Zahraničná politika
V ukrajinské armádě začal psychologický zlom

Počet zajatých ukrajinských vojáků se již pohybuje v tisících a v posledních dnech jsou zvláště časté případy kapitulace, dezerce a odmítnutí plnit rozkazy. Morálka ozbrojených sil Ukrajiny v některých úsecích fronty rychle klesá. Kyjev se to snaží kompenzovat terorem Národních praporů, bezuzdnou propagandou a prací „svidomových“ komisařů ve vojenských jednotkách.


Nyní je úroveň dezerce a kapitulace velmi vysoká u těch ukrajinských brigád, které jako se jako první setkaly s ofenzivou Ozbrojených sil Ruské federace, DLR a LPR. Především je to 53. samostatná motostřelecká brigáda (OMBR), jejíž denacifikace byla oficiálně oznámena v Doněcku. Brigáda, která ztratila kontakt s velením po ústupu z Volnovachy, se začala valit zpět do stepi na sever a utrpěla těžké ztráty. V důsledku toho se vojáci 53. brigády začali vzdávat ve skupinách po 10 lidech, zejména poté, co zemřeli nebo uprchli „komisaři svidomých“ a velitelé.


Faktem je, že ozbrojené síly Ukrajiny byly za poslední rok ideologicky přeformátovány, téměř v každé četě na základě rotací byli začlenění „ideologičtí“, jsou to také „svidomští“ důstojníci nebo rotmistři z řad bývalých příslušníků Národního praporu, rodáků ze západní Ukrajiny, nebo prostě velmi ideologicky motivovaní jedincie. Pokud dříve mohlo být složení některých brigád nebo praporů homogenního původu (z jednoho regionu Ukrajiny), nyní již takové jednotky prakticky nezůstaly a ideologická příprava byla sledována zejména na úrovni zvláštních rozkazů generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny.


Jeden z těch vojáků 53. brigády, kteří se vzdali, Alexander svůj čin vysvětlil takto: „Nejdříve přišlo předvolání na neodkladnou službu (služba odvodu). Šel jsem urgentně, pak mi nabídli přestup na smlouvu k 53. brigádě. Slíbili, že budu sedět na PPD (místo trvalého nasazení) v Severodoněcku, tedy doma, a chodit tam, jako do práce... Udělal jsem si kurz mladého bojovníka, poté mě naložil do vlaku a přivezli sem do Novognatovky, kde jsem se spolu se zbytkem vzdal . Domorodci ze Severodoněcku neměli chuť hájit ideály Kyjeva a "svidomých".


Morální a psychologický stav je také na nule u těch jednotek, které ztratí kontakt s velením a jsou odříznuty od zásobování. Jeden z vězňů z 58. brigády (Sumy) řekl, že měli dva tanky, z nichž jeden nestartoval a druhý nestřílel, tak byly okamžitě vyřazeni. Poté se rozhodli vzdát.


Byly případy, kdy se vojenský personál ze zdánlivě dobře vycvičených a ideologicky indoktrinovaných jednotek vzdal do zajatí poté, co jim byl odepřen dovoz zbraní. Zejména granátomety NLAW masivně selhávaly. Po dvou po sobě jdoucích neúspěších NLAW se například četa námořní pěchoty na předměstí Mariupolu vzdala.


Samostatnou kategorií jsou profesionálové, kteří se vzdávají, protože si uvědomují, že odpor je zbytečný a nestojí za to. Někteří důstojníci vedoucí své čety k ruským kontrolním stanovištím vysvětlují své jednání jako neochotu ublížit civilistům poté, co dostali rozkaz zaujmout pozice v hustě obydlených oblastech.


Takové případy se staly zvláště časté na předměstí Kyjeva mezi vojenským personálem 14. Samostatné mechanizované brigády, která ve skutečnosti tvoří posádku hlavního města. V Kyjevské oblasti ve vesnici Nikolaevka se v plném obsazení vzdalo takzvané zakopané, tedy podzemní velitelské stanoviště Ozbrojených sil Ukrajiny. Z 61 ukrajinských vojáků, kteří se vzdali, je polovina vyšších důstojníků. Tento případ také svědčí o tom, že vyšší důstojníci, kteří opakovaně prošli recertifikací na loajalitu Ukrajině a ideálům "svidomých", se vzdali. Dříve, přibližně ve stejné oblasti, po dosažení ruského kontrolního stanoviště vzdala rota 14. samostatné mechanizované brigády pod vedením majora.


A major 14. brigády Ivan Sobolev, který vedl svou četu k ruskému kontrolnímu stanovišti, vysvětloval své chování mimo jiné neochotou obětovat životy mobilizovaných vojáků za „fašistický režim Kyjeva“. Příznačný je i příběh Hadího ostrova, který se již dostal do antologie neúspěchů prezidenta Zelenského.


S postupem ruských jednotek přibývá těch, kteří se vzdávají, ale zároveň se mění i „kvalita“ zajatců a dezertérů. Mezi nimi roste počet těch, kteří odmítají ozbrojený odpor, nikoli z vynucených důvodů (obklíčení, ztráty, nedostatek komunikace, nepořádek atd.), ale z důvodů ideologických. Stále více zajatců vysvětluje své chování neochotou bojovat za Zelenského, nenávistí k Národním praporům a fašistům.
Faktem je, že střet v každodenním životě s představiteli západoukrajinských a neonacistických ideologií (někdy jde o jedno a totéž) mnohé vystřízliví. Mnoho Ukrajinců z centrálních oblastí a dokonce i města Kyjeva se s ideologií svidomomosti mohlo setkat pouze ve formě propagandy nebo v její mírné formě na dálku. Blízký kontakt s jeho nositeli z řad národních praporů a komisařů "svidomých" vede k rychlému přehodnocení hodnot.


Totéž mimochodem platí pro civilní činitele na osvobozených územích jak DLR, tak LLR a v Chersonské, Záporožské, Charkovské, Sumské, Černihovské a Kyjevské oblasti. Všichni si rychle vzpomněli na ruský jazyk, nadávají na Banderu a Zelenského. Problémem jsou pouze agenti SBU.


Jsou známy jen ojedinělé případy, kdy místní gubernátoři nebo starostové zůstali loajální ke Kyjevu. Zejména starosta Melitopolu Ivan Fedorov (nar. 1988 ) velmi hlasitě křičel „sláva hrdinům“ a vyzval obyvatele města, aby nepřijímali ruskou humanitární pomoc. Za což byl vyměněn za devět zajatých ruských vojáků. Nyní v jeho kanceláři v Melitopolu sídlí dočasná správa Záporožské oblasti.


A vítězná rétorika gubernátora Nikolajevské oblasti Alexandra Kima značně utichla poté, co byly zničeny kasárna a pozice 79. samostatné výsadkové útočné brigády (počet mrtvých ukrajinských vojáků v 79. výsadkové brigádě se odhaduje na desítky, ne-li stovky). Před tím ale málem sám dobyl Moskvu.


K tomu ještě úžasný fenomén: jakmile se vypne ukrajinská televize, lidé se hromadně začnou vzpamatovávat. V posledních dnech prudce jako naschval zesílil proud ukrajinské „povolené“ propagandy, což je patrné zejména na příkladu Mariupolu. Doslova každou hodinu se hrnou prohlášení, že město se nikdy nevzdá, že bude každou chvíli osvobozeno, odněkud přicházejí posily, vítězíme, „Rusům došly Kalibry“ a tak dále. Kvalita propagandy odpovídající, zvláště pokud jsou vypnuty smysly.


Existují důkazy, že v Kyjevě, na úrovni Zelenského nejbližšího kruhu byl stanoven úkol pro zbytky mariupolské posádky a obecně pro celou, jak se říká, „východní“ Donbasskou skupinu, aby vydržely v každém případě do července.


V Kyjevě se předpokládá, že v polovině léta dojde k nějakému geopolitickému posunu. Buď začne jaderná válka, nebo NATO zavede jednotky, nebo přijdou mimozemšťané. Ale do této chvíle je nutné stát ve dne i nocí a vydržet. Nedostatek technických schopností poskytnout pomoc obklíčeným skupinám je kompenzován záplavou propagandistických klišé a vlasteneckých hesel. Na místě je to posíleno fyzickým a ideologickým terorem Národních praporů a "svidomých".


Potíž je v tom, že mnohé části ozbrojených sil Ukrajiny, zejména v Mariupolu, Severodoněcku a západně od Doněcka, jsou zbaveny komunikace s normálním vnějším světem. Není ani známo, do jaké míry se k nim všechna tato volání a hesla Kyjeva dostávají. Národní prapory zase tuto propagandu vysílají mezi civilní obyvatelstvo a brání lidem opustit město, což vede k dalšímu ničení a ztrátám. Dokonce i samotná evakuace dětí z Mariupolu, organizovaná úřady DLR, je prezentována jako „Rusové unáší ukrajinské děti a odvážejí je z Ukrajiny, aby z nich udělali Moskaly“. A když sedíte ve sklepě, mnoho čerstvých zpráv neuslyšíte.


Místní obyvatelé, kteří Mariupol opustili, jsou přitom již velmi nepřátelští nejen vůči národním praporům, ale také vůči ozbrojeným silám Ukrajiny. Mezi těmito dvěma ozbrojenými strukturami v zemi prakticky neexistuje žádná hranice. Nepřátelství je také způsobeno hromadnými úmrtími mezi těmi, kteří se zapsali do terbatů („Volkssturm“). Ze zbraní mají někdy jen Molotovovy koktejly a v hlavách kouř.


S pokračujícím obklíčením velkých skupin národních praporů a ozbrojených sil Ukrajiny bude počet zajatců a dezertérů z ukrajinské armády jen narůstat. Rozkaz ministra obrany Ruské federace Sergeje Šojgu o uctivém přístupu ke všem zajatým ukrajinským vojákům je známý a široce šířen. DLR a LPR již začaly propouštět do svých domovů ty ukrajinské válečné zajatce, kteří byli mobilizováni nebo pocházejí z osvobozených oblastí. V Charkově a Sumy u ních berou prohlášení o další neúčasti na nepřátelských akcích.


Ale situace vzbuzuje obavy v těch regionech a oblastech, které stále podléhají vlivu kyjevské propagandy v její současné, zvrácené verzi. Jak ukazuje zkušenost, morální a psychologický stav se v takovém prostředí nemění sám od sebe, ale pod vlivem vnějších faktorů.


Například vytlačení nebo fyzická likvidace národních praporů samo o sobě povede k vystřízlivění. Jinak jsou to neofašisté a "svidomé", kteří se rychle uchopijí moci v jednotlivých vojenských skupinách (jako v Mariupolu) nebo přebírají propagandistickou iniciativu s pomocí západních a přežívajících „ruských“ liberálních médií, jako v Kyjevě a Oděse.


Počet zajatých ukrajinských vojáků se již pohybuje v tisících a v posledních dnech jsou zvláště časté případy kapitulace, dezerce a odmítnutí plnit rozkazy. Morálka ozbrojených sil Ukrajiny v některých úsecích fronty rychle klesá. Kyjev se to snaží kompenzovat terorem Národních praporů, bezuzdnou propagandou a prací „svidomových“ komisařů ve vojenských jednotkách. Nyní je úroveň dezerce a kapitulace velmi vysoká u těch ukrajinských brigád, které jako se jako první setkaly s ofenzivou Ozbrojených sil Ruské federace, DLR a LPR. Především je to 53. samostatná motostřelecká brigáda (OMBR), jejíž denacifikace byla oficiálně oznámena v Doněcku. Brigáda, která ztratila kontakt s velením po ústupu z Volnovachy, se začala valit zpět do stepi na sever a utrpěla těžké ztráty. V důsledku toho se vojáci 53. brigády začali vzdávat ve skupinách po 10 lidech, zejména poté, co zemřeli nebo uprchli „komisaři svidomých“ a velitelé. Faktem je, že ozbrojené síly Ukrajiny byly za poslední rok ideologicky přeformátovány, téměř v každé četě na základě rotací byli začlenění „ideologičtí“, jsou to také „svidomští“ důstojníci nebo rotmistři z řad bývalých příslušníků Národního praporu, rodáků ze západní Ukrajiny, nebo prostě velmi ideologicky motivovaní jedincie. Pokud dříve mohlo být složení některých brigád nebo praporů homogenního původu (z jednoho regionu Ukrajiny), nyní již takové jednotky prakticky nezůstaly a ideologická příprava byla sledována zejména na úrovni zvláštních rozkazů generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny. Jeden z těch vojáků 53. brigády, kteří se vzdali, Alexander svůj čin vysvětlil takto: „Nejdříve přišlo předvolání na neodkladnou službu (služba odvodu). Šel jsem urgentně, pak mi nabídli přestup na smlouvu k 53. brigádě. Slíbili, že budu sedět na PPD (místo trvalého nasazení) v Severodoněcku, tedy doma, a chodit tam, jako do práce... Udělal jsem si kurz mladého bojovníka, poté mě naložil do vlaku a přivezli sem do Novognatovky, kde jsem se spolu se zbytkem vzdal . Domorodci ze Severodoněcku neměli chuť hájit ideály Kyjeva a "svidomých". Morální a psychologický stav je také na nule u těch jednotek, které ztratí kontakt s velením a jsou odříznuty od zásobování. Jeden z vězňů z 58. brigády (Sumy) řekl, že měli dva tanky, z nichž jeden nestartoval a druhý nestřílel, tak byly okamžitě vyřazeni. Poté se rozhodli vzdát. Byly případy, kdy se vojenský personál ze zdánlivě dobře vycvičených a ideologicky indoktrinovaných jednotek vzdal do zajatí poté, co jim byl odepřen dovoz zbraní. Zejména granátomety NLAW masivně selhávaly. Po dvou po sobě jdoucích neúspěších NLAW se například četa námořní pěchoty na předměstí Mariupolu vzdala. Samostatnou kategorií jsou profesionálové, kteří se vzdávají, protože si uvědomují, že odpor je zbytečný a nestojí za to. Někteří důstojníci vedoucí své čety k ruským kontrolním stanovištím vysvětlují své jednání jako neochotu ublížit civilistům poté, co dostali rozkaz zaujmout pozice v hustě obydlených oblastech. Takové případy se staly zvláště časté na předměstí Kyjeva mezi vojenským personálem 14. Samostatné mechanizované brigády, která ve skutečnosti tvoří posádku hlavního města. V Kyjevské oblasti ve vesnici Nikolaevka se v plném obsazení vzdalo takzvané zakopané, tedy podzemní velitelské stanoviště Ozbrojených sil Ukrajiny. Z 61 ukrajinských vojáků, kteří se vzdali, je polovina vyšších důstojníků. Tento případ také svědčí o tom, že vyšší důstojníci, kteří opakovaně prošli recertifikací na loajalitu Ukrajině a ideálům "svidomých", se vzdali. Dříve, přibližně ve stejné oblasti, po dosažení ruského kontrolního stanoviště vzdala rota 14. samostatné mechanizované brigády pod vedením majora. A major 14. brigády Ivan Sobolev, který vedl svou četu k ruskému kontrolnímu stanovišti, vysvětloval své chování mimo jiné neochotou obětovat životy mobilizovaných vojáků za „fašistický režim Kyjeva“. Příznačný je i příběh Hadího ostrova, který se již dostal do antologie neúspěchů prezidenta Zelenského. S postupem ruských jednotek přibývá těch, kteří se vzdávají, ale zároveň se mění i „kvalita“ zajatců a dezertérů. Mezi nimi roste počet těch, kteří odmítají ozbrojený odpor, nikoli z vynucených důvodů (obklíčení, ztráty, nedostatek komunikace, nepořádek atd.), ale z důvodů ideologických. Stále více zajatců vysvětluje své chování neochotou bojovat za Zelenského, nenávistí k Národním praporům a fašistům. Faktem je, že střet v každodenním životě s představiteli západoukrajinských a neonacistických ideologií (někdy jde o jedno a totéž) mnohé vystřízliví. Mnoho Ukrajinců z centrálních oblastí a dokonce i města Kyjeva se s ideologií svidomomosti mohlo setkat pouze ve formě propagandy nebo v její mírné formě na dálku. Blízký kontakt s jeho nositeli z řad národních praporů a komisařů "svidomých" vede k rychlému přehodnocení hodnot. Totéž mimochodem platí pro civilní činitele na osvobozených územích jak DLR, tak LLR a v Chersonské, Záporožské, Charkovské, Sumské, Černihovské a Kyjevské oblasti. Všichni si rychle vzpomněli na ruský jazyk, nadávají na Banderu a Zelenského. Problémem jsou pouze agenti SBU. Jsou známy jen ojedinělé případy, kdy místní gubernátoři nebo starostové zůstali loajální ke Kyjevu. Zejména starosta Melitopolu Ivan Fedorov (nar. 1988 ) velmi hlasitě křičel „sláva hrdinům“ a vyzval obyvatele města, aby nepřijímali ruskou humanitární pomoc. Za což byl vyměněn za devět zajatých ruských vojáků. Nyní v jeho kanceláři v Melitopolu sídlí dočasná správa Záporožské oblasti. A vítězná rétorika gubernátora Nikolajevské oblasti Alexandra Kima značně utichla poté, co byly zničeny kasárna a pozice 79. samostatné výsadkové útočné brigády (počet mrtvých ukrajinských vojáků v 79. výsadkové brigádě se odhaduje na desítky, ne-li stovky). Před tím ale málem sám dobyl Moskvu. K tomu ještě úžasný fenomén: jakmile se vypne ukrajinská televize, lidé se hromadně začnou vzpamatovávat. V posledních dnech prudce jako naschval zesílil proud ukrajinské „povolené“ propagandy, což je patrné zejména na příkladu Mariupolu. Doslova každou hodinu se hrnou prohlášení, že město se nikdy nevzdá, že bude každou chvíli osvobozeno, odněkud přicházejí posily, vítězíme, „Rusům došly Kalibry“ a tak dále. Kvalita propagandy odpovídající, zvláště pokud jsou vypnuty smysly. **Existují důkazy, že v Kyjevě, na úrovni Zelenského nejbližšího kruhu byl stanoven úkol pro zbytky mariupolské posádky a obecně pro celou, jak se říká, „východní“ Donbasskou skupinu, aby vydržely v každém případě do července.** **V Kyjevě se předpokládá, že v polovině léta dojde k nějakému geopolitickému posunu. Buď začne jaderná válka, nebo NATO zavede jednotky, nebo přijdou mimozemšťané. Ale do této chvíle je nutné stát ve dne i nocí a vydržet.** Nedostatek technických schopností poskytnout pomoc obklíčeným skupinám je kompenzován záplavou propagandistických klišé a vlasteneckých hesel. Na místě je to posíleno fyzickým a ideologickým terorem Národních praporů a "svidomých". Potíž je v tom, že mnohé části ozbrojených sil Ukrajiny, zejména v Mariupolu, Severodoněcku a západně od Doněcka, jsou zbaveny komunikace s normálním vnějším světem. Není ani známo, do jaké míry se k nim všechna tato volání a hesla Kyjeva dostávají. Národní prapory zase tuto propagandu vysílají mezi civilní obyvatelstvo a brání lidem opustit město, což vede k dalšímu ničení a ztrátám. Dokonce i samotná evakuace dětí z Mariupolu, organizovaná úřady DLR, je prezentována jako „Rusové unáší ukrajinské děti a odvážejí je z Ukrajiny, aby z nich udělali Moskaly“. A když sedíte ve sklepě, mnoho čerstvých zpráv neuslyšíte. Místní obyvatelé, kteří Mariupol opustili, jsou přitom již velmi nepřátelští nejen vůči národním praporům, ale také vůči ozbrojeným silám Ukrajiny. Mezi těmito dvěma ozbrojenými strukturami v zemi prakticky neexistuje žádná hranice. Nepřátelství je také způsobeno hromadnými úmrtími mezi těmi, kteří se zapsali do terbatů („Volkssturm“). Ze zbraní mají někdy jen Molotovovy koktejly a v hlavách kouř. S pokračujícím obklíčením velkých skupin národních praporů a ozbrojených sil Ukrajiny bude počet zajatců a dezertérů z ukrajinské armády jen narůstat. Rozkaz ministra obrany Ruské federace Sergeje Šojgu o uctivém přístupu ke všem zajatým ukrajinským vojákům je známý a široce šířen. DLR a LPR již začaly propouštět do svých domovů ty ukrajinské válečné zajatce, kteří byli mobilizováni nebo pocházejí z osvobozených oblastí. V Charkově a Sumy u ních berou prohlášení o další neúčasti na nepřátelských akcích. Ale situace vzbuzuje obavy v těch regionech a oblastech, které stále podléhají vlivu kyjevské propagandy v její současné, zvrácené verzi. Jak ukazuje zkušenost, morální a psychologický stav se v takovém prostředí nemění sám od sebe, ale pod vlivem vnějších faktorů. Například vytlačení nebo fyzická likvidace národních praporů samo o sobě povede k vystřízlivění. Jinak jsou to neofašisté a "svidomé", kteří se rychle uchopijí moci v jednotlivých vojenských skupinách (jako v Mariupolu) nebo přebírají propagandistickou iniciativu s pomocí západních a přežívajících „ruských“ liberálních médií, jako v Kyjevě a Oděse.

Byly zveřejněny záběry 67 vojáků ozbrojených sil Ukrajiny zajatých poblíž Kyjeva vojáky ruských ozbrojených sil.
Ve vesnici Nikolaevka na předměstí Kyjeva převzal ruský vojenský personál kontrolu nad chráněným podzemním velitelským stanovištěm ozbrojených sil Ukrajiny. Dobrovolně se vzdalo 61 ukrajinských vojáků na velitelském stanovišti, z nichž více než polovina jsou vysocí důstojníci ozbrojených sil Ukrajiny .
https://vk.com/video-127053613_456245926


**Byly zveřejněny záběry 67 vojáků ozbrojených sil Ukrajiny zajatých poblíž Kyjeva vojáky ruských ozbrojených sil.** Ve vesnici Nikolaevka na předměstí Kyjeva převzal ruský vojenský personál kontrolu nad chráněným podzemním velitelským stanovištěm ozbrojených sil Ukrajiny. Dobrovolně se vzdalo 61 ukrajinských vojáků na velitelském stanovišti, z nichž více než polovina jsou vysocí důstojníci ozbrojených sil Ukrajiny . https://vk.com/video-127053613_456245926

zato u nás se množí obhajoby pluku Azov.


U nás už je království křivých zrcadel.


[quote="pid:64694, uid:372"]zato u nás se množí obhajoby pluku Azov.[/quote] U nás už je království křivých zrcadel.

A naše vláda si už zajistila i místo před tribunálem.¨
Dnes vybombardovali civilní domy v Donbasu českými dělostřeleckými granáty


https://t.me/ksbforum/11727


https://t.me/ksbforum/11726


A naše vláda si už zajistila i místo před tribunálem.¨ Dnes vybombardovali civilní domy v Donbasu českými dělostřeleckými granáty https://t.me/ksbforum/11727 https://t.me/ksbforum/11726

Dnes vybombardovali civilní domy v Donbasu českými dělostřeleckými granáty


Preboha, ludia, tak ako, uz sa dohodnite? Bud Rusi postupuju a ua sa vzdava po tisicoch, alebo su Donbas a spol. stale na dostrel od linie. Ved to je vymena jednej propagandy za druhu. Nikoho z Vas nenapadlo, ze po mesiaci bojov nemalo na tak malom uzemi ostat uz NIČIVO z ukrajinskej bojovej techniky? Ano, kalachy a granaty su v pohode, ale tanky, raketomety, lietadla?!? Akoto, ze sa svidomi mozu stale stavat na odpor? To Rusi nedokazu trafit tank uprostred sidliska bez toho, aby len popraskali uz tak rozbite okna na bytoch?


Ako je mozne, ze dochadza k DELOSTRELECKEMU bombardovaniu Donbasu? To som tu jediny, komu tu nieco nesedi? Ja viem, usa nam nesedi a dennnnnnnikn je zbytocne citat. Ale toto mi pride uplne z rovnakeho sudka, bez logiky, bez kritickeho myslenia.


[quote="pid:64705, uid:372"]Dnes vybombardovali civilní domy v Donbasu českými dělostřeleckými granáty[/quote] Preboha, ludia, tak ako, uz sa dohodnite? Bud Rusi postupuju a ua sa vzdava po tisicoch, alebo su Donbas a spol. stale na dostrel od linie. Ved to je vymena jednej propagandy za druhu. Nikoho z Vas nenapadlo, ze po mesiaci bojov nemalo na tak malom uzemi ostat uz NIČIVO z ukrajinskej bojovej techniky? Ano, kalachy a granaty su v pohode, ale tanky, raketomety, lietadla?!? Akoto, ze sa svidomi mozu stale stavat na odpor? To Rusi nedokazu trafit tank uprostred sidliska bez toho, aby len popraskali uz tak rozbite okna na bytoch? Ako je mozne, ze dochadza k DELOSTRELECKEMU bombardovaniu Donbasu? To som tu jediny, komu tu nieco nesedi? Ja viem, usa nam nesedi a dennnnnnnikn je zbytocne citat. Ale toto mi pride uplne z rovnakeho sudka, bez logiky, bez kritickeho myslenia.

Ako je mozne, ze dochadza k DELOSTRELECKEMU bombardovaniu Donbasu?


Stačí se podívat na jakýkoliv film z druhé světové, tam je plno týlových akcí. To není až zas takový problém schovat někam pár děl a pak je vhodné chvíli použít. Jednoduše záškodnické akce o to snadnější, že ne proti vojenským střeženým cílům - například byli problémy s werewolfy v Čechách i několik let po válce (četl jsem na turistických deskách v pohraničí na některých místech, kdo z českých policistů a vojáku zahynul než je pochytali.


[quote="pid:64716, uid:642"]Ako je mozne, ze dochadza k DELOSTRELECKEMU bombardovaniu Donbasu?[/quote] Stačí se podívat na jakýkoliv film z druhé světové, tam je plno týlových akcí. To není až zas takový problém schovat někam pár děl a pak je vhodné chvíli použít. Jednoduše záškodnické akce o to snadnější, že ne proti vojenským střeženým cílům - například byli problémy s werewolfy v Čechách i několik let po válce (četl jsem na turistických deskách v pohraničí na některých místech, kdo z českých policistů a vojáku zahynul než je pochytali.
Upravené 22. 3. 2022 o 21:39

Ale toto mi pride uplne z rovnakeho sudka, bez logiky, bez kritickeho myslenia.
A povedz mi jeden dôvod, prečo by sa mali rusi hrnúť na ukrajincov? Azda by im mali vadiť sankcie, ktoré potápajú európu a dolár? Či azda im má vadiť vznikajúci rozpor v NATO a EÚ? Alebo im má vadiť preformátovanie sveta v ich prospech? Veď dokonca už aj vlasný systém transakcií na výmenu za SWIFT začali skúšať. Nie nie, Rusi sa nikde nehrnú. Zo začiatku mali rýchle tempo ale ako sa ukázalo, prinášalo to príliš veľa obetí na strane Ruskej armády. Ukajina mala obrovské množstvo techniky. Tisíce tankov, stovky obranných systémov. Tiež ukrajinec to nie je arab, Ukrajinec je Slovan, ten sa len tak nevzdá. Takže taktika sa zmenila. Teraz idú pomalšie, ale zato s minimálnymi stratami. Azda nesleduješ telegram a iné zdroje? Tam sa to všetko pekne rozoberá. Plus teraz začal Cherson ekonomicky spolupracovať s Krymom. Všetko hrá do karát Rusom. A tiež obyvateľom kyjeva by sa zišlo trošku prefackať, pár dní bez vody, jedla, aby mali možnosť, čas si to trochu usporiadať v hlave ....


[quote="pid:64716, uid:642"]Ale toto mi pride uplne z rovnakeho sudka, bez logiky, bez kritickeho myslenia.[/quote]A povedz mi jeden dôvod, prečo by sa mali rusi hrnúť na ukrajincov? Azda by im mali vadiť sankcie, ktoré potápajú európu a dolár? Či azda im má vadiť vznikajúci rozpor v NATO a EÚ? Alebo im má vadiť preformátovanie sveta v ich prospech? Veď dokonca už aj vlasný systém transakcií na výmenu za SWIFT začali skúšať. Nie nie, Rusi sa nikde nehrnú. Zo začiatku mali rýchle tempo ale ako sa ukázalo, prinášalo to príliš veľa obetí na strane Ruskej armády. Ukajina mala obrovské množstvo techniky. Tisíce tankov, stovky obranných systémov. Tiež ukrajinec to nie je arab, Ukrajinec je Slovan, ten sa len tak nevzdá. Takže taktika sa zmenila. Teraz idú pomalšie, ale zato s minimálnymi stratami. Azda nesleduješ telegram a iné zdroje? Tam sa to všetko pekne rozoberá. Plus teraz začal Cherson ekonomicky spolupracovať s Krymom. Všetko hrá do karát Rusom. A tiež obyvateľom kyjeva by sa zišlo trošku prefackať, pár dní bez vody, jedla, aby mali možnosť, čas si to trochu usporiadať v hlave ....

Stačí se podívat na jakýkoliv film z druhé světové


No, ved prave, ze z 2. svetovej. Dnes je uz uplne ina technika a toto mi pride, ked uz nie nemozne, tak aspon ako samovrazda. Vtedy stacilo dat na seba par vetviciek a namalovat sa do ciernej a uz si bol neviditelny. Teraz mas satelity, termovizie, drony drony drony... Za 5 korun kazdy. Nie tie bojove. Hovorim o tych hrackarskych, co mozu sledovat perimeter takmer bez nakladov.


[quote="pid:64717, uid:426"]Stačí se podívat na jakýkoliv film z druhé světové[/quote] No, ved prave, ze z 2. svetovej. Dnes je uz uplne ina technika a toto mi pride, ked uz nie nemozne, tak aspon ako samovrazda. Vtedy stacilo dat na seba par vetviciek a namalovat sa do ciernej a uz si bol neviditelny. Teraz mas satelity, termovizie, drony drony drony... Za 5 korun kazdy. Nie tie bojove. Hovorim o tych hrackarskych, co mozu sledovat perimeter takmer bez nakladov.

A povedz mi jeden dôvod, prečo by sa mali rusi hrnúť na ukrajincov?


Moje odhady bojaschopnosti ruskej armady mne samotnemu tvrdia (ale je jasne, ze mylne), ze ua armada si proti nim ani neskrtne. Toto je uz technologicka vojna. Vsetky tie hracky, co Rusi maju, no, vies... vedia vyradit emericky torpedoborec na hodinu, ale 40 rocny sovietsky tank nie? Raketove a protiraketove systemy neveria ruske REB vyradit pretoze su este stare typy bez elektriky? A na zaklade coho funguju, virgula?
Mne to pride cele ako jeden zly sen. V snoch nieje ziadna realita. Mne na tejto vojne nic ale absolutne nic nesedi.


Pises mudro, logicky, ale aky to ma zmysel? Ved Suchoj kryty rusickami dokaze priletiet aj odletiet bez strat. A na fronte vystreli 10-12 rakiet, z coho 5 trafi ciel. Denne takto moze zlikvidovat 10 az 20 cielov a ako je zname Su-27 nemaju za ciele kantiny, ale nieco viac strategicky hodnotne smile


[quote="pid:64718, uid:106"]A povedz mi jeden dôvod, prečo by sa mali rusi hrnúť na ukrajincov?[/quote] Moje odhady bojaschopnosti ruskej armady mne samotnemu tvrdia (ale je jasne, ze mylne), ze ua armada si proti nim ani neskrtne. Toto je uz technologicka vojna. Vsetky tie hracky, co Rusi maju, no, vies... vedia vyradit emericky torpedoborec na hodinu, ale 40 rocny sovietsky tank nie? Raketove a protiraketove systemy neveria ruske REB vyradit pretoze su este stare typy bez elektriky? A na zaklade coho funguju, virgula? Mne to pride cele ako jeden zly sen. V snoch nieje ziadna realita. Mne na tejto vojne nic ale absolutne nic nesedi. Pises mudro, logicky, ale aky to ma zmysel? Ved Suchoj kryty rusickami dokaze priletiet aj odletiet bez strat. A na fronte vystreli 10-12 rakiet, z coho 5 trafi ciel. Denne takto moze zlikvidovat 10 az 20 cielov a ako je zname Su-27 nemaju za ciele kantiny, ale nieco viac strategicky hodnotne :)

prečo by sa mali rusi hrnúť na ukrajincov?


To je dobra otazka. Cely medialny svet je proti nim. Odpoviem Ti podla miery mojho poznania. Mali by sa ponahlat preto, aby poskytli dokazy usvedcujuce sša z priprav biologickych zbrani. Putin povedal osobne, ze sa domnieva... po obsadeni labakov ma stale iba podozrenie. Na druhu stranu Putin a jeho chapanie je svetelne roky pred tym mojim, takze mozno tym sleduje scenar, ked amici nemusia nutne stratit tvar. Ako analogicky zssr po pristani sša na mesiaci.


[quote="pid:64718, uid:106"]prečo by sa mali rusi hrnúť na ukrajincov?[/quote] To je dobra otazka. Cely medialny svet je proti nim. Odpoviem Ti podla miery mojho poznania. Mali by sa ponahlat preto, aby poskytli dokazy usvedcujuce sša z priprav biologickych zbrani. Putin povedal osobne, ze sa domnieva... po obsadeni labakov ma stale iba podozrenie. Na druhu stranu Putin a jeho chapanie je svetelne roky pred tym mojim, takze mozno tym sleduje scenar, ked amici nemusia nutne stratit tvar. Ako analogicky zssr po pristani sša na mesiaci.

Dnes je uz uplne ina technika a toto mi pride


Schovat někde v domě nebo zakopat v lese nebo jiném nepřehledném terénu nějaké dělo i několik, nevidím problém - území je rozsáhlé a určitě není pročesáno okolí Donbasu centimetr po centimetru a zabránit detekci ze satelitu nebo dronu není až zas tak těžké. Když už vystřelí, pak by jsme poznali profesionalitu armády podle toho, jak rychle dělo objeví a zlikviduje, pokud by jsme tu informaci měli k dispozici.


[quote="pid:64720, uid:642"]Dnes je uz uplne ina technika a toto mi pride[/quote] Schovat někde v domě nebo zakopat v lese nebo jiném nepřehledném terénu nějaké dělo i několik, nevidím problém - území je rozsáhlé a určitě není pročesáno okolí Donbasu centimetr po centimetru a zabránit detekci ze satelitu nebo dronu není až zas tak těžké. Když už vystřelí, pak by jsme poznali profesionalitu armády podle toho, jak rychle dělo objeví a zlikviduje, pokud by jsme tu informaci měli k dispozici.
Upravené 22. 3. 2022 o 22:17

Mne na tejto vojne nic ale absolutne nic nesedi.
No možno kebyže si nazval túto podľa teba "Vojnu medzi Ruskom a UK" správne presnejšie tak ako ju ohlasila RF "Špecialna operácia na denacifikáciu UK" a díval by si sa na ňu takto tak by ti sedelo viac.


[quote="pid:64721, uid:642"]Mne na tejto vojne nic ale absolutne nic nesedi.[/quote]No možno kebyže si nazval túto podľa teba "Vojnu medzi Ruskom a UK" správne presnejšie tak ako ju ohlasila RF "Špecialna operácia na denacifikáciu UK" a díval by si sa na ňu takto tak by ti sedelo viac.

U nás už je království křivých zrcadel.

... a křivých páteří.


[quote="pid:64702, uid:158"]U nás už je království křivých zrcadel.[/quote] ... a křivých páteří.

Tady je problém v tom, že zatím co jinde postoupili i o 100km a víc, tak na Donbasu v některých místech ani metr.
Navíc právě Donbas je město přímo na linii a když mají děla dostřel 40 km...


Musíš počítat s tím, že se tam 6 let zakopávali a mají velkou hloubku opevnění a obranných linií.


Tady je problém v tom, že zatím co jinde postoupili i o 100km a víc, tak na Donbasu v některých místech ani metr. Navíc právě Donbas je město přímo na linii a když mají děla dostřel 40 km... Musíš počítat s tím, že se tam 6 let zakopávali a mají velkou hloubku opevnění a obranných linií.

velkou hloubku opevnění a obranných linií.


No...ved presne take veci sa riesia obklucovacou taktikou uz roky. desiatky divizii namackane niekde v malom lese za mestom nedokazu prezit z lovu divej zvery. Po odrezani od tylu dochadza takmer okamzite ku kolapsu a jednotky v kotli sa snazia prebit von, nie opacnym smerom utocit.


[quote="pid:64735, uid:518"]velkou hloubku opevnění a obranných linií.[/quote] No...ved presne take veci sa riesia obklucovacou taktikou uz roky. desiatky divizii namackane niekde v malom lese za mestom nedokazu prezit z lovu divej zvery. Po odrezani od tylu dochadza takmer okamzite ku kolapsu a jednotky v kotli sa snazia prebit von, nie opacnym smerom utocit.

Ty k*/ v mainstreamu se už ani neštítí adorovat Azov a jejich bataliony.
Já si tu začínám připadat jak na nějaké UKRAJINĚ! Furt Ukrajinci tohle, a támhle. ZA pár dnů jedu do Prahy, nevím zda to tam psychicky přežiju. Milionkrát lepší byl ten debilní kovid.


Ty k**/* v mainstreamu se už ani neštítí adorovat Azov a jejich bataliony. Já si tu začínám připadat jak na nějaké UKRAJINĚ! Furt Ukrajinci tohle, a támhle. ZA pár dnů jedu do Prahy, nevím zda to tam psychicky přežiju. Milionkrát lepší byl ten debilní kovid.

Preboha, ludia, tak ako, uz sa dohodnite? Bud Rusi postupuju a ua sa vzdava po tisicoch, alebo su Donbas a spol. stale na dostrel od linie. Ved to je vymena jednej propagandy za druhu.


No...ved presne take veci sa riesia obklucovacou taktikou uz roky.


Proč uveřejňuješ tolik příspěvků se svými otázkami, když si o chvíli později sám odpovíš?


[quote="pid:64716, uid:642"]Preboha, ludia, tak ako, uz sa dohodnite? Bud Rusi postupuju a ua sa vzdava po tisicoch, alebo su Donbas a spol. stale na dostrel od linie. Ved to je vymena jednej propagandy za druhu.[/quote] [quote="pid:64736, uid:642"]No...ved presne take veci sa riesia obklucovacou taktikou uz roky.[/quote] Proč uveřejňuješ tolik příspěvků se svými otázkami, když si o chvíli později sám odpovíš?

Ty k*/ v mainstreamu se už ani neštítí adorovat Azov a jejich bataliony.

Pokud mluvíš o Štětinovi, tak ten je podporoval od začátku. Byl i za nimi na "návštěvě". Fotil se s nimi a chválil je už od roku 2014...


[quote="pid:64743, uid:149"]Ty k*/ v mainstreamu se už ani neštítí adorovat Azov a jejich bataliony.[/quote] Pokud mluvíš o Štětinovi, tak ten je podporoval od začátku. Byl i za nimi na "návštěvě". Fotil se s nimi a chválil je už od roku 2014...

Proč uveřejňuješ tolik příspěvků se svými otázkami, když si o chvíli později sám odpovíš?

Že by provokatér ? Snaha demoralizovat ?
Nebo jen emocionální výlev ?


[quote="pid:64744, uid:388"]Proč uveřejňuješ tolik příspěvků se svými otázkami, když si o chvíli později sám odpovíš?[/quote] Že by provokatér ? Snaha demoralizovat ? Nebo jen emocionální výlev ?

Mne na tejto vojne nic ale absolutne nic nesedi.
Asi proto, že to není válka, ale speciální operace. Ta má jiné cíle, než válka.


[quote="pid:64721, uid:642"]Mne na tejto vojne nic ale absolutne nic nesedi.[/quote]Asi proto, že to není válka, ale speciální operace. Ta má jiné cíle, než válka.

Odpoviem Ti podla miery mojho poznania. Mali by sa ponahlat preto, aby poskytli dokazy usvedcujuce sša z priprav biologickych zbrani.
A kto potom bude súdiť USA? Medzinárodný súd? Alebo BR OSN? Alebo OSN? Alebo azda pápež, jupiter alebo Perún? USA ignorujú všetky tieto inštitúcie. Obracajú sa na nich len vtedy, keď potrebujú ospravedlniť svoje agresívne správanie. Tento celý systém vytvorený západom nikdy v živote nebude súdiť západ. Po 2 sv vojne boli norinberské procesy. Tam odsúdili pár ľudí - čo bolo ako pľuvanec do tváre obetiam vojny. A po pár rokoch aj tak väčšinu pustili z basy za "dobré správanie". Samozrejme, ešte pred procesom USA vykradli väčšinu nacistov, lebo tí mali znalosti o technike a USA potrebovali takých inžinierov. Potom po rozpade ZSSR boli títo nacisti navážaní z USA späť na Ukrajinu až tam vzniklo nacistické podhubie a vojna. Tak mi povedz, aká medzinárodná spravodlivosť? Také niečo ako vyššia spravodlivosť na našej planéte neexistuje. Veď aj teraz sa celoplanetárne šíri rasizmus voči Rusom a čo na to mezinárodný súd pre ľudské práva? Čo na to OSN? Nikto nič! Ani bú nepovedali. Tíško sedia, pretože západ ich platí.
Na medznárodnej scéne sa trestá inak. Napríklad Čína spolu so saudskou arábiou potrestali USA tak, že začnú ropu účtovať v juanoch, podobne ako Rusi s Čínou. To je trest! A čo na to USA? Začala panika! Toto ich bolí viac než nejaké odsúdenie pár jednotlivcov za šírenie nacizmu na ukrajine. A ako sa trestá európa za to, že 10 000 NATO inštruktorov školili nacistov na Ukrajine? Nuž SANKCIE, ktoré ničia ekonomiku EU. EÚ si môže vytrieť zadok s nejkým papierom o tom, že 100 NATO inštruktorov odsúdia na medzinárodnom súde za šírenie nacizmu. Veď takých inštruktorov majú tony. Ale protieurópske sankcie ničiace ekonomiku EU ... to už je iný trest ... to tne do živého. To bolí.
Podobne zostrelenie ruskej stíhačky Turkami. Podľa teba postup - žaloba na medzinárodný súd, odsúdenie toho čo stlačil spúšť a aj pár ďalších veliteľov cez krorých príkaz na zostrelenie išiel. Tjs odsúdených asi 10 - 50 ľudí. A čo to zmení? No nič! Takých majú v Turecku tony. Ešte aj keď podáš žalobu na súd tak sa môže stať, že prehráš, pretože dôkazy sfalšujú alebo tvoje označia ako sflašované, alebo nájdu kľučku. Proste ako u nás na súde musiš trafiť spravodlivého sudcu a byť zbehlý v tom pragrafovom marazme. Ale čo spravil Putin? On nepodával žalobu na medzinárodný súd ale zakázal dovolenkovať Rusom v Turecku. Tržby turkom klesli, ľudia sa začali sťažovať, tlačiť na vládu a hňeď sa bol erdogan ospravedlniť za zostrelenie stíhačky, pričom musel sa kajať, zmeniť správanie. A to je oveľa silnejší trest než odsúdenie 50 papalášov.
Takto približne to funguje na medzinárodnej scéne. Neexistuje žiaden vyšší boh Perún, ktorý ma neobmedzenú moc a trestá agresorov. Existujú len nejaké metódy potrestania národov cez ich ekonomiku, cez peniaze. Chceš niekoho potrestať? Zober mu peniaze smile


[quote="pid:64723, uid:642"]Odpoviem Ti podla miery mojho poznania. Mali by sa ponahlat preto, aby poskytli dokazy usvedcujuce sša z priprav biologickych zbrani.[/quote]A kto potom bude súdiť USA? Medzinárodný súd? Alebo BR OSN? Alebo OSN? Alebo azda pápež, jupiter alebo Perún? USA ignorujú všetky tieto inštitúcie. Obracajú sa na nich len vtedy, keď potrebujú ospravedlniť svoje agresívne správanie. Tento celý systém vytvorený západom nikdy v živote nebude súdiť západ. Po 2 sv vojne boli norinberské procesy. Tam odsúdili pár ľudí - čo bolo ako pľuvanec do tváre obetiam vojny. A po pár rokoch aj tak väčšinu pustili z basy za "dobré správanie". Samozrejme, ešte pred procesom USA vykradli väčšinu nacistov, lebo tí mali znalosti o technike a USA potrebovali takých inžinierov. Potom po rozpade ZSSR boli títo nacisti navážaní z USA späť na Ukrajinu až tam vzniklo nacistické podhubie a vojna. Tak mi povedz, aká medzinárodná spravodlivosť? Také niečo ako vyššia spravodlivosť na našej planéte neexistuje. Veď aj teraz sa celoplanetárne šíri rasizmus voči Rusom a čo na to mezinárodný súd pre ľudské práva? Čo na to OSN? Nikto nič! Ani bú nepovedali. Tíško sedia, pretože západ ich platí. Na medznárodnej scéne sa trestá inak. Napríklad Čína spolu so saudskou arábiou potrestali USA tak, že začnú ropu účtovať v juanoch, podobne ako Rusi s Čínou. To je trest! A čo na to USA? Začala panika! Toto ich bolí viac než nejaké odsúdenie pár jednotlivcov za šírenie nacizmu na ukrajine. A ako sa trestá európa za to, že 10 000 NATO inštruktorov školili nacistov na Ukrajine? Nuž SANKCIE, ktoré ničia ekonomiku EU. EÚ si môže vytrieť zadok s nejkým papierom o tom, že 100 NATO inštruktorov odsúdia na medzinárodnom súde za šírenie nacizmu. Veď takých inštruktorov majú tony. Ale protieurópske sankcie ničiace ekonomiku EU ... to už je iný trest ... to tne do živého. To bolí. Podobne zostrelenie ruskej stíhačky Turkami. Podľa teba postup - žaloba na medzinárodný súd, odsúdenie toho čo stlačil spúšť a aj pár ďalších veliteľov cez krorých príkaz na zostrelenie išiel. Tjs odsúdených asi 10 - 50 ľudí. A čo to zmení? No nič! Takých majú v Turecku tony. Ešte aj keď podáš žalobu na súd tak sa môže stať, že prehráš, pretože dôkazy sfalšujú alebo tvoje označia ako sflašované, alebo nájdu kľučku. Proste ako u nás na súde musiš trafiť spravodlivého sudcu a byť zbehlý v tom pragrafovom marazme. Ale čo spravil Putin? On nepodával žalobu na medzinárodný súd ale zakázal dovolenkovať Rusom v Turecku. Tržby turkom klesli, ľudia sa začali sťažovať, tlačiť na vládu a hňeď sa bol erdogan ospravedlniť za zostrelenie stíhačky, pričom musel sa kajať, zmeniť správanie. A to je oveľa silnejší trest než odsúdenie 50 papalášov. Takto približne to funguje na medzinárodnej scéne. Neexistuje žiaden vyšší boh Perún, ktorý ma neobmedzenú moc a trestá agresorov. Existujú len nejaké metódy potrestania národov cez ich ekonomiku, cez peniaze. Chceš niekoho potrestať? Zober mu peniaze :D

Vyborny prispevok Ferry, ja som si to ale predstavoval inak- ked sa rozmaze vina vsetkych nacistov, bude sa obracat verejna mienka a to zavazi 1000x viac ako odsudenie par jednotlivcov. To suhlasim s Tebou. Aj vlastne vo vsetkom, co si napisal.


Vyborny prispevok Ferry, ja som si to ale predstavoval inak- ked sa rozmaze vina vsetkych nacistov, bude sa obracat verejna mienka a to zavazi 1000x viac ako odsudenie par jednotlivcov. To suhlasim s Tebou. Aj vlastne vo vsetkom, co si napisal.

Ferry, krásne si to napísal. Podla mňa má ale Doctor z časti pravdu. Aj tie ruské informačné vhody treba brať s rezervou (mne napr. tie videá kadyrovcom už pripadajú komické). Ale celkovo, pokiaľ môžu rusi postupovať s čo najnižšími stratami, tak to tak zatiaľ budú robiť. Domáca verejná mienka je tiež krehká vec, keby začali z ukrajiny vo veľkom "exportovať" ruské rakvy.


Ferry, krásne si to napísal. Podla mňa má ale Doctor z časti pravdu. Aj tie ruské informačné vhody treba brať s rezervou (mne napr. tie videá kadyrovcom už pripadajú komické). Ale celkovo, **pokiaľ môžu** rusi postupovať s čo najnižšími stratami, tak to tak zatiaľ budú robiť. Domáca verejná mienka je tiež krehká vec, keby začali z ukrajiny vo veľkom "exportovať" ruské rakvy.

Z Komentáře: vysvětlete mi prosím, proč nevyhodí maximum sil na obranu DNR a LNR ? Proč po nich pořád střílí?? Možná je čas dát lidem tam klidný život.!! Vyhnat je pryč od těch, kteří na ně střílí. Není mi jasné...


Obklopují a rozdělují obrovskou skupinu nacistů na východě. Pak je začnou ničit. Úkol je velmi obtížný, počet uskupení ukrofašistů přes 100.000 lidí podle různých odhadů. Ozbrojení, vycvičení, motivovaní, nejsou to packalové, jako z roku 2014, je to výběrová zvěř.
https://t.me/s/SergeyKolyasnikov


Kdyby to nich začali pálit ještě před obklíčením, rozutečou se do strán a zkomplikuje to práci.


Z Komentáře: vysvětlete mi prosím, proč nevyhodí maximum sil na obranu DNR a LNR ? Proč po nich pořád střílí?? Možná je čas dát lidem tam klidný život.!! Vyhnat je pryč od těch, kteří na ně střílí. Není mi jasné... Obklopují a rozdělují obrovskou skupinu nacistů na východě. Pak je začnou ničit. Úkol je velmi obtížný, počet uskupení ukrofašistů přes 100.000 lidí podle různých odhadů. Ozbrojení, vycvičení, motivovaní, nejsou to packalové, jako z roku 2014, je to výběrová zvěř. https://t.me/s/SergeyKolyasnikov Kdyby to nich začali pálit ještě před obklíčením, rozutečou se do strán a zkomplikuje to práci.

Kdyby to nich začali pálit ještě před obklíčením, rozutečou se do strán a zkomplikuje to práci.


Je to přesně tak, jak říká Taurus. Aby Rusové co nejvíce oslabili údernou moc ukrajinské armády, která má až trojnásobnou (možná i větší, mluví se až o 4 až 6 násobku) početní převahu nad ruskými vojsky na Ukrajině je nejlepší způsob jejich likvidace v co největších počtech. Čili obklíčit uzavřít masu nejbojeschopnějšího vojska v kotlích a pak je zlikvidovat. A ukrajinci věří, že jim příjde NATO na pomoc. Nepříjde. A pak budou všichni zničeni.


[quote="pid:64802, uid:158"]Kdyby to nich začali pálit ještě před obklíčením, rozutečou se do strán a zkomplikuje to práci.[/quote] Je to přesně tak, jak říká Taurus. Aby Rusové co nejvíce oslabili údernou moc ukrajinské armády, která má až trojnásobnou (možná i větší, mluví se až o 4 až 6 násobku) početní převahu nad ruskými vojsky na Ukrajině je nejlepší způsob jejich likvidace v co největších počtech. Čili obklíčit uzavřít masu nejbojeschopnějšího vojska v kotlích a pak je zlikvidovat. A ukrajinci věří, že jim příjde NATO na pomoc. Nepříjde. A pak budou všichni zničeni.

A pak budou všichni zničeni.

Ještě před tím otočí vojáci laufy , proti nacistickým pohůnkům . I na tento scénář se hraje , kdy Ukrajinský lid vyžene prozápadní fašisty se zbraní v ruce . Stačí si vzpomenout , jak tyto kreatury zařízla Čečenská čistka .


[quote="pid:64803, uid:317"]A pak budou všichni zničeni.[/quote] Ještě před tím otočí vojáci laufy , proti nacistickým pohůnkům . I na tento scénář se hraje , kdy Ukrajinský lid vyžene prozápadní fašisty se zbraní v ruce . Stačí si vzpomenout , jak tyto kreatury zařízla Čečenská čistka .

mne nejde skor do hlavy ze vsetci vedia, vratane civilov, ze ked sa utoci, tak potrebujes zhruba 3x vacsiu armadu, ako ta na ktoru utocis.....ale Rusi mali na hraniciach cca 150-200 tis. ludi a na druhej strane bol v podstate obdobny pocet. Preto ten postup nie je taky, ako si to vela ludi predstavovalo, sice znicili letiska, radary atd., ale jednak urcite je v urcitej miere nejake doplnanie zasob (alebo aspon bolo, kym sa kotle neuzavreli), jednak tu naozaj ide o boj muz proti muzovi schovanych v mestach a ten pocet je obrovsky. Ale preco neudrela vacsia armada, to je mi zvlastne. Je samozrejme pravda, ze Rusko musi drzat velke jednotky na vychode, aby im tam nepristali Japonci alebo Amici, aj v Bielorusku, aby sa blokoval mozny prielom smerum ku Kaliningradu zo strany NATO, ale aj tak. Nie tak davno predtym mali nejake cvicenie a tam mali minimalne dvojnasobny pocet vojakov


mne nejde skor do hlavy ze vsetci vedia, vratane civilov, ze ked sa utoci, tak potrebujes zhruba 3x vacsiu armadu, ako ta na ktoru utocis.....ale Rusi mali na hraniciach cca 150-200 tis. ludi a na druhej strane bol v podstate obdobny pocet. Preto ten postup nie je taky, ako si to vela ludi predstavovalo, sice znicili letiska, radary atd., ale jednak urcite je v urcitej miere nejake doplnanie zasob (alebo aspon bolo, kym sa kotle neuzavreli), jednak tu naozaj ide o boj muz proti muzovi schovanych v mestach a ten pocet je obrovsky. Ale preco neudrela vacsia armada, to je mi zvlastne. Je samozrejme pravda, ze Rusko musi drzat velke jednotky na vychode, aby im tam nepristali Japonci alebo Amici, aj v Bielorusku, aby sa blokoval mozny prielom smerum ku Kaliningradu zo strany NATO, ale aj tak. Nie tak davno predtym mali nejake cvicenie a tam mali minimalne dvojnasobny pocet vojakov
Upravené 23. 3. 2022 o 15:25

ze vsetci vedia, vratane civilov, ze ked sa utoci, tak potrebujes zhruba 3x vacsiu armadu, ako ta na ktoru utocis..
Pořád je to o tom samém. Toto není totální válka, ale speciální operace. Jsou jiné cíle, než u války. Ti západní vojenští analytici toto nechápou, protože když útočí západ vše srovná se zemí a na civilech mu nezáleží. Proto také nechápaní Ruského chování. Rusku toto vyhovuje. Dokud probíhá akce na Ukrajině, Rusko řeší další globální úkoly. Dnes Rusko zaseklo dolar. Teď to bude již domino.
Mimochodem o platbách v rublech jsem tady mluvil asi před měsícem a splnilo se.


[quote="pid:64873, uid:187"]ze vsetci vedia, vratane civilov, ze ked sa utoci, tak potrebujes zhruba 3x vacsiu armadu, ako ta na ktoru utocis..[/quote]Pořád je to o tom samém. Toto není totální válka, ale speciální operace. Jsou jiné cíle, než u války. Ti západní vojenští analytici toto nechápou, protože když útočí západ vše srovná se zemí a na civilech mu nezáleží. Proto také nechápaní Ruského chování. Rusku toto vyhovuje. Dokud probíhá akce na Ukrajině, Rusko řeší další globální úkoly. Dnes Rusko zaseklo dolar. Teď to bude již domino. Mimochodem o platbách v rublech jsem tady mluvil asi před měsícem a splnilo se.
Upravené 23. 3. 2022 o 15:40

Stále sa zabúda na to, prečo sa vlastne operácia rozbehla. Putin opäť raz predbehol Západ o minútu dvanásť. Boli pripravené obrovské ukrojednotky na Donbase pre utopenie republík DĽR A LĽR v krvi. S kompletnou technikou. Preto je tam ten postup obtiažny, lebo sú tam najlepšie vycvičené a vyzbrojené jednotky v roky pripravovaných pozíciiách.
A k tomu sú aj iné ciele operácie a ako sme zistili, boli to v prvom rade biolaboratória, tie povestné jaskyne Pekovej s netopiermi. A keď sa bližšie pozrieme na ďalšie ciele operácie, tak ide o systematické chirurgické odrezávanie logistiky VSU, cez ničenie skladov zbraní a munície, palív a mazív, tak aj ľudských síl v podobe zahraničných inštruktorov a dobrodruhov. To, že Kadyrovci nedávajú obrázky z bojovej činnosti je iba dobre, netreba nepriateľa oboznamovať s vlastnou odskúšanou taktikou, ktorá zjavne funguje. Nedávno spravili výnimku a zverejnili video do pekla odivších banderovcov, aby bolo jasné, že sa s nimi nemaznajú. Skôr sa snažia ukázať tú vľúdnejšiu tvár, ako poskytujú pomoc a bezpečný prechod civilným obyvateľom. Ak niekto očakával rezanie hrdiel ako v ISILkine, tak je na zlej adrese. Ale vôbec nepochybujem, že šajtani a náckovia v ich rukách už ľutujú, že sa narodili.
A keďže je Rusom zrejmé, že sú pod neustálym monitorovaním spravodajských služieb mnohých krajín sveta, tak ani všetky svoje tromfy v podobe použitia najmodernejších techník nevyložili. Dali iba takú malú ukážku, čoho je možné dosiahnuť Kindžalom, na starostlivo budovanú poctivú sovietsku prácu v karpatských horách vypustili jedinú raketu a tým sa asi v danej chvíli zahnedlo množstvo západného spodného prádla.


Stále sa zabúda na to, prečo sa vlastne operácia rozbehla. Putin opäť raz predbehol Západ o minútu dvanásť. Boli pripravené obrovské ukrojednotky na Donbase pre utopenie republík DĽR A LĽR v krvi. S kompletnou technikou. Preto je tam ten postup obtiažny, lebo sú tam najlepšie vycvičené a vyzbrojené jednotky v roky pripravovaných pozíciiách. A k tomu sú aj iné ciele operácie a ako sme zistili, boli to v prvom rade biolaboratória, tie povestné jaskyne Pekovej s netopiermi. A keď sa bližšie pozrieme na ďalšie ciele operácie, tak ide o systematické chirurgické odrezávanie logistiky VSU, cez ničenie skladov zbraní a munície, palív a mazív, tak aj ľudských síl v podobe zahraničných inštruktorov a dobrodruhov. To, že Kadyrovci nedávajú obrázky z bojovej činnosti je iba dobre, netreba nepriateľa oboznamovať s vlastnou odskúšanou taktikou, ktorá zjavne funguje. Nedávno spravili výnimku a zverejnili video do pekla odivších banderovcov, aby bolo jasné, že sa s nimi nemaznajú. Skôr sa snažia ukázať tú vľúdnejšiu tvár, ako poskytujú pomoc a bezpečný prechod civilným obyvateľom. Ak niekto očakával rezanie hrdiel ako v ISILkine, tak je na zlej adrese. Ale vôbec nepochybujem, že šajtani a náckovia v ich rukách už ľutujú, že sa narodili. A keďže je Rusom zrejmé, že sú pod neustálym monitorovaním spravodajských služieb mnohých krajín sveta, tak ani všetky svoje tromfy v podobe použitia najmodernejších techník nevyložili. Dali iba takú malú ukážku, čoho je možné dosiahnuť Kindžalom, na starostlivo budovanú poctivú sovietsku prácu v karpatských horách vypustili jedinú raketu a tým sa asi v danej chvíli zahnedlo množstvo západného spodného prádla.
Upravené 23. 3. 2022 o 22:11

Ale preco neudrela vacsia armada, to je mi zvlastne
No lebo to je špecialna operícia a tak už nerozmýšlajte fur o tej západom chcenej vojne a odpoveď môže byť tu
kdy Ukrajinský lid vyžene prozápadní fašisty se zbraní v ruce
Ukrajinci si musia sami vytlcť náckov z gebulí a potom z krajiny. Rusi im otvárajú oči a pomáhajú ale nemôžu to urobiť za nich. To by skončili ešte horšie ako pred začatím ŠO. Tak prestaňte aspoň na týchto stránkach podsúvať západom chcené riešenie.


[quote="pid:64873, uid:187"]Ale preco neudrela vacsia armada, to je mi zvlastne[/quote]No lebo to je špecialna operícia a tak už nerozmýšlajte fur o tej západom chcenej vojne a odpoveď môže byť tu [quote="pid:64805, uid:185"]kdy Ukrajinský lid vyžene prozápadní fašisty se zbraní v ruce[/quote]Ukrajinci si musia sami vytlcť náckov z gebulí a potom z krajiny. Rusi im otvárajú oči a pomáhajú ale nemôžu to urobiť za nich. To by skončili ešte horšie ako pred začatím ŠO. Tak prestaňte aspoň na týchto stránkach podsúvať západom chcené riešenie.

Mimochodem o platbách v rublech jsem tady mluvil asi před měsícem a splnilo se.


A ja zas ešte v 2014, to len na hladkanie ega...


[quote="pid:64876, uid:312"]Mimochodem o platbách v rublech jsem tady mluvil asi před měsícem a splnilo se.[/quote] A ja zas ešte v 2014, to len na hladkanie ega...

Moderátor

4.88k
32
18
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept