Zdravie a záhrada
Analýza zpráv o parazitech a oxidu grafenu v očkovacích látkách Pfizer

Na těchto stránkách se v krátké době za sebou objevilo několik odkazů na jakoby výzkumy, které zjistily parazity a oxid grafenu v očkovacích látkách Pfizer:


Skenovacia a transmisná elektrónová mikroskopia odhaľuje oxid grafénu vo všetkých vakcínach CoV-19.
https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3412/skenovacia-a-transmisn%C3%A1-elektr%C3%B3nov%C3%A1-mikroskopia-odha%C4%BEuje-oxid-graf%C3%A9nu-vo-v%C5%A1etk%C3%BDch-vakc%C3%ADnach-cov-19


Analýza očkovacích látok Pfizer používaných na území SR (Tím lekárov z Detvy)
https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3415/anal%C3%BDza-o%C4%8Dkovac%C3%ADch-l%C3%A1tok-pfizer-pou%C5%BE%C3%ADvan%C3%BDch-na-%C3%BAzem%C3%AD-sr-t%C3%ADm-lek%C3%A1rov-z-detvy


https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3144/vedlajsie-ucinky-vakcin-cast-2/3#post-31690


Pokusil jsem se zjistit, jestli takový výzkum skutečně proběhl, kdo ho provédl a nakolik tento výzkum můžeme považovat za důvěryhodný.


Pokusím se popsat celý postup, jak jsem zjistil zdroj této informace, abyste příště mohli sámi překontrolovat jakoukoli informaci a jeji důvěryhodnost. Bude to nudný, bude hodně odkazů, ale na závěr přijde shrnutí.


Začal jsem článkem
https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines


Z něho jsem vybral tuto fotografii, která se objevila v různých odkazéch zde:
https://static.wixstatic.com/media/fbbf2b_aacb78604f3b49bb8ea147ba94b23195~mv2.png/v1/fill/w_830,h_634,al_c,q_95/fbbf2b_aacb78604f3b49bb8ea147ba94b23195~mv2.webp


Přes vyhledávač yandex jsem našel odkazy, ve kterých se tato fotografie vyskytuje.
https://yandex.ru/images/search?cbird=5&clid=2224315&rpt=imageview&redircnt=1630834101.1&url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-images-cbir%2F2108733%2FFTncn2IeZm2O9PBTyGJE7w6856%2Forig&cbir_id=2108733%2FFTncn2IeZm2O9PBTyGJE7w6856


Třetí obrázek shora nás odkazuje na výzkum prof. Campra z Madridu. Odklinu odkaz a dostávám se na twitter
https://rattibha.com/thread/1411044196161630208?lang=en


Na tom twitteru jsem nabral do vyhledávače yandex jméno "Prof. Dr. Pablo Campra Madrid (Universidad de Almería". Ten mi odkázal na tuto stránku
https://yandex.ru/search/?from=chromesearch&clid=2224314&text=Prof.+Dr.+Pablo+Campra+Madrid&lr=106986


Na této stránce se to hemžilo zprávami, jak profesor Campra z madridské univerzity Almería našel grafeny a parazity ve vakcíně Pfizer. Hned třetí odkaz shora byl na ruský fórum: https://forum.steelfactor.ru/index.php?showtopic=46639&page=776


Tam jsem našel zprávu, že univerzita Almería v Madrídu, kde pracuje Dr. Pablo Campa, odmítá, aby její jméno bylo spojovano se zprávami, které jsou šířeny internetem:
" Университет открестился от этой шняги про графен
https://twitter.com/...884237377560579 "


V odkazu na twitteru je skutečně text, který mi překladač přeložil takto:
"Tisková zpráva univerzity v Almeríi týkající se nepravdivých informací šířených v některých sociálních sítích a blogech."


Na stejném fóru byl překlad zprávy v rámečku, který se mi nepodařilo načíst, překlad google:


" University of Almería Carretera Sacramento s / n04120, La Cañada de San Urbano, Almería UNIVERZITA V ALMÉRII PŘIPOJENÍ Než některá sociální média a blogy šíří nepravdivé informace o předběžné zprávě profesora z University of Almeria, která jakoby zpochybňuje - vakcíny proti Covid 19, University of Almeria uvádí: vzorek neznámého původu s úplným nedostatkem sledovatelnosti. Nahlaste prosím, že tato univerzita nepodporuje ani nesdílí, jak varuje samotná zpráva. University of Almeria, jako akademická instituce, plně schvaluje vakcíny jako vědecky nepopiratelný nástroj pro kontrolu nemocí. University of Almeria studuje a vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní a trestní řízení proti těm, kteří nadále odhalují lži vyvrácené tímto prohlášením."


Dále na tomto fóru jsou další odkazy na podrobnější informace třeba zde:
https://healthfeedback.org/claimreview/there-is-no-conclusive-evidence-that-the-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-contains-graphene-oxide/


a zde: https://www.docdroid.net/rNgtxyh/microscopia-de-vial-corminaty-dr-campra-firma-e-1-fusionado-pdf


**Shrnutí celého případu s výzkumem jsem našel u ruského blogéra zde: https://cont.ws/@spokalex/2058470@spokalex/2058470

Překlad google:


Výzkum obsahu grafenu ve vakcínách


Odpověď na: https: //cont.ws/@krylovaEl/205 ...

Četli jsme druhý odstavec:


Skupina španělských vědců La Quinta Columna („Pátá kolona“ - ed.) Pracuje na studiu složení faqciny v současnosti populární nemoci. Právě jim se podařilo získat láhev se známým "svinstvem" pro výzkum a odeslat ji k analýze do laboratoře španělské univerzity za pomoci doktora Pabla Campry Madrid, který zase sbírá a formalizuje výsledky ve svých zprávách . Právě s těmito závěry vás zvu, abyste se seznámili.


A z tohoto výzkumu začínají bičovat hrůzy ... Nebo to můžete vzít a přijít na to, pokud samozřejmě existuje touha porozumět a nepropadat panice.


Pablo Campra v současné době pracuje na oddělení technologie potravin na Agronomické fakultě University of Almeria (Španělsko). Jeho aktuální projekty:


 1. Hodnocení protinádorového potenciálu čerstvé zeleniny ze středomořské stravy.

 2. Bioelektromagnetické mechanismy zodpovědné za interakci mezi potravinovými fytochemikáliemi a DNA.

 3. Hodnocení účinnosti nových technologií pro dynamizaci vody pomocí elektromagnetických polí. Charakterizace změn ve struktuře vody detekováním změn v elektromagnetických spektrech (AQUAPHOTOMICS)

 4. Studium zlepšení biologické dostupnosti živin v půdě u zemědělských plodin zavlažovaných pomocí vodních technologií, jakož i vlivu na obsah živin a protinádorové aktivity zeleniny.

 5. Adaptace na oteplování zvýšením albedo.

https://www.researchgate.net/profile/Pablo-Campra

Jistý antivaccinátor nařídil jednomu z profesorů (soukromě) (prof. Dr. Pablo Campra Madrid doktor chemických věd a bakalář biologických věd) prostudovat přítomnost grafenu v lahvičce s dávkou vakcíny Pfizer.

Bylo zasláno kurýrem (!!!) profesorovi, Pablo provedl průzkum a napsal následující:

10.6.2021 kurýrem jsem obdržel 1 láhev označenou následujícím textem: - „COMIRNATY ™. Sterilní koncentrát. MRNA COVID-19. 6 dávek po naředění.

 • Datum / čas likvidace: PAA165994.LOT / EXP: EY3014 08/2021 "

 • Původ a sledovatelnost: neznámé

 • Podmínky skladování: chlazené

 • Služba během průzkumu: chlazená

 • Kódování problémového vzorku, který má být analyzován: RD1

Předběžná pozorování testovacího vzoru RD1 Popis:

 • Uzavřená lahvička s neporušeným gumovým a hliníkovým víčkem o objemu 2 ml, obsahující 0,45 ml zakalené vodné suspenze.

 • Probíhá izolace a kvantifikace RNA

 • Je pozorována necharakteristická nanometrická mikrobiologie, viditelná při zvětšení 600x v optickém mikroskopu.

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

 1. Mikroskopické vyšetření vzorku poskytuje silný důkaz o pravděpodobné přítomnosti derivátů grafenu, ačkoli mikroskopie neposkytuje přesvědčivý důkaz. Pro definitivní identifikaci grafenu, oxidovaného grafenu (GO) nebo redukovaného oxidovaného grafenu (rGO) ve vzorku RD1 je STRUKTURÁLNÍ CHARAKTERISTIKA vyžadována analýzou specifického spektrálního standardu srovnatelného s publikovaným v literatuře a získaného ze standardu získaného spektroskopickými metodami, jako je XPS, EDS, NMR, FTIR nebo Raman atd.

 2. Analýzy v této zprávě odpovídají JEDINÉMU VZORKU, omezenému celkovým objemem dostupným ke zpracování. K vyvození závěrů, které lze zobecnit na srovnatelné vzorky, sledovatelnost, sledovatelnost a kontrolu kvality během skladování a přepravy před analýzou, je proto vyžadován významný odběr vzorků z podobných lahviček.


Prohlášení


• Výsledky a závěry této zprávy neznamenají žádné institucionální postavení University of Almeria


• Hlavní řešitel ani University of Almeria nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah a názory třetích stran ohledně této zprávy v souvislosti s jejím možným šířením na sociálních sítích nebo médiích ani za závěry, které z ní lze vyvodit. které nebyly v textu výslovně uvedeny.


VŠECHNO . Žádný globální výzkum - jediná objednávka a vlna paniky.


ODPOVĚĎ UNIVERZITY:


Tvrzení, že studie University of Almeria ve Španělsku detekovala oxid grafenu ve vakcíně Pfizer-BioNTech COVID-19, kolují ve španělských kanálech Telegramu již několik týdnů. Tato tvrzení vstoupila v platnost koncem června 2021, kdy byly na kanál Telegram zveřejněny mikroskopické snímky údajně srovnávající oxid grafenu a obsah vakcíny Pfizer-BioNTech COVID-19 z výzkumné studie. Nároky se nyní rozšířily na řadu platforem sociálních médií, jako je TikTok a Facebook, a ve více jazycích, včetně portugalštiny a nyní angličtiny.


Dokument, na který jste se nás ptali, „Detekce oxidu grafenu ve vodných suspenzích (Cominarti)“, byl zveřejněn 28. června 2021 a zveřejněn na různých webových stránkách s očkovacími látkami. Comirnaty je obchodní název vakcíny Pfizer-BioNTech COVID-19, ale jak jsme ukázali, neexistuje žádný důkaz, že tekutina analyzovaná v dokumentu patří k této vakcíně. Autor dokumentu přiznává, že láhev dorazila „kurýrní službou“, ale neví, jak ji vystopovat. Kromě toho také vysvětluje, že osobou, která mu tuto údajnou lahvičku poslala, byl Ricardo Delgado Martin, který distribuoval protivakcinační materiály.


Původní dokument:


https://www.docdroid.net/rNgtxyh/microscopia-de-vial-corminaty-dr-campra-firma-e-1-fusionado-pdf#page=7


Neoficiální překlad


https://www.henrymakow.com/upload_docs/4_597667318683664644747.pdf


Univerzita tento „výzkum“ o grafenu popřela


https://twitter.com/ualmeria/status/1410884237377560579

University of Almería Carretera Sacramento s / n04120, La Cañada de San Urbano, Almería UNIVERZITA V ALMÉRII PŘIPOJENÍ Než některá sociální média a blogy šíří nepravdivé informace o předběžné zprávě profesora z University of Almeria, která jakoby zpochybňuje - vakcíny proti Covid 19, University of Almeria uvádí: vzorek neznámého původu s úplným nedostatkem sledovatelnosti. Nahlaste prosím, že tato univerzita nepodporuje ani nesdílí, jak varuje samotná zpráva. University of Almeria, jako akademická instituce, plně schvaluje vakcíny jako vědecky nepopiratelný nástroj pro kontrolu nemocí. University of Almeria studuje a vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní a trestní řízení proti těm, kteří nadále šíří lži vyvrácené tímto prohlášením.


POKUSÍM SE O VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ pro ty čtenáře, kteří dočetli až sem


Mým úkolem bylo zjistit zdroj různých zpráv o dokumentu, který dokazuje přítomnost oxidu grafenu ve vakcínách Pfizer, které koluji internetem a které odkazují na "tým vědců", který provédl analýzu vzorků vakcíny.


Zdroj toho dokumentu jsem našel. "Týmem vědců" byl prof. Dr. Pablo Campra Madrid doktor chemických věd a bakalář biologických věd z University of Almeria (Španělsko)


Profesor obdržel kurýrem (!) lahvíčku s tekutinou, kterou měl prozkoumat na přítomnost oxidu grafenu.
V podstatě to byla placená služba pro nějakého zákazníka.


Profesor nezjišťoval, vzorek jaké látky zkoumá. Neprováděl výzkum vakcín Pfizer, který by vyžadoval zcela jiný postup ( třeba zajíštění určitého množství vzorků vakcíny od výrobce nebo lékařských institucí a opakovaní analýz). Provédl analýzu, pro něho anonymní látky a vypracoval zprávu, doloženou fotogradiemi. Jeho zpráva potom byla upravená, doplněná jiným textem a rozšířená internetem.


Můžeme ty zprávy, kolující internetem a poukazující na přítomnost oxidu grafenu ve vakcínách Pfizer brát vážně?
Nemůžeme, protože ty zprávy neodkazují na žádný relevantní výzkum techto nakcín a ve světle nově zjištěných skutečností se jeví, jako zavádějící.


Na těchto stránkách se v krátké době za sebou objevilo několik odkazů na jakoby výzkumy, které zjistily parazity a oxid grafenu v očkovacích látkách Pfizer: Skenovacia a transmisná elektrónová mikroskopia odhaľuje oxid grafénu vo všetkých vakcínach CoV-19. https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3412/skenovacia-a-transmisn%C3%A1-elektr%C3%B3nov%C3%A1-mikroskopia-odha%C4%BEuje-oxid-graf%C3%A9nu-vo-v%C5%A1etk%C3%BDch-vakc%C3%ADnach-cov-19 Analýza očkovacích látok Pfizer používaných na území SR (Tím lekárov z Detvy) https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3415/anal%C3%BDza-o%C4%8Dkovac%C3%ADch-l%C3%A1tok-pfizer-pou%C5%BE%C3%ADvan%C3%BDch-na-%C3%BAzem%C3%AD-sr-t%C3%ADm-lek%C3%A1rov-z-detvy https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3144/vedlajsie-ucinky-vakcin-cast-2/3#post-31690 Pokusil jsem se zjistit, jestli takový výzkum skutečně proběhl, kdo ho provédl a nakolik tento výzkum můžeme považovat za důvěryhodný. Pokusím se popsat celý postup, jak jsem zjistil zdroj této informace, abyste příště mohli sámi překontrolovat jakoukoli informaci a jeji důvěryhodnost. Bude to nudný, bude hodně odkazů, ale na závěr přijde shrnutí. Začal jsem článkem https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines Z něho jsem vybral tuto fotografii, která se objevila v různých odkazéch zde: https://static.wixstatic.com/media/fbbf2b_aacb78604f3b49bb8ea147ba94b23195~mv2.png/v1/fill/w_830,h_634,al_c,q_95/fbbf2b_aacb78604f3b49bb8ea147ba94b23195~mv2.webp Přes vyhledávač yandex jsem našel odkazy, ve kterých se tato fotografie vyskytuje. https://yandex.ru/images/search?cbird=5&clid=2224315&rpt=imageview&redircnt=1630834101.1&url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-images-cbir%2F2108733%2FFTncn2IeZm2O9PBTyGJE7w6856%2Forig&cbir_id=2108733%2FFTncn2IeZm2O9PBTyGJE7w6856 Třetí obrázek shora nás odkazuje na výzkum prof. Campra z Madridu. Odklinu odkaz a dostávám se na twitter https://rattibha.com/thread/1411044196161630208?lang=en Na tom twitteru jsem nabral do vyhledávače yandex jméno "Prof. Dr. Pablo Campra Madrid (Universidad de Almería". Ten mi odkázal na tuto stránku https://yandex.ru/search/?from=chromesearch&clid=2224314&text=Prof.+Dr.+Pablo+Campra+Madrid&lr=106986 Na této stránce se to hemžilo zprávami, jak profesor Campra z madridské univerzity Almería našel grafeny a parazity ve vakcíně Pfizer. Hned třetí odkaz shora byl na ruský fórum: https://forum.steelfactor.ru/index.php?showtopic=46639&page=776 Tam jsem našel zprávu, že univerzita Almería v Madrídu, kde pracuje Dr. Pablo Campa, odmítá, aby její jméno bylo spojovano se zprávami, které jsou šířeny internetem: " Университет открестился от этой шняги про графен https://twitter.com/...884237377560579 " V odkazu na twitteru je skutečně text, který mi překladač přeložil takto: "Tisková zpráva univerzity v Almeríi týkající se nepravdivých informací šířených v některých sociálních sítích a blogech." Na stejném fóru byl překlad zprávy v rámečku, který se mi nepodařilo načíst, překlad google: " University of Almería Carretera Sacramento s / n04120, La Cañada de San Urbano, Almería UNIVERZITA V ALMÉRII PŘIPOJENÍ Než některá sociální média a blogy šíří nepravdivé informace o předběžné zprávě profesora z University of Almeria, která jakoby zpochybňuje - vakcíny proti Covid 19, University of Almeria uvádí: vzorek neznámého původu s úplným nedostatkem sledovatelnosti. Nahlaste prosím, že tato univerzita nepodporuje ani nesdílí, jak varuje samotná zpráva. University of Almeria, jako akademická instituce, plně schvaluje vakcíny jako vědecky nepopiratelný nástroj pro kontrolu nemocí. University of Almeria studuje a vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní a trestní řízení proti těm, kteří nadále odhalují lži vyvrácené tímto prohlášením." Dále na tomto fóru jsou další odkazy na podrobnější informace třeba zde: https://healthfeedback.org/claimreview/there-is-no-conclusive-evidence-that-the-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-contains-graphene-oxide/ a zde: https://www.docdroid.net/rNgtxyh/microscopia-de-vial-corminaty-dr-campra-firma-e-1-fusionado-pdf **Shrnutí celého případu s výzkumem jsem našel u ruského blogéra zde: https://cont.ws/@spokalex/2058470 Překlad google: **Výzkum obsahu grafenu ve vakcínách** Odpověď na: https: //cont.ws/@krylovaEl/205 ... Četli jsme druhý odstavec: Skupina španělských vědců La Quinta Columna („Pátá kolona“ - ed.) Pracuje na studiu složení faqciny v současnosti populární nemoci. Právě jim se podařilo získat láhev se známým "svinstvem" pro výzkum a odeslat ji k analýze do laboratoře španělské univerzity za pomoci doktora Pabla Campry Madrid, který zase sbírá a formalizuje výsledky ve svých zprávách . Právě s těmito závěry vás zvu, abyste se seznámili. A z tohoto výzkumu začínají bičovat hrůzy ... Nebo to můžete vzít a přijít na to, pokud samozřejmě existuje touha porozumět a nepropadat panice. Pablo Campra v současné době pracuje na oddělení technologie potravin na Agronomické fakultě University of Almeria (Španělsko). Jeho aktuální projekty: 1. Hodnocení protinádorového potenciálu čerstvé zeleniny ze středomořské stravy. 2. Bioelektromagnetické mechanismy zodpovědné za interakci mezi potravinovými fytochemikáliemi a DNA. 3. Hodnocení účinnosti nových technologií pro dynamizaci vody pomocí elektromagnetických polí. Charakterizace změn ve struktuře vody detekováním změn v elektromagnetických spektrech (AQUAPHOTOMICS) 4. Studium zlepšení biologické dostupnosti živin v půdě u zemědělských plodin zavlažovaných pomocí vodních technologií, jakož i vlivu na obsah živin a protinádorové aktivity zeleniny. 5. Adaptace na oteplování zvýšením albedo. https://www.researchgate.net/profile/Pablo-Campra Jistý antivaccinátor nařídil jednomu z profesorů (soukromě) (prof. Dr. Pablo Campra Madrid doktor chemických věd a bakalář biologických věd) prostudovat přítomnost grafenu v lahvičce s dávkou vakcíny Pfizer. Bylo zasláno kurýrem (!!!) profesorovi, Pablo provedl průzkum a napsal následující: 10.6.2021 kurýrem jsem obdržel 1 láhev označenou následujícím textem: - „COMIRNATY ™. Sterilní koncentrát. MRNA COVID-19. 6 dávek po naředění. - Datum / čas likvidace: PAA165994.LOT / EXP: EY3014 08/2021 " - Původ a sledovatelnost: neznámé - Podmínky skladování: chlazené - Služba během průzkumu: chlazená - Kódování problémového vzorku, který má být analyzován: RD1 Předběžná pozorování testovacího vzoru RD1 Popis: - Uzavřená lahvička s neporušeným gumovým a hliníkovým víčkem o objemu 2 ml, obsahující 0,45 ml zakalené vodné suspenze. - Probíhá izolace a kvantifikace RNA - Je pozorována necharakteristická nanometrická mikrobiologie, viditelná při zvětšení 600x v optickém mikroskopu. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 1. Mikroskopické vyšetření vzorku poskytuje silný důkaz o pravděpodobné přítomnosti derivátů grafenu, ačkoli mikroskopie neposkytuje přesvědčivý důkaz. Pro definitivní identifikaci grafenu, oxidovaného grafenu (GO) nebo redukovaného oxidovaného grafenu (rGO) ve vzorku RD1 je STRUKTURÁLNÍ CHARAKTERISTIKA vyžadována analýzou specifického spektrálního standardu srovnatelného s publikovaným v literatuře a získaného ze standardu získaného spektroskopickými metodami, jako je XPS, EDS, NMR, FTIR nebo Raman atd. 2. Analýzy v této zprávě odpovídají JEDINÉMU VZORKU, omezenému celkovým objemem dostupným ke zpracování. K vyvození závěrů, které lze zobecnit na srovnatelné vzorky, sledovatelnost, sledovatelnost a kontrolu kvality během skladování a přepravy před analýzou, je proto vyžadován významný odběr vzorků z podobných lahviček. Prohlášení • Výsledky a závěry této zprávy neznamenají žádné institucionální postavení University of Almeria • Hlavní řešitel ani University of Almeria nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah a názory třetích stran ohledně této zprávy v souvislosti s jejím možným šířením na sociálních sítích nebo médiích ani za závěry, které z ní lze vyvodit. které nebyly v textu výslovně uvedeny. VŠECHNO . Žádný globální výzkum - jediná objednávka a vlna paniky. ODPOVĚĎ UNIVERZITY: Tvrzení, že studie University of Almeria ve Španělsku detekovala oxid grafenu ve vakcíně Pfizer-BioNTech COVID-19, kolují ve španělských kanálech Telegramu již několik týdnů. Tato tvrzení vstoupila v platnost koncem června 2021, kdy byly na kanál Telegram zveřejněny mikroskopické snímky údajně srovnávající oxid grafenu a obsah vakcíny Pfizer-BioNTech COVID-19 z výzkumné studie. Nároky se nyní rozšířily na řadu platforem sociálních médií, jako je TikTok a Facebook, a ve více jazycích, včetně portugalštiny a nyní angličtiny. Dokument, na který jste se nás ptali, „Detekce oxidu grafenu ve vodných suspenzích (Cominarti)“, byl zveřejněn 28. června 2021 a zveřejněn na různých webových stránkách s očkovacími látkami. Comirnaty je obchodní název vakcíny Pfizer-BioNTech COVID-19, ale jak jsme ukázali, neexistuje žádný důkaz, že tekutina analyzovaná v dokumentu patří k této vakcíně. Autor dokumentu přiznává, že láhev dorazila „kurýrní službou“, ale neví, jak ji vystopovat. Kromě toho také vysvětluje, že osobou, která mu tuto údajnou lahvičku poslala, byl Ricardo Delgado Martin, který distribuoval protivakcinační materiály. Původní dokument: https://www.docdroid.net/rNgtxyh/microscopia-de-vial-corminaty-dr-campra-firma-e-1-fusionado-pdf#page=7 Neoficiální překlad https://www.henrymakow.com/upload_docs/4_597667318683664644747.pdf Univerzita tento „výzkum“ o grafenu popřela https://twitter.com/ualmeria/status/1410884237377560579 University of Almería Carretera Sacramento s / n04120, La Cañada de San Urbano, Almería UNIVERZITA V ALMÉRII PŘIPOJENÍ Než některá sociální média a blogy šíří nepravdivé informace o předběžné zprávě profesora z University of Almeria, která jakoby zpochybňuje - vakcíny proti Covid 19, University of Almeria uvádí: vzorek neznámého původu s úplným nedostatkem sledovatelnosti. Nahlaste prosím, že tato univerzita nepodporuje ani nesdílí, jak varuje samotná zpráva. University of Almeria, jako akademická instituce, plně schvaluje vakcíny jako vědecky nepopiratelný nástroj pro kontrolu nemocí. University of Almeria studuje a vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní a trestní řízení proti těm, kteří nadále šíří lži vyvrácené tímto prohlášením. **POKUSÍM SE O VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ** pro ty čtenáře, kteří dočetli až sem Mým úkolem bylo zjistit zdroj různých zpráv o dokumentu, který dokazuje přítomnost oxidu grafenu ve vakcínách Pfizer, které koluji internetem a které odkazují na "tým vědců", který provédl analýzu vzorků vakcíny. Zdroj toho dokumentu jsem našel. "Týmem vědců" byl prof. Dr. Pablo Campra Madrid doktor chemických věd a bakalář biologických věd z University of Almeria (Španělsko) Profesor obdržel kurýrem (!) lahvíčku s tekutinou, kterou měl prozkoumat na přítomnost oxidu grafenu. V podstatě to byla placená služba pro nějakého zákazníka. Profesor nezjišťoval, vzorek jaké látky zkoumá. Neprováděl výzkum vakcín Pfizer, který by vyžadoval zcela jiný postup ( třeba zajíštění určitého množství vzorků vakcíny od výrobce nebo lékařských institucí a opakovaní analýz). Provédl analýzu, pro něho anonymní látky a vypracoval zprávu, doloženou fotogradiemi. Jeho zpráva potom byla upravená, doplněná jiným textem a rozšířená internetem. Můžeme ty zprávy, kolující internetem a poukazující na přítomnost oxidu grafenu ve vakcínách Pfizer brát vážně? Nemůžeme, protože ty zprávy neodkazují na žádný relevantní výzkum techto nakcín a ve světle nově zjištěných skutečností se jeví, jako zavádějící.
Upravené 8. 9. 2021 o 00:26

Obávám se, že velké procento zpráv ohledně vakcinace jsou typické strašilky a zprávy podsunuté odpůrcům vakcinace z důvodu jejich zpochybnění a znevěrohodnění.


Aneb: "Podívejte se na ty antivax pošuky. Oni si myslí, že všichni vakcinovaní do tří let umřou." Což samozřejmě nenastane, ovšem jaké dlouhodobé následky bude mít vakcinace na zdraví a zejména reprodukci, to už nikoho nezajímá, protože se všechny antivax argumenty shodí šmahem ze stolu.


Obávám se, že velké procento zpráv ohledně vakcinace jsou typické strašilky a zprávy podsunuté odpůrcům vakcinace z důvodu jejich zpochybnění a znevěrohodnění. Aneb: "Podívejte se na ty antivax pošuky. Oni si myslí, že všichni vakcinovaní do tří let umřou." Což samozřejmě nenastane, ovšem jaké dlouhodobé následky bude mít vakcinace na zdraví a zejména reprodukci, to už nikoho nezajímá, protože se všechny antivax argumenty shodí šmahem ze stolu.

skvela praca Taurus.


Ja len cakam kedy sa policia a liberali odbavia na tomto.


skvela praca Taurus. Ja len cakam kedy sa policia a liberali odbavia na tomto.

Moderator

Takhle probíhá odpis alternativy:


https://aeronet.cz/news/tym-neznamych-lekaru-ze-slovenske-detvy-prohlasuje-ze-vakcina-pfizer-obsahuje-rna-sablonu-na-vyvoj-syntetickeho-parazita-ktery-pry-roste-po-vstriknuti-vakcinacniho-roztoku-do-lidskeho-tela/


Takhle probíhá odpis alternativy: https://aeronet.cz/news/tym-neznamych-lekaru-ze-slovenske-detvy-prohlasuje-ze-vakcina-pfizer-obsahuje-rna-sablonu-na-vyvoj-syntetickeho-parazita-ktery-pry-roste-po-vstriknuti-vakcinacniho-roztoku-do-lidskeho-tela/

Taurusi , to je brilantní práce v informační válce.Sice nepotvrzuje nepravdivost informace o oxidu grafenu ve vakcínách, ale velmi nabádá ke střízlivosti při práci s informacemi. Modelově bych naznačený postup nazval diskreditace dezinformací.
I když o oxidu grafenu už není jen tato informace, je jich venku více a z více zdrojů.
Čili smysl vidím v metodologii práce a nikoliv obsahu informace. A podobně to může vidět i nepřítel.


Taurusi , to je brilantní práce v informační válce.Sice nepotvrzuje nepravdivost informace o oxidu grafenu ve vakcínách, ale velmi nabádá ke střízlivosti při práci s informacemi. Modelově bych naznačený postup nazval **diskreditace dezinformací.** I když o oxidu grafenu už není jen tato informace, je jich venku více a z více zdrojů. Čili smysl vidím v metodologii práce a nikoliv obsahu informace. A podobně to může vidět i nepřítel.

Celá tá vec s grafénom vo vakcínach mi občas rozblikala červenú kontrolku. Rovnako ako pri tzv. morgelónoch.


Hold prebieha informačná vojna.


Nepriateľ kvôli zákonu času nedokáže cenzurovať alternatívu, tak sa ju aspoň snaží zahltiť a doviesť do extrému.


Celá tá vec s grafénom vo vakcínach mi občas rozblikala červenú kontrolku. Rovnako ako pri tzv. morgelónoch. Hold prebieha informačná vojna. Nepriateľ kvôli zákonu času nedokáže cenzurovať alternatívu, tak sa ju aspoň snaží zahltiť a doviesť do extrému.
Upravené 7. 9. 2021 o 14:00

Sice nepotvrzuje nepravdivost informace o oxidu grafenu ve vakcínách, ale velmi nabádá ke střízlivosti při práci s informacemi. Modelově bych naznačený postup nazval diskreditace dezinformací.


Tento postup může být úspěšně využit i při "diskreditací dezinformací" mainstreamu. Protože, co si budeme povídat, těch dezinformací je tam nohem víc, než v alternativě.


[quote="pid:32214, uid:57"]Sice nepotvrzuje nepravdivost informace o oxidu grafenu ve vakcínách, ale velmi nabádá ke střízlivosti při práci s informacemi. Modelově bych naznačený postup nazval diskreditace dezinformací.[/quote] Tento postup může být úspěšně využit i při "diskreditací dezinformací" mainstreamu. Protože, co si budeme povídat, těch dezinformací je tam nohem víc, než v alternativě.

Na těchto stránkách se v krátké době za sebou objevilo několik odkazů na jakoby výzkumy, které zjistily parazity a oxid grafenu v očkovacích látkách Pfizer:
...
Pokusil jsem se zjistit, jestli takový výzkum skutečně proběhl, kdo ho provédl a nakolik tento výzkum můžeme považovat za důvěryhodný.

Luxusní práce, klobouk dolů.
Takhle probíhá odpis alternativy:
https://aeronet.cz/news/tym-neznamych-lekaru-ze-slovenske-detvy-prohlasuje-ze-vakcina-pfizer-obsahuje-rna-sablonu-na-vyvoj-syntetickeho-parazita-ktery-pry-roste-po-vstriknuti-vakcinacniho-roztoku-do-lidskeho-tela/

Aááá, a jako třešnička na dortíčku další hřebíček do rakvičky aeronetíčku.
Takže - s dovolením - linkuji i do vlákna
"Konec Aeronetu v Čechách aneb čučka sem, čučka tam" zde
https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/1075/konec-aeronetu-v-%C4%8Dech%C3%A1ch-aneb-%C4%8Du%C4%8Dka-sem-%C4%8Du%C4%8Dka-tam


[quote="pid:32209, uid:158"]Na těchto stránkách se v krátké době za sebou objevilo několik odkazů na jakoby výzkumy, které zjistily parazity a oxid grafenu v očkovacích látkách Pfizer: ... Pokusil jsem se zjistit, jestli takový výzkum skutečně proběhl, kdo ho provédl a nakolik tento výzkum můžeme považovat za důvěryhodný.[/quote] Luxusní práce, klobouk dolů. [quote="pid:32213, uid:158"]Takhle probíhá odpis alternativy: https://aeronet.cz/news/tym-neznamych-lekaru-ze-slovenske-detvy-prohlasuje-ze-vakcina-pfizer-obsahuje-rna-sablonu-na-vyvoj-syntetickeho-parazita-ktery-pry-roste-po-vstriknuti-vakcinacniho-roztoku-do-lidskeho-tela/[/quote] Aááá, a jako třešnička na dortíčku další hřebíček do rakvičky aeronetíčku. Takže - s dovolením - linkuji i do vlákna "Konec Aeronetu v Čechách aneb čučka sem, čučka tam" zde https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/1075/konec-aeronetu-v-%C4%8Dech%C3%A1ch-aneb-%C4%8Du%C4%8Dka-sem-%C4%8Du%C4%8Dka-tam
Upravené 7. 9. 2021 o 15:35

Vědci z AVČR, zajímavý díl Věda a výzkum 2/2017, mimo jiné zkoumají v Řeži u Prahy možnosti využití oxidu grafenu.
O grafenu se píše na straně 54 - Šikovní jaderní pomocníci, ale celé číslo je zajímavé.
Mě zaujala na straně 64 krásná kravička na obrázku(jenom promluvit), štítek v uchu má součet 26 - Mají zvířata práva?
https://www.avcr.cz/export/sites/avcr.cz/.content/galerie-souboru/AB/A_02_2017_web.pdf


Vědci z AVČR, zajímavý díl Věda a výzkum 2/2017, mimo jiné zkoumají v Řeži u Prahy možnosti využití oxidu grafenu. O grafenu se píše na straně 54 - Šikovní jaderní pomocníci, ale celé číslo je zajímavé. Mě zaujala na straně 64 krásná kravička na obrázku(jenom promluvit), štítek v uchu má součet 26 - Mají zvířata práva? https://www.avcr.cz/export/sites/avcr.cz/.content/galerie-souboru/AB/A_02_2017_web.pdf

Parazity a oxid grafénu vo "vakcínach" sú momentálne zrejme tvrdenia, ktoré môžu byť spochybnené aj napr. cez osobu/osoby, ktoré to tvrdia.
Pripomínam tu kolegom v diskusii podanie zo Slovenska do Haagu, ku ktorému sa pripojili Češi, Francúzi a Briti. V správach týkajúcich sa tohto podania tu na ksb fóre (Odborná komisia, JUDr. P. Weis ...) sú uverejnené informácie o dôkazoch. JUDr. P. Weis v jednom z rozhovore, na ktorý som dala link - z 18.8. - veľmi podrobne hovorí o nevyvrátiteľných dôkazoch, ktoré majú k dispozícii, že vírus SARS-CoV-2 a experimentálne verzie „COVID-19 vakcín“ sú úmyselne vytvorené biologické zbrane, ktoré boli uvoľnené v dvoch fázach, a prečo sú tieto vakcíny biologickými zbraňami aj s mimoriadne dôveryhodnými vedcami a ich vedeckými dôkazmi (nukleárny vedec a kardiológ Dr. Richard M. Fleming, neurologický vedec a špecialista na neurologické ochorenia Dr. Kevin McCairn. Výpoveď im poskytol aj významný nositeľ Nobelovej ceny a ďalší, ktorých anonymita musí byť zachovaná až do začatia vyšetrovania). Hovorí (v skratke) že oxid grafénu neriešili, ale majú vedecké dôkazy o tom, že spike proteín je biologická zbraň. Je v ňom vložený insert, ktorý sa správa ako prión so všetkými dôsledkami...
Odporúčam, aby si ho tí, ktorí sa chcú zorientovať v zatiaľ preukázaných dôkazoch, a argumentovať nimi, pozorne vypočuli - aktuálne je zrejmé, že zameriavať sa na tie hore uvedené dve témy v súvislosti s jedopichmi, nie je dobré, ale treba argumentovať dôkazmi, uvedenými napr. v spomínanom rozhovore. Je možné, že sa v budúcnosti objavia ďalšie dôveryhodné vedecké dôkazy.


Parazity a oxid grafénu vo "vakcínach" sú momentálne zrejme tvrdenia, ktoré môžu byť spochybnené aj napr. cez osobu/osoby, ktoré to tvrdia. Pripomínam tu kolegom v diskusii podanie zo Slovenska do Haagu, ku ktorému sa pripojili Češi, Francúzi a Briti. V správach týkajúcich sa tohto podania tu na ksb fóre (Odborná komisia, JUDr. P. Weis ...) sú uverejnené informácie o dôkazoch. JUDr. P. Weis v jednom z rozhovore, na ktorý som dala link - z 18.8. - veľmi podrobne hovorí o nevyvrátiteľných dôkazoch, ktoré majú k dispozícii, že vírus SARS-CoV-2 a experimentálne verzie „COVID-19 vakcín“ sú úmyselne vytvorené biologické zbrane, ktoré boli uvoľnené v dvoch fázach, a prečo sú tieto vakcíny biologickými zbraňami aj s mimoriadne dôveryhodnými vedcami a ich vedeckými dôkazmi (nukleárny vedec a kardiológ Dr. Richard M. Fleming, neurologický vedec a špecialista na neurologické ochorenia Dr. Kevin McCairn. Výpoveď im poskytol aj významný nositeľ Nobelovej ceny a ďalší, ktorých anonymita musí byť zachovaná až do začatia vyšetrovania). Hovorí (v skratke) že oxid grafénu neriešili, ale majú vedecké dôkazy o tom, že spike proteín je biologická zbraň. Je v ňom vložený insert, ktorý sa správa ako prión so všetkými dôsledkami... Odporúčam, aby si ho tí, ktorí sa chcú zorientovať v zatiaľ preukázaných dôkazoch, a argumentovať nimi, pozorne vypočuli - aktuálne je zrejmé, že zameriavať sa na tie hore uvedené dve témy v súvislosti s jedopichmi, nie je dobré, ale treba argumentovať dôkazmi, uvedenými napr. v spomínanom rozhovore. Je možné, že sa v budúcnosti objavia ďalšie dôveryhodné vedecké dôkazy.
Upravené 8. 9. 2021 o 09:50

Právě, že rozšiřováním nesmyslů o parazitech a oxidu grafenu se zpochybňují reálné důvody, proč lze považovat SARS NCov 2 a tzv. vakcíny za biologické zbraně. Je třeba všechna tvrzení o koronavirech a vakcínách kriticky prověřovat.


Právě, že rozšiřováním nesmyslů o parazitech a oxidu grafenu se zpochybňují reálné důvody, proč lze považovat SARS NCov 2 a tzv. vakcíny za biologické zbraně. Je třeba všechna tvrzení o koronavirech a vakcínách kriticky prověřovat.

Problematika vakcinace proti SARS-CoV 2 je (z hlediska 5. priority) jednodušší, než se může zdát:


 1. Není známá praktická účinnost (obecně)

 2. Není známa doba trvání potenciální ochrany

 3. Nejsou dostatečně vyhodnoceny POTENCIÁLNÍ negativní následky jejich aplikace a nejsou známy a vyhodnoceny potenciální dlouhodobá rizika.

 4. Podpisem informovaného souhlasu o aplikaci vakcíny na sebe vakcinovaný přejímá zodpovědnost a všechny možné potenciální rizika, která mohou vyvstát.

 5. Na některé odpovědi bude možná známá odpověď v r. 2023.


Zdroj: výrobci vakcín, informovaný souhlas před vakcinací


Zbytek ohledně grafenu, rtuti... 5G čipů, ovládání mysli... to vše je imitačně-provokační činnost mající za cíl sabotovat zdravé racionální vyhodnocení a přijmutí příslušných opatření v otázce o nutnosti vakcinace proti Covid19.


Problematika vakcinace proti SARS-CoV 2 je (z hlediska 5. priority) jednodušší, než se může zdát: 1. Není známá praktická účinnost (obecně) 2. Není známa doba trvání potenciální ochrany 3. Nejsou dostatečně vyhodnoceny POTENCIÁLNÍ negativní následky jejich aplikace a nejsou známy a vyhodnoceny potenciální dlouhodobá rizika. 4. Podpisem informovaného souhlasu o aplikaci vakcíny na sebe vakcinovaný přejímá zodpovědnost a všechny možné potenciální rizika, která mohou vyvstát. 5. Na některé odpovědi bude možná známá odpověď v r. 2023. Zdroj: výrobci vakcín, informovaný souhlas před vakcinací Zbytek ohledně grafenu, rtuti... 5G čipů, ovládání mysli... to vše je imitačně-provokační činnost mající za cíl sabotovat zdravé racionální vyhodnocení a přijmutí příslušných opatření v otázce o nutnosti vakcinace proti Covid19.

Zbytek ohledně grafenu, rtuti... 5G čipů, ovládání mysli... to vše je imitačně-provokační činnost mající za cíl sabotovat zdravé racionální vyhodnocení a přijmutí příslušných opatření v otázce o nutnosti vakcinace proti Covid19.


Můžu poprosit o upřesnění, myslíš tím, aby jsme se zabývali nutností očkovat se opakovaně proti koronavirům od farmab. a nehledali konspirace v látkách, které jsou realitou v nanotechnologiích?


[quote="pid:32298, uid:291"]Zbytek ohledně grafenu, rtuti... 5G čipů, ovládání mysli... to vše je imitačně-provokační činnost mající za cíl sabotovat zdravé racionální vyhodnocení a přijmutí příslušných opatření v otázce o nutnosti vakcinace proti Covid19.[/quote] Můžu poprosit o upřesnění, myslíš tím, aby jsme se zabývali nutností očkovat se opakovaně proti koronavirům od farmab. a nehledali konspirace v látkách, které jsou realitou v nanotechnologiích?

body 1 až 5


Presne tieto argumenty používam. Pri rozhovoroch.


Okrem týchto ešte jeden z pohľadu faktologie. Zvýšenie množstvo zápalu srdcového svalu zo štatistik z izreala.


A súhlasím s ostatným. Je to vo svojej podstate imitačno provokačnej činnosti.


[quote="pid:32299, uid:291"]body 1 až 5[/quote] Presne tieto argumenty používam. Pri rozhovoroch. Okrem týchto ešte jeden z pohľadu faktologie. Zvýšenie množstvo zápalu srdcového svalu zo štatistik z izreala. A súhlasím s ostatným. Je to vo svojej podstate imitačno provokačnej činnosti.

@Sin Le Noble - nejde o vyhraňování. Podle Plné funkce řízení jde o první tři body :

 • identifikace faktoru tlaku prostředí
 • nalezení algoritmu k jeho identifikaci
 • vytvoření koncepce řízeníPokud sjedu v prvních dvou krocích do slepé uličky, bude i koncepce vadná a půjde mylným směrem.To je IP činnost v praxi. Pokud se soustředím na oxid grafenu a budu v něm hledat to nejdůležitější, unikne mi celek.

@Sin Le Noble - nejde o vyhraňování. Podle Plné funkce řízení jde o první tři body : - identifikace faktoru tlaku prostředí - nalezení algoritmu k jeho identifikaci - vytvoření koncepce řízení Pokud sjedu v prvních dvou krocích do slepé uličky, bude i koncepce vadná a půjde mylným směrem. To je IP činnost v praxi. Pokud se soustředím na oxid grafenu a budu v něm hledat to nejdůležitější, unikne mi celek.
Upravené 8. 9. 2021 o 06:53

alebo sa da povedat, ze poukazovanie na oxid grafenu je slepa ulicka.


ako pise ADM:Zbytek ohledně grafenu, rtuti... 5G čipů, ovládání mysli... to vše je imitačně-provokační činnost mající za cíl sabotovat zdravé racionální vyhodnocení a přijmutí příslušných opatření v otázce o nutnosti vakcinace proti Covid19.staci sa len zamysliet, ako vdaka 5G, ovladaniu mysle a podobnych veci dokazal MSM zvratit akukolvek debatu a ostal priestor len pre propagandu, pretoze kto bol kriticky, bol okamzite oznaceny za idiota. A grafen je opat z tejto kategorie, pricom je uplne irelevantne ci tam je alebo nie, kedze tych 5 otazok od ADM stale nieje zodpovedanych a tych sa treba drzat.


Na lekaroch z Detvy sa MSM odbavi coskoro, len sa caka na to, aby to penetrovalo facebooky, fora, stranky a podobne, aj ked zatial sa mi zda, ze moc to nefunguje. Ma vobec Detva nejaku nemocnicu? smile


alebo sa da povedat, ze poukazovanie na oxid grafenu je slepa ulicka. ako pise ADM: >Zbytek ohledně grafenu, rtuti... 5G čipů, ovládání mysli... to vše je imitačně-provokační činnost mající za cíl sabotovat zdravé racionální vyhodnocení a přijmutí příslušných opatření v otázce o nutnosti vakcinace proti Covid19. staci sa len zamysliet, ako vdaka 5G, ovladaniu mysle a podobnych veci dokazal MSM zvratit akukolvek debatu a ostal priestor len pre propagandu, pretoze kto bol kriticky, bol okamzite oznaceny za idiota. A grafen je opat z tejto kategorie, pricom je uplne irelevantne ci tam je alebo nie, kedze tych 5 otazok od ADM stale nieje zodpovedanych a tych sa treba drzat. Na lekaroch z Detvy sa MSM odbavi coskoro, len sa caka na to, aby to penetrovalo facebooky, fora, stranky a podobne, aj ked zatial sa mi zda, ze moc to nefunguje. Ma vobec Detva nejaku nemocnicu? :)

Moderator

Myslím, že tenhle článek od Jurije Muchina dobře shrnuje věcné informace o problematice koronaviru a virů obecně, je tam důležitá paralela ohledně chování "lékařů" a "vědců". Myslím, že by bylo dobré ho šířit...


https://outsidermedia.cz/prichazi-revoluce-ve-virologii/


Myslím, že tenhle článek od Jurije Muchina dobře shrnuje věcné informace o problematice koronaviru a virů obecně, je tam důležitá paralela ohledně chování "lékařů" a "vědců". Myslím, že by bylo dobré ho šířit... https://outsidermedia.cz/prichazi-revoluce-ve-virologii/
Upravené 8. 9. 2021 o 08:59

Elektrónové mikroskopy,spektrometre,chromatografy a rôzne ďalšie analyzátory sú voľne dostupné na trhu.Len sa treba vedieť v problematike analýz odborne orientovať,ovládať,rozlišovať,čítať,vyznať.


Elektrónové mikroskopy,spektrometre,chromatografy a rôzne ďalšie analyzátory sú voľne dostupné na trhu.Len sa treba vedieť v problematike analýz odborne orientovať,ovládať,rozlišovať,čítať,vyznať.

Myslím, že tenhle článek od Jurije Muchina dobře shrnuje věcné informace o problematice koronaviru a virů obecně, je tam důležitá paralela ohledně chování "lékařů" a "vědců". Myslím, že by bylo dobré ho šířit...
https://outsidermedia.cz/prichazi-revoluce-ve-virologii/

Ten článok je v mnohých ohľadoch naozaj zaujímavý. Škoda len, že to preklopil do roviny blízkej tomu, že vírusy vlastne neexistujú a nevieme, čo spôsobuje virové ochorenia. Pretože aj keď spochybnil súčasné postupy "izolácie" víru, spochybnil pôvodcu ochorenia spalničky/osýpky, tak nespochybnil existenciu samotných vírusov tak, ako je ich funkcia všeobecne vysvetľovaná, ani neponúkol alternatívne vysvetlenie týchto ochorení.


Toto zase môže len naštartovať antihoaxerov, že je tu článok, ktorý spochybňuje existenciu virusov ako takých (bez dôkazov).


PS: virus sa považuje za neživý, ale mutacie za účelom získania odolnosti na vakcinu, prípadne za účelom vyššej nákazlivosti sú počin, hodný rozumnej entity (buď je ňou mikroorganizmus, alebo človek - manipulátor)


[quote="pid:32315, uid:125"]Myslím, že tenhle článek od Jurije Muchina dobře shrnuje věcné informace o problematice koronaviru a virů obecně, je tam důležitá paralela ohledně chování "lékařů" a "vědců". Myslím, že by bylo dobré ho šířit... https://outsidermedia.cz/prichazi-revoluce-ve-virologii/ [/quote] Ten článok je v mnohých ohľadoch naozaj zaujímavý. Škoda len, že to preklopil do roviny blízkej tomu, že vírusy vlastne neexistujú a nevieme, čo spôsobuje virové ochorenia. Pretože aj keď spochybnil súčasné postupy "izolácie" víru, spochybnil pôvodcu ochorenia spalničky/osýpky, tak nespochybnil existenciu samotných vírusov tak, ako je ich funkcia všeobecne vysvetľovaná, ani neponúkol alternatívne vysvetlenie týchto ochorení. Toto zase môže len naštartovať antihoaxerov, že je tu článok, ktorý spochybňuje existenciu virusov ako takých (bez dôkazov). PS: virus sa považuje za neživý, ale mutacie za účelom získania odolnosti na vakcinu, prípadne za účelom vyššej nákazlivosti sú počin, hodný rozumnej entity (buď je ňou mikroorganizmus, alebo človek - manipulátor)

článok, ktorý spochybňuje existenciu vírusov ako takých (bez dôkazov)

Autorom článku netreba vyčítať, že pranierujú pavedu a jej konštrukcie postavené na neexistujúcom základe. Pre "rozumné entity" je práve zbavenie sa lživej axiómy dôležitým krokom k naštartovaniu skutočne komplexnej analýzy vzniku i šírenia rôznych chorôb.


[quote="pid:32410, uid:6"]článok, ktorý spochybňuje existenciu vírusov ako takých (bez dôkazov)[/quote] Autorom článku netreba vyčítať, že pranierujú pavedu a jej konštrukcie postavené na neexistujúcom základe. Pre "rozumné entity" je práve zbavenie sa lživej axiómy dôležitým krokom k naštartovaniu skutočne komplexnej analýzy vzniku i šírenia rôznych chorôb.
Upravené 8. 9. 2021 o 23:40

Pokud se soustředím na oxid grafenu a budu v něm hledat to nejdůležitější, unikne mi celek.


Díky za upřesnění, ale podle mě je informace střípek mozaiky i v případě tzv. IPČ, která má znevážit informaci jako nepodstatnou.
Všiml jsem si odmítání pohledů i zde na fóru z více úhlů a odmítání s odůvodněním: to je západní pohled bez HNR(u Junga) a teď u grafenu(můj odhad je, že si to o grafenu v magazínu na který odkazuji z AVČR nikdo ani nepřečetl), odmítnutí jako IPČ, není INFORMAČNĚ důležitý.


Co třeba takové Chemtrail, jsou nebo ne a co je jejich účelem? Nejspíš IPČ.


Například nadužívání slova fašismus ve společnosti úplně smylo podstatu životní zkušenosti kterou máme v podvědomí jako imunitní ochranu proti této nákaze a to rozdělení je cítit i zde, bez urážky, vážím si práce všech co sem přispívají.
Z článku, odkazu, který vložila Irena mě zaujala tato část a pak komentář pod článkem:
"Ale faktem je, že viry nejsou z buněk a nejsou ani buňkou, opakuji, viry nejsou živé – nedýchají, nekrmí se, nehýbají se, nerostou a nemnoží se sami. Nejsou tedy živi svou vůlí a přáním, potřebami, nemohou nikomu uškodit.


Takže jsou viry možná jen to, čemu se říká „jed“, řekněme, podobně jako kyanid draselný nebo oxid uhelnatý?


Ano, takové prohlášení dává smysl a ti, kteří dali viru jeho jméno – „virus“ (z lat. – sliz, jed) – také přemýšleli o jedu, ale faktem je, že skutečný jed, v množství dostatečném k tomu, aby způsobil onemocnění nebo smrt organismu, musí být produkován mimo tělo napadené živé bytosti – samotné tělo nebude produkovat jed pro sebe – žádný organismus, sám o sobě sobě samému neuškodí (není tu řeč o „mozku“ druhu „Homo Sapiens“) – jinak nebude žít a natož se rozmnožovat!


Ale viry, v množství jednotlivce, jako by vstupující do těla zvenčí, se náhle začnou rozmnožovat uvnitř těla, samotným naším tělem a naše tělo se tak samo zabije nebo se snaží zabít – tak tvrdí oficiální věda."


Co je tedy motorem této nákazy, co je celek?


Komentář pod článkem, který se zde bude nejspíš jevit jako IPČ?


PPK 7. 9. 2021 4:22
Logicky zanalyzováno, vychází mi jediný možný závěr: Pokud „něco“ neživého není experimentálně v laboratoři fyzicky ani chemicky zcela izolované a stykem „toho něčeho“ neživého se zdravými živými buňkami proto ani nelze prokázat, že jde o PATOGENNÍ VIRUS, potom to znamená, že se musí jednat o otravu těch existujících zdravých bio-organismů – nějakým jedem. Přitom platí, že nejkratší přirozená cesta pro vstup jedu např. do lidských plic je, zamořit ovzduší, které člověk dýchá. Což je docela jednoduchý mechanismus šíření.


A tak zbývá už jen takový malý návrh na ověření jedné konspirační teorie, (a nikoliv jen mojí), formou jednoduché otázky. Teorie, jejíž správnost lze případně snadno přezkoumat a event. vyvrátit či naopak prokázat praktickým experimentem, pokud to experiment potvrdí. Ta otázka zní: Co se např. dá snadno a výborně převádět do formy aerosolu a potom i event. rozprašovat z letadel? No přece, je to například i grafen. A Gréto jásej, máme tu hned jednu další a takovou krásnou uhlíkovou stopu z mnoha možných. No a … jaké klinické příznaky má člověk, který se toho aerosolu grafenu nadýchá? Inu, má přesně tytéž příznaky, jako při „nákaze“ koronavirem SARS-CoV-2. …


Zajímavé přitom je, že ti moudří světoví virologové ve WHO zatím ještě dodnes nepřišli na to vyzkoušet, zda by pandemie náhodou někde neskončila, kdyby politikům v kovidem zamořených státech přikázali na nějaký čas zakázat veškerý letecký provoz nad jejich územím. No ale, že na to nepřišli politikové, to se vůbec nedivím…


Ostatně, jeden takový malý sprej s grafenem např. na plechy aut prodává dokonce i „pan Amazon“


[quote="pid:32310, uid:57"]Pokud se soustředím na oxid grafenu a budu v něm hledat to nejdůležitější, unikne mi celek.[/quote] Díky za upřesnění, ale podle mě je informace střípek mozaiky i v případě tzv. IPČ, která má znevážit informaci jako nepodstatnou. Všiml jsem si odmítání pohledů i zde na fóru z více úhlů a odmítání s odůvodněním: to je západní pohled bez HNR(u Junga) a teď u grafenu(můj odhad je, že si to o grafenu v magazínu na který odkazuji z AVČR nikdo ani nepřečetl), odmítnutí jako IPČ, není INFORMAČNĚ důležitý. Co třeba takové Chemtrail, jsou nebo ne a co je jejich účelem? Nejspíš IPČ. Například nadužívání slova fašismus ve společnosti úplně smylo podstatu životní zkušenosti kterou máme v podvědomí jako imunitní ochranu proti této nákaze a to rozdělení je cítit i zde, bez urážky, vážím si práce všech co sem přispívají. Z článku, odkazu, který vložila Irena mě zaujala tato část a pak komentář pod článkem: "Ale faktem je, že viry nejsou z buněk a nejsou ani buňkou, opakuji, viry nejsou živé – nedýchají, nekrmí se, nehýbají se, nerostou a nemnoží se sami. Nejsou tedy živi svou vůlí a přáním, potřebami, nemohou nikomu uškodit. Takže jsou viry možná jen to, čemu se říká „jed“, řekněme, podobně jako kyanid draselný nebo oxid uhelnatý? Ano, takové prohlášení dává smysl a ti, kteří dali viru jeho jméno – „virus“ (z lat. – sliz, jed) – také přemýšleli o jedu, ale faktem je, že skutečný jed, v množství dostatečném k tomu, aby způsobil onemocnění nebo smrt organismu, musí být produkován mimo tělo napadené živé bytosti – samotné tělo nebude produkovat jed pro sebe – žádný organismus, sám o sobě sobě samému neuškodí (není tu řeč o „mozku“ druhu „Homo Sapiens“) – jinak nebude žít a natož se rozmnožovat! Ale viry, v množství jednotlivce, jako by vstupující do těla zvenčí, se náhle začnou rozmnožovat uvnitř těla, samotným naším tělem a naše tělo se tak samo zabije nebo se snaží zabít – tak tvrdí oficiální věda." Co je tedy motorem této nákazy, co je celek? Komentář pod článkem, který se zde bude nejspíš jevit jako IPČ? PPK 7. 9. 2021 4:22 Logicky zanalyzováno, vychází mi jediný možný závěr: Pokud „něco“ neživého není experimentálně v laboratoři fyzicky ani chemicky zcela izolované a stykem „toho něčeho“ neživého se zdravými živými buňkami proto ani nelze prokázat, že jde o PATOGENNÍ VIRUS, potom to znamená, že se musí jednat o otravu těch existujících zdravých bio-organismů – nějakým jedem. Přitom platí, že nejkratší přirozená cesta pro vstup jedu např. do lidských plic je, zamořit ovzduší, které člověk dýchá. Což je docela jednoduchý mechanismus šíření. A tak zbývá už jen takový malý návrh na ověření jedné konspirační teorie, (a nikoliv jen mojí), formou jednoduché otázky. Teorie, jejíž správnost lze případně snadno přezkoumat a event. vyvrátit či naopak prokázat praktickým experimentem, pokud to experiment potvrdí. Ta otázka zní: Co se např. dá snadno a výborně převádět do formy aerosolu a potom i event. rozprašovat z letadel? No přece, je to například i grafen. A Gréto jásej, máme tu hned jednu další a takovou krásnou uhlíkovou stopu z mnoha možných. No a … jaké klinické příznaky má člověk, který se toho aerosolu grafenu nadýchá? Inu, má přesně tytéž příznaky, jako při „nákaze“ koronavirem SARS-CoV-2. … Zajímavé přitom je, že ti moudří světoví virologové ve WHO zatím ještě dodnes nepřišli na to vyzkoušet, zda by pandemie náhodou někde neskončila, kdyby politikům v kovidem zamořených státech přikázali na nějaký čas zakázat veškerý letecký provoz nad jejich územím. No ale, že na to nepřišli politikové, to se vůbec nedivím… Ostatně, jeden takový malý sprej s grafenem např. na plechy aut prodává dokonce i „pan Amazon“

můj odhad je, že si to o grafenu v magazínu na který odkazuji z AVČR nikdo ani nepřečetl

Přečetl. Ale až teď. Tvůj původní kravičkový příspěvek nebyl moc vyzývavý :-)


Ale co jsem se dočetl, tak počítám, že to na Boletusových poznámkách nic nemění, ba spíše je to potvrzuje.


Rozeberu “roli” grafenu:
i. článek AVČR (už) z roku 2017 hovoří mimo jiné o medicínském využití grafenu a dokonce i o jeho možném využití pro výrobu elektrických nanoobvodů či elektronických nanosoučástek
ii. toto bylo v rámci imitačně-provokační činnosti využito v roli tzv. “šprochu”
iii. Taurusův úvodní příspěvek tohoto vlákna dovozuje, jak manipulativní a pochybné je “vědecké” prokázání přítomnosti grafenu ve vakcíně
iv. velmi rychle se grafenu chytá řízená alternativa (viz aeronet) a staví ho do jedné řady s dalšími podobně “prokázanými” obsahy vakcín (vlastně s ohledem na můj bod (i) se divím, že ještě nikdo nezahlásil, že z grafenu jsou ve vakcínách ty 5g-nano čipy
;-)
v. i kdyby ve vakcínách grafen byl, bylo to už položeno do situace, že grafenovou holí lze bít “odmítače” a “antivaxery”
vi. grafen není to stéblo, kterého bychom se museli chytat, stačí se držet “konvenčních” argumentů, pro mejnstrým nezpochybnitelných, tedy těch, které uvádí ADM zde

jednodušší, než se může zdát:

a o kterých hovoří vědci z masa a kostí (namátkou Peková, Žaloudík, Thon, Turánek, Bhakdi a nakonec i ten Beran...) (zajímavé: málokterý z nich je řízenou alternativou - plnou čipů, 5g, grafenu, morgelonů, parazitů atd - zmiňován :-)
vii. čili: grafen ve vakcínách “nepotřebujeme”, už nám tam “stačí” mRNA (obecně: to, co je tam oficiálně přiznané od výrobců)


Pokud se týká hypotézy

jaké klinické příznaky má člověk, který se toho aerosolu grafenu nadýchá? Inu, má přesně tytéž příznaky, jako při „nákaze“ koronavirem SARS-CoV-2

tak ta se vzala odkud? Zatím jsem to nikde nezaznamenal. (Grafen tady, grafen tam, všude, kam se podívám?:-)


[quote="pid:32417, uid:641"]můj odhad je, že si to o grafenu v magazínu na který odkazuji z AVČR nikdo ani nepřečetl[/quote] Přečetl. Ale až teď. Tvůj původní kravičkový příspěvek nebyl moc vyzývavý :-) Ale co jsem se dočetl, tak počítám, že to na Boletusových poznámkách nic nemění, ba spíše je to potvrzuje. Rozeberu “roli” grafenu: i. článek AVČR (už) z roku 2017 hovoří mimo jiné o medicínském využití grafenu a dokonce i o jeho možném využití pro výrobu elektrických nanoobvodů či elektronických nanosoučástek ii. toto bylo v rámci imitačně-provokační činnosti využito v roli tzv. “šprochu” iii. Taurusův úvodní příspěvek tohoto vlákna dovozuje, jak manipulativní a pochybné je “vědecké” prokázání přítomnosti grafenu ve vakcíně iv. velmi rychle se grafenu chytá řízená alternativa (viz aeronet) a staví ho do jedné řady s dalšími podobně “prokázanými” obsahy vakcín (vlastně s ohledem na můj bod (i) se divím, že ještě nikdo nezahlásil, že z grafenu jsou ve vakcínách ty 5g-nano čipy ;-) v. i kdyby ve vakcínách grafen byl, bylo to už položeno do situace, že grafenovou holí lze bít “odmítače” a “antivaxery” vi. grafen není to stéblo, kterého bychom se museli chytat, stačí se držet “konvenčních” argumentů, pro mejnstrým nezpochybnitelných, tedy těch, které uvádí ADM zde [quote="pid:32298, uid:291"]jednodušší, než se může zdát:[/quote] a o kterých hovoří vědci z masa a kostí (namátkou Peková, Žaloudík, Thon, Turánek, Bhakdi a nakonec i ten Beran...) (zajímavé: málokterý z nich je řízenou alternativou - plnou čipů, 5g, grafenu, morgelonů, parazitů atd - zmiňován :-) vii. čili: grafen ve vakcínách “nepotřebujeme”, už nám tam “stačí” mRNA (obecně: to, co je tam oficiálně přiznané od výrobců) Pokud se týká hypotézy [quote="pid:32417, uid:641"]jaké klinické příznaky má člověk, který se toho aerosolu grafenu nadýchá? Inu, má přesně tytéž příznaky, jako při „nákaze“ koronavirem SARS-CoV-2[/quote] tak ta se vzala odkud? Zatím jsem to nikde nezaznamenal. (Grafen tady, grafen tam, všude, kam se podívám?:-)
Upravené 9. 9. 2021 o 02:23

Ten článok je v mnohých ohľadoch naozaj zaujímavý. Škoda len, že to preklopil do roviny blízkej tomu, že vírusy vlastne neexistujú a nevieme, čo spôsobuje virové ochorenia. Pretože aj keď spochybnil súčasné postupy "izolácie" víru, spochybnil pôvodcu ochorenia spalničky/osýpky, tak nespochybnil existenciu samotných vírusov tak, ako je ich funkcia všeobecne vysvetľovaná, ani neponúkol alternatívne vysvetlenie týchto ochorení.


Ano, podle článku neexistují v podobě, v jaké je věda podává. Je to vlastně umělý konstrukt, který se snaží vysvětlit existující jev chybným výkladem. A potom musí být i vše od tohoto chybného výkladu odvozené chybné, tj. i vakcíny. A ta paralela s horečkou omladnic je dokonalá. Dnes neumí totiž nikdo nic lepšího než poukazovat na to, že to říkají všichni, že to tak v celém světě dělají všichni... A když to říkají všichni, tak to tak musí být.


Bohužel si dnešní lidé neuvědomují dopady globalizace z hlediska řízení a mechanismy k tomuto řízení používané - strukturní/bezstrukturní řízení, šest priorit řízení... I s tou horčekou omladnic to bylo ve velké míře založeno na lidském charakteru - dělám to tak odjakživa, všichni to tak dělají, tak to musí být správné a ty mi tu nedělej chytrého... Ale na druhé straně si myslím, že to byl i krok vyššího řízení k redukci "zbytečného" obyvatelstva. Tj. řízením byl podporován tento postup až do chvíle, kdy už se to stalo prostě neudržitelné. Ten konec toho chudáka lékaře o tom jasně vypovídá.


Odhalení, že jde o umělý konstrukt neodpovídající realitě je tedy prvním krokem k tomu, aby se začala hledat skutečná příčina. To však není žádoucí, protože by se přišlo i na to, že tu vlastně dávno došlo k použití biologických zbraní... Další věci´í, kterou si totiž normální lidé nedokážou představit, je to, že by někdo měl zájem na tom, je hromadně vraždit. Jak se říká, dějiny je ničemu neučí. Ještě zcela nedávno měli koncentráky za humny...
https://kob-forum.eu/2021/09/07/v-cine-ocenuji-odtajneni-dokumentu-o-zlocinech-japonske-jednotky-731-v-rusku/


To si myslí, že se podobní zvrhlíci ze světa prostě jen tak vypařili?


[quote="pid:32410, uid:6"]Ten článok je v mnohých ohľadoch naozaj zaujímavý. Škoda len, že to preklopil do roviny blízkej tomu, že vírusy vlastne neexistujú a nevieme, čo spôsobuje virové ochorenia. Pretože aj keď spochybnil súčasné postupy "izolácie" víru, spochybnil pôvodcu ochorenia spalničky/osýpky, tak nespochybnil existenciu samotných vírusov tak, ako je ich funkcia všeobecne vysvetľovaná, ani neponúkol alternatívne vysvetlenie týchto ochorení.[/quote] Ano, podle článku neexistují v podobě, v jaké je věda podává. Je to vlastně umělý konstrukt, který se snaží vysvětlit existující jev chybným výkladem. A potom musí být i vše od tohoto chybného výkladu odvozené chybné, tj. i vakcíny. A ta paralela s horečkou omladnic je dokonalá. Dnes neumí totiž nikdo nic lepšího než poukazovat na to, že to říkají všichni, že to tak v celém světě dělají všichni... A když to říkají všichni, tak to tak musí být. Bohužel si dnešní lidé neuvědomují dopady globalizace z hlediska řízení a mechanismy k tomuto řízení používané - strukturní/bezstrukturní řízení, šest priorit řízení... I s tou horčekou omladnic to bylo ve velké míře založeno na lidském charakteru - dělám to tak odjakživa, všichni to tak dělají, tak to musí být správné a ty mi tu nedělej chytrého... Ale na druhé straně si myslím, že to byl i krok vyššího řízení k redukci "zbytečného" obyvatelstva. Tj. řízením byl podporován tento postup až do chvíle, kdy už se to stalo prostě neudržitelné. Ten konec toho chudáka lékaře o tom jasně vypovídá. Odhalení, že jde o umělý konstrukt neodpovídající realitě je tedy prvním krokem k tomu, aby se začala hledat skutečná příčina. To však není žádoucí, protože by se přišlo i na to, že tu vlastně dávno došlo k použití biologických zbraní... Další věci´í, kterou si totiž normální lidé nedokážou představit, je to, že by někdo měl zájem na tom, je hromadně vraždit. Jak se říká, dějiny je ničemu neučí. Ještě zcela nedávno měli koncentráky za humny... https://kob-forum.eu/2021/09/07/v-cine-ocenuji-odtajneni-dokumentu-o-zlocinech-japonske-jednotky-731-v-rusku/ To si myslí, že se podobní zvrhlíci ze světa prostě jen tak vypařili?

Přečetl. Ale až teď. Tvůj původní kravičkový příspěvek nebyl moc vyzývavý :-)


Nic se neděje náhodou, odkaz na kravičku měl být poznávacím znakem proti komu slouží a kdo podporuje tyto výzkumy. Nedávám vinnu vědcům, ale těm za oponou. Po skončení v.v. války nikdo nechápal jak se všechny ty hrůzy mohli dít a všichni účastníci se odvolávali na to, já nic, plnil jsem rozkazy, jsem vědec, lékař a mým posláním je výzkum(v zájmu čeho vlastně?), to všechno se dělo jenom proto, že si mysleli, že jim to projde, některým to prošlo, jiným ne(revoluce vždy požírá své děti). Za oponou šlo všechno podle plánu, potřebných úkolů bylo dosaženo, přeskupení sil a rozdělení splněno.
Tím chci říct, že dnes je to řízená alternativa, která ředí(mk ultra, genocidu, požívání chemikálií proti velkým skupinám "dobytka"smile, ředí to co odmítá naše vědomí přijmout jako skutečnost a věnovat tomu pozornost.
Jestli je grafen ve vakcínách nevím, ale co vím je, že skoro všem hapruje intuice - očko/neočko.
http://intuitivni-videni.cz/epifyza-sisinka-mozkova-corpus-pineale/


Epifýza, nebo také šišinka mozková, je žlázou, která se nachází v našem mezimozku. Jedná se o malý nepárový orgán o velikosti 12×7 mm (zhruba jako fazole). Jedná se o endokrynní žlázu (žlázu s vnitřní sekfrecí) produkující hormony melatonin a endogenní halucinogen DMT (dimethyltryptamin). V některých kulturách byla šišinka označována jako „třetí oko“ a považována za hlavní sídlo ducha.


Životní zkušenost je kritérium pravdy a za sebe můžu říct, že se to děje.


[quote="pid:32420, uid:240"]Přečetl. Ale až teď. Tvůj původní kravičkový příspěvek nebyl moc vyzývavý :-)[/quote] Nic se neděje náhodou, odkaz na kravičku měl být poznávacím znakem proti komu slouží a kdo podporuje tyto výzkumy. Nedávám vinnu vědcům, ale těm za oponou. Po skončení v.v. války nikdo nechápal jak se všechny ty hrůzy mohli dít a všichni účastníci se odvolávali na to, já nic, plnil jsem rozkazy, jsem vědec, lékař a mým posláním je výzkum(v zájmu čeho vlastně?), to všechno se dělo jenom proto, že si mysleli, že jim to projde, některým to prošlo, jiným ne(revoluce vždy požírá své děti). Za oponou šlo všechno podle plánu, potřebných úkolů bylo dosaženo, přeskupení sil a rozdělení splněno. Tím chci říct, že dnes je to řízená alternativa, která ředí(mk ultra, genocidu, požívání chemikálií proti velkým skupinám "dobytka"), ředí to co odmítá naše vědomí přijmout jako skutečnost a věnovat tomu pozornost. Jestli je grafen ve vakcínách nevím, ale co vím je, že skoro všem hapruje intuice - očko/neočko. http://intuitivni-videni.cz/epifyza-sisinka-mozkova-corpus-pineale/ Epifýza, nebo také šišinka mozková, je žlázou, která se nachází v našem mezimozku. Jedná se o malý nepárový orgán o velikosti 12×7 mm (zhruba jako fazole). Jedná se o endokrynní žlázu (žlázu s vnitřní sekfrecí) produkující hormony melatonin a endogenní halucinogen DMT (dimethyltryptamin). V některých kulturách byla šišinka označována jako „třetí oko“ a považována za hlavní sídlo ducha. Životní zkušenost je kritérium pravdy a za sebe můžu říct, že se to děje.

nedávno měli koncentráky za humny...
To si myslí, že se podobní zvrhlíci ze světa prostě jen tak vypařili?


určite sa nikam nevyparili. Ak by aj koncentráky boli naozaj pre niekoho "ďaleko" v minulosti, tak toto už bolo doslova "včera": https://afinabul.wordpress.com/2021/08/24/vlozili-radioaktivni-latky-do-zil-deti-a-sledovali-jak-v-bolestech-umiraji/
sú veci, ktoré zvládam ťažko, a toto je jadna z nich.
Na margo Muchinovho článku len toľko, že práve takýmto spôsobom sa narúša zabehnutá paradigma. Nedovolím si tvrdiť, že veci sú tak, ako to Muchin interpretuje. Ale rozhodne si dovolím tvrdiť, že niečo v tejto západnej pseudovedeckej paradigme je riadne zle.


[quote="pid:32434, uid:125"]nedávno měli koncentráky za humny... To si myslí, že se podobní zvrhlíci ze světa prostě jen tak vypařili?[/quote] určite sa nikam nevyparili. Ak by aj koncentráky boli naozaj pre niekoho "ďaleko" v minulosti, tak toto už bolo doslova "včera": https://afinabul.wordpress.com/2021/08/24/vlozili-radioaktivni-latky-do-zil-deti-a-sledovali-jak-v-bolestech-umiraji/ sú veci, ktoré zvládam ťažko, a toto je jadna z nich. Na margo Muchinovho článku len toľko, že práve takýmto spôsobom sa narúša zabehnutá paradigma. Nedovolím si tvrdiť, že veci sú tak, ako to Muchin interpretuje. Ale rozhodne si dovolím tvrdiť, že niečo v tejto západnej pseudovedeckej paradigme je riadne zle.

V některých kulturách byla šišinka označována jako „třetí oko“ a považována za hlavní sídlo ducha.

Věci kolem šišinky - v pořádku.


S tím intuitivním viděním už to tak jednoznačné není,
http://intuitivni-videni.cz/kurzy/
protože s Markem Komissarovem mám osobní zkušenost, kterou jsem už popsal zde

Pravděpodobně máš na mysli Marka Komissarova, který pořádal kurzy i v Praze.


[quote="pid:32436, uid:641"]V některých kulturách byla šišinka označována jako „třetí oko“ a považována za hlavní sídlo ducha.[/quote] Věci kolem šišinky - v pořádku. S tím intuitivním viděním už to tak jednoznačné není, http://intuitivni-videni.cz/kurzy/ protože s Markem Komissarovem mám osobní zkušenost, kterou jsem už popsal zde [quote="pid:3304, uid:240"]Pravděpodobně máš na mysli Marka Komissarova, který pořádal kurzy i v Praze.[/quote]

A ještě k této části článku, cituji: Dobrá, tito „vědci“ zničili buňky původem od kočkodanů a získali roztok, ve kterém se vznášejí kousky DNA a RNA v exozomových koulích. A tak, co bude dál? A pak vědci sekvenováním určují sekvenci (pořadí) nukleotidů v těchto fragmentech DNA a RNA a zároveň vytvoří počítačový program, který jim umožní vytvořit virtuální genom celého podezřelého viru z těchto fragmentů. Vzhledem k tomu, že všichni vědci jsou „samozřejmě“ velmi chytří každý sám o sobě, pak každý má své vlastní chytré počítačové programy, a v důsledku toho je virtuální genom stejného nalezeného viru prakticky všude odlišný a základní údaje pro určení viru, pro testy PCR a i pro vakcíny jsou tak odlišné.


Není to přesně to, čím se zabývá například Peková? Já tedy nejsem žádný odborník, ale není to přesně to, z čeho při své práci vychází? Z tohoto "sekvenování" pomocí počítačových programů...


A ještě k této části článku, cituji: Dobrá, tito „vědci“ zničili buňky původem od kočkodanů a získali roztok, ve kterém se vznášejí kousky DNA a RNA v exozomových koulích. A tak, co bude dál? A pak vědci sekvenováním určují sekvenci (pořadí) nukleotidů v těchto fragmentech DNA a RNA a zároveň vytvoří počítačový program, který jim umožní vytvořit virtuální genom celého podezřelého viru z těchto fragmentů. Vzhledem k tomu, že všichni vědci jsou „samozřejmě“ velmi chytří každý sám o sobě, pak každý má své vlastní chytré počítačové programy, a v důsledku toho je virtuální genom stejného nalezeného viru prakticky všude odlišný a základní údaje pro určení viru, pro testy PCR a i pro vakcíny jsou tak odlišné. Není to přesně to, čím se zabývá například Peková? Já tedy nejsem žádný odborník, ale není to přesně to, z čeho při své práci vychází? Z tohoto "sekvenování" pomocí počítačových programů...

S tím intuitivním viděním už to tak jednoznačné není,
http://intuitivni-videni.cz/kurzy/
protože s Markem Komissarovem mám osobní zkušenost, kterou jsem už popsal zde

vlákno zde:


https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/493/rychlo%C4%8Dten%C3%AD-je%C5%A1t%C4%9B-jednou/1#post-3304


Díky Počtáři za sdílení zkušenosti.
Tak tedy podváděli nebo ne, myslím i ty děti na videu v prezentaci na přednášce? Jestli ne a oni ti ukázali vhledem částečně funkci třetího oka, tak je tady prostor pro bádání a objevování, něco jako: tvl. já mám v hlavě mobil a tady je hláška: připojit na internet, co to je?


Jestli nějaký "vykuk" chce 800,-euro za to, že tě naučí trik, ale jinak je přínos nula, tak chápu rozčarování a zařazení na seznam: karanténa.


Mě zajímá, kam se dá posunout, když budu rozvíjet tuto schopnost, jak mě ovlivňuje vnější prostředí a proč se tato schopnost v té základní poloze(Intuice) bere jako něco nedůležitého, které programy blokují připojení na net(pin k sim kartě)?


Otázek do diskuse je víc, ale myslím, že ty by nejspíš spustily ony blokační programy a následné odmítnutí.


[quote="pid:32440, uid:240"]S tím intuitivním viděním už to tak jednoznačné není, http://intuitivni-videni.cz/kurzy/ protože s Markem Komissarovem mám osobní zkušenost, kterou jsem už popsal zde[/quote] vlákno zde: https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/493/rychlo%C4%8Dten%C3%AD-je%C5%A1t%C4%9B-jednou/1#post-3304 Díky Počtáři za sdílení zkušenosti. Tak tedy podváděli nebo ne, myslím i ty děti na videu v prezentaci na přednášce? Jestli ne a oni ti ukázali vhledem částečně funkci třetího oka, tak je tady prostor pro bádání a objevování, něco jako: tvl. já mám v hlavě mobil a tady je hláška: připojit na internet, co to je? Jestli nějaký "vykuk" chce 800,-euro za to, že tě naučí trik, ale jinak je přínos nula, tak chápu rozčarování a zařazení na seznam: karanténa. Mě zajímá, kam se dá posunout, když budu rozvíjet tuto schopnost, jak mě ovlivňuje vnější prostředí a proč se tato schopnost v té základní poloze(Intuice) bere jako něco nedůležitého, které programy blokují připojení na net(pin k sim kartě)? Otázek do diskuse je víc, ale myslím, že ty by nejspíš spustily ony blokační programy a následné odmítnutí.

Není to přesně to, čím se zabývá například Peková? Já tedy nejsem žádný odborník, ale není to přesně to, z čeho při své práci vychází? Z tohoto "sekvenování" pomocí počítačových programů...

Myslím, že je to jej náplň práce, či už sa venuje ľudským alebo zvieracím vzorkám. Záleží na tom, aké postupy používa.


Ešte k tomu článku. Muchinovi sa v podstate podarilo poukázať na to, že v 19. storočí boli lekári ochotní vedome vraždiť s tým, že klamali svojmu svedomiu a potláčali ho rôznymi výhovorkami (kognitívna disonancia). Čiže ak by dnes niekto hovoril, že nie je možné, aby dnes masa lekárov na svete bola ochotná konať proti svojmu svedomiu a škodiť ľuďom, tak reálny príklad sa dá nájsť v 19. storočí.


Tiež poukázal na to, že v prípade spalničiek/osýpok a Covidu - lekári nemajú presný genóm pôvodcu, len jeho akýsi virtuálny model. A že pri získavaní vzorky genomu pôvodcu virovej choroby postupujú vedci absolútne amatérsky a nevedecky (ak je naozaj všetko uvedené pravda). To by mohlo donútiť čitateľa sa hlbšie zamyslieť.


Len tam nemali byť hlášky a náznaky toho, že virus ako taký neexistuje, a že príčinou tých chorôb je niečo iné. To nijako nedokázal. To je lyžica dechtu v sude medu, ktorý to celé znehodnocuje.


PS: riešilo sa tam aj to, že veda nevie, odkiaľ sa virus ako taký vzal, aký má pôvod, a že sú na to tri hypotézy. V počítačovom svete vírus pracuje perfektne. Aký je pôvod počítačového víru? V PC vírusy neexistovali, kým ich nestvoril prvý programátor. A nové pc vírusy sú tiež len dielom ľudí.
Čo sa týka ľudských vírusov. Je možné, že vírusy u ľudí a zvierat existovali skôr, než sa súčasní ľudia naučili ich umelo tvoriť. To ale neznamená, že musia byť prírodného pôvodu. Kto hovorí, že sme prvá ľudská civilizácia, ktorá sa vyvinula od nuly až do svojej samolikvidácie vlastným intelektom? A artefakty nemusia byť len v zemi vo forme hrnčekov a šperkov, ale môžu existovať aj biologické artefakty: niektoré virusy môžu mať pôvod v činnosti vedcov predchádzajúcich civilizácií.


[quote="pid:32441, uid:125"]Není to přesně to, čím se zabývá například Peková? Já tedy nejsem žádný odborník, ale není to přesně to, z čeho při své práci vychází? Z tohoto "sekvenování" pomocí počítačových programů...[/quote] Myslím, že je to jej náplň práce, či už sa venuje ľudským alebo zvieracím vzorkám. Záleží na tom, aké postupy používa. Ešte k tomu článku. Muchinovi sa v podstate podarilo poukázať na to, že v 19. storočí boli lekári ochotní vedome vraždiť s tým, že klamali svojmu svedomiu a potláčali ho rôznymi výhovorkami (kognitívna disonancia). Čiže ak by dnes niekto hovoril, že nie je možné, aby dnes masa lekárov na svete bola ochotná konať proti svojmu svedomiu a škodiť ľuďom, tak reálny príklad sa dá nájsť v 19. storočí. Tiež poukázal na to, že v prípade spalničiek/osýpok a Covidu - lekári nemajú presný genóm pôvodcu, len jeho akýsi virtuálny model. A že pri získavaní vzorky genomu pôvodcu virovej choroby postupujú vedci absolútne amatérsky a nevedecky (ak je naozaj všetko uvedené pravda). To by mohlo donútiť čitateľa sa hlbšie zamyslieť. Len tam nemali byť hlášky a náznaky toho, že virus ako taký neexistuje, a že príčinou tých chorôb je niečo iné. To nijako nedokázal. To je lyžica dechtu v sude medu, ktorý to celé znehodnocuje. PS: riešilo sa tam aj to, že veda nevie, odkiaľ sa virus ako taký vzal, aký má pôvod, a že sú na to tri hypotézy. V počítačovom svete vírus pracuje perfektne. Aký je pôvod počítačového víru? V PC vírusy neexistovali, kým ich nestvoril prvý programátor. A nové pc vírusy sú tiež len dielom ľudí. Čo sa týka ľudských vírusov. Je možné, že vírusy u ľudí a zvierat existovali skôr, než sa súčasní ľudia naučili ich umelo tvoriť. To ale neznamená, že musia byť prírodného pôvodu. Kto hovorí, že sme prvá ľudská civilizácia, ktorá sa vyvinula od nuly až do svojej samolikvidácie vlastným intelektom? A artefakty nemusia byť len v zemi vo forme hrnčekov a šperkov, ale môžu existovať aj biologické artefakty: niektoré virusy môžu mať pôvod v činnosti vedcov predchádzajúcich civilizácií.

môžu mať pôvod v činnosti vedcov predchádzajúcich civilizácií.
...Prvotné pozitívne vyspelé civilizácie škodiace,útočné vírusy a pod.nepoznali.Neexistovali.Objavili sa až neskôr pri experimentovaní v procese tzv.Pádu ako negatívny myšlienkový konštrukt a súvzťažnosť.A objavujú sa aj naďalej,sú nájditeľné,zmyslami a prístrojmi pozorovateľné,izolovateľné.


[quote="pid:32466, uid:6"]môžu mať pôvod v činnosti vedcov predchádzajúcich civilizácií.[/quote]...Prvotné pozitívne vyspelé civilizácie škodiace,útočné vírusy a pod.nepoznali.Neexistovali.Objavili sa až neskôr pri experimentovaní v procese tzv.Pádu ako negatívny myšlienkový konštrukt a súvzťažnosť.A objavujú sa aj naďalej,sú nájditeľné,zmyslami a prístrojmi pozorovateľné,izolovateľné.

Ak by boli v testoch,vakcinach parazity - ako je mozne, ze si to spojili s vyuzitim Ivermektinu proti filariozam (aj ked ten funguje iba na larvalne stadium a na dospele treba Hetrazan (priklad: tu ) a ob mesiac repete) ?


Nechapem preco Zlim zivy lzivu famu o neexistujucej "SARS-Cov2" (a virusoch vseobecne) ? Ak nie su, tak podme riesit, preco ju stale media zivia.
Tiez je mi luto, ze som tu uviedol dostatok argumentov proti vsetkym vakcinam a namiesto nastudovania premyslate ci ucinkuju tak ako uvadzaju MUDrci. Ak su vsetky toxicke, preco ich davno v Hagu nikto neriesil ?


Podla mna tato grafen fama, mozno parazito-grafito fama, moze pomoct zopar ludom zorientovat sa a nepodstupit opichanie sa. Je jedno ci je konkretne tato fama pravdiva, podstatne je, ze kazda vakcina je toxicka (ak sa nejedna o placebo - vitamin ci mineral - ale aj davkovanie syntetickeho mineralu/vitaminu je rovnaka blbost) a v tomto pripade viacej zalezi na zachranenyh ludoch.


Co sa tyka investigativneho dokazovania, tak urcite je podstatne uvadzat pravdu, ale v ktorej nam znamej sfere to takto funguje ? Co vsetko vieme, co vsetko je ohnute a hermetizovane ?


Ak by boli v testoch,vakcinach parazity - ako je mozne, ze si to spojili s vyuzitim Ivermektinu proti filariozam (aj ked ten funguje iba na larvalne stadium a na dospele treba Hetrazan (priklad: [tu](https://rizenadetoxikace.cz/ing-hana-blahova/proc-se-paraziti-nenajdou/) ) a ob mesiac repete) ? Nechapem preco Zlim zivy lzivu famu o neexistujucej "SARS-Cov2" (a virusoch vseobecne) ? Ak nie su, tak podme riesit, preco ju stale media zivia. Tiez je mi luto, ze som tu uviedol dostatok argumentov proti vsetkym vakcinam a namiesto nastudovania premyslate ci ucinkuju tak ako uvadzaju MUDrci. Ak su vsetky toxicke, preco ich davno v Hagu nikto neriesil ? **Podla mna** tato grafen fama, mozno parazito-grafito fama, moze pomoct zopar ludom zorientovat sa a nepodstupit opichanie sa. **Je jedno ci je konkretne tato fama pravdiva,** podstatne je, ze kazda vakcina je toxicka (ak sa nejedna o placebo - vitamin ci mineral - ale aj davkovanie syntetickeho mineralu/vitaminu je rovnaka blbost) a v tomto pripade **viacej zalezi na zachranenyh ludoch**. Co sa tyka investigativneho dokazovania, tak urcite je podstatne uvadzat pravdu, ale v ktorej nam znamej sfere to takto funguje ? Co vsetko vieme, co vsetko je ohnute a hermetizovane ?
Upravené 10. 9. 2021 o 17:41

Pán ďalej uviedol, že zem v minulosti ozaj mohla byť ideálne miesto pre život, kde sa živočíchy nemuseli požierať navzájom.

A ako taký svet fungoval?


[quote="pid:32628, uid:279"]Pán ďalej uviedol, že zem v minulosti ozaj mohla byť ideálne miesto pre život, kde sa živočíchy nemuseli požierať navzájom.[/quote] A ako taký svet fungoval?

A ako taký svet fungoval?
..Planéta zem bola umiestnená v pozitívnom stave bytia,v pluse.Všetko bolo štrukturálne odlišné,aj ľudia, živočíchy,systémy.V určitom bode času a priestoru vo vedomej mysli vznikla otázka o opačnom smerovaní a vzďaľovaní sa od HNR a následné experimenty.Planéta sa vymiestnila do pozície 0(poznanie aj dobra aj zla).Zmena systémov aj štruktúr.


[quote="pid:32650, uid:6"]A ako taký svet fungoval?[/quote]..Planéta zem bola umiestnená v pozitívnom stave bytia,v pluse.Všetko bolo štrukturálne odlišné,aj ľudia, živočíchy,systémy.V určitom bode času a priestoru vo vedomej mysli vznikla otázka o opačnom smerovaní a vzďaľovaní sa od HNR a následné experimenty.Planéta sa vymiestnila do pozície 0(poznanie aj dobra aj zla).Zmena systémov aj štruktúr.
4.99k
35
15
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept