Mimo kategórií
Cizí řídící struktury jako chapadla...

Dva důležité články s ohledem na šíření v diskuzích s poukazem, proč vedení našich států neřídí v zájmu svých občanů:


https://kob-forum.eu/2022/02/14/globalni-rizeni-realita-nebo-vymysl/


https://kob-forum.eu/2022/02/04/uclg-chobotnice-globalni-moci/


Fakticky se jedná o strukurní řízení pomocí virtuálních struktur.


Vzájemná vloženost supersystémů předpokládá existenci prvků, které současně náleží několika su-persystémům. V daném případě termín „souběžná příslušnost“ označuje, že v paměti prvku, souběžně náležejícího určitému počtu z několika vzájemně vložených různých supersystémů, existují fragmenty informačně-algoritmického zajištění každého supersystému z této množiny. I když ve stejném časo-vém okamžiku tento prvek vůbec nemusí souběžně zpracovávat algoritmiku všech supersystémů, ke kterým náleží. Tj. virtuálnost struktur předpokládá existenci prvků, které v různých časových okamži-cích projevují svou aktivitu v algoritmice různých supersystémů vlivem vnitřních procesů adresné výměny informací v každém z nich (podobné adresné šíření informací neprobíhá při bezstrukturním řízení, které vzniká jako výsledek cirkulace neadresného šíření informací).
Právě v důsledku této skutečnosti vznikají struktury, které se objevují jakoby z ničeho nic, chvíli fungují a zase mizí bez jakýchkoliv „viditelných příčin“, asi tak jako se objevují a mizí bubliny na loužích při dešti, pokud samozřejmě pomineme tu skutečnost, že déšť vidíme i cítíme.
Uvedeme příklad řízení na základě virtuálních struktur. Předpokládejme, že:
• „supersystém č. 1“ je podmnožinou prvků „supersystému č. 2“, tj. každý prvek „supersystému č. 1“ je současně i prvkem „supersystému č. 2“, ale ne každý prvek „supersystému č. 2“ je prvkem „supersystému č. 1“;
• „supersystém č. 2“ není z úrovně „supersystému č. 1“ viditelný;
• do „supersystému č. 1“ proniká struktura, která je nositelem nějakého procesu řízení organizova-ného na úrovni „supersystému č. 2“.
Za takto stanovených podmínek bude fungování této struktury na úrovni „supersystému č. 1“ vní-máno jako ničím nepodmíněné „náhodné shody okolností“ vzájemně se doplňujícího charakteru v chování prvků „supersystému č. 1“, a vůbec ne jako projev činnosti struktury, která do „supersysté-mu č. 1“ pronikla ze „supersystému č. 2“.
Není-li možné charakter těchto nenáhodných shod okolností na úrovni „supersystému č. 1“ odhalit, je veškerý souhrn takových „náhodných“ shod okolností na úrovni „supersystému č. 1“ – řízením na základě virtuálních struktur.


Dva důležité články s ohledem na šíření v diskuzích s poukazem, proč vedení našich států neřídí v zájmu svých občanů: https://kob-forum.eu/2022/02/14/globalni-rizeni-realita-nebo-vymysl/ https://kob-forum.eu/2022/02/04/uclg-chobotnice-globalni-moci/ Fakticky se jedná o strukurní řízení pomocí virtuálních struktur. Vzájemná vloženost supersystémů předpokládá existenci prvků, které současně náleží několika su-persystémům. V daném případě termín „souběžná příslušnost“ označuje, že v paměti prvku, souběžně náležejícího určitému počtu z několika vzájemně vložených různých supersystémů, existují fragmenty informačně-algoritmického zajištění každého supersystému z této množiny. I když ve stejném časo-vém okamžiku tento prvek vůbec nemusí souběžně zpracovávat algoritmiku všech supersystémů, ke kterým náleží. Tj. virtuálnost struktur předpokládá existenci prvků, které v různých časových okamži-cích projevují svou aktivitu v algoritmice různých supersystémů vlivem vnitřních procesů adresné výměny informací v každém z nich (podobné adresné šíření informací neprobíhá při bezstrukturním řízení, které vzniká jako výsledek cirkulace neadresného šíření informací). Právě v důsledku této skutečnosti vznikají struktury, které se objevují jakoby z ničeho nic, chvíli fungují a zase mizí bez jakýchkoliv „viditelných příčin“, asi tak jako se objevují a mizí bubliny na loužích při dešti, pokud samozřejmě pomineme tu skutečnost, že déšť vidíme i cítíme. Uvedeme příklad řízení na základě virtuálních struktur. Předpokládejme, že: • „supersystém č. 1“ je podmnožinou prvků „supersystému č. 2“, tj. každý prvek „supersystému č. 1“ je současně i prvkem „supersystému č. 2“, ale ne každý prvek „supersystému č. 2“ je prvkem „supersystému č. 1“; • „supersystém č. 2“ není z úrovně „supersystému č. 1“ viditelný; • do „supersystému č. 1“ proniká struktura, která je nositelem nějakého procesu řízení organizova-ného na úrovni „supersystému č. 2“. Za takto stanovených podmínek bude fungování této struktury na úrovni „supersystému č. 1“ vní-máno jako ničím nepodmíněné „náhodné shody okolností“ vzájemně se doplňujícího charakteru v chování prvků „supersystému č. 1“, a vůbec ne jako projev činnosti struktury, která do „supersysté-mu č. 1“ pronikla ze „supersystému č. 2“. Není-li možné charakter těchto nenáhodných shod okolností na úrovni „supersystému č. 1“ odhalit, je veškerý souhrn takových „náhodných“ shod okolností na úrovni „supersystému č. 1“ – řízením na základě virtuálních struktur.

Uvedený model řízení se podobá v reálném životě modelu řízení "šedou eminencí". To jen pro přiblížení a názornost. Známe to z rodiny ,firmy ,školní třídy. Šedá eminence nemusí být nutně negativně působící, naopak. Pokud je to alespoň člověk anebo dokonce Člověk, může pozitivně vedenému (řízenému) procesu velmi pomoci. Výše zmíněné struktury jako součásti globálního řízení tam nepatří. Proč ? Realizují jednu z 5 druhů mocí, jednu z těch neviditelných - ideologickou. Ale pozor - jsou to jen figury na relativně vysokém stupni DE řízení . Převodní páky . Tvůrce jim nesvěřil tu nejvyšší řídící kompetenci-světonázorovou. Tu si realizuje v klidu, bez okázalosti ,publicity a nám (davu) nabízí tyhla viditelná anebo méně viditelná chapadla. Schwab,Soros atd - to jsou pohůnkové, kterým skuteční tvůrci toho citelného Zla občas svěří operativu, ale dlouhgodobou přes staletí a desítky generací jdoucí strategii- určitě ne. A ještě jeden poznatek. Nehledejme tváře, odkrývejme procesy. Ty nás dovedou postupně k těm tvářím. Šedým eminencím Zla.


Uvedený model řízení se podobá v reálném životě modelu řízení "šedou eminencí". To jen pro přiblížení a názornost. Známe to z rodiny ,firmy ,školní třídy. Šedá eminence nemusí být nutně negativně působící, naopak. Pokud je to alespoň člověk anebo dokonce Člověk, může pozitivně vedenému (řízenému) procesu velmi pomoci. Výše zmíněné struktury jako součásti globálního řízení tam nepatří. Proč ? Realizují jednu z 5 druhů mocí, jednu z těch neviditelných - ideologickou. Ale pozor - jsou to jen figury na relativně vysokém stupni DE řízení . Převodní páky . Tvůrce jim nesvěřil tu nejvyšší řídící kompetenci-světonázorovou. Tu si realizuje v klidu, bez okázalosti ,publicity a nám (davu) nabízí tyhla viditelná anebo méně viditelná chapadla. Schwab,Soros atd - to jsou pohůnkové, kterým skuteční tvůrci toho citelného Zla občas svěří operativu, ale dlouhgodobou přes staletí a desítky generací jdoucí strategii- určitě ne. A ještě jeden poznatek. Nehledejme tváře, odkrývejme procesy. Ty nás dovedou postupně k těm tvářím. Šedým eminencím Zla.

Já myslím, že jedním z nejvýznamnějších nástrojů bezstrukturního řízení jsou zednářské lóže.


Já myslím, že jedním z nejvýznamnějších nástrojů bezstrukturního řízení jsou zednářské lóže.

Většina těchto řídících struktur může svojí činností i úspěšně mimikrovat a tvořit potřebná infopole a tedy řídit i bezstrukturně anebo hybridně. I ta "šedá eminence" občas vyleze a dá povel, ale silnější vliv má v "neviditelném módu" Rozeznávat práci řídících struktur anebo prvků bezstrukturního řízení si vyžaduje delší praktické analytiky , a zdaleka nemusí jít o sledování mezinárodních anebo globálních procesů . někdy úplně stačí rodina,škola,firma,parta.


Většina těchto řídících struktur může svojí činností i úspěšně mimikrovat a tvořit potřebná infopole a tedy řídit i bezstrukturně anebo hybridně. I ta "šedá eminence" občas vyleze a dá povel, ale silnější vliv má v "neviditelném módu" Rozeznávat práci řídících struktur anebo prvků bezstrukturního řízení si vyžaduje delší praktické analytiky , a zdaleka nemusí jít o sledování mezinárodních anebo globálních procesů . někdy úplně stačí rodina,škola,firma,parta.

Nehledejme tváře, odkrývejme procesy. Ty nás dovedou postupně k těm tvářím. Šedým eminencím Zla.

Já se naopak domnívám, že je potřeba odkrývat a upozorňovat na tváře za procesy. Domnívám se, že jmenovitě u nás (a na Slovensku; spíš asi v celém bývalém východním blokuje je vývoj v posledních třiceti letech (po rozpadu vých.bloku) úplně se nabízející téma, jak vysvětlovat platnost KSB v reálném životě. Každou klanově-korporativní skupinu rozebrat v jejím vývoji a ukázat na příslušnost té či oné veřejně činné figury k tomu či onomu klanu.
Je to, řekl bych velice důležité, neboť za všemi procesy ve společnosti stojí KONKRÉTNÍ lidé.


[quote="pid:58061, uid:57"]Nehledejme tváře, odkrývejme procesy. Ty nás dovedou postupně k těm tvářím. Šedým eminencím Zla.[/quote] Já se naopak domnívám, že je potřeba odkrývat a upozorňovat na tváře za procesy. Domnívám se, že jmenovitě u nás (a na Slovensku; spíš asi v celém bývalém východním blokuje je vývoj v posledních třiceti letech (po rozpadu vých.bloku) úplně se nabízející téma, jak vysvětlovat platnost KSB v reálném životě. Každou klanově-korporativní skupinu rozebrat v jejím vývoji a ukázat na příslušnost té či oné veřejně činné figury k tomu či onomu klanu. Je to, řekl bych velice důležité, neboť za všemi procesy ve společnosti stojí KONKRÉTNÍ lidé.

Já myslím, že jedním z nejvýznamnějších nástrojů bezstrukturního řízení jsou zednářské lóže.


No sami zednáři, to jsou jasné struktury, přestože jsou pro jiné neviditelné a částečně i ve vlastním rámci struktury, kdy zřejmě ti nižší neznají vyšší členy, ale je pravda, že vzhledem k tomu, že budou rozmístěni v klíčových pozicích ve společnosti, mohou potom snadno vyvolávat bezstrukturní informační řízení. Stačí tu a tam utrousit před těmi správnými lidmi, je to tak a tak, to přece vědí všichni. A nový informační trend je na světě.


Jinak jsem ještě chtěla dodat k těm jménům, že je dobré tohle šířit mezi neznalé lidi s poukazem na jasné zadání těch lidí vycházející z jednoho zdroje, kterým si všichni prošli, aby si lidé začali uvědomovat, že tu jsou také jiné řídící STRUKTURY, které vůbec nemusí vidět a ta jména v tom článku jsou velice vypovídající jako argument v dané věci. Proto je ten článek tak důležitý v informačním boji. Je to jasný doklad toho, jak funguje řízení tak, aby o tom lidé nevěděli, nebo to třeba podcenili.


[quote="pid:58062, uid:372"]Já myslím, že jedním z nejvýznamnějších nástrojů bezstrukturního řízení jsou zednářské lóže.[/quote] No sami zednáři, to jsou jasné struktury, přestože jsou pro jiné neviditelné a částečně i ve vlastním rámci struktury, kdy zřejmě ti nižší neznají vyšší členy, ale je pravda, že vzhledem k tomu, že budou rozmístěni v klíčových pozicích ve společnosti, mohou potom snadno vyvolávat bezstrukturní informační řízení. Stačí tu a tam utrousit před těmi správnými lidmi, je to tak a tak, to přece vědí všichni. A nový informační trend je na světě. Jinak jsem ještě chtěla dodat k těm jménům, že je dobré tohle šířit mezi neznalé lidi s poukazem na jasné zadání těch lidí vycházející z jednoho zdroje, kterým si všichni prošli, aby si lidé začali uvědomovat, že tu jsou také jiné řídící STRUKTURY, které vůbec nemusí vidět a ta jména v tom článku jsou velice vypovídající jako argument v dané věci. Proto je ten článek tak důležitý v informačním boji. Je to jasný doklad toho, jak funguje řízení tak, aby o tom lidé nevěděli, nebo to třeba podcenili.
Upravené 16. 2. 2022 o 20:09

Proč ?

Třeba proto, že sama podstata polistopadového režimu je ZLOČINECKÁ. Tak aby se ti méně konceptuálně-zdatní orgánové v trestním řízení měli o co opřít. A také třeba ze studijních důvodů pro názornost kvůli začínajícím konceptuálům. Protože


Většina těchto řídících struktur může svojí činností i úspěšně mimikrovat a tvořit potřebná infopole a tedy řídit i bezstrukturně anebo hybridně.


[quote="pid:58079, uid:292"]Proč ?[/quote] Třeba proto, že sama podstata polistopadového režimu je ZLOČINECKÁ. Tak aby se ti méně konceptuálně-zdatní orgánové v trestním řízení měli o co opřít. A také třeba ze studijních důvodů pro názornost kvůli začínajícím konceptuálům. Protože [quote="pid:58064, uid:57"]Většina těchto řídících struktur může svojí činností i úspěšně mimikrovat a tvořit potřebná infopole a tedy řídit i bezstrukturně anebo hybridně.[/quote]

vzhledem k tomu, že budou rozmístěni v klíčových pozicích ve společnosti, mohou potom snadno vyvolávat bezstrukturní informační řízení.


Přesně to jsem měl na mysli. I GP je svým způsobem struktura. Bezstrukturní informační řízení nakonec stejně řídí cílenými impulzy nějaká struktura, o níž 99% lidí nemá ani ponětí.


O zednářích se můžeme jen dohadovat, jen pár z nich se veřejně odhalilo. Oni sami pochopitelně nic nerozhodují, v lóži, (možná i bezstrukturním způsobem), obdrží od správného člena impuls a následně ho bezstrukturně realizují v oblastech svých oborů.


Nenadarmo je jich nejvíce mezi politiky, novináři, umělci, lékaři... akorát si jejich jména, na rozdíl od absolventů různých sorosových programů, v žádném seznamu nepřečteme. To samé různé aspen instituty a pod...


[quote="pid:58092, uid:125"]vzhledem k tomu, že budou rozmístěni v klíčových pozicích ve společnosti, mohou potom snadno vyvolávat bezstrukturní informační řízení.[/quote] Přesně to jsem měl na mysli. I GP je svým způsobem struktura. Bezstrukturní informační řízení nakonec stejně řídí cílenými impulzy nějaká struktura, o níž 99% lidí nemá ani ponětí. O zednářích se můžeme jen dohadovat, jen pár z nich se veřejně odhalilo. Oni sami pochopitelně nic nerozhodují, v lóži, **(možná i bezstrukturním způsobem)**, obdrží od správného člena impuls a následně ho bezstrukturně realizují v oblastech svých oborů. Nenadarmo je jich nejvíce mezi politiky, novináři, umělci, lékaři... akorát si jejich jména, na rozdíl od absolventů různých sorosových programů, v žádném seznamu nepřečteme. To samé různé aspen instituty a pod...

Já se naopak domnívám, že je potřeba odkrývat a upozorňovat na tváře za procesySouhlas, že pídit se po tvářích nedává smysl, protože bez sledování procesu stejně těžko odlišit figurky, velitele, architekty, objednavatele.


Ale pro lidi po kterých chceš, aby se začali zamýšlet nad něčím jako je "globální řízení", jsou tváře důležité. A proto velmi oceňuji Pepův článek o tvářích.


> Já se naopak domnívám, že je potřeba odkrývat a upozorňovat na tváře za procesy Souhlas, že pídit se po tvářích nedává smysl, protože bez sledování procesu stejně těžko odlišit figurky, velitele, architekty, objednavatele. Ale pro lidi po kterých chceš, aby se začali zamýšlet nad něčím jako je "globální řízení", jsou tváře důležité. A proto velmi oceňuji Pepův článek o tvářích.

Souhlas, že pídit se po tvářích nedává smysl, protože bez sledování procesu stejně těžko odlišit figurky, velitele, architekty, objednavatele.

Samozřejmě, že nejdůležitější je chápat procesy ve všech souvislostech. A do těch souvislostí patří i konkrétní tváře, které různou měrou tyto procesy ovlivňují. Na toto jsem chtěl upozornit, že nelze tyto tváře opomíjet, poněvadž právě anonymita je v koncepci GP klíčem k jejich úspěchu.


[quote="pid:58099, uid:521"]Souhlas, že pídit se po tvářích nedává smysl, protože bez sledování procesu stejně těžko odlišit figurky, velitele, architekty, objednavatele.[/quote] Samozřejmě, že nejdůležitější je chápat procesy ve všech souvislostech. A do těch souvislostí patří i konkrétní tváře, které různou měrou tyto procesy ovlivňují. Na toto jsem chtěl upozornit, že nelze tyto tváře opomíjet, poněvadž právě anonymita je v koncepci GP klíčem k jejich úspěchu.
1.14k
9
6
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept