História
Pohled Koncepce na misi proroků ve světové historii

Základní koncept: lidé žijí nespravedlivě, Bůh k nim posílá proroka aby jim předal informace o tom, jak žít spravedlivě. Lidé se na chvíli napraví, ale neudrží původní poselství v nezkreslené podobě, a po čase zase spadnou do nespravedlivosti. Bůh k nim posílá proroka, aby jim předal informace, jak žít spravedlivě...


Aplikováno na konkrétní historické okolnosti. Mojžíš dostal Zjevení na hoře Sinaj, ale Izraelité ho neudrželi v čisté podobě. Byl poslán Ježíš, "ke ztraceným ovcím domu izraelského" (tj. aby je zavedl zpět na přímou cestu poté, co zbloudili), ale Dobrá zpráva (evangelium) už byla určená všem lidem, nejen Izraelitům. Ale lidé opět nezachovali poselství Ježíše v původní podobě, to je v KSB dobře rozebráno, ale nejen v KSB. Tak například římskokatolická církev změnila 10 přikázání, čímž se podle skutků identifikuje jako církev zaměřená proti Bohu.
Jako další náprava v pořadí byl poslán Mohamed a seslán Korán, který sám sebe charakterizuje jako "připomenutí adresované majitelům rozumu" a jako "potvrzující to, co bylo sesláno do něj (Tóra, Evangelium)".


Globální zákulisí pochopitelně nemá zájem, aby se lidé s tímto připomenutím samostatně seznamovali a přemýšleli nad ním, takže vyvinulo gigantické úsilí k tomu, aby se běžnému člověku při slově Korán otvíral nůž v kapse. Nutno říct, z velké části byly tyto snahy (bohužel) úspěšné. Tolik v kostce pohled KSB.


Základní koncept: lidé žijí nespravedlivě, Bůh k nim posílá proroka aby jim předal informace o tom, jak žít spravedlivě. Lidé se na chvíli napraví, ale neudrží původní poselství v nezkreslené podobě, a po čase zase spadnou do nespravedlivosti. Bůh k nim posílá proroka, aby jim předal informace, jak žít spravedlivě... Aplikováno na konkrétní historické okolnosti. Mojžíš dostal Zjevení na hoře Sinaj, ale Izraelité ho neudrželi v čisté podobě. Byl poslán Ježíš, "ke ztraceným ovcím domu izraelského" (tj. aby je zavedl zpět na přímou cestu poté, co zbloudili), ale Dobrá zpráva (evangelium) už byla určená všem lidem, nejen Izraelitům. Ale lidé opět nezachovali poselství Ježíše v původní podobě, to je v KSB dobře rozebráno, ale nejen v KSB. Tak například římskokatolická církev změnila 10 přikázání, čímž se podle skutků identifikuje jako církev zaměřená proti Bohu. Jako další náprava v pořadí byl poslán Mohamed a seslán Korán, který sám sebe charakterizuje jako "připomenutí adresované majitelům rozumu" a jako "potvrzující to, co bylo sesláno do něj (Tóra, Evangelium)". Globální zákulisí pochopitelně nemá zájem, aby se lidé s tímto připomenutím samostatně seznamovali a přemýšleli nad ním, takže vyvinulo gigantické úsilí k tomu, aby se běžnému člověku při slově Korán otvíral nůž v kapse. Nutno říct, z velké části byly tyto snahy (bohužel) úspěšné. Tolik v kostce pohled KSB.

Bez urážky, všechna náboženství i jejich hlavní hrdinové jsou výrobkem GP určeným k odvedení pozornosti davu od pravé podstaty Boha - rovnovážné tvůrčí síly.
K pochopení stačí zajít kamkoliv do přírody (obzvlášť teď, na začátku jara), vypnout davo-elitární synapse a rozhlédnout se.


Bez urážky, všechna náboženství i jejich hlavní hrdinové jsou výrobkem GP určeným k odvedení pozornosti davu od pravé podstaty Boha - rovnovážné tvůrčí síly. K pochopení stačí zajít kamkoliv do přírody (obzvlášť teď, na začátku jara), vypnout davo-elitární synapse a rozhlédnout se.

Dvě poznámky :
1) "lidé" nejsou jen ti, kteří jsou nějakým způsobem zasaženi Ježíšem a později Mohamedem. Civilizace Východu a Severu ,národy mimo (Sev. a Jižní Amerika, Afrika). To není zpochybnění toho,co píšeš, jen z pozice Koncepce jako "všelidské" rozšíření jejího pohledu.
2) V pohledu na Korán souhlas , zaměňovat Korán za Islám a naopak je asi úmyslná a trvalá "chyba" globálního řízení .I pod původní "nebiblické" křesťanství se skryly všechny možné prováděcí "technologie" a všechny se na Ježíšovo poselství účelově a parciálně odvolávaly.Z hlediska Koncepce v tom vidím velmi prosté účelové zaměňování ideologie na 3.prioritě a praktizovaného světonázoru na 1.prioritě. Dobře to charakterizuje záměna vce rčení "účel světí.." za "účel je svěcen". To je ale na delší debatu
To co píšu je jen můj osobní pohled , ale prostě to tak cítím.


Dvě poznámky : 1) "lidé" nejsou jen ti, kteří jsou nějakým způsobem zasaženi Ježíšem a později Mohamedem. Civilizace Východu a Severu ,národy mimo (Sev. a Jižní Amerika, Afrika). To není zpochybnění toho,co píšeš, jen z pozice Koncepce jako "všelidské" rozšíření jejího pohledu. 2) V pohledu na Korán souhlas , zaměňovat Korán za Islám a naopak je asi úmyslná a trvalá "chyba" globálního řízení .I pod původní "nebiblické" křesťanství se skryly všechny možné prováděcí "technologie" a všechny se na Ježíšovo poselství účelově a parciálně odvolávaly.Z hlediska Koncepce v tom vidím velmi prosté účelové zaměňování ideologie na 3.prioritě a praktizovaného světonázoru na 1.prioritě. Dobře to charakterizuje záměna vce rčení "účel světí.." za "účel je svěcen". To je ale na delší debatu To co píšu je jen můj osobní pohled , ale prostě to tak cítím.

V koránu se odmítá trojiční dogmatika křesťanských církví, jako něco, co nepochází od Boha:


A hle, pravil Bůh: „Ježíši, synu Mariin, zdaž jsi to byl ty, kdo řekl lidem ,Vezměte si mne a matku
mou jako dvě božstva vedle Boha'?“ I odpověděl: „Sláva Tobě! Nebylo na mne, abych říkal něco, k čemu
jsem neměl právo! Kdybych to byl býval řekl, byl bys to dobře věděl, neboť Ty znáš, co je v duši mé,
zatímco já neznám, co je v Tvé duši, vždyť Ty jediný znáš nepoznatelné.


Korán o tom, že předchozí Zjevení byly překrouceny:


Avšak ti, kdož byli nespravedliví, zaměnili slovo Naše něčím jiným, než bylo jim řečeno. A seslali
jsme na ty, kdož nespravedliví byli, trest z nebes za to, že byli zkažení.


O tom, že Izraelité měli šířit spravedlivost (jak víme ze slov Ježíše, většina od spravedlivosti odpadla):


A hle, poprosil Mojžíš o vodu pro lid svůj a pravili jsme: „Udeř holí svou do skály!“ A vytrysklo z
ní dvanáct pramenů, takže každý (z kmenů) věděl, kde jest mu píti. „Jezte a pijte z toho, co Bůh vám
uštědřil, nebuďte však těmi, kdož na zemi šíří pohoršení!“


V koránu se odmítá trojiční dogmatika křesťanských církví, jako něco, co nepochází od Boha: A hle, pravil Bůh: „Ježíši, synu Mariin, zdaž jsi to byl ty, kdo řekl lidem ,Vezměte si mne a matku mou jako dvě božstva vedle Boha'?“ I odpověděl: „Sláva Tobě! Nebylo na mne, abych říkal něco, k čemu jsem neměl právo! Kdybych to byl býval řekl, byl bys to dobře věděl, neboť Ty znáš, co je v duši mé, zatímco já neznám, co je v Tvé duši, vždyť Ty jediný znáš nepoznatelné. Korán o tom, že předchozí Zjevení byly překrouceny: Avšak ti, kdož byli nespravedliví, zaměnili slovo Naše něčím jiným, než bylo jim řečeno. A seslali jsme na ty, kdož nespravedliví byli, trest z nebes za to, že byli zkažení. O tom, že Izraelité měli šířit spravedlivost (jak víme ze slov Ježíše, většina od spravedlivosti odpadla): A hle, poprosil Mojžíš o vodu pro lid svůj a pravili jsme: „Udeř holí svou do skály!“ A vytrysklo z ní dvanáct pramenů, takže každý (z kmenů) věděl, kde jest mu píti. „Jezte a pijte z toho, co Bůh vám uštědřil, nebuďte však těmi, kdož na zemi šíří pohoršení!“

@Hox dam Ti otázku. Vies popisať aspon v zakladnych rysoch odkaz Mojžiša, Ježiša či Mohameda, Budhov, Lao C', ale aj ďaľších bezmenných prorokov, pretože ich mená sa stratili v dejinach času, alebo boli zamerne vymazané?

buď zdravý a skusme toto malé deo logos cvičenie


@Hox dam Ti otázku. Vies popisať aspon v zakladnych rysoch odkaz Mojžiša, Ježiša či Mohameda, Budhov, Lao C', ale aj ďaľších bezmenných prorokov, pretože ich mená sa stratili v dejinach času, alebo boli zamerne vymazané? buď zdravý a skusme toto malé deo logos cvičenie

"účel je svěcen"

Myslím, že význam tohoto pravidla v lidském světě je naprosto prvořadý a kdyby bylo aspoň v minimální míře uplatňováno těmi, kdo rozhodují o osudu lidí, národů a států, nestáli bychom dnes před reálnou hrozbou jaderného konfliktu. Jen dodávám, že to opravdu nemíním prvoplánově pacifisticky.


prováděcí "technologie"

Líbí se mi ten výraz, evokuje to "prováděcí vyhlášky" a také to má velmi podobný význam. Nejvyšší autorita (v lidském světě zákonodárce) vydá zákon (vykladači se vyrojí prakticky okamžitě a dochází k prvnímu zkreslení), jeho provedením pověří výkonné složky, ty vydají prováděcí vyhlášku, která už zákon mírně "modifikuje", vynoří se vykladači vyhlášky, kteří umějí vysvětlit, že rozpor se zákonem je jen zdánlivý, následují další vyhlášky a další vykladači, pak vykladači vykladačů, všem názorům se přisoudí stejná validita a neštěstí je hotovo. Nakonec přijde Prorok a ty, kteří po tom zmatku ještě vládnou zdravým rozumem, upozorní, že ten původní zákon pořád platí.


[quote="pid:68053, uid:57"]"účel je svěcen"[/quote] Myslím, že význam tohoto pravidla v lidském světě je naprosto prvořadý a kdyby bylo aspoň v minimální míře uplatňováno těmi, kdo rozhodují o osudu lidí, národů a států, nestáli bychom dnes před reálnou hrozbou jaderného konfliktu. Jen dodávám, že to opravdu nemíním prvoplánově pacifisticky. [quote="pid:68053, uid:57"]prováděcí "technologie"[/quote] Líbí se mi ten výraz, evokuje to "prováděcí vyhlášky" a také to má velmi podobný význam. Nejvyšší autorita (v lidském světě zákonodárce) vydá zákon (vykladači se vyrojí prakticky okamžitě a dochází k prvnímu zkreslení), jeho provedením pověří výkonné složky, ty vydají prováděcí vyhlášku, která už zákon mírně "modifikuje", vynoří se vykladači vyhlášky, kteří umějí vysvětlit, že rozpor se zákonem je jen zdánlivý, následují další vyhlášky a další vykladači, pak vykladači vykladačů, všem názorům se přisoudí stejná validita a neštěstí je hotovo. Nakonec přijde Prorok a ty, kteří po tom zmatku ještě vládnou zdravým rozumem, upozorní, že ten původní zákon pořád platí.

Připojím svůj názor a ten tkví hlavně v tom, že proroků byla celá řada a nejen ti dva, co jakoby "založili" dva z náboženských směrů.
https://www.youtube.com/watch?v=MuB3V2H4dSI


Vidím proroky jako svědomí lidstva. Vždy, když se lidstvo podstatně odchýlilo od cesty, kterou by mělo jít, poslal Bůh někoho, kdo se měl pokusit o nápravu. Osud takových odvážných pěvců byl vždy velmi smutný až tragický. Ostatně - mnoho lidí čeká na "nový příchod" Ježíše - přitom by ho nejen nepoznali, ale za jeho názory by ho poslali do vězení, kamenovali a ukřižovali úplně stejně, jako před tisíciletími. A to samé platí o muslimech, kteří čekají na to samé. Nespletla jsem se - opravdu čekají na to samé. Ježíš je jejich mesiáš stejně, jako pro křesťany. A protože před lety neměl na světě svého ochránce, byl ukřižovaný. Takže nyní to Bůh zařídí jinak. Ježíš (Issa) tu bude mít svého ochránce a své vojsko, které ďábla (Dajjal) uvězní zpět v podzemí. A to vojsko povede Mahdi - Bohem vedený.
https://www.youtube.com/watch?v=SmGxn0UUKPA


Toto jsem nepsala proto, aby tu někdo začal debatu o KSB a islámu, ale proto, abych nastínila svou myšlenku. Předkládám ji k popřemýšlení.
Myslím si, že stejně, jako byly "rozřezány jazyky", stejně tak byla "rozřezána" i víra. Základ u nosných náboženství je totiž stejný. A proroci sem přicházeli rovnat odchylky a nastolovat znovu rovnováhu - ne zakládat nová náboženství.
Jsem přesvědčená, že stejně, jako byl člověku dán dar rozlišení, úvahy a řeči, byla mu dána i víra, aby neztratil spojení s Domovem. Víra totiž nelze "vymyslet" - lze ji jen doupravit, domyslet podle potřeb místa a komunity, která ji užívá. Je to - dle mého - stejné jako s jazykem. Ten se také liší podle místa, kde komunita žila a pracovala. A jelikož byly zničené všechny dosud dostupné důkazy, předestírá se nám, že jak jazyk, tak víra vznikla "náhodou a z ničeho nic".


Připojím svůj názor a ten tkví hlavně v tom, že proroků byla celá řada a nejen ti dva, co jakoby "založili" dva z náboženských směrů. https://www.youtube.com/watch?v=MuB3V2H4dSI Vidím proroky jako svědomí lidstva. Vždy, když se lidstvo podstatně odchýlilo od cesty, kterou by mělo jít, poslal Bůh někoho, kdo se měl pokusit o nápravu. Osud takových odvážných pěvců byl vždy velmi smutný až tragický. Ostatně - mnoho lidí čeká na "nový příchod" Ježíše - přitom by ho nejen nepoznali, ale za jeho názory by ho poslali do vězení, kamenovali a ukřižovali úplně stejně, jako před tisíciletími. A to samé platí o muslimech, kteří** čekají na to samé.** Nespletla jsem se - opravdu čekají na to samé. Ježíš je jejich mesiáš stejně, jako pro křesťany. A protože před lety neměl na světě svého ochránce, byl ukřižovaný. Takže nyní to Bůh zařídí jinak. Ježíš (Issa) tu bude mít svého ochránce a své vojsko, které ďábla (Dajjal) uvězní zpět v podzemí. A to vojsko povede Mahdi - Bohem vedený. https://www.youtube.com/watch?v=SmGxn0UUKPA Toto jsem nepsala proto, aby tu někdo začal debatu o KSB a islámu, ale proto, abych nastínila svou myšlenku. Předkládám ji k popřemýšlení. Myslím si, že stejně, jako byly "rozřezány jazyky", stejně tak byla "rozřezána" i víra. Základ u nosných náboženství je totiž stejný. **A proroci sem přicházeli rovnat odchylky a nastolovat znovu rovnováhu - ne zakládat nová náboženství.** Jsem přesvědčená, že stejně, jako byl člověku dán dar rozlišení, úvahy a řeči, byla mu dána i víra, aby neztratil spojení s Domovem. **Víra totiž nelze "vymyslet" -** lze ji jen doupravit, domyslet podle potřeb místa a komunity, která ji užívá. Je to - dle mého - stejné jako s jazykem. Ten se také liší podle místa, kde komunita žila a pracovala. A jelikož byly zničené všechny dosud dostupné důkazy, předestírá se nám, že jak jazyk, tak víra vznikla "náhodou a z ničeho nic".

@jox13 - díky,vyjádřil si to lépe, ale moje připomínky směřovaly přesně na toto. Nebyly konfrontační, ale chyběl mi v Hoxově vyjádření všestrannější vztah člověka a Vyšší autority. Ne jen křesťanský (+ židovský) a koranický. Všichni "proroci" nesli stejné poselství - vztah člověka a jeho Stvořitele a Rádce. jen v rúzných podobách. A všichni technologové prakticky uplatňující tato poselství v lidské komunitě podléhali stejnému pokušení. Nejméně tomu podlehli nejméně "civilizovaní" , takže kritérium civilizační a především materiální vyspělosti přestalo být indikátorem skutečné VYSPĚLOSTi člověka případně jím tvořené komunity , ale jen dočasným módním doplňkem s historicky krátkou účinností.Iluzí. Teď velmi tvrdě prezentovanouz.

@jox13 - díky,vyjádřil si to lépe, ale moje připomínky směřovaly přesně na toto. Nebyly konfrontační, ale chyběl mi v Hoxově vyjádření všestrannější vztah člověka a Vyšší autority. Ne jen křesťanský (+ židovský) a koranický. Všichni "proroci" nesli stejné poselství - vztah člověka a jeho Stvořitele a Rádce. jen v rúzných podobách. A všichni technologové prakticky uplatňující tato poselství v lidské komunitě podléhali stejnému pokušení. Nejméně tomu podlehli nejméně "civilizovaní" , takže kritérium civilizační a především materiální vyspělosti přestalo být indikátorem skutečné VYSPĚLOSTi člověka případně jím tvořené komunity , ale jen dočasným módním doplňkem s historicky krátkou účinností.Iluzí. Teď velmi tvrdě prezentovanouz.

Myslím si, že stejně, jako byly "rozřezány jazyky", stejně tak byla "rozřezána" i víra. Základ u nosných náboženství je totiž stejný. A proroci sem přicházeli rovnat odchylky a nastolovat znovu rovnováhu - ne zakládat nová náboženství.
Jsem přesvědčená, že stejně, jako byl člověku dán dar rozlišení, úvahy a řeči, byla mu dána i víra, aby neztratil spojení s Domovem. Víra totiž nelze "vymyslet" - lze ji jen doupravit, domyslet podle potřeb místa a komunity, která ji užívá. Je to - dle mého - stejné jako s jazykem. Ten se také liší podle místa, kde komunita žila a pracovala. A jelikož byly zničené všechny dosud dostupné důkazy, předestírá se nám, že jak jazyk, tak víra vznikla "náhodou a z ničeho nic".

výborné vyjádřeni


[quote="pid:68074, uid:203"]Myslím si, že stejně, jako byly "rozřezány jazyky", stejně tak byla "rozřezána" i víra. Základ u nosných náboženství je totiž stejný. A proroci sem přicházeli rovnat odchylky a nastolovat znovu rovnováhu - ne zakládat nová náboženství. Jsem přesvědčená, že stejně, jako byl člověku dán dar rozlišení, úvahy a řeči, byla mu dána i víra, aby neztratil spojení s Domovem. Víra totiž nelze "vymyslet" - lze ji jen doupravit, domyslet podle potřeb místa a komunity, která ji užívá. Je to - dle mého - stejné jako s jazykem. Ten se také liší podle místa, kde komunita žila a pracovala. A jelikož byly zničené všechny dosud dostupné důkazy, předestírá se nám, že jak jazyk, tak víra vznikla "náhodou a z ničeho nic".[/quote] výborné vyjádřeni

@jox13 - díky,vyjádřil si to lépe, ale moje připomínky směřovaly přesně na toto. Nebyly konfrontační, ale chyběl mi v Hoxově vyjádření všestrannější vztah člověka a Vyšší autority. Ne jen křesťanský (+ židovský) a koranický. Všichni "proroci" nesli stejné poselství - vztah člověka a jeho Stvořitele a Rádce. jen v rúzných podobách. A všichni technologové prakticky uplatňující tato poselství v lidské komunitě podléhali stejnému pokušení. Nejméně tomu podlehli nejméně "civilizovaní" , takže kritérium civilizační a především materiální vyspělosti přestalo být indikátorem skutečné VYSPĚLOSTi člověka případně jím tvořené komunity , ale jen dočasným módním doplňkem s historicky krátkou účinností.Iluzí. Teď velmi tvrdě prezentovanouz.

Vyzerá to tak, že čím jednoduchšie spoločenské usporiadanie, tým ľahšie vie žiť podľa Božích zákonov. A čím zložitejšie usporiadenie, čím väčšia je civilizácia, tým viacej potrebuje RADCU a KOREKTORA Zhora. Proroci boli posielaní práve do rozvinutejších civilizácií. Mojžiš sa narodil v civilizovanom Egypte. Ježiš v Judei pod protektorátom Rímskej Ríše. O Arabskej historii toho moc neviem, takže proroka Mohameda neviem posúdiť. Ale staroveká a vyspelá India mala tiež svojich prorokov. Čína podobne.

Len z nejakého dôvodu sa informácia odovzdaná týmito prorokmi veľmi rýchlo zmenila na presný opak. India kultivuje davo-"elitarizmus" kást. Židovstvo sa miesto národa osvety stalo národom úžerníkov a zotročovateľov. Kresťanstvo dobývalo svet vierou a mečom, a vložilo milionom ľudí ducha pokory voči elitám.
Akoby každý takýto "Boží dotyk" (korekcia) akceleroval v ľudstve rozvoj démonizmu. Každá takáto korekcia vygenerovala aj určité množstvo spravodlivých ľudí, ktorí zmenili svoj pohľad na svet, ale davo-"elitárny" kult ktorý z toho ľudia vytvorili, zabetónoval srdcia milionov a miliard ľudí. A dnes práve aj kvôli týmto dogmatickým kultom stojíme na hrane globálnej katastrofy. Až sem to priviedla úžerová ekonomika, technokracia a svedomie zabetónované v náboženských dogmách...


Príde mi to tak, že vývoj duchovnosti ľudstva sa nedá nasilu urýchliť. Vždy keď sa o to niekto pokúša masovými ideami, tak sa to zmenilo na dogmatické náboženstvo, démonizmus, a ľudstvo to odklonilo smerom ku katastrofe.


Žiadne nové náboženstvo. Niet inej cesty, len meniť samých seba, byť príkladom a vychovávať deti k pravdoverným hodnotám. Nenechať ich za žiadnu cenu pokaziť démonickou kultúrou. Takto možno dosiahnuť kritické množstvo pre spustenie reťazovej reakcie.


[quote="pid:68075, uid:57"]@jox13 - díky,vyjádřil si to lépe, ale moje připomínky směřovaly přesně na toto. Nebyly konfrontační, ale chyběl mi v Hoxově vyjádření všestrannější vztah člověka a Vyšší autority. Ne jen křesťanský (+ židovský) a koranický. Všichni "proroci" nesli stejné poselství - vztah člověka a jeho Stvořitele a Rádce. jen v rúzných podobách. A všichni technologové prakticky uplatňující tato poselství v lidské komunitě podléhali stejnému pokušení. Nejméně tomu podlehli nejméně "civilizovaní" , takže kritérium civilizační a především materiální vyspělosti přestalo být indikátorem skutečné VYSPĚLOSTi člověka případně jím tvořené komunity , ale jen dočasným módním doplňkem s historicky krátkou účinností.Iluzí. Teď velmi tvrdě prezentovanouz.[/quote] Vyzerá to tak, že čím jednoduchšie spoločenské usporiadanie, tým ľahšie vie žiť podľa Božích zákonov. A čím zložitejšie usporiadenie, čím väčšia je civilizácia, tým viacej potrebuje RADCU a KOREKTORA Zhora. Proroci boli posielaní práve do rozvinutejších civilizácií. Mojžiš sa narodil v civilizovanom Egypte. Ježiš v Judei pod protektorátom Rímskej Ríše. O Arabskej historii toho moc neviem, takže proroka Mohameda neviem posúdiť. Ale staroveká a vyspelá India mala tiež svojich prorokov. Čína podobne. Len z nejakého dôvodu sa informácia odovzdaná týmito prorokmi veľmi rýchlo zmenila na presný opak. India kultivuje davo-"elitarizmus" kást. Židovstvo sa miesto národa osvety stalo národom úžerníkov a zotročovateľov. Kresťanstvo dobývalo svet vierou a mečom, a vložilo milionom ľudí ducha pokory voči elitám. Akoby každý takýto "Boží dotyk" (korekcia) akceleroval v ľudstve rozvoj démonizmu. Každá takáto korekcia vygenerovala aj určité množstvo spravodlivých ľudí, ktorí zmenili svoj pohľad na svet, ale davo-"elitárny" kult ktorý z toho ľudia vytvorili, zabetónoval srdcia milionov a miliard ľudí. A dnes práve aj kvôli týmto dogmatickým kultom stojíme na hrane globálnej katastrofy. Až sem to priviedla úžerová ekonomika, technokracia a svedomie zabetónované v náboženských dogmách... Príde mi to tak, že vývoj duchovnosti ľudstva sa nedá nasilu urýchliť. Vždy keď sa o to niekto pokúša masovými ideami, tak sa to zmenilo na dogmatické náboženstvo, démonizmus, a ľudstvo to odklonilo smerom ku katastrofe. Žiadne nové náboženstvo. Niet inej cesty, len meniť samých seba, byť príkladom a vychovávať deti k pravdoverným hodnotám. Nenechať ich za žiadnu cenu pokaziť démonickou kultúrou. Takto možno dosiahnuť kritické množstvo pre spustenie reťazovej reakcie.

Vies popisať aspon v zakladnych rysoch odkaz Mojžiša, Ježiša či Mohameda, Budhov, Lao C', ale aj ďaľších bezmenných prorokov, pretože ich mená sa stratili v dejinach času, alebo boli zamerne vymazané?

Nadčasový pohled nad všeobecný chod věcí (událostí). To, jak to překroutili doboví pasáci davu, je věc jiná.
Ale to je spíš přínos (než odkaz), pokud se nejedná o smyšlené postavy.


[quote="pid:68067, uid:183"]Vies popisať aspon v zakladnych rysoch odkaz Mojžiša, Ježiša či Mohameda, Budhov, Lao C', ale aj ďaľších bezmenných prorokov, pretože ich mená sa stratili v dejinach času, alebo boli zamerne vymazané?[/quote] **Nadčasový pohled nad všeobecný chod věcí (událostí)**. To, jak to překroutili doboví pasáci davu, je věc jiná. Ale to je spíš přínos (než odkaz), pokud se nejedná o smyšlené postavy.
Upravené 16. 4. 2022 o 01:38

@Hox dam Ti otázku. Vies popisať aspon v zakladnych rysoch odkaz Mojžiša, Ježiša či Mohameda, Budhov, Lao C', ale aj ďaľších bezmenných prorokov, pretože ich mená sa stratili v dejinach času, alebo boli zamerne vymazané?

Kdo se chce seznámit s odkazem Mojžíše, Ježíše, Mohameda, měl by si přečíst Bibli a Korán.


[quote="pid:68067, uid:183"]@Hox dam Ti otázku. Vies popisať aspon v zakladnych rysoch odkaz Mojžiša, Ježiša či Mohameda, Budhov, Lao C', ale aj ďaľších bezmenných prorokov, pretože ich mená sa stratili v dejinach času, alebo boli zamerne vymazané?[/quote] Kdo se chce seznámit s odkazem Mojžíše, Ježíše, Mohameda, měl by si přečíst Bibli a Korán.

Nechtěl jsem přispívat do toho Hoxova vlákna, ani dál nebudu. Chci napsat jen jednu malou poznámku.
Vážně jste se nikdy nezamysleli nad tím, proč Bůh posílal proroky, podle kázání kterých pak byly sepsány tzv. svaté knihy, tam, kam je posílal?
Vážně nikoho netrkla myšlenka, proč je neposílal na území obydlená Slovany? Nebylo to náhodou proto, že nebylo co napravovat, jelikož Slované žili v souladu a souznění, tudíž v harmonii s Bohem?
A tu harmonii autor vlákna prohlašuje za fašizmus?
Tak jen tolik, pro zamyšlení.


PS: Sám autor vlákna to docela pregnantně napsal hned v první větě svého prvního příspěvku.


Nechtěl jsem přispívat do toho Hoxova vlákna, ani dál nebudu. Chci napsat jen jednu malou poznámku. Vážně jste se nikdy nezamysleli nad tím, proč Bůh posílal proroky, podle kázání kterých pak byly sepsány tzv. svaté knihy, tam, kam je posílal? Vážně nikoho netrkla myšlenka, proč je neposílal na území obydlená Slovany? Nebylo to náhodou proto, že nebylo co napravovat, jelikož **Slované žili v souladu a souznění, tudíž v harmonii s Bohem**? A tu harmonii autor vlákna prohlašuje za fašizmus? Tak jen tolik, pro zamyšlení. PS: Sám autor vlákna to docela pregnantně napsal hned v první větě svého prvního příspěvku.
Upravené 16. 4. 2022 o 10:36

@Rusofil - Napsals jsem to v bodu 1) svého prvního příspěvku. jen jsem nezdůraznil JEN Slovany, ale i další příslušníky lidstva.myšlenku prodloužili @jardob.

@Rusofil - Napsals jsem to v bodu 1) svého prvního příspěvku. jen jsem nezdůraznil JEN Slovany, ale i další příslušníky lidstva.myšlenku prodloužili @jardob.

@Rusofil

Jak víš že ke Slovanům nebyl poslán prorok?


Jak víš že Slované žili v souladu s Bohem?


A ano, rozdělování lidí na skutečné lidi a napodobeniny je těžký hřích a obdoba ideologie třetí říše.


@Rusofil Jak víš že ke Slovanům nebyl poslán prorok? Jak víš že Slované žili v souladu s Bohem? A ano, rozdělování lidí na skutečné lidi a napodobeniny je těžký hřích a obdoba ideologie třetí říše.

nebylo co napravovat, jelikož Slované žili v souladu a souznění, tudíž v harmonii s Bohem?


Tak proč prohráli s bilblisty???


Odpověď je v knize VP SSSR, Psychologický aspekt historie a perspektiv civilizace.


Pýcha a domýšlivost ohledně nedostižné dokonalosti vlastní kultury vedly k tomu, že běžné obyvatelstvo bylo biorobotizováno touto kulturou. Mezi žrečestvem pýcha způsobila obdiv k západní honosnosti v byzantských chrámech - v důsledku po křtění Rusi velká část slovanského žrečestva přešla k novému ritu. Těm žrecům, kteří při křtu zahynuli, nebylo Zhora dáno rozlišení, aby mohli porážce vzdorovat (Bůh nejspíše uznal, že zkušenost porážky - včetně socialismu - přivede Rusy k lidství spíše, než lpění na ustrnutí = nerozvoji v tehdejší kultuře Slovanství)


Muslimové byli součástí tehdejšího ruského světa, takže slova proroka Mohameda se k jejím uším dostala ... pro vlastní pýchu však byla odmítnuta.


Závěrem: Tehdejší Slovanská kultura cílevědomě nepěstovala Lidství (tj. v tomto byla v rozporu s Božím úkolem, kdy se všichni lidé mají stát Lidmi = zástupci Boha na Zemi).
Jediné, co se cíleně vyučovalo, byly postupy kultury Slovanského ritu.


[quote="pid:68185, uid:312"]nebylo co napravovat, jelikož Slované žili v souladu a souznění, tudíž v harmonii s Bohem?[/quote] Tak proč prohráli s bilblisty??? Odpověď je v knize VP SSSR, Psychologický aspekt historie a perspektiv civilizace. Pýcha a domýšlivost ohledně nedostižné dokonalosti vlastní kultury vedly k tomu, že běžné obyvatelstvo bylo biorobotizováno touto kulturou. Mezi žrečestvem pýcha způsobila obdiv k západní honosnosti v byzantských chrámech - v důsledku po křtění Rusi velká část slovanského žrečestva přešla k novému ritu. Těm žrecům, kteří při křtu zahynuli, nebylo Zhora dáno rozlišení, aby mohli porážce vzdorovat (Bůh nejspíše uznal, že zkušenost porážky - včetně socialismu - přivede Rusy k lidství spíše, než lpění na ustrnutí = nerozvoji v tehdejší kultuře Slovanství) Muslimové byli součástí tehdejšího ruského světa, takže slova proroka Mohameda se k jejím uším dostala ... pro vlastní pýchu však byla odmítnuta. Závěrem: Tehdejší Slovanská kultura cílevědomě nepěstovala Lidství (tj. v tomto byla v rozporu s Božím úkolem, kdy se všichni lidé mají stát Lidmi = zástupci Boha na Zemi). Jediné, co se cíleně vyučovalo, byly postupy kultury Slovanského ritu.
Upravené 16. 4. 2022 o 12:14

Kdo se chce seznámit s odkazem Mojžíše, Ježíše, Mohameda, měl by si přečíst Bibli a Korán.


hotovo, aj ked a tym koranom je problém uz len roznymi prekladmi. biblia tiez.


Aj Tao Te Ting odporúčam. dost je aj v románoch Jefremova. Budhistické texty su tiez zaujimavé.


No ja som svoj nazor na ich odkaz prezentpval v tom druhom rozhadankm vlákne a zaujimal.ma Tvoj pohľad. Môžeš mi napisať aj sukromne, email máš už roky.


Buď zdravý a všetko dobré, zdravie, blaho a splnenie všetkych snov veducim ku kráľovstvu Božiemu na Zemi


Jox


[quote="pid:68181, uid:235"]Kdo se chce seznámit s odkazem Mojžíše, Ježíše, Mohameda, měl by si přečíst Bibli a Korán.[/quote] hotovo, aj ked a tym koranom je problém uz len roznymi prekladmi. biblia tiez. Aj Tao Te Ting odporúčam. dost je aj v románoch Jefremova. Budhistické texty su tiez zaujimavé. No ja som svoj nazor na ich odkaz prezentpval v tom druhom rozhadankm vlákne a zaujimal.ma Tvoj pohľad. Môžeš mi napisať aj sukromne, email máš už roky. Buď zdravý a všetko dobré, zdravie, blaho a splnenie všetkych snov veducim ku kráľovstvu Božiemu na Zemi Jox

Tak proč prohráli s bilblisty???


Jura, prehra čaká každú jednu civilizáciu, aj tú najdokonalejšiu, ak sa uzavrie do vlastnej bubliny a nebude šíriť svoju koncepciu do sveta. V reči KSB to je ignorovanie boja so svetom na najvyšších prioritách, čo sa zaručene stane ich záhubou, je to len otázka času.


To, čo opisuješ, je už úpadok slovanstva v Rusku. Nemáme veľa informácií o ich predchádzajúcej histórii, kultúre ani o tom, kam sa stratili žreci, ktorí tú kultúru držali celé stáročia až kým tam neostali len takí žreci, ktorí prešli na stranu biblistov.
Toto je podobné, ako kebysi hodnotil ruskú históriu podľa informácií o perestrojke a prvého desaťročia po rozpade ZSSR. To, že ku koncu ZSSR tam boli zradcovia, ktorí rozbili ZSSR, neznamená, že tak vyzerala celá história ZSSR a Ruska, a že ZSSR nemal ľudskú ideológiu.


[quote="pid:68192, uid:388"]Tak proč prohráli s bilblisty???[/quote] Jura, prehra čaká každú jednu civilizáciu, aj tú najdokonalejšiu, ak sa uzavrie do vlastnej bubliny a nebude šíriť svoju koncepciu do sveta. V reči KSB to je ignorovanie boja so svetom na najvyšších prioritách, čo sa zaručene stane ich záhubou, je to len otázka času. To, čo opisuješ, je už úpadok slovanstva v Rusku. Nemáme veľa informácií o ich predchádzajúcej histórii, kultúre ani o tom, kam sa stratili žreci, ktorí tú kultúru držali celé stáročia až kým tam neostali len takí žreci, ktorí prešli na stranu biblistov. Toto je podobné, ako kebysi hodnotil ruskú históriu podľa informácií o perestrojke a prvého desaťročia po rozpade ZSSR. To, že ku koncu ZSSR tam boli zradcovia, ktorí rozbili ZSSR, neznamená, že tak vyzerala celá história ZSSR a Ruska, a že ZSSR nemal ľudskú ideológiu.

ak sa uzavrie do vlastnej bubliny


Však to je to, co kritizuji ... pýcha ohledně vědomí, že to co jsme stvořili je ta nejdokonalejší doposud známá kultura, která se jako poslední úspěšně brání biblistům (což je sice pravda), a která tedy nepotřebuje další vývoj směrem k lidství (takže ustrnula se statistikou, kdy mezi typy psychiky převládli bioroboti zombírovaní kulturou).


A přesně do tohoto bodu se chtějí vracet hurá Slované, když píší o Naší víře, Našem písmu, Našem jazyku.
Mnohokrát jsem se setkal s názorem: "Slovanská kultura (víra, ...) je nejlepší.


Proč?


Protože je NAŠE.


V překladu to tedy znamená, že zapomeň na posledních tísíc let zkušeností, tj. např. i na socialismus a SSSR, na 22 veršů z Koránu v KSB i na celou KSB, ... Nauč se Bukvici, nauč se vzývat Naše Bohy (jejich jména a jak to dělat ti řekneme jen my), to je vše co potřebuješ.


[quote="pid:68221, uid:6"]ak sa uzavrie do vlastnej bubliny[/quote] Však to je to, co kritizuji ... pýcha ohledně vědomí, že to co jsme stvořili je ta nejdokonalejší doposud známá kultura, která se jako poslední úspěšně brání biblistům (což je sice pravda), a která tedy nepotřebuje další vývoj směrem k lidství (takže ustrnula se statistikou, kdy mezi typy psychiky převládli bioroboti zombírovaní kulturou). A přesně do tohoto bodu se chtějí vracet hurá Slované, když píší o Naší víře, Našem písmu, Našem jazyku. Mnohokrát jsem se setkal s názorem: "Slovanská kultura (víra, ...) je nejlepší. Proč? Protože je NAŠE. V překladu to tedy znamená, že zapomeň na posledních tísíc let zkušeností, tj. např. i na socialismus a SSSR, na 22 veršů z Koránu v KSB i na celou KSB, ... Nauč se Bukvici, nauč se vzývat Naše Bohy (jejich jména a jak to dělat ti řekneme jen my), to je vše co potřebuješ.

Jura, prehra čaká každú jednu civilizáciu, aj tú najdokonalejšiu, ak sa uzavrie do vlastnej bubliny a nebude šíriť svoju koncepciu do sveta.


Jak asi může hurá Slovanstvo šířit svoji koncepci do světa, když kromě kultury Slovanství nic jinýho neuznává?
V tehdejší Slovanské kultuře (tj. v podobě, ve které tato kultura zkostnatělaq před prohrou s biblisty) je ponechána výchova dětí v lidi v působnosti institutu rodiny. Jenže tohle rodina sama nezvládne. Společnost si to na triko nevzala. Možná to bylo nabubřelostí, možná jen chybou stařešinů a žreců, že to nerozpoznali jako důležité ... ???


Jak by mohlo Slovanstvo šířící "Slovanskou kulturu" oslovit Araby, Číňany, Japonce, černochy, ... ???? Když pro ně je tato kultura cizí?


To "něco" co chybí Slovanské kultuře (starost o to, aby všichni dospívající před dosažením pohlavní zralosti dosáhli typu psychiky Člověk) chybí i jiným kulturám.


Pro nás, je dobré si uvědomit, že lidství jsou způsoby slovanského osídlení a kultura o několik řádů blíže než dnešní pakultura konzumní společnosti. Tu je však potřeba obohatit (opravit) o zkušenosti posledních 1000 let, tj. zejména o školství pod dohledem zájmu o všeobecné lidství dle KSB.


[quote="pid:68221, uid:6"]Jura, prehra čaká každú jednu civilizáciu, aj tú najdokonalejšiu, ak sa uzavrie do vlastnej bubliny a nebude šíriť svoju koncepciu do sveta.[/quote] Jak asi může hurá Slovanstvo šířit svoji koncepci do světa, když kromě kultury Slovanství nic jinýho neuznává? V tehdejší Slovanské kultuře (tj. v podobě, ve které tato kultura zkostnatělaq před prohrou s biblisty) je ponechána výchova dětí v lidi v působnosti institutu rodiny. Jenže tohle rodina sama nezvládne. Společnost si to na triko nevzala. Možná to bylo nabubřelostí, možná jen chybou stařešinů a žreců, že to nerozpoznali jako důležité ... ??? Jak by mohlo Slovanstvo šířící "Slovanskou kulturu" oslovit Araby, Číňany, Japonce, černochy, ... ???? Když pro ně je tato kultura cizí? To "něco" co chybí Slovanské kultuře (starost o to, aby všichni dospívající před dosažením pohlavní zralosti dosáhli typu psychiky Člověk) chybí i jiným kulturám. Pro nás, je dobré si uvědomit, že lidství jsou způsoby slovanského osídlení a kultura o několik řádů blíže než dnešní pakultura konzumní společnosti. Tu je však potřeba obohatit (opravit) o zkušenosti posledních 1000 let, tj. zejména o školství pod dohledem zájmu o všeobecné lidství dle KSB.

Hoxi a jak číst bibli či korán? Od začátku do konce, nebo nějakým systémem? Číst všechno, nebo se dají některé části považovat za balast?


Co říkáš na svědky jehovovy? - ti se nezabývají ničím jiným, než studiem Bible, ale že by jim to přidalo na úrovni chápání, se říct nedá. Nebo snad ano? Studiem Bible došli k opaku toho, co my, čili, že vše je ztraceno, Stvořitelova lhůta vypršela a jediná naděje je dát se k nim do "organizace".


Hoxi a jak číst bibli či korán? Od začátku do konce, nebo nějakým systémem? Číst všechno, nebo se dají některé části považovat za balast? Co říkáš na svědky jehovovy? - ti se nezabývají ničím jiným, než studiem Bible, ale že by jim to přidalo na úrovni chápání, se říct nedá. Nebo snad ano? Studiem Bible došli k opaku toho, co my, čili, že vše je ztraceno, Stvořitelova lhůta vypršela a jediná naděje je dát se k nim do "organizace".

Kdo se chce seznámit s odkazem Mojžíše, Ježíše, Mohameda, měl by si přečíst Bibli a Korán.


Bohužiaľ z oboch kníh bolo odstránené editačnou činnosťou resp. pri zapísaní to podstatné alebo chceš nám povedať, že máš soma Ježišovo evanjélium a Mohamedove vlastnoručné spisy?


[quote="pid:68181, uid:235"]Kdo se chce seznámit s odkazem Mojžíše, Ježíše, Mohameda, měl by si přečíst Bibli a Korán.[/quote] Bohužiaľ z oboch kníh bolo odstránené editačnou činnosťou resp. pri zapísaní to podstatné alebo chceš nám povedať, že máš soma Ježišovo evanjélium a Mohamedove vlastnoručné spisy?

Moderátor

Však to je to, co kritizuji ... pýcha ohledně vědomí, že to co jsme stvořili je ta nejdokonalejší doposud známá kultura, která se jako poslední úspěšně brání biblistům (což je sice pravda), a která tedy nepotřebuje další vývoj směrem k lidství (takže ustrnula se statistikou, kdy mezi typy psychiky převládli bioroboti zombírovaní kulturou).


To nemuselo byť o tom. Mohlo to byť o aj o pacifizme, že nechceli svoj svetonázor vnucovať iným ľuďom, iba si žiť svoj vlastný život na vlastnom území. Možno sa riadili heslom "cudzie nechceme, svoje si nedáme". Ale tento slogan je pasca, pokiaľ ide o proces globalizácie. Takýto pacifizmus je len abstraktným humanizmom odtrhnutým od života.
Na prvej priorite to funguje tak, že ak nebojuješ o globalizovaný svet podľa tvojej koncepcie, tak skôr či neskôr zahynieš. To je fatálna chyba.


Jak asi může hurá Slovanstvo šířit svoji koncepci do světa, když kromě kultury Slovanství nic jinýho neuznává?


Neviem prečo stále riešiš hurá slovanstvo ako koncepciu globalizácie. Veď o tom predsa nikto nehovorí. Reč je iba o tom, že treba poznať svoje korene. Naša minulosť si zaslúži seriózny historický výskum, dozvedieť sa čo najviac korektných informácii o našich predkoch. Pripomínam to preto, lebo občas sa tu vedú reči, že slovanstvo fuj a podobne. Lenže človek ktorý ignoruje alebo pohŕda svojou minulosťou, je ako strom bez koreňov.
Minulosť predkov, nech bola akákoľvek, je potrebné poznať spoznať, čo najkorektnejšie. To dobré rozvíjať, a zo zlého sa poučiť (rozhodne nie sa trápiť pre chyby predkov, či nebodaj hanbiť ako dnešní Nemci za niečo, za čo už nemôžu), skrátka, kráčať vpred, ako strom, ktorý sa opiera o silu koreňov a rastie k Slnku.


[quote="pid:68228, uid:388"]Však to je to, co kritizuji ... pýcha ohledně vědomí, že to co jsme stvořili je ta nejdokonalejší doposud známá kultura, která se jako poslední úspěšně brání biblistům (což je sice pravda), a která tedy nepotřebuje další vývoj směrem k lidství (takže ustrnula se statistikou, kdy mezi typy psychiky převládli bioroboti zombírovaní kulturou).[/quote] To nemuselo byť o tom. Mohlo to byť o aj o pacifizme, že nechceli svoj svetonázor vnucovať iným ľuďom, iba si žiť svoj vlastný život na vlastnom území. Možno sa riadili heslom "cudzie nechceme, svoje si nedáme". Ale tento slogan je pasca, pokiaľ ide o proces globalizácie. Takýto pacifizmus je len abstraktným humanizmom odtrhnutým od života. Na prvej priorite to funguje tak, že ak nebojuješ o globalizovaný svet podľa tvojej koncepcie, tak skôr či neskôr zahynieš. To je fatálna chyba. [quote="pid:68230, uid:388"]Jak asi může hurá Slovanstvo šířit svoji koncepci do světa, když kromě kultury Slovanství nic jinýho neuznává?[/quote] Neviem prečo stále riešiš hurá slovanstvo ako koncepciu globalizácie. Veď o tom predsa nikto nehovorí. Reč je iba o tom, že treba poznať svoje korene. Naša minulosť si zaslúži seriózny historický výskum, dozvedieť sa čo najviac korektných informácii o našich predkoch. Pripomínam to preto, lebo občas sa tu vedú reči, že slovanstvo fuj a podobne. Lenže človek ktorý ignoruje alebo pohŕda svojou minulosťou, je ako strom bez koreňov. Minulosť predkov, nech bola akákoľvek, je potrebné poznať spoznať, čo najkorektnejšie. To dobré rozvíjať, a zo zlého sa poučiť (rozhodne nie sa trápiť pre chyby predkov, či nebodaj hanbiť ako dnešní Nemci za niečo, za čo už nemôžu), skrátka, kráčať vpred, ako strom, ktorý sa opiera o silu koreňov a rastie k Slnku.

To nemuselo byť o tom. Mohlo to byť o aj o pacifizme, že nechceli svoj svetonázor vnucovať iným ľuďom,


Bylo dřív vejce nebo slepice? Zjistili, že "Slovanství" a svoje Bohy téměř nikomu úspěšně nevnutí a teprve poté se rozhodli na tuto globální misi rezignovat. O lidskosti neuvažovali a cíleně ji nepěstovali ani mezi sebou (co vyroste z nové generace je odvislé pouze na institutu rodina = chyběla jim škola).


Neviem prečo stále riešiš hurá slovanstvo ako koncepciu globalizácie


Je původním VP SSSR i Pjakinem ohlášeno, že biologickou, nebo alespoň ekotechnickou civilizaci dnes GP neumí (nevysloveno, že jí neumí ani VP SSSR), ale že určitě jí bude zkoušet vytvořit (alternativou je konec veškeré civilizace způsobený technokratickou civilizací).


Proto je ve fantasy propagován středověk a slovanům byly celkem nedávno dodány padělky jejich bájné historie (SAV a další návazná literatura typu Levašov), které jsou vypracovány tak, aby jejich příznivce svedly na nelidskou cestu (skrytý fašismus obsažený v SAV i u Levašova, ...)


Když dva (GP a v ohlášení i KSB - ta však zatím bez viditelných kroků) dělají totéž nebude výsledkem totéž.


Podle mě jde o zásadní střet všemožných nelidských a lidské koncepce ohledně budoucnosti.


P.S. Já jsem sice k nějakým závěrům dospěl, ale ze zbytku komunity nemám potvrzení, že mé závěry jsou správné (mohou samozřejmě být i špatné nebo by potřebovali úpravu), tj. s mými závěry tedy není možné pracovat jako s faktem, chybí jim tandemové ověření a navázání v místech, kde si nevím rady.


GP svou práci sadaře s biologickou civilizací v rámci jeho koncepce rozvíjí (to jsou ti různí preppeři a hurá Slovani, kteří se prezentují i na tomto fóru).


[quote="pid:68257, uid:6"]To nemuselo byť o tom. Mohlo to byť o aj o pacifizme, že nechceli svoj svetonázor vnucovať iným ľuďom,[/quote] Bylo dřív vejce nebo slepice? Zjistili, že "Slovanství" a svoje Bohy téměř nikomu úspěšně nevnutí a teprve poté se rozhodli na tuto globální misi rezignovat. O lidskosti neuvažovali a cíleně ji nepěstovali ani mezi sebou (co vyroste z nové generace je odvislé pouze na institutu rodina = chyběla jim škola). [quote="pid:68257, uid:6"]Neviem prečo stále riešiš hurá slovanstvo ako koncepciu globalizácie[/quote] Je původním VP SSSR i Pjakinem ohlášeno, že biologickou, nebo alespoň ekotechnickou civilizaci dnes GP neumí (nevysloveno, že jí neumí ani VP SSSR), ale že určitě jí bude zkoušet vytvořit (alternativou je konec veškeré civilizace způsobený technokratickou civilizací). Proto je ve fantasy propagován středověk a slovanům byly celkem nedávno dodány padělky jejich bájné historie (SAV a další návazná literatura typu Levašov), které jsou vypracovány tak, aby jejich příznivce svedly na nelidskou cestu (skrytý fašismus obsažený v SAV i u Levašova, ...) Když dva (GP a v ohlášení i KSB - ta však zatím bez viditelných kroků) dělají totéž nebude výsledkem totéž. Podle mě jde o zásadní střet všemožných nelidských a lidské koncepce ohledně budoucnosti. P.S. Já jsem sice k nějakým závěrům dospěl, ale ze zbytku komunity nemám potvrzení, že mé závěry jsou správné (mohou samozřejmě být i špatné nebo by potřebovali úpravu), tj. s mými závěry tedy není možné pracovat jako s faktem, chybí jim tandemové ověření a navázání v místech, kde si nevím rady. GP svou práci sadaře s biologickou civilizací v rámci jeho koncepce rozvíjí (to jsou ti různí preppeři a hurá Slovani, kteří se prezentují i na tomto fóru).
Upravené 17. 4. 2022 o 09:34

Bylo dřív vejce nebo slepice? Zjistili, že "Slovanství" a svoje Bohy téměř nikomu úspěšně nevnutí a teprve poté se rozhodli na tuto globální misi rezignovat. O lidskosti neuvažovali a cíleně ji nepěstovali ani mezi sebou (co vyroste z nové generace je odvislé pouze na institutu rodina = chyběla jim škola).
Vážně nechápu tu krátkozrakost. Před našimi očima právě teď, v přímém přenosu, probíhá válka na zničení nás, Slovanů a tím i našeho lidského světonázoru, ale jsou tací, kteří se urputně snaží to nevidět. Tak nevím, je to hloupost, nebo záměr.
Až nebudou Slované, nebude ani KSB, protože oni jsou nositeli této koncepce. KSB je poselství našich předků z minulosti, otištěno v našich genech. Proto nás tak nenávidí, stojíme v cestě novému světovému řádu, který má v plánu udělat z lidí nemyslící hmotu.
Komu to nedochází, může nastudovat Bibli, Korán, všechny proroky, základy sociologie atd., přesto zůstane slepý, hluchý a mrtvý...


PS: Vyslechni si poslední svodku Konašenkova. Mluví tam o zabíjení Slovanů. Pokud ti to přesto nedojde, není ti pomoci.


[quote="pid:68288, uid:388"]Bylo dřív vejce nebo slepice? Zjistili, že "Slovanství" a svoje Bohy téměř nikomu úspěšně nevnutí a teprve poté se rozhodli na tuto globální misi rezignovat. O lidskosti neuvažovali a cíleně ji nepěstovali ani mezi sebou (co vyroste z nové generace je odvislé pouze na institutu rodina = chyběla jim škola).[/quote]Vážně nechápu tu krátkozrakost. Před našimi očima právě teď, v přímém přenosu, probíhá válka na zničení nás, Slovanů a tím i našeho lidského světonázoru, ale jsou tací, kteří se urputně snaží to nevidět. Tak nevím, je to hloupost, nebo záměr. ** Až nebudou Slované, nebude ani KSB**, protože oni jsou nositeli této koncepce. KSB je poselství našich předků z minulosti, otištěno v našich genech. Proto nás tak nenávidí, stojíme v cestě novému světovému řádu, který má v plánu udělat z lidí nemyslící hmotu. Komu to nedochází, může nastudovat Bibli, Korán, všechny proroky, základy sociologie atd., přesto zůstane slepý, hluchý a mrtvý... PS: Vyslechni si poslední svodku Konašenkova. Mluví tam o **zabíjení Slovanů**. Pokud ti to přesto nedojde, není ti pomoci.
Upravené 17. 4. 2022 o 13:06

@Jura11 :
Juro, chápu, co myslíš a co chceš říct. Zároveň ale souhlasím s posledním příspěvkem @Rusofil , kde říká, že válka jde o zničení Slovanů. Pokusím se vysvětlit.
To poslední řízení "vzkříšení Slovanstva" není fakt o ničem jiném, než odvrátit pozornost od jejich skutečného údělu - úkolu.
Poskakovat ve lněných rubáškách a s věnci na hlavě kolem ohňů je sice na oko pěkné, ale pro záchranu slovanského světa naprosto zbytečné. Jsem přesvědčená, že tím "návratem ke Slovanstvu" mělo být docíleno toho, aby se Slovani znovu stali pracujícím dobytkem. Práce s nástroji jak v době kamenné, bez technologií a to i těch užitečných. Další rabi, co si budou potravu dobývat v těch nejhorších podmínkách - i když - možná - uprostřed přírody. A budou tím tolik zaměstnaní, že jim nebude zbývat čas na nějaké dění mimo hranice jejich vesnice.
Přitom - právě Slovani jsou nositeli tvůrčí energie. Nevím, jak to napsat, ale podobenství o darované rybě a výuce chytat ryby se využít dá. Slovan je ten, kdo naučí hladového rybu chytat. Od Slovanů se takto učily všechny ostatní rasy i národy, co jich na světě je.
A další, čeho je Slovan nositelem - to je vrozený cit pro spravedlnost a harmonii. Slovan je nepřítel otroctví, nadvlády, nadřazenosti a tím i současného systému.
No, a teď ještě důležité vysvětlení, aby mi Hox nenapsal, že je to fašistický pohled.
Pochybuju, že dneska najdete někde čistokrevného Slovana. Navíc je tu "ruský svět", kde i neslovanské národy získávají "slovanský" pohled na svět. Takže - podle mého - cítit se Slovanem je cosi jako cítit se ruským.
A v tomto ohledu se držím vysvětlení, které padlo u Sidorova a na které jsem dosud nenašla lepší.
Rasy, které sem byly kdysí dávno evakuované, nejsou "lepší a horší". Každá má své velké klady - ale taky zápory. U té bílé je to např. důvěřivost až naivita. A každá z těch ras se měla učit od svých sousedů. Ne stát proti sobě - ale spolu se učit, tvořit, překonávat nedostatky a předávat klady.
Já vím, není to podle KSB, ale ta mi třeba vysvětlení ras na planetě nenabídla... smile

@Jura11 : Juro, chápu, co myslíš a co chceš říct. Zároveň ale souhlasím s posledním příspěvkem @Rusofil , kde říká, že válka jde o zničení Slovanů. Pokusím se vysvětlit. To poslední řízení "vzkříšení Slovanstva" není fakt o ničem jiném, než odvrátit pozornost od jejich skutečného údělu - úkolu. Poskakovat ve lněných rubáškách a s věnci na hlavě kolem ohňů je sice na oko pěkné, ale pro záchranu slovanského světa naprosto zbytečné. Jsem přesvědčená, že tím "návratem ke Slovanstvu" mělo být docíleno toho, **aby se Slovani znovu stali pracujícím dobytkem**. Práce s nástroji jak v době kamenné, bez technologií a to i těch užitečných. Další rabi, co si budou potravu dobývat v těch nejhorších podmínkách - i když - možná - uprostřed přírody. **A budou tím tolik zaměstnaní, že jim nebude zbývat čas na nějaké dění mimo hranice jejich vesnice.** Přitom - právě Slovani jsou nositeli tvůrčí energie. Nevím, jak to napsat, ale podobenství o darované rybě a výuce chytat ryby se využít dá. **Slovan je ten, kdo naučí hladového rybu chytat.** Od Slovanů se takto učily všechny ostatní rasy i národy, co jich na světě je. A další, čeho je Slovan nositelem -** to je vrozený cit pro spravedlnost a harmonii.** Slovan je nepřítel otroctví, nadvlády, nadřazenosti a tím i současného systému. No, a teď ještě důležité vysvětlení, aby mi Hox nenapsal, že je to fašistický pohled. Pochybuju, že dneska najdete někde čistokrevného Slovana. Navíc je tu "ruský svět", kde i neslovanské národy získávají "slovanský" pohled na svět. Takže - podle mého - cítit se Slovanem je cosi jako cítit se ruským. A v tomto ohledu se držím vysvětlení, které padlo u Sidorova a na které jsem dosud nenašla lepší. Rasy, které sem byly kdysí dávno evakuované, nejsou "lepší a horší". Každá má své velké klady - ale taky zápory. U té bílé je to např. důvěřivost až naivita. **A každá z těch ras se měla učit od svých sousedů.** Ne stát proti sobě - ale spolu se učit, tvořit, překonávat nedostatky a předávat klady. Já vím, není to podle KSB, ale ta mi třeba vysvětlení ras na planetě nenabídla... :)
Upravené 17. 4. 2022 o 10:52

v zakladnych rysoch odkaz Mojžiša, Ježiša
..V podstate princípy morálky,mravnosti ktoré do ich "pobytu na zemi"neexistovali resp.neboli zdôraznené.Mojžiš-Desatoro.Ježiš Kristus-Láska,Dobro,Pravda,Pochopenie,Akceptovanie,Súcit,Empatia,Tolerancia,Milosrdenstvo,Odpustenie atď.


[quote="pid:68067, uid:183"]v zakladnych rysoch odkaz Mojžiša, Ježiša[/quote]..V podstate princípy morálky,mravnosti ktoré do ich "pobytu na zemi"neexistovali resp.neboli zdôraznené.Mojžiš-Desatoro.Ježiš Kristus-Láska,Dobro,Pravda,Pochopenie,Akceptovanie,Súcit,Empatia,Tolerancia,Milosrdenstvo,Odpustenie atď.

@Rusofil Nikde v KSB jsem nenašel větičku o záchraně Slovanstva s jeho světonázorem a Bohy z období před svěcením Rusi nebo těmi z padělku SAV. Ba naopak všude je to o Ruském světě (přídavné jméno) , kterému já rozumím jako lidský svět. Do Ruského světa patří i Čečenci, Burjati apod. kteří Slovany nejsou ani náhodou... a že je třeba do něho začleňovat další národy, které chtějí žít lidsky. Ano, většina národů z Ruského světa jsou Slované.

@Lin Biologická nebo alespoň ekotechnická civilizace je nevyhnutelná - otázka je, kdo převezme řízení (GP má náskok mnoha desetiletí, nebo my, jenže prakticky nikoho z konceptuálů to nezajímá)?
Kritizuješ biologickou civilizaci, ale ta nevyhnutelně nastane - já bych se rád bavil o tom, jak zařídit, aby se biologická civilizace nestala zdrojem toho pracovním dobytka, bez technologií a znalostí...

Biologická civilizace vedená Slovanstvemn s tzv. NAŠÍ řečí, kulturou, Bohy bude mít za elitáře nějakého znalce té NAŠÍ řeči, kultury, Bohů a ti povedou své ovečky do dalšího davo-"elitarismu" (libovolný davo-"elitarismus" je v konečném důsledku řízen GP)


Nebo můžeme vytvořit biologickou civilizaci sami - na bázi znalostí KSB. Tam se mohou těmi organizátory stát místní učitelé. V našich zemích mohou dílčí zvyky vycházet ze slovanských tradic, jinde z tradic jiných kultur, ale společným znakem bude výuka k lidství podle KSB.
V lidské společnosti, kde není zisk primárním ukazatelem by podle VP SSSR (Základy sociologie 6, Hlava 22) by neměl být problém dostat ekotechnickou výrobu do maloměst vystavených podle návrhu VP SSSR. Věřím tomu, že to je možné - za socialismu u nás v rámci JZD fungovaly přidružené výroby. Slušovice byly legendární, proto také byly urychleně po 89 zlikvidovány.


Národní obrození začalo u jazykovědců, ale úspěch mu zajistili národní buditelé = venkovští učitelé, kteří s dětmi nebo dospělými nacvičili ty hry sepsané jazykovědci a hráli je svému okolí.


A aktuální situace, kde školy jsou ve městech, která jsou liberální a technokratická způsobuje, že za podporu speciální operace Z budou vyhazováni učitelé blízcí našemu názoru (tlak na vyhazov je často od zřizovatele)
Tj. vytvoření vesnic a maloměst podle návrhu VP SSSR tak poskytuje možnost lokálně dostat školství pod kontrolu a vytvořit novou generaci národních buditelů = učitelů KSB.


@Rusofil Nikde v KSB jsem nenašel větičku o záchraně Slovanstva s jeho světonázorem a Bohy z období před svěcením Rusi nebo těmi z padělku SAV. Ba naopak všude je to o Ruském světě (přídavné jméno) , kterému já rozumím jako lidský svět. Do Ruského světa patří i Čečenci, Burjati apod. kteří Slovany nejsou ani náhodou... a že je třeba do něho začleňovat další národy, které chtějí žít lidsky. Ano, většina národů z Ruského světa jsou Slované. @Lin Biologická nebo alespoň ekotechnická civilizace je nevyhnutelná - otázka je, kdo převezme řízení (GP má náskok mnoha desetiletí, nebo my, jenže prakticky nikoho z konceptuálů to nezajímá)? Kritizuješ biologickou civilizaci, ale ta nevyhnutelně nastane - já bych se rád bavil o tom, jak zařídit, aby se biologická civilizace nestala zdrojem toho pracovním dobytka, bez technologií a znalostí... Biologická civilizace vedená Slovanstvemn s tzv. NAŠÍ řečí, kulturou, Bohy bude mít za elitáře nějakého znalce té NAŠÍ řeči, kultury, Bohů a ti povedou své ovečky do dalšího davo-"elitarismu" (libovolný davo-"elitarismus" je v konečném důsledku řízen GP) Nebo můžeme vytvořit biologickou civilizaci sami - na bázi znalostí KSB. Tam se mohou těmi organizátory stát místní učitelé. V našich zemích mohou dílčí zvyky vycházet ze slovanských tradic, jinde z tradic jiných kultur, ale společným znakem bude výuka k lidství podle KSB. V lidské společnosti, kde není zisk primárním ukazatelem by podle VP SSSR (Základy sociologie 6, Hlava 22) by neměl být problém dostat ekotechnickou výrobu do maloměst vystavených podle návrhu VP SSSR. Věřím tomu, že to je možné - za socialismu u nás v rámci JZD fungovaly přidružené výroby. Slušovice byly legendární, proto také byly urychleně po 89 zlikvidovány. Národní obrození začalo u jazykovědců, ale úspěch mu zajistili národní buditelé = venkovští učitelé, kteří s dětmi nebo dospělými nacvičili ty hry sepsané jazykovědci a hráli je svému okolí. A aktuální situace, kde školy jsou ve městech, která jsou liberální a technokratická způsobuje, že za podporu speciální operace Z budou vyhazováni učitelé blízcí našemu názoru (tlak na vyhazov je často od zřizovatele) Tj. vytvoření vesnic a maloměst podle návrhu VP SSSR tak poskytuje možnost lokálně dostat školství pod kontrolu a vytvořit novou generaci národních buditelů = učitelů KSB.

skrytý fašismus obsažený v SAV i u Levašova, ...


Dodal bych k tomu i Sidorova. Dodatek: Sice Lin zmiňuje Sidorova z té dobré strany, nicméně, stejně...


Po přečtění výše zmíněných děl (SAV jsem četl pouze stránky) jsem na sobě pozoroval rasistické sklony.
Sice ne ve stylu násilí, ale ve stylu, že například jsem neměl zájem mít třeba za kamaráda černocha i kdyby to byl vzdělaný, zajímavý a dobrý člověk apod.


Po nějaké chvíli jsem došel osobním vývojem k tomu, že až na drobné (a někdy i větší) rozdíly, dané kulturou, jsou lidé vesměs stejní po celém světě.
Nemyslím vzhledem, ale tím, co chtějí, co je pro ně důležité atd...
Zkuste se dát s někým do řeči a uvidíte, že to nejsou jen hloupé opice. (Tedy, hloupé "opice" se najdou asi v každém národě, ale víte, jak to myslím.)


Vědom si toho, jak jsem sám částečně skočil na špek této ideologii, jsem, upřímně, o to více naštvaný, když to zde vidím, protože si moc dobře uvědomuji, kam to může vést, když se taková ideologie hlouběji zakoření a zradikalizuje - viz. "Jeden národ, jedna rasa, jedna Ukrajina"... Bití, mučení, šikanování Indů, Vietnamců apod. je pro tyto vymyté mozky normální a správná věc.


Mimochodem, Indové, Vietnamci, Thajci, které v Praze potkávám, jsou zpravidla 100x slušnější, než Ukrajinci.
(Omlouvám se všem dobrým Ukrajincům, jsou mezi nimi též lidi, které rád vidím.)


Až nebudou Slované, nebude ani KS


Co bys dělal, kdybys zjistil, že jednu z důležitých knih KSB napsal například ruský Mongol? Rozdýchal bys to?


Vyslechni si poslední svodku Konašenkova. Mluví tam o zabíjení Slovanů. Pokud ti to přesto nedojde, není ti pomoci.


https://www.youtube.com/watch?v=sGHz_FHVjcg


Русские рубят русских...


Белые рубят красных
Красные рубят белых
Солнце восходит ясно
Много черешен спелых


Já hlavní pointu vidím v tom, že se bijeme mezi sebou, často kvůli malichernostem, zatímco našeptávač se tomu směje.


Ano, určitě překážíme v cestě a, neřádi, nenechali jsme se ani vyhladit ani zcela zotročit, máme světu co dát, ale myslím si, že rasismus "to" zrovna není.


Takže - podle mého - cítit se Slovanem je cosi jako cítit se ruským.

Konečně někdo normální.


Vždyť i naši (teda alespoň pro mě) bratři Srbové mají v dnešní době dost například turecké krve.


[quote="pid:68288, uid:388"]skrytý fašismus obsažený v SAV i u Levašova, ...[/quote] Dodal bych k tomu i Sidorova. _Dodatek:_ Sice Lin zmiňuje Sidorova z té dobré strany, nicméně, stejně... Po přečtění výše zmíněných děl (SAV jsem četl pouze stránky) jsem na sobě pozoroval rasistické sklony. Sice ne ve stylu násilí, ale ve stylu, že například jsem neměl zájem mít třeba za kamaráda černocha i kdyby to byl vzdělaný, zajímavý a dobrý člověk apod. Po nějaké chvíli jsem došel osobním vývojem k tomu, že až na drobné (a někdy i větší) rozdíly, dané kulturou, jsou lidé vesměs stejní po celém světě. Nemyslím vzhledem, ale tím, co chtějí, co je pro ně důležité atd... Zkuste se dát s někým do řeči a uvidíte, že to nejsou jen hloupé opice. (Tedy, hloupé "opice" se najdou asi v každém národě, ale víte, jak to myslím.) Vědom si toho, jak jsem sám částečně skočil na špek této ideologii, jsem, upřímně, o to více naštvaný, když to zde vidím, protože si moc dobře uvědomuji, kam to může vést, když se taková ideologie hlouběji zakoření a zradikalizuje - viz. "Jeden národ, jedna rasa, jedna Ukrajina"... Bití, mučení, šikanování Indů, Vietnamců apod. je pro tyto vymyté mozky normální a správná věc. Mimochodem, Indové, Vietnamci, Thajci, které v Praze potkávám, jsou zpravidla 100x slušnější, než Ukrajinci. (Omlouvám se všem dobrým Ukrajincům, jsou mezi nimi též lidi, které rád vidím.) [quote="pid:68294, uid:312"]Až nebudou Slované, nebude ani KS[/quote] Co bys dělal, kdybys zjistil, že jednu z důležitých knih KSB napsal například ruský Mongol? Rozdýchal bys to? [quote="pid:68294, uid:312"]Vyslechni si poslední svodku Konašenkova. Mluví tam o zabíjení Slovanů. Pokud ti to přesto nedojde, není ti pomoci.[/quote] https://www.youtube.com/watch?v=sGHz_FHVjcg Русские рубят русских... Белые рубят красных Красные рубят белых Солнце восходит ясно Много черешен спелых Já hlavní pointu vidím v tom, že se bijeme mezi sebou, často kvůli malichernostem, zatímco našeptávač se tomu směje. Ano, určitě překážíme v cestě a, neřádi, nenechali jsme se ani vyhladit ani zcela zotročit, máme světu co dát, ale myslím si, že rasismus "to" zrovna není. [quote="pid:68299, uid:203"]Takže - podle mého - cítit se Slovanem je cosi jako cítit se ruským.[/quote] Konečně někdo normální. Vždyť i naši (teda alespoň pro mě) bratři Srbové mají v dnešní době dost například turecké krve.

Biologická nebo alespoň ekotechnická civilizace je nevyhnutelná - otázka je, kdo převezme řízení (GP má náskok mnoha desetiletí, nebo my, jenže prakticky nikoho z konceptuálů to nezajímá)?

Biologická civilizace - to myslíš zase orat ruchadlem nebo větví? Tak kéž pro nás není nevyhnutelná. Je snad způsob, jak najít rovnováhu mezi technosférou a biosférou. Protože jestli ne, pak to nebude o vývoji, ale o strmém pádu civilizace. Bez změny vládnoucího systému.
Kdo převezme řízení? Já nevím. Ty ano? V téhle šílené době, kdy není jisté ani to, jestli lidstvo přežije? Prostě se mi otázka zdá unfair, protože odpověď určitě neznáš ani ty.
Nebo můžeme vytvořit biologickou civilizaci sami - na bázi znalostí KSB

To ano, ale... K tomu musíš mít chápající společnost. A naladěnou společnost. Jinak tě zatratí dřív, než otevřeš pusu. Podle mého - toto lze až v době, kdy bude "chaos chaosů" a biblická koncepce na lopatkách.
Národní obrození začalo u jazykovědců, ale úspěch mu zajistili národní buditelé = venkovští učitelé

No... ne tak docela. Hlavním nositelem národního obrození byl národ sám - ten nejchudší, nejprostší a venkovský. Jinak - pozor na to, protože i národní obrození byl projekt GP.


Dodal bych k tomu i Sidorova

Já souhlasím. U Sidorova mi začaly blikat kontrolky u jeho prosazování mnohoženství. S mnoha jeho názory nesouhlasím a dnes jeho přednášky nevyhledávám. Ale tezi o "vzniku světa" si zatím ponechávám, protože lepší nemám.


[quote="pid:68317, uid:388"]Biologická nebo alespoň ekotechnická civilizace je nevyhnutelná - otázka je, kdo převezme řízení (GP má náskok mnoha desetiletí, nebo my, jenže prakticky nikoho z konceptuálů to nezajímá)?[/quote] Biologická civilizace - to myslíš zase orat ruchadlem nebo větví? Tak kéž pro nás není nevyhnutelná. Je snad způsob, jak najít rovnováhu mezi technosférou a biosférou. Protože jestli ne, pak to nebude o vývoji, ale o strmém pádu civilizace. Bez změny vládnoucího systému. Kdo převezme řízení? Já nevím. Ty ano? V téhle šílené době, kdy není jisté ani to, jestli lidstvo přežije? Prostě se mi otázka zdá unfair, protože odpověď určitě neznáš ani ty. [quote="pid:68317, uid:388"]Nebo můžeme vytvořit biologickou civilizaci sami - na bázi znalostí KSB[/quote] To ano, ale... K tomu musíš mít chápající společnost. A naladěnou společnost. Jinak tě zatratí dřív, než otevřeš pusu. Podle mého - toto lze až v době, kdy bude "chaos chaosů" a biblická koncepce na lopatkách. [quote="pid:68317, uid:388"]Národní obrození začalo u jazykovědců, ale úspěch mu zajistili národní buditelé = venkovští učitelé[/quote] No... ne tak docela. Hlavním nositelem národního obrození byl národ sám - ten nejchudší, nejprostší a venkovský. **Jinak - pozor na to, protože i národní obrození byl projekt GP.** [quote="pid:68329, uid:181"]Dodal bych k tomu i Sidorova[/quote] Já souhlasím. U Sidorova mi začaly blikat kontrolky u jeho prosazování mnohoženství. S mnoha jeho názory nesouhlasím a dnes jeho přednášky nevyhledávám. Ale tezi o "vzniku světa" si zatím ponechávám, protože lepší nemám.
Upravené 17. 4. 2022 o 21:25

Bylo dřív vejce nebo slepice? Zjistili, že "Slovanství" a svoje Bohy téměř nikomu úspěšně nevnutí a teprve poté se rozhodli na tuto globální misi rezignovat. O lidskosti neuvažovali a cíleně ji nepěstovali ani mezi sebou (co vyroste z nové generace je odvislé pouze na institutu rodina = chyběla jim škola).

Hovoríš to s takou istotou, ako keby si v tej dobe s nimi žil. Minulosť (história ľudstva a Vesmíru) a budúcnosť (posmrtný život) sú dve veci, ktoré si ľudia nemajú ako stopercentne overiť, preto musia pracovať s rôznymi hypotézami.
Hodnotiť filozofiu Rusov podľa toho, čo prebiehalo v 1990-tych rokov, je neobjektívne. Rovnako je neobjektívne posudzovať filozofiu slovanov podľa toho, čo sa tam údajne dialo počas úpadku slovanstva, keď boli ovládnutí biblistami.


Ja, keď hovorím o predkoch a slovanstve, tak mám na mysli seriózny vedecký výskum, ktorého výsledky by sa zaradili do poznatkov o našich dejinách. My už koncepciu máme, je ňou KSB. Pod objemnejšou koncepciou sa myslí to, že ako matrioška dokáže do seba zahrnúť všetky ostatné menšie matriošky tak, aby pracovali pre ciele koncepcie. KSB nepracuje tak, že ty alebo ja... Teraz som tu ja, a vás všetkých zničím, ostanem tu len ja. Vôbec nie! KSB pracuje na princípe kooperácie a konsenzu. Hľadá cesty, ako nájsť spoločnú reč, prienik, spoločný vektor a ten rozvíjať.
Ak sa ti zo všetkých kultúr a ideológii podarí odstrániť neľudské prvky, tak ostane diverzita, ale koncepcia bude jedna - diktatúra svedomia. Dá sa to dosiahnuť nie politickým a ideologickým školením, ale poľudštením každého, prebudením svedomia. Ľudia s prebudeným svedomím budú sami objavovať, čo robili zle, čo je zlé v ich kultúre a čo dobré.


Práve dnes o ideológii hovoril Jurij Podoljaka, keď odpovedal na otázky mladým novínárom z Petrohradu. Vlastenectvo je málo. Treba viac než len vlastenectvo. A Rusko je krajina mnohých národov a mnohých náboženstiev, preto aj ideológia musí byť všeobecná, aby oslovila mnohých. Tu si KSB trochu nabehlo na vidly, keď tak démonizuje Bibliu. No podľa mňa spojujúcim prvkom je diktatúra svedomia, právne a sociálne spravodlivý štát. Sú to obrazy určitého spôsobu života budúcnosti, ktoré treba propagovať, a nadchnúť nimi ľudí.


Ale, bohužiaľ, posledných 70 rokov nám bolo príliš dobre. Súčasná spoločnosť je príliš sýta a rozmaznaná. Budú musieť zažiť ťažké časy, aby sa prebudili, a začali túžiť po naozaj spravodlivej spoločnosti... Aby začali masovo tvoriť a podporovať idey.


[quote="pid:68288, uid:388"]Bylo dřív vejce nebo slepice? Zjistili, že "Slovanství" a svoje Bohy téměř nikomu úspěšně nevnutí a teprve poté se rozhodli na tuto globální misi rezignovat. O lidskosti neuvažovali a cíleně ji nepěstovali ani mezi sebou (co vyroste z nové generace je odvislé pouze na institutu rodina = chyběla jim škola).[/quote] Hovoríš to s takou istotou, ako keby si v tej dobe s nimi žil. Minulosť (história ľudstva a Vesmíru) a budúcnosť (posmrtný život) sú dve veci, ktoré si ľudia nemajú ako stopercentne overiť, preto musia pracovať s rôznymi hypotézami. Hodnotiť filozofiu Rusov podľa toho, čo prebiehalo v 1990-tych rokov, je neobjektívne. Rovnako je neobjektívne posudzovať filozofiu slovanov podľa toho, čo sa tam údajne dialo počas úpadku slovanstva, keď boli ovládnutí biblistami. Ja, keď hovorím o predkoch a slovanstve, tak mám na mysli seriózny vedecký výskum, ktorého výsledky by sa zaradili do poznatkov o našich dejinách. My už koncepciu máme, je ňou KSB. Pod objemnejšou koncepciou sa myslí to, že ako matrioška dokáže do seba zahrnúť všetky ostatné menšie matriošky tak, aby pracovali pre ciele koncepcie. KSB nepracuje tak, že ty alebo ja... Teraz som tu ja, a vás všetkých zničím, ostanem tu len ja. Vôbec nie! KSB pracuje na princípe kooperácie a konsenzu. Hľadá cesty, ako nájsť spoločnú reč, prienik, spoločný vektor a ten rozvíjať. Ak sa ti zo všetkých kultúr a ideológii podarí odstrániť neľudské prvky, tak ostane diverzita, ale koncepcia bude jedna - diktatúra svedomia. Dá sa to dosiahnuť nie politickým a ideologickým školením, ale poľudštením každého, prebudením svedomia. Ľudia s prebudeným svedomím budú sami objavovať, čo robili zle, čo je zlé v ich kultúre a čo dobré. Práve dnes o ideológii hovoril Jurij Podoljaka, keď odpovedal na otázky mladým novínárom z Petrohradu. Vlastenectvo je málo. Treba viac než len vlastenectvo. A Rusko je krajina mnohých národov a mnohých náboženstiev, preto aj ideológia musí byť všeobecná, aby oslovila mnohých. Tu si KSB trochu nabehlo na vidly, keď tak démonizuje Bibliu. No podľa mňa spojujúcim prvkom je diktatúra svedomia, právne a sociálne spravodlivý štát. Sú to obrazy určitého spôsobu života budúcnosti, ktoré treba propagovať, a nadchnúť nimi ľudí. Ale, bohužiaľ, posledných 70 rokov nám bolo príliš dobre. Súčasná spoločnosť je príliš sýta a rozmaznaná. Budú musieť zažiť ťažké časy, aby sa prebudili, a začali túžiť po naozaj spravodlivej spoločnosti... Aby začali masovo tvoriť a podporovať idey.
Upravené 17. 4. 2022 o 23:48

Na Politikus.ru dnes vyšlo toto video:
https://politikus.ru/events/142969-ukrainskiy-front-i-gnidy-v-tylu.html


I když účelem jeho publikování je demaskování ruských rádoby-patriotů (fašistů-nacistů), dokonale v pěti minutách vystihuje podstatu výše rozvinuté diskuze na téma Slovanství-Lidství.


Na Politikus.ru dnes vyšlo toto video: https://politikus.ru/events/142969-ukrainskiy-front-i-gnidy-v-tylu.html I když účelem jeho publikování je demaskování ruských rádoby-patriotů (fašistů-nacistů), dokonale v pěti minutách vystihuje podstatu výše rozvinuté diskuze na téma Slovanství-Lidství.

@jardob - díky za ty dvě K , je to dobré vyjádření podstaty praktického využívání Koncepce,

SB pracuje na princípe kooperácie a konsenzu. Hľadá cesty, ako nájsť spoločnú reč, prienik, spoločný vektor a ten rozvíjať.

@jardob - díky za ty dvě K , je to dobré vyjádření podstaty praktického využívání Koncepce, [quote="pid:68337, uid:6"]SB pracuje na princípe kooperácie a konsenzu. Hľadá cesty, ako nájsť spoločnú reč, prienik, spoločný vektor a ten rozvíjať.[/quote]
Upravené 18. 4. 2022 o 10:47

Som Slovák,Slovan,ctím a vážim si predkov,slovanského ducha,reč,kultúru,páčia sa mi tradície.Napriek tomu považujem božstvá Slovanov taktiež ako božstvá Indov,Indiánov,Grékov,Rimanov,Egypťanov atď.za božích synov(relatívnych k Absolútnemu HNR)či už padlých alebo nie.Čo sa týka islamu,základná podstatná(podľa mňa pravdivá)idea je idea jedného nedeliteľného Boha.Kresťanskú trojjedinosť neberiem ako relevantnú lebo považujem Ježiša Krista za vteleného nedeliteľného jediného Najvyššieho,ktorý sa stal Absolútnym."Ja a Otec jedno sme".


Som Slovák,Slovan,ctím a vážim si predkov,slovanského ducha,reč,kultúru,páčia sa mi tradície.Napriek tomu považujem božstvá Slovanov taktiež ako božstvá Indov,Indiánov,Grékov,Rimanov,Egypťanov atď.za božích synov(relatívnych k Absolútnemu HNR)či už padlých alebo nie.Čo sa týka islamu,základná podstatná(podľa mňa pravdivá)idea je idea jedného nedeliteľného Boha.Kresťanskú trojjedinosť neberiem ako relevantnú lebo považujem Ježiša Krista za vteleného nedeliteľného jediného Najvyššieho,ktorý sa stal Absolútnym."Ja a Otec jedno sme".

Hovoríš to s takou istotou, ako keby si v tej dobe s nimi žil


Jde o moje subjektivní závěry (tj. ano já jsem si jistý, kdybych si nebyl jistý, tak to ani nevyslovím), ale snad 20x jsem zde řekl, že u nich neproběhlo tandemové ověření ... tj. jejich objektivita je sporná i pro mě ... mám to zdůrazňovat za každou větou nebo stačí takovéto vyjádřit obecně způsobem, jako to dělám např. teď?


Z mnohaleté historie debat je snad patrné, že jsem schopen některé připomínky do svého konceptu zahrnout. Spíše je problém, že málokoho z konceptuálů to téma zajímá, takže hluboká debata kromě tebe prakticky neprobíhá a ke změně dochází, jen když najdu nějakou novou pasáž v knihách KSB ... tj. ano, rád bych si ty pasáže z knihy Psychologický aspekt historie a perspektiv civilizace rád přečetl s někým společně a znovu rozebral ty pasáže, na základě kterých jsem dospěl k tomuto názoru. Je možné, že pak společně dospějeme k nějak odlišnému názoru (nebo formulaci), než k jakému jsem dospěl sám.


Ještě k tomu "hurá Slovanství" ...
Jde o vektory cílů. U mě je na prvním místě Ruský (lidský) svět. Někde v pozadí je, že cítím slovanské kořeny, takže ten svůj Ruský (lidský) svět budu dělat na základě slovanské kultury (tj. kde slovanská kultura je v rozporu s lidskostí, tak vyhraje lidskost). Vůbec nemám problém, když Arabové nebo černoši budou ve svých zemích vytvářet analogický systém, ale na bázi svých tradic se stejným pořadím vektoru cílů.


U GP několik let formovaného "hurá Slovanství" cítím, že na prvním místě je (často na bázi podvržených materiálů) Slovanství. Kde je konflikt Slovanství s lidskostí, vyhraje Slovanství (typicky Naši Bohové x HNR .... v tom, co označuji za "hurá Slovanství" koncept HNR nemá šanci, protože přeci není NÁŠ).


[quote="pid:68337, uid:6"]Hovoríš to s takou istotou, ako keby si v tej dobe s nimi žil[/quote] Jde o moje subjektivní závěry (tj. ano já jsem si jistý, kdybych si nebyl jistý, tak to ani nevyslovím), ale snad 20x jsem zde řekl, že u nich neproběhlo tandemové ověření ... tj. jejich objektivita je sporná i pro mě ... mám to zdůrazňovat za každou větou nebo stačí takovéto vyjádřit obecně způsobem, jako to dělám např. teď? Z mnohaleté historie debat je snad patrné, že jsem schopen některé připomínky do svého konceptu zahrnout. Spíše je problém, že málokoho z konceptuálů to téma zajímá, takže hluboká debata kromě tebe prakticky neprobíhá a ke změně dochází, jen když najdu nějakou novou pasáž v knihách KSB ... tj. ano, rád bych si ty pasáže z knihy Psychologický aspekt historie a perspektiv civilizace rád přečetl s někým společně a znovu rozebral ty pasáže, na základě kterých jsem dospěl k tomuto názoru. Je možné, že pak společně dospějeme k nějak odlišnému názoru (nebo formulaci), než k jakému jsem dospěl sám. Ještě k tomu "hurá Slovanství" ... Jde o vektory cílů. U mě je na prvním místě Ruský (lidský) svět. Někde v pozadí je, že cítím slovanské kořeny, takže ten svůj Ruský (lidský) svět budu dělat na základě slovanské kultury (tj. kde slovanská kultura je v rozporu s lidskostí, tak vyhraje lidskost). Vůbec nemám problém, když Arabové nebo černoši budou ve svých zemích vytvářet analogický systém, ale na bázi svých tradic se stejným pořadím vektoru cílů. U GP několik let formovaného "hurá Slovanství" cítím, že na prvním místě je (často na bázi podvržených materiálů) Slovanství. Kde je konflikt Slovanství s lidskostí, vyhraje Slovanství (typicky Naši Bohové x HNR .... v tom, co označuji za "hurá Slovanství" koncept HNR nemá šanci, protože přeci není NÁŠ).

I když účelem jeho publikování je demaskování ruských rádoby-patriotů (fašistů-nacistů), dokonale v pěti minutách vystihuje podstatu výše rozvinuté diskuze na téma Slovanství-Lidství.


Stálo by za překlad-článek.


[quote="pid:68348, uid:826"]I když účelem jeho publikování je demaskování ruských rádoby-patriotů (fašistů-nacistů), dokonale v pěti minutách vystihuje podstatu výše rozvinuté diskuze na téma Slovanství-Lidství.[/quote] Stálo by za překlad-článek.

Ještě k tomu "hurá Slovanství" ...
Jde o vektory cílů. U mě je na prvním místě Ruský (lidský) svět. Někde v pozadí je, že cítím slovanské kořeny, takže ten svůj Ruský (lidský) svět budu dělat na základě slovanské kultury (tj. kde slovanská kultura je v rozporu s lidskostí, tak vyhraje lidskost). Vůbec nemám problém, když Arabové nebo černoši budou ve svých zemích vytvářet analogický systém, ale na bázi svých tradic se stejným pořadím vektoru cílů.

Túto časť vidíme rovnako.


Čo sa týka slovanstva ako takého. Rád by som poznal skutočnú minulosť, ale je mi jasné, že to bude ťažké. Prakticky zostali len malú čriepky pomiešané z hlinou, ako artefakty minulosti. Niečo sa zachovalo v tradíciách, niečo sa zachovalo v štruktúrach slovanských jazykov. Je toho celkom málo. Navyše tie pokusy o falzifikáciu a vytvorenie pseudoslovanstva. (Nečudo, slovanské národy sú úhlavným nepriateľom západného sveta, takže bojujú proti nim aj informačne).
Mňa to zaujíma čisto z vedeckého hľadiska, nie že by som sa chcel vrátiť do minulosti a vrátiť staré tradície. Aj keď čriepky múdrosti možno nachádzať všade, a dnešná západná civilizácia k tej múdrej príliš nepatrí, keďže prebieha cielená degradácia a debilizácia obyvateľstva.


[quote="pid:68373, uid:388"]Ještě k tomu "hurá Slovanství" ... Jde o vektory cílů. U mě je na prvním místě Ruský (lidský) svět. Někde v pozadí je, že cítím slovanské kořeny, takže ten svůj Ruský (lidský) svět budu dělat na základě slovanské kultury (tj. kde slovanská kultura je v rozporu s lidskostí, tak vyhraje lidskost). Vůbec nemám problém, když Arabové nebo černoši budou ve svých zemích vytvářet analogický systém, ale na bázi svých tradic se stejným pořadím vektoru cílů.[/quote] Túto časť vidíme rovnako. Čo sa týka slovanstva ako takého. Rád by som poznal skutočnú minulosť, ale je mi jasné, že to bude ťažké. Prakticky zostali len malú čriepky pomiešané z hlinou, ako artefakty minulosti. Niečo sa zachovalo v tradíciách, niečo sa zachovalo v štruktúrach slovanských jazykov. Je toho celkom málo. Navyše tie pokusy o falzifikáciu a vytvorenie pseudoslovanstva. (Nečudo, slovanské národy sú úhlavným nepriateľom západného sveta, takže bojujú proti nim aj informačne). Mňa to zaujíma čisto z vedeckého hľadiska, nie že by som sa chcel vrátiť do minulosti a vrátiť staré tradície. Aj keď čriepky múdrosti možno nachádzať všade, a dnešná západná civilizácia k tej múdrej príliš nepatrí, keďže prebieha cielená degradácia a debilizácia obyvateľstva.

Na Politikus.ru dnes vyšlo toto video:
https://politikus.ru/events/142969-ukrainskiy-front-i-gnidy-v-tylu.html


I když účelem jeho publikování je demaskování ruských rádoby-patriotů (fašistů-nacistů), dokonale v pěti minutách vystihuje podstatu výše rozvinuté diskuze na téma Slovanství-Lidství.


Děkuji za vhoz ... připomněl mi, že se často zapomíná (a i já na to zapomínám), že ne všichni četli všechnu nebo alespoň potřebnou literaturu k danému tématu.


Takže v dané souvislosti patriotismu/vlastenectví X "hurá patriotismu"/nacionalismu a pod. mi to připomnělo ozvučit materiál VP SSSR z roku 2010 http://leva-net.webnode.cz/products/co-je-to-patriotizmus/
... myslím, že tam je vše podstatné řečeno.


Ve zkratce:
Pojem patriotizmu, ako ideové, pojmové východisko pre označenie lásky a ochrany svojej vlasti,
ktorý bol v čase globalizácie podľa biblickej koncepcie použitý ako prostriedok podpory moci „kresťanských“ patriarchov - zástupcov biblických globalizátorov
môže mať aj v našom čase svoje správne použitie.
(zde bych k tomu já dodal, že obecněji se to zneužití týká i národního seberučení)


Po rusky to môže byť:
a) patriotizmus ako láska k Vlasti (dŕžave, impériu) a
b) poslúchanie iba jedného Hospodina – Boha, vyjadrené spolu ako Bohoderžavie.
A teda správny patriotizmus je Bohoderžavie.


A ještě jinak: Protivníkem koncepce KSB je libovolný davo-"elitarismus" (a to proto, že GP jako nejefektivnější davo-"elitární" systém si podřizuje všechny ostatní davo-"elitarismi"smile.


Podle knihy VP SSSR "Psychologický aspekt historie a perspektiv civilizace" (v mém chápání = tento můj názor neprošel tandemní kontrolou, tj. ani já ho nemohu prezentovat jako objektivní fakt) je podle mě řečeno, že slovanská civilizace prohrála s biblisty právě proto, že na svém sklonku v ní vyhrál davo-"elitarismus". A to je přesně ta chvíle, kdy se podle výše uvedené knihy: "Co je to patriotismus" patriotismus z Bohoděržaví změní v "hurá patriotismus".
Abych se vrátil k tématu diskusního vlákna: Jsem přesvědčen, že člověk, který dokáže poukázat na ten bod kulturní tradice, kdy se systém mění na davo-"elitární" (tj. patriotismus na hurá patriotismus) bude tím prorokem "ruské civilizace", o kterém se mluví v tomto vláknu (resp. doplní řadu: A(E)chtaton, Mojžíš, Ježíš, Mohamed, ...)


[quote="pid:68348, uid:826"]Na Politikus.ru dnes vyšlo toto video: https://politikus.ru/events/142969-ukrainskiy-front-i-gnidy-v-tylu.html I když účelem jeho publikování je demaskování ruských rádoby-patriotů (fašistů-nacistů), dokonale v pěti minutách vystihuje podstatu výše rozvinuté diskuze na téma Slovanství-Lidství.[/quote] Děkuji za vhoz ... připomněl mi, že se často zapomíná (a i já na to zapomínám), že ne všichni četli všechnu nebo alespoň potřebnou literaturu k danému tématu. Takže v dané souvislosti patriotismu/vlastenectví X "hurá patriotismu"/nacionalismu a pod. mi to připomnělo ozvučit materiál VP SSSR z roku 2010 http://leva-net.webnode.cz/products/co-je-to-patriotizmus/ ... myslím, že tam je vše podstatné řečeno. Ve zkratce: _**Pojem patriotizmu, ako ideové, pojmové východisko pre označenie lásky a ochrany svojej vlasti,** ktorý bol v čase globalizácie podľa biblickej koncepcie použitý ako prostriedok podpory moci „kresťanských“ patriarchov - zástupcov biblických globalizátorov_ _môže mať aj v našom čase svoje správne použitie._ (zde bych k tomu já dodal, že obecněji se to zneužití týká i národního seberučení) _Po rusky to môže byť: a) patriotizmus ako láska k Vlasti (dŕžave, impériu) a b) poslúchanie iba jedného Hospodina – Boha, vyjadrené spolu ako Bohoderžavie. **A teda správny patriotizmus je Bohoderžavie.**_ A ještě jinak: Protivníkem koncepce KSB je libovolný davo-"elitarismus" (a to proto, že GP jako nejefektivnější davo-"elitární" systém si podřizuje všechny ostatní davo-"elitarismi"). Podle knihy VP SSSR "Psychologický aspekt historie a perspektiv civilizace" (v mém chápání = tento můj názor neprošel tandemní kontrolou, tj. ani já ho nemohu prezentovat jako objektivní fakt) je podle mě řečeno, že slovanská civilizace prohrála s biblisty právě proto, že na svém sklonku v ní vyhrál davo-"elitarismus". A to je přesně ta chvíle, kdy se podle výše uvedené knihy: "Co je to patriotismus" patriotismus z Bohoděržaví změní v "hurá patriotismus". ---------------------------------------------------------------- Abych se vrátil k tématu diskusního vlákna: Jsem přesvědčen, že člověk, který dokáže poukázat na ten bod kulturní tradice, kdy se systém mění na davo-"elitární" (tj. patriotismus na hurá patriotismus) bude tím prorokem "ruské civilizace", o kterém se mluví v tomto vláknu (resp. doplní řadu: A(E)chtaton, Mojžíš, Ježíš, Mohamed, ...)
Upravené 19. 4. 2022 o 07:02

Biologická civilizace vedená Slovanstvemn s tzv. NAŠÍ řečí, kulturou, Bohy bude mít za elitáře nějakého znalce té NAŠÍ řeči, kultury, Bohů a ti povedou své ovečky do dalšího davo-"elitarismu"

Správně, a proto se ve školách učíme Řeckou, Římskou, nebo Egyptskou mytologii a jejich Bozích, jenom o našich nic. Dokonce se učíme o víře židů, muslimů, římanů, jenom o naší víře nic.
Dokaž svá tvrzení:
"Tehdejší Slovanská kultura cílevědomě nepěstovala Lidství (tj. v tomto byla v rozporu s Božím úkolem, kdy se všichni lidé mají stát Lidmi = zástupci Boha na Zemi)."


Dej příklad "Kde je konflikt Slovanství s lidskostí"


Prosím seznam autorů, nebo literatury, které si na toto téma četl.


[quote="pid:68317, uid:388"]Biologická civilizace vedená Slovanstvemn s tzv. NAŠÍ řečí, kulturou, Bohy bude mít za elitáře nějakého znalce té NAŠÍ řeči, kultury, Bohů a ti povedou své ovečky do dalšího davo-"elitarismu"[/quote] Správně, a proto se ve školách učíme Řeckou, Římskou, nebo Egyptskou mytologii a jejich Bozích, jenom o našich nic. Dokonce se učíme o víře židů, muslimů, římanů, jenom o naší víře nic. Dokaž svá tvrzení: "Tehdejší Slovanská kultura cílevědomě nepěstovala Lidství (tj. v tomto byla v rozporu s Božím úkolem, kdy se všichni lidé mají stát Lidmi = zástupci Boha na Zemi)." Dej příklad "Kde je konflikt Slovanství s lidskostí" Prosím seznam autorů, nebo literatury, které si na toto téma četl.
Upravené 19. 4. 2022 o 17:52

Viera v Rusku
httpss://sk.history-hub.com/hlavne-nabozenstva-v-rusku


Viera v Rusku httpss://sk.history-hub.com/hlavne-nabozenstva-v-rusku

Vyzerá to tak, že čím jednoduchšie spoločenské usporiadanie, tým ľahšie vie žiť podľa Božích zákonov.
Takto by som sa na to nepozeral. Všetko okolo nás sa dá vysvetliť jednoducho. To čo nevieme jednoducho vysvetliť tomu nerozumieme. Ak nedokážeš prostému človeku jednoducho vysvetliť DVTR tak jej nerozumieš. A presne tak aj naše poznanie časom nabaľuje umelé konštrukty nezodpovedajúce realite a z toho potom plynú problémy. Ako príklad - trans, LGBT a pod. Tí ľudia sú v omyle. Hľadajú lásku na mieste, kde jej niet. Stačí im raz ukázať pravú lásku a oni pochopia v akom omyle žili a zmenia sa, napravia. A čo je problém? Problém je zastavenie evolúcie spoločnosti v istom čase. Zastavenie evolúcie nastáva, keď dostatočne veľké množstvo mravných ľudí prestane pomáhať a napomínať mravných mrzákov. To je tá chvíľa, kedy sa evolúcia začne spomaľovať, začnú vznikať v kultúre defekty a spusí sa proces deštrukcie kultúry nezodpovedajúcej realite.
Tiež sa pozrime na naše súdnictvo. Zákony nepoznáme a predsa žijeme v štáte, kde za to nepoznanie môžeme vyfasovať pár rokov basy. Ako je to možné? Nuž je to preto, lebo zákony nie sú písané pre nás ale proti nám, sú písané tak aby zamedzili prirodzenej spravidlivosti. To by sme mohli nazvať "zložitejšie usporiadanie" ale aj to je také +- ... je to umelý konštrukt, bez života. Bez človeka je zákon ničím, človek mu dáva život tým že ho akceptuje. Človek bez zákonov žiť môže, ale zákony bez človeka sú ničím. (Myslím zákony písané morálnymi kryplami v parlamente).
K prorokom ... medzi slepými jednooký kráľom. Ak pripustíme existenciu informčného poľa, involúciu a evolúciu, tak je nám jasné, že všetky informácie nakopené civilizáciou sú stále dostupné uložené "niekde". Avšak nie každý dokáže správne načúvať - sťahovať si informáciu. Tí čo dokážu načúvať (tesla, mohamed a pod.) aj dostanú potrebnú informáciu pre poopravenie evolúcie. Ak by sa ľudia učili počúvať, tak prorokov by nebolo, pretože každý by bol prorokom.
Keď sa tak pozrieme do minulosti vidíme obrovské civilizácie, ktoré tvorili veci nám pripadajúce ako nemožné stvoriť. A kde sa tie informácie vytratili? Jednoducho zmizli? Či azda prišiel piťo z krčmy a ich zakopal? Napríklad dneska naša civilizácia ani netuší, že niekedy existoval odbor planetárne inžinierstvo - veda o vytváraní slnečných sústav, usporiadaní planét a pod. Existenciu nášho mesiaca vysvetľujú "náhodou". Ja mám taký pocit, že na planéte existuje, alebo existovala sila, ktorá mala za cieľ vyhubiť človečenskú rasu z povrchu planéty a už niekoľko 10 tisíc rokov tu vedome pchá rypák do evolúcie nášho druhu. Preto sú vyvražďovaní tí čo chcú priniesť ľudstvu revolučné myšlienky. Lenže ľudstvo ako celok má aj ochranný mechanizmus voči úplnej deštrukcii a časťou toho mechanizmu sú "proroci", ktorý vracajú späť medzi ľudí informáciu potrebnú pre pokračovanie vývoja civilizácie. Mohli by sme si položiť otázku .... to už niekoľko storočí nám neposlali ani jedného proroka? Ale kdeže! Poslali, poslali nám ich tisíce. O 100 rokov povieme, že aj Zaznobin bol prorok, že ním bol aj Pjakin smile Nejde o meno, ide o samotný proces vzniku "Proroka", jeho práce a jeho zániku.
K Slovanstu - z toho nič čo vieme o Slovanstve môžeme usúdiť, že je to súbor najkomplexnejších poznatkov o našom svete. Počnúc runami, cez bukvicu až k "hlúpym zvykom" všetko má v Slovanstve význam. Lenže významy sa postrácali .... možno nie náhodne ale niekto pár tisíc rokov úpenlivo pracoval na tom, aby bolo poznanie zlikvidované. Niekto, kto nemá rád rasu ľudí. Nezabúdajme, že pred nami na planéte žili nie opice ale jašteri. A tak sa poznanie vytrácalo, vytrácalo, niekto nám vypálil knižnice, kde sa poznanie uchovávalo. Ľudia sa nechali zviesť k násiliu, materializmu a to pochovalo Slovansvo. Ale poznanie sa dá zlikvidovať medzi ľuďmi len na krátku chvíľu. Ľudia čo sa teraz rodia, pracujú brilantne s informáciami a je možné, že za 100 rokov sa poznanie obnoví.
Tu mi nedá nespomenúť algoritmus vytvárania ideológie. Keď sa človek narodí, tak prvých 15 rokov absorbuje existujúcu kultúru a potom má nastať proces osvojenia si kultúry a jej vyhodnotenia. To znamená, že človek dospievajúci musí vidieť chyby v kultúre, ktorú prevzal a ďalej chyby nereprodukovať. Lenže nie každý si je vedomí tejto povinnosti prehodnocovania nadobudnutej kultúry. A takto vzniká ideológia - uctiveanie myšlienky, ktorej pravú podstatu takmer nikto nechápe. Časom sa ideológia pokriví ešte viac, podobne ako teraz pokrivili liberalizmus do štádia, kedy už nie je možné tú prvotnú myšlienku zachrániť.


[quote="pid:68155, uid:6"]Vyzerá to tak, že čím jednoduchšie spoločenské usporiadanie, tým ľahšie vie žiť podľa Božích zákonov.[/quote] Takto by som sa na to nepozeral. Všetko okolo nás sa dá vysvetliť jednoducho. To čo nevieme jednoducho vysvetliť tomu nerozumieme. Ak nedokážeš prostému človeku jednoducho vysvetliť DVTR tak jej nerozumieš. A presne tak aj naše poznanie časom nabaľuje umelé konštrukty nezodpovedajúce realite a z toho potom plynú problémy. Ako príklad - trans, LGBT a pod. Tí ľudia sú v omyle. Hľadajú lásku na mieste, kde jej niet. Stačí im raz ukázať pravú lásku a oni pochopia v akom omyle žili a zmenia sa, napravia. A čo je problém? Problém je zastavenie evolúcie spoločnosti v istom čase. Zastavenie evolúcie nastáva, keď dostatočne veľké množstvo mravných ľudí prestane pomáhať a napomínať mravných mrzákov. To je tá chvíľa, kedy sa evolúcia začne spomaľovať, začnú vznikať v kultúre defekty a spusí sa proces deštrukcie kultúry nezodpovedajúcej realite. Tiež sa pozrime na naše súdnictvo. Zákony nepoznáme a predsa žijeme v štáte, kde za to nepoznanie môžeme vyfasovať pár rokov basy. Ako je to možné? Nuž je to preto, lebo zákony nie sú písané pre nás ale proti nám, sú písané tak aby zamedzili prirodzenej spravidlivosti. To by sme mohli nazvať "zložitejšie usporiadanie" ale aj to je také +- ... je to umelý konštrukt, bez života. Bez človeka je zákon ničím, človek mu dáva život tým že ho akceptuje. Človek bez zákonov žiť môže, ale zákony bez človeka sú ničím. (Myslím zákony písané morálnymi kryplami v parlamente). K prorokom ... medzi slepými jednooký kráľom. Ak pripustíme existenciu informčného poľa, involúciu a evolúciu, tak je nám jasné, že všetky informácie nakopené civilizáciou sú stále dostupné uložené "niekde". Avšak nie každý dokáže správne načúvať - sťahovať si informáciu. Tí čo dokážu načúvať (tesla, mohamed a pod.) aj dostanú potrebnú informáciu pre poopravenie evolúcie. Ak by sa ľudia učili počúvať, tak prorokov by nebolo, pretože každý by bol prorokom. Keď sa tak pozrieme do minulosti vidíme obrovské civilizácie, ktoré tvorili veci nám pripadajúce ako nemožné stvoriť. A kde sa tie informácie vytratili? Jednoducho zmizli? Či azda prišiel piťo z krčmy a ich zakopal? Napríklad dneska naša civilizácia ani netuší, že niekedy existoval odbor planetárne inžinierstvo - veda o vytváraní slnečných sústav, usporiadaní planét a pod. Existenciu nášho mesiaca vysvetľujú "náhodou". Ja mám taký pocit, že na planéte existuje, alebo existovala sila, ktorá mala za cieľ vyhubiť človečenskú rasu z povrchu planéty a už niekoľko 10 tisíc rokov tu vedome pchá rypák do evolúcie nášho druhu. Preto sú vyvražďovaní tí čo chcú priniesť ľudstvu revolučné myšlienky. Lenže ľudstvo ako celok má aj ochranný mechanizmus voči úplnej deštrukcii a časťou toho mechanizmu sú "proroci", ktorý vracajú späť medzi ľudí informáciu potrebnú pre pokračovanie vývoja civilizácie. Mohli by sme si položiť otázku .... to už niekoľko storočí nám neposlali ani jedného proroka? Ale kdeže! Poslali, poslali nám ich tisíce. O 100 rokov povieme, že aj Zaznobin bol prorok, že ním bol aj Pjakin :D Nejde o meno, ide o samotný proces vzniku "Proroka", jeho práce a jeho zániku. K Slovanstu - z toho nič čo vieme o Slovanstve môžeme usúdiť, že je to súbor najkomplexnejších poznatkov o našom svete. Počnúc runami, cez bukvicu až k "hlúpym zvykom" všetko má v Slovanstve význam. Lenže významy sa postrácali .... možno nie náhodne ale niekto pár tisíc rokov úpenlivo pracoval na tom, aby bolo poznanie zlikvidované. Niekto, kto nemá rád rasu ľudí. Nezabúdajme, že pred nami na planéte žili nie opice ale jašteri. A tak sa poznanie vytrácalo, vytrácalo, niekto nám vypálil knižnice, kde sa poznanie uchovávalo. Ľudia sa nechali zviesť k násiliu, materializmu a to pochovalo Slovansvo. Ale poznanie sa dá zlikvidovať medzi ľuďmi len na krátku chvíľu. Ľudia čo sa teraz rodia, pracujú brilantne s informáciami a je možné, že za 100 rokov sa poznanie obnoví. Tu mi nedá nespomenúť algoritmus vytvárania ideológie. Keď sa človek narodí, tak prvých 15 rokov absorbuje existujúcu kultúru a potom má nastať proces osvojenia si kultúry a jej vyhodnotenia. To znamená, že človek dospievajúci musí vidieť chyby v kultúre, ktorú prevzal a ďalej chyby nereprodukovať. Lenže nie každý si je vedomí tejto povinnosti prehodnocovania nadobudnutej kultúry. A takto vzniká ideológia - uctiveanie myšlienky, ktorej pravú podstatu takmer nikto nechápe. Časom sa ideológia pokriví ešte viac, podobne ako teraz pokrivili liberalizmus do štádia, kedy už nie je možné tú prvotnú myšlienku zachrániť.

ákony nie sú písané pre nás ale proti nám, sú písané tak aby zamedzili prirodzenej spravidlivosti.
Pravda, když se anglosase zeptáš jestli je něco podle zákona, nebo spravedlnosti, tak nerozumí. Podle něj je to jedno a totéž.


[quote="pid:68532, uid:106"]ákony nie sú písané pre nás ale proti nám, sú písané tak aby zamedzili prirodzenej spravidlivosti.[/quote]Pravda, když se anglosase zeptáš jestli je něco podle zákona, nebo spravedlnosti, tak nerozumí. Podle něj je to jedno a totéž.

Správně, a proto se ve školách učíme Řeckou, Římskou, nebo Egyptskou mytologii a jejich Bozích, jenom o našich nic


Toto je klasický diskusní faul. Na vysvětlenou - současné školství není pod kontrolou KSB, ale GP.
Nejméně 10x jsem v diskusi opakoval, že Slovanská civilizace odolávala GP nejdéle ze všech, hodí se tedy jako základ lidské civilizace, ale je nutné se vyvarovat lpění na archaičnosti a vyhnout se opakování chyb. A s tím, že jiné kultury to slovanství mohou úspěšně nahradit svou - také opravednou tradicí (Arabové, černoši, ...).


Dej příklad "Kde je konflikt Slovanství s lidskostí"


Ke konci civilizace do řízení pronikající davo-"elitarismus". A dnešní "hurá Slované" nic jiného davo-"elitarismus" nehodlají obnovovat. (Samostatně si to ukážeme později na obřadu sňatku)


Nezájem společnosti o kultivaci lidskosti = neexistence instituce školy, která by to cíleně prováděla. Ponechat to na instituci rodiny se ukázalo jako nedostatečné (davo-"elitarismus" to obrátil proti zbytku společnosti).
(oproti KSB, kde se kultivace lidství probírá teoreticky a jsou navržené koncepty průniku do instituce školy - např. "první učitel", které by sledovaly děti a napomohly jim při nesprávném energetickém postoji, toto samozřejmě zatím není uplatňováno v hromadné praxi)


[quote="pid:68446, uid:312"]Správně, a proto se ve školách učíme Řeckou, Římskou, nebo Egyptskou mytologii a jejich Bozích, jenom o našich nic[/quote] Toto je klasický diskusní faul. Na vysvětlenou - současné školství není pod kontrolou KSB, ale GP. Nejméně 10x jsem v diskusi opakoval, že Slovanská civilizace odolávala GP nejdéle ze všech, hodí se tedy jako základ lidské civilizace, ale je nutné se vyvarovat lpění na archaičnosti a vyhnout se opakování chyb. A s tím, že jiné kultury to slovanství mohou úspěšně nahradit svou - také opravednou tradicí (Arabové, černoši, ...). [quote="pid:68446, uid:312"]Dej příklad "Kde je konflikt Slovanství s lidskostí"[/quote] Ke konci civilizace do řízení pronikající davo-"elitarismus". A dnešní "hurá Slované" nic jiného davo-"elitarismus" nehodlají obnovovat. (Samostatně si to ukážeme později na obřadu sňatku) Nezájem společnosti o kultivaci lidskosti = neexistence instituce školy, která by to cíleně prováděla. Ponechat to na instituci rodiny se ukázalo jako nedostatečné (davo-"elitarismus" to obrátil proti zbytku společnosti). (oproti KSB, kde se kultivace lidství probírá teoreticky a jsou navržené koncepty průniku do instituce školy - např. "první učitel", které by sledovaly děti a napomohly jim při nesprávném energetickém postoji, toto samozřejmě zatím není uplatňováno v hromadné praxi)

Ponechat to na instituci rodiny se ukázalo jako nedostatečné
Ty říkáš, že vzdělávání dětí v rámci rodiny je protilidské?


[quote="pid:68600, uid:388"]Ponechat to na instituci rodiny se ukázalo jako nedostatečné[/quote]Ty říkáš, že vzdělávání dětí v rámci rodiny je protilidské?

Překrucovat teda umíš ...


Přečti si o něco o tom v knihách KSB, pak můžeme na diskusi navázat.


Překrucovat teda umíš ... Přečti si o něco o tom v knihách KSB, pak můžeme na diskusi navázat.

Stále tí istí dogmatici a stále isté lži a bludy.


Slovania žiadnych bohov nemali a boli si vedomí Stvoriteľa. Písal som o tom neraz, napríklad v tomto komentári.Slovania o Svoriteľovi vedeli. Žiadnych bohov sme nemali. Perún a ďalší neboli bohovia. Boli to naši slávni Predkovia, ktorí dosiahli veľmi vysokú úroveň duchovného rozvoja. Každý z nich mal svoj vlastný charakter, ktorý bol blízky prírodným silám, preto sú s týmito silami spájaní. Reprezentovali ich. Každý, kto má trochu rozvinuté vnímanie si to môže overiť. Stačí prehlásiť tieto dve veci a vnímať rozdiel:
"Nech na mňa zostúpi energia Perúna!" Mali by ste cítiť silu.
"Nech na mňa zostúpi energia boha Perúna!" Neucítite nič, pretože energia odíde k bohom.Pokračovanie v odkaze.


Biblická koncepcia získala prevahu kvôli Noci Svaroga. Diskutovali sme o tom napríklad v tomto vlákne.Prečo poslal Ježiš učeníkov všetkými smermi, len nie našim? Pretože nás nemal čo učiť. My sme žili pravoverne. Upadli sme nie preto, že by sme v niečom urobili chybu (a ak áno, tou chybou bola tolerancia voči druhým). Upadli sme preto, že prišla Noc Svaroga. A túto objektívnu skutočnosť využili naši nepriatelia, keď s pomocou čiernej mágie, satanistických okultných rituálov a bezpočtom ľudských obetí získali nad nami dočasne prevahu.Pokračovanie v odkaze.


Všetkých vidíte, len vlastných nie. Všetkých obhajujete, ale vlastných špiníte. Hanba vám, pokrytci. Ste hlupáci, alebo nepriatelia?


Stále tí istí dogmatici a stále isté lži a bludy. Slovania žiadnych bohov nemali a boli si vedomí Stvoriteľa. Písal som o tom neraz, napríklad [v tomto komentári](https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3088/zemegu%C4%BEa/post-28109#post-28109). > Slovania o Svoriteľovi vedeli. Žiadnych bohov sme nemali. Perún a ďalší neboli bohovia. Boli to naši slávni Predkovia, ktorí dosiahli veľmi vysokú úroveň duchovného rozvoja. Každý z nich mal svoj vlastný charakter, ktorý bol blízky prírodným silám, preto sú s týmito silami spájaní. Reprezentovali ich. Každý, kto má trochu rozvinuté vnímanie si to môže overiť. Stačí prehlásiť tieto dve veci a vnímať rozdiel: "Nech na mňa zostúpi energia Perúna!" Mali by ste cítiť silu. "Nech na mňa zostúpi energia boha Perúna!" Neucítite nič, pretože energia odíde k bohom. Pokračovanie v odkaze. Biblická koncepcia získala prevahu kvôli Noci Svaroga. Diskutovali sme o tom napríklad [v tomto vlákne](https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3962/konceptualcz-cz/). > Prečo poslal Ježiš učeníkov všetkými smermi, len nie našim? Pretože nás nemal čo učiť. My sme žili pravoverne. Upadli sme nie preto, že by sme v niečom urobili chybu (a ak áno, tou chybou bola tolerancia voči druhým). Upadli sme preto, že prišla Noc Svaroga. A túto objektívnu skutočnosť využili naši nepriatelia, keď s pomocou čiernej mágie, satanistických okultných rituálov a bezpočtom ľudských obetí získali nad nami dočasne prevahu. Pokračovanie v odkaze. Všetkých vidíte, len vlastných nie. Všetkých obhajujete, ale vlastných špiníte. Hanba vám, pokrytci. Ste hlupáci, alebo nepriatelia?
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.
Upravené 20. 4. 2022 o 16:15

Proroci a "proroci" chodili učiť len primitívne a upadnuté národy. K nám nikto ísť nemusel, pretože sme žili pravoverne.


Všetky náboženstvá sú zlo a slúžia na manipuláciu a ovládanie veriacich cez vieru, rituály, egregory...


Zoradenie svetových náboženstiev od najprimitívnejších po najrozvinutejšie:


  1. isram (2. - 3. čakra/stohňa, väčšinou druhá)
  2. judaizmus (2. - 3. čakra/stohňa)
  3. kresťanstvo (3. - 4. čakra/stohňa, 4. stohňa kvôli Ježišovi)
  4. hinduizmus (4. - 6. čakra/stohňa)
  5. budhizmus (4. - 6. čakra/stohňa)

Slovanstvo nie je náboženstvo, aj keď sa naši nepriatelia snažia prevziať riadenie a urobiť ho z neho. Napríklad Vladimír Kurovský z Ukrajiny, ktorý nie je Slovan, ale vedie slovanské obrady, z ktorých energia putuje jeho pôvodnému etniku z Indie. Ďalším je jeden z hlavných propagátorov Slovanstva Alexej Trechlebov, ktorý mal možnosť očistiť sa od lží a bludov, ale stal sa definitívne agentom cudzej moci a upadol. Z trojice pôvodných agentov Nikolaj Levašov, Alexander Chinevič a Alexej Trechlebov si iba Levašov uvedomil, že je zneužívaný a odpútal sa od svojho riadenia, za čo ho pravdepodobne zlikvidovali.


Proroci a "proroci" chodili učiť len primitívne a upadnuté národy. K nám nikto ísť nemusel, pretože sme žili pravoverne. Všetky náboženstvá sú zlo a slúžia na manipuláciu a ovládanie veriacich cez vieru, rituály, egregory... Zoradenie svetových náboženstiev od najprimitívnejších po najrozvinutejšie: 1. isram (2. - 3. čakra/stohňa, väčšinou druhá) 2. judaizmus (2. - 3. čakra/stohňa) 3. kresťanstvo (3. - 4. čakra/stohňa, 4. stohňa kvôli Ježišovi) 4. hinduizmus (4. - 6. čakra/stohňa) 5. budhizmus (4. - 6. čakra/stohňa) Slovanstvo nie je náboženstvo, aj keď sa naši nepriatelia snažia prevziať riadenie a urobiť ho z neho. Napríklad Vladimír Kurovský z Ukrajiny, ktorý nie je Slovan, ale vedie slovanské obrady, z ktorých energia putuje jeho pôvodnému etniku z Indie. Ďalším je jeden z hlavných propagátorov Slovanstva Alexej Trechlebov, ktorý mal možnosť očistiť sa od lží a bludov, ale stal sa definitívne agentom cudzej moci a upadol. Z trojice pôvodných agentov Nikolaj Levašov, Alexander Chinevič a Alexej Trechlebov si iba Levašov uvedomil, že je zneužívaný a odpútal sa od svojho riadenia, za čo ho pravdepodobne zlikvidovali.
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.
Upravené 20. 4. 2022 o 16:17

Slovania o Svoriteľovi vedeli. Žiadnych bohov sme nemali. Perún a ďalší neboli bohovia. Boli to naši slávni Predkovia, ktorí dosiahli veľmi vysokú úroveň duchovného rozvoja. Každý z nich mal svoj vlastný charakter, ktorý bol blízky prírodným silám, preto sú s týmito silami spájaní. Reprezentovali ich. Každý, kto má trochu rozvinuté vnímanie si to môže overiť.
...Ak Slovania vedeli o Stvoriteľovi,Najvyššej Vševedúcej a Všemohúcej Entite bez počiatku a konca,HNR....tak v poriadku.Každopádne ak Perún atď.boli slávni Predkovia vysoko rozvinuté bytosti typu Buddha,Lao'C,Konfucius,proroci atď.-Ľudské bytosti-tak je to o niečom inom,no veľmi tejto téze neverím,keďže ich dávam na roveň starogréckym,rímskym,indickým božstvám-anjelom(či už padlým,či nie)


[quote="pid:68627, uid:623"]Slovania o Svoriteľovi vedeli. Žiadnych bohov sme nemali. Perún a ďalší neboli bohovia. Boli to naši slávni Predkovia, ktorí dosiahli veľmi vysokú úroveň duchovného rozvoja. Každý z nich mal svoj vlastný charakter, ktorý bol blízky prírodným silám, preto sú s týmito silami spájaní. Reprezentovali ich. Každý, kto má trochu rozvinuté vnímanie si to môže overiť.[/quote]...Ak Slovania vedeli o Stvoriteľovi,Najvyššej Vševedúcej a Všemohúcej Entite bez počiatku a konca,HNR....tak v poriadku.Každopádne ak Perún atď.boli slávni Predkovia vysoko rozvinuté bytosti typu Buddha,Lao'C,Konfucius,proroci atď.-Ľudské bytosti-tak je to o niečom inom,no veľmi tejto téze neverím,keďže ich dávam na roveň starogréckym,rímskym,indickým božstvám-anjelom(či už padlým,či nie)

ak Perún atď.boli slávni Predkovia vysoko rozvinuté bytosti typu Buddha,Lao'C,Konfucius,proroci atď.-Ľudské bytosti-tak je to o niečom inom,no veľmi tejto téze neverím


Existuje egregoriálna štruktúra "boh Perún", ale to nie je náš prapredok "Perún". Ak chceš, over si to vyciťovaním, intuíciou, napojením sa na rodový kanál...


[quote="pid:68632, uid:191"]ak Perún atď.boli slávni Predkovia vysoko rozvinuté bytosti typu Buddha,Lao'C,Konfucius,proroci atď.-Ľudské bytosti-tak je to o niečom inom,no veľmi tejto téze neverím[/quote] Existuje egregoriálna štruktúra "boh Perún", ale to nie je náš prapredok "Perún". Ak chceš, over si to vyciťovaním, intuíciou, napojením sa na rodový kanál...
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.
Upravené 20. 4. 2022 o 16:19

Lao'C,Konfucius
Tyto osoby neexistovaly. Jsou výplodem jezuitů sepsaným před 300 léty, kdy se připravovalo nové centrum řízení GP.


[quote="pid:68632, uid:191"]Lao'C,Konfucius[/quote]Tyto osoby neexistovaly. Jsou výplodem jezuitů sepsaným před 300 léty, kdy se připravovalo nové centrum řízení GP.

Prečo poslal Ježiš učeníkov všetkými smermi, len nie našim?
...Ježiš Kristus v jeho ľudskom veku ktorý nie je opísaný nikde prešiel všetky svetové náboženstvá a duchovné smery aby ich skúsenostne zažil,poznal,inkorporoval,odstránil nepravdy,absolutizoval.A nie len na tejto planéte.


[quote="pid:68627, uid:623"]Prečo poslal Ježiš učeníkov všetkými smermi, len nie našim?[/quote]...Ježiš Kristus v jeho ľudskom veku ktorý nie je opísaný nikde prešiel všetky svetové náboženstvá a duchovné smery aby ich skúsenostne zažil,poznal,inkorporoval,odstránil nepravdy,absolutizoval.A nie len na tejto planéte.

Tyto osoby neexistovaly.

Domnívám se, že pochybnosti o fyzické existenci všech tzv. proroků nejsou vůbec neopodstatněné (popř. mohla být skutečná osoba použita jako nosič ideálů pro průbežně updatované rušičky na přímé spojení s Nejvyšším).


[quote="pid:68634, uid:312"]Tyto osoby neexistovaly.[/quote] Domnívám se, že pochybnosti o fyzické existenci **všech tzv. proroků** nejsou vůbec neopodstatněné (popř. mohla být skutečná osoba použita jako nosič ideálů pro průbežně updatované rušičky na přímé spojení s Nejvyšším).
Upravené 20. 4. 2022 o 16:36

skúsenostne zažil,poznal,inkorporoval,odstránil nepravdy,absolutizoval
..Toto bolo urobené všade a so všetkým tam a na tých miestach,kde tvorba pochádzala od relatívnych bytostí Ním už stvorených.


[quote="pid:68635, uid:191"]skúsenostne zažil,poznal,inkorporoval,odstránil nepravdy,absolutizoval[/quote]..Toto bolo urobené všade a so všetkým tam a na tých miestach,kde tvorba pochádzala od relatívnych bytostí Ním už stvorených.

..Toto bolo urobené všade a so všetkým tam a na tých miestach,kde tvorba pochádzala od relatívnych bytostí Ním už stvorených.


Považuješ Ježiša za Boha, alebo za duchovne vysoko rozvinutú bytosť?


[quote="pid:68650, uid:191"]..Toto bolo urobené všade a so všetkým tam a na tých miestach,kde tvorba pochádzala od relatívnych bytostí Ním už stvorených.[/quote] Považuješ Ježiša za Boha, alebo za duchovne vysoko rozvinutú bytosť?
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.

Přečti si o něco o tom v knihách KSB, pak můžeme na diskusi navázat.
Já mám KSB přečtenou dokonce v originálu a ne v překladu, zatím co ty, nejsi schopen doložit tvé bludy o protilidskosti Slovanů ničím, jenom svými výmysly.


[quote="pid:68625, uid:388"]Přečti si o něco o tom v knihách KSB, pak můžeme na diskusi navázat.[/quote]Já mám KSB přečtenou dokonce v originálu a ne v překladu, zatím co ty, nejsi schopen doložit tvé bludy o protilidskosti Slovanů ničím, jenom svými výmysly.
Upravené 20. 4. 2022 o 17:16

keďže ich dávam na roveň starogréckym,rímskym,indickým božstvám-anjelom(či už padlým,či nie)
To je právě chyba v předpokladu. Božstva, která jsi vyjmenoval nejsou kvalitativně stejná, jako u Slovanů. Slované žili v souladu s přírodou a tu uctívali jako jediného Boha. Ten Bůh se projevoval jako Slunce, vítr, voda atd. Takže nešlo o více Bohů, ale o jednoho Boha s několika přírodními projevy.
A to, že věděli, že Bůh s nimi mluví napřímo, říká právě jejich název "языччество" u nás nesprávně pojmenováno "pohanství". Kdyby tady kolegové vládli Ruštinou, tak by hned věděli, co to slovo znamená. Slovo "jazyččestvo" znamená dorozumívání s Bohem pomocí "jazyka životních okolností". Dokonce Puškin o sobě psal, že je "jazyčnik". Vychovávala ho chůva Arina Rodionovna, někteří mluví o tom, že byla dcera volchva. Pocházela z rodiny staroverů. Ale někteří z vás to zase odvrhnou. Takže je škoda házet perly...


[quote="pid:68632, uid:191"]keďže ich dávam na roveň starogréckym,rímskym,indickým božstvám-anjelom(či už padlým,či nie)[/quote]To je právě chyba v předpokladu. Božstva, která jsi vyjmenoval nejsou kvalitativně stejná, jako u Slovanů. Slované žili v souladu s přírodou a tu uctívali jako jediného Boha. Ten Bůh se projevoval jako Slunce, vítr, voda atd. Takže nešlo o více Bohů, ale o jednoho Boha s několika přírodními projevy. A to, že věděli, že Bůh s nimi mluví napřímo, říká právě jejich název "языччество" u nás nesprávně pojmenováno "pohanství". Kdyby tady kolegové vládli Ruštinou, tak by hned věděli, co to slovo znamená. Slovo "jazyččestvo" znamená dorozumívání s Bohem pomocí "jazyka životních okolností". Dokonce Puškin o sobě psal, že je "jazyčnik". Vychovávala ho chůva **Ari**na **Rod**ionovna, někteří mluví o tom, že byla dcera volchva. Pocházela z rodiny staroverů. Ale někteří z vás to zase odvrhnou. Takže je škoda házet perly...
Upravené 20. 4. 2022 o 17:57

Považuješ Ježiša za Boha, alebo za duchovne vysoko rozvinutú bytosť?
... Ježiša Krista považujem za Boha,HNR pred vyše 2000 rokmi aj inkarnovaného či vteleného na zem.
Slované žili v souladu s přírodou a tu uctívali jako jediného Boha. Ten Bůh se projevoval jako Slunce, vítr, voda atd. Takže nešlo o více Bohů, ale o jednoho Boha s několika přírodními projevy.
.Aj iné duchovné smery to majú,resp.mali podobné..Mayovia atd.Keďže považujem za HNR Najvyššiu Absolútnu Vedomú a Sebauvedomelú Bytosť,tak prírodu a jej prejavy za Boha nepovažujem ale za prejavy a výrony myslí.


[quote="pid:68651, uid:623"]Považuješ Ježiša za Boha, alebo za duchovne vysoko rozvinutú bytosť?[/quote]... Ježiša Krista považujem za Boha,HNR pred vyše 2000 rokmi aj inkarnovaného či vteleného na zem. [quote="pid:68657, uid:312"]Slované žili v souladu s přírodou a tu uctívali jako jediného Boha. Ten Bůh se projevoval jako Slunce, vítr, voda atd. Takže nešlo o více Bohů, ale o jednoho Boha s několika přírodními projevy.[/quote].Aj iné duchovné smery to majú,resp.mali podobné..Mayovia atd.Keďže považujem za HNR Najvyššiu Absolútnu Vedomú a Sebauvedomelú Bytosť,tak prírodu a jej prejavy za Boha nepovažujem ale za prejavy a výrony myslí.

Ježiša Krista považujem za Boha,HNR pred vyše 2000 rokmi aj inkarnovaného či vteleného na zem.


koran má pravdu iba v troch veciach (všetky prevzal):


  1. zakazuje úrok
  2. zakazuje alkohol
  3. nepovažuje Ježiša za Boha

[quote="pid:68659, uid:191"]Ježiša Krista považujem za Boha,HNR pred vyše 2000 rokmi aj inkarnovaného či vteleného na zem.[/quote] koran má pravdu iba v troch veciach (všetky prevzal): 1. zakazuje úrok 2. zakazuje alkohol 3. nepovažuje Ježiša za Boha
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.

tak prírodu a jej prejavy za Boha nepovažujem ale za prejavy a výrony myslí.
Zajímavé. V tvém ponímaní je příroda co? Světlo, vlnění a energie příroda není? Nejsou to viditelné projevy Boha?
Jak se tato "Keďže považujem za HNR Najvyššiu Absolútnu Vedomú a Sebauvedomelú" bytost projevuje? Dokážeš odpovědět?


[quote="pid:68659, uid:191"]tak prírodu a jej prejavy za Boha nepovažujem ale za prejavy a výrony myslí.[/quote]Zajímavé. V tvém ponímaní je příroda co? Světlo, vlnění a energie příroda není? Nejsou to viditelné projevy Boha? Jak se tato "Keďže považujem za HNR Najvyššiu Absolútnu Vedomú a Sebauvedomelú" bytost projevuje? Dokážeš odpovědět?
Upravené 20. 4. 2022 o 18:32

tak prírodu a jej prejavy za Boha nepovažujem
..Príroda nemá vedomie ani uvedomenie si samého seba(to už by nás dávno odvrhla svojou vlastnou vôľousmile)Svetlo,vlnenie,energie sú prejavy a výrony mysle-či už Božej,pseudobohov,ale aj našich myslí.Príklad-zjednodušený:Zlý,negatívny človek vytvára cez svoju myseľ,idey zhmotňujúce sa napr.škodlivé či jedovaté organizmy.


[quote="pid:68659, uid:191"]tak prírodu a jej prejavy za Boha nepovažujem[/quote]..Príroda nemá vedomie ani uvedomenie si samého seba(to už by nás dávno odvrhla svojou vlastnou vôľou:))Svetlo,vlnenie,energie sú prejavy a výrony mysle-či už Božej,pseudobohov,ale aj našich myslí.Príklad-zjednodušený:Zlý,negatívny človek vytvára cez svoju myseľ,idey zhmotňujúce sa napr.škodlivé či jedovaté organizmy.

to už by nás dávno odvrhla svojou vlastnou vôľou
A v dějinách Země se to nedělo? Kde jsou ty civilizace před námi? Neříká náhodou KSB, že pokud se nevzpamatujeme, tak HNR nás nahradí mravenci Atta?
Pořád jsi mi neobjasnil, co je to teda ta "Najvyššia Absolútna Vedomá a Sebauvedomelá" bytost. Jak vypadá, z čeho je udělaná a tak...


[quote="pid:68663, uid:191"]to už by nás dávno odvrhla svojou vlastnou vôľou[/quote]A v dějinách Země se to nedělo? Kde jsou ty civilizace před námi? Neříká náhodou KSB, že pokud se nevzpamatujeme, tak HNR nás nahradí mravenci Atta? Pořád jsi mi neobjasnil, co je to teda ta "Najvyššia Absolútna Vedomá a Sebauvedomelá" bytost. Jak vypadá, z čeho je udělaná a tak...
Upravené 20. 4. 2022 o 18:47

Jak se tato "Keďže považujem za HNR Najvyššiu Absolútnu Vedomú a Sebauvedomelú" bytost projevuje?
..Keďže vedomá myseľ je najvyššou nesmrteľnou kvalitou v bytí(HNR tvorí pozitívne mysle ktoré sa následne"zaobalia"pozitívnym prostredím.Prejavy sú cez mysle.Pozitívne výrony myslí-pozitívne prostredie,vzťahy,príroda atď.Odklon a odvrátenie sa mysle od HNR a jeho prirodzenosti-negatívne prostredie,vzťahy,príroda atď.


[quote="pid:68661, uid:312"]Jak se tato "Keďže považujem za HNR Najvyššiu Absolútnu Vedomú a Sebauvedomelú" bytost projevuje?[/quote]..Keďže vedomá myseľ je najvyššou nesmrteľnou kvalitou v bytí(HNR tvorí pozitívne mysle ktoré sa následne"zaobalia"pozitívnym prostredím.Prejavy sú cez mysle.Pozitívne výrony myslí-pozitívne prostredie,vzťahy,príroda atď.Odklon a odvrátenie sa mysle od HNR a jeho prirodzenosti-negatívne prostredie,vzťahy,príroda atď.

ja v tomto verim Bohu, ze ziadny atta nas nenahradi......ale casom budeme mozno my pomahat tym mravcom z duchovneho sveta pri snahe o vzostup vedomia, tak ako teraz anjeli pomahaju nam. Civilizacie padali a budu padat, ale vzostup vedomia pokracuje. Ten kto tomu neveri, nech si porovna hocijakeho "normalneho" Zapadniara aj s jeho vierou vo vsetky mozne blbosti oproti nejakemu kanibalovi z Papua Novej Guinei (nic proti nemu, ale ten rozvoj myslenia, samostatnosti, schopnosti mysliet a vole tu proste je), aj ked ten je samozrejme sikovnejsi povedzme v zivote v dzungli.


ja v tomto verim Bohu, ze ziadny atta nas nenahradi......ale casom budeme mozno my pomahat tym mravcom z duchovneho sveta pri snahe o vzostup vedomia, tak ako teraz anjeli pomahaju nam. Civilizacie padali a budu padat, ale vzostup vedomia pokracuje. Ten kto tomu neveri, nech si porovna hocijakeho "normalneho" Zapadniara aj s jeho vierou vo vsetky mozne blbosti oproti nejakemu kanibalovi z Papua Novej Guinei (nic proti nemu, ale ten rozvoj myslenia, samostatnosti, schopnosti mysliet a vole tu proste je), aj ked ten je samozrejme sikovnejsi povedzme v zivote v dzungli.

..Keďže vedomá myseľ je najvyššou nesmrteľnou kvalitou v bytí(HNR tvorí pozitívne mysle ktoré sa následne
No, já vím, že HNR tvoří mysle, to je již činnost, kterou si mi vyčetl, když jsem psal o jiných jeho činnostech. Protože tvoření mysle je také činnost- vlnění. Ale mě činnost nezajímá, mě zajímá právě ta bytost, o které jsi psal. Ale mám takový pocit, že o téhle bytosti asi nic moc nevíš, zato naprosto určitě víš, že to není příroda, i když ve všem, co HNR stvořil, je kousek jeho.


[quote="pid:68665, uid:191"]..Keďže vedomá myseľ je najvyššou nesmrteľnou kvalitou v bytí(HNR tvorí pozitívne mysle ktoré sa následne[/quote]No, já vím, že HNR tvoří mysle, to je již činnost, kterou si mi vyčetl, když jsem psal o jiných jeho činnostech. Protože tvoření mysle je také činnost- vlnění. Ale mě činnost nezajímá, mě zajímá právě ta **bytost**, o které jsi psal. Ale mám takový pocit, že o téhle bytosti asi nic moc nevíš, zato naprosto určitě víš, že to není příroda, i když ve všem, co HNR stvořil, je kousek jeho.
Upravené 20. 4. 2022 o 19:08

Kde jsou ty civilizace před námi?
Keďže v určitom bode bytia nastal stvorenými bytosťami odklon od HNR,nastal"Pád".Civilizácie boli sprvoti pozitívne a vyspelé ale aktiváciou negativity to šlo "od desiatich k piatim".Regres.My sme zatiaľ najnerozvinutejšia(duchovne) a najhoršia civilizácia na zemi .
Jak vypadá, z čeho je udělaná a tak...
.smileTo je teda otázka!.Boh je pre naše zmysly aj prístroje z prvkov tejto planéty nevnímateľný.No telo Ježiša Krista predsa má!Taktiež ho zbožštil.Inde sa kľudne môže takto prejavovať.Tu zatiaľ nie kým sa ilustruje to čo je potrebné ilustrovať...Ale veď predsa jeho Prirodzenosť vieme!Dobro,Pravda,Láska,Múdrosť atď.atd.Tak hor sa do práce k bohočloveku smerom k HNR!


[quote="pid:68664, uid:312"]Kde jsou ty civilizace před námi?[/quote]Keďže v určitom bode bytia nastal stvorenými bytosťami odklon od HNR,nastal"Pád".Civilizácie boli sprvoti pozitívne a vyspelé ale aktiváciou negativity to šlo "od desiatich k piatim".Regres.My sme zatiaľ najnerozvinutejšia(duchovne) a najhoršia civilizácia na zemi . [quote="pid:68664, uid:312"]Jak vypadá, z čeho je udělaná a tak...[/quote].:)To je teda otázka!.Boh je pre naše zmysly aj prístroje z prvkov tejto planéty nevnímateľný.No telo Ježiša Krista predsa má!Taktiež ho zbožštil.Inde sa kľudne môže takto prejavovať.Tu zatiaľ nie kým sa ilustruje to čo je potrebné ilustrovať...Ale veď predsa jeho Prirodzenosť vieme!Dobro,Pravda,Láska,Múdrosť atď.atd.Tak hor sa do práce k bohočloveku smerom k HNR!

Civilizácie boli sprvoti pozitívne
Z čeho tak soudíš? Které civilizace, můžeš konkretizovat?


[quote="pid:68672, uid:191"]Civilizácie boli sprvoti pozitívne[/quote]Z čeho tak soudíš? Které civilizace, můžeš konkretizovat?

Ku KSB inklinuje najviac ľudí na duchovnej úrovni abrahámskych náboženstiev. Tzn. na úplnom začiatku duchovného vývoja.


Ku KSB inklinuje najviac ľudí na duchovnej úrovni abrahámskych náboženstiev. Tzn. na úplnom začiatku duchovného vývoja.
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.

Boží synovia,padlí ktorí sa rozhodli odkloniť a odísť z "domu Otca"si zriadili vlastnú doménu v tejto zóne ,v tomto hmotnom prírodnom vesmíre.Na tejto planétke sa časť usadila.Mali všetky poznatky a schopnosti(aj tvorby, no nie Absolútne).A keďže sa postupom času a plne vedome stávali horšími a horšími,každá ďalšia civilizácia bola horšia,lživejšia a nepravdivejšia.Vznik dnešnej civilizácie humanoidov dnešného typu beriem od čias praľudí.


Boží synovia,padlí ktorí sa rozhodli odkloniť a odísť z "domu Otca"si zriadili vlastnú doménu v tejto zóne ,v tomto hmotnom prírodnom vesmíre.Na tejto planétke sa časť usadila.Mali všetky poznatky a schopnosti(aj tvorby, no nie Absolútne).A keďže sa postupom času a plne vedome stávali horšími a horšími,každá ďalšia civilizácia bola horšia,lživejšia a nepravdivejšia.Vznik dnešnej civilizácie humanoidov dnešného typu beriem od čias praľudí.

Všetky náboženstvá sú zlo a slúžia na manipuláciu a ovládanie veriacich cez vieru, rituály, egregory...
..s tým nemám problém,nehlásim sa k žiadnemu náboženstvu,cirkvi,rádu atď.
Slovanstvo nie je náboženstvo
,nie je,no väčšina Slovanov je kresťanského vierovyznania-tretia priečka v tvoj tabuľke.


[quote="pid:68631, uid:623"]Všetky náboženstvá sú zlo a slúžia na manipuláciu a ovládanie veriacich cez vieru, rituály, egregory...[/quote]..s tým nemám problém,nehlásim sa k žiadnemu náboženstvu,cirkvi,rádu atď. [quote="pid:68631, uid:623"]Slovanstvo nie je náboženstvo[/quote],nie je,no väčšina Slovanov je kresťanského vierovyznania-tretia priečka v tvoj tabuľke.

,nie je,no väčšina Slovanov je kresťanského vierovyznania-tretia priečka v tvoj tabuľke.


Nepochopil si o čom som písal. Dôležitý je kontext.


[quote="pid:68683, uid:191"],nie je,no väčšina Slovanov je kresťanského vierovyznania-tretia priečka v tvoj tabuľke.[/quote] Nepochopil si o čom som písal. Dôležitý je kontext.
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.

Já mám KSB přečtenou dokonce v originálu a ne v překladu, zatím co ty, nejsi schopen doložit tvé bludy o protilidskosti Slovanů ničím, jenom svými výmysly.


Zase překrucuješ ...


Promiň, ale davo-"elitarismus" ve fázi, kdy Slované prohráli s biblisty je dostatečně doložen a stačí sám o sobě.
A nepřítomnost institutu všeobecné školy (kde by se to lidství kultivovalo) se prokazuje těžko, ale ta tehdy neexistovala nikde. Ty jsi měl dost prostoru na to, doložit opak, já asi po 25 opakuji, že vycházím ńapř. z knihy VP SSSR "Psychologický aspekt historie a perspektiv civilizace" + zmínky o tom, jak to v historii bylo se školou jsou však i v Základech sociologie - všeobecná škola začala někdy v 18 století, až když byla okleštěná o mnohé podstatné prvky, které omezují možnosti vzniku lidskosti - např. sezení v lavicích .... to jen pozn. k tomu, že jsem to prý nedoložil.


Každopádně nechápu to tvé zatvrzelé odmítání dvou nejzákladnějších principů, jak vytvořit ruský (lidský) svět.
To Slovanství není apriori špatně, pokud si společnost bude vědoma těchto dvou chyb a napraví je.


Jestli trváš na restauraci Slovanství včetně těchto chyb, tak jsi nepřítel pro lidské koncepce.


[quote="pid:68653, uid:312"]Já mám KSB přečtenou dokonce v originálu a ne v překladu, zatím co ty, nejsi schopen doložit tvé bludy o **protilidskosti Slovanů** ničím, jenom svými výmysly.[/quote] Zase překrucuješ ... Promiň, ale davo-"elitarismus" ve fázi, kdy Slované prohráli s biblisty je dostatečně doložen a stačí sám o sobě. A nepřítomnost institutu všeobecné školy (kde by se to lidství kultivovalo) se prokazuje těžko, ale ta tehdy neexistovala nikde. Ty jsi měl dost prostoru na to, doložit opak, já asi po 25 opakuji, že vycházím ńapř. z knihy VP SSSR "Psychologický aspekt historie a perspektiv civilizace" + zmínky o tom, jak to v historii bylo se školou jsou však i v Základech sociologie - všeobecná škola začala někdy v 18 století, až když byla okleštěná o mnohé podstatné prvky, které omezují možnosti vzniku lidskosti - např. sezení v lavicích .... to jen pozn. k tomu, že jsem to prý nedoložil. Každopádně nechápu to tvé zatvrzelé odmítání dvou nejzákladnějších principů, jak vytvořit ruský (lidský) svět. To Slovanství není apriori špatně, pokud si společnost bude vědoma těchto dvou chyb a napraví je. Jestli trváš na restauraci Slovanství včetně těchto chyb, tak jsi nepřítel pro lidské koncepce.

Slovanstvo nie je náboženstvo, aj keď sa naši nepriatelia snažia prevziať riadenie a urobiť ho z neho. Napríklad Vladimír Kurovský z Ukrajiny, ktorý nie je Slovan, ale vedie slovanské obrady, z ktorých energia putuje jeho pôvodnému etniku z Indie. Ďalším je jeden z hlavných propagátorov Slovanstva Alexej Trechlebov, ktorý mal možnosť očistiť sa od lží a bludov, ale stal sa definitívne agentom cudzej moci a upadol. Z trojice pôvodných agentov Nikolaj Levašov, Alexander Chinevič a Alexej Trechlebov si iba Levašov uvedomil, že je zneužívaný a odpútal sa od svojho riadenia, za čo ho pravdepodobne zlikvidovali.


Když vidím tu názorovou neurovnanost mezi jednotlivými Slovanskými spolky, když vidím ty podvrhy (SAV) ... a z toho vyplývající boj jednotlivých "elitářů" ohledně správného výkladu "Slovanství", tak je mi jasné, že na tomto davo-"elitárním" základů může vzniknout jen další davo-"elitarismus", který si ten nejefektivnější davo-"elitarismus" = GP snadno podřídí.


[quote="pid:68631, uid:623"]Slovanstvo nie je náboženstvo, aj keď sa naši nepriatelia snažia prevziať riadenie a urobiť ho z neho. Napríklad Vladimír Kurovský z Ukrajiny, ktorý nie je Slovan, ale vedie slovanské obrady, z ktorých energia putuje jeho pôvodnému etniku z Indie. Ďalším je jeden z hlavných propagátorov Slovanstva Alexej Trechlebov, ktorý mal možnosť očistiť sa od lží a bludov, ale stal sa definitívne agentom cudzej moci a upadol. Z trojice pôvodných agentov Nikolaj Levašov, Alexander Chinevič a Alexej Trechlebov si iba Levašov uvedomil, že je zneužívaný a odpútal sa od svojho riadenia, za čo ho pravdepodobne zlikvidovali.[/quote] Když vidím tu názorovou neurovnanost mezi jednotlivými Slovanskými spolky, když vidím ty podvrhy (SAV) ... a z toho vyplývající boj jednotlivých "elitářů" ohledně správného výkladu "Slovanství", tak je mi jasné, že na tomto davo-"elitárním" základů může vzniknout jen další davo-"elitarismus", který si ten nejefektivnější davo-"elitarismus" = GP snadno podřídí.

@Jura11, vyjadruješ sa k veciam, ktorým nerozumieš. Vysvetlené boli už toľkokrát, že je nepochopiteľné, že ich nechápeš. Problém nebude vo výklade. Vytváraj si ten ľudský svet. My budeme vytvárať Človečenský. Takí ako ty sú hanbou národa. Ale možno k nášmu nepatríš.

@Jura11, vyjadruješ sa k veciam, ktorým nerozumieš. Vysvetlené boli už toľkokrát, že je nepochopiteľné, že ich nechápeš. Problém nebude vo výklade. Vytváraj si ten ľudský svet. My budeme vytvárať Človečenský. Takí ako ty sú hanbou národa. Ale možno k nášmu nepatríš.
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.
Upravené 20. 4. 2022 o 21:03

Jestli ti jde hlavně o "hurá Slovanství" bez ohledu na nevyhnutelné podřízení se/prohru s GP, tak pak je otázka, jestli diskutuješ na správných stránkách.


Jestli ti jde hlavně o "hurá Slovanství" bez ohledu na nevyhnutelné podřízení se/prohru s GP, tak pak je otázka, jestli diskutuješ na správných stránkách.
Upravené 20. 4. 2022 o 21:07
1234 ... 6
14.64k
382
31
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept