Zahraničná politika
Covid - Omicron

Dávnejšie tu niekto tiež spomínal, že v niektorom meste u nás, jazdili prázdne sanitky zo zapnutými sirénami, aby sa umocňoval strach v ľudoch


Spomínal som v tomto komentári. To mesto boli Košice. Informáciu priniesol Vladimír Laubert v niektorom zo svojich videí na Tartárii.


[quote="pid:45511, uid:284"]Dávnejšie tu niekto tiež spomínal, že v niektorom meste u nás, jazdili prázdne sanitky zo zapnutými sirénami, aby sa umocňoval strach v ľudoch[/quote] Spomínal som v [tomto komentári](https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3686/vedlajsie-ucinky-vakcin-cast-3/1#post-36945). To mesto boli Košice. Informáciu priniesol Vladimír Laubert v niektorom zo svojich videí na [Tartárii](https://www.tartaria.sk/).
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.
Upravené 30. 11. 2021 o 13:47

Niektorí tu obhajujete neexistenciu vírusu.


 1. Vírus existuje. Je nový, preto liečba trvá dlhšie, preto napáda aj ľudí so silnou imunitou, a aj preto majú niektorí ľudia ťažký priebeh. Stačí sa pozerať okolo seba.
 2. Jardobove tvrdenia dávajú muníciu nepriateľom, ktorí nás potom označujú za dezolátov a vykresľujú ako primitívov odmietajúcich génovú manipuláciu.
 3. Teoreticky je možné všetko, čo Jardob napísal. Človekovia majú schopnosť doslova tvoriť fyzickú realitu, čo napríklad globálny prediktor/parazit/primitív nedokáže, preto nami musí manipulovať, aby sme ju vytvorili za neho. Lenže v tomto prípade sa mi Jardobove úvahy zdajú krajne nepravdepodobné. Prirovnanie k obhajobe plochej Zeme je výstižné.

Niektorí tu obhajujete neexistenciu vírusu. 1. Vírus existuje. Je nový, preto liečba trvá dlhšie, preto napáda aj ľudí so silnou imunitou, a aj preto majú niektorí ľudia ťažký priebeh. Stačí sa pozerať okolo seba. 2. Jardobove tvrdenia dávajú muníciu nepriateľom, ktorí nás potom označujú za dezolátov a vykresľujú ako primitívov odmietajúcich génovú manipuláciu. 3. Teoreticky je možné všetko, čo Jardob napísal. Človekovia majú schopnosť doslova tvoriť fyzickú realitu, čo napríklad globálny prediktor/parazit/primitív nedokáže, preto nami musí manipulovať, aby sme ju vytvorili za neho. Lenže v tomto prípade sa mi Jardobove úvahy zdajú krajne nepravdepodobné. Prirovnanie k obhajobe plochej Zeme je výstižné.
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.
Upravené 30. 11. 2021 o 14:08

Pre mňa v istých aspektoch nový, veľmi triezvy pohľad na pôvod a širenie corona vírov:


wolff-geisler.de/corona-pandemie/


Zhrnutie pre nemecky nerozumejucich:
Autor, lekár, vychádza už z takmer zabudnutej skutočnosti, že corona víry sú v obehu už od nepamäti. A že sami o sebe nemajú potenciál stať sa "zabijakmi", tak ako nám je to prezentované.


Prvý mediálne známy variant, mimochodom s omnoho vyššou úmrtnosťou, SARS z roku 2003 (on mu dal meno Sars-Cov-1), zmizol sám od seba, v tom istom roku, bez lockdownov a očkovaní. Takisto zmizol Coronavirus Mers-CoV v roku 2012.
Počiatočný variant Sars-CoV-2 vo Veľkej Británii a mnohých iných krajinách očividne takisto vymrel - bez veľkých lockdownov a bez očkovania.


Infekcie Sars-CoV-2 boli hlásené už od marca 2019 (podložené oficiálnymi zdrojmi)- čo poukazuje na podstatne menšiu šíriteľnosť a smrteľnosť víru v porovnaní s tými od konca januára 2020 "vypočítanými".


Ďalej uvádza, že viac menej neškodnými corona vírmi CoV 229E, CoV OC43, CoV NL63, CoV HKUV, ktoré spôsobujú 30% "prechladnutí" a "chrípok" v našich zemepisných šírkach, sa človek priemerne nakazí asi raz za 30 mesiacov.
Prekonané infekcie spôsobené týmito vírmi imunizujú do vysokej miery i proti Sars-CoV-2. 62% detí je vybavených imunitnými reakciami voči corana vírom, čo sa vzťahuje i na Sars-CoV-2.


Izolácia detí, zamedzenie medziľudských kontaktov lockdownami, hygienické opatrenia, nosenie rúšok atď. zamedzujú širenie týchto imunitných informácii neškodnými corona vírmi a už počas jedného roka sa tieto opatrenia prejavujú ako posilňovače infekcií ako Sars-CoV-2.


Ako účinný liek/prevenciu uvádza inhaláciu eukalyptových aerosolov, obsahujúcich Para-Menthan 3.8-dio (PMD).


Článok obsahuje množstvo odkazov, poväčšine v angličtine publikované vedecké články.


Pre mňa v istých aspektoch nový, veľmi triezvy pohľad na pôvod a širenie corona vírov: wolff-geisler.de/corona-pandemie/ Zhrnutie pre nemecky nerozumejucich: Autor, lekár, vychádza už z takmer zabudnutej skutočnosti, že corona víry sú v obehu už od nepamäti. A že sami o sebe nemajú potenciál stať sa "zabijakmi", tak ako nám je to prezentované. Prvý mediálne známy variant, mimochodom s omnoho vyššou úmrtnosťou, SARS z roku 2003 (on mu dal meno Sars-Cov-1), zmizol sám od seba, v tom istom roku, bez lockdownov a očkovaní. Takisto zmizol Coronavirus Mers-CoV v roku 2012. Počiatočný variant Sars-CoV-2 vo Veľkej Británii a mnohých iných krajinách očividne takisto vymrel - bez veľkých lockdownov a bez očkovania. Infekcie Sars-CoV-2 boli hlásené už od marca 2019 (podložené oficiálnymi zdrojmi)- čo poukazuje na podstatne menšiu šíriteľnosť a smrteľnosť víru v porovnaní s tými od konca januára 2020 "vypočítanými". Ďalej uvádza, že viac menej neškodnými corona vírmi CoV 229E, CoV OC43, CoV NL63, CoV HKUV, ktoré spôsobujú 30% "prechladnutí" a "chrípok" v našich zemepisných šírkach, sa človek priemerne nakazí asi raz za 30 mesiacov. Prekonané infekcie spôsobené týmito vírmi imunizujú do vysokej miery i proti Sars-CoV-2. 62% detí je vybavených imunitnými reakciami voči corana vírom, čo sa vzťahuje i na Sars-CoV-2. Izolácia detí, zamedzenie medziľudských kontaktov lockdownami, hygienické opatrenia, nosenie rúšok atď. zamedzujú širenie týchto imunitných informácii neškodnými corona vírmi a už počas jedného roka sa tieto opatrenia prejavujú ako posilňovače infekcií ako Sars-CoV-2. Ako účinný liek/prevenciu uvádza inhaláciu eukalyptových aerosolov, obsahujúcich Para-Menthan 3.8-dio (PMD). Článok obsahuje množstvo odkazov, poväčšine v angličtine publikované vedecké články.
Upravené 30. 11. 2021 o 14:38

Rovněž pracuji s oběma variantami.

Premýšľal som hlbšie nad argumentami, ktoré podporujú verziu že neexistuje, a tie stoja hlavne na tom, že sa:


 1. spochybňuje postup izolácie viru a jeho sekvenovania (že sa to nerobí štandardne podľa Kochových postulátov).
 2. nikto sa neprihlásil na tie ankety sľubujúce vysoké sumy peňazí za preukázanie izolácie viru.
 3. príznaky C-19 a chrípiek alebo zápalov pľúc sú štatisticky veľmi podobné. Vrátane úmrtnosti, ktorú zvyšuje informačný terorizmus médií a zlé riadenie pandemických opatrení, plus izolácia a rúška, ktoré znižujú občanom imunitu.

Čo sa týka prvého bodu, tento argument však nevyvracia možnosť, že aj neštandardným postupom mohli získať presnú sekvenciu genómu SC2 (Sars-CoV-2). Čo si letmo pamätám, tak šlo o to, že vzorku kontaminovali antibiotikami a nejakými ďalšími látkami (čím odstraňovali iné mikroorganizmy) potom tú vzorku vložili do kultúry buniek (zrejme kvôli namnoženiu viru), potom to odstreďovali a výslednú vzorku (útržky genetickej informácie celého toho mixu) nechali skladať v počítačovom modelovaní. Keď nad tým tak premýšľam, toto ešte nevylučuje možnosť správneho poskladania genomu.
Môžeme si ten mix predstaviť ako skartované letáky. Máme 100 letákov s rovnakým textom (analogia SC2) a tie skartujeme na slížiky. Medzi tieto slížiky papierov primiešame aj 20 skartovaných rovnakých listov z iného dokumentu (analógia dna buniek vo vzorke). Počítač má za úlohu slížiky oskenovať a zložiť ich do pôvodného stavu. Keďže text iného dokumentu má počítač v pamäti a vie podľa neho rozoznať, ktoré slížiky patria k dokumentu a nie k letáku, tak ich ľahko eliminuje. No a zvyšné franforce porovnávaním poskladá do súvislého textu. To z hľadiska algoritmiky nie je až také ťažké.
Takže je možné, že v labáku majú iné technológie na izoláciu a sekvenovanie viru.


K druhému bodu. Predpokladám, že každý labák má svoje smernice a špeciálne body pracovnej zmluvy o nevynášaní informácií. Navyše labáky čo pracujú s virusmi (mimo vojenský sektor) sú filiálkami farmaceutickej mafie a tá má svoje direktívy. Takže aj to môže byť dôvod, prečo nikto neriskuje kvôli pochybnej sláve problémy s nadriadenými. Je to lukratívny flek, a zamestnanci si ho držia.


Takže virus SC2 môže aj nemusí existovať, aby celé toto divadlo fungovalo. Ale asi je to aj jedno. Pravdepodobne oni aj tak vypúšťajú stále nejaké nové druhy chrípky a iných virov, aby nezdegenerovali a nezoslabli ani po 100 rokoch. Najväčší problém je zdá sa vakcína.


Momentálne smrtnosť na vakcínu (krátko po jej aplikácii) je minimálne zhruba 1:37000 (z dostupných údajov o celkovom počte naočkovaných Pfizerom a počtom uznaných úmrtí na vakcínu) No z dlhodobého hľadiska (očkovaním spôsobené vedľajšie ochorenia v najbližších rokoch) to bude ďaleko viac. Bude treba sledovať stavy populácie v jednotlivých krajinách.


[quote="pid:45771, uid:240"]Rovněž pracuji s oběma variantami.[/quote] Premýšľal som hlbšie nad argumentami, ktoré podporujú verziu že neexistuje, a tie stoja hlavne na tom, že sa: 1. spochybňuje postup izolácie viru a jeho sekvenovania (že sa to nerobí štandardne podľa Kochových postulátov). 2. nikto sa neprihlásil na tie ankety sľubujúce vysoké sumy peňazí za preukázanie izolácie viru. 3. príznaky C-19 a chrípiek alebo zápalov pľúc sú štatisticky veľmi podobné. Vrátane úmrtnosti, ktorú zvyšuje informačný terorizmus médií a zlé riadenie pandemických opatrení, plus izolácia a rúška, ktoré znižujú občanom imunitu. Čo sa týka prvého bodu, tento argument však nevyvracia možnosť, že aj neštandardným postupom mohli získať presnú sekvenciu genómu SC2 (Sars-CoV-2). Čo si letmo pamätám, tak šlo o to, že vzorku kontaminovali antibiotikami a nejakými ďalšími látkami (čím odstraňovali iné mikroorganizmy) potom tú vzorku vložili do kultúry buniek (zrejme kvôli namnoženiu viru), potom to odstreďovali a výslednú vzorku (útržky genetickej informácie celého toho mixu) nechali skladať v počítačovom modelovaní. Keď nad tým tak premýšľam, toto ešte nevylučuje možnosť správneho poskladania genomu. Môžeme si ten mix predstaviť ako skartované letáky. Máme 100 letákov s rovnakým textom (analogia SC2) a tie skartujeme na slížiky. Medzi tieto slížiky papierov primiešame aj 20 skartovaných rovnakých listov z iného dokumentu (analógia dna buniek vo vzorke). Počítač má za úlohu slížiky oskenovať a zložiť ich do pôvodného stavu. Keďže text iného dokumentu má počítač v pamäti a vie podľa neho rozoznať, ktoré slížiky patria k dokumentu a nie k letáku, tak ich ľahko eliminuje. No a zvyšné franforce porovnávaním poskladá do súvislého textu. To z hľadiska algoritmiky nie je až také ťažké. Takže je možné, že v labáku majú iné technológie na izoláciu a sekvenovanie viru. K druhému bodu. Predpokladám, že každý labák má svoje smernice a špeciálne body pracovnej zmluvy o nevynášaní informácií. Navyše labáky čo pracujú s virusmi (mimo vojenský sektor) sú filiálkami farmaceutickej mafie a tá má svoje direktívy. Takže aj to môže byť dôvod, prečo nikto neriskuje kvôli pochybnej sláve problémy s nadriadenými. Je to lukratívny flek, a zamestnanci si ho držia. Takže virus SC2 môže aj nemusí existovať, aby celé toto divadlo fungovalo. Ale asi je to aj jedno. Pravdepodobne oni aj tak vypúšťajú stále nejaké nové druhy chrípky a iných virov, aby nezdegenerovali a nezoslabli ani po 100 rokoch. Najväčší problém je zdá sa vakcína. Momentálne smrtnosť na vakcínu (krátko po jej aplikácii) je minimálne zhruba 1:37000 _(z dostupných údajov o celkovom počte naočkovaných Pfizerom a počtom uznaných úmrtí na vakcínu)_ No z dlhodobého hľadiska (očkovaním spôsobené vedľajšie ochorenia v najbližších rokoch) to bude ďaleko viac. Bude treba sledovať stavy populácie v jednotlivých krajinách.

Premýšľal som hlbšie nad argumentami, ktoré podporujú verziu že neexistuje, a tie stoja hlavne na tom, že sa:


Skús to neanalyzovať čisto ľavou hemisférou mozgu a dívaj sa viac okolo seba, rozprávaj sa s ľuďmi.


[quote="pid:45834, uid:6"]Premýšľal som hlbšie nad argumentami, ktoré podporujú verziu že neexistuje, a tie stoja hlavne na tom, že sa:[/quote] Skús to neanalyzovať čisto ľavou hemisférou mozgu a dívaj sa viac okolo seba, rozprávaj sa s ľuďmi.
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.

Jardobe , Irena přidala do vedlejšího vlákna toto video , které leccos napoví .
https://rumble.com/votjqn-konference-patologu-a-lekaru-reutlingen-1.html
Tam už jsou informace , od kterých se dá odrazit .


Jardobe , Irena přidala do vedlejšího vlákna toto video , které leccos napoví . https://rumble.com/votjqn-konference-patologu-a-lekaru-reutlingen-1.html Tam už jsou informace , od kterých se dá odrazit .

príznaky C-19 a chrípiek alebo zápalov pľúc sú štatisticky veľmi podobné. Vrátane úmrtnosti, ktorú zvyšuje informačný terorizmus médií a zlé riadenie pandemických opatrení, plus izolácia a rúška, ktoré znižujú občanom imunitu


Toto vidím skôr ako argument pre existenciu C-19. Je to len ďaľši z rady coronových vírov, ktoré tu boli už vždy. Tentokrát ale umelo modifikovaný a umelo udržiavaný v populácii, posilňovaný - ako píšeš - psychoterorom médií. Takže bol by to v štatistike len ďaľší corona vírus v rade CoV 229E, CoV OC43, CoV NL63, CoV HKUV, možno s nejakou odchýlkou pri úmrtnosti, možno nie.


Až to, že sa stal mediálnou hviezdou č. 1 z neho urobilo ten Covid-19, o ktorom všetci hovoria. Takže otázka či existuje alebo je skôr filozofického charakteru. Áno, síce existuje, ale nie je to ten, o ktorom všetci píšu smile Ten je ilúziou vyrobenou na objednávku - a preto je ľubovoľne formovateľný, premenlivý, s najrozličnejšími vlastnosťami - tak ako to práve treba.


[quote="pid:45834, uid:6"]príznaky C-19 a chrípiek alebo zápalov pľúc sú štatisticky veľmi podobné. Vrátane úmrtnosti, ktorú zvyšuje informačný terorizmus médií a zlé riadenie pandemických opatrení, plus izolácia a rúška, ktoré znižujú občanom imunitu[/quote] Toto vidím skôr ako argument pre existenciu C-19. Je to len ďaľši z rady coronových vírov, ktoré tu boli už vždy. Tentokrát ale umelo modifikovaný a umelo udržiavaný v populácii, posilňovaný - ako píšeš - psychoterorom médií. Takže bol by to v štatistike len ďaľší corona vírus v rade CoV 229E, CoV OC43, CoV NL63, CoV HKUV, možno s nejakou odchýlkou pri úmrtnosti, možno nie. Až to, že sa stal mediálnou hviezdou č. 1 z neho urobilo ten Covid-19, o ktorom všetci hovoria. Takže otázka či existuje alebo je skôr filozofického charakteru. Áno, síce existuje, ale nie je to ten, o ktorom všetci píšu :) Ten je ilúziou vyrobenou na objednávku - a preto je ľubovoľne formovateľný, premenlivý, s najrozličnejšími vlastnosťami - tak ako to práve treba.

Jardob zde rozvijí tezi o tom, že covid možná ani není a že se jedná o davovou psychózu. Dobrá, tak ať Jardob objasní, jak davová psychóza dokáže způsobit ztrátu nehtů na končetinách u novorozeněte, přičemž se nehty možná už neobnoví.


Jardob zde rozvijí tezi o tom, že covid možná ani není a že se jedná o davovou psychózu. Dobrá, tak ať Jardob objasní, jak davová psychóza dokáže způsobit ztrátu nehtů na končetinách u novorozeněte, přičemž se nehty možná už neobnoví.

Jarek

Ten je ilúziou vyrobenou na objednávku ....

Nuž, Oracle 911 vám to definoval brilantno-jasne pojmom NARATÍV.


No, a nakoniec poďakovanie spolu-tvorcov NARATÍVU:
Ďakujeme Vám za to, že myslíte to čo chceme, aby ste si mysleli.


[quote="pid:45866, uid:663"]Ten je ilúziou vyrobenou na objednávku ....[/quote] Nuž, Oracle 911 vám to definoval brilantno-jasne pojmom NARATÍV. No, a nakoniec poďakovanie spolu-tvorcov NARATÍVU: Ďakujeme Vám za to, že myslíte to čo chceme, aby ste si mysleli.

Už řada lidí , kteří dříve nechápali proč už více než desetiletí vůbec nesleduji televizi , mi říkají , že už se na ty lži nemohou dívat .


po skoro 2 letech ti, co jeste porad veri mainstreamu, to uz jsou asi ztracene pripady. mela jsem diskusi minuly tyden s byvalymi kolegy. samozrejme, ze nelze se vyhnout tomu, co hybe svetem. kolegyne mi rikala, ze prece vakcina je bezpecna, ze to, co rikaji nejaci doktori, ze jsou vedlejsi ucinky, tomu ona neveri. kolega vypravel, ze se nechala napieksovat cela rodina, protoze jeho znamy lekar to udelal taky a prece by lekar svoje deti nevystavil riziku. kdyz jsem se tech lidi ptala, jestli si vzpominaji na to, co jsem jim rikala pred vic jak rokem, jestli se to ted nedeje. pry si uz nevzpominaji. kolegyne nakonec rekla, ze jednoduse vi, ze jeji mala dcera uz nebude mit detstvi jako ona, kdyz vyrustala, takze se s nim musi smirit. ani jeden z tech lidi si nechce pripustit, ze se tu deje neco obludneho, ze jsme klamani. krome zdroju jako jsou bulvani zumpy novinky, idnes, ceska televize atd. jednoduse nechteji nic prijmout.


[quote="pid:45396, uid:185"]Už řada lidí , kteří dříve nechápali proč už více než desetiletí vůbec nesleduji televizi , mi říkají , že už se na ty lži nemohou dívat .[/quote] po skoro 2 letech ti, co jeste porad veri mainstreamu, to uz jsou asi ztracene pripady. mela jsem diskusi minuly tyden s byvalymi kolegy. samozrejme, ze nelze se vyhnout tomu, co hybe svetem. kolegyne mi rikala, ze prece vakcina je bezpecna, ze to, co rikaji nejaci doktori, ze jsou vedlejsi ucinky, tomu ona neveri. kolega vypravel, ze se nechala napieksovat cela rodina, protoze jeho znamy lekar to udelal taky a prece by lekar svoje deti nevystavil riziku. kdyz jsem se tech lidi ptala, jestli si vzpominaji na to, co jsem jim rikala pred vic jak rokem, jestli se to ted nedeje. pry si uz nevzpominaji. kolegyne nakonec rekla, ze jednoduse vi, ze jeji mala dcera uz nebude mit detstvi jako ona, kdyz vyrustala, takze se s nim musi smirit. ani jeden z tech lidi si nechce pripustit, ze se tu deje neco obludneho, ze jsme klamani. krome zdroju jako jsou bulvani zumpy novinky, idnes, ceska televize atd. jednoduse nechteji nic prijmout.

jednoduse nechteji nic prijmout


ti, ktori sa mali prebudit sa prebudili a ti, ktori sa neprebudili, tak este nevedia, ze sa maju prebudit, preto ich tie informacie obchadzaju alebo sa od nich odrazaju


[quote="pid:45879, uid:347"]jednoduse nechteji nic prijmout[/quote] ti, ktori sa mali prebudit sa prebudili a ti, ktori sa neprebudili, tak este nevedia, ze sa maju prebudit, preto ich tie informacie obchadzaju alebo sa od nich odrazaju
Upravené 30. 11. 2021 o 18:29

@constanze, ty si studnica skúseností a zážitkov zo života. Ďakujem, rád čítam tvoje komentáre.

@constanze, ty si studnica skúseností a zážitkov zo života. Ďakujem, rád čítam tvoje komentáre.
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.

a ti, ktori sa neprebudili, tak este nevadia, ze sa maju prebudit

Tak určitě. Očkovaná masa se teprve bude probouzet. Je to stejná situace jak s fašismem. Kdyby si zde dal někdo trochu práce a přečetl si něco dobové literatury, tak by uznal, že na počátku byli pouze jednotlivci, kteří rozpoznali nebezpečí fašismu, protože to byla zcela nová záležitost. Musela proběhnout identifikace, podrobný rozbor a popis a správné pojmenování a vystihnutí podstaty jevu apod. a poté metody boje. I samotná Komunistická internacionála zpočátku nevěděla, jak má reagovat a dokonce tam byly jisté koketérie. A v současnosti je to ta samá situace. To co se děje je něco zcela nového, co tu nikdy nebylo. Takže musí proběhnout ty samé fáze jako u fašizmu. Už jsem to psal minule. Ten skutečný boj se teprve rozvine. Rozhodně není nic u konce a rozhodně se nejde do finále.


[quote="pid:45883, uid:1"]a ti, ktori sa neprebudili, tak este nevadia, ze sa maju prebudit[/quote] Tak určitě. Očkovaná masa se teprve bude probouzet. Je to stejná situace jak s fašismem. Kdyby si zde dal někdo trochu práce a přečetl si něco dobové literatury, tak by uznal, že na počátku byli pouze jednotlivci, kteří rozpoznali nebezpečí fašismu, protože to byla zcela nová záležitost. Musela proběhnout identifikace, podrobný rozbor a popis a správné pojmenování a vystihnutí podstaty jevu apod. a poté metody boje. I samotná Komunistická internacionála zpočátku nevěděla, jak má reagovat a dokonce tam byly jisté koketérie. A v současnosti je to ta samá situace. To co se děje je něco zcela nového, co tu nikdy nebylo. Takže musí proběhnout ty samé fáze jako u fašizmu. Už jsem to psal minule. Ten skutečný boj se teprve rozvine. Rozhodně není nic u konce a rozhodně se nejde do finále.

Jarek

François Bonivard, Kronika Ženevy, druhý díl, strany 395 až 402.
Když v roce 1530 zasáhl Ženevu dýmějový mor, bylo již vše připraveno.
Pro nemocné morem dokonce otevřeli celou nemocnici. S lékaři, zdravotníky a sestrami. Obchodníci přispívali, magistrát každý měsíc rozdával dotace. Pacienti neustále dávali peníze, a pokud někdo z nich zemřel sám, veškerý majetek připadl nemocnici.
Pak ale přišla katastrofa. Nákaza odezněla. A dotace s udržovacími poplatky závisely na počtu pacientů. Pro personál ženevského špitálu v roce 1530 neexistovala otázka, co je správné a co ne. Pokud mor dává těsto, pak je mor dobrý. A pak to lékaři začali dělat velmi dobře.
Zpočátku jen trávili pacienty, aby zvýšili statistiku úmrtnosti, ale rychle si uvědomili, že statistika by se neměla týkat jen úmrtnosti, ale i úmrtnosti na mor. Začali tedy z těl mrtvých vyřezávat vředy, sušit je, rozemlít v hmoždíři a dávat ostatním pacientům jako lék. Pak začaly sypat prášek na věci, kapesníky a podvazky. Nákaza však stále nějak ustupovala. Sušené bubliny zřejmě nefungovaly dobře.
Lékaři vyšli před nemocnici a začali v noci zpracovávat dýmějový prášek na kliky dveří a vybírali si ty domy, kde pak mohli vydělat. Jak napsal jeden z očitých svědků těchto událostí, "nějakou dobu to zůstávalo skryto, ale ďábel má větší zájem na tom, aby hříchů přibývalo, než aby je skrýval.
Jeden z lékařů se zkrátka stal tak drzým a líným, že se rozhodl nepotulovat se v noci po městě, ale jednoduše hodil přes den do davu svazek prášku. Zápach stoupal k nebi a jedna z těch bab, která se shodou šťastných náhod nedávno vrátila z nemocnice, zjistila, co je to za zápach.
Zaměstnanec nemocnice byl svázán a svěřen do dobrých rukou příslušných řemeslníků. Snažili se z něj dostat co nejvíce informací.
Každopádně poprava trvala několik dní. Důmyslní hippokraté byli přivázáni ke kůlům na vozech a vozeni po městě. Na každé křižovatce z nich kati rozžhavenými kleštěmi odtrhávali kusy masa. Poté byli přivedeni na náměstí, sťati a rozčtvrceni a jejich kusy byly rozvezeny do všech ženevských čtvrtí k poučení. Jedinou výjimku tvořil syn ředitele nemocnice, který se procesu neúčastnil, ale vyžvanil, že ví, jak se lektvary vyrábějí a jak připravit prášek bez obav z kontaminace. Nakonec byl také sťat, "aby zabránili šíření zla".
https://archive.org/.../chroniqvesdege.../page/n423/mode/2up


François Bonivard, Kronika Ženevy, druhý díl, strany 395 až 402. Když v roce 1530 zasáhl Ženevu dýmějový mor, bylo již vše připraveno. Pro nemocné morem dokonce otevřeli celou nemocnici. S lékaři, zdravotníky a sestrami. Obchodníci přispívali, magistrát každý měsíc rozdával dotace. Pacienti neustále dávali peníze, a pokud někdo z nich zemřel sám, veškerý majetek připadl nemocnici. Pak ale přišla katastrofa. Nákaza odezněla. A dotace s udržovacími poplatky závisely na počtu pacientů. Pro personál ženevského špitálu v roce 1530 neexistovala otázka, co je správné a co ne. Pokud mor dává těsto, pak je mor dobrý. A pak to lékaři začali dělat velmi dobře. Zpočátku jen trávili pacienty, aby zvýšili statistiku úmrtnosti, ale rychle si uvědomili, že statistika by se neměla týkat jen úmrtnosti, ale i úmrtnosti na mor. Začali tedy z těl mrtvých vyřezávat vředy, sušit je, rozemlít v hmoždíři a dávat ostatním pacientům jako lék. Pak začaly sypat prášek na věci, kapesníky a podvazky. Nákaza však stále nějak ustupovala. Sušené bubliny zřejmě nefungovaly dobře. Lékaři vyšli před nemocnici a začali v noci zpracovávat dýmějový prášek na kliky dveří a vybírali si ty domy, kde pak mohli vydělat. Jak napsal jeden z očitých svědků těchto událostí, "nějakou dobu to zůstávalo skryto, ale ďábel má větší zájem na tom, aby hříchů přibývalo, než aby je skrýval. Jeden z lékařů se zkrátka stal tak drzým a líným, že se rozhodl nepotulovat se v noci po městě, ale jednoduše hodil přes den do davu svazek prášku. Zápach stoupal k nebi a jedna z těch bab, která se shodou šťastných náhod nedávno vrátila z nemocnice, zjistila, co je to za zápach. Zaměstnanec nemocnice byl svázán a svěřen do dobrých rukou příslušných řemeslníků. Snažili se z něj dostat co nejvíce informací. Každopádně poprava trvala několik dní. Důmyslní hippokraté byli přivázáni ke kůlům na vozech a vozeni po městě. Na každé křižovatce z nich kati rozžhavenými kleštěmi odtrhávali kusy masa. Poté byli přivedeni na náměstí, sťati a rozčtvrceni a jejich kusy byly rozvezeny do všech ženevských čtvrtí k poučení. Jedinou výjimku tvořil syn ředitele nemocnice, který se procesu neúčastnil, ale vyžvanil, že ví, jak se lektvary vyrábějí a jak připravit prášek bez obav z kontaminace. Nakonec byl také sťat, "aby zabránili šíření zla". https://archive.org/.../chroniqvesdege.../page/n423/mode/2up

I Německý fašismus se vyvíjel postupně , dle zadáních stvořitele nacistických loutek . Stačí vzít v úvahu , že např. Ford přes svůj rozhled poskytoval hitlerovskému Německu podporu . Ale jak jsem napsal výše , ani Hitler nevěděl , jakým směrem bude řízený . I on byl zasazen do určité matrice a vezl se s ní .
Ten kdo tehdy pomohl vytáhnout fašismus vzhůru je ten samý , který na tom pracuje i dnes . Sedmá velmoc , který má stejného vlastníka jako fašismus .


I Německý fašismus se vyvíjel postupně , dle zadáních stvořitele nacistických loutek . Stačí vzít v úvahu , že např. Ford přes svůj rozhled poskytoval hitlerovskému Německu podporu . Ale jak jsem napsal výše , ani Hitler nevěděl , jakým směrem bude řízený . I on byl zasazen do určité matrice a vezl se s ní . Ten kdo tehdy pomohl vytáhnout fašismus vzhůru je ten samý , který na tom pracuje i dnes . Sedmá velmoc , který má stejného vlastníka jako fašismus .

@constanze, ty si studnica skúseností a zážitkov zo života. Ďakujem, rád čítam tvoje komentáre.

Ogare, to je mile. dekuji:-). citim se v teto komunite dobre, ac nemam vubec znalosti, ktere tu mate vy vsichni. je to osvobozujici vedet, ze neni nutne porad filtrovat slova.


[quote="pid:45885, uid:623"]@constanze, ty si studnica skúseností a zážitkov zo života. Ďakujem, rád čítam tvoje komentáre.[/quote] Ogare, to je mile. dekuji:-). citim se v teto komunite dobre, ac nemam vubec znalosti, ktere tu mate vy vsichni. je to osvobozujici vedet, ze neni nutne porad filtrovat slova.

wishgranter042 , to není špatný manuál jak potrestat sebranku , která proti Nám vede biologickou válku .


wishgranter042 , to není špatný manuál jak potrestat sebranku , která proti Nám vede biologickou válku .

Ogare, to je mile. dekuji:-). citim se v teto komunite dobre, ac nemam vubec znalosti, ktere tu mate vy vsichni. je to osvobozujici vedet, ze neni nutne porad filtrovat slova.

Tak se podívejte do vedlejšího vlákna , jak se tenhle "milý" hulvát chová opakovaně k Yori .


"Spamerka" Yori je opäť v akcii (na každú drobnosť nová téma). Nepomohli dobre mienené rady ani dohováranie (nielen odo mňa). To je už diagnóza.


[quote="pid:45893, uid:347"]Ogare, to je mile. dekuji:-). citim se v teto komunite dobre, ac nemam vubec znalosti, ktere tu mate vy vsichni. je to osvobozujici vedet, ze neni nutne porad filtrovat slova.[/quote] Tak se podívejte do vedlejšího vlákna , jak se tenhle "milý" hulvát chová opakovaně k Yori . "Spamerka" Yori je opäť v akcii (na každú drobnosť nová téma). Nepomohli dobre mienené rady ani dohováranie (nielen odo mňa). To je už diagnóza.

Omicron si s očkováním snadno poradí, lidstvo paradoxně možná zachrání. Novou variantu covidu prozradí tyto symptomy
Podle vyjádření expertů je ale možné, že omikron bude pro lidstvo v podstatě záchrana a mohl by nemoc "posunout" do stadia běžné infekce. Sice se přenáší rychleji než delta, ale je mnohem méně nebezpečný. Tak se to zatím jeví, jasno bude za dva týdny.


„Pokud se prokáže, že omikron způsobuje mírnější formu onemocnění, byl by to předčasný dárek k Vánocům,“ napsal na Twitteru možný příští spolkový ministr zdravotnictví Karl Lauterbach.


https://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/omicron-nakazit-se-muzete-i-pokud-jste-ockovani-novou-variantu-prozradi-tyto-symptomy-67472


**Omicron si s očkováním snadno poradí, lidstvo paradoxně možná zachrání. Novou variantu covidu prozradí tyto symptomy** Podle vyjádření expertů je ale možné, že omikron bude pro lidstvo v podstatě záchrana a mohl by nemoc "posunout" do stadia běžné infekce. Sice se přenáší rychleji než delta, ale je mnohem méně nebezpečný. Tak se to zatím jeví, jasno bude za dva týdny. „Pokud se prokáže, že omikron způsobuje mírnější formu onemocnění, byl by to předčasný dárek k Vánocům,“ napsal na Twitteru možný příští spolkový ministr zdravotnictví Karl Lauterbach. https://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/omicron-nakazit-se-muzete-i-pokud-jste-ockovani-novou-variantu-prozradi-tyto-symptomy-67472
Upravené 1. 12. 2021 o 10:55

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sef-who-varoval-pred-prehnanymi-reakcemi-na-koronavirovou-variantu-omikron/2125907


Šéf WHO varoval před přehnanými reakcemi na koronavirovou variantu omikron


Ženeva - Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes uvedl, že nejsou nezbytné plošné restrikce, ke kterým se nyní uchylují některé země ve snaze zamezit šíření nové varianty koronaviru známé jako omikron. Opatření by podle něj měla být racionální, informovala agentura Reuters.


"Dobře chápu obavy všech zemí, aby ochránily své občany před variantou, které ještě plně nerozumíme," řekl Tedros. "Stejně tak jsem však znepokojen tím, že některé členské státy zavádějí tupá a plošná opatření, která sama o sobě nejsou podložena důkazy, nejsou účinná a která pouze prohloubí nerovnosti."


Varianta, která byla poprvé zaznamenána před týdnem v Jihoafrické republice vyvolala celosvětový poplach, vedla k omezení cestování a upozornila na rozdíly mezi masivním očkováním v bohatých zemích a nedostatečnou vakcinací v rozvojovém světě.


Etiopský šéf WHO vyzval 194 členských států, aby se držely "racionálních a přiměřených" opatření. Podle něj stále existuje více otázek než odpovědí ohledně nebezpečí varianty omikron, jakož i účinnosti stávajících vakcín.


Zatím nebylo podle Reuters hlášeno žádné úmrtí spojené s omikronem, WHO nicméně v pondělí uvedla, že globální riziko šíření varianty je velmi vysoké.


"Děkuji Botswaně a Jihoafrické republice za tak rychlé odhalení, vytrasování a nahlášení této varianty," zdůraznil šéf WTO. "Hluboce mě znepokojuje, že tyto země jsou nyní ostatními trestány za to, že udělaly správnou věc," dodal s odkazem na zákazy, které uvalila řada zemí pro cestování z několika států jižní Afriky.


https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sef-who-varoval-pred-prehnanymi-reakcemi-na-koronavirovou-variantu-omikron/2125907 **Šéf WHO varoval před přehnanými reakcemi na koronavirovou variantu omikron** Ženeva - Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes uvedl, že nejsou nezbytné plošné restrikce, ke kterým se nyní uchylují některé země ve snaze zamezit šíření nové varianty koronaviru známé jako omikron. Opatření by podle něj měla být racionální, informovala agentura Reuters. "Dobře chápu obavy všech zemí, aby ochránily své občany před variantou, které ještě plně nerozumíme," řekl Tedros. "Stejně tak jsem však znepokojen tím, že některé členské státy zavádějí tupá a plošná opatření, která sama o sobě nejsou podložena důkazy, nejsou účinná a která pouze prohloubí nerovnosti." Varianta, která byla poprvé zaznamenána před týdnem v Jihoafrické republice vyvolala celosvětový poplach, vedla k omezení cestování a upozornila na rozdíly mezi masivním očkováním v bohatých zemích a nedostatečnou vakcinací v rozvojovém světě. Etiopský šéf WHO vyzval 194 členských států, aby se držely "racionálních a přiměřených" opatření. Podle něj stále existuje více otázek než odpovědí ohledně nebezpečí varianty omikron, jakož i účinnosti stávajících vakcín. Zatím nebylo podle Reuters hlášeno žádné úmrtí spojené s omikronem, WHO nicméně v pondělí uvedla, že globální riziko šíření varianty je velmi vysoké. "Děkuji Botswaně a Jihoafrické republice za tak rychlé odhalení, vytrasování a nahlášení této varianty," zdůraznil šéf WTO. "Hluboce mě znepokojuje, že tyto země jsou nyní ostatními trestány za to, že udělaly správnou věc," dodal s odkazem na zákazy, které uvalila řada zemí pro cestování z několika států jižní Afriky.

Podle mé osobní a aktuální zkušenosti se jedná o výrazně víc, než "běžné respirační onemocnění" - a strach opravdu nemám a neměl jsem.

Ani ja som nemal symptomatický kovid, ani nikto u nás doma. Potreboval som si tieto úvahy prebrať a ujasniť, pretože nie som odborník a nepoznám všetky detaily. Skrátka existovali určité argumenty v prospech tejto verzie, ale prišiel som na to, že majú diery, ako som to vysvetlil vyššie v príspevku:
https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/4205/covid-omicron/post-45834#post-45834


V podstate to čiastočne vysvetľovala aj tá česká virologička v prvom zázname "Hovorme spolu" (tom sedemhodinovom) z tejto nedele. (že sa nedá u všetkých patogénov postupovať podľa kochových postulátov, najmä u virov. A neskôr hovorila aj o tom, že pri PCR testovaní sledujú časť genu, ktorý zodpovedá delta variantu. A sporadicky robia zo vzorky na PCR aj celogenový rozbor. Takže podľa toho vedia, ak sa vyskytne nová mutácia)


[quote="pid:45899, uid:292"]Podle mé osobní a aktuální zkušenosti se jedná o výrazně víc, než "běžné respirační onemocnění" - a strach opravdu nemám a neměl jsem.[/quote] Ani ja som nemal symptomatický kovid, ani nikto u nás doma. Potreboval som si tieto úvahy prebrať a ujasniť, pretože nie som odborník a nepoznám všetky detaily. Skrátka existovali určité argumenty v prospech tejto verzie, ale prišiel som na to, že majú diery, ako som to vysvetlil vyššie v príspevku: https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/4205/covid-omicron/post-45834#post-45834 V podstate to čiastočne vysvetľovala aj tá česká virologička v prvom zázname "Hovorme spolu" (tom sedemhodinovom) z tejto nedele. _(že sa nedá u všetkých patogénov postupovať podľa kochových postulátov, najmä u virov. A neskôr hovorila aj o tom, že pri PCR testovaní sledujú časť genu, ktorý zodpovedá delta variantu. A sporadicky robia zo vzorky na PCR aj celogenový rozbor. Takže podľa toho vedia, ak sa vyskytne nová mutácia)_
Upravené 1. 12. 2021 o 22:21

Dnes som na fb odfotila toto:
61a8d80edcf8a


nasla som k tomu toto:
https://www.google.com/amp/s/www.news18.com/amp/news/buzz/anand-mahindra-shares-1963-italian-film-poster-omicron-but-theres-a-twist-in-script-4505660.html
Toto:
61a8d880d6356


tak ešte pogooglim po tom filme.


Dnes som na fb odfotila toto: ![61a8d80edcf8a](serve/attachment&path=61a8d80edcf8a) nasla som k tomu toto: https://www.google.com/amp/s/www.news18.com/amp/news/buzz/anand-mahindra-shares-1963-italian-film-poster-omicron-but-theres-a-twist-in-script-4505660.html Toto: ![61a8d880d6356](serve/attachment&path=61a8d880d6356) tak ešte pogooglim po tom filme.

Omicron – jméno videohry z roku 1999 o démonech, co sklízí lidské duše


toto viem, videla som. Mna zaujal ten film z 1963.


[quote="pid:46301, uid:793"]Omicron – jméno videohry z roku 1999 o démonech, co sklízí lidské duše[/quote] toto viem, videla som. Mna zaujal ten film z 1963.

To je něco..tomu bych nevěřila. Už tenkrát to ohlásili. A kdo si to pamatuje?.Téměř nikdo...jen tady si někdo vzpomněl...


To je něco..tomu bych nevěřila. Už tenkrát to ohlásili. A kdo si to pamatuje?.Téměř nikdo...jen tady si někdo vzpomněl...

Z akej ..... sa vzal Omicron.
Odhaluju sa neuveritelne skutocnosti:


 1. Omicron zrejme nie je naslednik variantov Alfa a Delta, vytvoril sa paralelne a bol akosi ukryty po dlhu dobu pred ocami ostrazitych a bystrookych vedcov a vyzkumnikov.
  1. Jeho povod moze zacinat az v roku 2020, dokonca moze byt uplne zo zaciatku roka 2020!
  2. Omicron je uplne inu ako miliony inych SarS2 korronavirusov
  3. Omicron mohol cirkulovat nepozorovane v populacii, nakolko ho testy PCR vobec ( Div sa svete ANI tie spickove CEKANOVE), nevedeli zachytitittit!!
  4. Mohol tiez preskocit do zverskej rise a teraz spat.
  5. A viete preco, sa teraz siri? NAozaj neviete? Lebo sme nezaockovali Afriku.

https://www.science.org/content/article/where-did-weird-omicron-come#.YahHr281mAs.twitter


Z akej ..... sa vzal Omicron. Odhaluju sa neuveritelne skutocnosti: 1. Omicron zrejme nie je naslednik variantov Alfa a Delta, vytvoril sa paralelne a bol akosi ukryty po dlhu dobu pred ocami ostrazitych a bystrookych vedcov a vyzkumnikov. 2. Jeho povod moze zacinat az v roku 2020, dokonca moze byt uplne zo zaciatku roka 2020! 3. Omicron je uplne inu ako miliony inych SarS2 korronavirusov 4. Omicron mohol cirkulovat nepozorovane v populacii, nakolko ho testy PCR vobec ( Div sa svete ANI tie spickove CEKANOVE), nevedeli zachytitittit!! 5. Mohol tiez preskocit do zverskej rise a teraz spat. 6. A viete preco, sa teraz siri? NAozaj neviete? Lebo sme nezaockovali Afriku. https://www.science.org/content/article/where-did-weird-omicron-come#.YahHr281mAs.twitter

viete preco, sa teraz siri? NAozaj neviete? Lebo sme nezaockovali Afriku.

Jak se říkávalo za mých mladých let , tomu by blbej neuvěřil .


[quote="pid:46358, uid:114"]viete preco, sa teraz siri? NAozaj neviete? Lebo sme nezaockovali Afriku.[/quote] Jak se říkávalo za mých mladých let , tomu by blbej neuvěřil .

Našiel sa zaujímavý Anagram:


61a94e22c34a7


Našiel sa zaujímavý Anagram: ![61a94e22c34a7](serve/attachment&path=61a94e22c34a7)

https://en.wikipedia.org/wiki/Oncomir - takže ty lahvičky s rakovinou místo očkování na C19 nebude až tak divoká konspirace...


https://en.wikipedia.org/wiki/Oncomir - takže ty lahvičky s rakovinou místo očkování na C19 nebude až tak divoká konspirace...

A kdo si to pamatuje?


Myslím že si to pamätajú "elity" lebo si to musia pamätať. Ináč by nemohli sledovať riadenie a prestali byť "elitami" v tlupoelitárnej spoločnosti.


[quote="pid:46312, uid:88"]A kdo si to pamatuje?[/quote] Myslím že si to pamätajú "elity" lebo si to musia pamätať. Ináč by nemohli sledovať riadenie a prestali byť "elitami" v tlupoelitárnej spoločnosti.

Našiel sa zaujímavý Anagram:


nahodicky naaahody...


Áno niekto to tak chcel. Niekto zariadil náhodu že sa použije grécka abeceda.


Niekto zriadil "hipe" ohľadne omikronu. Pričom ak sa pozrieme na grécku abecedu. Tak po delte nejde omikron. (viem môže sa tvrdiť že bolo veľa odnoží/mutácií po delte ale prečo sme o nich skoro nepočuli)


[quote="pid:46389, uid:6"]Našiel sa zaujímavý Anagram:[/quote] [quote="pid:46854, uid:114"]nahodicky naaahody...[/quote] Áno niekto to tak chcel. Niekto zariadil náhodu že sa použije grécka abeceda. Niekto zriadil "hipe" ohľadne omikronu. Pričom ak sa pozrieme na grécku abecedu. Tak po delte nejde omikron. (viem môže sa tvrdiť že bolo veľa odnoží/mutácií po delte ale prečo sme o nich skoro nepočuli)

Tak po delte nejde omikron. (viem môže sa tvrdiť že bolo veľa odnoží/mutácií po delte ale prečo sme o nich skoro nepočuli)

S využitím toho, co někdo jiný zde na fóru už napsal:
o-mikron je malé o-mega
omega je poslední písmeno řecké abecedy


[quote="pid:46889, uid:202"]Tak po delte nejde omikron. (viem môže sa tvrdiť že bolo veľa odnoží/mutácií po delte ale prečo sme o nich skoro nepočuli)[/quote] S využitím toho, co někdo jiný zde na fóru už napsal: o-mikron je malé o-mega omega je poslední písmeno řecké abecedy

V Japonsku to už asi bolo odpískané

Mame v praci tri japonce. V patek mne rikali, ze se domu na vanoce nepodivaji ani nahodou, protoze by je cekala 3 denni karantena ve specialnim zarizeni (jako kriminal) a potom jeste asi 10 dni doma. Tak nevim, mozna to odpiskaji brzy, ale clanek je ze 23.11. a v patek bylo 3.12.


[quote="pid:46960, uid:793"]V Japonsku to už asi bolo odpískané[/quote] Mame v praci tri japonce. V patek mne rikali, ze se domu na vanoce nepodivaji ani nahodou, protoze by je cekala 3 denni karantena ve specialnim zarizeni (jako kriminal) a potom jeste asi 10 dni doma. Tak nevim, mozna to odpiskaji brzy, ale clanek je ze 23.11. a v patek bylo 3.12.
12
9.31k
109
46
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept