijaté nielen zo sovietskej éry, ale aj z Ruskej ríše, bolo premrhané a vzaté do vreciek. Stratili sa desiatky a stovky tisíc pracovných miest, čo okrem iného aj vďaka úzkej spolupráci s Ruskom prinieslo ľuďom stabilný príjem a prinieslo dane do štátnej pokladnice. Odvetvia ako strojárstvo, prístrojová technika, elektronika, lodiarstvo či letecká výroba buď ležia bokom, alebo sú úplne zničené a vlastne boli kedysi hrdé nielen na Ukrajinu, ale na celý Sovietsky zväz. V roku 2021 bol zlikvidovaný Černomorský lodiarsky závod v Nikolajeve, kde boli za Kataríny II. založené prvé lodenice. Slávny koncern Antonov od roku 2016 nevyrobil ani jedno sériové lietadlo a závod Južmaš, ktorý sa špecializoval na výrobu raketovej a vesmírnej techniky, bol podobne ako oceliareň Kremenčug na pokraji bankrotu. Tento smutný zoznam pokračuje. Pokiaľ ide o systém prepravy plynu, ktorý vytvoril celý Sovietsky zväz, je taký schátralý, že jeho prevádzka je spojená s veľkými rizikami a environmentálnymi nákladmi. A v tejto súvislosti sa vynára otázka: je chudoba, beznádej, strata priemyselného a technologického potenciálu – to je práve tá prozápadná civilizačná voľba, ktorá už dlhé roky oblbuje a ohlupuje milióny ľudí a sľubuje im raj? V skutočnosti to všetko viedlo k tomu, že kolaps ukrajinskej ekonomiky je sprevádzaný priamym okrádaním občanov krajiny a samotná Ukrajina bola jednoducho riadená vonkajšou kontrolou. Vykonáva sa nielen na objednávku západných metropol, ale, ako sa hovorí, aj priamo na mieste – prostredníctvom celej siete zahraničných poradcov, mimovládnych organizácií a iných inštitúcií dislokovaných na Ukrajine. Majú priamy vplyv na všetky najdôležitejšie personálne rozhodnutia, na všetky odvetvia a úrovne vlády: od centrálnej a dokonca až po mestskú, na hlavné štátne spoločnosti a korporácie, vrátane Naftogazu, Ukrenerga, Ukrajinských železníc, Ukroboronpromu, Ukrposhta, Správa námorných prístavov Ukrajiny. Na Ukrajine jednoducho neexistuje nezávislý súd. Kyjevské úrady dali na žiadosť Západu predstaviteľom medzinárodných organizácií prednostné právo na výber členov najvyšších súdnych orgánov - Súdnej rady a Kvalifikačnej komisie sudcov. Veľvyslanectvo USA okrem toho priamo kontroluje Národnú agentúru pre prevenciu korupcie, Národný protikorupčný úrad, Špecializovanú protikorupčnú prokuratúru a Najvyšší protikorupčný súd. To všetko sa deje pod hodnovernou zámienkou na zvýšenie účinnosti boja proti korupcii. Dobre, ale kde sú výsledky? Korupcia kvitla tak bujne a kvitne viac ako kedykoľvek predtým. Uvedomujú si všetky tieto manažérske metódy aj samotní Ukrajinci? Chápu, že ich krajina nie je ani pod politickým a ekonomickým protektorátom, ale zredukovaná na úroveň kolónie s bábkovým režimom? Privatizácia štátu viedla k tomu, že vláda, ktorá si hovorí „moc vlastencov“, stratila národný charakter a dôsledne vedie vec k úplnej desuverenizácii krajiny. Kurz smerom k derusifikácii a nútenej asimilácii pokračuje. Najvyššia rada vydáva stále nové diskriminačné akty, v platnosti je už zákon o takzvaných domorodých obyvateľoch. Ľuďom, ktorí sa považujú za Rusov a chceli by si zachovať svoju identitu, jazyk, kultúru, bolo jasne povedané, že sú na Ukrajine cudzinci. V súlade so zákonmi o výchove a vzdelávaní a o fungovaní ukrajinského jazyka ako štátneho jazyka je ruština vylúčená zo škôl, zo všetkých verejných sfér až po bežné obchody. Zákon o takzvanej lustrácii, „očisťovaní“ moci, umožnil vysporiadať sa so závadnými štátnymi zamestnancami. Množia sa činy, ktoré dávajú ukrajinským orgánom činným v trestnom konaní dôvod na tvrdé potláčanie slobody prejavu, nesúhlasu a prenasledovania opozície. Svet pozná smutnú prax jednostranných nezákonných sankcií voči iným štátom, zahraničným fyzickým a právnickým osobám. Na Ukrajine prekonali svojich západných kurátorov a vymysleli taký nástroj, ako sú sankcie voči vlastným občanom, podnikom, televíznym kanálom, iným médiám a dokonca aj poslancom parlamentu. V Kyjeve pokračujú v príprave represálií proti Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu. A nejde o emocionálne hodnotenie, o tom svedčia konkrétne rozhodnutia a dokumenty. Ukrajinské úrady cynicky premenili tragédiu cirkevnej schizmy na nástroj štátnej politiky. Súčasné vedenie krajiny nereaguje na žiadosti občanov Ukrajiny o zrušenie zákonov, ktoré porušujú práva veriacich. Rada navyše zaregistrovala nové návrhy zákonov namierené proti duchovenstvu a miliónom farníkov Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu. Samostatne poviem o Kryme. Obyvatelia polostrova sa slobodne rozhodli – byť spolu s Ruskom. Kyjevské úrady nemajú nič proti tejto jasnej a jasnej vôli ľudu, preto sa spoliehajú na agresívne akcie, na aktiváciu extrémistických buniek vrátane radikálnych islamských organizácií, na infiltráciu sabotážnych skupín s cieľom páchať teroristické útoky na kritickú infraštruktúru, uniesť ruských občanov. Máme priame dôkazy, že takéto agresívne akcie sa robia s podporou cudzích spravodajských služieb. V marci 2021 Ukrajina prijala novú vojenskú stratégiu. Tento dokument je takmer celý venovaný konfrontácii s Ruskom, jeho cieľom je vtiahnuť cudzie štáty do konfliktu s našou krajinou. Stratégia navrhuje organizáciu na ruskom Kryme a na území Donbasu v skutočnosti teroristické podzemie. Vystihuje aj kontúry navrhovanej vojny a mala by sa skončiť, ako sa dnešným kyjevským stratégom zdá, budem ďalej citovať – „s pomocou medzinárodného spoločenstva za výhodných podmienok pre Ukrajinu“. A tiež, ako sa dnes hovorí v Kyjeve, aj tu citujem, počúvajte pozorne, prosím, „s vojenskou podporou svetového spoločenstva v geopolitickej konfrontácii s Ruskou federáciou“. V skutočnosti to nie je nič iné ako príprava na nepriateľské akcie proti našej krajine – proti Rusku. Vieme tiež, že už zazneli vyhlásenia, že Ukrajina sa chystá vytvoriť vlastné jadrové zbrane, a nie je to prázdna drzosť. Ukrajina skutočne stále disponuje sovietskymi jadrovými technológiami a prostriedkami na dodávanie takýchto zbraní, vrátane letectva, ako aj operačno-taktických rakiet Tochka-U, tiež sovietskej konštrukcie, s dosahom viac ako 100 kilometrov. Ale urobia viac, je to len otázka času. Existujú nevybavené veci zo sovietskej éry. Pre Ukrajinu tak bude oveľa jednoduchšie získať taktické jadrové zbrane ako pre niektoré iné štáty, nebudem ich teraz menovať, kto vlastne takýto vývoj vedie, najmä v prípade technologickej podpory zo zahraničia. A ani to by sme nemali vylúčiť. S objavením sa zbraní hromadného ničenia na Ukrajine sa situácia vo svete, v Európe, najmä pre nás, pre Rusko, zmení najradikálnejším spôsobom. Nemôžeme nereagovať na toto skutočné nebezpečenstvo, najmä opakujem, že západní patróni môžu prispieť k objaveniu sa takýchto zbraní na Ukrajine, aby vytvorili ďalšiu hrozbu pre našu krajinu. Vidíme, ako vytrvalo sa uskutočňuje vojenské pumpovanie kyjevského režimu. Len Spojené štáty americké od roku 2014 vyčlenili miliardy dolárov na tieto účely, vrátane dodávok zbraní, vybavenia a školenia špecialistov. V posledných mesiacoch prichádzajú západné zbrane na Ukrajinu len v nepretržitom prúde, vyzývavo, pred celým svetom. Činnosť ozbrojených síl a špeciálnych služieb Ukrajiny vedú zahraniční poradcovia, to veľmi dobre vieme. V posledných rokoch sa pod zámienkou cvičení na území Ukrajiny takmer neustále nachádzajú vojenské kontingenty krajín NATO. Systém velenia a riadenia ukrajinských jednotiek je už integrovaný so systémami NATO. To znamená, že velenie ukrajinským ozbrojeným silám, dokonca aj jednotlivým jednotkám a podjednotkám, možno priamo vykonávať z veliteľstva NATO. Spojené štáty a NATO začali s nehanebným rozvojom územia Ukrajiny ako divadla potenciálnych vojenských operácií. Pravidelné spoločné cvičenia majú jasné protiruské zameranie. Len v minulom roku sa ich zúčastnilo viac ako 23 000 vojakov a vyše tisíc kusov techniky. Už bol prijatý zákon o prijatí ozbrojených síl iných štátov v roku 2022 na územie Ukrajiny na účasť na mnohonárodných cvičeniach. Je jasné, že hovoríme predovšetkým o jednotkách NATO. Na budúci rok je naplánovaných aspoň desať takýchto spoločných manévrov. Je zrejmé, že takéto udalosti slúžia ako zásterka pre rýchle vybudovanie vojenského zoskupenia NATO na území Ukrajiny. Navyše, sieť letísk modernizovaná s pomocou Američanov - Boryspil, Ivano-Frankivsk, Chuguev, Odessa atď. - je schopná zabezpečiť presun vojenských jednotiek v čo najkratšom čase. Vzdušný priestor Ukrajiny je otvorený pre lety amerických strategických a prieskumných lietadiel, bezpilotných lietadiel, ktoré sa používajú na monitorovanie územia Ruska. Doplním, že námorné operačné stredisko v Očakove, vybudované Američanmi, umožňuje zabezpečiť akcie lodí NATO, vrátane ich použitia veľmi presných zbraní proti ruskej Čiernomorskej flotile a našej infraštruktúre pozdĺž celého Čierneho mora. Morské pobrežie. Kedysi mali Spojené štáty v úmysle vytvoriť podobné zariadenia na Kryme, Krymčania a Sevastopoľ však tieto plány zmarili. Toto si budeme vždy pamätať. Opakujem, dnes je nasadené také stredisko, rozmiestnené je už v Ochakove. Pripomeniem, že v 18. storočí o toto mesto bojovali vojaci Alexandra Suvorova. Vďaka ich odvahe sa stal súčasťou Ruska. Potom, v 18. storočí, sa krajiny oblasti Čierneho mora, pripojené k Rusku v dôsledku vojen s Osmanskou ríšou, nazývali Novorossiya. Teraz sa snažia zabudnúť na tieto míľniky histórie, ako aj na mená štátnych vojenských osobností Ruskej ríše, bez ktorých práce by moderná Ukrajina nemala veľa veľkých miest a dokonca ani samotný východ do Čierneho mora. Nedávno v Poltave zbúrali pomník Alexandra Suvorova. čo povieš? Vzdať sa vlastnej minulosti? Z takzvaného koloniálneho dedičstva Ruskej ríše? Tak tu buďte dôslední. Ďalej. Podotýkam, že článok 17 ústavy Ukrajiny nedovoľuje rozmiestnenie cudzích vojenských základní na jej území. Ale ukázalo sa, že ide len o konvenciu, ktorá sa dá ľahko obísť. Na Ukrajine sú rozmiestnené vzdelávacie a výcvikové misie krajín NATO. V skutočnosti sú to už zahraničné vojenské základne. Jednoducho základňu nazvali „misia“ a hotovo. Kyjev dlhodobo hlása strategický kurz smerom k vstupu do NATO. Áno, samozrejme, každá krajina má právo zvoliť si vlastný bezpečnostný systém a uzatvárať vojenské spojenectvá. A všetko sa zdá byť tak, ak nie na jedno „ale“. Medzinárodné dokumenty výslovne zaznamenávajú princíp rovnakej a nedeliteľnej bezpečnosti, ktorý, ako je známe, zahŕňa záväzky neposilňovať svoju bezpečnosť na úkor bezpečnosti iných štátov. Môžem tu poukázať aj na Chartu európskej bezpečnosti OBSE z roku 1999, ktorá bola prijatá v Istanbule, a na Astanskú deklaráciu OBSE z roku 2010. Inými slovami, výber spôsobov zaistenia bezpečnosti by nemal predstavovať hrozbu pre ostatné štáty a vstup Ukrajiny do NATO je priamou hrozbou pre bezpečnosť Ruska. Pripomínam, že ešte v apríli 2008 na bukurešťskom summite Severoatlantickej aliancie Spojené štáty presadili rozhodnutie, že Ukrajina a mimochodom aj Gruzínsko sa stanú členmi NATO. Mnohí európski spojenci Spojených štátov si už dobre uvedomovali všetky riziká takejto vyhliadky, no boli nútení vyrovnať sa s vôľou svojho staršieho partnera. Američania ich jednoducho využili na realizáciu vyslovenej protiruskej politiky. Viaceré členské štáty Aliancie sú stále veľmi skeptické voči vystúpeniu Ukrajiny v NATO. Zároveň z niektorých európskych metropol dostávame signál: „Čo prežívate? Nestane sa to doslova zajtra.“ V skutočnosti o tom hovoria aj naši americkí partneri. „Dobre,“ odpovedáme, „nie zajtra, takže pozajtra. Čo to mení v historickej perspektíve? V podstate nič." Navyše poznáme postoj a slová vedenia Spojených štátov, že aktívne nepriateľské akcie na východe Ukrajiny nevylučujú možnosť vstupu tejto krajiny do NATO, ak dokáže splniť kritériá Severoatlantickej aliancie a poraziť korupciu. Zároveň sa nás snažia znova a znova presviedčať, že NATO je mierumilovná a čisto obranná aliancia. Akože, Rusku nehrozia žiadne hrozby. Opäť sa ponúknu, že prehovoria. Ale poznáme skutočnú hodnotu takýchto slov. V roku 1990, keď sa diskutovalo o otázke zjednotenia Nemecka, sovietske vedenie prisľúbilo zo strany USA, že nedôjde k predĺženiu jurisdikcie NATO ani vojenskej prítomnosti o jeden palec na východ. A že zjednotenie Nemecka nepovedie k šíreniu vojenskej organizácie NATO na Východ. Tento citát. Rozprávali sa, dávali slovné ubezpečenia a všetko sa ukázalo ako prázdna fráza. Neskôr sme boli ubezpečení, že vstup krajín strednej a východnej Európy do NATO len zlepší vzťahy s Moskvou, zbaví tieto krajiny obáv z ťažkého historického dedičstva, ba navyše vytvorí pás štátov priateľských k Rusku. . Všetko dopadlo presne naopak. Orgány niektorých východoeurópskych krajín obchodujúcich s rusofóbiou vniesli do Aliancie svoje komplexy a stereotypy o ruskej hrozbe, trvali na budovaní potenciálu kolektívnej obrany, ktorý by mal byť nasadený predovšetkým proti Rusku. Navyše sa to stalo v 90. rokoch a začiatkom 20. storočia, keď vďaka otvorenosti a našej dobrej vôli boli vzťahy medzi Ruskom a Západom na vysokej úrovni. Rusko si splnilo všetky svoje záväzky, vrátane stiahnutia vojsk z Nemecka, zo štátov strednej a východnej Európy, a tak obrovskou mierou prispelo k prekonaniu dedičstva studenej vojny. Dôsledne sme navrhovali rôzne možnosti spolupráce, a to aj vo formáte Rady Rusko – NATO a OBSE. Navyše teraz poviem to, čo som nikdy verejne nepovedal, poviem to prvýkrát. V roku 2000, počas návštevy odchádzajúceho amerického prezidenta Billa Clintona v Moskve, som sa ho opýtal: "Ako by sa Amerika cítila, keby prijala Rusko do NATO?" Nebudem prezrádzať všetky detaily toho rozhovoru, ale reakcia na moju otázku vyzerala, povedzme, veľmi rezervovane a to, ako Američania na túto príležitosť skutočne zareagovali, je v skutočnosti vidieť na ich praktických krokoch smerom k našej krajine. Ide o otvorenú podporu teroristom na Severnom Kaukaze, ignorovanie našich požiadaviek a bezpečnostných obáv pri rozširovaní NATO, odstúpenie od zmluvy ABM atď. Človek sa chce opýtať: prečo, prečo to všetko, načo? Nechcete nás vidieť ako priateľov a spojencov, ale prečo si z nás robiť nepriateľa? Je len jedna odpoveď: nejde o náš politický režim, nejde o niečo iné, jednoducho nepotrebujú takú veľkú samostatnú krajinu, akou je Rusko. Toto je odpoveď na všetky otázky. Z toho pramení tradičná americká politika voči Rusku. Preto postoj ku všetkým našim návrhom v oblasti bezpečnosti. Dnes stačí jeden pohľad na mapu, aby ste videli, ako západné krajiny „dodržali“ svoj sľub, že zabránia NATO v pohybe na východ. Len podvádzali. Dostali sme päť vĺn rozširovania NATO jednu po druhej. V roku 1999 boli do Aliancie prijaté Poľsko, Česká republika, Maďarsko, v roku 2004 Bulharsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko, v roku 2009 Albánsko a Chorvátsko, v roku 2017 Čierna Hora, v roku 2020 Severné Macedónsko . V dôsledku toho sa Aliancia a jej vojenská infraštruktúra dostali priamo k hraniciam Ruska. Tá sa stala jednou z kľúčových príčin európskej bezpečnostnej krízy, mala najnegatívnejší dopad na celý systém medzinárodných vzťahov a viedla k strate vzájomnej dôvery. Situácia sa naďalej zhoršuje, a to aj v strategickej oblasti. V Rumunsku a Poľsku sa tak v rámci amerického projektu na vytvorenie globálneho systému protiraketovej obrany rozmiestňujú pozičné oblasti pre antirakety. Je dobre známe, že odpaľovacie zariadenia, ktoré sa tu nachádzajú, môžu byť použité pre riadené strely Tomahawk - útočné útočné systémy. Okrem toho Spojené štáty americké vyvíjajú univerzálnu raketu Standard-6, ktorá spolu s riešením problémov protivzdušnej obrany a protiraketovej obrany dokáže zasiahnuť pozemné aj povrchové ciele. To znamená, že údajne obranný systém protiraketovej obrany USA sa rozširuje a objavujú sa nové útočné schopnosti. Informácie, ktoré máme, dávajú všetky dôvody domnievať sa, že vstup Ukrajiny do NATO a následné rozmiestnenie zariadení NATO tu je samozrejmosťou, je to otázka času. Jasne chápeme, že pri takomto scenári sa úroveň vojenských hrozieb pre Rusko dramaticky, mnohonásobne zvýši. A zvlášť si všímam, že nebezpečenstvo náhleho úderu proti našej krajine sa mnohonásobne zvýši. Dovoľte mi vysvetliť, že americké strategické plánovacie dokumenty (dokumenty!) obsahujú možnosť takzvaného preventívneho úderu proti raketovým systémom nepriateľa. A kto je hlavným nepriateľom pre USA a NATO, tiež vieme. Je to Rusko. Dokumenty NATO oficiálne vyhlasujú našu krajinu za hlavnú hrozbu pre euroatlantickú bezpečnosť. A Ukrajina poslúži ako odrazový mostík pre takýto štrajk. Keby o tom počuli naši predkovia, pravdepodobne by tomu jednoducho neverili. A dnes sa nám tomu nechce veriť, ale je to tak. Chcem, aby to pochopili v Rusku aj na Ukrajine. Mnohé ukrajinské letiská sa nachádzajú blízko našich hraníc. Tu umiestnené taktické lietadlá NATO, vrátane nosičov vysoko presných zbraní, budú môcť zasiahnuť naše územie až do hĺbky línie Volgograd-Kazan-Samara-Astrachaň. Rozmiestnenie prostriedkov radarového prieskumu na území Ukrajiny umožní NATO prísne kontrolovať vzdušný priestor Ruska až po Ural. Napokon, po tom, čo Spojené štáty porušili Zmluvu o jadrových silách stredného doletu, Pentagon už otvorene vyvíja celý rad pozemných úderných zbraní vrátane balistických rakiet schopných zasiahnuť ciele na vzdialenosť až 5 500 kilometrov. Ak budú takéto systémy nasadené na Ukrajine, budú schopné zasiahnuť objekty na celom európskom území Ruska, ako aj za Uralom. Čas letu do Moskvy pre riadené strely Tomahawk bude menej ako 35 minút, pre balistické strely z oblasti Charkova - 7-8 minút a pre hypersonické úderné zbrane - 4-5 minút. Toto sa nazýva priamo „nôž na hrdlo“. A nepochybne očakávajú, že budú tieto plány realizovať rovnakým spôsobom, ako to robili opakovane v minulých rokoch, rozširovaním NATO na východ, presúvaním vojenskej infraštruktúry a vybavenia k ruským hraniciam, úplne ignorujúc naše obavy, protesty a varovania. Prepáčte, len na nich pľuli a robili si, čo chceli, čo uznali za vhodné. A samozrejme sa mienia aj naďalej správať podľa známeho porekadla - "Pes šteká, ale karavána ide ďalej." Hneď poviem, že sme s tým nesúhlasili a nikdy súhlasiť nebudeme. Zároveň Rusko vždy presadzovalo a presadzuje, aby sa najťažšie problémy riešili politickými a diplomatickými metódami pri rokovacom stole. Sme si dobre vedomí našej kolosálnej zodpovednosti za regionálnu a globálnu stabilitu. V roku 2008 Rusko predložilo iniciatívu na uzavretie Zmluvy o európskej bezpečnosti. Jeho zmyslom bolo, že ani jeden štát a ani jedna medzinárodná organizácia v euroatlantickom priestore nemôže posilniť svoju bezpečnosť na úkor bezpečnosti iných. Náš návrh bol však z ničoho nič zamietnutý: dovoliť Rusku obmedziť činnosť NATO je vraj nemožné. Navyše nám bolo výslovne povedané, že len členovia Severoatlantickej aliancie môžu mať právne záväzné bezpečnostné záruky. V decembri minulého roka sme našim západným partnerom odovzdali návrh zmluvy medzi Ruskou federáciou a Spojenými štátmi americkými o bezpečnostných zárukách, ako aj návrh dohody o opatreniach na zaistenie bezpečnosti Ruskej federácie a členských štátov NATO. V reakcii USA a NATO zaznelo veľa bežných slov. Boli tam aj racionálne zrnká, ale to všetko sa týkalo menších bodov a vyzeralo to ako pokus ukončiť túto otázku a odviesť diskusiu na stranu. Odpovedali sme na to primeraným spôsobom, pričom sme zdôraznili, že sme pripravení ísť cestou rokovaní, avšak pod podmienkou, že všetky otázky sa budú posudzovať ako celok, ako balík, bez toho, aby sme boli oddelení od hlavných, základných ruských návrhov. A obsahujú tri kľúčové body. Prvým je zabrániť ďalšiemu rozširovaniu NATO. Druhým je odmietnutie Aliancie rozmiestniť útočné zbraňové systémy na ruských hraniciach. A napokon návrat vojenského potenciálu a infraštruktúry bloku v Európe do stavu z roku 1997, kedy bol podpísaný Zakladajúci akt Rusko-NATO. Práve tieto naše zásadné návrhy boli ignorované. Západní partneri, opakujem, opäť vyslovili naučené vzorce, že každý štát má právo slobodne si zvoliť spôsoby zaistenia svojej bezpečnosti a vstupovať do akýchkoľvek vojenských aliancií a aliancií. To znamená, že na ich postoji sa nič nezmenilo, zaznievajú tie isté odkazy na povestnú politiku „otvorených dverí“ NATO. Navyše sa nás opäť snažia vydierať, opäť hrozia sankciami, ktoré, mimochodom, ešte zavedú, keď sa posilní suverenita Ruska a narastie sila našich ozbrojených síl. A zámienka na ďalší sankčný útok sa vždy nájde alebo jednoducho vyrobí, bez ohľadu na situáciu na Ukrajine. Existuje len jeden cieľ - obmedziť rozvoj Ruska. A urobia to, tak ako predtým, dokonca bez akejkoľvek formálnej zámienky, len preto ... Chcel by som jasne povedať, úprimne, v súčasnej situácii, keď naše návrhy na rovnocenný dialóg o zásadných otázkach zostali v skutočnosti nezodpovedané Spojenými štátmi a NATO, keď úroveň ohrozenia našej krajiny výrazne narastá, má Rusko plné právo prijať odvetné opatrenia na zaistenie vlastnej bezpečnosti. To je presne to, čo urobíme. Pokiaľ ide o stav vecí na Donbase, vidíme, že vládnuca elita v Kyjeve neustále a verejne deklaruje svoju neochotu realizovať minský balík opatrení na vyriešenie konfliktu a nemá záujem o mierové riešenie. Naopak, pokúša sa opäť zorganizovať bleskovú vojnu na Donbase, ako sa to už stalo v rokoch 2014 a 2015. Ako sa tieto dobrodružstvá vtedy skončili, si pamätáme. Teraz prakticky neprejde jediný deň bez ostreľovania osád na Donbase. Vytvorená veľká vojenská skupina neustále používa útočné drony, ťažkú ​​techniku, rakety, delostrelectvo a viacnásobné raketomety. Zabíjanie civilistov, blokáda, zosmiešňovanie ľudí vrátane detí, žien, starých ľudí neprestáva. Ako hovoríme, toto nemá konca kraja. A takzvaný civilizovaný svet, ktorého sa naši západní kolegovia samozvaným spôsobom deklarovali ako jeho jediní predstavitelia, si to radšej nevšíma, akoby celá táto hrôza, genocída, ktorej sú vystavené takmer 4 milióny ľudí, nevnímala. existujú, a to len preto, že títo ľudia nesúhlasili s podporovaným západným prevratom na Ukrajine v roku 2014, postavili sa proti povýšeniu do hodnosti štátneho hnutia v smere jaskyne a agresívnemu nacionalizmu a neonacizmu. A bojujú za svoje základné práva – žiť na vlastnej pôde, hovoriť vlastným jazykom, zachovať si svoju kultúru a tradície. Ako dlho môže táto tragédia pokračovať? Ako dlho to ešte vydržíte? Rusko urobilo všetko pre zachovanie územnej celistvosti Ukrajiny, celé tie roky vytrvalo a trpezlivo bojovalo za implementáciu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. v Donbase. Všetko je márne. Prezidenti a poslanci rady sa menia, ale podstata, agresívny, nacionalistický charakter samotného režimu, ktorý sa chopil moci v Kyjeve, sa nemení. Je to úplne a úplne produktom štátneho prevratu z roku 2014 a tí, ktorí sa vtedy dali na cestu násilia, krviprelievania, bezprávia nepoznali a neuznávajú žiadne iné riešenie otázky Donbasu, okrem vojenského. V tejto súvislosti považujem za potrebné prijať už dlho očakávané rozhodnutie o okamžitom uznaní nezávislosti a suverenity Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky. Žiadam Federálne zhromaždenie Ruskej federácie, aby podporilo toto rozhodnutie a následne ratifikovalo zmluvu o priateľstve a vzájomnej pomoci s oboma republikami. Tieto dva dokumenty budú pripravené a podpísané vo veľmi blízkej budúcnosti. A od tých, ktorí sa zmocnili a držia moci v Kyjeve, požadujeme okamžité zastavenie bojov. V opačnom prípade bude mať všetku zodpovednosť za prípadné pokračovanie krviprelievania výlučne na svedomí režim vládnuci na území Ukrajiny. Oznamujúc rozhodnutia prijaté dnes, som presvedčený o podpore občanov Ruska, všetkých vlasteneckých síl krajiny. Ďakujem za Vašu pozornosť.
Upravené 22. 2. 2022 o 08:36

Ak som napísal, že Rusko týmto odmietne Minské dohody, tak som to myslel tak, že Západ bude hovoriť, že Rusko týmto odmietlo Minské dohody a je agresorom.
Po tomto kroku zavedie Západ ďalšie sankcie voči Rusku. Čo to pre Rusko znamená? Sankcie už nemajú na Rusko podstatný vplyv a to, že Rusko je agresor počúvame už minimálne 8 rokov.
Súhlasím s tým, čo tu uviedol Popolvár, dáva to zmysel.
Z Putinovho prejavu je jasné, že Rusko potrebuje, aby sa stiahli útočné zbrane z línie kontaktu a hlavne aby NATO vypadlo z Ukrajiny, čo sú dve rozsahom rozdielne veci. Masaker z Odesy 2014 Rusko vyšetrí a potrestá. A dôležitá je ďalšia fáza "v prípade pokračovania dekomunizácie".
Zaujíma ma či Rusko uznáva obe republiky v ich administratívnych, alebo kontrolovaných hraniciach. Predpokladám to prvé, ale chvíľu to zrejme ešte nebude na programe. Ale to sú týždne, nie roky ako doteraz. Ale potom si musí vynútiť kontrolu v adm hraniciach.
Tiež ma zaujíma, ako bude Rusko reagovať na sankcie, či tiež napr. uvalí embargo na dovoz surovín nepriateľovi. Čo by sme výrazne pocítili aj my, pretože hlavné komodity ruského exportu do SR sú: ropa, plyn, železná ruda, uhlie a jadrové palivo. tým pádom by mala minimálne EÚ iné starosti.
A pre nás bude dôležitá otázka Podkarpatskej Rusi (PR). Očakávať od debilov vo vláde, že sa nad tým zamyslia a podniknú kroky pre SR žiadúce je úplne nereálne. O tom, že Maďari majú pripravené plány na túto verziu vývoja udalostí vôbec nepochybujem.
Zbežne som pozrel Pjakina, ten v O-O hromží, že sa zachová banderovská liaheň. Trochu ma zaráža, ako urputne tvrdí, že Podkarpatskú Rus treba tiež zabrať.


Ak som napísal, že Rusko týmto odmietne Minské dohody, tak som to myslel tak, že Západ bude hovoriť, že Rusko týmto odmietlo Minské dohody a je agresorom. Po tomto kroku zavedie Západ ďalšie sankcie voči Rusku. Čo to pre Rusko znamená? Sankcie už nemajú na Rusko podstatný vplyv a to, že Rusko je agresor počúvame už minimálne 8 rokov. Súhlasím s tým, čo tu uviedol Popolvár, dáva to zmysel. Z Putinovho prejavu je jasné, že Rusko potrebuje, aby sa stiahli útočné zbrane z línie kontaktu a hlavne aby NATO vypadlo z Ukrajiny, čo sú dve rozsahom rozdielne veci. Masaker z Odesy 2014 Rusko vyšetrí a potrestá. A dôležitá je ďalšia fáza "v prípade pokračovania dekomunizácie". Zaujíma ma či Rusko uznáva obe republiky v ich administratívnych, alebo kontrolovaných hraniciach. Predpokladám to prvé, ale chvíľu to zrejme ešte nebude na programe. Ale to sú týždne, nie roky ako doteraz. Ale potom si musí vynútiť kontrolu v adm hraniciach. Tiež ma zaujíma, ako bude Rusko reagovať na sankcie, či tiež napr. uvalí embargo na dovoz surovín nepriateľovi. Čo by sme výrazne pocítili aj my, pretože hlavné komodity ruského exportu do SR sú: ropa, plyn, železná ruda, uhlie a jadrové palivo. tým pádom by mala minimálne EÚ iné starosti. A pre nás bude dôležitá otázka Podkarpatskej Rusi (PR). Očakávať od debilov vo vláde, že sa nad tým zamyslia a podniknú kroky pre SR žiadúce je úplne nereálne. O tom, že Maďari majú pripravené plány na túto verziu vývoja udalostí vôbec nepochybujem. Zbežne som pozrel Pjakina, ten v O-O hromží, že sa zachová banderovská liaheň. Trochu ma zaráža, ako urputne tvrdí, že Podkarpatskú Rus treba tiež zabrať.

úplný prepis Putinovho prejavu o uznaní DĽR a LĽR


Uveďte prosím zdroj. Děkuji.


[quote="pid:58957, uid:804"]úplný prepis Putinovho prejavu o uznaní DĽR a LĽR[/quote] Uveďte prosím zdroj. Děkuji.

Zaujíma ma či Rusko uznáva obe republiky v ich administratívnych, alebo kontrolovaných hraniciach.

To asi nás všechny, ale jak říkáš, zatím se to nebude řešit a bude to fungovat deFacto v rámci současné situace, tedy linie kontaktu.
Co bude na Jaře je 2. věc.


O tom, že Maďari majú pripravené plány na túto verziu vývoja udalostí vôbec nepochybujem.

To už jim nabízel i ten šéf komunistů (Žirinosvský se tuším jmenuje).


Trochu ma zaráža, ako urputne tvrdí, že Podkarpatskú Rus treba tiež zabrať.

Tak Pjakin se netají tužbou obnovit Ruské Imperium. Dokonce ve větší rozloze než bylo SSSR, takže to se nediv.
"Rusko se s nikým o své území dělit nebude." smile


[quote="pid:58958, uid:175"]Zaujíma ma či Rusko uznáva obe republiky v ich administratívnych, alebo kontrolovaných hraniciach.[/quote] To asi nás všechny, ale jak říkáš, zatím se to nebude řešit a bude to fungovat deFacto v rámci současné situace, tedy linie kontaktu. Co bude na Jaře je 2. věc. [quote="pid:58958, uid:175"]O tom, že Maďari majú pripravené plány na túto verziu vývoja udalostí vôbec nepochybujem.[/quote] To už jim nabízel i ten šéf komunistů (Žirinosvský se tuším jmenuje). [quote="pid:58958, uid:175"]Trochu ma zaráža, ako urputne tvrdí, že Podkarpatskú Rus treba tiež zabrať.[/quote] Tak Pjakin se netají tužbou obnovit Ruské Imperium. Dokonce ve větší rozloze než bylo SSSR, takže to se nediv. "Rusko se s nikým o své území dělit nebude." :D

Tak Pjakin se netají tužbou obnovit Ruské Imperium. Dokonce ve větší rozloze než bylo SSSR, takže to se nediv.

Rozmýšľam, ako to mám od Pjakina zobrať. Vyjadroval sa o tom x-krát.
Čierne more=Ruské more, Turecko=Anatolijský federálny okruh, ostrov Macmaj- Hokkaidó - náš ostrov, Varšava bola ich, Podkarpatská Rus, ktorá bola 1000 rokov súčasťou Uhorska tiež ich. Zrejme to chce mať pod Ruským civilizačným okruhom v spravodlivom blokovom usporiadaní. Hovorí to ale s takým fanatizmom, že to znie až imperialisticky.


[quote="pid:58961, uid:518"]Tak Pjakin se netají tužbou obnovit Ruské Imperium. Dokonce ve větší rozloze než bylo SSSR, takže to se nediv.[/quote] Rozmýšľam, ako to mám od Pjakina zobrať. Vyjadroval sa o tom x-krát. Čierne more=Ruské more, Turecko=Anatolijský federálny okruh, ostrov Macmaj- Hokkaidó - náš ostrov, Varšava bola ich, Podkarpatská Rus, ktorá bola 1000 rokov súčasťou Uhorska tiež ich. Zrejme to chce mať pod Ruským civilizačným okruhom v spravodlivom blokovom usporiadaní. Hovorí to ale s takým fanatizmom, že to znie až imperialisticky.

Rusko týmto odmietne Minské dohody


ono to bude najskôr trochu ináč. Navyše, čo so zvyškom Donbasu?
https://www.youtube.com/watch?v=Y6yyiwY1-lQ


svet 22.2.2022 je už podľa všetkého celkom iný svet, ako bol pred týmto dátumom.


[quote="pid:58958, uid:175"]Rusko týmto odmietne Minské dohody[/quote] ono to bude najskôr trochu ináč. Navyše, čo so zvyškom Donbasu? https://www.youtube.com/watch?v=Y6yyiwY1-lQ svet 22.2.2022 je už podľa všetkého celkom iný svet, ako bol pred týmto dátumom.

Bělorusko neplánuje uznat nezávislost DNR a LNR.

Navzdory skutečnosti, že nedávno vyšlo najevo, že Bělorusko plánuje podpořit ruské plány na Donbasu, zdroje uvádějí, že oficiální Minsk zatím neplánuje uznat nezávislost Luhanské a Doněcké lidové republiky. Minsk v tom podle zdroje nevidí žádnou výhodnost.
K dnešnímu dni je situace na Donbasu stále kritická. Zejména se uvádí o pokračujícím ostřelování území jak Doněcké, tak i Luhanské lidové republiky. Zároveň se ví, že Kyjev posílá do regionu další jednotky a vojenskou techniku, která s největší pravděpodobností zahájí ofenzivu z Charkova.


Experti přitom nevylučují, že pokud se Kyjev rozhodne zaútočit na ruské jednotky na Donbasu, mohou být z území Běloruska vyslány další síly ozbrojených sil RF. To umožní zcela potlačit jednotky ukrajinské armády v případě zjevné agrese.
Oficiální vyjádření Běloruska k této záležitosti zatím neexistují, nicméně odborníci upozorňují na skutečnost, že Bělorusko dosud neuznalo skutečnost, že Krym je součástí Ruska.


Více podrobností na: https://avia.pro/news/priznanie-dnr-i-lnr-v-belorussii-poka-ne-planiruetsya

Lukašenko se zřejmě nezměnil. Pořád žije v představě, že ho jeho "páníček" na Západě ochrání...


**Bělorusko neplánuje uznat nezávislost DNR a LNR. ** Navzdory skutečnosti, že nedávno vyšlo najevo, že Bělorusko plánuje podpořit ruské plány na Donbasu, zdroje uvádějí, že oficiální Minsk zatím neplánuje uznat nezávislost Luhanské a Doněcké lidové republiky. Minsk v tom podle zdroje nevidí žádnou výhodnost. K dnešnímu dni je situace na Donbasu stále kritická. Zejména se uvádí o pokračujícím ostřelování území jak Doněcké, tak i Luhanské lidové republiky. Zároveň se ví, že Kyjev posílá do regionu další jednotky a vojenskou techniku, která s největší pravděpodobností zahájí ofenzivu z Charkova. Experti přitom nevylučují, že pokud se Kyjev rozhodne zaútočit na ruské jednotky na Donbasu, mohou být z území Běloruska vyslány další síly ozbrojených sil RF. To umožní zcela potlačit jednotky ukrajinské armády v případě zjevné agrese. Oficiální vyjádření Běloruska k této záležitosti zatím neexistují, nicméně odborníci upozorňují na skutečnost, že Bělorusko dosud neuznalo skutečnost, že Krym je součástí Ruska. Více podrobností na: https://avia.pro/news/priznanie-dnr-i-lnr-v-belorussii-poka-ne-planiruetsya ** Lukašenko se zřejmě nezměnil. Pořád žije v představě, že ho jeho "páníček" na Západě ochrání...**

ono to bude najskôr trochu ináč.

Rusko sa celú dobu od podpisu Minských dohôd doteraz snažilo o ich naplnenie, nikdy ich ako také neodmietlo. To, čo som napísal som dovysvetlil v tom zmysle, že Západ bude tvrdiť, že Rusko odmietlo Minské dohody uznaním republík.
A aj to tvrdí - viď správy: " Rozhodnutie Ruska uznať nezávislosť povstaleckých samozvaných republík na východe Ukrajiny je jasným porušením minských mierových dohôd a tento krok nezostane bez odpovede. V pondelok večer sa na tom telefonicky zhodli nemecký kancelár Olaf Scholz a prezidenti Spojených štátov a Francúzska Joe Biden a Emmanuel Macron."
Minské dohody boli prvou ponukou, ktorú Ukrajina so svojimi tútormi za 7 rokov nevyužili. Už sa ide ďalej.


[quote="pid:58966, uid:139"]ono to bude najskôr trochu ináč.[/quote] Rusko sa celú dobu od podpisu Minských dohôd doteraz snažilo o ich naplnenie, nikdy ich ako také neodmietlo. To, čo som napísal som dovysvetlil v tom zmysle, že Západ bude tvrdiť, že Rusko odmietlo Minské dohody uznaním republík. A aj to tvrdí - viď správy: " Rozhodnutie Ruska uznať nezávislosť povstaleckých samozvaných republík na východe Ukrajiny je jasným porušením minských mierových dohôd a tento krok nezostane bez odpovede. V pondelok večer sa na tom telefonicky zhodli nemecký kancelár Olaf Scholz a prezidenti Spojených štátov a Francúzska Joe Biden a Emmanuel Macron." Minské dohody boli prvou ponukou, ktorú Ukrajina so svojimi tútormi za 7 rokov nevyužili. Už sa ide ďalej.

Taganrog v Rostovské oblasti a uprchlíci.

Vďaka, Globalisté, za tie fotografie, ktorých posolstvo je v tých paneloch v pozadí: "Červeno-biela farba víťazstiev."


[quote="pid:58798, uid:747"]Taganrog v Rostovské oblasti a uprchlíci.[/quote] Vďaka, Globalisté, za tie fotografie, ktorých posolstvo je v tých paneloch v pozadí: "Červeno-biela farba víťazstiev."

Profilové výbory doporučily Dumě ratifikovat dohody s DPR a LPR
Smlouvy s republikami se uzavírají na dobu 10 let s automatickým prodlužováním na pětiletá období
https://tass.ru/politika/13798689


MOSKVA, 22. února. /TASS/. Profilové výbory Státní dumy - pro mezinárodní záležitosti, stejně jako pro záležitosti SNS, euroasijskou integraci a vztahy s krajany - v úterý ráno jednomyslně doporučily, aby dolní komora ratifikovala dohody s Doněckou a Luganskou lidovou republikou (DLR a LLR) o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, uvádí zpravodaj TASS.


"Podle textu dohod bude ochrana hranic DLR a LPR „prováděna společným úsilím smluvních stran na základě zájmů vlastní bezpečnosti, jakož i míru a stability“. Na toto téma bude uzavřena samostatná smlouva. Dohody rovněž stanoví, že každá ze stran udělí druhé straně právo budovat a využívat svými ozbrojenými silami vojenské základny a zařízení na svém území."


**Profilové výbory doporučily Dumě ratifikovat dohody s DPR a LPR** Smlouvy s republikami se uzavírají na dobu 10 let s automatickým prodlužováním na pětiletá období https://tass.ru/politika/13798689 MOSKVA, 22. února. /TASS/. Profilové výbory Státní dumy - pro mezinárodní záležitosti, stejně jako pro záležitosti SNS, euroasijskou integraci a vztahy s krajany - v úterý ráno jednomyslně doporučily, aby dolní komora ratifikovala dohody s Doněckou a Luganskou lidovou republikou (DLR a LLR) o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, uvádí zpravodaj TASS. "Podle textu dohod bude ochrana hranic DLR a LPR „prováděna společným úsilím smluvních stran na základě zájmů vlastní bezpečnosti, jakož i míru a stability“. Na toto téma bude uzavřena samostatná smlouva. Dohody rovněž stanoví, že každá ze stran udělí druhé straně právo budovat a využívat svými ozbrojenými silami vojenské základny a zařízení na svém území."

původní plán byl udržet situaci jak je do ekonomického rozpadu Ukrajiny aby to nemohli hodit na RF.

No ano, to já chápu... smile Jen nechápu ty katastrofické úvahy o "budoucnu bez Minska". Myslím si, že realitě neodpovídají, jsou prostě přehnané - nebo platné pro minulou dobu.
To, že Rusko uznalo území za dvě republiky, ještě neznamená tak mnoho. Mezinárodní společenství to neuznalo a neuzná - tak, jako dodnes neuznává Krym ruským územím. Takže - jsou dvě "rebelské" republiky na území UA = ale tak to bylo fakticky už po 8 let. Západ je označuje za "separatisty" - tak teď k tomu aspoň bude mít důvod...
Ukrajina by ekonomicky tak hned nepadla... ještě mnoho ruských by muselo umřít. Vždyť někdy včera schválila přísun peněz EU - a ještě předtím i nějakou almužnu od USA dostala (UA). Vždyť tento způsob "západ" dělal celou dobu = aby UA byla pod vodou jen tak, aby se vždy stačila nadechnout. Protože - při mentalitě lidí by je hlad dohnal svrhnout banderovštinu a nastolit si jakýs takýs pořádek. Už několik ostrých demonstrací tam přece bylo, kdy si Zelenský hryzal nehty. A co teprv teď, když už za tranzit plynu dostávají jen část toho, na co byli zvyklí? Osobně si myslím, že tyto provokace nebyly jen nátlakem na Rusko, ale taky "poklop" na občanské nepokoje - s dalšími možnostmi slibů získání peněz. A další - velmi podstatné - oligarchové by válkou zakryly své nové zlodějiny, kde si "západ" přeje vyúčtování. Tím narážím třeba na nedávný případ darovaných terénních aut pro pohraničníky, kde se auta objevila v nabídce prodejců - a dárce na to přišel. Nebo starší případ "zmizení" peněz od EU a Německa - peněz na ostrahu hranice s Ruskem.
Tím chci říct, že ekonomický kolaps už je za dveřmi a "separatisté" byl v posledních letech pro ukrovládu důvod, proč "nemáme peníze".
A obnova UA? To může nastat i nyní. Jen si myslím, že "opačným směrem" - tj. že Ukrajinci už konečně vezmou rozum do hrsti a zbaví se banderovské svoloče jednou pro vždy - tj. budou chtít žít jako na Donbase.


[quote="pid:58876, uid:518"]původní plán byl udržet situaci jak je do ekonomického rozpadu Ukrajiny aby to nemohli hodit na RF.[/quote] No ano, to já chápu... :) Jen nechápu ty katastrofické úvahy o "budoucnu bez Minska". Myslím si, že realitě neodpovídají, jsou prostě přehnané - nebo platné pro minulou dobu. To, že Rusko uznalo území za dvě republiky, ještě neznamená tak mnoho. Mezinárodní společenství to neuznalo a neuzná - tak, jako dodnes neuznává Krym ruským územím. Takže - jsou dvě "rebelské" republiky na území UA = ale tak to bylo fakticky už po 8 let. Západ je označuje za "separatisty" - tak teď k tomu aspoň bude mít důvod... Ukrajina by ekonomicky tak hned nepadla... ještě mnoho ruských by muselo umřít. Vždyť někdy včera schválila přísun peněz EU - a ještě předtím i nějakou almužnu od USA dostala (UA). Vždyť tento způsob "západ" dělal celou dobu = aby UA byla pod vodou jen tak, aby se vždy stačila nadechnout. Protože - při mentalitě lidí by je hlad dohnal svrhnout banderovštinu a nastolit si jakýs takýs pořádek. Už několik ostrých demonstrací tam přece bylo, kdy si Zelenský hryzal nehty. A co teprv teď, když už za tranzit plynu dostávají jen část toho, na co byli zvyklí? Osobně si myslím, že tyto provokace nebyly jen nátlakem na Rusko, ale taky "poklop" na občanské nepokoje - s dalšími možnostmi slibů získání peněz. A další - velmi podstatné - oligarchové by válkou zakryly své nové zlodějiny, kde si "západ" přeje vyúčtování. Tím narážím třeba na nedávný případ darovaných terénních aut pro pohraničníky, kde se auta objevila v nabídce prodejců - a dárce na to přišel. Nebo starší případ "zmizení" peněz od EU a Německa - peněz na ostrahu hranice s Ruskem. Tím chci říct, že ekonomický kolaps už je za dveřmi a "separatisté" byl v posledních letech pro ukrovládu důvod, proč "nemáme peníze". A obnova UA? To může nastat i nyní. Jen si myslím, že "opačným směrem" - tj. že Ukrajinci už konečně vezmou rozum do hrsti a zbaví se banderovské svoloče jednou pro vždy - tj. budou chtít žít jako na Donbase.

"Poslanec Lidové rady LPR Dmitrij Chorošilov uvedl, že by mohla být přijata opatření k obnovení celistvosti celého území republiky, pokud Kyjev nestáhne své jednotky mimo Luganskou oblast.

"V rámci zákonů našich republik existuje zákon, který jasně říká, že území LPR je území bývalé Luganské oblasti. Je tam naše území okupované ukrajinskými jednotkami.
Myslím, že bychom měli zavolat na Ukrajinu, aby dobrovolně stáhli své jednotky. Pokud se tak nestane, myslím si, že budou přijata rozhodnutí, která umožní nastolit mír, naši územní celistvost na celém území LPR,“ řekl Chorošilov podle Luhanského informačního centra."


https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13765359


"Poslanec Lidové rady LPR Dmitrij Chorošilov uvedl, že by mohla být přijata opatření k obnovení celistvosti celého území republiky, pokud Kyjev nestáhne své jednotky mimo Luganskou oblast. ** "V rámci zákonů našich republik existuje zákon, který jasně říká, že území LPR je území bývalé Luganské oblasti. Je tam naše území okupované ukrajinskými jednotkami.** Myslím, že bychom měli zavolat na Ukrajinu, aby dobrovolně stáhli své jednotky. Pokud se tak nestane, myslím si, že budou přijata rozhodnutí, která umožní nastolit mír, naši územní celistvost na celém území LPR,“ řekl Chorošilov podle Luhanského informačního centra." https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13765359

Zbežne som pozrel Pjakina, ten v O-O hromží, že sa zachová banderovská liaheň.

banderovská liaheň s jej centrom vo Ľvove je problém. No, problémom je aj to, že táto liaheň nakládla "vajcia" za tých 8 rokov po celej Ukrajine a šanca, že sily LNR a DNR ich stihnú zneškodniť vlastnými silami ešte pred ich "vyliahnutím", t.j. pred vymretím generácie dedov, pamätajúcich aj iné časy, než terajšiu banderovčinu, v situácii, keď tam Západ navozil techniku, poradcov a pod, a nasmeroval to na otvorený konflikt na Donbase, je prakticky nulová.
Čo je ľahšie? Likvidovať banderovskú liaheň pevne ukotvenú v hraniciach celej Ukrajiny, alebo ich odrezať od zdrojov a vytlačiť do hraníc ich domovizne - do Ľvovskej oblasti (poťažme aj Ivanofrankovskej a Volyňskej oblasti), a tam ich odizolovať od zbytku sveta?
Najbližšie dni ukážu, čo so zbytkom Ukrajiny. Ak dôjde na Ukrajine k prevratu a návratu Janukoviča, tak sa zachová jej celistvosť a DNR a LNR, možno, zostanú ako vysoko autonómne republiky v zostave Ukrajiny. Ak sa Ukrajina nedokáže sama od banderovcov očistiť, tak prebehne scenár so spätným odobratím všetkých pôvodne ruských oblastí - V.V.Putin ich vymenoval podrobne a aj proces a dátumy ich nezákonného pripojenia k Ukrajine proti vôli ich obyvateľov (v tejto súvislosti treba aj chápať Putinovo sa vymedzenie voči boľševikom, Leninovi i Stalinovi).
Všetko sa bude diať spôsobom a la Krym a DNR a LNR - plebiscit, uznanie a neskôr pripojenie k RF na základe žiadosti daných republík...
Poliaci budú intervenovať ohľadom pripojenia Volyne k Poľsku a Maďari ohľadom Zakarpatskej Rusi. Čo by som im aj prial, pretože to bude pre Maďarsko sústo, ktoré ich prinúti ustúpiť od ich maďarizačných snáh, inak to rozloží Maďarsko zvnútra.


[quote="pid:58958, uid:175"]Zbežne som pozrel Pjakina, ten v O-O hromží, že sa zachová banderovská liaheň.[/quote] banderovská liaheň s jej centrom vo Ľvove je problém. No, problémom je aj to, že táto liaheň nakládla "vajcia" za tých 8 rokov po celej Ukrajine a šanca, že sily LNR a DNR ich stihnú zneškodniť vlastnými silami ešte pred ich "vyliahnutím", t.j. pred vymretím generácie dedov, pamätajúcich aj iné časy, než terajšiu banderovčinu, v situácii, keď tam Západ navozil techniku, poradcov a pod, a nasmeroval to na otvorený konflikt na Donbase, je prakticky nulová. Čo je ľahšie? Likvidovať banderovskú liaheň pevne ukotvenú v hraniciach celej Ukrajiny, alebo ich odrezať od zdrojov a vytlačiť do hraníc ich domovizne - do Ľvovskej oblasti (poťažme aj Ivanofrankovskej a Volyňskej oblasti), a tam ich odizolovať od zbytku sveta? Najbližšie dni ukážu, čo so zbytkom Ukrajiny. Ak dôjde na Ukrajine k prevratu a návratu Janukoviča, tak sa zachová jej celistvosť a DNR a LNR, možno, zostanú ako vysoko autonómne republiky v zostave Ukrajiny. Ak sa Ukrajina nedokáže sama od banderovcov očistiť, tak prebehne scenár so spätným odobratím všetkých pôvodne ruských oblastí - V.V.Putin ich vymenoval podrobne a aj proces a dátumy ich nezákonného pripojenia k Ukrajine proti vôli ich obyvateľov (v tejto súvislosti treba aj chápať Putinovo sa vymedzenie voči boľševikom, Leninovi i Stalinovi). Všetko sa bude diať spôsobom a la Krym a DNR a LNR - plebiscit, uznanie a neskôr pripojenie k RF na základe žiadosti daných republík... Poliaci budú intervenovať ohľadom pripojenia Volyne k Poľsku a Maďari ohľadom Zakarpatskej Rusi. Čo by som im aj prial, pretože to bude pre Maďarsko sústo, ktoré ich prinúti ustúpiť od ich maďarizačných snáh, inak to rozloží Maďarsko zvnútra.

Zde je z RT souvislý report s nejnovějšími zprávami a videi:
https://russian.rt.com/ussr/article/966030-donbass-ukraina-rossiya-zapad-situaciya
Věřím Lavrovovi a Putinovi, že tento krok byl v současné situaci jediným možným.


Aktualizuji v 13.00 hod:
Mám tu vyjádření Lavrova, které dost vysvětluje:
https://www.youtube.com/watch?v=jd9l3-kN1Nc


Reakce "západu" jsou přesně takové, jaké jsme čekali. Chtějí to "točit" na narušení územní celistvosti. Ale... Existuje deklarace OSN z r. 1970, kterou nikdo nezpochybnil, používá se dodnes, platí dodnes. A ta mj. říká, že územní celistvost závisí na dalších ukazatelích. Jmenuje se, že stát musí stát na principu rovnoprávnosti všech tam žijících obyvatel a vláda, kterou si obyvatelé zvolili, musí zastupovat všechny občany bez rozdílu (národnosti, barvy pleti...atd.).


Zde je z RT souvislý report s nejnovějšími zprávami a videi: https://russian.rt.com/ussr/article/966030-donbass-ukraina-rossiya-zapad-situaciya Věřím Lavrovovi a Putinovi, že tento krok byl v současné situaci jediným možným. Aktualizuji v 13.00 hod: Mám tu vyjádření Lavrova, které dost vysvětluje: https://www.youtube.com/watch?v=jd9l3-kN1Nc Reakce "západu" jsou přesně takové, jaké jsme čekali. Chtějí to "točit" na narušení územní celistvosti. Ale... Existuje deklarace OSN z r. 1970, kterou nikdo nezpochybnil, používá se dodnes, platí dodnes. A ta mj. říká, že územní celistvost závisí na dalších ukazatelích. Jmenuje se, že **stát musí stát na principu rovnoprávnosti všech tam žijících obyvatel a vláda, kterou si obyvatelé zvolili, musí zastupovat všechny občany bez rozdílu (národnosti, barvy pleti...atd.).**
Upravené 22. 2. 2022 o 13:07

No, problémom je aj to, že táto liaheň nakládla "vajcia" za tých 8 rokov po celej Ukrajine a šanca, že sily LNR a DNR ich stihnú zneškodniť


Myslim si to isté. Ale jewreji budú kričať stále a klamať ako stále, jedno-hlasne a celo-svetovo. Prišiel čas pomenovávať veci vlastnými menami bez servítky. Kriviť (kurviť) svet lžami a agresívnym pretláčaním svojho krivého sveta sa dá len ďalšou agresiou a ďalšími lžami. Neviditeľné sa stáva viditeľným. Masky humanity a demokracie padli.


[quote="pid:58988, uid:112"]No, problémom je aj to, že táto liaheň nakládla "vajcia" za tých 8 rokov po celej Ukrajine a šanca, že sily LNR a DNR ich stihnú zneškodniť[/quote] Myslim si to isté. Ale jewreji budú kričať stále a klamať ako stále, jedno-hlasne a celo-svetovo. Prišiel čas pomenovávať veci vlastnými menami bez servítky. Kriviť (kurviť) svet lžami a agresívnym pretláčaním svojho krivého sveta sa dá len ďalšou agresiou a ďalšími lžami. Neviditeľné sa stáva viditeľným. Masky humanity a demokracie padli.

imperialisticky.

To mě to moc nevadí. Ruské imperium není to římské s populací otroků.
Většině národů se pod Rusy začalo žít líp než se jim žilo předtím.
Kdybychom se i my stali členy, tak mě bude jen trápit lokální uspořádání
a zákon o zbraních (a podobné paskvily) co mají Rusové v zákoníku. Jinak jsem byl vždy fanoušek PanSlavismu.


I dřív, když jsem byl anti komunista, tak jsem oceňoval na předešlé éře, že V blok sjednotil poprvé min. po 1000 letech všechny slovany.


[quote="pid:58965, uid:175"]imperialisticky.[/quote] To mě to moc nevadí. Ruské imperium není to římské s populací otroků. Většině národů se pod Rusy začalo žít líp než se jim žilo předtím. Kdybychom se i my stali členy, tak mě bude jen trápit lokální uspořádání a zákon o zbraních (a podobné paskvily) co mají Rusové v zákoníku. Jinak jsem byl vždy fanoušek PanSlavismu. I dřív, když jsem byl anti komunista, tak jsem oceňoval na předešlé éře, že V blok sjednotil poprvé min. po 1000 letech všechny slovany.

To mě to moc nevadí. Ruské imperium není to římské s populací otroků.

Pjakin v tom dosť tlačí na pílu a mnohí to nepochopia. Preto som použil ten termín.
Inak ja som vždy za zjednotenie Slovanov. Alebo ako povedal Štúr - mne vždy Slovanská hviezda svietila.


[quote="pid:58998, uid:518"]To mě to moc nevadí. Ruské imperium není to římské s populací otroků.[/quote] Pjakin v tom dosť tlačí na pílu a mnohí to nepochopia. Preto som použil ten termín. Inak ja som vždy za zjednotenie Slovanov. Alebo ako povedal Štúr - mne vždy Slovanská hviezda svietila.

Ukrajina by ekonomicky tak hned nepadla... ještě mnoho ruských by muselo umřít. Vždyť někdy včera schválila přísun peněz EU - a ještě předtím i nějakou almužnu od USA dostala (UA).

To jsou drobné, je dost možné, že UA se už dalších Vánoc nedožije ve své dnešní podobě...


budou chtít žít jako na Donbase.

Pokud se RF podaří úspěšně provést obnovu a použít Dombass jako "výkladní skříň", tak jo.


[quote="pid:58982, uid:203"]Ukrajina by ekonomicky tak hned nepadla... ještě mnoho ruských by muselo umřít. Vždyť někdy včera schválila přísun peněz EU - a ještě předtím i nějakou almužnu od USA dostala (UA).[/quote] To jsou drobné, je dost možné, že UA se už dalších Vánoc nedožije ve své dnešní podobě... [quote="pid:58982, uid:203"]budou chtít žít jako na Donbase.[/quote] Pokud se RF podaří úspěšně provést obnovu a použít Dombass jako "výkladní skříň", tak jo.

Reakce "západu" jsou přesně takové, jaké jsme čekali.

Skvělá práce, zase jsem podcenil Lavrova. smile Na každý tah je hold vždy nějaký protitah a Lavrov-Šojgu-Putin
se jak se zdá vyznají a připravení jsou snad na vše.


[quote="pid:58990, uid:203"]Reakce "západu" jsou přesně takové, jaké jsme čekali.[/quote] Skvělá práce, zase jsem podcenil Lavrova. :D Na každý tah je hold vždy nějaký protitah a Lavrov-Šojgu-Putin se jak se zdá vyznají a připravení jsou snad na vše.

Čili opět využívají pravidla OSN proti Západu, které Západ nikdy nedodržoval. Musím říct, že je to úsměvné.


Že Ukrajina není stát, to jsme věděli na základě znalostí z KSB. Rusko to ovšem rozmázlo i na právním základě definované v deklaraci OSN.


Čili opět využívají pravidla OSN proti Západu, které Západ nikdy nedodržoval. Musím říct, že je to úsměvné. Že Ukrajina není stát, to jsme věděli na základě znalostí z KSB. Rusko to ovšem rozmázlo i na právním základě definované v deklaraci OSN.

že UA se už dalších Vánoc nedožije ve své dnešní podobě.
Najprv som prečítal USA sa nedožije.


[quote="pid:59010, uid:518"]že UA se už dalších Vánoc nedožije ve své dnešní podobě.[/quote]Najprv som prečítal USA sa nedožije.

Najprv som prečítal USA sa nedožije.

Ti možná taky ne, aspoň ne v dnešní podobě. Ta OV nebo rozdělení je tam fakt nahnuté.


[quote="pid:59025, uid:83"]Najprv som prečítal USA sa nedožije.[/quote] Ti možná taky ne, aspoň ne v dnešní podobě. Ta OV nebo rozdělení je tam fakt nahnuté.

V skutočnosti to všetko viedlo k tomu, že kolaps ukrajinskej ekonomiky je sprevádzaný priamym okrádaním občanov krajiny a samotná Ukrajina bola jednoducho riadená vonkajšou kontrolou. Vykonáva sa nielen na objednávku západných metropol, ale, ako sa hovorí, aj priamo na mieste – prostredníctvom celej siete zahraničných poradcov, mimovládnych organizácií a iných inštitúcií dislokovaných na Ukrajine. Majú priamy vplyv na všetky najdôležitejšie personálne rozhodnutia, na všetky odvetvia a úrovne vlády: od centrálnej a dokonca až po mestskú, na hlavné štátne spoločnosti a korporácie, vrátane Naftogazu, Ukrenerga, Ukrajinských železníc, Ukroboronpromu, Ukrposhta, Správa námorných prístavov Ukrajiny.


Na Ukrajine jednoducho neexistuje nezávislý súd. Kyjevské úrady dali na žiadosť Západu predstaviteľom medzinárodných organizácií prednostné právo na výber členov najvyšších súdnych orgánov - Súdnej rady a Kvalifikačnej komisie sudcov.


Veľvyslanectvo USA okrem toho priamo kontroluje Národnú agentúru pre prevenciu korupcie, Národný protikorupčný úrad, Špecializovanú protikorupčnú prokuratúru a Najvyšší protikorupčný súd. To všetko sa deje pod hodnovernou zámienkou na zvýšenie účinnosti boja proti korupcii. Dobre, ale kde sú výsledky? Korupcia kvitla tak bujne a kvitne viac ako kedykoľvek predtým.


Tyto odstavce z projevu VVP krásně popisují postup aplikovaným i v ČR, SR a prakticky v celém východním bloku. Anglosaský kolonializmus a rasizmus nikam nezmizel, jen se maskuje za lži z krásných slovíček. Okrást, vysát, zničit, odkopnout...


[quote="pid:58957, uid:804"]V skutočnosti to všetko viedlo k tomu, že kolaps ukrajinskej ekonomiky je sprevádzaný priamym okrádaním občanov krajiny a samotná Ukrajina bola jednoducho riadená vonkajšou kontrolou. Vykonáva sa nielen na objednávku západných metropol, ale, ako sa hovorí, aj priamo na mieste – prostredníctvom celej siete zahraničných poradcov, mimovládnych organizácií a iných inštitúcií dislokovaných na Ukrajine. Majú priamy vplyv na všetky najdôležitejšie personálne rozhodnutia, na všetky odvetvia a úrovne vlády: od centrálnej a dokonca až po mestskú, na hlavné štátne spoločnosti a korporácie, vrátane Naftogazu, Ukrenerga, Ukrajinských železníc, Ukroboronpromu, Ukrposhta, Správa námorných prístavov Ukrajiny. Na Ukrajine jednoducho neexistuje nezávislý súd. Kyjevské úrady dali na žiadosť Západu predstaviteľom medzinárodných organizácií prednostné právo na výber členov najvyšších súdnych orgánov - Súdnej rady a Kvalifikačnej komisie sudcov. Veľvyslanectvo USA okrem toho priamo kontroluje Národnú agentúru pre prevenciu korupcie, Národný protikorupčný úrad, Špecializovanú protikorupčnú prokuratúru a Najvyšší protikorupčný súd. To všetko sa deje pod hodnovernou zámienkou na zvýšenie účinnosti boja proti korupcii. Dobre, ale kde sú výsledky? Korupcia kvitla tak bujne a kvitne viac ako kedykoľvek predtým.[/quote] Tyto odstavce z projevu VVP krásně popisují postup aplikovaným i v ČR, SR a prakticky v celém východním bloku. Anglosaský kolonializmus a rasizmus nikam nezmizel, jen se maskuje za lži z krásných slovíček. Okrást, vysát, zničit, odkopnout...

Vypadá to, že "naše média" opět předbíhají dobu a manipulují. Protože dle Basurina v DNR ani LNR ještě žádné ruské jednotky nejsou. A podle zkušeností se "západními médii" to jsou zas jen manipulace. Basurin to vysvětluje tak, že aby mohla dvě různá vojska pod dvěma různými veleními spolupracovat, musí být nejdřív zřízený společný koordinační štáb. A ten v tuto chvíli žádný není.
Samozřejmě, že toto prohlášení nevylučuje přítomnost ruských vojsk později. Zvláště za situace, kdy se z ukrostrany stále střílí a jsou zprávy o nočním přesunu techniky z Kyjeva. Takže - boje se dají čekat.
No a pro ty, kteří chtějí vědět, v jakém formátu Rusko obě republiky uznalo, tak to dnes ozřejmil Pjeskov. Jsou to přesně ty hranice, ve kterých se obě republiky v r. 2014 určily na základě referenda.
Basurin:
https://www.youtube.com/watch?v=ras2fNM60As


https://vk.com/video-103216016_456239854


Vypadá to, že "naše média" opět předbíhají dobu a manipulují. Protože dle Basurina v DNR ani LNR ještě žádné ruské jednotky nejsou. A podle zkušeností se "západními médii" to jsou zas jen manipulace. Basurin to vysvětluje tak, že aby mohla dvě různá vojska pod dvěma různými veleními spolupracovat, musí být nejdřív zřízený společný koordinační štáb. A ten v tuto chvíli žádný není. Samozřejmě, že toto prohlášení nevylučuje přítomnost ruských vojsk později. Zvláště za situace, kdy se z ukrostrany stále střílí a jsou zprávy o nočním přesunu techniky z Kyjeva. Takže - boje se dají čekat. No a pro ty, kteří chtějí vědět, v jakém formátu Rusko obě republiky uznalo, tak to dnes ozřejmil Pjeskov. **Jsou to přesně ty hranice, ve kterých se obě republiky v r. 2014 určily na základě referenda.** Basurin: https://www.youtube.com/watch?v=ras2fNM60As https://vk.com/video-103216016_456239854
Upravené 22. 2. 2022 o 14:27

Osud Európy teraz závisí od osudu Nemecka, respektíve od zahraničnopolitického kurzu, ktorý si Berlín zvolil vo vzťahoch s Moskvou.
Existuje práve teraz možnosť rozvoja nových nemecko-ruských vzťahov a vytvorenia politickej a hospodárskej únie medzi Ruskom a Nemeckom? Koniec koncov, prvý krok už bol urobený.


V štúdiu o tom diskutovali Alexej Neposhlov: novinár, politológ, kandidát historických vied Vladimir Skachko a poslanec Spolkového snemu Gunnar Lindemann zo strany Alternatíva pre Nemecko.


Veľmi zaujímavé video v ruštine:
https://viar.media/Sudba-Evropy-zavisit-ot-sudby-Germanii_v3982


**Osud Európy teraz závisí od osudu Nemecka, respektíve od zahraničnopolitického kurzu, ktorý si Berlín zvolil vo vzťahoch s Moskvou.** Existuje práve teraz možnosť rozvoja nových nemecko-ruských vzťahov a vytvorenia politickej a hospodárskej únie medzi Ruskom a Nemeckom? Koniec koncov, prvý krok už bol urobený. V štúdiu o tom diskutovali Alexej Neposhlov: novinár, politológ, kandidát historických vied Vladimir Skachko a poslanec Spolkového snemu Gunnar Lindemann zo strany Alternatíva pre Nemecko. Veľmi zaujímavé video v ruštine: https://viar.media/Sudba-Evropy-zavisit-ot-sudby-Germanii_v3982

Rekapitulácia
Referendum v LNR a DNR 11. a 12.5.2014.
Doneck - počet vydaných 3 522 060 hlasovacích lístkov
Počet hlasujúcich 2 511 441 ľudí.
Otázka: "Želáte si akt štátnej samostatnosti Doneckej resp. Luganskej národnej republiky?"
Za samostatnú republiku hlasovalo 89,7% ľudí čo je 2 252 867 hlasov. Úcast 74,87%.


Lugansk:
Účasť 75% - 1 375 295 ľudí
Za samostatnosť 96% t.j. 1 298 074 hlasov.


Referendum v Lugansku


Referendum v Donecku


Rekapitulácia Referendum v LNR a DNR 11. a 12.5.2014. Doneck - počet vydaných 3 522 060 hlasovacích lístkov Počet hlasujúcich 2 511 441 ľudí. Otázka: "Želáte si akt štátnej samostatnosti Doneckej resp. Luganskej národnej republiky?" Za samostatnú republiku hlasovalo 89,7% ľudí čo je 2 252 867 hlasov. Úcast 74,87%. Lugansk: Účasť 75% - 1 375 295 ľudí Za samostatnosť 96% t.j. 1 298 074 hlasov. [Referendum v Lugansku](https://lugansk-lg-ua.livejournal.com/486998.html "Referendum v Lugansku") [Referendum v Donecku](https://ria.ru/20140512/1007491897.html "Referendum v Donecku")
Upravené 22. 2. 2022 o 21:07

Putin řekl, v jakých hranicích budou uznávat obě republiky.
"Uznali jsme je, což znamená, že jsme uznali všechny jejich základní dokumenty, včetně Ústavy. A v Ústavě jsou popsány hranice v Doněcké a Luganské oblasti v době, kdy byly součástí Ukrajiny,“ řekl Putin.


Zároveň vyjádřil naději, že všechny kontroverzní body v této otázce budou v budoucnu vyřešeny během jednání LNR a DNR s Ukrajinou.
https://russian.rt.com/ussr/news/966465-putin-granicy-dnr-lnr


Putin řekl, v jakých hranicích budou uznávat obě republiky. "Uznali jsme je, což znamená, že jsme uznali všechny jejich základní dokumenty, včetně Ústavy. A v Ústavě jsou popsány hranice v Doněcké a Luganské oblasti v době, kdy byly součástí Ukrajiny,“ řekl Putin. Zároveň vyjádřil naději, že všechny kontroverzní body v této otázce budou v budoucnu vyřešeny během jednání LNR a DNR s Ukrajinou. https://russian.rt.com/ussr/news/966465-putin-granicy-dnr-lnr

https://russian.rt.com/russia/article/966438-putin-zhurnalisty-voprosy

Není někde s titulkama, dabingem nebo aspoň přepis co bych si hodil do překladače ?


[quote="pid:59067, uid:12"]https://russian.rt.com/russia/article/966438-putin-zhurnalisty-voprosy[/quote] Není někde s titulkama, dabingem nebo aspoň přepis co bych si hodil do překladače ?

Putin o použití ruských ozbrojených síl v zahraničí
Výborná odpověď na poslední otázku.


[quote="pid:59067, uid:12"]Putin o použití ruských ozbrojených síl v zahraničí[/quote]Výborná odpověď na poslední otázku.

Není někde s titulkama, dabingem nebo aspoň přepis co bych si hodil do překladače ?
Hoď si to na YT a tam si zapni automatické titulky.


[quote="pid:59072, uid:518"]Není někde s titulkama, dabingem nebo aspoň přepis co bych si hodil do překladače ?[/quote]Hoď si to na YT a tam si zapni automatické titulky.

Vladimir Putin odpovedal na otázky novinárov


Hlava štátu odpovedala na viaceré aktuálne otázky zástupcov médií týkajúce sa najmä uznania Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky.
Pavel Zarubin: Pavel Zarubin, televízny kanál Rossiya.


Vaše včerajšie rozhodnutia a vyhlásenia, samozrejme, vyvolali veľmi búrlivú medzinárodnú reakciu, celú vlnu.


A samozrejme, existuje veľa myšlienok na tému, že Putin chce údajne obnoviť Rusko v rámci hraníc Ruskej ríše. Už ste povedali, že to tak nie je, ale toto je uznanie DĽR a LPR, v akých hraniciach? Koniec koncov, Doneck a Luhansk región sú veľké regióny a žijú tam aj Rusi.


A samozrejme, očividná otázka tiež znie: čo teraz s minskými dohodami, na ktorých implementácii Rusko trvá už presne sedem rokov?


A samozrejme, nedá mi neopýtať sa na novinky hneď z poslednej chvíle. Rada federácie práve schválila vašu výzvu na použitie ruských ozbrojených síl v zahraničí. Čo nám o tom môžete povedať? Aká veľká môže byť táto operácia?


Mnohokrat dakujem.


Vladimir Putin: Použitie ozbrojených síl v zahraničí. Druhým sú hranice LPR, DĽR. A Ruské impérium, však?


Pavel Zarubin: A Minské dohody – čo bude teraz s Minskými dohodami.


Vladimir Putin: Začnime Minskými dohodami, Minským balíkom opatrení na urovnanie situácie na juhovýchode Ukrajiny, tak znejú.


Robíme to nielen sedem, ale takmer osem rokov. Keď hovorím „my“, myslím tým Rusko a váš poslušný sluha bol autorom dokumentov. A preto by som to chcel ešte raz zdôrazniť, zaujímali sme sa o implementáciu tohto balíka opatrení. Pretože je výsledkom kompromisu.


Pod nimi boli pod týmito dokumentmi podpisy vodcov dvoch dovtedy neuznaných republík. Mimochodom, jeden z nich bol zabitý v dôsledku teroristického činu, zomrel v rukách ukrajinských špeciálnych služieb, zamestnanec ukrajinských špeciálnych služieb. Tu niet pochýb – toto je jasná vec, toto je len priama politická vražda.


Ale to nie je dôležité, ale dôležité je, že pod tými, pod týmito dokumentmi, boli podpisy vodcov týchto republík, a potom sme dosiahli tento kompromis. Mimochodom, nebolo to ľahké, pretože vodcovia týchto formácií sa pôvodne nechceli zúčastniť na dohodách z Minska a nechceli ich podpisovať. Napriek tomu sa našiel kompromis, a to bol skutočný pohyb smerom k urovnaniu mierovými prostriedkami.


Celé tie roky, ako sa včera tu v tejto sále počas zasadnutia Bezpečnostnej rady hovorilo, všetko zmarilo úsilie súčasných kyjevských úradov. Minské dohody boli preto zabité dávno pred včerajším uznaním ľudových republík Donbass – a nie my, nie predstavitelia týchto republík, ale súčasné kyjevské úrady.


Pokračovanie nabudúce.


http://kremlin.ru/events/president/news/67838


Vladimir Putin odpovedal na otázky novinárov ============================================ Hlava štátu odpovedala na viaceré aktuálne otázky zástupcov médií týkajúce sa najmä uznania Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky. Pavel Zarubin: Pavel Zarubin, televízny kanál Rossiya. Vaše včerajšie rozhodnutia a vyhlásenia, samozrejme, vyvolali veľmi búrlivú medzinárodnú reakciu, celú vlnu. A samozrejme, existuje veľa myšlienok na tému, že Putin chce údajne obnoviť Rusko v rámci hraníc Ruskej ríše. Už ste povedali, že to tak nie je, ale toto je uznanie DĽR a LPR, v akých hraniciach? Koniec koncov, Doneck a Luhansk región sú veľké regióny a žijú tam aj Rusi. A samozrejme, očividná otázka tiež znie: čo teraz s minskými dohodami, na ktorých implementácii Rusko trvá už presne sedem rokov? A samozrejme, nedá mi neopýtať sa na novinky hneď z poslednej chvíle. Rada federácie práve schválila vašu výzvu na použitie ruských ozbrojených síl v zahraničí. Čo nám o tom môžete povedať? Aká veľká môže byť táto operácia? Mnohokrat dakujem. Vladimir Putin: Použitie ozbrojených síl v zahraničí. Druhým sú hranice LPR, DĽR. A Ruské impérium, však? Pavel Zarubin: A Minské dohody – čo bude teraz s Minskými dohodami. Vladimir Putin: Začnime Minskými dohodami, Minským balíkom opatrení na urovnanie situácie na juhovýchode Ukrajiny, tak znejú. Robíme to nielen sedem, ale takmer osem rokov. Keď hovorím „my“, myslím tým Rusko a váš poslušný sluha bol autorom dokumentov. A preto by som to chcel ešte raz zdôrazniť, zaujímali sme sa o implementáciu tohto balíka opatrení. Pretože je výsledkom kompromisu. Pod nimi boli pod týmito dokumentmi podpisy vodcov dvoch dovtedy neuznaných republík. Mimochodom, jeden z nich bol zabitý v dôsledku teroristického činu, zomrel v rukách ukrajinských špeciálnych služieb, zamestnanec ukrajinských špeciálnych služieb. Tu niet pochýb – toto je jasná vec, toto je len priama politická vražda. Ale to nie je dôležité, ale dôležité je, že pod tými, pod týmito dokumentmi, boli podpisy vodcov týchto republík, a potom sme dosiahli tento kompromis. Mimochodom, nebolo to ľahké, pretože vodcovia týchto formácií sa pôvodne nechceli zúčastniť na dohodách z Minska a nechceli ich podpisovať. Napriek tomu sa našiel kompromis, a to bol skutočný pohyb smerom k urovnaniu mierovými prostriedkami. Celé tie roky, ako sa včera tu v tejto sále počas zasadnutia Bezpečnostnej rady hovorilo, všetko zmarilo úsilie súčasných kyjevských úradov. Minské dohody boli preto zabité dávno pred včerajším uznaním ľudových republík Donbass – a nie my, nie predstavitelia týchto republík, ale súčasné kyjevské úrady. Pokračovanie nabudúce. http://kremlin.ru/events/president/news/67838

Rusko dosáhne svého, tuší analytik Visingr. Ukrajina má jednu „divokou kartu“


https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Rusko-dosahne-sveho-tusi-analytik-Visingr-Ukrajina-ma-jednu-divokou-kartu-693651


**Rusko dosáhne svého, tuší analytik Visingr. Ukrajina má jednu „divokou kartu“** https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Rusko-dosahne-sveho-tusi-analytik-Visingr-Ukrajina-ma-jednu-divokou-kartu-693651

Připomínám Putinův výrok: Jestliže je rvačka neodvratná, je třeba zaútočit první. Západ je v krizi a je mu už všechno jedno a způsobil by masakr bez ohledu na Minské dohody. Takhle jim Putin zatnul tipec ještě dříve než něco zkusili a zase zúžil manévrovací možnosti USA nadstátním elitám a Londýnskému, již nepotřebnému, centru řízení. Nic jiného než způsobit masakr a lživě z toho obvinit čestného soupeře neumí - už od Katyně stejný modus operandi. A navíc legalizoval použití armády, pokud to i tak zkusí - media by řvala, bez ohledu na absurditu, že Rusko samo porušilo dohody a hodilo to na Ukrajinu a mnoho "zombíků" by tomu věřilo.


Připomínám Putinův výrok: Jestliže je rvačka neodvratná, je třeba zaútočit první. Západ je v krizi a je mu už všechno jedno a způsobil by masakr bez ohledu na Minské dohody. Takhle jim Putin zatnul tipec ještě dříve než něco zkusili a zase zúžil manévrovací možnosti USA nadstátním elitám a Londýnskému, již nepotřebnému, centru řízení. Nic jiného než způsobit masakr a lživě z toho obvinit čestného soupeře neumí - už od Katyně stejný modus operandi. A navíc legalizoval použití armády, pokud to i tak zkusí - media by řvala, bez ohledu na absurditu, že Rusko samo porušilo dohody a hodilo to na Ukrajinu a mnoho "zombíků" by tomu věřilo.
Upravené 22. 2. 2022 o 22:27

Ruské ministerstvo zahraničia: Rusko čoskoro evakuuje zamestnancov veľvyslanectva z Ukrajiny


Ruskému ministerstvu zahraničných vecí oznámili, že Rusko čoskoro evakuuje personál veľvyslanectva z Ukrajiny.
Uvádza sa to na webovej stránke rezortu.


„Za súčasných okolností je našou prvoradou prioritou postarať sa o ruských diplomatov a zamestnancov veľvyslanectva a generálnych konzulátov. Na ochranu ich životov a bezpečnosti sa ruské vedenie rozhodlo evakuovať personál ruských zahraničných misií na Ukrajine, čo bude realizované vo veľmi blízkej budúcnosti,“ uvádza sa vo vyhlásení.


Ministerstvo upozornilo, že od roku 2014 sú ruské diplomatické misie na Ukrajine opakovane napádané a provokované a diplomati sa stali terčom agresívnych akcií.


„Dostali vyhrážky fyzickým násilím. Ich vozidlá boli podpálené, “zdôrazňuje správa.


https://russian.rt.com/world/news/966501-rossiya-evakuaciya-posolstvo-ukraina


**Ruské ministerstvo zahraničia: Rusko čoskoro evakuuje zamestnancov veľvyslanectva z Ukrajiny** Ruskému ministerstvu zahraničných vecí oznámili, že Rusko čoskoro evakuuje personál veľvyslanectva z Ukrajiny. Uvádza sa to na webovej stránke rezortu. „Za súčasných okolností je našou prvoradou prioritou postarať sa o ruských diplomatov a zamestnancov veľvyslanectva a generálnych konzulátov. Na ochranu ich životov a bezpečnosti sa ruské vedenie rozhodlo evakuovať personál ruských zahraničných misií na Ukrajine, čo bude realizované vo veľmi blízkej budúcnosti,“ uvádza sa vo vyhlásení. Ministerstvo upozornilo, že od roku 2014 sú ruské diplomatické misie na Ukrajine opakovane napádané a provokované a diplomati sa stali terčom agresívnych akcií. „Dostali vyhrážky fyzickým násilím. Ich vozidlá boli podpálené, “zdôrazňuje správa. https://russian.rt.com/world/news/966501-rossiya-evakuaciya-posolstvo-ukraina

Hoď si to na YT a tam si zapni automatické titulky.

No právě že to tam nejde... nějak tam nefungují (není možné je zapnout).


[quote="pid:59074, uid:312"]Hoď si to na YT a tam si zapni automatické titulky.[/quote] No právě že to tam nejde... nějak tam nefungují (není možné je zapnout).

No právě že to tam nejde... nějak tam nefungují (není možné je zapnout

Jde to - když jsem to zvládla i já...
Tady ti to zkusím "hodit"
https://www.youtube.com/watch?v=AZXtOnW_LmY


Takže takto tam to nastavení nezůstane, musíš sám:
Kolečko - nastavení, titulky - automatický překlad - ze seznamu vybrat angličtinu.


[quote="pid:59108, uid:518"]No právě že to tam nejde... nějak tam nefungují (není možné je zapnout[/quote] Jde to - když jsem to zvládla i já... Tady ti to zkusím "hodit" https://www.youtube.com/watch?v=AZXtOnW_LmY Takže takto tam to nastavení nezůstane, musíš sám: Kolečko - nastavení, titulky - automatický překlad - ze seznamu vybrat angličtinu.
Upravené 22. 2. 2022 o 20:49

nějak tam nefungují (není možné je zapnout)
Jak nefungují? Zkoušel jsem to a vše funguje.
Zapneš titulky obdélník s čárkami, pak klikneš na ozubené kolečko, klikneš na titulky, a pak na automatický překlad, objeví se ti soupis jazyků, rolováním najdeš český, klikneš a máš české titulky.


[quote="pid:59108, uid:518"]nějak tam nefungují (není možné je zapnout)[/quote]Jak nefungují? Zkoušel jsem to a vše funguje. Zapneš titulky obdélník s čárkami, pak klikneš na ozubené kolečko, klikneš na titulky, a pak na automatický překlad, objeví se ti soupis jazyků, rolováním najdeš český, klikneš a máš české titulky.
Upravené 22. 2. 2022 o 20:57

Ukrajina je odvedenie pozornosti, skutočný Putinov útok bude vedený inde a inak s tým, že po KO Západu veci na Ukrajine sa vyriešia samospádom...


Ukrajina je odvedenie pozornosti, skutočný Putinov útok bude vedený inde a inak s tým, že po KO Západu veci na Ukrajine sa vyriešia samospádom...

Moderátor

Minske dohody neboli Ruskom porusene. Vsetko ide podla planu, akurat Putin opat raz spravil krok, s ktorym nikto neratal.


𝕊𝕥á𝕝𝕪 𝕡𝕣𝕖𝕕𝕤𝕥𝕒𝕧𝕚𝕥𝕖ľ ℝ𝕦𝕤𝕜𝕒 𝕡𝕣𝕚 𝕆𝕊ℕ Vasilij Nebenzia:
„Z niektorých dnešných prejavov možno pochopiť, že množstvo našich kolegov je pripravených pochovať dohody z Minska. Pripomínam však, že v čase uzatvárania minských dohôd už LĽR a DĽR vyhlásili nezávislosť. Skutočnosť, že Rusko to dnes uznalo, nemení zloženie strán minských dohôd, keďže Rusko nie je jednou z nich. Opakovane sme to tvrdili, a preto sa v tomto smere nič nezmenilo.


Ďalšia vec je, že Minské dohody dlhodobo otvorene sabotuje Ukrajina pod záštitou našich západných kolegov. Teraz vidíme, že mnohí kolegovia chcú podpísať, že dohody z Minska sú mŕtve. Ale nie je to tak a Kyjev je stále povinný ich plniť. Sme stále otvorení diplomacii, ale nemienime dopustiť nový krvavý masaker na Donbase."


Minske dohody neboli Ruskom porusene. Vsetko ide podla planu, akurat Putin opat raz spravil krok, s ktorym nikto neratal.

𝕊𝕥á𝕝𝕪 𝕡𝕣𝕖𝕕𝕤𝕥𝕒𝕧𝕚𝕥𝕖ľ ℝ𝕦𝕤𝕜𝕒 𝕡𝕣𝕚 𝕆𝕊ℕ Vasilij Nebenzia:
A naviac teraz aj "predsedajúca krajina" či ako sa to nazýva a tak im môže ešte veľa vecí otrepať o hlavu namyslencom


[quote="pid:59136, uid:242"]

Takže takto tam to nastavení nezůstane, musíš sám:
Kolečko - nastavení, titulky - automatický překlad - ze seznamu vybrat angličtinu.

Video které tady bylo sdíleno výše, tak to mělo zablokované.
Děkuji za link.


[quote="pid:59110, uid:203"]Takže takto tam to nastavení nezůstane, musíš sám: Kolečko - nastavení, titulky - automatický překlad - ze seznamu vybrat angličtinu.[/quote] Video které tady bylo sdíleno výše, tak to mělo zablokované. Děkuji za link.

Jak nefungují? Zkoušel jsem to a vše funguje.

Ne titulky byly bloklé. => to tlačítko zašedlé a nefunkční.
Tady už ne.


PS: vím jak se používají titulky na YT smile


[quote="pid:59111, uid:312"]Jak nefungují? Zkoušel jsem to a vše funguje.[/quote] Ne titulky byly bloklé. => to tlačítko zašedlé a nefunkční. Tady už ne. PS: vím jak se používají titulky na YT :)

Ukrajina je odvedenie pozornosti, skutočný Putinov útok bude vedený inde a inak s tým, že po KO Západu veci na Ukrajine sa vyriešia samospádom...

Kéž by, ale obávám se, že tady je Ori přáním otcem myšlenky.


Minske dohody neboli Ruskom porusene. Vsetko ide podla planu, akurat Putin opat raz spravil krok, s ktorym nikto neratal.

Pak se Pjakin mýlí, lakuje aby zmátl nepřítele nebo upadl na mysli a duchu.


Ale nie je to tak a Kyjev je stále povinný ich plniť. Sme stále otvorení diplomacii, ale nemienime dopustiť nový krvavý masaker na Donbase."

S tím si už Západ vytře prdel, hlavně v situaci, kdy RF nepodrží Indie a Čína.
Kdyby to taky uznali a podrželi je hned, tak to by byla jiná...


[quote="pid:59120, uid:7"]Ukrajina je odvedenie pozornosti, skutočný Putinov útok bude vedený inde a inak s tým, že po KO Západu veci na Ukrajine sa vyriešia samospádom...[/quote] Kéž by, ale obávám se, že tady je Ori přáním otcem myšlenky. [quote="pid:59136, uid:242"]Minske dohody neboli Ruskom porusene. Vsetko ide podla planu, akurat Putin opat raz spravil krok, s ktorym nikto neratal.[/quote] Pak se Pjakin mýlí, lakuje aby zmátl nepřítele nebo upadl na mysli a duchu. [quote="pid:59136, uid:242"]Ale nie je to tak a Kyjev je stále povinný ich plniť. Sme stále otvorení diplomacii, ale nemienime dopustiť nový krvavý masaker na Donbase."[/quote] S tím si už Západ vytře prdel, hlavně v situaci, kdy RF nepodrží Indie a Čína. Kdyby to taky uznali a podrželi je hned, tak to by byla jiná...

Uznanie nezávislosti Doneckej a Luganskej ľudovej republiky bude znamenať začiatok vysídlenia Spojených štátov z východnej Európy.


Povedal to izraelský politológ Jakov Kedmi v debate na YouTube-kanáli „Soloviev LIVE“.


Historické rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina o Donbase podľa tohto experta pripravilo Ukrajinu o poslednú šancu uskutočniť na území Donbasu rozsiahlu vojenskú provokáciu. Bude to znamenať množstvo zmien, v ktorých sa jasne prejaví strach kolektívneho Západu zo straty protiruskej opory zo strany Ukrajiny.


Viac tu: https://sk.news-front.info/2022/02/22/politolog-predpovedal-stiahnutie-usa-z-vychodnej-europy-po-uznani-donbasu/


**Uznanie nezávislosti Doneckej a Luganskej ľudovej republiky bude znamenať začiatok vysídlenia Spojených štátov z východnej Európy.** Povedal to izraelský politológ Jakov Kedmi v debate na YouTube-kanáli „Soloviev LIVE“. Historické rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina o Donbase podľa tohto experta pripravilo Ukrajinu o poslednú šancu uskutočniť na území Donbasu rozsiahlu vojenskú provokáciu. Bude to znamenať množstvo zmien, v ktorých sa **jasne prejaví strach kolektívneho Západu zo straty protiruskej opory zo strany Ukrajiny**. Viac tu: https://sk.news-front.info/2022/02/22/politolog-predpovedal-stiahnutie-usa-z-vychodnej-europy-po-uznani-donbasu/

Ukrajinské jednotky pronikly na území DLR a snaží se zaútočit na osadu Pantelejmonovka (Пантелеймоновка).


Ukrajinské armádě se podařilo prolomit jeden z úseků obranné linie DLR a dostat se hluboko do území kontrolovaného DLR na několik kilometrů. Je známo, že v tuto chvíli ukrajinská armáda provedla několik pokusů zaútočit na osadu Pantelejmonovka pod jejich kontrolou, ale podle předběžných údajů byly útoky ozbrojených sil Ukrajiny odraženy.


Podle zdrojů obeznámených se situací po několika neúspěšných pokusech ukrajinských ozbrojených sil obsadit území DLR ukrajinská armáda zaminovala území sousedící s oblastí ve snaze narušit příjezd jednotek domobrany DLR. Dříve bylo v oblasti Pantelejmonovka položeno několik IED. Milice přitom dál nalézají miny.


V současné době je v oblasti N. p. Pantelejmonovka, je slyšet střelba, nicméně v této věci nejsou žádné podrobnosti. Přesto odborníci podotýkají, že současný směr je z hlediska ofenzívy ukrajinské armády jedním z nejnebezpečnějších. V tomto ohledu vzbuzuje výskyt ukrajinské armády zde velmi vážné obavy.


S ohledem na počátek aktivních akcí Kyjeva souvisejících s pokusy o ovládnutí území Doněcké lidové republiky se odborníci domnívají, že ruské jednotky začnou poskytovat pomoc jednotkám DLR, jak bylo dříve ounámeno.
V tuto chvíli Ministerstvo obrany Ruské federace k tomu neposkytuje žádné informace..


https://avia.pro/news/ukrainskie-voyska-prorvalis-na-territoriyu-dnr-miniruyut-territoriyu-i-pytayutsya-shturmovat

Naděje, že schválením nezávislosti DLR a LLR nastane na Donbasu klid, se zřejmě nesplnily. Schyluje se zřejmě k protiúderu ruské armády proti ukrajinským silám útočícím na DLR. Otázkou je, kde a kdy se zastaví...


**Ukrajinské jednotky pronikly na území DLR a snaží se zaútočit na osadu Pantelejmonovka (Пантелеймоновка).** Ukrajinské armádě se podařilo prolomit jeden z úseků obranné linie DLR a dostat se hluboko do území kontrolovaného DLR na několik kilometrů. Je známo, že v tuto chvíli ukrajinská armáda provedla několik pokusů zaútočit na osadu Pantelejmonovka pod jejich kontrolou, ale podle předběžných údajů byly útoky ozbrojených sil Ukrajiny odraženy. Podle zdrojů obeznámených se situací po několika neúspěšných pokusech ukrajinských ozbrojených sil obsadit území DLR ukrajinská armáda zaminovala území sousedící s oblastí ve snaze narušit příjezd jednotek domobrany DLR. Dříve bylo v oblasti Pantelejmonovka položeno několik IED. Milice přitom dál nalézají miny. V současné době je v oblasti N. p. Pantelejmonovka, je slyšet střelba, nicméně v této věci nejsou žádné podrobnosti. Přesto odborníci podotýkají, že současný směr je z hlediska ofenzívy ukrajinské armády jedním z nejnebezpečnějších. V tomto ohledu vzbuzuje výskyt ukrajinské armády zde velmi vážné obavy. S ohledem na počátek aktivních akcí Kyjeva souvisejících s pokusy o ovládnutí území Doněcké lidové republiky se odborníci domnívají, že ruské jednotky začnou poskytovat pomoc jednotkám DLR, jak bylo dříve ounámeno. V tuto chvíli Ministerstvo obrany Ruské federace k tomu neposkytuje žádné informace.. https://avia.pro/news/ukrainskie-voyska-prorvalis-na-territoriyu-dnr-miniruyut-territoriyu-i-pytayutsya-shturmovat ** Naděje, že schválením nezávislosti DLR a LLR nastane na Donbasu klid, se zřejmě nesplnily. Schyluje se zřejmě k protiúderu ruské armády proti ukrajinským silám útočícím na DLR. Otázkou je, kde a kdy se zastaví...**
Upravené 23. 2. 2022 o 09:24

Povedal to izraelský politológ Jakov Kedmi

Tak to jsem moc ráda, že má Kedmi se mnou stejný názor... smile
Proto jsem od počátku neviděla tento ruský krok jako chybu, ale právě naopak. A nyní si troufám tvrdit, že celé to NATO se konečně rozpadne a amíci vypadnou na svůj kontinent. Po skoro padesáti letech...
Také se vůbec nebojím "co Čína". Rusko Čínu nikdy nepodrazilo a Čína dbá velmi tradic. Nepřítel je pro Čínu zcela někde jinde.
Podle sankcí, které "kolektivní západ" vymyslel, jde spíš o potrestání Evropy - ne Ruska.
A když tak poslouchám "oheň a síru" z úst Stehlíkové (Kazachstán), Fištejna (narozen v Kyjevě) nebo takového "umělce" Hutky (neúspěšný migrant) - to je přesně to zoufalství a vztek, které se od nich očekávalo. Už jen nadávají a útočí na všechny osoby, co to vidí jinak. Už nemají argumenty, takže těžko někoho přesvědčí.
Šílenec Hutka dokonce zaperlil sloganem "Rusko nemá na to porazit NATO". Jak dojemné... argument jak hrom.
Když se podívám, co radí ukrajinským poslancům Amerika, tak nevycházím z údivu. Evakuaci do Polska. Stejný paradox, jako evakuace českých poslanců do Mnichova.
A Polsko? Polsko nyní nabírá vojáky - a zbrojí...
https://russian.rt.com/world/article/966219-polsha-armiya-zakonoproekt-protiv-rossii


[quote="pid:59163, uid:804"]Povedal to izraelský politológ Jakov Kedmi[/quote] Tak to jsem moc ráda, že má Kedmi se mnou stejný názor... :) Proto jsem od počátku neviděla tento ruský krok jako chybu, ale právě naopak. A nyní si troufám tvrdit, že celé to NATO se konečně rozpadne a amíci vypadnou na svůj kontinent. Po skoro padesáti letech... Také se vůbec nebojím "co Čína". Rusko Čínu nikdy nepodrazilo a Čína dbá velmi tradic. Nepřítel je pro Čínu zcela někde jinde. Podle sankcí, které "kolektivní západ" vymyslel, jde spíš o potrestání Evropy - ne Ruska. A když tak poslouchám "oheň a síru" z úst Stehlíkové (Kazachstán), Fištejna (narozen v Kyjevě) nebo takového "umělce" Hutky (neúspěšný migrant) - to je přesně to zoufalství a vztek, které se od nich očekávalo. Už jen nadávají a útočí na všechny osoby, co to vidí jinak. Už nemají argumenty, takže těžko někoho přesvědčí. Šílenec Hutka dokonce zaperlil sloganem "Rusko nemá na to porazit NATO". Jak dojemné... argument jak hrom. Když se podívám, co radí ukrajinským poslancům Amerika, tak nevycházím z údivu. Evakuaci do Polska. Stejný paradox, jako evakuace českých poslanců do Mnichova. A Polsko? Polsko nyní nabírá vojáky - a zbrojí... https://russian.rt.com/world/article/966219-polsha-armiya-zakonoproekt-protiv-rossii

Senátor Puškov: Materiály francúzskej televízie TF-1 dokazujú Zelenského klamstvá o situácii v Donbase.


Vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o samoexplózii obyvateľov na území Donbasu sú „metelicou lži“. Toto napísal ruský senátor Alexej Puškov vo svojom telegramovom kanáli.


Politik poukázal na správy francúzskej televízie TF-1, kde novinári hovoria o skutočných udalostiach, ktoré sa odohrávajú na Donbase. Puškov tvrdí, že príbehy francúzskych korešpondentov dokazujú klamstvá ukrajinského vodcu.


„Vyplýva z nich, že mesto ostreľujú ozbrojené sily Ukrajiny a sú tam obete, a nie takí ľudia, ktorí sa „v zúfalstve vyhodia do vzduchu,“ vysvetľuje Pushkov.


Senátor sa domnieva, že takéto materiály poukazujú na stratu informačneho embarga témy „ukrajinskej krízy“ vo Francúzsku. Francúzsky štát sa tak stal jediným na Západe, ktorého zástupcovia médií začali hovoriť pravdu o situácii na území Donbasu.


Francúzsky prezident Emmanuel Macron už skôr oznámil , že Paríž je pripravený pracovať na stabilizácii situácie na Ukrajine. Národná spravodajská služba tiež informovala, že francúzsky štát a ďalšie európske krajiny nemajú v úmysle poslať na územie Ukrajiny vojenské sily v prípade eskalácie konfliktu.


https://riafan.ru/1611736-senator-pushkov-materialy-telekanala-tf-1-dokazyvayut-lozh-zelenskogo-o-situacii-v-donbasse


**Senátor Puškov: Materiály francúzskej televízie TF-1 dokazujú Zelenského klamstvá o situácii v Donbase**. Vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o samoexplózii obyvateľov na území Donbasu sú „metelicou lži“. Toto napísal ruský senátor Alexej Puškov vo svojom telegramovom kanáli. Politik poukázal na správy francúzskej televízie TF-1, kde novinári hovoria o skutočných udalostiach, ktoré sa odohrávajú na Donbase. Puškov tvrdí, že príbehy francúzskych korešpondentov dokazujú klamstvá ukrajinského vodcu. „Vyplýva z nich, že mesto ostreľujú ozbrojené sily Ukrajiny a sú tam obete, a nie takí ľudia, ktorí sa „v zúfalstve vyhodia do vzduchu,“ vysvetľuje Pushkov. Senátor sa domnieva, že takéto materiály poukazujú na stratu informačneho embarga témy „ukrajinskej krízy“ vo Francúzsku. Francúzsky štát sa tak stal jediným na Západe, ktorého zástupcovia médií začali hovoriť pravdu o situácii na území Donbasu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron už skôr oznámil , že Paríž je pripravený pracovať na stabilizácii situácie na Ukrajine. Národná spravodajská služba tiež informovala, že francúzsky štát a ďalšie európske krajiny nemajú v úmysle poslať na územie Ukrajiny vojenské sily v prípade eskalácie konfliktu. https://riafan.ru/1611736-senator-pushkov-materialy-telekanala-tf-1-dokazyvayut-lozh-zelenskogo-o-situacii-v-donbasse
Upravené 23. 2. 2022 o 10:43

Vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o samoexplózii

Ano, včera jsem takové trapné pokusy objevila i u nás. Prý - vybuchlá auta zastaralá, vybraná schválně, aby si neničili nová. Pak - samoexploze ze zoufalství, protože obyvatelé tam jsou uvězněni separatisty a ruskými vojáky. Trapnost nad trapnost...
ALE - co taky včera vylezlo "najednou" na povrch:
Zelenský má na Kostarice ulitý soukromý účet s více jak miliardou dolarů!
Nemusíme dlouho přemýšlet, odkud je asi má. A taky se nabízí, proč byla tak "najednou" informace zveřejněná. Nejspíš nechce cosi pro "pánííšška" udělat - a ten mu nyní důrazně připomněl, že se ten účet "najednou" může ukázat jako korupční. Ze stejného zdroje je placeno více lidí, mj. i kamarádka Zelenského - Běloruska Tichanovská.
Víc v tomto krátkém pořadu (cca 6 min, RJ):
https://www.youtube.com/watch?v=5YR4WumnzIc


[quote="pid:59177, uid:804"]Vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o samoexplózii[/quote] Ano, včera jsem takové trapné pokusy objevila i u nás. Prý - vybuchlá auta zastaralá, vybraná schválně, aby si neničili nová. Pak - samoexploze ze zoufalství, protože obyvatelé tam jsou uvězněni separatisty a ruskými vojáky. Trapnost nad trapnost... ALE - co taky včera vylezlo "najednou" na povrch: **Zelenský má na Kostarice ulitý soukromý účet s více jak miliardou dolarů!** Nemusíme dlouho přemýšlet, odkud je asi má. A taky se nabízí, proč byla tak "najednou" informace zveřejněná. Nejspíš nechce cosi pro "pánííšška" udělat - a ten mu nyní důrazně připomněl, že se ten účet "najednou" může ukázat jako korupční. Ze stejného zdroje je placeno více lidí, mj. i kamarádka Zelenského - Běloruska Tichanovská. Víc v tomto krátkém pořadu (cca 6 min, RJ): https://www.youtube.com/watch?v=5YR4WumnzIc

A ještě jeden postřeh, vzhledem k té evakuaci civilistů lze očekávat rozuzlení situace v brzké době, protože ti lidi těžko můžou žít ve sběrných místech dlouhé měsíce.


A ještě jeden postřeh, vzhledem k té evakuaci civilistů lze očekávat rozuzlení situace v brzké době, protože ti lidi těžko můžou žít ve sběrných místech dlouhé měsíce.

Rada národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny rozhodla o výnimočnom stave na Ukrajine okrem Doneckej a Luhanskej oblasti


Tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksiy Danilov poznamenal, že výnimočný stav na Ukrajine bude zavedený na 30 dní a môže byť predĺžený prezidentským dekrétom.


Rada národnej bezpečnosti a obrany (NSDC) Ukrajiny na svojom zasadnutí rozhodla o zavedení výnimočného stavu na celej Ukrajine okrem Doneckej a Luhanskej oblasti, konečné rozhodnutie však musí do 48 hodín schváliť Najvyššia rada. Oznámil to v stredu tajomník NSDC Alexej Danilov.


"Diskutovali sme o zavedení výnimočného stavu na celej Ukrajine, okrem Doneckej a Luganskej oblasti," povedal na brífingu po stretnutí. "Rozhodnutie Rady národnej bezpečnosti a obrany [o zavedení výnimočného stavu] bolo prijaté," povedal, no spresnil, že Rada ho podporí do 48 hodín.


V Doneckej a Luhanskej oblasti výnimočný stav zavedený nebude, keďže majú od roku 2014 osobitný právny režim.


Výnimočný stav na Ukrajine bude zavedený na 30 dní a môže byť predĺžený prezidentským dekrétom, povedal Danilov.


„Podľa platnej legislatívy bude režim zavedený na 30 dní,“ povedal na brífingu po rokovaní Rady národnej bezpečnosti a obrany. Zároveň poznamenal, že prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj má právo ju svojim dekrétom predĺžiť o ďalší mesiac.
Zákaz vychádzania


V niektorých regiónoch Ukrajiny môže byť v prípade potreby zavedený zákaz vychádzania v rámci výnimočného stavu, o ktorom rozhodla Rada národnej bezpečnosti a obrany krajiny, uviedol Danilov.


"Zákaz vychádzania - áno, môže byť zavedený v regiónoch, ak je to potrebné. O tom rozhoduje miestne ústredie," povedal.
Rozhodnutie o mobilizácii


Ukrajina neprijala rozhodnutie o mobilizácii, ale ak to bude potrebné, môže sa prijať, povedal Danilov.


"Dnes nie je na Ukrajine žiadne rozhodnutie o mobilizácii, v prípade potreby sa prijme," povedal s tým, že na takéto rozhodnutie existuje vhodný mechanizmus.


https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13818229


**Rada národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny rozhodla o výnimočnom stave na Ukrajine okrem Doneckej a Luhanskej oblasti** Tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksiy Danilov poznamenal, že výnimočný stav na Ukrajine bude zavedený na 30 dní a môže byť predĺžený prezidentským dekrétom. Rada národnej bezpečnosti a obrany (NSDC) Ukrajiny na svojom zasadnutí rozhodla o zavedení výnimočného stavu na celej Ukrajine okrem Doneckej a Luhanskej oblasti, konečné rozhodnutie však musí do 48 hodín schváliť Najvyššia rada. Oznámil to v stredu tajomník NSDC Alexej Danilov. "Diskutovali sme o zavedení výnimočného stavu na celej Ukrajine, okrem Doneckej a Luganskej oblasti," povedal na brífingu po stretnutí. "Rozhodnutie Rady národnej bezpečnosti a obrany [o zavedení výnimočného stavu] bolo prijaté," povedal, no spresnil, že Rada ho podporí do 48 hodín. V Doneckej a Luhanskej oblasti výnimočný stav zavedený nebude, keďže majú od roku 2014 osobitný právny režim. Výnimočný stav na Ukrajine bude zavedený na 30 dní a môže byť predĺžený prezidentským dekrétom, povedal Danilov. „Podľa platnej legislatívy bude režim zavedený na 30 dní,“ povedal na brífingu po rokovaní Rady národnej bezpečnosti a obrany. Zároveň poznamenal, že prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj má právo ju svojim dekrétom predĺžiť o ďalší mesiac. Zákaz vychádzania V niektorých regiónoch Ukrajiny môže byť v prípade potreby zavedený zákaz vychádzania v rámci výnimočného stavu, o ktorom rozhodla Rada národnej bezpečnosti a obrany krajiny, uviedol Danilov. "Zákaz vychádzania - áno, môže byť zavedený v regiónoch, ak je to potrebné. O tom rozhoduje miestne ústredie," povedal. Rozhodnutie o mobilizácii Ukrajina neprijala rozhodnutie o mobilizácii, ale ak to bude potrebné, môže sa prijať, povedal Danilov. "Dnes nie je na Ukrajine žiadne rozhodnutie o mobilizácii, v prípade potreby sa prijme," povedal s tým, že na takéto rozhodnutie existuje vhodný mechanizmus. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13818229

A ještě jeden postřeh, vzhledem k té evakuaci civilistů lze očekávat rozuzlení situace v brzké době, protože ti lidi těžko můžou žít ve sběrných místech dlouhé měsíce.


Geniálny plán Vladimíra Putina by bol, keby zabezpečil evakuáciu všetkých ľudí z Donecka. Zrazu by nebolo proti komu bojovať. Všetko by zapezpečili vojaci, ktorí tam už aj tak sú. Ukrajina by zostala celistvá a už by sa mohli žrať len medzi sebou. Západná propaganda by bola naštrbená. Prestíž Ruska by stúpla doma i v zahraničí. Problém by sa vyriešil nenásilnou cestou.


Ľudia by rok žili v táboroch a za ten čas by im postavili byty. Lenže to je len taká detská úvaha, ktorá ale nie je úplne nereálna. Dnes je už nerealizovateľná kvôli uznaniu Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky Ruskou federáciou a ďalšími.


[quote="pid:59201, uid:402"]A ještě jeden postřeh, vzhledem k té evakuaci civilistů lze očekávat rozuzlení situace v brzké době, protože ti lidi těžko můžou žít ve sběrných místech dlouhé měsíce.[/quote] Geniálny plán Vladimíra Putina by bol, keby zabezpečil evakuáciu všetkých ľudí z Donecka. Zrazu by nebolo proti komu bojovať. Všetko by zapezpečili vojaci, ktorí tam už aj tak sú. Ukrajina by zostala celistvá a už by sa mohli žrať len medzi sebou. Západná propaganda by bola naštrbená. Prestíž Ruska by stúpla doma i v zahraničí. Problém by sa vyriešil nenásilnou cestou. Ľudia by rok žili v táboroch a za ten čas by im postavili byty. Lenže to je len taká detská úvaha, ktorá ale nie je úplne nereálna. Dnes je už nerealizovateľná kvôli uznaniu Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky Ruskou federáciou a ďalšími.
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.
Upravené 23. 2. 2022 o 12:41

Krok od totální chyby. Kavan k Putinovi a tomu, o čem se mlčí
23.02.2022 12:47 | Rozhovor
"Dopustil se Putin vojenským vstupem na Donbas nezvratné chyby? Podle exministra zahraničních věcí a někdejšího předsedy Valného shromáždění OSN Jana Kavana nikoli. K té by prý došlo, kdyby ruští vojáci šli do střetu s ukrajinskými. „Obavy Ruska z obklíčení a z přiblížení nepřátelských vojsk k jeho hranicím jsou dány ruskou historií již od Petra Velikého, a neměli bychom je podceňovat,“ konstatuje diplomat s tím, že v roce 1990 to USA chápaly. Jakkoli prý současnou vojenskou akci Kavan nečekal, k překročení pověstného Rubikonu ze strany Moskvy tím nedošlo.


**Závěrem, kam se to celé může vyvinout? A něco, z čeho nyní reálně Putin může těžit? Proč jinak by do takové riskantní akce šel? Nebo snad máme věřit některým jeho letitým zavilým kritikům, že je to prostě blázen?
Nemyslím si, že je Putin blázen. Většinou měl své kroky dobře promyšlené. Stále si myslím, že existuje prostor pro diplomatické řešení, které je nyní nesmírně aktuální. Jedním z řešení bylo jednání v rámci normandského formátu a dohoda o návratu k minským dohodám, což bude nyní daleko složitější, ale v nějaké upravené podobě to jistě není vyloučené. Nyní je jistě všem jasné, že je nutné s Ruskem vyjednávat a najít kompromis, který by vzal v úvahu nejen postavení NATO, ale i bezpečnostní zájmy střední a východní Evropy a bezpečnostní zájmy Ruska. V rámci těchto jednání by bylo vhodné se znovu zamyslet nad bezpečnostní architekturou Evropy, jak to navrhl prezident Macron. Nakonec od roku 1975, kdy se o ní rozhodovalo v Helsinkách, se situace značně změnila. Další eskalace napětí, vzájemné hrozby a odmítání vzájemného porozumění jsou jen slepou uličkou, která nic nevyřeší, ale naopak nás přiblíží k válečnému konfliktu, kterému se všichni chceme vyhnout. Je třeba jednat a hledat přijatelný kompromis. Poslední vývoj na Donbase tento scénář nevyloučil. Naopak podtrhl jeho důležitost."


https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Krok-od-totalni-chyby-Kavan-k-Putinovi-a-tomu-o-cem-se-mlci-693727


Jan Kavan opomněl situaci, která může reálně nastat v případě, že ukrajinská armáda, ve spolupráci s ukrajinskými nacionalisty a zahraničními žoldnéři nepřestane s teroristickými útoky na infrastrukturu a obyvatele DLR a LLR., přepadne Podněstří, Krym, apod. , za blahovolného "přihlížení" USA a ostatních států NATO. I v tomto případě půjde o "překročení Rubikonu" ze strany Putina nebo o oprávněnou a nezpochybnitelnou obranu Ruska a jeho spojenců, která se samozřejmě může dotknout i území Ukrajiny, příp. jiných států ?!


**Krok od totální chyby. Kavan k Putinovi a tomu, o čem se mlčí** 23.02.2022 12:47 | Rozhovor "Dopustil se Putin vojenským vstupem na Donbas nezvratné chyby? Podle exministra zahraničních věcí a někdejšího předsedy Valného shromáždění OSN Jana Kavana nikoli. K té by prý došlo, kdyby ruští vojáci šli do střetu s ukrajinskými. „Obavy Ruska z obklíčení a z přiblížení nepřátelských vojsk k jeho hranicím jsou dány ruskou historií již od Petra Velikého, a neměli bychom je podceňovat,“ konstatuje diplomat s tím, že v roce 1990 to USA chápaly. Jakkoli prý současnou vojenskou akci Kavan nečekal, k překročení pověstného Rubikonu ze strany Moskvy tím nedošlo. **Závěrem, kam se to celé může vyvinout? A něco, z čeho nyní reálně Putin může těžit? Proč jinak by do takové riskantní akce šel? Nebo snad máme věřit některým jeho letitým zavilým kritikům, že je to prostě blázen? **__ Nemyslím si, že je Putin blázen. Většinou měl své kroky dobře promyšlené. Stále si myslím, že existuje prostor pro diplomatické řešení, které je nyní nesmírně aktuální. Jedním z řešení bylo jednání v rámci normandského formátu a dohoda o návratu k minským dohodám, což bude nyní daleko složitější, ale v nějaké upravené podobě to jistě není vyloučené. **Nyní je jistě všem jasné, že je nutné s Ruskem vyjednávat a najít kompromis, který by vzal v úvahu nejen postavení NATO, ale i bezpečnostní zájmy střední a východní Evropy a bezpečnostní zájmy Ruska.** V rámci těchto jednání by bylo vhodné se znovu zamyslet nad bezpečnostní architekturou Evropy, jak to navrhl prezident Macron. Nakonec od roku 1975, kdy se o ní rozhodovalo v Helsinkách, se situace značně změnila. Další eskalace napětí, vzájemné hrozby a odmítání vzájemného porozumění jsou jen slepou uličkou, která nic nevyřeší, ale naopak nás přiblíží k válečnému konfliktu, kterému se všichni chceme vyhnout. Je třeba jednat a hledat přijatelný kompromis. Poslední vývoj na Donbase tento scénář nevyloučil. Naopak podtrhl jeho důležitost." https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Krok-od-totalni-chyby-Kavan-k-Putinovi-a-tomu-o-cem-se-mlci-693727 Jan Kavan opomněl situaci, která může reálně nastat v případě, že ukrajinská armáda, ve spolupráci s ukrajinskými nacionalisty a zahraničními žoldnéři nepřestane s teroristickými útoky na infrastrukturu a obyvatele DLR a LLR., přepadne Podněstří, Krym, apod. , za blahovolného "přihlížení" USA a ostatních států NATO. I v tomto případě půjde o "překročení Rubikonu" ze strany Putina nebo o oprávněnou a nezpochybnitelnou obranu Ruska a jeho spojenců, která se samozřejmě může dotknout i území Ukrajiny, příp. jiných států ?!
Upravené 23. 2. 2022 o 15:38

padesáti letech...

Myslíš přes 70, ne ?! smile v podstatě od 45.


Zelenský má na Kostarice ulitý soukromý účet s více jak miliardou dolarů!

Už delší dobu jsem si říkal, že se blíží čas jeho odjezdu na "dovolenou", ze které se už nevrátí.
Teď už i víme kam. Nu což, tak bych jel na takovou dovolenou. Jen aby se na ni stihl vypravit
a taky si ji dlouho užil a nestala se mu nějaká nehoda...


[quote="pid:59176, uid:203"]padesáti letech...[/quote] Myslíš přes 70, ne ?! :D v podstatě od 45. [quote="pid:59193, uid:203"]Zelenský má na Kostarice ulitý soukromý účet s více jak miliardou dolarů![/quote] Už delší dobu jsem si říkal, že se blíží čas jeho odjezdu na "dovolenou", ze které se už nevrátí. Teď už i víme kam. Nu což, tak bych jel na takovou dovolenou. Jen aby se na ni stihl vypravit a taky si ji dlouho užil a nestala se mu nějaká nehoda...

je úplne nereálna

Hlavně kdo by to zaplatil ?
A jak dlouho by to trvalo ?! Tím by si moc nepomohli i když osídlit nějakou Sibiřskou oblast by se hodilo.
Mám ale pocit, že během následující dekády nebo 2 bude imigrantů víc než dost. smile


[quote="pid:59207, uid:623"]je úplne nereálna[/quote] Hlavně kdo by to zaplatil ? A jak dlouho by to trvalo ?! Tím by si moc nepomohli i když osídlit nějakou Sibiřskou oblast by se hodilo. Mám ale pocit, že během následující dekády nebo 2 bude imigrantů víc než dost. ;)

a taky si ji dlouho užil


I jeho může na Západě potkat osud některých ruských oligarchů - může "zchudnout".
Se svou profesí "herec" by to tam neměl jednoduché...


[quote="pid:59239, uid:518"]a taky si ji dlouho užil[/quote] I jeho může na Západě potkat osud některých ruských oligarchů - může "zchudnout". Se svou profesí "herec" by to tam neměl jednoduché...

Hlavně kdo by to zaplatil ?
A jak dlouho by to trvalo ?!


Zaplatila by to Ruská federácia s tým, že keď by sa vyriešil problém s Ukrajinou, zostali by byty pre mladé ruské rodiny. Ako dlho by to trvalo? Záleží na tom, aká priorita by sa tomu priradila a ako by sa to zorganizovalo. Je to len úvaha do vetra a netreba ju brať priveľmi vážne. Je to len nástin možného nenásilného riešenia, ktorý by zabilo viacero múch jednou ranou.


[quote="pid:59243, uid:518"]Hlavně kdo by to zaplatil ? A jak dlouho by to trvalo ?![/quote] Zaplatila by to Ruská federácia s tým, že keď by sa vyriešil problém s Ukrajinou, zostali by byty pre mladé ruské rodiny. Ako dlho by to trvalo? Záleží na tom, aká priorita by sa tomu priradila a ako by sa to zorganizovalo. Je to len úvaha do vetra a netreba ju brať priveľmi vážne. Je to len nástin možného nenásilného riešenia, ktorý by zabilo viacero múch jednou ranou.
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.

Geniálny plán Vladimíra Putina by bol, keby zabezpečil evakuáciu všetkých ľudí z Donecka.

No já tedy nevím... vždyť je to někde milion lidí. To bys jim musel postavit celou Prahu. Nehledě na to, že nejde jen o Doněck, ale o celý Donbas - a jak jsem se koukala, ten má někde 8 mil lidí.
Úplně stačí, když se najednou "zvedne" 100 tis lidí a přejde někam jinam - a už to je ohromný problém. A přesně tolik jich odešlo v posledních dnech. Tolik lidí je zhruba jedno naše krajské město. Už jen zabezpečit vodu, hygienu, stravování... Ten tvůj nápad se mi zdá jako - slabé slovo - nereálný.


[quote="pid:59207, uid:623"]Geniálny plán Vladimíra Putina by bol, keby zabezpečil evakuáciu všetkých ľudí z Donecka.[/quote] No já tedy nevím... vždyť je to někde **milion lidí.** To bys jim musel postavit celou Prahu. Nehledě na to, že nejde jen o Doněck, ale o celý Donbas - a jak jsem se koukala, ten má někde **8 mil lidí**. Úplně stačí, když se najednou "zvedne" 100 tis lidí a přejde někam jinam - a už to je ohromný problém. A přesně tolik jich odešlo v posledních dnech. Tolik lidí je zhruba jedno naše krajské město. Už jen zabezpečit vodu, hygienu, stravování... Ten tvůj nápad se mi zdá jako - slabé slovo - nereálný.
Upravené 23. 2. 2022 o 17:04

Myslíš přes 70, ne ?!

Máš pravdu - je to déle. Nějak to utíká.... smile


[quote="pid:59239, uid:518"]Myslíš přes 70, ne ?![/quote] Máš pravdu - je to déle. Nějak to utíká.... :)

problem je, ze potom by sa tam nasackovali Ukrajinci a posunuli sa zasa blizsie k ruskym hraniciam a Rusko by do toho nemohlo sa ani velmi vkladat, ved by to bola interna zalezitost.....okrem toho Zelensky na poslednej mnichovskej konferencii zacal sa defacto vyhrazat, ze Ukrajina si zabezpeci jadrove zbrane a samotny Putin povedal, ze su k tomu blizsie ako Severna Korea ci Iran a to uz by bolo naozaj nebezpecne pre Rusko. Vyzera to tak, ze tou evakuaciou to tak zacalo, ale ptom sa nieco zmenilo. Putin pritom caka urcite tie najtvrdsie opatrenia a pocita s nimi. Takze mu to muselo stat za to aj ekonomicky, kedze on je v prvom rade pravnik a v druhom ekonom


problem je, ze potom by sa tam nasackovali Ukrajinci a posunuli sa zasa blizsie k ruskym hraniciam a Rusko by do toho nemohlo sa ani velmi vkladat, ved by to bola interna zalezitost.....okrem toho Zelensky na poslednej mnichovskej konferencii zacal sa defacto vyhrazat, ze Ukrajina si zabezpeci jadrove zbrane a samotny Putin povedal, ze su k tomu blizsie ako Severna Korea ci Iran a to uz by bolo naozaj nebezpecne pre Rusko. Vyzera to tak, ze tou evakuaciou to tak zacalo, ale ptom sa nieco zmenilo. Putin pritom caka urcite tie najtvrdsie opatrenia a pocita s nimi. Takze mu to muselo stat za to aj ekonomicky, kedze on je v prvom rade pravnik a v druhom ekonom
Upravené 23. 2. 2022 o 17:37

Geniálny plán Vladimíra Putina by bol, keby zabezpečil evakuáciu všetkých ľudí z Donecka. Zrazu by nebolo proti komu bojovať. Všetko by zapezpečili vojaci, ktorí tam už aj tak sú. Ukrajina by zostala celistvá a už by sa mohli žrať len medzi sebou.

Milý "gaučový generále".
Je vidět, že strategií a taktice rozumíš mnohem líp, než celý ruský generální štáb v čele s prezidentem. Kam se na tebe hrabou.
Škoda, že nemůžeš výužit svých poradenských schopnosti přímo
na místě a zbytečně marníš čas přesvědčováním "tupců" na zdejším fóru.


P.S. Á propos, Hox se nejmenuje Hoax. Ať máš k němu jakýkoli vztah, neměl bys ponížovat jeho důstojnost.
Léta jsi využíval platformy, které on vytvořil, konzumoval jeho nápady a informace. Sám jsi nedokázal ani z desetiny toho, co dokázal on. Kopeš a shazuješ zde člověka, kterému bys měl spíše děkovat za tu práci, kterou udělal, za ten čas, který společné věci věnoval.
Tvoje chování hodně vypovídá o tvé mravnosti a slušnosti.


[quote="pid:59207, uid:623"]Geniálny plán Vladimíra Putina by bol, keby zabezpečil evakuáciu všetkých ľudí z Donecka. Zrazu by nebolo proti komu bojovať. Všetko by zapezpečili vojaci, ktorí tam už aj tak sú. Ukrajina by zostala celistvá a už by sa mohli žrať len medzi sebou.[/quote] **Milý "gaučový generále".** Je vidět, že strategií a taktice rozumíš mnohem líp, než celý ruský generální štáb v čele s prezidentem. Kam se na tebe hrabou. Škoda, že nemůžeš výužit svých poradenských schopnosti přímo na místě a zbytečně marníš čas přesvědčováním "tupců" na zdejším fóru. P.S. Á propos, Hox se nejmenuje Hoax. Ať máš k němu jakýkoli vztah, neměl bys ponížovat jeho důstojnost. Léta jsi využíval platformy, které on vytvořil, konzumoval jeho nápady a informace. Sám jsi nedokázal ani z desetiny toho, co dokázal on. Kopeš a shazuješ zde člověka, kterému bys měl spíše děkovat za tu práci, kterou udělal, za ten čas, který společné věci věnoval. **Tvoje chování hodně vypovídá o tvé mravnosti a slušnosti. **

„Geniálny ťah“ — takto Trump ocenil Putinove rozhodnutie uznať DĽR a LĽR


Bývalý americký prezident Donald Trump označil rozhodnutie ruských predstaviteľov uznať Doneckú a Luganskú ľudovú republiku za geniálne, informuje RIA Novosti.


„Keď som to včera videl v televízii, povedal som — to je skvelé. Putin vyhlásil nezávislosť veľkej časti Ukrajiny. O, to je skvelé. […] A bude mierotvorcom. Aká veľká mierová sila […] Mohli by sme ju použiť na našej južnej hranici. Toto sú najmocnejšie mierové sily, aké som kedy videl,“ povedal Trump v rozhovore pre americký podcast „The Clay Travis a Buck Sexton Show“.


Bývalý prezident USA tiež poznamenal, že počas jeho šéfovania zostala kríza okolo Ukrajiny v pokojnejšej fáze. Podľa Trumpa to bolo čiastočne spôsobené vzťahmi s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.


„Tento chlapík je veľmi šikovný […] Poznal som Putina veľmi dobre. Vychádzala som s ním výborne. Mal ma rád. Mal som ho rád. Viete, chcem povedať, že je ťažký oriešok! Má veľký šarm a veľkú hrdosť. Ale tiež miluje svoju krajinu,“ povedal Trump.


https://ria.ru/20220223/tramp-1774511966.html


**„Geniálny ťah“ — takto Trump ocenil Putinove rozhodnutie uznať DĽR a LĽR** Bývalý americký prezident Donald Trump označil rozhodnutie ruských predstaviteľov uznať Doneckú a Luganskú ľudovú republiku za geniálne, informuje RIA Novosti. „Keď som to včera videl v televízii, povedal som — to je skvelé. Putin vyhlásil nezávislosť veľkej časti Ukrajiny. O, to je skvelé. […] A bude mierotvorcom. Aká veľká mierová sila […] Mohli by sme ju použiť na našej južnej hranici. **Toto sú najmocnejšie mierové sily, aké som kedy videl**,“ povedal Trump v rozhovore pre americký podcast „The Clay Travis a Buck Sexton Show“. Bývalý prezident USA tiež poznamenal, že počas jeho šéfovania zostala kríza okolo Ukrajiny v pokojnejšej fáze. Podľa Trumpa to bolo čiastočne spôsobené vzťahmi s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. „Tento chlapík je veľmi šikovný […] Poznal som Putina veľmi dobre. Vychádzala som s ním výborne. Mal ma rád. Mal som ho rád. Viete, chcem povedať, že je ťažký oriešok! Má veľký šarm a veľkú hrdosť. Ale tiež miluje svoju krajinu,“ povedal Trump. https://ria.ru/20220223/tramp-1774511966.html

Zverejnený zoznam ľudí zapojených do vojnových zločinov na Donbase.
Oficiálna zástupkyňa ruského vyšetrovacieho výboru Svetlana Petrenko informovala, že vyšetrovací výbor Ruska identifikoval 85 osôb z radov Ozbrojených síl Ukrajiny a iných štruktúr krajiny, ktoré dávajú a vykonávajú rozkazy o použití zakázaných prostriedkov vedenia vojny v Donbass.


Zdroj: https://news-front.info/2022/02/23/obnarodovan-spisok-prichastnyh-k-voennym-prestupleniyam-v-donbasse


**Zverejnený zoznam ľudí zapojených do vojnových zločinov na Donbase.** Oficiálna zástupkyňa ruského vyšetrovacieho výboru Svetlana Petrenko informovala, že vyšetrovací výbor Ruska identifikoval 85 osôb z radov Ozbrojených síl Ukrajiny a iných štruktúr krajiny, ktoré dávajú a vykonávajú rozkazy o použití zakázaných prostriedkov vedenia vojny v Donbass. Zdroj: https://news-front.info/2022/02/23/obnarodovan-spisok-prichastnyh-k-voennym-prestupleniyam-v-donbasse

Bývalý americký prezident Donald Trump označil rozhodnutie ruských predstaviteľov uznať Doneckú a Luganskú ľudovú republiku za geniálne, informuje RIA Novosti.


Jedná se o tento rozhovor:
https://rumble.com/vvl4z7-president-trump-joins-clay-and-buck-from-mar-a-lago.html


Ačkoliv mě Pjakin po volbách 2020 naštval tím, že říkal, že pro Rusko bude Biden lepší varianta, tak i sám Trump říká, že tohle (Putinův geniální tah s DLR a LLR a celá současná situace - předpokládám) by se nestalo, kdyby byl v úřadu (prezidenta USA) on.


[quote="pid:59314, uid:804"]Bývalý americký prezident Donald Trump označil rozhodnutie ruských predstaviteľov uznať Doneckú a Luganskú ľudovú republiku za geniálne, informuje RIA Novosti.[/quote] Jedná se o tento rozhovor: https://rumble.com/vvl4z7-president-trump-joins-clay-and-buck-from-mar-a-lago.html Ačkoliv mě Pjakin po volbách 2020 naštval tím, že říkal, že pro Rusko bude Biden lepší varianta, tak i sám Trump říká, že tohle (Putinův geniální tah s DLR a LLR a celá současná situace - předpokládám) by se nestalo, kdyby byl v úřadu (prezidenta USA) on.
Upravené 23. 2. 2022 o 22:30

Ačkoliv mě Pjakin po volbách 2020 naštval tím, že říkal, že pro Rusko bude Biden lepší varianta, tak i sám Trump říká, že tohle (Putinův geniální tah s DLR a LLR a celá současná situace - předpokládám) by se nestalo, kdyby byl v úřadu (prezidenta USA) on.


Pokud si pamatuji dobře, tak říkal, že nějaké taktické věci mohou lépe vyjít s Bidenem (třeba zásah v arménsko - ázerbajdžánském konfliktu by s Trumpem asi nevyšel) a otevírá se řada možností, ale celkově je Biden horší varianta kvůli např. horší čitelnosti a tím i nebezpečnosti. Tj. dost věcí se povede rychleji, ale také krvavěji a riskantněji.


I když se ukáže, že toto celé bylo nakonec pozitivní (přínosy), tak by bylo lepší, aby to nebylo nutné.


[quote="pid:59327, uid:181"]Ačkoliv mě Pjakin po volbách 2020 naštval tím, že říkal, že pro Rusko bude Biden lepší varianta, tak i sám Trump říká, že tohle (Putinův geniální tah s DLR a LLR a celá současná situace - předpokládám) by se nestalo, kdyby byl v úřadu (prezidenta USA) on.[/quote] Pokud si pamatuji dobře, tak říkal, že nějaké taktické věci mohou lépe vyjít s Bidenem (třeba zásah v arménsko - ázerbajdžánském konfliktu by s Trumpem asi nevyšel) a otevírá se řada možností, ale celkově je Biden horší varianta kvůli např. horší čitelnosti a tím i nebezpečnosti. Tj. dost věcí se povede rychleji, ale také krvavěji a riskantněji. I když se ukáže, že toto celé bylo nakonec pozitivní (přínosy), tak by bylo lepší, aby to nebylo nutné.

Len taka mala zaujímavosť o tejto rezolúcii ohľadom Ukrajiny : https://www.un.org/press/en/2015/sc11785.doc.htm


Všimli ste si to číslo 2202?


Môže to niekto viac znalý KSB dáko okomentovať?


Len taka mala zaujímavosť o tejto rezolúcii ohľadom Ukrajiny : https://www.un.org/press/en/2015/sc11785.doc.htm Všimli ste si to číslo 2202? Môže to niekto viac znalý KSB dáko okomentovať?

Ruské vojská už dve hodiny po začatí akcie čistia v :


v Kyjevě, Kramatorsku, Oděse, Charkově, Berdjansku a také v oblasti
kyjevského letiště Boryspil
masívne raketové salvy zabili tisíce vojakov UA, vojakov z iných
krajín, tisíce jednotiek Azov a pod sú zlikvidované,
Mestá ako Charkov a Mariuopol sú ťažko bombardované VKS RF !


Ruské vojská už dve hodiny po začatí akcie čistia v : v Kyjevě, Kramatorsku, Oděse, Charkově, Berdjansku a také v oblasti kyjevského letiště Boryspil masívne raketové salvy zabili tisíce vojakov UA, vojakov z iných krajín, tisíce jednotiek Azov a pod sú zlikvidované, Mestá ako Charkov a Mariuopol sú ťažko bombardované VKS RF !

Россия начала военную операцию на Украине
https://colonelcassad.livejournal.com/7463279.html


  1. Putin v Kyjevě oznámil zahájení vojenské operace na ochranu Donbasu před nacistickým režimem.
  2. Ruské ozbrojené síly udeřily na území Ukrajiny. Používá se široká škála zbraní. Charkov, Cherson atd.
  3. Na fotografii následky jednoho z prvních úderů u Charkova.
  4. Osvobozenecká kampaň proti Ukrajině se neomezí pouze na Donbas. Od roku 2014 jsme na to čekali 8 let. Co se nedělalo tehdy, dělá se teď.

Historické video vyhlašující válku nacistickému režimu na Ukrajině.


**Россия начала военную операцию на Украине** https://colonelcassad.livejournal.com/7463279.html 1. Putin v Kyjevě oznámil zahájení vojenské operace na ochranu Donbasu před nacistickým režimem. 2. Ruské ozbrojené síly udeřily na území Ukrajiny. Používá se široká škála zbraní. Charkov, Cherson atd. 3. Na fotografii následky jednoho z prvních úderů u Charkova. 4. Osvobozenecká kampaň proti Ukrajině se neomezí pouze na Donbas. Od roku 2014 jsme na to čekali 8 let. Co se nedělalo tehdy, dělá se teď. **Historické video vyhlašující válku nacistickému režimu na Ukrajině.**
37.07k
303
59
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept