Zahraničná politika
Zprávy z fronty 2

To jsi na tom dobře, já jen za tenhle víkend přišel o dva kamarády. Budu se prý stydět, až dostanu rozum.


Já - 32 let 9. května mi bude 33 let (Praha), přátelé od základky, přes gymnázium po VŠ a nic? Moje máma 73 let - její spolužáci a NIC? Přítelkyně, také odkojená Vltavou a nikdo NIC, všichni mají Ukrajiny plné zuby. Kamarádi a sousedi na chatě cca 50km za Prahou - NIC.


Buď rád, že ses jich zbavil, to nebyli kamarádi. Kdysi mi jeden "mafián" tady na Břevnově řekl: ,,Zbavil ses ho nadosmrti a to je nejvyšší cena, bez ohledu na to, co ti udělal" to byl rok 2005 a mně bylo 16.
Nehraju si na učitele, ale ... buď rád, že jsi o ně přišel, nestojej za to. Jedeme dál.


KSB jsem studoval od roku 2014 a přispíval jsem až na Vodě - na Levanetu jsem to jen sledoval. Technická.


[quote="pid:67141, uid:518"]To jsi na tom dobře, já jen za tenhle víkend přišel o dva kamarády. Budu se prý stydět, až dostanu rozum.[/quote] Já - 32 let 9. května mi bude 33 let (Praha), přátelé od základky, přes gymnázium po VŠ a nic? Moje máma 73 let - její spolužáci a NIC? Přítelkyně, také odkojená Vltavou a nikdo NIC, všichni mají Ukrajiny plné zuby. Kamarádi a sousedi na chatě cca 50km za Prahou - NIC. Buď rád, že ses jich zbavil, to nebyli kamarádi. Kdysi mi jeden "mafián" tady na Břevnově řekl: ,,Zbavil ses ho nadosmrti a to je nejvyšší cena, bez ohledu na to, co ti udělal" to byl rok 2005 a mně bylo 16. Nehraju si na učitele, ale ... buď rád, že jsi o ně přišel, nestojej za to. Jedeme dál. KSB jsem studoval od roku 2014 a přispíval jsem až na Vodě - na Levanetu jsem to jen sledoval. Technická.
Upravené 9. 4. 2022 o 23:08

,,Zbavil ses ho nadosmrti a to je nejvyšší cena, bez ohledu na to, co ti udělal" to byl rok 2005 a mně bylo 16.
ok neptám se na detaily smile
Každopádně seš Lucky no ... ale jeden dělal v neziskovce a 2. v ČT, tak se to asi dalo časem čekat.


[quote="pid:67147, uid:633"],,Zbavil ses ho nadosmrti a to je nejvyšší cena, bez ohledu na to, co ti udělal" to byl rok 2005 a mně bylo 16.[/quote]ok neptám se na detaily :D Každopádně seš Lucky no ... ale jeden dělal v neziskovce a 2. v ČT, tak se to asi dalo časem čekat.

Velení ruské invaze převezme generál Dvornikov se zkušenostmi ze Sýrie


https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/velen%C3%AD-rusk%C3%A9-invaze-p%C5%99evezme-gener%C3%A1l-dvornikov-se-zku%C5%A1enostmi-ze-s%C3%BDrie/ar-AAW2a73?ocid=msedgntp&cvid=0f9b7e8b456049398a30e143be4b1fbd


Že by konečně změna k lepšímu ?


Velení ruské invaze převezme generál Dvornikov se zkušenostmi ze Sýrie https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/velen%C3%AD-rusk%C3%A9-invaze-p%C5%99evezme-gener%C3%A1l-dvornikov-se-zku%C5%A1enostmi-ze-s%C3%BDrie/ar-AAW2a73?ocid=msedgntp&cvid=0f9b7e8b456049398a30e143be4b1fbd Že by konečně změna k lepšímu ?

Válku Ukrajině vědu židy..jak co řidě celé Rusko a Putin je jenom loutka v rukách Židů..tu válku vědu židy..


Stačí si nastudovat základy KSB - 5 druhů sociální idiocie. To je vyléčení antisemitismu a i proč je toto chybně.


[quote="pid:67145, uid:747"]Válku Ukrajině vědu židy..jak co řidě celé Rusko a Putin je jenom loutka v rukách Židů..tu válku vědu židy..[/quote] Stačí si nastudovat základy KSB - 5 druhů sociální idiocie. To je vyléčení antisemitismu a i proč je toto chybně.

Nepropadejte pesimismu. Všechno jde, jak má jít. Operace na Ukrajině nemá za cíl jenom denacifikací a demilitarizací Ukrajiny, ale přeformátování Ruska a světa. A to tak rychle nejde.


Symbol, který nám vykouzlila matrice byla stará babička s rudou vlajkou. Ten se neobjevil náhodou.


Hned na to, v Orlovské oblasti vyšli lidé s rudými vlajkami
https://vk.com/video-70204174_456277800


O čem to svědčí? Národ začíná přehodnocovat konflikt s Ukrajinou a vnímat ho, jako konflikt s celým západem - světovým fašismem - jako Velkou vlasteneckou válku. A tam už je úplně jiná energetika.
Velkou vlasteneckou válku národ nemůže prohrát. To je dané. Protože ví, že jako národ by skončil.


Hysterie západu je z pocitu bezmocnosti. Oni vědí, že jejích lží budou mít krátkého trvání, pak se to obrátí proti ním.


A do třetice: Zajatý voják řekl, že v Azovstalu je 200-300 žoldáků


Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov zveřejnil na svém kanálu Telegram video, ve kterém zajatý ukrajinský nacionalista hlásí, že v závodě Azovstal v Mariupolu jsou cizí jednotky, jejichž přibližný počet je 200-300 lidí.


"V Azovstalu jsou zahraniční vojáci, 200-300 lidí nevím ze kterých zemí a z Azovu 1500-2000 lidí," říká vězeň na videu.


Kadyrov v komentáři k videu poznamenal, že po zajetí jsou nacionalisté proměněni a „zpívají, jako slavíci“.
"Tak či onak, ale tento nacista se rozhodl vzdát <...> Dal také cenné informace o počtu, nasazení a výzbroji nepřítele. Všechny tyto body budou samozřejmě zohledněny v jeho prospěch jako polehčující okolností,“ dodal šéf Čečenska.
https://ria.ru/20220409/naemniki-1782716525.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Bodejt by západ nepropadal hysterií. Podníkl už spoustu tel. rozhovorů s Putinem, nátlakových akcí, pokusů o evakuací, naposledy s rybařskou lodi. A ono nic. Smyčka se pomalu ztahuje na více prioritách - dolar, euro, energetika, potravinová bezpečnost, vojenská, prestíž nakonec. Autorita západu mizí a oni vědí, že bude jenom hůř. Umíte si představit, jak šílí naše podpindosy, protože vědí, že při první příležitosti je hodí za palubu. Proto se snaží vysloužit, ale každý jejích další krok jen zhoršuje jejích pozice uvnítř státu.
Zbraně už všechny rozdali. Už i Německo hlásilo, že nemá z čeho čerpat. Kdo jím samotným pomůže, až příjde na věc?
Ještě měsíc, dva téhle hysterie a západ bude muset začít vyjednávat s Ruskem na ceně ústupků. Každopádně bude muset uznat Rusko, jako velmoc. A první (nejlepší) požadavek od Ruska byl - NATO k hranicím roku 1997. Druhý bude pro USA horší.


Nepropadejte pesimismu. V&scaron;echno jde, jak m&aacute; j&iacute;t. Operace na Ukrajině nem&aacute; za c&iacute;l jenom denacifikac&iacute; a demilitarizac&iacute; Ukrajiny, ale přeform&aacute;tov&aacute;n&iacute; Ruska a světa. A to tak rychle nejde. Symbol, kter&yacute; n&aacute;m vykouzlila matrice byla star&aacute; babička s rudou vlajkou. Ten se neobjevil n&aacute;hodou. https://vod-str.ru/wp-content/uploads/2022/04/babushka-1-1.jpg Hned na to, v Orlovsk&eacute; oblasti vy&scaron;li lid&eacute; s rud&yacute;mi vlajkami https://vk.com/video-70204174_456277800 O čem to svědč&iacute;? N&aacute;rod zač&iacute;n&aacute; přehodnocovat konflikt s Ukrajinou a vn&iacute;mat ho, jako konflikt s cel&yacute;m z&aacute;padem - světov&yacute;m fa&scaron;ismem - jako Velkou vlasteneckou v&aacute;lku. A tam už je &uacute;plně jin&aacute; energetika. Velkou vlasteneckou v&aacute;lku n&aacute;rod nemůže prohr&aacute;t. To je dan&eacute;. Protože v&iacute;, že jako n&aacute;rod by skončil. Hysterie z&aacute;padu je z pocitu bezmocnosti. Oni věd&iacute;, že jej&iacute;ch lž&iacute; budou m&iacute;t kr&aacute;tk&eacute;ho trv&aacute;n&iacute;, pak se to obr&aacute;t&iacute; proti n&iacute;m. A do třetice: **Zajat&yacute; voj&aacute;k řekl, že v Azovstalu je 200-300 žold&aacute;ků** &Scaron;&eacute;f Čečenska Ramzan Kadyrov zveřejnil na sv&eacute;m kan&aacute;lu Telegram video, ve kter&eacute;m zajat&yacute; ukrajinsk&yacute; nacionalista hl&aacute;s&iacute;, že v z&aacute;vodě Azovstal v Mariupolu jsou ciz&iacute; jednotky, jejichž přibližn&yacute; počet je 200-300 lid&iacute;. &quot;V Azovstalu jsou zahraničn&iacute; voj&aacute;ci, 200-300 lid&iacute; nev&iacute;m ze kter&yacute;ch zem&iacute; a z Azovu 1500-2000 lid&iacute;,&quot; ř&iacute;k&aacute; vězeň na videu. Kadyrov v koment&aacute;ři k videu poznamenal, že po zajet&iacute; jsou nacionalist&eacute; proměněni a &bdquo;zp&iacute;vaj&iacute;, jako slav&iacute;ci&ldquo;. &quot;Tak či onak, ale tento nacista se rozhodl vzd&aacute;t &lt;...&gt; Dal tak&eacute; cenn&eacute; informace o počtu, nasazen&iacute; a v&yacute;zbroji nepř&iacute;tele. V&scaron;echny tyto body budou samozřejmě zohledněny v jeho prospěch jako polehčuj&iacute;c&iacute; okolnost&iacute;,&ldquo; dodal &scaron;&eacute;f Čečenska. https://ria.ru/20220409/naemniki-1782716525.html?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop Bodejt by z&aacute;pad nepropadal hysteri&iacute;. Podn&iacute;kl už spoustu tel. rozhovorů s Putinem, n&aacute;tlakov&yacute;ch akc&iacute;, pokusů o evakuac&iacute;, naposledy s rybařskou lodi. A ono nic. Smyčka se pomalu ztahuje na v&iacute;ce priorit&aacute;ch - dolar, euro, energetika, potravinov&aacute; bezpečnost, vojensk&aacute;, prest&iacute;ž nakonec. Autorita z&aacute;padu miz&iacute; a oni věd&iacute;, že bude jenom hůř. Um&iacute;te si představit, jak &scaron;&iacute;l&iacute; na&scaron;e podpindosy, protože věd&iacute;, že při prvn&iacute; př&iacute;ležitosti je hod&iacute; za palubu. Proto se snaž&iacute; vysloužit, ale každ&yacute; jej&iacute;ch dal&scaron;&iacute; krok jen zhor&scaron;uje jej&iacute;ch pozice uvn&iacute;tř st&aacute;tu. Zbraně už v&scaron;echny rozdali. Už i Německo hl&aacute;silo, že nem&aacute; z čeho čerpat. Kdo j&iacute;m samotn&yacute;m pomůže, až př&iacute;jde na věc? Je&scaron;tě měs&iacute;c, dva t&eacute;hle hysterie a z&aacute;pad bude muset zač&iacute;t vyjedn&aacute;vat s Ruskem na ceně &uacute;stupků. Každop&aacute;dně bude muset uznat Rusko, jako velmoc. A prvn&iacute; (nejlep&scaron;&iacute;) požadavek od Ruska byl - NATO k hranic&iacute;m roku 1997. Druh&yacute; bude pro USA hor&scaron;&iacute;.

Bodejt by západ nepropadal hysterií.
USA jim tvrdila, že Rusko vydrží maximálně 36 dnů. Ty již uplynuly a právě na 36.den vystoupil Mišustin se svým dvou hodinovým projevem o tom, jak se Rusku daří západu vzdorovat a že to bude dalších 36 dnů a pak dalších...
Kdo ví, jak dlouho vydrží EU a pak jejich pán USA.
Nové sankce, které uvalili, se jen tváří, jako sankce. U každého bodu hromada výjimek. Což ve skutečnosti znamená tiché rušení sankcí.


[quote=&quot;pid:67152, uid:158&quot;]Bodejt by z&aacute;pad nepropadal hysteri&iacute;.[/quote]USA jim tvrdila, že Rusko vydrž&iacute; maxim&aacute;lně 36 dnů. Ty již uplynuly a pr&aacute;vě na 36.den vystoupil Mi&scaron;ustin se sv&yacute;m dvou hodinov&yacute;m projevem o tom, jak se Rusku dař&iacute; z&aacute;padu vzdorovat a že to bude dal&scaron;&iacute;ch 36 dnů a pak dal&scaron;&iacute;ch... Kdo v&iacute;, jak dlouho vydrž&iacute; EU a pak jejich p&aacute;n USA. Nov&eacute; sankce, kter&eacute; uvalili, se jen tv&aacute;ř&iacute;, jako sankce. U každ&eacute;ho bodu hromada v&yacute;jimek. Což ve skutečnosti znamen&aacute; tich&eacute; ru&scaron;en&iacute; sankc&iacute;.

Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov zveřejnil na svém kanálu Telegram video, ve kterém zajatý ukrajinský nacionalista hlásí, že v závodě Azovstal v Mariupolu jsou cizí jednotky, jejichž přibližný počet je 200-300 lidí.

tady je to video
https://t.me/RKadyrov_95/1837


[quote=&quot;pid:67152, uid:158&quot;]&Scaron;&eacute;f Čečenska Ramzan Kadyrov zveřejnil na sv&eacute;m kan&aacute;lu Telegram video, ve kter&eacute;m zajat&yacute; ukrajinsk&yacute; nacionalista hl&aacute;s&iacute;, že v z&aacute;vodě Azovstal v Mariupolu jsou ciz&iacute; jednotky, jejichž přibližn&yacute; počet je 200-300 lid&iacute;.[/quote] tady je to video https://t.me/RKadyrov_95/1837

Symbol, který nám vykouzlila matrice byla stará babička s rudou vlajkou. Ten se neobjevil náhodou.

6252744b909cb
https://www.youtube.com/watch?v=adgqpBHLPGc
obrazok z Jekatěrinbugu**
6252afe9a8dcf


[quote=&quot;pid:67152, uid:158&quot;]Symbol, kter&yacute; n&aacute;m vykouzlila matrice byla star&aacute; babička s rudou vlajkou. Ten se neobjevil n&aacute;hodou.[/quote] ![6252744b909cb](serve/attachment&amp;path=6252744b909cb) https://www.youtube.com/watch?v=adgqpBHLPGc **obrazok z Jekatěrinbugu****** ![6252afe9a8dcf](serve/attachment&amp;path=6252afe9a8dcf)
Upravené 10. 4. 2022 o 12:22

Ruskí vojaci dopravili do dediny Stanislav v Chersonskej


oblasti viac ako desať ton humanitárnej pomoci.
https://vk.com/mil?w=wall-133441491_624088&z=video-133441491_456255405%2Fc2d9462b7e2832f2f1%2Fpl_post_-133441491_624088


Rusk&iacute; vojaci dopravili do dediny Stanislav v Chersonskej -------------------------------------------------------- **oblasti viac ako desať ton humanit&aacute;rnej pomoci.** https://vk.com/mil?w=wall-133441491_624088&amp;z=video-133441491_456255405%2Fc2d9462b7e2832f2f1%2Fpl_post_-133441491_624088

Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú vo vedení špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine.


💥 Počas dňa zasiahlo operačno-taktické letectvo ruských vzdušných síl a
raketových síl 65 vojenských objektov Ukrajiny. Medzi nimi: štyri veliteľské stanovištia a komunikačné centrá, tri sklady pre logistiku, ako aj 41 silných miest a oblastí koncentrácie ukrajinskej vojenskej techniky.


💥 Ruské systémy protivzdušnej obrany zostrelili vo vzduchu tri ukrajinské bezpilotné lietadlá: dve - v oblasti osád Mariupol a Kalininskoe, ďalšie - "Bayraktar TB-2" - v oblasti osady Sakhnovšchina, región Charkov.
📊 Celkovo od začiatku špeciálnej vojenskej operácie 127 lietadiel, 98 vrtuľníkov, 428 bezpilotných lietadiel, 2037 tankov a iných obrnených bojových vozidiel, 229 viacnásobných raketometov, 886 poľných delostreleckých zbraní a mínometov, ako aj 1941 jednotiek boli zničené špeciálne vojenské vozidlá.techniky.
Kyjevský režim neopúšťa pokusy o evakuáciu vodcov nacionalistického pluku Azov a zahraničných žoldnierov z Mariupolu. Predchádzajúce akcie na ich odstránenie letecky vrtuľníkmi zlyhali
Večer 8. apríla kyjevský režim podnikol nový neúspešný pokus o evakuáciu vodcov ukrajinských nacistov po mori. V noci ukrajinské plavidlo pre suchý náklad „Apache“ pridelené maltskému prístavu Valletta pod maltskou vlajkou nasledovalo v karavane lodí zo zálivu Taganrog do Kerčského prielivu.
V 22:38 minut moskovského času, 30 km juhovýchodne od Mariupolu, nákladná loď
náhle zmenila kurz a pokúsila sa preraziť do prístavu Mariupol, ktorý z mora blokovala Čiernomorská flotila.
Ukrajinská loď pre suchý náklad nereagovala na požiadavky ruských pohraničných lodí komunikovať cez medzinárodný kanál a pokračovala v pohybe smerom k prístavu Mariupol.
Výstražná delostrelecká paľba, ktorú vykonali dve pohraničné hliadkové lode pozdĺž kurzu lode, neviedla k zmene kurzu a spomaleniu rýchlosti suchej nákladnej lode.
Počas presunu do prístavu Mariupol loď vykonávala rádiovú výmenu a vysielala správy
„Ja maniak, prichádzam k Tebe“.
Zároveň boli na brehu pozorované signálne požiare.
Aby loď čiernomorskej flotily a pohraničné hliadkové lode zablokovali pohyb plavidla, ktoré sa previnilo, od 22.53 do 23.30 spustili delostreleckú paľbu na suchú nákladnú loď Apache.


V dôsledku priameho zásahu do plavidla došlo k požiaru v korme plavidla.
Potom sa ukrajinská loď so suchým nákladom unášala, posádka kontaktovala pohraničné lode so žiadosťou o zastavenie paľby a potvrdila svoju pripravenosť splniť všetky požiadavky ruských námorníkov.
◽ Medzi členmi posádky lode nie sú v dôsledku dopadu požiaru žiadne obete.
Požiar uhasila posádka lode svojpomocne. Po prehliadke je ukrajinská loď so suchým nákladom „Apache“ s posádkou eskortovaná do prístavu Ejsk (Ейск.).
https://vk.com/mil?w=wall-133441491_622543


Ozbrojen&eacute; sily Ruskej feder&aacute;cie pokračuj&uacute; vo veden&iacute; &scaron;peci&aacute;lnej vojenskej oper&aacute;cie na Ukrajine.

Podzemi Azovstali (Azovske oceli) - To nevi ani pracujici
Подземелья "Азовстали" О чем не знают даже рабочие
https://www.youtube.com/watch?v=FDgnWDGmZxU


Zajaty ukrajinsky vojak rika ..... 18:05 zde
Пленный украинский солдат рассказал
https://www.youtube.com/watch?v=wj8ocf3BjDA


Panarin - osmy pokus
O pokusech vyvezt zahr. instruktory a o bunkru v Azovstali.
https://www.youtube.com/watch?v=Nl3U8txLEAw


**Podzemi Azovstali (Azovske oceli) - To nevi ani pracujici** Подземелья &quot;Азовстали&quot; О чем не знают даже рабочие https://www.youtube.com/watch?v=FDgnWDGmZxU Zajaty ukrajinsky vojak rika ..... [18:05 zde](https://t.me/s/RKadyrov_95) Пленный украинский солдат рассказал https://www.youtube.com/watch?v=wj8ocf3BjDA Panarin - osmy pokus O pokusech vyvezt zahr. instruktory a o bunkru v Azovstali. https://www.youtube.com/watch?v=Nl3U8txLEAw
Upravené 10. 4. 2022 o 17:28

Velení operací ruských invazních sil na Ukrajině převezme generál Alexandr Dvornikov, který má bohaté zkušenosti z bojů v Sýrii. Jeho hlavním úkolem bude zlepšit koordinaci mezi jednotkami, která byla od začátku invaze 24. února špatná. Uvidíme co pan generál udělá, teď je vedení armádě bylo haoticke a haousu.


Velen&iacute; operac&iacute; rusk&yacute;ch invazn&iacute;ch sil na Ukrajině převezme gener&aacute;l Alexandr Dvornikov, kter&yacute; m&aacute; bohat&eacute; zku&scaron;enosti z bojů v S&yacute;rii. Jeho hlavn&iacute;m &uacute;kolem bude zlep&scaron;it koordinaci mezi jednotkami, kter&aacute; byla od zač&aacute;tku invaze 24. &uacute;nora &scaron;patn&aacute;. Uvid&iacute;me co pan gener&aacute;l uděl&aacute;, teď je veden&iacute; arm&aacute;dě bylo haoticke a haousu.

Uvidíme


Truhliku,tuto info chrli všetok mainstream uz tri dni,
--to si sa nevyznamenal s rychlostou a aktualnostou informacii


hech ,proste debil...


daj este nieco,nech aj tie kone maju zabavu
kancelar: bez nadavok poprosim, nadavajte na Hegera, Remisovu, velkeho kormidelnika Z, ale nie na uzivatelov tohto fora.

[quote=&quot;pid:67201, uid:747&quot;]Uvid&iacute;me[/quote] Truhliku,tuto info chrli v&scaron;etok mainstream uz tri dni, --to si sa nevyznamenal s rychlostou a aktualnostou informacii hech ,proste debil... daj este nieco,nech aj tie kone maju zabavu ___ ###### kancelar: bez nadavok poprosim, nadavajte na Hegera, Remisovu, velkeho kormidelnika Z, ale nie na uzivatelov tohto fora.
Upravené 10. 4. 2022 o 12:36

Týlové zabezpečenie https://vk.com/video-133441491_456255424


Brífing ruského ministerstva obrany (10.04.2022)


Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú vo vedení špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine.


💥 Počas noci v dedine Zvonetskoye v Dnepropetrovskej oblasti vysoko presné námorné rakety zničili veliteľstvo a základňu nacionalistického práporu "Dneper", kam druhý deň dorazili posily zahraničných žoldnierov.


💥 Vysoko presné rakety odpaľované vzduchom v oblasti obce Starobogdanovka, Mykolajivská oblasť a na vojenskom letisku Čugujev, zničili odpaľovacie zariadenia ukrajinských protilietadlových raketových systémov S-300 identifikovaných prieskumom.


💥 Ruské systémy protivzdušnej obrany zostrelili vo vzduchu osem ukrajinských bezpilotných lietadiel v oblastiach osád Olkhatovka, Novaja Astrachaň, Avdejevka, Šachterskoje, Kurachovo, Novoselivka Vtoraya, Vesele.


💥 Operačno-taktické letectvo ruských vzdušných a kozmických síl zasiahlo 86 vojenských objektov Ukrajiny. Medzi nimi: 2 veliteľské stanovištia, 2dsklady munície, 3 sklady paliva, tri inštalácie viacnásobných odpaľovacích raketových systémov,
ako aj 49 bunkrov a oblastí koncentrácie ukrajinskej vojenskej techniky.
📊 Celkovo od začiatku špeciálnej vojenskej operácie 127 lietadiel, 98 vrtuľníkov, 234 S-300, Buk-M1, protilietadlové raketové systémy Osa AKM, 436 bezpilotných lietadiel, 2052 tankov a iných obrnených bojových vozidiel, 232 zariadení
bolo zničených viacero odpaľovacích raketových systémov, 894 poľných diel a mínometov, ako aj 1 975 jednotiek špeciálnych vojenských vozidiel.
https://vk.com/mil?w=wall-133441491_624365


**T&yacute;lov&eacute; zabezpečenie** https://vk.com/video-133441491_456255424 Br&iacute;fing rusk&eacute;ho ministerstva obrany (10.04.2022) ------------------------------------------------ Ozbrojen&eacute; sily Ruskej feder&aacute;cie pokračuj&uacute; vo veden&iacute; &scaron;peci&aacute;lnej vojenskej oper&aacute;cie na Ukrajine.

Vysoko presné rakety odpaľované vzduchom v oblasti obce Starobogdanovka, Mykolajivská oblasť a na vojenskom letisku Čugujev, zničili odpaľovacie zariadenia ukrajinských protilietadlových raketových systémov S-300 identifikovaných prieskumom
Nebyl to ten S300 ze Slovenska?


[quote=&quot;pid:67220, uid:78&quot;]Vysoko presn&eacute; rakety odpaľovan&eacute; vzduchom v oblasti obce Starobogdanovka, Mykolajivsk&aacute; oblasť a na vojenskom letisku Čugujev, zničili odpaľovacie zariadenia ukrajinsk&yacute;ch protilietadlov&yacute;ch raketov&yacute;ch syst&eacute;mov S-300 identifikovan&yacute;ch prieskumom[/quote]Nebyl to ten S300 ze Slovenska?

S300 ze Slovenska
Podľa tohoto odkazu, mala byť S-300 dodaná zo Slovenska, na komplet zničená niekde pri Nikolajeve....
Near Nikolaev, the S-300 division transferred by Slovakia to Ukraine was completely destroyed
https://t.me/intelslava/24914


[quote=&quot;pid:67225, uid:312&quot;]S300 ze Slovenska[/quote] Podľa tohoto odkazu, mala byť S-300 dodan&aacute; zo Slovenska, na komplet zničen&aacute; niekde pri Nikolajeve.... _Near Nikolaev, the S-300 division transferred by Slovakia to Ukraine was completely destroyed_ https://t.me/intelslava/24914

Od 11. dubna bude v Kurské oblasti platit vysoký stupeň teroristického ohrožení


Opatření souvisí s provokacemi ukrajinských nacionalistů
TASS, 10. dubna. Úřady Kurské oblasti kvůli možným provokacím ze strany ukrajinských nacionalistů vyhlásí od 11. dubna vysoký stupeň teroristického ohrožení v oblasti. Oznámil to v neděli guvernér Roman Starovojt na svém kanálu v Telegramu.
"V souvislosti s možnými provokacemi ze strany ukrajinských nacionalistů bude od 11. dubna v Kurské oblasti zaveden žlutý stupeň teroristického ohrožení. Jde o druhý stupeň na příslušné stupnici," uvedl šéf regionu.
Poznamenal, že žlutý stupeň nebezpečí znamená podle stupnice vysokou úroveň nebezpečí. Také požádal obyvatele kraje, aby byli ostražití, dávali pozor na odložené tašky a hlásili podezřelé občany či skupiny lidí. Na území regionu byla zřízena pozorovací kontrolní stanoviště, kde budou stát vojáci a policie, zesíleno bude hlídkování v obcích. (…) „Žádám vás, abyste zachovali klid a pomohli našim speciálním službám," dodal Starovojt.
Jak bylo oznámeno, v sobotu 9. dubna byl z minometů ze strany Ukrajiny ostřelován hraniční přechod u obce Jelizavetovka, Gluškovský okres Kurské oblasti. Ke zraněním ani ke škodám nedošlo. Bylo konstatováno, že situace v pohraničních oblastech je pod kontrolou.


https://tass.ru/proisshestviya/14336907?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Od 11. dubna bude v Kursk&eacute; oblasti platit vysok&yacute; stupeň teroristick&eacute;ho ohrožen&iacute; Opatřen&iacute; souvis&iacute; s provokacemi ukrajinsk&yacute;ch nacionalistů TASS, 10. dubna. &Uacute;řady Kursk&eacute; oblasti kvůli možn&yacute;m provokac&iacute;m ze strany ukrajinsk&yacute;ch nacionalistů vyhl&aacute;s&iacute; od 11. dubna vysok&yacute; stupeň teroristick&eacute;ho ohrožen&iacute; v oblasti. Ozn&aacute;mil to v neděli guvern&eacute;r Roman Starovojt na sv&eacute;m kan&aacute;lu v Telegramu. &quot;V souvislosti s možn&yacute;mi provokacemi ze strany ukrajinsk&yacute;ch nacionalistů bude od 11. dubna v Kursk&eacute; oblasti zaveden žlut&yacute; stupeň teroristick&eacute;ho ohrožen&iacute;. Jde o druh&yacute; stupeň na př&iacute;slu&scaron;n&eacute; stupnici,&quot; uvedl &scaron;&eacute;f regionu. Poznamenal, že žlut&yacute; stupeň nebezpeč&iacute; znamen&aacute; podle stupnice vysokou &uacute;roveň nebezpeč&iacute;. Tak&eacute; pož&aacute;dal obyvatele kraje, aby byli ostražit&iacute;, d&aacute;vali pozor na odložen&eacute; ta&scaron;ky a hl&aacute;sili podezřel&eacute; občany či skupiny lid&iacute;. Na &uacute;zem&iacute; regionu byla zř&iacute;zena pozorovac&iacute; kontroln&iacute; stanovi&scaron;tě, kde budou st&aacute;t voj&aacute;ci a policie, zes&iacute;leno bude hl&iacute;dkov&aacute;n&iacute; v obc&iacute;ch. (&hellip;) &bdquo;Ž&aacute;d&aacute;m v&aacute;s, abyste zachovali klid a pomohli na&scaron;im speci&aacute;ln&iacute;m služb&aacute;m,&quot; dodal Starovojt. Jak bylo ozn&aacute;meno, v sobotu 9. dubna byl z minometů ze strany Ukrajiny ostřelov&aacute;n hraničn&iacute; přechod u obce Jelizavetovka, Glu&scaron;kovsk&yacute; okres Kursk&eacute; oblasti. Ke zraněn&iacute;m ani ke &scaron;kod&aacute;m nedo&scaron;lo. Bylo konstatov&aacute;no, že situace v pohraničn&iacute;ch oblastech je pod kontrolou. https://tass.ru/proisshestviya/14336907?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop

Pravda leze ven a oni Pravdu neradi. Mimochodem, našli už ty ZHN v Iráku?...


Našli, ale mali nadpis Made in USA a logo Halliburton, a preto sa to ututlalo...


[quote=&quot;pid:67132, uid:633&quot;]Pravda leze ven a oni Pravdu neradi. Mimochodem, na&scaron;li už ty ZHN v Ir&aacute;ku?...[/quote] Na&scaron;li, ale mali nadpis Made in USA a logo Halliburton, a preto sa to ututlalo...

Moderátor

Po splnení úloh postupu ruských jednotiek Timur, veliteľ tankovej roty,
hovoril o jednej z epizód bitky, keď už bol nepriateľ v zóne viditeľnosti:
Práca tankových posádok Západného vojenského okruhu pri oslobodzovaní osady Topolskoje, Charkov
💬 ...“Keď nás uvideli, zdvihli na svojich delách hlavne na tankoch a nebolo počuť žiadnu streľbu.
U nich boli nové tanky, málo najazdené, mali zrejme vyskladnené. S plnou muníciou.
Všetci boli radi, že nemusia strieľať.
Jednoducho sa vzdajú, pretože nás vidia, naše tanky, naše vybavenie.
A už s nami nechcú bojovať."
https://vk.com/mil?z=video-133441491_456255490%2F683b2d74f57d6d8aa3%2Fpl_wall_-133441491[/quote]


**Po splnen&iacute; &uacute;loh postupu rusk&yacute;ch jednotiek Timur, veliteľ tankovej roty,** hovoril o jednej z epiz&oacute;d bitky, keď už bol nepriateľ v z&oacute;ne viditeľnosti: Pr&aacute;ca tankov&yacute;ch pos&aacute;dok Z&aacute;padn&eacute;ho vojensk&eacute;ho okruhu pri oslobodzovan&iacute; osady Topolskoje, Charkov
Upravené 11. 4. 2022 o 08:12

S-300 dodaná zo Slovenska, na komplet zničená niekde pri Nikolajeve
zrejme nie pri Nikolajevke, ale bola zošrotovaná na okraji Dnepropetrovska
Ranný brífing ruského ministerstva obrany 11. apríla 2022
V nedeľu 10. apríla vysoko presné námorné rakety „Kalibr“ na južnom okraji mesta Dnepropetrovsk zničili systém protilietadlovej raketovej divízie S-300, ktorá bol dodaný kyjevskému režimu zo Slovenska, a ktorý bol ukrytý v hangári. Zasiahnuté boli štyri odpaľovacie zariadenia S-300 a až 25 príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl...
https://sk.news-front.info/2022/04/11/ranny-brifing-ruskeho-ministerstva-obrany-11-aprila-2022/


Inak, úbožiak malý vojnový štváč Naď tvrdí, že je to ďalšia "Putinova lož" - som zvedavá, či okrem tej nepriestrelnej vesty už nenosí aj nepriestrelné trenky s plienkou
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/623105-online-boj-o-vychod-ukrajiny-zosilnie-rusom-bude-velit-novy-general/


[quote=&quot;pid:67298, uid:284&quot;]S-300 dodan&aacute; zo Slovenska, na komplet zničen&aacute; niekde pri Nikolajeve[/quote] zrejme nie pri Nikolajevke, ale bola zo&scaron;rotovan&aacute; na okraji Dnepropetrovska **Rann&yacute; br&iacute;fing rusk&eacute;ho ministerstva obrany 11. apr&iacute;la 2022** V nedeľu 10. apr&iacute;la vysoko presn&eacute; n&aacute;morn&eacute; rakety &bdquo;Kalibr&ldquo; na južnom okraji mesta Dnepropetrovsk zničili syst&eacute;m protilietadlovej raketovej div&iacute;zie S-300, ktor&aacute; bol dodan&yacute; kyjevsk&eacute;mu režimu zo Slovenska, a ktor&yacute; bol ukryt&yacute; v hang&aacute;ri. Zasiahnut&eacute; boli &scaron;tyri odpaľovacie zariadenia S-300 a až 25 pr&iacute;slu&scaron;n&iacute;kov ukrajinsk&yacute;ch ozbrojen&yacute;ch s&iacute;l... https://sk.news-front.info/2022/04/11/ranny-brifing-ruskeho-ministerstva-obrany-11-aprila-2022/ Inak, &uacute;božiak mal&yacute; vojnov&yacute; &scaron;tv&aacute;č Naď tvrd&iacute;, že je to ďal&scaron;ia &quot;Putinova lož&quot; - som zvedav&aacute;, či okrem tej nepriestrelnej vesty už nenos&iacute; aj nepriestreln&eacute; trenky s plienkou https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/623105-online-boj-o-vychod-ukrajiny-zosilnie-rusom-bude-velit-novy-general/
Upravené 11. 4. 2022 o 12:58

Basurin rekl, ze sturmovat podzemi Azovstali nema smysl. Je nutne se obratit na chemicke jednotky.
Je nutne najit vsechny vchody a vychody a ty zablokovat a pak prenechat praci chem. jednotkam. zde


Basurin rekl, ze sturmovat podzemi Azovstali nema smysl. Je nutne se obratit na chemicke jednotky. Je nutne najit vsechny vchody a vychody a ty zablokovat a pak prenechat praci chem. jednotkam. [zde](https://t.me/rian_ru/158246)

Lidové milice Luhanské lidové republiky zveřejnily video z výslechu ukrajinských válečných zajatců. Říkají hrozné věci.


„Měli jsme rozkaz střílet na každou pohybující se osobu – bez ohledu na to, zda to byli civilisté nebo ne,“ říkají ti, kteří se vzdali.


Podle vojáků Ozbrojených sil Ukrajiny vše řídili lidé s páskami na rukávech a nášivkami národních praporů. Nacisté vydávali hrozné rozkazy.


"V určitém okamžiku tam byli přivedeni lidé, byly tam ženy i muži. Lidé, kteří byli přivedeni, byli s bílými páskami, byli obyvateli Rubižné. Všechny postavili před nás, dostali jsme rozkaz je všechny zastřelit," říká válečný zajatec.


Tvrdí, že vojáci odmítli zúčastnit se popravy civilistů obviněných nacisty z napomáhání Rusům.


"Za to nás dali do jámy. Seděli jsme tam, nevím, jak dlouho. Dva dny," říká voják.


Poté, jak ujistili váleční zajatci, se rozhodli utéct. Putovali drsným terénem, ​​až narazili na ruské vojáky z milice LNR.
https://vk.com/wall-102422838_322478


**Lidov&eacute; milice Luhansk&eacute; lidov&eacute; republiky zveřejnily video z v&yacute;slechu ukrajinsk&yacute;ch v&aacute;lečn&yacute;ch zajatců. Ř&iacute;kaj&iacute; hrozn&eacute; věci.** &bdquo;Měli jsme rozkaz stř&iacute;let na každou pohybuj&iacute;c&iacute; se osobu &ndash; bez ohledu na to, zda to byli civilist&eacute; nebo ne,&ldquo; ř&iacute;kaj&iacute; ti, kteř&iacute; se vzdali. Podle voj&aacute;ků Ozbrojen&yacute;ch sil Ukrajiny v&scaron;e ř&iacute;dili lid&eacute; s p&aacute;skami na ruk&aacute;vech a n&aacute;&scaron;ivkami n&aacute;rodn&iacute;ch praporů. Nacist&eacute; vyd&aacute;vali hrozn&eacute; rozkazy. &quot;V určit&eacute;m okamžiku tam byli přivedeni lid&eacute;, byly tam ženy i muži. Lid&eacute;, kteř&iacute; byli přivedeni, byli s b&iacute;l&yacute;mi p&aacute;skami, byli obyvateli Rubižn&eacute;. V&scaron;echny postavili před n&aacute;s, dostali jsme rozkaz je v&scaron;echny zastřelit,&quot; ř&iacute;k&aacute; v&aacute;lečn&yacute; zajatec. Tvrd&iacute;, že voj&aacute;ci odm&iacute;tli z&uacute;častnit se popravy civilistů obviněn&yacute;ch nacisty z napom&aacute;h&aacute;n&iacute; Rusům. &quot;Za to n&aacute;s dali do j&aacute;my. Seděli jsme tam, nev&iacute;m, jak dlouho. Dva dny,&quot; ř&iacute;k&aacute; voj&aacute;k. Pot&eacute;, jak ujistili v&aacute;lečn&iacute; zajatci, se rozhodli ut&eacute;ct. Putovali drsn&yacute;m ter&eacute;nem, ​​až narazili na rusk&eacute; voj&aacute;ky z milice LNR. https://vk.com/wall-102422838_322478

Ozbrojené sily RF zlikvidovali jedného z vodcov „Pravého sektora“


Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že "ruské ozbrojené sily budú naďalej hľadať a ničiť vodcov ukrajinských neonacistických organizácií"
MOSKVA, 11. apríla. /TASS/. Ruské ozbrojené sily zlikvidovali jedného z vodcov takzvaného ukrajinského dobrovoľníckeho zboru „Pravý sektor“ (v Ruskej federácii zakázaného)
Taras Bobanič. Informovali o tom v pondelok novinári na ruskom ministerstve obrany.


"Ruská skupina špeciálnych síl počas prieskumných a pátracích operácií 5 km
južne od mesta Izium zlikvidovala jedného z odporných vodcov takzvaného ukrajinského dobrovoľníckeho zboru" Pravý sektor "Tarasa Bobaniča," uviedlo vojenské oddelenie.
Zdôraznili, že "ruské ozbrojené sily budú naďalej hľadať a ničiť vodcov ukrajinských neonacistických organizácií".
Podľa Ministerstva obrany Ruskej federácie sa Bobanič
ako vodca ľvovskej neonacistickej skupiny pripojil k Pravému sektoru v novembri 2013.


"Od roku 2014 sa podieľal na represívnej operácii kyjevského režimu na Donbase.
Osobne dával rozkazy na delostrelecké ostreľovanie obytných oblastí Donecka a Luhanska ťažkými zbraňami. Má na svedomí stovky mŕtvych civilistov v Donecku a Luhansku
ľudových republík vrátane detí,“ zdôraznila armáda.
Ministerstvo uviedlo, že od roku 2019 pôsobil Bobanič ako zástupca veliteľa Pravého sektora pre činnosť záložných jednotiek. "Bol jedným z ideológov takzvanej teórie nadradenosti ukrajinskej rasy, osobne sa podieľal na útokoch a vraždách rusky hovoriaceho obyvateľstva na území Ukrajiny," dodalo ministerstvo obrany.


https://tass.ru/armiya-i-opk/14341571
https://stolica-s.su/archives/334459


Ozbrojen&eacute; sily RF zlikvidovali jedn&eacute;ho z vodcov &bdquo;Prav&eacute;ho sektora&ldquo; ----------------------------------------------------------------- Rusk&eacute; ministerstvo obrany uviedlo, že &quot;rusk&eacute; ozbrojen&eacute; sily bud&uacute; naďalej hľadať a ničiť vodcov ukrajinsk&yacute;ch neonacistick&yacute;ch organiz&aacute;ci&iacute;&quot; MOSKVA, 11. apr&iacute;la. /TASS/. Rusk&eacute; ozbrojen&eacute; sily zlikvidovali jedn&eacute;ho z vodcov takzvan&eacute;ho ukrajinsk&eacute;ho dobrovoľn&iacute;ckeho zboru &bdquo;Prav&yacute; sektor&ldquo; (v Ruskej feder&aacute;cii zak&aacute;zan&eacute;ho) Taras Bobanič. Informovali o tom v pondelok novin&aacute;ri na ruskom ministerstve obrany. &quot;Rusk&aacute; skupina &scaron;peci&aacute;lnych s&iacute;l počas prieskumn&yacute;ch a p&aacute;trac&iacute;ch oper&aacute;ci&iacute; 5 km južne od mesta Izium zlikvidovala jedn&eacute;ho z odporn&yacute;ch vodcov takzvan&eacute;ho ukrajinsk&eacute;ho dobrovoľn&iacute;ckeho zboru&quot; Prav&yacute; sektor &quot;Tarasa Bobaniča,&quot; uviedlo vojensk&eacute; oddelenie. **Zd&ocirc;raznili, že &quot;rusk&eacute; ozbrojen&eacute; sily bud&uacute; naďalej hľadať a ničiť vodcov ukrajinsk&yacute;ch neonacistick&yacute;ch organiz&aacute;ci&iacute;&quot;.** Podľa Ministerstva obrany Ruskej feder&aacute;cie sa Bobanič ako vodca ľvovskej neonacistickej skupiny pripojil k Prav&eacute;mu sektoru v novembri 2013. &quot;Od roku 2014 sa podieľal na repres&iacute;vnej oper&aacute;cii kyjevsk&eacute;ho režimu na Donbase. Osobne d&aacute;val rozkazy na delostreleck&eacute; ostreľovanie obytn&yacute;ch oblast&iacute; Donecka a Luhanska ťažk&yacute;mi zbraňami. M&aacute; na svedom&iacute; stovky mŕtvych civilistov v Donecku a Luhansku ľudov&yacute;ch republ&iacute;k vr&aacute;tane det&iacute;,&ldquo; zd&ocirc;raznila arm&aacute;da. Ministerstvo uviedlo, že od roku 2019 p&ocirc;sobil Bobanič ako z&aacute;stupca veliteľa Prav&eacute;ho sektora pre činnosť z&aacute;ložn&yacute;ch jednotiek. &quot;Bol jedn&yacute;m z ideol&oacute;gov takzvanej te&oacute;rie nadradenosti ukrajinskej rasy, osobne sa podieľal na &uacute;tokoch a vražd&aacute;ch rusky hovoriaceho obyvateľstva na &uacute;zem&iacute; Ukrajiny,&quot; dodalo ministerstvo obrany. https://tass.ru/armiya-i-opk/14341571 https://stolica-s.su/archives/334459
Upravené 11. 4. 2022 o 17:00

Na Ukrajine sa nebojuje o budoucnost: a kdo tomu nerozumí, prohraje
Najvyšší európsky diplomat Josep Borrell povedal, že vojnu na Ukrajine treba vyhrať na bojovom poli. Jeho ruský kolega Sergej Lavrov zase verí, že:
"Špeciálna operácia Ruska na Ukrajine je navrhnutá tak, aby ukončila kurz dominancie USA vo svete."
A mám otázku na vedenie Ruska, ako vzhľadom na takýto postoj strán
a vzhľadom na evidentnú závislosť oficiálneho Kyjeva od USA a EÚ
vidí perspektívu akýchkoľvek rokovaní s dnešnou Ukrajina ?
https://www.youtube.com/watch?v=3r0bNhw2fmQ


**Na Ukrajine sa nebojuje o budoucnost: a kdo tomu nerozum&iacute;, prohraje** Najvy&scaron;&scaron;&iacute; eur&oacute;psky diplomat Josep Borrell povedal, že vojnu na Ukrajine treba vyhrať na bojovom poli. Jeho rusk&yacute; kolega Sergej Lavrov zase ver&iacute;, že: **&quot;&Scaron;peci&aacute;lna oper&aacute;cia Ruska na Ukrajine je navrhnut&aacute; tak, aby ukončila kurz dominancie USA vo svete.&quot;** A m&aacute;m ot&aacute;zku na vedenie Ruska, ako vzhľadom na tak&yacute;to postoj str&aacute;n a vzhľadom na evidentn&uacute; z&aacute;vislosť ofici&aacute;lneho Kyjeva od USA a E&Uacute; vid&iacute; perspekt&iacute;vu ak&yacute;chkoľvek rokovan&iacute; s dne&scaron;nou Ukrajina ? https://www.youtube.com/watch?v=3r0bNhw2fmQ

625660eb2ec97


Brífing ruského ministerstva obrany (12.04.2022)
Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú vo vedení špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine.
📊 Celkovo bolo od začiatku špeciálnej vojenskej operácie zničených: 130 lietadiel, 99 vrtuľníkov, 244 protilietadlových raketových systémov, 445 bezpilotných lietadiel, 2153 tankov a iných obrnených bojových vozidiel, 241 zariadení viacnásobného odpaľovania raketové systémy, 924 poľných delostreleckých zbraní a mínometov, ako aj 2063 jednotiek špeciálnych vojenských vozidiel.
https://www.interfax.ru/world/834607


![625660eb2ec97](serve/attachment&amp;path=625660eb2ec97) **Br&iacute;fing rusk&eacute;ho ministerstva obrany (12.04.2022)** Ozbrojen&eacute; sily Ruskej feder&aacute;cie pokračuj&uacute; vo veden&iacute; &scaron;peci&aacute;lnej vojenskej oper&aacute;cie na Ukrajine.
Upravené 13. 4. 2022 o 07:36

Kadyrov oznámil kapituláciu tisícov námornej pechoty Ozbrojených síl Ukrajiny
v Mariupole

Šéf Čečenska tiež dodal, že "ukrajinské skupiny sú denne rozbíjané jedna za druhou"
"V Mariupole sa dnes vzdalo viac ako tisíc príslušníkov námornej pechoty ozbrojených síl Ukrajiny. Sú medzi nimi stovky zranených. Toto je správna voľba," napísal
na svojom kanáli Telegram.
Podľa Kadyrova sa "ukrajinské zoskupenia rozchádzajú denne jedno za druhým."
"Vojaci Ozbrojených síl Ukrajiny nevedia, čo majú robiť so zranenými, nerozumejú,
kam sa majú obrátiť a čo robiť ďalej, pretože odpor je zbytočný
a prakticky nezostali žiadne bojové sily. Len samostatné malé skupiny fungujú,“ povedal.
Šéf Čečenska dodal, že "v útrobách Azovstalu je momentálne asi dvesto zranených, ktorí nemôžu dostať lekársku starostlivosť". "Pre nich a všetkých ostatných by bolo lepšie ukončiť túto nezmyselnú konfrontáciu a vrátiť sa k svojim rodinám," povedal Kadyrov.
https://vg-news.ru/n/157977
Ruský prezident Vladimir Putin oznámil 24. februára začiatok špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine v reakcii na výzvu vedúcich predstaviteľov republík Donbasu.
Ruský líder zdôraznil, že plány Moskvy nezahŕňajú okupáciu ukrajinských území,
jej cieľom je demilitarizácia a denacifikácia krajiny.
https://tass.ru/armiya-i-opk/14361779


**Kadyrov ozn&aacute;mil kapitul&aacute;ciu tis&iacute;cov n&aacute;mornej pechoty Ozbrojen&yacute;ch s&iacute;l Ukrajiny v Mariupole** &Scaron;&eacute;f Čečenska tiež dodal, že &quot;ukrajinsk&eacute; skupiny s&uacute; denne rozb&iacute;jan&eacute; jedna za druhou&quot; &quot;V Mariupole sa dnes vzdalo viac ako tis&iacute;c pr&iacute;slu&scaron;n&iacute;kov n&aacute;mornej pechoty ozbrojen&yacute;ch s&iacute;l Ukrajiny. S&uacute; medzi nimi stovky zranen&yacute;ch. Toto je spr&aacute;vna voľba,&quot; nap&iacute;sal na svojom kan&aacute;li Telegram. Podľa Kadyrova sa &quot;ukrajinsk&eacute; zoskupenia rozch&aacute;dzaj&uacute; denne jedno za druh&yacute;m.&quot; &quot;Vojaci Ozbrojen&yacute;ch s&iacute;l Ukrajiny nevedia, čo maj&uacute; robiť so zranen&yacute;mi, nerozumej&uacute;, kam sa maj&uacute; obr&aacute;tiť a čo robiť ďalej, pretože odpor je zbytočn&yacute; a prakticky nezostali žiadne bojov&eacute; sily. Len samostatn&eacute; mal&eacute; skupiny funguj&uacute;,&ldquo; povedal. &Scaron;&eacute;f Čečenska dodal, že &quot;v &uacute;trob&aacute;ch Azovstalu je moment&aacute;lne asi dvesto zranen&yacute;ch, ktor&iacute; nem&ocirc;žu dostať lek&aacute;rsku starostlivosť&quot;. &quot;Pre nich a v&scaron;etk&yacute;ch ostatn&yacute;ch by bolo lep&scaron;ie ukončiť t&uacute;to nezmyseln&uacute; konfront&aacute;ciu a vr&aacute;tiť sa k svojim rodin&aacute;m,&quot; povedal Kadyrov. https://vg-news.ru/n/157977 Rusk&yacute; prezident Vladimir Putin ozn&aacute;mil 24. febru&aacute;ra začiatok &scaron;peci&aacute;lnej vojenskej oper&aacute;cie na Ukrajine v reakcii na v&yacute;zvu ved&uacute;cich predstaviteľov republ&iacute;k Donbasu. Rusk&yacute; l&iacute;der zd&ocirc;raznil, že pl&aacute;ny Moskvy nezahŕňaj&uacute; okup&aacute;ciu ukrajinsk&yacute;ch &uacute;zem&iacute;, **jej cieľom je demilitariz&aacute;cia a denacifik&aacute;cia krajiny.** https://tass.ru/armiya-i-opk/14361779

z FB
Miro Štec
4 h ·
Dennik SME komentuje situaciu v Mariupole:
Odvolavajuc sa na clanok irozhlas.cz (ktory sa dalej odvolava na BBC) hovori mimo ineho:


  1. O akychsi tuneloch pod Azovstalom,
  2. Postupnej kapitulacii obrancov.
  3. Velmi dolezitom vojenskom (nie metalurgicklom) strategickom (operacnom) centre (pod Azovstalom)6256b26183ccb

Boje o Mariupol se stahují k místním železárnám a ocelárnám. Tvoří klíčové základny pro obránce města
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/mariupol-boje-rusko-ukrajina-rusky-vpad-na-ukrajinu-invaze-valka_2204122324_bko


z FB Miro &Scaron;tec 4 h &middot; Dennik SME komentuje situaciu v Mariupole: Odvolavajuc sa na clanok irozhlas.cz (ktory sa dalej odvolava na BBC) hovori mimo ineho: 1. O akychsi tuneloch pod Azovstalom, 2. Postupnej kapitulacii obrancov. 3. Velmi dolezitom vojenskom (nie metalurgicklom) strategickom (operacnom) centre (pod Azovstalom) ![6256b26183ccb](serve/attachment&amp;path=6256b26183ccb) Boje o Mariupol se stahuj&iacute; k m&iacute;stn&iacute;m želez&aacute;rn&aacute;m a ocel&aacute;rn&aacute;m. Tvoř&iacute; kl&iacute;čov&eacute; z&aacute;kladny pro obr&aacute;nce města https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/mariupol-boje-rusko-ukrajina-rusky-vpad-na-ukrajinu-invaze-valka_2204122324_bko

"V určitém okamžiku tam byli přivedeni lidé, byly tam ženy i muži. Lidé, kteří byli přivedeni, byli s bílými páskami, byli obyvateli Rubižné. Všechny postavili před nás, dostali jsme rozkaz je všechny zastřelit," říká válečný zajatec.

Aj obete v Buči boli s bielymi páskami na rukách. Tí darebáci robili pravdepodobne takéto čistky civilov všade. Zbavovali sa ľudí, ktorí nezabili v sebe Rusa.


[quote=&quot;pid:67427, uid:158&quot;]&quot;V určit&eacute;m okamžiku tam byli přivedeni lid&eacute;, byly tam ženy i muži. Lid&eacute;, kteř&iacute; byli přivedeni, byli s b&iacute;l&yacute;mi p&aacute;skami, byli obyvateli Rubižn&eacute;. V&scaron;echny postavili před n&aacute;s, dostali jsme rozkaz je v&scaron;echny zastřelit,&quot; ř&iacute;k&aacute; v&aacute;lečn&yacute; zajatec.[/quote] Aj obete v Buči boli s bielymi p&aacute;skami na ruk&aacute;ch. T&iacute; dareb&aacute;ci robili pravdepodobne tak&eacute;to čistky civilov v&scaron;ade. Zbavovali sa ľud&iacute;, ktor&iacute; nezabili v sebe Rusa.

Ruské ministerstvo obrany: Požár na gardovém raketovém křižníku Moskva, vlajkové lodi Černomořské flotily. BOSEPASS DETONOVÁN , loď utrpěla vážné poškození. Posádka byla plně evakuována a příčiny požáru se zjišťují.
Podle ukrajinských zpráv byla loď zasažena dvěma raketami Neptun (oficiální údaje o příčinách palby ruské ministerstvo obrany zatím nemá).
Zdroj: RIA Novosti https://ria.ru/20220414/kreyser-1783435471.html


Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)


https://www.rt.com/russia/553838-russia-cruiser-blast-black-sea/


Rusk&eacute; ministerstvo obrany: Pož&aacute;r na gardov&eacute;m raketov&eacute;m křižn&iacute;ku Moskva, vlajkov&eacute; lodi Černomořsk&eacute; flotily. BOSEPASS DETONOV&Aacute;N , loď utrpěla v&aacute;žn&eacute; po&scaron;kozen&iacute;. Pos&aacute;dka byla plně evakuov&aacute;na a př&iacute;činy pož&aacute;ru se zji&scaron;ťuj&iacute;. Podle ukrajinsk&yacute;ch zpr&aacute;v byla loď zasažena dvěma raketami Neptun (ofici&aacute;ln&iacute; &uacute;daje o př&iacute;čin&aacute;ch palby rusk&eacute; ministerstvo obrany zat&iacute;m nem&aacute;). Zdroj: RIA Novosti https://ria.ru/20220414/kreyser-1783435471.html Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) https://www.rt.com/russia/553838-russia-cruiser-blast-black-sea/

Viac ako tisícka z ukrajinskéj pechoty sa včera vzdalo - zložili zbrane
Tých, ktorí sú vypočítaví alebo ktorí sa vzdávajú silám ľudových milícií a našej armády, každým dňom viac a viac. Kyjevské bezpečnostné sily často jednoducho opustia svoje,
keď začnú utekať zo svojich pozícií. Tak to bolo s bojovníkmi, ktorí sa usadili v Mariupole,
v závode Iľjič. Deň predtým zložilo zbrane viac ako tisíc ukrajinských pešiakov,
ide o najväčšiu skupinu, ktorá vztýčila bielu vlajku od začiatku špeciálnej operácie na Donbase. Zranených okamžite poslali do nemocnice a tí,
ktorí sa vzdali skôr, sa tam liečia
https://www.1tv.ru/news/2022-04-14/426414-nakanune_slozhili_oruzhie_bolee_tysyachi_ukrainskih_pehotintsev


**Viac ako tis&iacute;cka z ukrajinsk&eacute;j pechoty sa včera vzdalo - zložili zbrane** T&yacute;ch, ktor&iacute; s&uacute; vypoč&iacute;tav&iacute; alebo ktor&iacute; sa vzd&aacute;vaj&uacute; sil&aacute;m ľudov&yacute;ch mil&iacute;ci&iacute; a na&scaron;ej arm&aacute;dy, každ&yacute;m dňom viac a viac. Kyjevsk&eacute; bezpečnostn&eacute; sily často jednoducho opustia svoje, keď začn&uacute; utekať zo svojich poz&iacute;ci&iacute;. Tak to bolo s bojovn&iacute;kmi, ktor&iacute; sa usadili v Mariupole, v z&aacute;vode Iľjič. Deň predt&yacute;m zložilo zbrane viac ako tis&iacute;c ukrajinsk&yacute;ch pe&scaron;iakov, ide o najv&auml;č&scaron;iu skupinu, ktor&aacute; vzt&yacute;čila bielu vlajku od začiatku &scaron;peci&aacute;lnej oper&aacute;cie na Donbase. Zranen&yacute;ch okamžite poslali do nemocnice a t&iacute;, ktor&iacute; sa vzdali sk&ocirc;r, sa tam liečia https://www.1tv.ru/news/2022-04-14/426414-nakanune_slozhili_oruzhie_bolee_tysyachi_ukrainskih_pehotintsev

☭ Brífing ruského ministerstva obrany (14.04.2022)


Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú vo vedení špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine.
Počas noci na 14. apríla bolo zničených 12 nepriateľských cieľov pomocou veľmi presných zbraní. Počítajúc do toho:
▫ v osadách Veľká Michajlovka a Bogatyr sú dva sklady raketových a delostreleckých zbraní ukrajinských jednotiek;
▫ Na letisku DNEPR bolo zničené ukrajinské stíhacie lietadlo MiG-29, vrtuľník Mi-8 a bezpilotné lietadlo Bayraktar TB-2
💥 Operačno-taktické letectvo zasiahlo za deň 48 vojenských objektov Ukrajiny. Medzi nimi: dve veliteľské stanovištia, radarová stanica, dve pozície viacnásobného odpaľovacieho raketového systému, delostrelecká batéria, šesť skladov raketových a delostreleckých zbraní, ako aj 48 oblastí koncentrácie ukrajinskej vojenskej techniky.


💥 Raketové sily a delostrelectvo zasiahli 770 objektov vrátane 9 veliteľských stanovíšť, 101 pevností, 548 oblastí akumulácie živej a palebnej sily Ozbrojených síl Ukrajiny, 110 delostreleckých palebných pozícií, protilietadlový raketový systém S-300 a muničný sklad .
📊 Celkovo bolo od začiatku špeciálnej vojenskej operácie zničených: 131 lietadiel, 104 vrtuľníkov, 245 protilietadlových raketových systémov, 448 bezpilotných lietadiel, 2179 tankov a iných bojových obrnených vozidiel, 248 viacnásobných raketometov, 944 poľných delostreleckých a mínometných zbraní, ako aj 2088 jednotiek špeciálnych vojenských vozidiel.
Počas operácie na oslobodenie mesta Mapiupol 134 ďalších ukrajinských vojakov vrátane 14 dôstojníkov dobrovoľne zložilo zbrane a vzdalo sa cez noc.
📊 Len za jeden deň sa 1160 ukrajinských vojakov 36. brigády námornej pechoty dobrovoľne vzdalo. Medzi nimi 176 dôstojníkov
https://vk.com/mil?w=wall-133441491_635240
https://www.youtube.com/watch?v=Vluo0XV8cH8


☭ Br&iacute;fing rusk&eacute;ho ministerstva obrany (14.04.2022) ------------------------------------------------ Ozbrojen&eacute; sily Ruskej feder&aacute;cie pokračuj&uacute; vo veden&iacute; &scaron;peci&aacute;lnej vojenskej oper&aacute;cie na Ukrajine. Počas noci na 14. apr&iacute;la bolo zničen&yacute;ch 12 nepriateľsk&yacute;ch cieľov pomocou veľmi presn&yacute;ch zbran&iacute;. Poč&iacute;taj&uacute;c do toho: ▫ v osad&aacute;ch Veľk&aacute; Michajlovka a Bogatyr s&uacute; dva sklady raketov&yacute;ch a delostreleck&yacute;ch zbran&iacute; ukrajinsk&yacute;ch jednotiek; ▫ Na letisku DNEPR bolo zničen&eacute; ukrajinsk&eacute; st&iacute;hacie lietadlo MiG-29, vrtuľn&iacute;k Mi-8 a bezpilotn&eacute; lietadlo Bayraktar TB-2

Od Vlabi z myšlenek:


Podle služby flightradar24 je vysoká aktivita vládních letadel Ruské federace. Pozorována byla i neobvyklá aktivita dopravních letounů ruských leteckých sil. Je předpoklad, že dnes večer proběhne nějaká rozsáhlá operace.
Ruské ministerstvo obrany včera varovalo Kyjev, že v případě ostřelování ruského území bude zasazena rána na rozhodovací centra v ukrajinské metropoli. Dnes byly ostřelovány pohraniční osady v oblastech Brjansk a Bělgorod. Proto je pravděpodobnost úderu na Kyjev této noci extrémně vysoká.
https://politikus.ru/v-rossii/142874-segodnya-veroyaten-udar-po-kievu.html


Od Vlabi z my&scaron;lenek: Podle služby flightradar24 je vysok&aacute; aktivita vl&aacute;dn&iacute;ch letadel Rusk&eacute; federace. Pozorov&aacute;na byla i neobvykl&aacute; aktivita dopravn&iacute;ch letounů rusk&yacute;ch leteck&yacute;ch sil. Je předpoklad, že dnes večer proběhne nějak&aacute; rozs&aacute;hl&aacute; operace. Rusk&eacute; ministerstvo obrany včera varovalo Kyjev, že v př&iacute;padě ostřelov&aacute;n&iacute; rusk&eacute;ho &uacute;zem&iacute; bude zasazena r&aacute;na na rozhodovac&iacute; centra v ukrajinsk&eacute; metropoli. Dnes byly ostřelov&aacute;ny pohraničn&iacute; osady v oblastech Brjansk a Bělgorod. Proto je pravděpodobnost &uacute;deru na Kyjev t&eacute;to noci extr&eacute;mně vysok&aacute;. https://politikus.ru/v-rossii/142874-segodnya-veroyaten-udar-po-kievu.html

Otázka pre expertov (v dobrom slova zmysle). Prečo Ruso nebombarduje mosty cez Dnepr, dokonca aj továreň, kde sa vyrábal Neptún, zbombardovali až po tom, ako bola zničená loď Moskva? Veď takto ukrajinské jedotky, ktoré su dislokované v Charkovskej oblasti a Donbase majú možnosť doplniť zásoby munície a vojenského materiálu.


Ot&aacute;zka pre expertov (v dobrom slova zmysle). Prečo Ruso nebombarduje mosty cez Dnepr, dokonca aj tov&aacute;reň, kde sa vyr&aacute;bal Nept&uacute;n, zbombardovali až po tom, ako bola zničen&aacute; loď Moskva? Veď takto ukrajinsk&eacute; jedotky, ktor&eacute; su dislokovan&eacute; v Charkovskej oblasti a Donbase maj&uacute; možnosť doplniť z&aacute;soby mun&iacute;cie a vojensk&eacute;ho materi&aacute;lu.

Americké kamikadze drony používané proti ruským tankom v DĽR
Novinár Kots informoval o použití bezpilotných lietadiel Switchblade proti tankom ruských ozbrojených síl v DĽR
Ozbrojené sily Ukrajiny (APU) po prvý raz použili americké kamikadze drony Switchblade v smere na Slovjansk v Doneckej ľudovej republike (DĽR). Vo svojom telegramovom kanáli to oznámil novinár Alexander Kots.


Bezpilotné lietadlá (UAV) podľa neho zaútočili na pozície ruských tankerov, nespôsobili však žiadne škody. "Operátori zrejme len začínajú ovládať novú techniku," napísal Kotz.


Pentagon už skôr informoval o presune väčšiny zbraní z plánovaného balíka pomoci vo výške 800 miliónov dolárov na Ukrajinu. Podľa zástupcu vojenského rezortu Ukrajina okrem iného dostala značný počet kamikadze dronov Switchblade.


Podľa Bieleho domu sa celkový objem vojenskej pomoci USA Ukrajine od 24. februára odhaduje na 1,7 miliardy dolárov a od januára 2021 na 2,4 miliardy dolárov.
https://lenta.ru/news/2022/04/15/komikadze/


Americk&eacute; kamikadze drony použ&iacute;van&eacute; proti rusk&yacute;m tankom v DĽR Novin&aacute;r Kots informoval o použit&iacute; bezpilotn&yacute;ch lietadiel Switchblade proti tankom rusk&yacute;ch ozbrojen&yacute;ch s&iacute;l v DĽR Ozbrojen&eacute; sily Ukrajiny (APU) po prv&yacute; raz použili americk&eacute; kamikadze drony Switchblade v smere na Slovjansk v Doneckej ľudovej republike (DĽR). Vo svojom telegramovom kan&aacute;li to ozn&aacute;mil novin&aacute;r Alexander Kots. Bezpilotn&eacute; lietadl&aacute; (UAV) podľa neho za&uacute;točili na poz&iacute;cie rusk&yacute;ch tankerov, nesp&ocirc;sobili v&scaron;ak žiadne &scaron;kody. &quot;Oper&aacute;tori zrejme len zač&iacute;naj&uacute; ovl&aacute;dať nov&uacute; techniku,&quot; nap&iacute;sal Kotz. Pentagon už sk&ocirc;r informoval o presune v&auml;č&scaron;iny zbran&iacute; z pl&aacute;novan&eacute;ho bal&iacute;ka pomoci vo v&yacute;&scaron;ke 800 mili&oacute;nov dol&aacute;rov na Ukrajinu. Podľa z&aacute;stupcu vojensk&eacute;ho rezortu Ukrajina okrem in&eacute;ho dostala značn&yacute; počet kamikadze dronov Switchblade. Podľa Bieleho domu sa celkov&yacute; objem vojenskej pomoci USA Ukrajine od 24. febru&aacute;ra odhaduje na 1,7 miliardy dol&aacute;rov a od janu&aacute;ra 2021 na 2,4 miliardy dol&aacute;rov. https://lenta.ru/news/2022/04/15/komikadze/

⚡ Ráno 15. apríla sa podarilo zabrániť pokusu kyjevského nacionalistického režimu
o raketový útok na vodnú elektráreň Kachovskaja.


◽ Asi o 7:00 moskovského času divízia ukrajinskej 19. samostatnej raketovej brigády zaútočila dvoma taktickými raketami Točka-U na vodnú elektráreň Kachovskaja.


Zničenie hrádze vodnej elektrárne Kachovskaya úderom malo viesť k nekontrolovanému vypúšťaniu vody z Dnepra a spôsobiť zaplavenie mnohých osád v regióne Cherson spolu s ľuďmi, aby sa zastavili činy ruských ozbrojených síl.
💥 Obe rakety boli zostrelené vo vzduchu ruskými systémami protivzdušnej obrany.


▫ Fragmenty jedného z nich dopadli na dedinu Novaya Kakhovka v Chersonskej oblasti. Poškodené boli budovy materských škôl a domy. Zranenia utrpela žena a dieťa, ktorým na mieste poskytli prvú pomoc ruskí príslušníci. Teraz ich previezli do nemocnice.
https://vk.com/mil?w=wall-133441491_644183


⚡ R&aacute;no 15. apr&iacute;la sa podarilo zabr&aacute;niť pokusu kyjevsk&eacute;ho nacionalistick&eacute;ho režimu o raketov&yacute; &uacute;tok na vodn&uacute; elektr&aacute;reň Kachovskaja. ◽ Asi o 7:00 moskovsk&eacute;ho času div&iacute;zia ukrajinskej 19. samostatnej raketovej brig&aacute;dy za&uacute;točila dvoma taktick&yacute;mi raketami Točka-U na vodn&uacute; elektr&aacute;reň Kachovskaja. Zničenie hr&aacute;dze vodnej elektr&aacute;rne Kachovskaya &uacute;derom malo viesť k nekontrolovan&eacute;mu vyp&uacute;&scaron;ťaniu vody z Dnepra a sp&ocirc;sobiť zaplavenie mnoh&yacute;ch os&aacute;d v regi&oacute;ne Cherson spolu s ľuďmi, aby sa zastavili činy rusk&yacute;ch ozbrojen&yacute;ch s&iacute;l.

R. Kadyrov:
Nerozumiem mnohým veciam, keď veľkí politici, politológovia a stratégovia vyhlasujú, že musíme rokovať, musíme stiahnuť jednotky z Donecka a Luganska, ako keby bola na Ukrajine vláda. Neexistuje žiadna vertikála moci. Neexistuje žiadny prezident, žiadny najvyšší veliteľ, vôbec nič. Je tam banditská skupina, ktorá bola kedysi u nás, v Čečenskej republike. S koreňmi musíte zničiť týchto nacistov, banderovcov, šaitanov. Potom je potrebné vymenovať dočasného úradujúceho šéfa regiónu a potom až môžeme začať formovať moc, ako v Čečenskej republike, pýtať sa ľudí, čo chcú, ako chcú ďalej žiť, aké sú ich hlavné problémy, ako Vladimir Vladimirovič raz dal príležitosť nášmu čečenskému národu.
https://t.me/newsfrontsk/7011


R. Kadyrov: Nerozumiem mnoh&yacute;m veciam, keď veľk&iacute; politici, politol&oacute;govia a strat&eacute;govia vyhlasuj&uacute;, že mus&iacute;me rokovať, mus&iacute;me stiahnuť jednotky z Donecka a Luganska, ako keby bola na Ukrajine vl&aacute;da. Neexistuje žiadna vertik&aacute;la moci. Neexistuje žiadny prezident, žiadny najvy&scaron;&scaron;&iacute; veliteľ, v&ocirc;bec nič. Je tam banditsk&aacute; skupina, ktor&aacute; bola kedysi u n&aacute;s, v Čečenskej republike. S koreňmi mus&iacute;te zničiť t&yacute;chto nacistov, banderovcov, &scaron;aitanov. Potom je potrebn&eacute; vymenovať dočasn&eacute;ho &uacute;raduj&uacute;ceho &scaron;&eacute;fa regi&oacute;nu a potom až m&ocirc;žeme začať formovať moc, ako v Čečenskej republike, p&yacute;tať sa ľud&iacute;, čo chc&uacute;, ako chc&uacute; ďalej žiť, ak&eacute; s&uacute; ich hlavn&eacute; probl&eacute;my, ako Vladimir Vladimirovič raz dal pr&iacute;ležitosť n&aacute;&scaron;mu čečensk&eacute;mu n&aacute;rodu. https://t.me/newsfrontsk/7011

Ruská armáda ukázala opravárenské zariadenie. Opravárenská základňa je prakticky na frontovej línii. Vďaka tomu sa skracuje čas evakuácie a opravy zariadenia.
Opravuje sa poškodená ruská aj ukoristená ukrajinská technika. Napríklad výmena motora obrneného transportéra trvá špecialistom jednotky maximálne 8 hodín.
https://t.me/anna_news/28663


Rusk&aacute; arm&aacute;da uk&aacute;zala oprav&aacute;rensk&eacute; zariadenie. Oprav&aacute;rensk&aacute; z&aacute;kladňa je prakticky na frontovej l&iacute;nii. Vďaka tomu sa skracuje čas evaku&aacute;cie a opravy zariadenia. Opravuje sa po&scaron;koden&aacute; rusk&aacute; aj ukoristen&aacute; ukrajinsk&aacute; technika. Napr&iacute;klad v&yacute;mena motora obrnen&eacute;ho transport&eacute;ra trv&aacute; &scaron;pecialistom jednotky maxim&aacute;lne 8 hod&iacute;n. https://t.me/anna_news/28663

Z technických dôvodov, uzatváram tému na prosbu @Lin

Z technick&yacute;ch d&ocirc;vodov, uzatv&aacute;ram t&eacute;mu na prosbu @Lin
1 ... 3456
83.89k
418
58
Táto téma je uzavretá
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept