História

História a historické súvislosti

14.6k
382

Základní koncept: lidé žijí nespravedlivě, Bůh k nim posílá proroka aby jim předal informace o tom, jak žít spravedlivě. Lidé se na chvíli napraví, ale neudrží původní poselství v nezkreslené podobě, a po čase zase spadnou do nespravedlivosti. Bůh k nim posílá proroka, aby jim předal informace, jak žít spravedlivě...


Aplikováno na konkrétní historické okolnosti. Mojžíš dostal Zjevení na hoře Sinaj, ale Izraelité ho neudrželi v čisté podobě. Byl poslán Ježíš, "ke ztraceným ovcím domu izraelského" (tj. aby je zavedl zpět na přímou cestu poté, co zbloudili), ale Dobrá zpráva (evangelium) už byla určená všem lidem, nejen Izraelitům. Ale lidé opět nezachovali poselství Ježíše v původní podobě, to je v KSB dobře rozebráno, ale nejen v KSB. Tak například římskokatolická církev změnila 10 přikázání, čímž se podle skutků identifikuje jako církev zaměřená proti Bohu.
Jako další náprava v pořadí byl poslán Mohamed a seslán Korán, který sám sebe charakterizuje jako "připomenutí adresované majitelům rozumu" a jako "potvrzující to, co bylo sesláno do něj (Tóra, Evangelium)".


Globální zákulisí pochopitelně nemá zájem, aby se lidé s tímto připomenutím samostatně seznamovali a přemýšleli nad ním, takže vyvinulo gigantické úsilí k tomu, aby se běžnému člověku při slově Korán otvíral nůž v kapse. Nutno říct, z velké části byly tyto snahy (bohužel) úspěšné. Tolik v kostce pohled KSB.


Posledný príspevok od jardob  ·  10. 5. 2022 o 20:39
1.9k
16
dasa zverejnil(a) 21. 3. 2022 o 11:34

Archivy si pamätajú všetko
❗️ Ruské ministerstvo obrany spustilo historický multimediálny projekt „Archívy si pamätajú všetko...“, venovaný dôkazom o zločinoch a zverstvách ukrajinských nacionalistov voči svojmu ľudu počas Veľkej vlasteneckej vojny ➡️
https://zapravdu.mil.ru/
https://cloud.mail.ru/public/q8XX/DxWftsMMG
Počas Veľkej vlasteneckej vojny vedenie Sovietskeho zväzu a velenie Červenej armády iniciovali vyšetrovanie zločinov nacistických útočníkov na okupovaných územiach našej krajiny.


Boli odhalené a potvrdené mnohé fakty genocídy sovietskeho civilného obyvateľstva fašistickými útočníkmi a ukrajinskými nacionalistami: šikanovanie, lúpeže a masakry
(často s osobitou krutosťou) nevinných občanov vrátane starých ľudí, žien a detí.


Fašistickí kolaboranti - ukrajinskí nacionalisti-Bandera o sebe zanechali hrozné a zločinecké dedičstvo,
ničiac svoj vlastný ľud ...
Archivy sú svedkami zločinov a zverstiev ukrajinských nacionalistov voči ich ľudu https://zapravdu.mil.ru/


Posledný príspevok od dasa  ·  7. 5. 2022 o 15:34
337
2

Udalosti ukazuju, ze ludia sa spoliehaju vyhradne na Rusko ako subjekt, ktory nas vytiahne z krizy. Pokial ale nepozname nase dejiny a tendencie vyvoja, tak opat skoncime len ako frontova linia medzi zapadom a vychodom bez vlastnej koncepcie. Europa moze byt stabilna len so silnym subjektom v jej strede. Anton Hrnko aj ked sa s nim neda so vsetkym suhlasit ma seriu prednasok o nasich dejinach, ktore mozu viest k lepsiemu pochopeniu sucasnych a buducich javov.
https://youtu.be/7YikQd1ZJgo


Posledný príspevok od Celovek  ·  5. 5. 2022 o 21:23
9.3k
119

Dlouho jsem přemýšlel jestli otevřít toto téma. Ale myslím si, že to možná bude někoho zajímat. Nejedná se o jednorázový projekt, ale myslím, že by měl mít kolem 30 pokračování. Budu se snažit tady soustředit všechny své znalosti o jazyku Slovanů. Nebude to z hlediska gramatiky a dalších moderních hledisek nebo metod. Nebude to ani výklad Bukvice, který si můžete vyhledat na internetu. A nebude to také z velké míry mé autorství, moje poznatky tam budou tak z 20%. Budu vycházet z poznatků mých Ruských učitelů. Soustředím se na to nejpodstatnější.
Proč jinak? Protože současná hlediska a moderní metody k nám přišly ze západu a všichni naši jazykovědci „naskočili“ na společné západní principy. Myslím si, že Slovanský a potažmo Ruský jazyk může osvětlit, jenom Slovan (Rus) a pootevřít vrátka významu slov ve druhé i třetí významové rovině.
Garantuji Vám, že se dozvíte mnoho nového a zajímavého jak z dějin, společenských vztahů, etnografie a dalších oblastí. Pro zjednodušení budu mluvit o Ruském jazyce, ale platí to pro všechny Slovanské jazyky. Takže začínáme.


Díl 1.
Co je „jasna“ a čemu se říká „matice“ aneb, jak se tvoří slova.
Jak víme, v Bibli se píše, že na začátku bylo slovo. Správnější by bylo napsat, že to bylo slovo Ruské. Ruský jazyk je jediný jazyk na světě, který se skládá ze 4 věží (bašen). Nebo jinak řečeno, Ruský jazyk je jazykem 4 stěn.
Každá z věží je jedním ze způsobu tvorby slov jazyka, přičemž jsou všechny 4 věže tj. způsoby navzájem spojeny. Z toho plyne, že je jenom jeden způsob tvorby jazyka skládající se ze 4 navzájem spojených způsobů. Tomuto způsobu se říká „matice“, na západě „matrice“.
Podle „matice“ se netvoří jen slova, ale i pravidla, podle kterých se slova tvoří, postavení slov ve větě, všechny další vidy slov atd. Toto tvoření má 12 pravidel. Každé z těchto pravidel má své neměnné místo a tato pravidla jsou uzavřena v kruhu. Každé pravidlo je svázáno s předchozím a také následujícím pravidlem.
Tento kruh těchto 12 pravidel se nazývá „jasna“. Jasna má své vnitřní složité zákony. Jasna není vynálezem, jasna je odpozorována z přírodních procesů. Naši předci ji odpozorovali v hluboké minulosti a je nad zákony. Jinými slovy, je základním zákonem světa potažmo vesmíru. Jasna je souborem zákonů, podle kterých je stvořeno vše. Jakákoli zákonitost v přírodě probíhá podle tohoto scénáře. Každá věc na světě je definována těmito 12 pravidly.
Představte si kruhovou místnost, rozdělenou na 12 částí a kolem dokola této místnosti jsou poličky, podobné těm, jaké jsou v knihovnách. Každá z těch poliček má své označení a je projevem počátku jasny. Jestli u nějakého předmětu, nebo jevu určíme těch 12 pravidel, polička je definována. V tomto případě je předmět nebo jev člověku „jasný“.
Z toho pak pramení slova, jako projasnit, vyjasnit, rozjasnit, jasnovid, pokud člověk vyjasní problém, řekne „je mi to jasné“. To znamená, že všechna pravidla zapadla na ty správné poličky „jasny“. Z toho i pochází přísloví v Ruském jazyce „rozložit po polkach (poličkách)“.
Jestli se nám povedlo správně definovat věc nebo jev podle „jasny“ přichází další fáze. A sice, staví se její „oříšek“. Její tvrdá základní část. Od toho pochází úsloví „rozlousknout problém“, nebo,“ to je tvrdý oříšek“.
Podle „jasny“ jsou vystavena všechna slova, písmena, čárky, tečky, název číslic, všechny nuansy, které definují výslovnost, abeceda i pořadí písmen v abecedě. V současné době je toto pořadí písmen změněno, u jedněch víc u druhých méně. No současná lingvistika tomuto nevěnuje pozornost.
Každý národ měl svoje kulturní centrum, kde byly postaveny různé stavby jako chrámy, observatoře, stadiony. Všechny byly postaveny podle pravidel “ jasny“ a jejich soubor měl společné pojmenování „bašnja“ (věž). Tato věž byla centrem znalostí národů. U Rusů byla tato „bašnja“ největší, protože ruský jazyk byl prvotní, ze kterého pak vznikaly další jazyky. U Rusů se tato „bašnja“ ještě jmenovala „kolomna“, později se tak začalo nazývat město, které vyrostlo nedaleko od této „bašnji“. Město nese název Kolomna. Tato věž měla okruh své působnosti po celém Slovanském světě.
Dostal jsem se až na konec dnešního dílu. Rozlousknutím dnešního oříšku se nám vyjasnilo, proč Puškin napsal svoji povídku „Domik v Kolomně“ a ne například Domik v Novgorodu. Do své práce zašifroval místo, kde měli Rusové svůj chrám znalostí a kde byla uschována jejich „jasna“.
Také již víme, co znamená „Matice Slovenská“. Právě v ní je ukryta „jasna“ (věž) Slováků, a právě proto je proti ní veden takový boj.


Posledný príspevok od Ferry  ·  19. 4. 2022 o 09:22
2.3k
27
mdok1 zverejnil(a) 3. 5. 2021 o 12:51

Vážení priatelia. Dovolím si využiť túto platformu na zverejňovanie svojich úvah a reakcií na ne. Týkajú sa jednak histórie v čistej forme, ale niekedy ide o priame spojenie histórie s extrapoláciou na súčasnosť. Ako prvé chcem uverejniť svoj článok o Vlajkách na území Slovenska, následne voľné pokračovanie tejto témy.


Posledný príspevok od mdok1  ·  31. 3. 2022 o 11:51
357
2


Před 79 lety – 22. března 1943 – byla německými trestanci zničena běloruská vesnice Chatyn. Chatynská tragédie - pod tímto názvem tento zločin nacistů vstoupil do dějin - se stala symbolem hromadného ničení civilního obyvatelstva okupovaných území SSSR nacisty. Obyvatelé obce - 149 lidí, z toho 75 dětí do 16 let - byli nahnáni do stodoly, která byla vystlána slámou, polita benzinem a zapálena. Když se od požáru začaly hroutit zdi dřevostavby, lidé, kteří ještě neztratili vědomí z kouře, se snažili uniknout. Byli na místě zastřeleni kulomety.


Tehdy přežilo osm lidí. Jedná se o dvě dívky - Marii Fedorovičovou a Julii Klimovičovou, které se zázrakem dostaly z hořící stodoly a dokázaly se doplazit do lesa, kde je našli obyvatelé sousední vesnice Chvorosteni. Dívky vyšly, ale tragický osud je neminul - po chvíli tuto vesnici útočníci vypálili a obě přeživší zemřeli. Dalších pět jsou děti. Sedmiletý Vitja Želobkovič, kterého se jeho matce podařilo zakrýt sebou, a dvanáctiletý Anton Baranovsky, který ztratil vědomí a Němci si jej spletli s mrtvým, a další tři - Volodya a Sonya Jaskevič a Saša Želobkovič.


Z dospělých přežil vesnický kovář Iosif Kaminsky. Popálený a zraněný se probral k vědomí pozdě v noci, když kati opustili vesnici. Mezi mrtvými vesničany se muži podařilo najít svého syna, byl stále naživu a zemřel v náručí svého otce na smrtelnou ránu v břiše. Právě on se stal prototypem slavného pomníku v pamětním komplexu Chatyn - muže, který držel v náručí umírající dítě.


Obyvatelé Chatynu byli „potrestáni“ za vraždu německých důstojníků partyzány, včetně Hitlerova osobního známého, policejního kapitána Hanse Welkeho, před válkou, sportovce a olympijského vítěze ve vrhu koulí. Nacisté, rozzlobení smrtí svých kamarádů, obvinili obyvatelstvo vesnice z nápomahání partyzánům a v souladu se svým principem kolektivní „odpovědnosti“ popravili všechny, včetně malých dětí, z nichž nejmladšímu bylo v té době sedm týdnů. Upálení a popravu civilistů provedli příslušníci 118. praporu Schutzmannschaft a SS Sonderkommando Dirlewanger, mezi nimiž byli především kolaboranti z řad místních a ukrajinských spolupachatelů nacismu.


Historici po mnoho desetiletí diskutují o účasti ukrajinských nacionalistů na vraždě obyvatel Chatyně. Poprvé se to široké publikum dozvědělo v roce 1990 z publikace moskevských novin Rabočaya Tribuna, Neznámá Chatyn. Správně vyvrátila verzi, že vesničany zabíjeli výhradně Němci, a poskytla informace potvrzující účast na zločinu obyvatel Ukrajiny – představitelů Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN, v Rusku zakázaná).


Později bylo toto prohlášení kritizováno: moderní stoupenci OUN začali přesouvat odpovědnost za tento zločin na své „kolegy“ z jiných nacionalistických formací. Takže se objevilo prohlášení předsedy Progresivní socialistické strany Ukrajiny Natalie Vitrienko, že příslušníci Ukrajinské povstalecké armády zabijeli Chatyni. Řada historiků se navíc zmínila, že Chatyn a celé jeho obyvatelstvo vypálili spolupracovníci praporu Nachtigall vedeného Romanem Šukevyčem. Ještě později se zjistilo, že ve 118. praporu Schutzmannschaftu byli jednotliví představitelé OUN Bukovina kuren, kteří navazovali na ideologii nikoli Bandery, ale Mělníka, a tak prý vinu za to měli pouze Melnikovci, nikoli Banderovci. ...


Pravda je taková, že to všechno nedává smysl – všichni tak či onak podporovali německé nacisty a pokud se nepodíleli na jednom zločinu, tak na jiném. Tragédie Chatynu nebyla zdaleka jediná. Po ní nacisté vypálili spolu se všemi jejími obyvateli již zmíněnou vesnici Chvorosteni, dále Zinjaki, Bakšty... Celkem se během let okupace osud Chatynu zopakovalo 628 běloruských vesnic a obci. Více než 9 tisíc osad BSSR bylo vymazáno z povrchu země, ale jejich obyvatelům se podařilo uprchnout. A to je pouze v Bělorusku. V celém SSSR jsou jich statisíce. A to kterýma rukama byly tyto zločiny spáchány - německými, ukrajinskými nebo nacistickými stoupenci jiných národností - nezmenšuje jejích rozsah.
https://medium-info.ru/dfbd/nacizm-eto-ideologiya-a-ne-nacionalnost-pamyati-zhertv-xatynskoj-tragedii/


Posledný príspevok od Pentuer  ·  22. 3. 2022 o 21:46
1k
4
Berenika zverejnil(a) 18. 3. 2022 o 00:58

Stalinov slovanský projekt


Už viac ako 10 rokov existuje medzinárodnoprávny pojem „Štát únie Ruska a Bieloruska“. Málokto však vie a ešte viac si pamätá, že v rokoch 1953-1954 sa plánovalo vytvorenie medzinárodného konfederačného subjektu s podobným názvom – „Konfederačný štát Slovanov“ (SSKG). V rámci ZSSR Poľsko, Česko-Slovensko, Bulharsko, Juhoslávia, prípadne (druhá verzia projektu) - Ukrajina, Bielorusko a spomínané štáty. S hlavným mestom v Belehrade, Minsku, Sofii či Varšave.


Navyše, vstup Ukrajiny a Bieloruska do OSN v roku 1945 bol prvým zahraničnopolitickým krokom k vytvoreniu SSCG. Proti tomuto strategickému projektu sa však postavil nielen Západ, ale aj niektorí údajní spojenci ZSSR. Áno, a vo vrcholnom sovietskom vedení bolo veľa odporcov slovanskej medzištátnej konfederácie.


Ako viete, počas Veľkej vlasteneckej vojny sledovalo sovietske vedenie líniu posilniť predovšetkým vojensko-politickú úniu slovanských národov a po jej skončení politicko-ekonomickú úniu slovanských štátov. Najprv, v rokoch 1946-1947, projekt konfederatívneho štátu aktívne podporoval I. B. Tito a ďalší vodcovia Juhoslávie. Navyše Tito navrhol Belehrad ako hlavné mesto nového štátu, proti čomu ZSSR nenamietal, pretože sa nechcel oficiálne postaviť ako „vodca“ tohto štátu. Podobný bol postoj k projektu a ďalším slovanským krajinám.


Mimochodom, ešte 5. apríla 1941, keď počas návštevy predsedu vlády Juhoslávie Dušana Simoviča v Moskve bola v rozhovore podpísaná 5-ročná zmluva o priateľstve a neútočení so ZSSR namierená proti fašistickým agresorom. so Stalinom sa o myšlienke spojenectva slovanských štátov diskutovalo nezávisle od ich politických a ideologických systémov. Simovič poznamenal, že Juhoslávia v zásade podporuje túto myšlienku, a zdôraznil aj skutočnosť, že ešte v 19. storočí boli Srbsko a Čierna Hora za takúto úniu. Dovolia však západné mocnosti – Nemecko, Taliansko, Vatikán – vznik takéhoto štátu? Stalin odpovedal, že pre nich je táto aliancia nielen nerentabilná, ale aj nebezpečná. A hneď na druhý deň vojská Nemecka, Talianska a Maďarska vtrhli do Juhoslávie a čoskoro ju obsadili. A projekt sa ďalej rozvíjal už v roku 1945.


Na recepcii v Kremli na počesť prezidenta Československa E. Beneša 28. marca 1945 J. V. Stalin navrhol prípitok "Novým slavjanofilom, ktorí stoja za spojenie samostatných slovanských štátov!"
Generalissimus zdôraznil, že „prvá aj druhá svetová vojna sa rozvinula a išla na chrbtoch slovanských národov. Aby sa Nemcom zabránilo povstať a začať novú vojnu, je potrebné spojenectvo slovanských národov.


Zdôrazňujeme, že po Stalinovi ani jeden politik ZSSR verejne nepoužil výraz „Slovani“, nehovoriac o „zväze slovanských národov“, pretože politika poststalinského vedenia bola v skutočnosti protislovanská. . V roku 1946 však myšlienku slovanskej medzištátnej formácie jednomyseľne podporil VI. Všeslovanský kongres, ktorý sa konal v Belehrade 8. až 11. decembra, a to aj v prejave Tita. Avšak vyprovokovaný „Titovcami“ v rokoch 1948-1949. prerušenie vojensko-politických väzieb so ZSSR a ďalšími socialistickými krajinami a navyše účasť Juhoslávie na takzvanom „Balkánskom pakte“ vytvorenom v roku 1952, ktorého súčasťou boli spolu s Juhosláviou aj Grécko a Turecko (členovia NATO ), - priniesol Juhosláviu zo slovanského projektu.


Zdalo by sa, že ZSSR už mal reagovať vytvorením vojensko-politického bloku podobného NATO, ale Moskva zvolila inú stratégiu: Varšavská zmluva vznikla až 14. mája 1955. A v rokoch 1947-1953. Sovietsky zväz uzavrel dlhodobé dohody o vzájomnej vojenskej pomoci, koordinácii zahraničnej politiky a úzkej hospodárskej spolupráci s krajinami, ktoré boli potenciálnymi členmi SSCG. V tom istom období, dalo by sa povedať, sa formalizovala „krížová“ ekonomická interakcia tých istých (a iných) východoeurópskych krajín v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP), vyhlásenej začiatkom januára 1949. Na jeseň r. 1952 prešli členské krajiny RVHP na koordináciu vnútorných a vonkajších hospodárskych plánov.


V tom istom období sa v ZSSR zastavilo prenasledovanie kňazov a veriacich. Teda ekonomický, politický a povedzme aj medzikonfesionálny základ spojeneckej slovanskej konfederácie vznikol v rokoch 1946-1953.


V ZSSR koordinoval vznik takéhoto štátu Slovanský výbor ZSSR, zriadený v marci 1947. Na jeho práci sa podieľali mnohé ekonomické, právne a ideologické oddelenia – celoúnijné, bieloruské a ukrajinské. Stal sa nástupcom Všeslovanského výboru zriadeného v Moskve 5. októbra 1941. Jeho stálym predsedom bol generálporučík ženijného vojska Alexander Semenovič Gundorov (1894-1973). V prezídiu výboru boli známe osobnosti: vojenskí vodcovia F.I. Tolbukhin, S.A. Kovpak, spisovatelia N.S. Tichonov, Jakub Kolas, V.V. Višnevskij, A.E. Korneichuk, vedci B.D. Grekov, NSDerzhavin, NAVoznesensky (predseda Štátneho plánovacieho výboru ZSSR do jesene 194smile, MZSaburov (predseda Štátneho plánovacieho výboru ZSSR v rokoch 1949-195smile, TDLysenko, prvý predseda predstavenstva Zväzu skladateľov ZSSR BV Asafiev, ľudový umelec ZSSR LP Alexandrovskaja, minister vysokého školstva ZSSR SV Kaftanov, metropolita Krutitsy a Kolomna Nikolaj (Jaruševič).


V roku 1947 sa tlačovým orgánom tohto výboru stal mesačník Slavyane, ktorý vychádzal od decembra 1941. A ako intenzívne pracoval Slovanský komitét ZSSR aspoň v kultúrno-historickej oblasti, svedčia niektoré jeho udalosti, napríklad v roku 1949: 100. výročie narodenia bulharského básnika a publicistu Hristo Boteva; 125. výročie narodenia českého skladateľa B. Smetanu; 200. výročie úmrtia poľského básnika Y. Slovatského; udalosti na pamiatku A. Mitskeviča; uskutočnili sa prednášky a vyšli brožúry o slovanskej štátnosti.


Častým hosťom výboru bol predseda Severoamerického slovanského kongresu Leo Krzycki (Poľ.). Od jesene 1947 bola nadviazaná spolupráca s Kanadským slovanským výborom a jeho generálnym sekretárom Johnom Boydom (I.I. Boychuk, západná ukrajinčina), od roku 1950 so Združením zjednotených Ukrajincov Kanady. Od roku 1952 sa začali nadväzovať kontakty so slovanskými organizáciami v Argentíne (za asistencie vodcu krajiny J.D. Perona), Austrálii a na Novom Zélande. Napríklad v správe vypracovanej pre ÚV KSSZ o práci Slovanského komitétu ZSSR za rok 1953 bolo uvedené najmä, že „... s cieľom pomôcť Slovanskému zväzu Uruguaja pri organizovaní tzv. knižnicu a skvalitnenie práce ruských škôl pre deti a dospelých, poslal Slovanský výbor ZSSR tomuto zväzu v roku 1953 viac ako 1500 rôznych kníh a učebníc, ako aj zemepisné mapy, školské tabuľky atď. materiály“. V tom istom roku sa na Slovanskom výbore ZSSR konali slávnostné zasadnutia v súvislosti s 10. výročím bitky pri Lenine (v Mogilevskej oblasti Bieloruska v polovici októbra 1943, kde sa vyznamenali poľské jednotky), pri príležitosti 75. oslobodenia Bulharska spod osmanského jarma, 75. výročie narodenia významného verejného činiteľa a spisovateľa Československa Zdenka Nejedlu. Tieto a ďalšie udalosti boli široko medializované v ZSSR a východoeurópskych slovanských štátoch, pravidelne o nich informovala juhoslovanská tlač.


Slovanský výbor si často vymieňal delegácie so slovanskými komunitami Veľkej Británie, Belgicka, Nemecka, Grécka, Iránu, Libanonu, Iraku, Talianska, Španielska, Francúzska, Švédska, USA, Kanady, Argentíny, Brazílie, Paraguaja, Uruguaja, Čile, Etiópie, Austrália, Nový Zéland, Juhoafrická únia (SA). Treba poznamenať, že pri absencii oficiálnych vzťahov medzi ZSSR a viacerými spomenutými krajinami, vrátane Španielska a Južnej Afriky (diplomatické vzťahy s JAR, nadviazané na jar 1942, boli v lete 1949 prerušené tzv. rozhodnutie Pretórie), vzťahy s nimi prakticky vykonával Slovanský výbor Sovietskeho zväzu a boli veľmi úspešné.


Podobné výbory a ich médiá boli rovnako aktívne v Bielorusku, na Ukrajine, v Poľsku, Československu a Bulharsku.


Vytvorenie NATO v apríli 1949 a zhoršenie sovietsko-juhoslovanských vzťahov, vypuknutie vojny v Kórei však spomalilo proces vytvárania „Konfederačného štátu Slovanského zväzu“


V tých rokoch sa však už v najvyššom vedení ZSSR pracovalo na oklieštení tohto strategického projektu. Podľa archívnych údajov sa Chruščov, Malenkov, Berija, Mikojan viackrát pokúšali presvedčiť Stalina o predčasnosti takéhoto projektu a tiež o tom, že vytvorenie SSCG by rýchlo zhoršilo už aj tak napäté vzťahy so Spojenými štátmi a NATO. Hovorí sa, že je lepšie vytvoriť „prosovietske“ NATO.


Okrem toho vodca Bulharska G. Dimitrov od samého začiatku podporoval myšlienku I.B. Tito, predložený v roku 1948, o vytvorení takzvaného „Balkánu“ a širšej – „Dunajsko-balkánskej konfederácie“ alebo „federácie“, navyše za účasti všetkých krajín východnej Európy, ako aj Grécka. a Albánsko. Čo vlastne odsunulo do úzadia projekt slovanskej medzištátnej konfederácie.


Stalin verejne odsúdil myšlienku Tita-Dimitrova na tripartitnom sovietsko-bulharsko-juhoslovanskom stretnutí 10. februára 1948 v Moskve (z Bulharska boli prítomní G. Dimitrov a V. Kolarov, E. Kardel, M. Džilas a V. Bakaric boli prítomní z Juhoslávie). Tito vzdorovito odmietol prísť na toto stretnutie. Na „skúšobný“ návrh juhoslovanskej delegácie, že sa pripravuje návrh federácie Juhoslávie s Albánskom, Stalin ostro namietal: „Nie, najprv federácia Bulharsko-Juhoslávia a potom obe – s Albánskom.“ A dodal: „Myslíme si, že je potrebné vytvoriť aj federáciu spájajúcu Poľsko s Československom. Alebo - môžu to byť konfederácie "smilepozri napr. E. Hodža," Úvahy o juhoslovanskom "socializme", Tirana, Rusko, 1981; Kompletné diela a listy I. V. Stalina v 33- x zväzkoch, Peking-Tirana, 1977- 1979, v. 2smile.


Zdá sa, že Stalin, nie bezdôvodne, videl v myšlienke Belehradu a Sofie pokus „zahmliť“ vznik slovanského konfederatívneho zväzu a nepriamo prezentovať ZSSR ako akéhosi likvidátora štátnej nezávislosti krajín Východu. Európe. Začlenenie Grécka do takéhoto projektu vlastne znamenalo, že Tito a Dimitrov tým potvrdzujú obvinenia Západu o zasahovaní „prosovietskeho východného bloku“ do vnútorných záležitostí Grécka (v tom čase ho zmietal krvavý občiansky vojna). Titova neprítomnosť na stretnutí v Moskve nepriamo potvrdila Stalinove predpovede. Čoskoro sa splnili...


A v tom čase časté Stalinove choroby umožnili spomaliť práce na vytvorení slovanskej medzištátnej konfederácie. Poznamenávame tiež, že najaktívnejší a najvplyvnejší priaznivci projektu SSCG náhle zomreli opäť v tých istých rokoch: A.A. Ždanov (de facto Stalinov nástupca) v roku 1948, Žikica Iovanovič (vodca protititianskej opozície) a B.V. Asafiev v roku 1949, Vasiľ Kolarov (vodca Bulharska) v roku 1950, Klement Gottwald (vodca Československa) v roku 1953. Boleslav Bierut „vydržal“ dlhšie: zomrel náhle v roku 1956 a v Moskve. Pozoruhodné je aj to, že v správe Malenkova na XIX. zjazde CPSU (5. októbra 1952) sa o slovanskom projekte nič nehovorilo; spomenuli to len Gottwald a Bierut a šéf Slovanského výboru ZSSR bol delegátom toho istého zjazdu bez práva slova.


Stalin bol len na prvom a poslednom (5. a 14. októbra) stretnutí, na poslednom vystúpil len s krátkym prejavom. Ani v jeho prejave nepadlo slovo o slovanskom konfederačnom projekte.


Medzitým, od roku 1955, začal časopis Slavyane vychádzať raz za dva mesiace a od roku 1957 - raz za štvrťrok. V júli 1958 A.S. Gundorov sa vo svojej správe Ústrednému výboru CPSU sťažoval: „... Slovanský výbor je teraz vedený v „konzervovanej“ forme. Kontakt s bratskými slovanskými krajinami sa obmedzil na minimum, zlikvidovala sa tlačová kancelária, zakázali sa politické prejavy a pod. Zostalo len spojenie so slovanským vysťahovalectvom Ameriky a Austrálie. Personálny stav výboru sa zredukoval na 5 ľudí a jeho prezídium bolo zrušené.“ A žiadna odpoveď...


Na jeseň toho istého roku však „odpovedali“: od novembra 1958 prestali vydávať časopis „Slovania“.


Napokon v marci 1962 bol Slovanský výbor ZSSR rozpustený: ÚV KSSZ ho obvinil z „propagandy národnej výlučnosti“, „ignorovania rozhodnutí 20. a 22. zjazdu KSSZ“ a „servilného uctievania tzv. kult osobnosti“.


Podľa ruského historika a publicistu Nikolaja Kikeševa sa „politická funkcia panslovanského hnutia prejavila najmä na konci Veľkej vlasteneckej vojny, keď sa Európa rozdelila na sféry vplyvu a sovietske vedenie smerovalo k vytvoreniu tzv. zväzom slovanských štátov. Táto politika získala plnú podporu vedúcich predstaviteľov slovanských krajín, ako aj delegátov Svetového slovanského kongresu v Belehrade (december 1946). Slovanský zväz sa mal stať základom bloku ľudovodemokratických štátov strednej a juhovýchodnej Európy...“. No následne sa „sovietski ideológovia opäť rozhodli spoliehať na doktrínu proletárskeho internacionalizmu“. Využitie myšlienky Slovanstva na politické účely vedením ZSSR sa ukázalo ako možné, ako verí N. Kikeshev, pretože tento, možno povedať, fenomén objektívne existoval a existuje medzi slovanskými národmi už v podvedomí. úrovni.


Ukázalo sa teda, že na nový – „štát únie Ruska a Bieloruska“ – zabudlnutý starý. Ale tentoraz, prečo prestať?


https://vk.com/@georgij_sidorov-slavyanskii-proekt-stalina@georgij_sidorov-slavyanskii-proekt-stalina

https://www.youtube.com/watch?v=LmeiuwuQ_bw&t=43s


Posledný príspevok od dusan  ·  21. 3. 2022 o 03:11
1.5k
16
hael zverejnil(a) 15. 3. 2022 o 09:24

Dnes je den, kdy došlo k dalšímu významnému - pro nás tragickému - milníku v 2.fázi Velké války. Došlo k ustanovéní Protektorátu, který byl plně pod kontrolou III. Rajchu.


Poznámka: Zaregistrovali jste někde nějakou, byť nepatrnou zmínku?


Posledný príspevok od Quilgen  ·  17. 3. 2022 o 23:50
528
6
val zverejnil(a) 13. 3. 2022 o 17:08

Před nějakým časem jsem si začal ukládat různé citáty, aforismy apod. Tak je vkládám sem. Poslední popud na vložení byl nedávný článek od JARDOBA na KOB Foru.


J. V. Stalin
„Je mi zatěžko představit si, jakou asi může mít „osobní svobodu“ nezaměstnaný, který chodí hladový a nenachází využití pro svou práci. Skutečná svoboda panuje pouze tam, kde je zlikvidováno vykořisťování, kde jedni lidé neutiskují jiné, kde není nezaměstnanost a chudoba, kde se člověk netřese strachy, zda zítra nepřijde o práci, bydlení a jídlo. Pouze v takové společnosti je možná skutečná a ne papírová individuální i jakákoliv jiná svoboda.“


J. V. Stalin
„Moc nekazí lidi, je to naopak – nejzkaženější lidé nejvíce baží po moci.“


J. V. Stalin
„Když nám náš nepřítel nadává, tak to znamená, že pracujeme dobře.“


Friedrich Schiller
„Ti velcí přestanou vládnout, když se ti malí přestanou plazit.“


Henry David Thoreau
„Neposlušnost je základem svobody. Poslušní zůstávají jen otroci.“


Michail Lomonosov
„Národ, který nemá minulost, nemá budoucnost.“


Kozma Prutkov
„Mnohé věci nechápeme, nikoliv proto, že by naše chápání bylo nedostatečné, nýbrž proto, že tyto věci nejsou součástí našeho okruhu pojmů.“


John Merrick
„Vládcové a vlády nesmí dovolit, aby nepřipravený a nezpracovaný tovar opustil svoji krajinu a tak lidem ve své krajině bral průmysl.“


A. Einstein
„Nic se ve vědě nedrží pevněji jako lež.
Lež má totiž krátké nohy a proto má dobrou stabilitu.“


A. Einstein
„Jaké zbraně se budou používat ve 3. světové válce? Jaké v té třetí nevím, ale v té čtvrté v tom lepším případě luk a šípy.“


Jan Hus
„Pravda je jen to, co jest dobrem všech.“


Jan Hus
„Hledej pravdu, prav pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do své smrti.“


Seneca
„Náboženství je považováno ze strany obyčejných lidí za pravdivé, ze strany inteligence za nepravdivé a vládci za užitečné.“


Henry Ford
„Převážná většina si přeje zůstat tam, v jakém je postavení. Přejí si být řízenými, přejí si, aby ve všech případech rozhodovali druzí za ně a zbavili je zodpovědnosti.“


Jean Jacques Rousseau
„Svoboda každého nespočívá v tom, že může dělat co chce, ale že nemusí dělat, co nechce.“


Marine Le Pen
„EU není Evropa. Je to ideologie bez země, bez národa, bez kořenů, bez duše. EU pomalu zabijí tisícileté národy.“


Alfred Nobel
„Demokracie, to je stádo idiotů, které řídí gauneři.“


Golda Meirová
„Nemůžeš vyjednávat o míru s těmi, kteří tě přišli zabít.“


Abraham Lincoln
„Štát je tu na to aby robil všetko to, čo ľudia nedokážu urobiť, alebo nemôžu urobiť v dostatočnej kvalite svojpomocne.“


V. Petrov
„Na svět jsme přišli proto, abychom žili pro radost ze života, ne pro strach ze smrti.“


Konfucius
„Začátek moudrosti je nazývat věci pravými jmény.“


Marcus Aurelius
„Nemyslete si, že zlí lidé nečiní zlo.“


„Před bědami se nesehni, na Boha se spolehni.“


„Historie není věda, historie je v davově-"elitárních" společnostech nástroj řízení.“


„Nikdy nevíte, před jakými neštěstími Vás zachránila obyčejná smůla.“


„Pokud nezměníme směr svého pohybu, tak nevyhnutelně dojdeme tam, kam směřujeme.“


„Magie, to není nic pohádkového, je to alternativní fyzika.“


„Výroba potravin, to je část obranného komplexu krajiny.“


„Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.
Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost.“


„Svědomí a stud jsou objektivními rozpoznávači dobra a zla.“


„Svědomí a stud jsou vrozené náboženské cítění, které vedle konfesních věrouk spojuje člověka přímo s Bohem. Rozdíl mezi studem a svědomím je v tom, že svědomí funguje v předstihu s ohledem na vývoj událostí.“


Úřad pracovní statistiky, Kongres USA
„Lidé musí umírat, aby průmysl mohl vzkvétat.“


Philip, vévoda z Edinburghu
„Ak by som sa mohol reinkarnovať, tak by som chcel byť zabijácky vírus na zníženie ľudskej populácie na Zemi.“


Philip, vévoda z Edinburghu
„Nárast ľudskej populácie je pravdepodobne jeden z najvážnejších dlhodobých ohrození života na Zemi. Smerujeme k veľkej katastroje a ak nepríde k náprave... Nebudeme mať inú možnosť. Ak odmietneme dobrovoľnú kontrolu populácie, bude musieť byť táto realizovaná cez choroby, hladomor a vojnu.“


Adolf Hitler
„Angličané tvrdí, že nikdy neprohráli žádnou válku. Oni prohráli spoustu válek a v každé z nich bojovali do posledního vojáka svých spojenců.“


Angela Merkel
„Pandemie skončí až ve chvíli, kdy všichni lidé budou vakcinování.“


W. Churchill
„Zákon se podobá na pavučinu.: malý hmyz se v ní zachytí, velký jí protrhne.“


George Orwell
„Varování: Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla.“


Henry Kissinger
„Rozpad Sovietskeho zväzu je bezpochyby najdôležitejšou udalosťou dnešnej doby a Bushova administratíva prejavila vo svojom prístupe k tomuto problému neuveriteľnú zručnosť…
Ja by som v Rusku uprednostnil chaos a občiansku vojnu pred tendenciou zjednotiť ho do jedného, pevného a centralizovaného štátu.“


John Major
„Úlohou Ruska po prehre v studenej vojne je zabezpečiť vyspelé krajiny svojimi zdrojmi. Nato im však stačí iba 50-60 miliónov ľudí.“


Zbigniew Brzezinski
„Rusko je porazená veľmoc. Prehralo v súboji titanov. A hovoriť, že „to nebolo Rusko, ale Sovietsky zväz“, znamená utekať pred realitou. Bolo to Rusko s názvom Sovietsky zväz. Vyzvalo USA do boja a bolo porazené. Dnes viac netreba živiť ilúzie o tom, že Rusko je veľmoc. Musíme sa zbaviť tohto spôsobu myslenia… Rusko bude rozdrobené a pod dohľadom.“


Posledný príspevok od tučňák  ·  13. 3. 2022 o 21:02
6k
78

Desítky sestřelených letadel, stovky zajatých pilotů a týdenní smutek - přesně před 70 lety, 12. dubna 1951, se Američané na obloze nad Korejí utkali se skutečně silným nepřítelem. Americké letectvo zaútočilo na sovětská esa, která během několika minut porazila leteckou armádu bombardérů Superfortress B-29.


https://cz.sputniknews.com/nazory/2021041213471965-neco-takoveho-nelze-zapomenout-jak-sovetska-letecka-esa-zpusobila-katastrofu-v-americkem-vojenskem/


Posledný príspevok od Nasredin  ·  5. 3. 2022 o 11:23
4.5k
116
Archál zverejnil(a) 7. 2. 2021 o 03:17

https://www.youtube.com/watch?v=4vMy6rgoqH4


Следы чужих технологий-Локации aneb mimozemšťany ani reptiliány tady neuvidíte


  • 00:00-08:50 úvod do problematiky skrz polygonální stavitelství Jižní Ameriky
  • 08:50-36:00 (cca) востребованные части мира, aneb jak řekl Lenin (ne doslova:)), to co se nám fotografuje na pozadí vnitřní části dutiny lebeční, jak to zpracovat a jak použít.
  • 36:00-41:32 závěr, aplikace-modelace některých možných stavů dějin a vývoje.

Doporučuji všem, nejen hledačům zapomenutých světů. Pro mě taková dostatečně všeobecná metodika poznání. Pevný nástroj.
Pro ruštináře obtížnost... как два пальца


Posledný príspevok od Archál  ·  4. 2. 2022 o 12:53
968
3

Pro zájemce vkládám zajímavý dokument o příčinách tragické havárie Jurije Gagarina (duben 1968 ). Je bez překladu (v ruštině), ale je dobře pochopitelný/srozumitelný i se základní znalostí ruštiny.
V dokumentu jsou prezentovány různé vyšetřovací verze příčin tragédie - názory odborníků, letců, kosmonautů a leteckých konstruktérů, svědectví - zejména Leonovovo, místních obyvatel atd. Velice zajímavý a nový je ale závěr dokumentu, který havárii zasazuje do globálně politické situace konce 60-tých let. Havárii předcházela Vietnamská válka, vrcholila krize a protesty na západě a naopak následovalo tzv. Pražské jaro, operace Dunaj a inscenace přistání USA na měsíci.
Jasně je tak naznačeno komu obrovská autorita Jurije Gagarina překážela v cestě zlomení a diskreditace věci socialismu a autority SSSR. Zrada věrchušky SSSR a akce západních tajných služeb koukají z dokumentu jak pověstná sláma z bot sedlákových. Tragická smrt - spíš vražda, prvního kosmonauta, naděje prostých lidí celého světa, Jurije Gagarina, odstartovala závěrečnou fázi demontáže socialismu (lidové demokracie).


https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%21%21%21%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1643564595573046-7228131784988689691-man2-7416-468-man-l7-balancer-8080-BAL-4920&wiz_type=vital&filmId=3210888006514589146


Posledný príspevok od Jura11  ·  3. 2. 2022 o 04:03
661
5
Achetaton zverejnil(a) 26. 1. 2022 o 22:09

V důsledku holokaustu amerických indiánů, známého jako „pětisetletá válka“ a „nejdelšího Holokaustu v historii lidstva“ bylo zavražděno 95 ze 114 milionů původních obyvatel nynějších území USA a Kanady.
zdroj https://mifov.net/?p=1569
překlad Vlabi
https://www.pokec24.cz/historie/genocida-puvodnich-americanu-18/


Posledný príspevok od Achetaton  ·  27. 1. 2022 o 16:16
1k
4

Dnes jsem narazil na článek již z roku 2017 "Как победу России над Британией до «Крымской войны» принизили" (lze nechat přeložit translátorem).
https://www.tart-aria.info/kak-pobedu-rossii-nad-britaniej-do-krymskoj-vojny-prinizili/


Vypadá to, že to nějak bylo jiné, než je dnes zapsáno v učebnicích. Podle toho, co tam autor seřadil to vypadá, že ona údajně Krymská válka probíhala po celém obvodu impéria.


Posledný príspevok od Pleistocen  ·  17. 1. 2022 o 21:40
1.5k
17

21.prosince – narozeniny Josifa Vissarionoviče Stalina


Первоисточник публикации: https://politikus.ru/v-rossii/139504-21-dekabrya-den-rozhdeniya-iosifa-vissarionovicha-stalina.html
Politikus.ru


"SSSR pod Stalinovým vedením porazil nacistické Německo.
V poválečných letech přispěl k vytvoření mocného vojensko-průmyslového komplexu v zemi a přeměně SSSR v jednu ze světových jaderně vyzbrojených supervelmocí."


Posledný príspevok od Kancelar  ·  8. 1. 2022 o 20:13
1.4k
8

25.12.1991 byla stažená státní vlajka SSSR z Kremlu. Sovětský svaz ukončil svou existenci. Historické Ruské impérium přišlo o 40% svého uzemí a asi o stejné množství průmyslové základny. Rusko upadlo do bídy, chaosu a občanské války. Za pár týdnu si vzpomeneme na třicetileté výročí této smutné události.
K tomuto datu TVkanál Rossija 1 natočil historický dokument "Rusko. Novější dějiny". Dnes 12.12.2021 má premiéru.


V dokumentu promluví prezident Putin, další státníci, představitelé armády, církve, a jiných institucí.
V dokumentu uvidíte, jakou cestu prošlo Rusko od té doby do naších dnů.


Vzhledem k tomu, že v dokumentu zazní slova o ztrátě suverenity, domnívám se, že tímto dokumentem Putin zahajuje manévr na její znovu získání a sjednocení historického ruského území.
Dokument je v rj. Záběry z 90. let jsou velmi syrové, ale realita byla ještě horší.
https://www.youtube.com/watch?v=rrJl4_zXjTo


Posledný príspevok od boniecek  ·  31. 12. 2021 o 19:58
284
0
Vlado zverejnil(a) 23. 12. 2021 o 08:54

Dobry den,
zamyslam sa nad tym, preco pocas prvej CSR sa postavili sochy a pamatniky Stefanikovi (napr Brezno, Humenne, samozrejme Bradlo), ktory bol z porazenej francuzskej loze. No CSR bola riadena z Londyna cez Masaryka. Bolo to kvoli jeho poularite medzi ludom, cize priania Londyna sli bokom? Alebo cosi ine? Za kazdu myslienku vopred dakujem.


1.3k
9
Ludvík zverejnil(a) 8. 5. 2021 o 15:27

Historie pražského povstání, o které dodnes zřejmě nikdo neslyšel ani nečetl:


Esesmani se vzdali díky lsti dvou Britů
https://www.novinky.cz/historie/clanek/esesmani-se-vzdali-diky-lsti-dvou-britu-40359377#seq_no=1&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.web.nexttoart&dop_req_id=9HUqi8bAriQ-202105081237&source=article-detail


"Snad pomohlo i to, že čeští povstalci předtím Britům nažehlili a vyčistili uniformy, aby byli přesvědčivější."


Ten, který to psal, zřejmě nikdy nebyl ani na vojně, natož ve válce...


Posledný príspevok od dasa  ·  19. 12. 2021 o 15:09
357
0

Max Hardberger


Toto je válečná autobiografie nejslavnějšího ruského odstřelovače Vasilije Zajceva, podle hollywoodského filmu „Nepřítel před branami“ jednoduchého a primitivního sibiřského vesničana , který se ovšem na rozdíl od hollywoodského příběhu v reálné skutečnosti stal po válce řádným přednášejícím vysokoškolským profesorem na Kyjevské technické univerzitě.


K všeobecné známosti příběhu Vasilije Zajceva přispěl režisér Jean-Jacques Annaud svým filmem Nepřítel před branami. Skutečný Vasilij Zajcev však byl výrazně jinou a mnohem složitější postavou než ta, kterou na plátně ztvárnil Jude Law. Vasilij Grigorjevič Zajcev, dříve zkušený lovec z uralské tajgy, byl na počátku války účetním a výplatním úředníkem v sovětském Tichomořském loďstvu. Do bojů u Stalingradu se spolu s dalšími námořníky a námořními pěšáky přihlásil dobrovolně.
Jeho nadřízení pak v obleženém městě rychle rozpoznali talent střelce, který se v něm skrýval, a udělali z Vasilije odstřelovače. Vasilij své dovednosti lovce rychle upravil pro potřeby stalingradské divočiny a taktické postupy, které mezi troskami továren a na svazích Mamajevské mohyly vyvinul, jsou dodnes předmětem studia na vojenských akademiích. S tím, jak se zkazky o jeho činech šířily Sovětským svazem, se Vasilij rychle stal slavným. Byl raněn střepinou a poté, co opustil nemocnici, byl vyznamenán nejvyšším sovětským vyznamenáním, Zlatou hvězdou Hrdiny Sovětského svazu. Ti, kdo měli možnost vidět film "Nepřítel před branami", který je až zuřivě antikomunistickým dílem, mohou zastávat názor, že sám Vasilij byl výtvorem a pouhým nástrojem sovětské propagandistické mašinérie. Pravda je však zcela jiná. Zajcev byl členem Komunistického svazu mládeže (Komsomol) i komunistické strany a ve svých vzpomínkách opakovaně vyjadřuje nezlomnou věrnost sovětskému státu. Je třeba poznamenat, že v jeho vzpomínkách se naopak nevyskytuje několik událostí, na kterých staví děj Nepřítele před branami.


Především jedna z nejděsivějších scén filmu, kdy jednotky NKVD kulomety kosí sovětské vojáky, kteří se po katastrofálním pokusu o útok dali na ústup, nemá v Zajcevových pamětech žádnou oporu.


U Stalingradu sice bojovaly trestné roty, Zajcev se však v bitvě ocitl jako dobrovolník, nikoliv jako odsouzenec. Jsme přesvědčeni, že Zajcev by se fiktivní verze svého příběhu zhrozil a byl by zhnusen tím, že je s ní jeho jméno vůbec spojováno. Film také Vasilije nepřesně zobrazuje jako nevzdělaného venkovana. Ve skutečnosti měl Zajcev - díky sovětskému systému, který Annaud tak kritizuje - slušné základní vzdělání, po válce na ně navázal a nakonec se stal profesorem techniky na univerzitě v Kyjevě. Přestože Vasilij Zajcev nebyl žádným spisovatelem, jeho vzpomínky srší energií i vtipem a představují jedno z klasických děl válečné literatury. Ve zničeném městě na březích Volhy, ve zlomovém okamžiku v dějinách své země dal Vasilij Zajcev svojí odvahou, inteligencí a vlastenectvím v té nejtemnější hodině naději statisícům spoluobčanů. A my bychom také chtěli, aby se na něj právě takto vzpomínalo.


Max Hardberger je autorem monografie odstřelovače Vasilije Zajceva


A krom jiného byla úplně stejně jako životopis Vasilije Zajceva díky BBC velmi úspěšně zfalšovaná historie katastrofy jaderné elektrárny v ukrajinském Černobylu.


Soubor aplikace MOBI umí otevřít volně stažitelná a instalovatelná aplikace STDU Viewer


http://www.stdutility.com/


174
0

Почему немцы не смогли взять Москву
https://colonelcassad.livejournal.com/7275500.html


Vojenský historik Alexej Valerijevič Isajev hovoří o bitvě o Moskvu: obranná fáze září - prosinec 1941 a protiofenzíva 5. prosince 1941.


Proč se Němcům podařilo prorazit do Moskvy?
Historiograficky špatně osvětlené události října 1941, kdy se jim podařilo projít po okraji propasti. Proč se sovětská vojska ocitla v obklíčení u Vjazmy a Brjanska?
Jak důležitá je role moskevské milice a „sibiřských divizí“ při obraně Moskvy?
Jedna puška pro tři obránce Moskvy - je to pravda nebo mýtus?
Uniformy německých jednotek, generál "Špína" a generál "Frost".
Obranná linie Mozhaisk, bitva u podolských kadetů na liniích Iljinského a Panfilovova divize na dálnici Volokolamskoye.
Panika v Moskvě v říjnu 1941. Jak blízko se Němci dostali k Moskvě? Protiofenzíva u Moskvy 5. prosince 1941.


197
0
Ludvík zverejnil(a) 5. 12. 2021 o 16:52

Námořníci opustili Ukrajinu i s loděmi


Первоисточник публикации: https://politikus.ru/v-rossii/139269-posle-sssr-moryaki-iz-samostiynoy-uhodili-vmeste-s-korablyami.html
Politikus.ru


"V noci na 1. prosince 1991, bez rozsvícení navigačních světel, „Admirál Kuzněcov“ opustil kotviště a zamířil k Bosporu. Neuvěřitelně gigantický kolos o délce 302 a šířce 70 metrů, který měl na palubě téměř 5 tisíc lidí, se prostě ... najednou ocitl v Istanbulu."


Po rozpadu SSSR ne všichni bývalí sovětští důstojníci, vojáci a námořníci odešli "se staženými kalhotami". A co u nás v Československu ?!


682
5

Jinde se vedla diskuse o Kennedym, jaká to byla naděje pro svět, tak jsem vypsala jeho počiny s ohledem na Vietnam - zhuštěně - můžete si uložit pro případnou argumentaci někde v diskuzích a přečíst si to je, myslím, také zajímavé


https://outsidermedia.cz/john-fitzgerald-kennedy-a-nove-obzory/#comments


Posledný príspevok od jajajaja  ·  29. 11. 2021 o 21:17
913
2

Senzácia v archeológii! Obrátené pyramídy - zbrane starovekých civilizácií


V jaskyniach Ellora v Indii sa podaril senzačný archeologický objav. Táto obrovská staroveká svätyňa priťahuje každoročne milióny turistov. Prídu si na vlastné oči pozrieť hlavný chrám – Kailasanatha a pokúsia sa odhaliť jeho nepochopiteľné tajomstvo.


Faktom je, že je celý vytesaný z pevnej skaly a svojou nohou tvorí jeden celok ako pieskový hrad, ale len v žulovej skale. Žiadny z vedcov zatiaľ nevysvetlil, ako sa to robí.


Nedávno však chrám predstavil svetu ešte neuveriteľnejšie tajomstvo: pod chrámom sa našli tunely široké 30 cm, ktoré sa tiahnu desiatky kilometrov a zasahujú do najpodivnejších štruktúr planéty - obrátených pyramíd alebo stupňovitých studní. Tieto tunely nie sú vodovodné ani vetracie, ale čo potom sú?


Odborníkom zostáva len jedna najúžasnejšia hypotéza: zvyšky technickej infraštruktúry, ktorú niekto vytvoril pred tisíckami rokov. Navyše je možné, že ide o zbraň, ktorá stále funguje.

Chand Baori sa nachádza v indickom štáte Rádžastán. Podľa oficiálnej verzie ide o obriu studňu, z ktorej miestni čerpali vodu. Vyzerá to ako obrátená pyramída. Bol postavený údajne pred tisíc rokmi. S touto verziou však nesúhlasí každý, kto tu aspoň raz bol.


Toto nie je studňa. Studne sú zvyčajne naplnené vlhkosťou z podzemnej vody. Ale s týmito štruktúrami je všetko inak. Podľa odborníkov neboli všetky tieto studne vykopané tam, kde tečie podzemná voda, preto ich oficiálna veda interpretuje ako nádoby na zber monzúnových vôd. Takáto studňa nie je vhodná na zásobovanie pitnou vodou. Ale prečo bolo potom vykopaných asi 3000 tisíc týchto studní?


Pre porovnanie známe cisterny Basilica v Istanbule. Tisíce rokov vlastne skladovali vodu pre veľkomesto.Sú jednoducho usporiadané: voda strieka v nádrži a kamenné veko chráni vodu pred znečistením. Ale prečo potom indické studne nemajú kryt?


Nedávno výskumník starovekých štruktúr Philip Eyes zostavil mapu indických obrátených pyramíd a zverejnil ju na internete. Prekvapivo prvá vec, ktorá zaujala armádu, bola mapa. Ukazuje sa, že umiestnenie starých stupňovitých studní sleduje línie protivzdušnej obrany krajiny. Stredná časť Indie je chránená zo severu a západu, teda od Pakistanu.


Ako je taká náhoda možná? Odpovede treba podľa výskumníkov hľadať v starovekých textoch, ktoré opisujú takzvanú Vojnu bohov. Podľa odborníkov dokonca štyri tisícky rokov sanskrtských záznamov hovoria o jadrovej vojne v Indii: jadrové zbrane, vitrifikovaný piesok, čo je piesok premenený na sklo, a všetky vojny medzi nebom a zemou.


Slávny indický historik Praveen Mahen urobil senzačný objav. Verí, že objavil jadrový reaktor, ktorý je starý tisíc rokov. Chrám Marundisvara sa nachádza na juhu Indie. Jeho územie bolo na dlhý čas uzavreté a bylinky tu zbieralo len pár jogínov a špecialistov na ajurvédu. Rastliny sú jedinečné svojimi vlastnosťami: na území Indie už takéto rastliny nie sú.


Nachádza sa tu zvláštna studňa, voda z ktorej lieči aj smrteľne chorého človeka. Ale zdravý človek môže, naopak, veľmi ochorieť. Strážcovia tohto miesta nazývajú kvapalinu zo studne „ťažká voda“. Prekvapivo sa tak volá jedna z najzáhadnejších látok na zemi. Táto látka má rovnaký chemický vzorec ako obyčajná voda. Len namiesto vodíka obsahuje molekula atómy svojho izotopu – deutéria.


Ťažká voda skutočne dokáže vyliečiť aj rakovinu.


Táto záhadná látka má ešte jednu vlastnosť: ťažká voda je nenahraditeľnou súčasťou jadrového reaktora.

Práve ona vypĺňa priestor medzi uránovými tyčami a pomáha netlmiť atómovú reakciu. Podľa vedcov je staroveká studňa Marundisvara naplnená ťažkou vodou. A funkciu uránovej tyče plnil dlhý valcovitý predmet ukrytý na dne vrtu. Podľa historických údajov sa nazýva lingam Šivy. Vyrobené z niekoľkých častí a každá zo zložiek je vysoko toxická.


Toto nie je prvý dôkaz jadrovej vojny v Indii pred naším letopočtom. Starobylé mesto Mohenjo-Daro bolo objavené v pakistanskej provincii Sint. Našli sa tam rádioaktívne kostry ľudí a rovnaké artefakty, ktoré vznikli po jadrových testoch. Podľa historikov práve v tomto regióne Pakistanu v staroveku žila civilizácia, ktorá sa podľa legiend postavila proti protoindičanom.


Ako hovoria staroveké knihy, obe strany mali nielen bomby, ale aj lietadlá – vimany. A tajomné obrátené studne boli súčasťou protivzdušnej obrany, ktorá zostrelila nepriateľské vimany. Potom, ako hovoria odborníci, všetko konverguje: existuje elektráreň na napájanie, existuje forma, ktorá sa podobá na druh žiariča (obrátená studňa).


Centrom tohto žiariča bola takzvaná vadžra. Zo sanskrtu sa prekladá ako blesk. Podľa popisu vyletel zo stredu tohto zariadenia lúč, ktorý dokázal rozdrviť čokoľvek.


Jednou z odrôd tejto zbrane bola takzvaná brahmastra. Akcia sa podobá účinku jadrového výbuchu, s tým rozdielom, že mala riadenú akciu. Ako je opísané v starovekých písmach - silný lúč, ktorý ničí všetko, čo mu stojí v ceste. Podľa odborníkov vyzerá ako bojový laser s jadrovým čerpadlom.


Ale na to, aby laserový lúč prerazil pancier tanku alebo vyhodil do vzduchu lietadlo, je potrebná kolosálna energia. Moderné bojové lasery využívajú ako zdroj energie jadrové reaktory. Možno práve podľa tejto schémy fungoval starodávny systém protivzdušnej obrany.


Ale čo je najzaujímavejšie, pozostatky tých istých štruktúr sa našli v Rusku. Ale to je už iný príbeh.


https://zen.yandex.ru/media/valentin61/sensaciia-v-arheologii-perevernutye-piramidy--orujie-drevnih-civilizacii-6190eb8cda41cd0a7c55203b


Posledný príspevok od Rusofil  ·  27. 11. 2021 o 18:38
629
3
dasa zverejnil(a) 19. 8. 2021 o 13:05
Posledný príspevok od dasa  ·  23. 11. 2021 o 19:59
214
0
JS22 zverejnil(a) 21. 11. 2021 o 00:11

Mnohokrát jsem přemýšlel nad tím, co se asi tak honilo hlavou kolaborantům za Protektorátu tehdy a co se jim honí hlavou teď?


To se vůbec nepoučili?


Mysleli si, že budeme pod křídly Říše věčně?
A pokud nebudeme, že sousedé (a jejich rodiny), na které udávali, které šikanovali nebo dokonce posílali na smrt, jim jen tak zapomenou a budou si žít dál, jako by se nechumelilo?


Neuvědomují si, že budou čelit důsledkům toho, co činili (a teď činí)?


Nebo je prostě egregor tak silný, že jim vypne?


579
6

Cesta V.M. Molotova do Berlína ve dnech 12. – 13. listopadu 1940


"12. listopadu 1940 na pozvání německé strany přijel do Berlína lidový komisař zahraničních věcí SSSR Vjačeslav Molotov. Němci nabídli SSSR, aby se připojil k Trojpaktu – vojenskému spojenectví Německa, Japonska a Itálie. 13. listopadu se sovětští diplomaté setkali s Hitlerem. V Berlíně bylo uspořádáno slavnostní setkání pro Molotova. Sovětští diplomaté však žádnou dohodu s Němci nepodepsali."


Первоисточник публикации: https://politikus.ru/video/138899-vizit-vm-molotova-v-berlin-12-13-noyabrya-1940-goda.html
Politikus.ru


Posledný príspevok od badatel  ·  14. 11. 2021 o 23:45
521
1

Nikde jsem to tu nenašel a nevím, kam bych to přesně zařadil, tak tomu dám nové téma (pokud myslíte, že to patří do nějakého tématu, tak klidně smáznu smile )


https://www.dotyk.cz/magazin/lidsky-predek-30001104.html


Byl objeven nový lidský předek. Revoluční nález vyvolal mezi vědci velké spory


Zkoumání pravěkých lebek a kostí není jednoduchá práce. Lebka objevená v roce 1976 v Etiopii je předmětem sporů dodnes. Vědecký tým z univerzity z kanadského Winnipegu nyní tvrdí, že se mu podařilo pro ni najít v evolučním řetězci to správné místo. Mělo jít o přímého předka moderního člověka.


Lebka získala přezdívku Bodo podle názvu vyschlé řeky, u které byla nalezena. Její majitel žil na africkém kontinentu před 600 tisíci lety a jeho druh se z planety vytratil zhruba o 400 tisíc let později. Lebka nese znaky člověka vzpřímeného i rozumného a byla zařazena mezi druhy Homo heidelbergensis společně s dalšími ostatky objevenými pro změnu v Evropě.


Kanadští vědci pod vedením doktorky Mirjany Roksandic teď ale tvrdí, že takové zařazení lebce nesedí. Evropské nálezy, které s ní byly vhozeny do jednoho pytle, totiž vykazují znaky i člověka neandertálského, jenž neměl s "Bodem" pranic společného. Navrhli proto zavést do názvosloví zcela nový termín "Homo bodoensis" a evropské ostatky zařadit k neandertálcům.


Další podpora pro liberální demokracii, podporovatele plavčíků a celé multi kulty agendy.


Posledný príspevok od Rusofil  ·  8. 11. 2021 o 13:25
145
0
Ludvík zverejnil(a) 7. 11. 2021 o 16:10

104. výročí Říjnové revoluce
https://colonelcassad.livejournal.com/7197457.html


"Celé pokrokové lidstvo dnes slaví 104. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, nejvýznamnější revoluce 20. století, která změnila Rusko i zbytek světa.
Mnohé z jejích důsledků stále využíváme – od 8hodinové pracovní doby až po zrovnoprávnění práv žen a mužů. Navzdory četným pokusům zlehčit Říjnovou revoluci nebo ji vymazat z dějin, pro svůj obrovský světově historický význam, stejně jako dříve, byla, je a zůstává jedním z ústředních prvků ruských dějin."

Nejen ruských, ale i světových dějin...


620
3
dasa zverejnil(a) 27. 10. 2021 o 07:30
Posledný príspevok od badatel  ·  28. 10. 2021 o 18:28
231
0

Plánování rodiny


-jedna z globálních depopulačních technologií


Na ruském webu www. pro-lgbt.ru vyšel už v r. 2018 zajímavý a velmi obsažný článek s výše uvedeným titulkem. Web se věnuje důslednému sledování dlouhodobého programu globálního řízení narušit přirozený demografický vývoj na Planetě různými řídícími kroky a účinně snižovat zalidnění Planety. Až v posledních dvou letech kovidové války proti Lidstvu se tato zrůdná agenda depopulace vyjevuje na scéně v jasných konturách. S kolegou @Taurusem jsme tento článek tandemově zpracovali jako velmi aktuální. Pro jeho rozsah ho uvádíme ve dvou částech

Od poloviny 20. století, pod hlavičkou „krize přelidnění“, je svět vystaven globální propagandistické kampani zaměřené na drastické snížení porodnosti a úbytku populace. Ve většině rozvinutých zemí již porodnost výrazně poklesla pod úroveň jednoduché reprodukce populace. Počet starších lidí se rovná počtu dětí nebo jej dokonce překračuje. Manželství stále častěji končí rozvodem a nahrazuje ho soužití. Mimomanželské svazky, homosexualita a transsexuální jevy získaly prioritní postavení. Nejsou jen pasivně komentovány, naopak, jsou informačně propagovány. Vylidňování, ne mýtické přelidnění, se stalo novou realitou světa. Dokumentují to i aktuální údaje:
617aca9cec4ea
https://kob-forum.eu/2021/10/27/planovani-rodiny-jedna-z-globalnich-depopulacnich-technologii/


239
0
Jura11 zverejnil(a) 23. 10. 2021 o 21:33

Čtete někdo knihu "Sovětská civilizace 1" od Kary Murzy?


Docela mě překvapila informace, že Lenin v období mezi revolucemi (1905-1917) odešel od svého původního marxistického pohledu na venkov a přiklonil se k narodnickému programu, který se po revoluci 1917 i realizoval.


Uspět s revolucí v hlavním městě je jedna věc. Bolševici byli jen jedna z revoluční stran a to dokonce spíše ta z těch menších (Úspěch povstání byl možný jen díky podpoře armády). Získat podporu lidu druhá. Rolnictvo tvořilo 85% obyvatelstva.


Marxistický pohled na venkov by skončil katastrofou. Proletarizované rolnictvo v Rusku prakticky neexistovalo. Rolnická občina, kterou nakonec Lenin podpořil, je s kapitalismem zcela neslučitelná, zatímco kapitál a práce proletariátu jsou na trhu pouze konkurenty.


Je zajímavé, že tato změna postoje Lenina a jeho projevy v tomto směru byla oficiální historií zapomenuta.


Hned druhý den po převzetí moci bolševiky byl schválen Dekret o půdě (naprosto v rozporu s marxismem, ale přesně takový, jaký chtěla ruská občina - rolníci)
Přijde mi to velmi důležité i z hlediska toho, jak ven ze situace, kdy je globálním prediktorem drsně ukončována nadspotřeba pomocí Covid 19 a Green dealu, tj. kdy návrat k něčemu fungujícímu by mohl být východiskem.


252
0
Ferry zverejnil(a) 16. 10. 2021 o 15:37

Nahodne som natrafil v jednom videu na spravu ze :
Tupe elity zssr vymenil recept na vyrobu pepsi za 17 ponoriek


https://fici.sme.sk/c/20705482/pepsi-na-zopar-dni-vlastnilo-namornu-flotilu-sovietsky-zvaz-vymenil-americky-napoj-za-17-ponoriek.html


Link je sice na tupky ale to nevadi, ide o ten princip, o tu demonstraciu neschopnosti elit ku koncu ZSSR. Ved to boli totalne mimo ludia, asi tak mimo ako dnesny hegels a matelko v parlamente. Ludia co tam nemaju co hladat. Ako je mozne, ze sa tam dostali? Ako je mozne, ze neexistuju nastroje braniace takemuto niecomu. Nahoda? Nemyslim si smile Neuvadzam to tu ako potupu ZSSR ale ako fakt pomocou ktoreho je mozno velmi dobre identifikovat iste procesy riadenia. V tomto pripade uplnu zapredanost elit - elity predali svoj zivot GP.


807
6
Ludvík zverejnil(a) 7. 10. 2021 o 10:40

Hrdinové na Dukle
Přemysl Votava


http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/hrdinove-na-dukle


"Je to již 77let. Poslední pamětnici krvavých bojů na Dukle odchází do nebes hrdinů. Co říká dnes říká mladým pojem Dukla. Možná, že si vzpomene na tu dejvickou fotbalovou Duklu. Nezlobme se na něj…
Dějiny udělaly kotrmelec a tak 6. října si zcela v tichosti připomeneme 77. výročí vyvrcholení bojů 1. československého sboru na Dukle. Naši hrdinové od Sokolova, Kyjeva, se probojovali k hranicím své vlasti. Toho dne začala cesta naší svobody. Přicházelo účtování. 6. října 1944 naši vojáci vstoupili na půdu své vlasti."


Posledný príspevok od Prometeus  ·  8. 10. 2021 o 20:41
1.3k
16
Počtář zverejnil(a) 6. 10. 2021 o 21:03

Nastal čas o Etruscích pohovořit.
Inspiroval mne nedávný nenápadný článeček v mejnstrýmu. Časem možná přidám více.


Z dějepisu si pamatujeme: ti staří Římané, tam je to jasné, vlčice, Romulus, Rémus, brázda, hop šup a je tu Řím.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Romulus_a_Remus


Ale ti bájní Etruskové, to je záhada...odkud se vzali?


Posledný príspevok od Rusofil  ·  8. 10. 2021 o 10:15
964
9

Existuje udaj, kde Rusku je pripisovanych jedna tretina vsetkych vynalezov na svete, avsak toto cislo je pravdepodobne daleko vyssie. Mnohe vynalezy boli z nejakeho dovodu pripisane inym krajinam. Ak mate tiez nejake informacie, budem rad ak sa o ne s nami podelite.


Lietadlo.
Alexandr Fiodorovic Mozhyasky bol rusky namorny dostojnik a vynalezca, konstrukter prveho parou pohananeho lietadla. Svoje pokusy v 1884 uskutocnoval dvadsat rokov pred prvym letom bratov Wrightovcov v 1903. Prve lety kvoli nedostatocne silnemu motoru mali dlzku okolo 30 metrov, avsak Mozhyasky planoval lety so silnejsim motorom, ale toho sa uz zial nedozil. Neskosie testy dokazali, ze so silnejsim motorom by bolo jeho lietadlo schopne letu.


Automobil.
V roku 1751 na základe štátnych objednávok ruský vynálezca Leonty Shamshurenkov vyrobil prvý samohybný kočík na svete, ktorý sa pohyboval bez akejkoľvek vonkajšej sily. Leonty Shamshurenkov dostal za odmenu 50 rubľov. Ďalší osud kočíka s vlastným pohonom nie je historikom známy. Avšak o 18 rokov neskôr, v roku 1769, Francúz Nicolas Cugnot predstavil celému svetu zariadenie podozrivo podobné na kočík s vlastným pohonom ruského vynálezcu. A teraz celý svet pozná Francúza Nicolasa Cugnota a meno ruského vynálezcu je zabudnuté.


Vrtuľník.
V roku 1754 vytvoril veľký ruský vedec a vynálezca Michail Lomonosov model vertikálneho vzletového lietadla, ktorá mala zabezpečiť dvojité vrtule na paralelných osiach. Bol to prvý skutočný prototyp vrtuľníka na svete. A až v roku 1922 ruský profesor Georgy Botezat, ktorý po revolúcii emigroval z Ruska do Spojených štátov, vytvoril na objednávku americkej armády prvý stabilný kontrolovaný vrtuľník na svete.


Parná lokomotíva.
Prvý dvojvalcový parný stroj v Rusku, zjednodušene povedané, parný rušeň, skonštruoval mechanik Ivan Polzunov v roku 1763. James Watt bol prítomný na testoch tohto dvojvalcového parného stroja, ktoré sa uskutočnili v meste Barnaul v roku 1764. Ten nápad sa mu veľmi páčil. Podarilo sa mu získať patent na parný stroj s univerzálnym motorom. James Watt bol v tom čase členom Komisie pre prijatie vynálezu ruského mechanika Ivana Polzunova. A teraz celý svet považuje Jamesa Watta za vynálezcu parného stroja.


Anestézia.
Ruský vedec, chirurg, anatóm, tvorca prvého atlasu topografickej anatómie, a hlavný zakladateľ ruskej vojenskej poľnej chirurgie a zakladateľ ruskej školy anestézie, Nikolaj Pirogov, ako prvý na svete použil éter na tlmenie bolesti počas operácií v podmienkach vojenského poľa. Celkovo Nikolaj Pirogov vykonal asi 10 000 operácií v éterovej anestézii. Nikolaj Pirogov bol tiež prvý v ruskej medicíne, ktorý začal používať odliatky na ošetrenie zlomenín. Bol veľmi aktívnym chirurgom a vedcom zapáleným pre svoju prácu. Nemal čas myslieť na patenty, myslel iba na výsledky. Výsledkom bolo, že William Morton patentoval anestéziu ako vynález.


Bicykel.
V roku 1801 vytvoril ruský vynálezca Jefim Artamonov v závode Nižný Tagil prvý dvojkolesový celokovový pedálový skúter na svete, ktorý by sa neskôr volal bicykel. A až v roku 1818 získal nemecký barón Karl Drais patent na tento vynález.


Robot.
Bohužiaľ sa zabudlo na príspevok veľkého ruského matematika Pafnuty Chebysheva k vývoju modernej robotiky. Jednou z oblastí, ktorým venoval veľkú pozornosť, bola teória mechanizmov a strojov. Vytvoril najmä niekoľko takzvaných stop-and-go mechanizmov, pomocou ktorých vytvoril svoj slávny chodiaci stroj, ktorý napodobňuje chôdzu zvieraťa a svojím pohybom sa považuje za otca dnešných robotov. Mimochodom, vytvoril tiež asi 40 rôznych mechanizmov a takmer 80 ich modifikácií. Z tohto dôvodu je matematik Pafnuty Chebyshev považovaný za jednu z najväčších myslí svojej doby.


Žiarovka.
Žiarovka je dnes vo svete známa ako žiarovka Thomasa Edisona. Málokto však vie, že Thomas Edison toto zariadenie iba vylepšil. Prvým tvorcom žiarovky bol ruský vedec, člen Ruskej technickej spoločnosti Alexander Lodygin. Stalo sa to v roku 1870. Alexander Lodygin ako prvý na svete navrhol použitie žiarovkových vlákien do žiaroviek a skrútenie vlákna vo forme špirály. Thomas Edison až v roku 1879 patentoval žiarovku.


Potápačský oblek.
Už v roku 1871 vyvinul Alexander Lodygin prvý potápačský oblek a navrhuje sa na dýchanie použiť plynovú zmes pozostávajúcu z kyslíka a vodíka. V roku 1878 bol však Henrymu Fleussovi udelený patent na tento vynález. A teraz celý svet považuje Henryho Fleussa za vynálezcu potápačského obleku s uzavretým dýchacím okruhom využívajúcim čistý kyslík.


Rádio.
.7. mája 1895 po prvýkrát verejne demonštroval ruský vedec Alexander Popov príjem a prenos rádiových signálov na diaľku. V roku 1895 Alexander Popov preniesol prvý telegram na svete. V roku 1896 Popov ustanovil možnosť rádiolokácie pomocou bezdrôtového telegrafu. Medzitým sa v Amerike a Európe predpokladá, že rádio vynašiel Talian Guglielmo Marconi v rovnakom roku 1895.


Tetris.
Toto je najslávnejšia počítačová hra, ktorú vymyslel Alexey Pajitnov v roku 1985. Alexey nemohol získať patent na túto hru, pretože ju vytvoril počas práce na Akadémii vied. Práva na hru previedol na 10 rokov do ZSSR. Následne sa pre nestabilnú situáciu v ZSSR podarilo japonskému gigantu Nintendo odkúpiť licenciu pre Tetris. Táto dohoda však nepriniesla Alexeymu nijaký úžitok.


Laser.
Prvý laser sa volal maser. Vytvorili ju v roku 1953 ruskí vedci Nikolaj Basov a Alexander Prochorov. V roku 1964 dostali Nikolaj Basov a Alexander Prochorov Nobelovu cenu za fyziku. Avšak 22. marca 1960 dostali americkí vedci Charles Townes a Arthur Schawlow patent potvrdzujú svoje právo vymyslieť optický masér, ktorý dnes každý nazýva laserom.


Osobný počítač.
Prvý osobný počítač na svete nevynašla v roku 1975 americká spoločnosť Appel Computers, ale v ZSSR v roku 1968 sovietsky konštruktér z mesta Omsk Arseny Gorokhov. Osvedčenie o autorskom práve čísla ZSSR 383005.


Elektrický motor.
Prvý elektromotor pozostávajúci z pevných a rotujúcich častí vynašiel v roku 1834 ruský fyzik Boris Jacobi. Najdôležitejšou vecou vynálezu bolo objavenie princípu kontinuálneho rotačného pohybu. V roku 1837 bol však americkému vynálezcovi Thomasovi Davenportovi udelený patent na elektrický motor.
Mobilný telefón
Možno ste počuli, že podľa histórie vynašiel prvý mobilný telefón spoločnosť Motorola a bol predstavený v roku 1973. V Rusku však už s takýmito zariadeniami roky pracovali. V skutočnosti sa pripisuje, že otcom mobilných telefónov bol ruský inžinier Leonid Ivanovich Kupriyanovich, ktorý začal vyšetrovanie pomocou rádiových vĺn v roku 1955.


Prekvapujúcim faktom, ktorý nie je veľmi známy je, že sa mu v roku 1957 podarilo vytvoriť „telefónne“ zariadenie s dosahom 30 kilometrov, ktoré fungovalo na batérie. Ale jeho najväčším vynálezom bol „Altai“, telefón o veľkosti dnešných smartfónov, ktorý používateľom umožňoval volať na iné „Altai“, telefónne automaty alebo bežné telefónne pevné linky. Do predaja sa dostal v roku 1963. Takže mobilné telefóny existovali v Sovietskom zväze desať rokov pred predstavením „prvého mobilného telefónu“ od spoločnosti Motorola!


Mikrovlnná rúra.
.13. júna 1941 bol v novinách „Trud“ popísaný špeciálnym prístrojom používajúcim ultravysokofrekvenčné prúdy na spracovanie mäsových výrobkov. Bol vyvinutý v laboratóriu magnetických vĺn All-Union Scientific Research Institute of Meat Industry. Varenie šunky trvá na rovnakej technológii iba 15 - 20 minút namiesto 5 - 7 hodín. Patent USA na mikrovlnné rúry bol vydaný v roku 1946.


Padák.
Teraz si povieme dva súvisiace vynálezy: padák batohu a brzdný padák. Aj keď Leonardo Da Vinci už v 1500-tych rokoch vytvoril návrhy na štruktúru podobnú padáku, až v roku 1911 prišiel ruský vynálezca Gleb Kotelnikov so systémom lán pripevnených na hodvábne plátno, ktoré boli zložené vo vnútri prenosnej tašky. Prvý test tohto vynálezu sa uskutočnil v roku 1914, po ktorom bol padák zavedený do ruskej armády. Kotelnikov navrhol aj veľké padáky na spomalenie letu lietadiel, takže vyžadovali kratšiu pristávaciu dráhu, ale tento vynález bol použitý až v roku 1937, keď sa začalo pristátie v Arktíde.


Videorekordér
Alexander Poniatoff (Poniatov), študent zakladateľa ruského letectva Nikolay Zhukovsky, založil spoločnosť Ampex v USA a pracoval tam v 50. rokoch. Spoločnosti sa podarilo vyrobiť prvý kvalitný záznamník video signálu. Spoločnosť Ampex si udržala prvenstvo na trhu profesionálneho magnetického záznamu videa už pol storočia a svetoví giganti v oblasti elektroniky museli na výrobu domáceho videozariadenia používať patenty spoločnosti Poniatoff.


Solárny článok
Za tento vynález vďačíme objavom ruského fyzika Alexandra Stoletova. Na konci 80. rokov 18. storočia priniesol teoretické zdôvodnenie fotoelektrického javu prostredníctvom série experimentov. Fotoelektrický jav bol základom pre výrobu solárnych článkov, ktoré sa v súčasnosti v praxi široko využívajú. Stoletov vytvoril prvý solárny článok na základe vonkajšieho fotoelektrického javu a objavil proporcionalitu medzi intenzitou svetla a foto indukovaným prúdom.


Transformátory
Nemôžete mať elektrickú sieť bez transformátorov. Transformátory vymysleli, vyrobili a uviedli do prevádzky ruský elektrotechnik Pavel Yablochkov a fyzik Ivan Usagin. Riešenie, ktoré sa dostalo do historických kníh ako „distribúcia svetla“, priniesol Yablochkov v polovici 70. rokov 20. storočia. Vynález, ktorý pozostával z transformátora a kondenzátora, bol predstavený v Paríži a Petrohrade a už v roku 1882 bol otvorený transformátor patentovaný vo Francúzsku vynálezcami Lucienom Gaulardom a Josiahom Willardom Gibbsom.


Jogurt
Aj keď sa kultivované mliečne výrobky objavili pred stáročiami, bol to ruský vedec Mečnikov, ktorý ako prvý teoretizoval ich pozitívny vplyv na dlhovekosť. Už v roku 1910 navrhol, aby človek žil dlhšie, aby konzumoval fermentované mliečne výrobky, ktoré znižujú hnilobné procesy v črevách. Mečnikov dokázal, že v Bulharsku bolo najväčšie percento pečene, a to je jogurt, o ktorom sa predpokladá, že sa v ňom narodil jogurt, pretože staroveká Trácia bola prvou krajinou, ktorá kedy miešala mlieko s fermentami.


Televízia
Vladimir Zworykin bol ďalší ruský inžinier, ktorého vynálezy debutovali v Spojených štátoch. Prišiel s hlavným vynálezom 20. storočia - elektronickou televíziou. V USA požiadal o televízny patent v roku 1923. O šesť rokov neskôr vyvinul kineskop, elektrónku s vysokopodtlakovým televíznym prijímačom, a o dva roky neskôr vytvoril prvé vysielacie zariadenie, ktoré nazval ikonoskop.


Krakovanie benzínu
Neviete si predstaviť žiť v modernom svete bez auta, ale bez benzínu by nebolo možné žiadne auto. Krakovanie je proces, ktorý umožňuje výrobu benzínu z ťažkých alebo vysokovriacich frakcií ropy a vďaka praskaniu dokážeme vyprodukovať obrovské množstvo benzínu, ktorý moderné automobily spotrebujú. Krakovanie umožňuje zmeniť až 70% surovej ropy na benzín, zatiaľ čo štandardné metódy destilácie poskytujú 10% až 20%. Metódu krakovania vynašiel ruský inžinier Vladimir Shukhov, ktorý v roku 1891 vytvoril aj prvú priemyselnú krakovaciu jednotku.


Syntetický kaučuk
Je ťažké si predstaviť modernú ekonomiku bez syntetického kaučuku. Z umelej gumy sa väčšinou vyrábajú pneumatiky pre vozidlá, lietadlá a bicykle. Umelá guma sa tiež používa na výrobu tesnení, izolácií, lekárskych prístrojov a v mnohých ďalších oblastiach. Syntetické gumy sú tiež nevyhnutné na výrobu tuhých raketových palív. Prvou komerčne životaschopnou umelou gumou bola polybutadiénová živica syntetizovaná metódou vyvinutou ruským chemikom Sergejom Lebedevom. Prvé vzorky syntetického kaučuku získal v roku 1910. Jeho kniha „Výskum polymerizácie vedľajších etylénových uhľovodíkov“, vytlačená v roku 1913, poskytla základy komerčnej syntézy umelého kaučuku.


Kombajn na obilie
Andrej Vlasenko riadil panstvo v provincii Tver. V roku 1868 vynašiel prvý kombajn na svete, ktorý nazval „žací stroj“. Bol väčšinou drevený a poháňali ho tri kone. Stroj mal kapacitu dvadsať roľníkov z 19. storočia. Vlasenko zostrojil dva stroje poháňané vždy dvoma koňmi a poháňané jedným operátorom, ktoré dlhé roky pracovali na poliach majiteľa pozemku v provincii Tver. Iba o desať rokov neskôr americké noviny priniesli prelomové správy o mlátičke vyrobenej v Kalifornii - novinári ju nazvali „kombajn“. Prvý americký kombajn sa z hľadiska fungovania podobal na Vlasenkov stroj, bol však poháňaný 24 mulami a poháňaný siedmimi operátormi.


Este drobna poznamocka. V Sovietskom zvaze bol zalozeny Ustav statnych patentovych skusok, ktory mal za ulohu automatizovat systematizaciu prerozdelovania vynalezov do priemyslu pre jeho zefektivnenie. Zakazdym ked nejaky vynalezca priniesol nejaky patent do tohto ustavu, tak bol okamzite poslany do Izraela a do USA. Vsetky vedecke vysledky a technicke vynalezi boli akumulovane v tomto ustave aby mohli byt okamzite posielane za hranice.


Posledný príspevok od Kryštof30  ·  7. 10. 2021 o 22:09
502
2
hael zverejnil(a) 1. 10. 2021 o 09:52

Včera, v roce 1938, bych podepsán v Mnichově hnusný pakt, který spustil druhou fázi Velké války. Opticky viditelným hlavním činitelem byla III.Říše. Opticky neviditelným kurátorem ale byl někdo jiný. Nás čekalo odevzdání pohraničních oblastí, vyzbrojení německé branné moci (nová Grande Armée), a následná práce pro blaho Říše v Protektorátu.


6156bf686fa6c


Posledný príspevok od David  ·  2. 10. 2021 o 07:21
201
0

Nenápadný článeček v jednom liberálním médiu o "bezvýznamném" výročí u jednoho západního "spojence".


"Příběh chemičky v Oppau: V okruhu sta metrů nezůstala živá duše"
21.9.2021
"K jednomu z nejničivějších nejaderných výbuchů v dějinách došlo právě před sto lety v chemičce v německém městě Oppau. Katastrofu nepřežilo 561 lidí. Příběh chemičky provází napětí mezi smrtí, vraždou a pokrokem."
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pribeh-chemicky-v-oppau-v-okruhu-sta-metru-nezustala-ziva-duse-175090


Chemička patřila BASF.
BASFu tehdy šéfoval Carl Bosch.
Oppau: výroba hnojiv a výbušnin.


"Mezi masovým zabíjením a populační explozí
Chemička v Oppau má „v genech“ rozporuplný vklad: Haber-Boschův proces. Objev, který otevřel cestu k průmyslové výrobě amoniaku, a tedy k masové výrobě hnojiv. A výbušnin. Zásadní vklad pro zvýšení celosvětové produkce potravin. Zásadní vklad pro vyšší efektivnost válečného zabíjení."


Chemik Fritz Haber - podle mé heuristiky i podle článku jewrej.


"Haber-Boschův proces stojí podle kanadského vědce českého původu Václava Smila za moderní populační explozí. V roce 1900 žilo na Zemi přibližně 1,6 miliardy lidí. Efektivní výroba potravin je základem pro to, že v současnosti obývá planetu více než 7 miliard lidí."


"Fritz Haber: „Otec chemických zbraní“ s Nobelovou cenou
Fritz Haber (1868–1934) se narodil do bohaté židovské rodiny. Jeho otec podnikal s barvivy a farmaceutickými produkty. Haber vystudoval chemii a fyziku, zajímal se o filosofii, psal do novin, po vzoru svého strýce byl liberál."


"Válka pro něj ale neznamenala trauma. Spíš naopak: Nadšeně vstoupil do služeb státu a je považován za „otce chemických zbraní“."


"Sám Fritz Haber přemluvil velení německé armády, aby použilo chemické zbraně přímo v poli. Stalo se tak za jeho osobního dohledu 22. dubna 1915 u belgického města Ypres. Německá armáda vypustila 167 tun chlóru z celkem 5 700 tlakových lahví. Útok byl za dva dny zopakován, jeho výsledkem bylo nejméně pět tisíc mrtvých. Haber byl povýšen na kapitána. Když se o jeho roli ve vývoji a nasazení chemických zbraní dozvěděla jeho manželka, spáchala sebevraždu."


"Po konci války Haber jednak pokračoval ve výzkumu pro rozvoj chemických zbraní – ten probíhal v utajení, aby ho neodhalily inspekce ustavené Versaillskou mírovou smlouvou. Jednak vedl široký výzkumný program svého ústavu. Mimo jiné se zabýval vývojem výrobků na hubení hmyzu. A jednou z látek, kterou Fritz Haber a jeho kolegové vyvinuli byl i Cyklon B. Plyn, kterým nacisté vyvraždili přes milion lidí v koncentračních táborech. Většinou to byli Židé. (Cože? Popírání holokaustu? - pozn. Počtář) Včetně několika Haberových příbuzných."


1.2k
7
Ferry zverejnil(a) 16. 9. 2021 o 20:03

Docela zabavne 2 videa som videl v poslednu dobu na tuto temu.
https://www.youtube.com/embed/y1cubYf7-fg


https://www.youtube.com/embed/FOv-oWlxCFc
V prvom videu sa hovori o budovach co stali okolo roku 1800 ze mnohe z nich su zatopene.


6143806298c75
Oficialna historia to vysvetluje niekolkymi zabavnymi sposobmi.


  1. V tych casoch sa proste stavalo 2 metre pod zemou, dokonca aj okna davali pod zem (inzinier pozera na take vysveltnie ako na malovane vrata a pyta sa "si robia srandu zo mna?")
  2. Je to kulturny sloj - tjs bordel nahromadeny za 100 rokov jednoducho ludia nechavali na ulici a potom na vrchu toho odpadu, prachu, piesku, zeminy postavili kolajnicu pre premavku :D :D - ano zase na hlavu postavene, pretoze pozname mesta co uz 100 rokov maju a nikde sa nic take nestalo.
  3. Budovy "postupom casu sadali" az sadli 2 metre pod uroven ulice. No ano, niektore budovy sadaju, tak max 10 cm a koniec, ale 2 metre? Jupiter na tej bude pristal ci z akeho dovodu mala sadnut ta budova o 2 metre pod zem? atd atd .... vsetko len aby nemusela historia priznat, ze v minulosti boli niekolke svetove potopy, ktore zaplavili obrovkse uzemia. Najskor robota GP, kedy sa hrali s hrackami, s ktorymi sa nemali.

V druhom videu tiez trochu rozmyslajuci clovek hovori o tom, ako si predstavit lovenie mamutov v minulosti. Zo zamrznutych mamutov vedia, ze mamut mal hrubu kozu tak aspon 8 cm. Ano skuste si to odmerat. Cez 8 cm kozu ani gulka neprejde. Ale staroveky lovci s kyjakmi a ostepami zabijali mamuty. Ale historici sa dalej biju do prs, staroveky clovek vykopal velku dieru a tam mamut spadol. A ako vykopal ten staroveky clovek taku dieru? Azda mal bager? Kopali niekedy historici dieru do zeme vobec? Vedia co to obnasa? A dajme tomu ze tam aj ten mamut spadol ... ako a s cim ho zabili ? smile S ostepom? A mamuty sa drzali v skupinach, ako odplasili mamuta od skupiny? V afrike tak skusali lovit slony. Prisli na to ze nie je mozne. Proste ta masa mesa, to sa neda len tak zabit. Tak to riesia tak, ze ustvu toho slona ale ani to nie je jednoduche. Proste "lovenie mamutov" neprezije ziadnu realnu kritiku.
Tiez spomenul cinsky mur, ktory si akoze cinani postavili na obranu pred mongolmi ci kym ... ale hlavna vec, ze strelnice pozeraju do uzemia ciny a nie vonku. Tak ako sa cinani branili proti utoku? Tak ze strielali po vlastnych? smile Zase proste totalne mimo. Darwinovu teoriu ani netreba spominat, keze ten klucovy clanok prechodu medzi opicou a clovekom dodneska "historici" nenasli .... Ale ked si zoberieme, ze neandrtalec to bol degenerat cloveka, ako aj pitekantrop, australopitek atd .... tak to uz zmysel dava. Staci sa ist pozriet do "lepsej" ciganskej dediny a hned sa tam najde par jednotlivcov podobajucich sa na cloveka ale aktivne sa snaziac stat sa opicami, rast okolo 1.3 m, osobna hygiena 0, niektori ani rozpravat nevedia, iny su zase geneticky zdeformovani pribuzenskym krizenim atd .... Ale to historici nevidia ... ani ked ich pod oknami maju smile
Tiez tam bacik vo videu spomina, ze najprv je v historii doba bronzova a potom zelezna. Ale ved vyroba bronzu je technologicky zlozitejsia nez vyroba zeleza, tak ako mohlo byt zelezna doba neskor ako broznova. A kde su bronzove mece z doby bronzovej? Len hlavna vec, ze egyptski faraoni su pochovany nie s bronzovymi mecami ale zeleznymi.... ale ked take nieco historici najdu, tak hned hodia faraonov mec do metalalomu (velmi krasne slovo opisujuce srotovisko zeleza).
Tiez tam bacik spomina smaragdove a zafirove nahrdelniky a sa pyta "historikov": "Smaragd, zafir, to su take tvrde ako diamant ... ako ti primitivni staroveki ludia do toho vyvrtali dierku? Azda mekym bronzom alebo zelezom" - nahrdelniky su z doby "bronzovej" - vtedy to uz historici nevydrzia a posielaju inzinierov k svojmu remeslu a hlavne aby sa inzinieri nepchali do historie, lebo by kamen na kameni neostal z tych baji co povymyslali a starocia tie klamstva opakuju jak papagaje. A dokonca aj ked maju pisomne zachovane pamiatky, tak necitaju originaly ale len preklady, preklad, prekladu z prekladu a po ceste 80 % informacie stratenej alebo skomolenej. Napriklad slovo faraon - pharaon - a v skutocnosti похороно(e)н - pochovany.
Takze teraz ked budete pocut historikov ako kvakaju tie svoje nezmysly, tak skuste zapojit zdravy rozum, skuste si predstavit ze vy idete lovit mamuty a zacnite sa pytat historikov ... uvidite aka nenavist z nich zacne prchat smile (Mozno ze sa historici budu obhajovat ako novinarska zumpa hanzelova "O pravde sa nediskutuje". smile )


Posledný príspevok od Otec  ·  18. 9. 2021 o 19:51
237
0
Ogar Valach zverejnil(a) 2. 9. 2021 o 15:27

Krátka história otroctva:
https://www.mojevideo.sk/video/358ef/kratka_historia_otroctva.html
"Otroctvo nezačalo v roku 1492, keď Kolumbus prišiel do Nového sveta. A nezačalo to v roku 1619, keď v Jamestowne pristáli prví otroci. Nie je to biely hriech. Skutočný príbeh otroctva je dlhý a zložitý. Candace Owensová vysvetľuje."


Že za problémy afročernochov nemôžu bieli, vzdelaní, pracujúci, heterosexuálni muži všetci dobre vieme. Pár faktov vo videu túto teóriu liberálnej Ynteligencie roztrhá na kusy.


174
0
hael zverejnil(a) 1. 9. 2021 o 22:54

Litva odmítá poskytnout Minsku právní pomoc v řízení o genocidě za druhé světové války. Píše o tom německá RT .


V letech 1941 až 1944 byly litevské dobrovolnické skupiny, podřízené službám Velkoněmecké říše, obzvlášť krutě zapojovány do cíleného vyhlazování obyvatelstva Běloruské SSR. Běloruská strana zejména požadovala, aby byli vyslýcháni příslušníci litevských odvetných praporů s bydlištěm na litevském území. Patří mezi ně Voldemaras Hubertas Laimutis Adamkavičius (po změně osobních údajů Valdas Adamkus, bývalý prezident Litevské republiky) ...


Poznámka: Litva snad neměla svou divizi SS, jako Estonci nebo Lotyši. Nicméně její paravojenské oddíly krutě řádily v Bělorusku. Rusové vyšetřují krutosti Finů v Karélii, Bělorusové výše uvedené. Vidím tady synchronizaci na 2.prioritě.


485
0
dasa zverejnil(a) 23. 8. 2021 o 14:14

Apokalypsa 5G Koruny Nefilimů – ti, kteří nám skutečně vládnou a jejich NWO


Apokalypsa 5G Koruny Nefilimů“ je název knihy, kterou napsal Dean Henderson a která vyšla v r. 2019. Je to kniha plná šokujících námětů a ještě více šokujících vysvětlení. K tomu ještě přispívá Hendersonova další kniha, „Illuminati Agenda 21: Luciferiánský plán na zničení Stvoření,“ z r. 2018. Tento článek, který má několik částí, je výtažek hlavních myšlenek z obou knih. Není lehké shrnout tolik informací do jednoho článku, proto žádám čtenáře o trpělivost, jelikož mám za to, že co nám autor sděluje, je pro nás důležité.
http://www.nwoo.org/2021/08/05/apokalypsa-5g-koruny-nefilimu-ti-kteri-nam-skutecne-vladnou-a-jejich-nwo/


Koruna Nefilimů a Adolf Hitler


Rothschild, Rockefeller a ostatní bankéři plně podporovali Hitlerův fašismus. V r, 1933 se na schůzce u bankéře Barona von Schrödera,
kde byli přítomni i Rockefellerovi bratranci, bratři Dullesové dohodli, že Hitler bude další vládce v Německu.
Bylo mnoho i jiných, kteří s novým německým fašistickým režimem spolupracovali. Warburgové byli ve vedení I.G. Farben,
. . .
http://www.nwoo.org/2021/08/18/apokalypsa-5g-koruny-nefilimu-ti-kteri-nam-skutecne-vladnou-a-jejich-nwo-7-cast/


všechny části


http://www.nwoo.org/?s=Apokalypsa+5G+Koruny+Nefilim%C5%AF
61239105c3eb0


https://www.otvoroci.com/uploads/3/8/0/5/38053843/08-01-6-nefilim.pdf


3.1k
16

Dne 11.6.2021 v jednom z centrálních internetových deníků vychází rozhovor s bývalým viceprezidentem Jelcina Alexandrem Ruckým.


Ten rozhovor je mimořádný hned z několika důvodů:


  • obsahuje svědectví nejbližšího spolupracovníka Jelcina o chronologií rozpadu SSSR a jeho hlavních protagonistéch,
  • vychází před summitem Putin-Biden, v nejvíce citovaném deníku Ruska Lenta.ru,
  • v rozhovoru jsou uvedená fakta dosud známá jen z alternativních médií nebo neznámá vůbec,
  • v rozhovoru je potvrzeno, že rozpad SSSR řídili osoby ze zahraničí a účastnili se odstřelovači ze zahraničí

„Byl to čistý podraz“ - Bývalý viceprezident Ruska - o rozpadu SSSR, Jelcině a střelbě na lidi před Bílým domem


Před 30 lety, 12. června 1991, se konaly první prezidentské volby v RSFSR. Poté byl spolu s první osobou zvolen jeho zástupce - zjevně na americký způsob byl tento post nazván viceprezidentem. Prvním a jak se ukázalo později, jediným viceprezidentem Ruské federace byl Alexandr Ruckoj. V rozhovoru pro Lenta.ru řekl, proč si ho Boris Jelcin vybral jako druhého muže po sobě, a poté ho chtěl zastřelit. A také o tom, jak unesl letadlo během projevu Státního pohotovostního výboru (GKČP) a pokusil se zabránit válce v Čečensku.


„Lenta.ru“: Jak jste se rozhodli jít do politiky?


Ruckoj: Studoval jsem na Akademii generálního štábu, velení nařídilo: chodit do tříd v civilu. A samozřejmě, já a mnoho dalších jsme se divili proč. Během tohoto období vzkvétala perestrojka, která vyvolala rozhořčení nejen v této otázce.


Jaký to byl rok?


Byl to rok 1989, počátek roku 1990. V roce 1990 jsem promoval na Akademii generálního štábu. Během tohoto období, v roce 1989 se konalo plénum ústředního výboru KSSS „O nové národní politice KSSS“, kde republikám, které byly součástí SSSR, byl udělen status „suverénních nezávislých států“, které získaly právo zrušit rozhodnutí vlády SSSR.


"Pouze negramotný člověk nemohl pochopit, jak to všechno může skončit. Už tehdy jsem pochopil, co se děje ve vnitřní a zahraniční politice".


Prázdné police v obchodech, otevřený a drzý separatismus v republikách vedly k destabilizaci situace v zemi. A rozhodl jsem se jít do politiky, i když jsem měl dobrou vojenskou kariéru.


Jak jste se dostali k Jelcinovu týmu? Koneckonců, jste si nebyli blízcí v názorech, že?


Byl jsem zvolen lidovým zástupcem RSFSR, stal se předsedou výboru Nejvyššího sovětu, členem prezidia Nejvyššího sovětu. A Jelcin se stal předsedou Nejvyššího sovětu RSFSR. Spolupráce tvořila náš vztah a nic víc. Jak jste řekl, nebyl jsem součástí Jelcinova týmu. Situace v zemi vyžadovala reformy a konstruktivní práci, ale instruovaná frakce KSSS, většina které tvořili zástupci lidí, proměnila práci Sjezdu a Nejvyššího sovětu na klub demagogů. Země potřebovala skutečnou transformaci v ekonomické, sociální a politické sféře. Na základě vedoucí úlohy KSSS při řízení země byly rovněž nezbytné ve straně demokratické reformy. Nepodložené spory, spíše ortodoxní postoj frakce KSSS, často vedly práci Sjezdu a Nejvyššího sovětu do slepé uličky. Rozhodl jsem se bez projednání s kýmkoli z vedení založit frakcí "Komunisté pro demokracii “, jehož součástí bylo 94 poslanců. Výsledkem byla důležitá frakce, která zaujala konstruktivní pozici.


To vše se stalo před Jelcinovými očima. Viděl, že jsem aktivní člověk, s mou hlavou bylo všechno v pořádku, dokázal jsem mluvit a přesvědčit. Zřejmě proto mě pozval, aby pohovořil o mé možné nominaci na viceprezidenta v nadcházejících prezidentských volbách RSFSR. Řekl jsem mu: „Borisi Nikolajeviči, jsem začínající politik, jaký je ze mě viceprezident? A potom bych rád věděl, co budu dělat, pokud budeme zvoleni. “ Proběhl přátelský a seriózní rozhovor, pokusil jsem se návrh odmítnout s argumentem, že jsem se jako politik ještě nezformoval, zejména proto, že pravomoci viceprezidenta v ústavě jsou uvedeny pouze v jedné linii: “Provádí pokyny prezidenta. “ Navrhl mi, abych o návrhu uvažoval tři dny.


O tři dny později požádal, abych za ním přišel, a řekl: „Budeš se zabývat vojensko-průmyslovým komplexem, reformou ozbrojených sil, otázkami sociálního zabezpečení pro rodiny vojenského personálu.“ Poté jsem dal souhlas. Ale když jsme byli zvoleni, dal mi Jelcin osobní odpovědnost za zemědělský komplex. Později jsem si uvědomil, že to byl podraz. Jak jinak pochopit jmenování do funkce člověka, který nikdy nepracoval v zemědělství a neměl odpovídající vzdělání. Jelcin, který mě jmenoval do zemědělství, sledoval cíl ukázat, že nejsem schopen plnit prezidentovy příkazy.


V tomto oboru se mi Jelcinovi nepodařilo mě zdiskreditovat. Vytvořil jsem Federální centrum pro pozemkovou a agroprůmyslovou reformu, kam jsem pozval akademiky, vedoucí velkých a malých zemědělsko-průmyslových komplexů, sovchozů, kolchozů, obyčejné agronomy, veterináře, inženýry, chovatele dobytka, chovatele drůbeže. Odborníci pracovali na programu reformy zemědělsko-průmyslového komplexu 12 hodin denně. Ve výsledku jsme dostali skutečný, dobře promyšlený a podložený program, spojený s reálnými finančními a materiálními možnostmi země. Kolchozy nebyly zničeny, ale naopak byly rozšířeny, byl vytvořen systém komplexních farem s produkcí surovin, skladováním a kompletním zpracováním, s následným prodejem hotových vysoce kvalitních produktů podle „vzorce: pole-obchod". Všechny zisky zůstaly v zemědělství, mzdy vzrostly třikrát až čtyřikrát, práce na půdě začíná být vyhledávaná.


Jelcinova myšlenka - farmářské zemědělství - vypadala na pozadí tohoto programu nevýznamně a nereálně, protože pro vytvoření produkce zemědělských komodit v národním měřítku byly zapotřebí tři ruské rozpočty, v zemi takové peníze nebyly. Program „Federálního střediska pro pozemkovou a agroprůmyslovou reformu“ Jelcin odmítl. Jelcinova vláda zahájila farmářství - drancování kolektivních farem, kolchozů, sovchozů.


Do roku 1995 bylo zemědělství země ve srovnání se sovětským obdobím prakticky zničeno. Do země se valil proud ersatzových produktů ze zahraničí. Stali jsme se závislými na dodávkách potravin ze zahraničí.


Nakonec, když si uvědomili, že zasahuji do farmářství, které ničí zemědělství, byl jsem převeden do boje proti zločinu a korupci. A tady to bylo zase to samé - nejsem trénovaný právník, ani vyšetřovatel, ani státní zástupce. Podobným způsobem jsem však svolal specialisty z prokuratury , ministerstva vnitra , FSB a Nejvyššího soudu. Na stejném principu je znovu vyzval, aby sepsali své návrhy na zastavení drancování země a korupce. Což se ve skutečnosti stalo. Základ spočíval v návrhu: nejdříve provést úplnou kontrolu všech příkazů a usnesení vlády a prezidenta týkajících se finančních, materiálních, technických zdrojů a privatizace.


Pamatuji si, co se stalo po měsíci práce v tomto směru.


Moji zaměstnanci a já jsme valili oči na to, co se děje v zemi. Byla to hrůza. Došlo k totálnímu rozkrádaní země a rozdávaní za pakatel a dokonce i darem národního bohatství, rozpočet byl drze rozkrádan.


„Státní pohotovostní výbor (GKČP) udělal nenapravitelnou chybu tím, že přivedl vojáky do Moskvy“


Když jste přijal Jelcinův návrh kandidovat s ním ve volbách jako kandidát na viceprezidenta, předpokládal jste, že se váš vztah v budoucnu tak zhorší?


Ne, nepředpokládal jsem to, protože v té době se Jelcin choval důstojně, byl respektován mezi lidovými zástupci RSFSR a měl silnou celostátní podporu. Jeho návrhy na změnu byly konstruktivní. Proto jsme volby vyhráli. Výsledek hlasování pro nás byl 57,3 procenta. Prováděli jsme volební kampaň v různých regionech. Byl jsem v 35 regionech. Podle výsledků bylo v regionech, kde jsem se scházel s voliči, ne méně než 55-60 procent. Na místě, kde se Jelcin setkával s voliči, bylo 27, 35 a 57 procent. Výsledkem bylo, že jsme zvítězili navzdory silné opozici KSSS, když jsme tři a půlkrát předehnali Nikolaje Ryžkova a Borise Gromova.


Povězte nám, jak si vzpomínáte na dny projevu GKČP v srpnu 1991?

GKČP udělal nenapravitelnou chybu tím, že přivedl vojáky do Moskvy. To se nemělo stát. Zároveň těmto lidem rozumím - snažili se jakýmkoli způsobem zachovat Sovětský svaz, zachovat naši vlast. Hloupost, včetně blokování Nejvyššího sovětu RSFSR. K čemu? Dojem byl takový, že SSSR se skládá pouze z RSFSR, v jiných republikách, které byly součástí SSSR, se to nestalo, což způsobilo zmatek. Zorganizoval jsem obranu budovy Nejvyššího sovětu, kde se nacházel Nejvyšší sovět, vláda a prezident RSFSR. Ve dne i v noci dvakrát nebo třikrát prošla informace, že dojde k útoku na budovu, aby se GKČP ujal vedení RSFSR.


A pokaždé, když se informace zdály být spolehlivé, se Jelcin pokusil uprchnout na americké velvyslanectví. Znovu jsem ho zastavil a požádal o povolení odletět na Foros, aby propustili zatčeného Gorbačova. V ten den přesně takto předávaly informace, že byl zatčen Gorbačov, prezident SSSR. Jelcin na můj návrh skepticky zareagoval a s úsměvem odpověděl: „Neuspějete, zastřelí vás i lidi, kteří půjdou s vámi.“ Na což jsem mu odpověděl, že se ukáže, že v současné situaci neexistuje jiné východisko. Opustil jsem jeho kancelář a nařídil jsem ministru vnitra Andreji Dunajevovi, aby shromáždil 20–30 důstojníků speciálních sil vnitřních vojsk. O dvě hodiny později jsme jeli na letiště Vnukovo. Primakov, Silaev a Dunaev byli se mnou.


Celkem v pohodě jsme dorazili do Vnukova, zmocnili se letadla viceprezidenta SSSR Janaeva, připravili jsme se na odlet a letěli na Krym.


Když jsme přistali, přijel velitel letiště. Požádal jsem, aby nám dal autobus, odpověděl, že nejsou žádné problémy, za 20 minut bude UAZ a autobus. O půl hodiny později jsme se posadili a jeli do Forosu. Jedeme až ke Gorbačovově dači , u brány stojí ministr obrany Dmitrij Jazov , předseda Nejvyššího sovětu SSSR Anatolij Lukjanov a předseda KGB Vladimir Krjučkov . Zeptal jsem se jich, proč tady stojí a nejdou ke Gorbačovovi - koneckonců byl zatčen. Odpověděli: „Kdo ho zatkl, Alexandře Vladimiroviči? Není nám tam dovoleno vstoupit. Možná vás Medveděv (víte, toto je šéf Gorbačovovy osobní bezpečnosti) nechá projít. “


Šel jsem k Medveděvovi a on mi řekl: „Alexandře Vladimiroviči, nech tady své stráže a spolu s Dunajevem, Primakovem a Silaevem můžeš vstoupit.“ Vstoupili jsme, vystrašená Raisa Maximovna Gorbačeva kráčí k nám a říká: „Alexandře Vladimiroviči, myslela jsem, že nás přišli zatknout, a to jste vy. Znamená to, že nebudeme zatčeni. “ Šli jsme za Gorbačovem a on řekl: „Alexandře Vladimiroviči, tady jsme zablokováni.“ Odpovím mu: „Kdo vás blokuje? Právě jsem mluvil s Medveděvem. Nikdo vás neblokoval. Jak si vysvětlíte, že Jazov, Krjučkov a Lukjanov stále stojí u plotu? Nesmějí vstoupit na vaše území. Kdo koho zablokoval? “ Gorbačov: „No, nemám ani spojení.“ Vidím, že existuje ATC-1. Jdu nahoru, zvednu telefon, dívka mi odpoví. Říkám: „Slečno, spojte mě s Jelcinem.“ Zeptala se, kdo jste? Představil jsem se a poté řekla: „Jednu minutu.“ Spojuje mě s Jelcinem. Říkám: „Borisi Nikolaeviči, jsem na místě. Tady je Gorbačov, tady je Raisa Maximovna. Jazov, Krjučkov a Lukjanov tam stojí u plotu. Na území nemají povolený vstup. Gorbačov nebyl zatčen. Mám mu dát telefon? “ Jelcin odpovídá: „Nechci s ním mluvit. Vem si ho a leťte do Moskvy. “


Navrhl jsem, aby se Gorbačov připravil. Řekl, že poletí svým letadlem. Říkám: „Ne, letíte mým letadlem. Jsem odpovědný prezidentovi RSFSR. “ A letěli jsme mým letadlem. A Dunaev letěl s Jazovem, Krjučkovem a Lukjanovem na Gorbačovově letadle. Zde je krátký příběh.


Je pravda, že se nyní drze snaží mlčet o tom, kdo zastavil GKČP, přidělují vítězství nad GKČP Jelcinovi. Ve skutečnosti to všechno skončilo poté, co jsem - a nikdo jiný - přivezl Gorbačova a jeho rodinu do Moskvy. A Dunaev Andrej Fedorovič přivezl Jazova a Lukjanova do Moskvy. Krjučkov letěl se mnou. Vítězem je Jelcin, který se v rozhodující chvíli pokusil utéct k Američanům. Proč ale vzpomínat na viceprezidenta Ruckého? Mimochodem, další den, 22. srpna, Jelcin shromáždil celý svůj doprovod a odjel na venkov oslavovat vítězství. Ale na viceprezidenta zapomněli.


Jak to?


No, ano. Pak mi bylo jasné, co nás ještě čeká v naší práci s Jelcinem.


Náhodou jsem byl svědkem nepříjemného rozhovoru. Tu osobu jsem neviděl nikdy a nikde jinde. Solidní, vysoký, jako Jelcin. A říká Jelcinovi: „No, Borisi Nikolajeviči, Ruckoj splnil svou funkci, vyhráli jste volby, vyhráli GKČP a musíte přemýšlet o tom, jak ho zbavit funkce viceprezidenta. Nepotřebujete ho, s jeho povahou, schopnostmi a chováním bude jen vám překážet.


Slyšel jste to na vlastní uši?

Ano. Stalo se to doslova týden a půl poté, co byl GKČP zastaven. Nikdy v životě jsem toho muže neviděl.


Stále nevíte, kdo to je?

Ne. Ale měl přízvuk, byl to cizinec.


Co mu tehdy odpověděl Jeľcin?


Jelcin řekl, že o tom bude přemýšlet. Říká: „Samozřejmě musíme. Chystáme se transformovat zemi a vy znáte Ruckého pozici, přinejmenším s ohledem na nadcházející privatizaci a mou personální politiku. A pak je to nebezpečný člověk. Vidíte, jak se choval v nejtěžší chvíli: riskoval život, unesl letadlo, odletěl a přivedl Gorbačova. “


Proč si myslíte, že se Jelcin tehdy neřídil radami tohoto muže?


Jak by se mě mohl zbavit, kdyby v souladu s Ústavou RSFSR mě mohl zbavit funkcí viceprezidenta pouze nejvyšší orgán státní moci - Sjezd lidových poslanců RSFSR na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu RSFSR za spáchání zločinu. Jelcin chtěl, abych odešel sám. Zároveň jsem třikrát napsal žádost o rezignaci poté, co jsem mu podal zprávu o výsledcích práce výboru pro boj proti trestné činnosti a korupci, na jejichž výsledky z jeho strany nebyla vůbec žádná reakce. Po obdržení mé žádosti mi Jelcin pokaždé položil stejnou otázku: „Budete zdůvodňovat své rozhodnutí o rezignací na Sjezdu lidových poslanců?“ Pokaždé, jsem mu odpovídal, že samozřejmě to budu zdůvodňovat.


A pokaždé Jelcin roztrhal mou žádost a hodil ji do koše. A poté začal konverzaci v jiné rovině: „Nerozčilujte se, Alexandře Vladimiroviči, toto je přirozený proces, probíhá období privatizace, přechod k novým formám ekonomických vztahů.“ Říkám: „Borisi Nikolajeviči, požádal jsem vás, abyste se nedotýkal Státního plánovacího výboru. Pozvěte lidi, vyzvěte je, aby připravili program pro přechod k tržní ekonomice. Shromaždili se tam odborníci vysoké úrovně z celé země. A vy k reformám zvete uličníky bez pracovních zkušeností s životopisem ze tří řádků: narozený, studovaný, ženatý. Takhle nelze pojímat reformu ekonomiky. “


Jmenuje mladého výzkumného pracovníka Ekonomického institutu Fedorova na funkci ministra hospodářství obrovské země. Burbulis, bývalý učitel vědeckého komunismu, - místopředseda vlády pro ekonomiku a přechod na trh. Chubaise, bývalého majitele květinářství na trhu, jmenuje ministrem, vývojářem privatizačního programu. Vedoucího ekonomického oddělení deníku Pravda Gajdara ve skutečnosti činí hlavním reformátorem jednajícím jménem premiéra.


Naroubovali Harvardský model liberální ekonomiky Friedmana na ekonomiku země, ve které je zrušeno státní řízení ekonomiky, plánování a země přechází do stavu samoregulace trhem. Doufám, že si země pamatuje přechod na trh podle tohoto modelu. Populace byla zbavena úspor, zcela zbavená prav, došlo k masivnímu rozdávání průmyslového potenciálu země za pakatel. V podnicích, v zemědělství, lékařům, učitelům nebyly vypláceny mzdy, nebyly vypláceny platy vojenskému personálu a vyplácení důchodů prakticky skončilo.


Jelcinův volební program, který jsem také podepsal, byl prováděn přesně naopak.


Hospodářství země se hroutilo před našimi očima, plus nekontrolovatelná krádež, včetně rozpočtových fondů, vývozu zlata, kovů, vzácných zemin, uranu. Korupce na všech úrovních moci ...


Já předběhnu vaší otázku a nejdříve se zeptám sám. Co, já, místopředseda RSFSR, který byl zvolen lidmi, kterému oni uvěřili, že provedeme transformace v zájmu země a lidu, mohl jsem souhlasit s touto svévoli?


Začaly prudké střety mezi Jelcinem, Jelcinovou vládou a Sjezdem lidových poslanců RSFSR a Nejvyšším sovětem. S jelcinovsko-gaidarskými reformami mohli souhlasit pouze idioti a zrádci a bylo jich mnoho. Mimochodem, pomáhali jim při transformaci 12 zaměstnanců CIA USA. Situace se vyhrotila do takového stavu, že vše se schylovalo k odvolání prezidenta Jelcina. Jeľcin ospravedlnil kolaps ekonomiky, chudobné postavení obyvatel země, svévoli v privatizaci, odstavení podniků, kolaps zemědělství, nevyplácení mezd a důchodů tím, že Sjezd lidových poslanců, Nejvyšší Sovět a poté i viceprezident zasahují do reforem. Jelcin a jeho doprovod připravili výnos č. 1400 „O postupné ústavní reformě“, několikrát mi ho přinesli k podpisu. Odmítl jsem potvrdit dekret o státním převratu - v podstatě i v jeho obsahu - kde byla veškerá moc převedena do rukou jedné osoby - prezidenta Ruské federace. Doufám, že si pamatujete, když Sjezd zvažoval otázku obžaloby Jeľcina? Jelcin se napil do takového stavu, že nařídil přivézt do sjezdového sálu lahve s jedovatým plynem a v případě,že se oznámí jeho odvolání, přikázal zavřít vstupní dveře a otočit kohoutky. Díky bohu, že Koržakov, Jelcinův šéf bezpečnosti, to odmítl učinit.


Dne 21. září 1993 vydal Jelcin výnos č. 1400, který uvádí, že Sjezd lidových poslanců Ruské federace a Nejvyšší sovět Ruské federace jsou rozpuštěni. Dne 24. srpna na základě padělaných s jeho svolením dokumentů, které se tykaly mé osoby, dočasně odvolává viceprezidenta Ruské federace v rozporu se zákonem. Ústavní soud Ruské federace činí rozhodnutí, které nebylo zrušeno dodnes: kvůli hrubému porušení článků Ústavy Ruské federace může být prezident Boris Jelcin odvolán ze své funkce.


Na základě rozhodnutí Ústavního soudu Ruské federace mě Sjezd lidových poslanců Ruské federace jmenoval dočasným pověřeným funkcí Prezidenta Ruské federace. Sjezd, Nejvyšší sovět, já dočasně pověřený funkcí Prezidenta Ruské federace - za účelem vyřešení současné krize navrhujeme uspořádat souběžné volby lidových poslanců a prezidenta Ruské federace. Jelcin tento návrh odmítá, pokračuje v eskalaci situace, následuje provokace za provokací a nakonec masové střílení na lidí na náměstí před televizním centrem Ostankino , poté střelba z tanků na Nejvyšší sovět Ruské federace. Více než 1500 lidí zemřelo. Tím skončila Jelcinova postupná ústavní reforma.


„Gorbačov pokrytý mrtvolnými skvrnami, začal pobíhat po kanceláři a ukázovat prstem na strop“

Na podzim roku 1991 jste se zabýval uregulováním situace v Čečensko-Ingušsku. Proč nakonec nebylo možné Dudaeva omezit?


Začněme tím, že zde byly sklady zbraní Severokavkazského vojenského okruhu, které začaly zabavovat na podzim roku 1991. Ve skutečnosti to ministr obrany SSSR Šapošnikov a předseda státního výboru RSFSR pro otázky obrany Gračev pustili všechno z rukou. V podstatě tam šli Burbulis, Starovoitova, Kozyrev a Šachraj, kteří situaci přivedli do kritického stavu. Navrhl jsem, aby mě tam Jelcin poslal. Souhlasil.
Tam jsem se setkal s Dudajevem a navrhl jsem mu následující: Promluvím si s Jelcinem, aby vám udělil hodnost generálporučíka, a jmenoval v minulosti velitele letecké divize dlouhého doletu velitelem sboru. Mluvili jsme tři hodiny a vypili sklenici čaje. Nakonec souhlasil.


Přijel jsem do Moskvy a ohlásil se Jelcinovi. Řekl, že v zásadě to jde. A jeho blízké okolí mu nalilo do uší, že je nutné tam všechno zablokovat, zavést výjimečný stav, poslat vojáky. Namítal jsem s tím, že zapomněli na historii - jak skončily všechny kavkazské války. 11. prosince 1994 zahájili Jelcin a Gračev válku. Jak to všechno skončilo, víte, smrtí několika desítek tisíc krajanů, důstojníků a vojáků.


Povězte nám o svém postoji k Belovežským dohodám. Je pravda, že v prosinci 1991 jste se setkali s Gorbačovem, kterého jste se snažil přesvědčit, aby zatkl Jelcina, Šuškeviče a Kravčuka?


V souladu se svým postavením jsem měl doprovázet prezidenta RSFSR. Na letišti jsem se zeptal Jelcina, co bych měl říct novinářům ohledně jeho návštěvy v Bělorusku. Odpověděl, že letí, aby podepsal dohodu o hospodářské spolupráci.


A ráno se dozvídám, že byla podepsána dohoda o likvidaci Sovětského svazu a vytvoření SNS. Jelcin podal zprávu o zničení SSSR americkému prezidentovi Bushovi. Představte si moji reakci. Byl jsem drze podveden, jako chlapec. A obrátil jsem se na Gorbačova, protože to byl trestný čin, nikdo nezrušil trestní zákon. Řekl jsem mu: „Toto je vlastizráda. Dejte mi letadlo, speciální jednotky GRU , a já přivedu tyto tři zrádce. V Matrosskoj Tišině (věznice v Moskvě) přijdou na to, kdo jim dal tyto pravomoci a proč Jelcin okamžitě oznámil Bushovi, že Sovětský svaz byl zlikvidován. “


V tu chvíli jste měl vidět Gorbačova. Pokryl se mrtvolnými skvrnami, začal pobíhat po kanceláři, ukázovat prstem na strop a říkat něco v tom smyslu: „O čem to mluvíš, všichni tady odposlouchavají“


Jak jste poté komunikoval s Jelcinem? O čem jste s ním diskutovali během prvního setkání po podpisu Belověžské dohody?


O čem jsem mluvil? Nevolali mě tři dny, i když jsem měl na stole červené tlačítko, které jsem mohl stisknout a zeptat se, jestli k němu mohu jít. Čekal jsem tři dny a potom jsem použil toto tlačítko. Okamžitě se mě zeptal, jestli jsem byl u Gorbačova a zda jsem ho požádal o letadlo a speciální jednotky. Odpověděl jsem, že to tak bylo. Říkám: „Byl jsem hluboce přesvědčen, že to byla zrada, vlastizrada.“ Jelcin na to odpověděl: „Nevíte, jak probíhal Novo-Ogarevskij proces, tam byl pohřben Sovětský svaz, byla vytvořena nová země - a zdaleka ani významově ani obsahově se nepodobala SSSR.“ Věděl jsem, že se pokoušejí vytvořit něco podobného Sovětskému svazu, ale to bylo daleko od Sovětského svazu, takže Gorbačov uprchl na Foros před podepsáním nové svazové smlouvy.


Zeptal jsem se Jelcina: „Jaký byl problém shromáždit vůdce všech republik společně s Gorbačovem a nastolit otázku o rezignaci prezidenta SSSR, protože vedl zemi do slepé uličky?“ Navíc měl na svědomí GKČP. Faktem je, že jak se ukázalo později, sám Gorbačov vytvořil GKČP v březnu 1991, tedy pět měsíců před srpnovým projevem GKČP. "Odebtatmu jeho funkci - a je to je." A nepochybuji, že vy, Borisi Nikolajeviči, byste byl zvolen prezidentem SSSR. A země by byla zachráněna. Proč bylo nutné zničit Sovětský svaz, za který ve Velké vlastenecké válce zemřelo 25 milionů našich krajanů? “,- zeptal jsem se Jelcina.


Začal říkat, že ničemu nerozumím, že SNS je mnohem lepší než SSSR a podobné věci.


Už jsem vám řekl o plénu 1989 ÚV KSSS. Tam bylo rozhodnuto o nové národní politice: republikám, včetně autonomních, bylo navrženo přidělit nový status suverénních nezávislých států. Odtamtud rostou nohy zničení SSSR. A Gorbačov na Sjezdu lidových poslanců SSSR přijal zákony ničící zemi: o postupu pro vystoupení ze Svazu, o ekonomické nezávislosti pobaltských republik, o národních jazycích, které získaly status státních a tak dále. To znamená, že legislativní rámec pro zničení země připravil Gorbačov. A Jelcin to využil. To je vše.


Rozhovor s Jelcinem trval asi hodinu a půl: „Kde jste byl předtím? Proč za mnou nepřišel s tímto návrhem na souběžné volby?" Odpověděl jsem: „Kdo by si pomyslel, že vy tři se rozhodnete zničit Sovětský svaz.“ Jelcin ukončil rozhovor slovy: „No, dobře. Chápu, že jste horkokrevní člověk. Navíc voják. Váš návrh Gorbačovovi mě neurazil. “ Takže tento rozhovor skončil.


Jak se dále vyvíjel váš konflikt s Jelcinem v letech 1992-1993?

V souladu s jeho vyhláškou jsem mu musel každý týden podávat zprávy o práci mezirezortní komise pro boj proti trestné činnosti a korupci. Při studiu dokumentů o privatizaci jsem narazil na jednorázové krádeže několika miliard dolarů - například, na privatizaci přístavu Nachodka za 200 000 dolarů, nebo na privatizaci Uralmaše za 500 000 dolarů nebo na privatizaci Ačinské rafinerie oxidu hlinitého za 300 000 $, Novolipeckého metalurgického závodu za 700 000 $. Úderné lodě tichomořské flotily byly prodány Číňanům. Rozpočet země obdržel sedm tisíc dolarů. Stahování vojsk z Německa, Polska, Maďarska, Československa, kde rozsah rozkrádání a drancování je vůbec obtížné si představit.


Nebo tady je další fakt. Na stole jsem měl faktury za naložení deseti tun zlata. A sedm tun dorazí do švýcarské banky. Kde jsou tři tuny? Jednou jsem zapomněl na brýle u Jelcinovy ​​sekretářky. Jdu za nimi, dveře byly pootevřené. Stojí tam Gajdar a Jelcin mu nadává: „Ty jsi nemohl řádně připravit dokumenty? Podívejte, co na vás Ruckoj vykopal. “ Bezprostředně v sekretariátu píšu žádost o uvolnění z funkce. Jelcin přirozeně nemohl přijmout mou rezignaci. Představte si, že ohlásím Sjezdu, že byly ukradeny tři tuny zlata. Pak bych nebyl propuštěn, ale Jelcin by byl odvolán.


„Pouze idiot může uvěřit, že budova ze skla a betonu bude hořet od dřevěných matic.“

Promluvme si o roce 1993, kdy byl parlament rozstřelen z tanků. Choval byste se nyní stejně jako tehdy? Nebo ne?


Vážím si lidí, kteří mají jádro. Ale ne z plastelíny. Zpočátku, když jsem se stal zástupcem, jsem zaujal jednoznačný postoj - zájmy vlasti a lidu. To je v první řadě. Ať to možná zní pateticky. A jakou já mohu zaujmout pozici, složením přísahy věrnosti vlasti a lidu. Jak bych se měl chovat, jestli lid, když mě zvolil, projevil mi důvěru? Pokud Jelcin nereaguje na zprávy o loupeži a drancování země? Pokud Jelcin nereaguje na korupci a drzé krádeže rozpočtových prostředků - jaký je můj postoj? Pokud je personální politika nějakým šílenstvím, jaký je můj postoj? Zničení Sovětského svazu, mé vlasti - jaký je můj postoj? Projev v Kongresu USA, kde on vyzývá Pána, aby ochraňoval Ameriku a zároveň nechal vyplenit Rusko - jaký by měl být můj postoj? Co bych vlastně mohl dělat sám s pravomocemi, které mně byly určeny ústavou.


Co se jen oni snažili udělat, házeli na mě v médiích bahno, aby mě alespoň z něčeho obvinili, ale nefungovalo to. Po dohodě s Jelcinem, jeho nejbližší okolí navrhlo padělání dokumentů o Ruckého účtech a nemovitostech. Za tímto účelem si stanovili za úkol zfalšovat mé podpisy, otevřit účty ve švýcarských bankách mým jménem, podepsat svěřovací listiny pro správu mých údajných nemovitostí v zahraničí.


A poté zveřejnit odhalení o viceprezidentovi v médiích a v televizi. Tito darebáci pětkrát až desetkrát denně třásli z televizbích obrazovek dokumenty s padělanými podpisy a přesvědčovali občany země, že jsem zloděj a zkorumpovaný úředník. Teprve o rok později, na konci roku 1994, státní zastupitelství Ruské federace po provedení vyšetřování rozhodne, že podpisy bývalého viceprezidenta byly padělané, Ruckoj nemá nic společného s účty a svěřovacími listinami. Takto Jelcin odstraňoval nepohodlné. Právě padělek se stal pro Jelcina základem pro mé odvolání z funkce a zákaz vstupu do práce v Kremlu.


Často lžou, že jakoby Ruckoj a Chasbulatov uspořádali státní převrat a chtěli svrhnout Jelcina, který údajně navrhoval uspořádání souběžných voleb. Ve skutečnosti to nebyl Jelcin, ale Ruckoj, kdo navrhl uspořádání souběžných voleb lidových poslanců a prezidenta Ruské federace.


Neočekávaně se šíří lži, podle kterých na budovu Nejvyššího sovětu vypáleny z tanků dřevěné matice, aby schovali více než 1500 mrtvých. Pouze idiot může uvěřit, že budova ze skla a betonu bude hořet z dřevěných matic. Všichni viděli, jak budova hořela a byla promočená - to je výsledek ostřelování vysoce výbušnými granáty. A kromě nich byly také použity kumulativní granáty, které prorazily bariéru a vybuchly uvnitř. Představte si, co se tam stalo lidem. Poté byla oznámena čísla, že 120-150 lidí zemřelo.


V blízkosti budovy Nejvyššího sovětu zemřelo ne 150, ale více než jeden a půl tisíce lidí. Pak v noci byly mrtvoly vyvezeny člunem po řece Moskvě.


A všechno je v pořádku - státní převrat s rozstřelem parlamentu země, nejvyššího orgánu státní moci. A teď všichni zapomněli, jak opilí OMONovci pochytali lidi a zastřelili je přímo na stadionu nedaleko budovy Nejvyššího sovětu.


Za účelem ospravedlnění jejich trestného činu byly z televizních obrazovek nepřetržitě vysílány informace o odstřelovačích z Nejvyššího sovětu. Doufám, že si to pamatujete? Kde mohl Nejvyšší sovět získat odstřelovací zbraně? V rozhovoru s generálem FSB novinář Mark Deutsch odhalil pravdu, čí to byli odstřelovači. Ukázalo se, že odstřelovači Beitar (Izrael) a maďarských speciálních sil, s nimiž se Koržakov setkal na letišti Šeremetěvo... Rovněž je vzal na brigádu Sofrinskaja, kde dostali odstřelovací pušky SVD. Proč se to stalo? Stříleli na policisty, vojenský personál, civilisty. Představte si reakci vojáků a policistů, když padne jejích kamarád, zasažen odstřelovačem. V Ostankinu ​​to bylo úplně stejné. Vezměte archivní videomateriály, je jasně viditelné, odkud natáčení pochází - z náměstí před Ostankinem nebo z budovy televizního centra. Je jednoznačně jasné, že střelba byla prováděna z budovy televizního centra. Podívejte se, jak obrněný transportér, spouští hlaveň kulometu velkého kalibru, zasahuje přímo do lidi na náměstí před televizním centrem.


A teď, když se ohlédnete zpět, myslíte si, že v této konfrontaci s Jelcinem byla šance zvítězit?


Ne, nebyla žádná šance. Absolutně. Bylo navrženo, jak jsem řekl, politické řešení této otázky. Mimochodem, když mě sjezd jmenoval úřadujícím prezidentem Ruské federace, napsal jsem prohlášení, že se nezúčastním nadcházejících prezidentských voleb a voleb do Nejvyššího sovětu. Na to také zapomněli.


Je pravda, že Jelcin vás chtěl zastřelit?

Ano, to bylo. Faktem je, že vyšetřování provádělo hlavní vyšetřovací oddělení FSB Ruska. Během výslechu jsem nikoho neobviňoval z rozhodnutí, která jsem učinil a každé z nich ospravedlnil. Nakonec mi vyšetřovatel řekl: „Napovídal jste a poskytl svědectví na nejvyšší míru.“ Poté mi přináší svědectví Makašova a Chasbulatova, nechává mě je přečíst. Přečetl jsem si to a byl jsem zděšen - tam "byla prodána i jejích vlastní matka". Přesto jsem své svědectví nezměnil.


Mimochodem, později jsem vydal knihu se zápisem z mých výslechů. Jednou jsem řekl Chasbulatovovi: „No, zveřejni ten svůj.“ Varoval jsem ho, že pokud o mně bude mluvit nesmysly, já sám zveřejním zápisy z jeho výslechů. Mám je. Poté o mně přestal mluvit nesmysly.


Jelcin předvolal generálního prokurátora Ruské federace Alexeje Kazannika a řekl: „Vyšetřování bylo z nějakého důvodu prodlužováno. Ještě dva nebo tři dny a Ruckému je třeba dát nejvyšší míru. “ V reakci na to generální prokurátor Ruska napsal žádost o rezignaci a odešel s tím, že se nebude účastnit trestného činu. Aleksej Ivanovič Kazannik zemřel, skvělý a slušný člověk.


A dokumentace o korupci a drancování země byla uložena v mé odpočinkové místnosti mé kanceláře v Kremlu. Mimochodem, Jelcin mi dal kancelář Lavrentie Berii - měl takový humor. Tam bylo 11 skříněk naplněno složkami. Hned první den, když jsem byl přidělen do Lefortova (věznice), byly všechny tyto skříně rozbity a veškerá dokumentace byla vyňata. Jelcin se obával, že tato dokumentace o tom, jak byla země rozkradena, bude zveřejněna: že za loupež bude muset především zodpovídat on sám.
https://lenta.ru/articles/2021/06/11/rutskoy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Posledný príspevok od TauRus  ·  22. 8. 2021 o 21:50
320
2

Jaké byly ekonomické aspekty Druhé světové války? To je hlavní téma Jana Schneidera, který společně debatuje s Josefem Skálou a Tomášem Krystlíkem.
Společně otevírají témata, co vedlo mocnosti k válce a jak samotný konflikt probíhal s akcentem na zájmy těch, kteří například investovali do automobilky Opel nebo do plzeňské Škody, významné zbrojovky na našem území.


https://youtu.be/MsugWeWCwv8


Posledný príspevok od Počtář  ·  12. 8. 2021 o 11:56
119
0

K otázce nacionalistických názorů a antisemitské agitace na Sibiři během občanské války
https://colonelcassad.livejournal.com/6961725.html


"Během revoluce a občanské války se národnost stala jedním z nejnaléhavějších problémů. V agitačních a propagandistických materiálech proti bolševickým silám začal zaujímat ne poslední místo. Téma Židů, jejich odpovědnost za vojensko-revoluční události vždy našlo své místo ve veřejném diskurzu. "


327
1

UNESCO, resp. Nemecko, Rakúsko a Slovensko pocítili nutkavú potrebu pridať na zoznam svetových pamiatok ďalšie z hraničných opevnení Rímskej ríše.


https://slovensko.hnonline.sk/6226596-slovensko-ma-novy-zapis-v-zozname-svetoveho-dedicstva-unesco


Koľko ešte sa budú snažiť o resuscitáciu Rímskej ríše?


Posledný príspevok od Atom  ·  5. 8. 2021 o 10:47
368
0
Ludvík zverejnil(a) 3. 8. 2021 o 09:28

O roli „sedmi bankéřů“ v expanzi NATO na východ
https://colonelcassad.livejournal.com/6954986.html


"Ruská „oligarchie“ se dostala k moci během Jelcinova znovuzvolení v roce 1996, kdy využila jeho volební podpory od sedmi předních ruských bankéřů, aby „ušetřila smetanu“ v těžebním průmyslu země bohaté na zdroje.
Podle dokumentů Clintonovy administrativy, které byly zveřejněny v rámci povinného odtajnění, byl jedním z hlavních ideologů tehdy vytvořeného oligarchického systému Ruska rusko-izraelský bankéř a mediální magnát Vladimir Gusinsky, majitel Most Bank a kanálu NTV."
"„Byla chyba, že Rusko okamžitě nevyužilo nabídky NATO stát se členem aliance,“ řekl Berezovský americkým diplomatům později na schůzce v únoru 1999. Berezovskij také řekl, že v Rusku existuje významná podpora pro Spojené státy mezi inteligencí a jako „nositel demokratických ideálů, stejně jako silná země s globálními plány“."
"Jelcin odvolal Primakova 12. května (1999), což šokovalo ruskou politiku. Jelcin jmenoval Sergeje Stepashina nástupcem Primakova, ale o šest týdnů později jej nahradil politicky neznámým Vladimirem Putinem.
Rok poté, co se Berezovskij spikl se Spojenými státy o svržení Primakova, se stal prezidentem Vladimir Putin a Berezovskij byl na cestě do exilu."


816
3
Posledný príspevok od Nasredin  ·  31. 7. 2021 o 11:10
245
0

Kniha Převrat: Pravda, fámy a lži o 17. listopadu vyšla už předloni. Ke kulatému výročí tunelářského převratu. Druhý díl měl následovat už letos na jaře. Vydavatel ho však pozdržel s ohledem na přetlak jiných titulů na knižním trhu z doby, kdy byly zavřeny kamenné obchody.


Do toho náhle zemřel Olin Jurman, editor publikace. Vyjít má sice stále letos, avšak možná až po říjnových volbách. Přispěl jsem do ní dvěma kapitolami. Míří do ohniska řady sporů s těmi, kdo nedávné dějiny hanebně mrzačí. Fakta a svědectví, která shrnuji, se mohou hodit každému, kdo před demagogy nesráží kufry.


J. Skála


https://nasrestart.cz/ocima-radikalni-opozice/3601-phdr-j-skala-predani-moci-z-moci-katastrojky-spinave-triky-a-selhani-ktera-jim-nahrala


7.2k
104
Otec zverejnil(a) 29. 1. 2021 o 16:17

Správy o "zabetónovaní" častí miest prichádzajú čoraz viac z celého sveta. Je otázne, koľko ďalších sídiel ľudí sa ešte v dôsledku stavebných činností objaví, nakoľko nie až tak staré mapy kontinentov poukazujú na dnes už neznáme mestá. Čo sa pred zhruba dvomi storočiami odohralo a ako to, že sa to podarilo tak dlho tajiť? Veď museli existovať očitý svedkovia, aj keď ich počet musel byť riadne preriedený. Posudzujem to podľa toho, že tie zanesené mestá a sídla zaliala obrovská voda, ktorej menšiu časť tvorilo bahno. Pri vrstve bahna 4-10m metrov musela byť voda minimálne v trojnásobnej výške, čo viedlo k hromadnému utopeniu ľudí. Preto nemal kto to bahno odstrániť a "nová" civilizácia vznikla prakticky na tej starej úpravou zaliatych obydlí. Veľmi pekne je to vidieť vo videu pri odkrývaní Colosea, kde tisíce rúk kopalo hlinu celé roky, aby odkryli stavbu. Blúznenie histeoretikov o kultúrnych vrstvách svedčí o ich úplnej mentálnej degradácií, ku ktorej sa snažili ľudstvo v súlade s pokynmi elít doviesť. Fotografie a maľby sto a viacročných budov dokazujú, že k žiadnemu "kultúrnemu" zanášaniu v duchu pobytu neprispôsobivých osôb a lá Lunik IX v mestách nedochádzalo. https://www.youtube.com/watch?v=yrYHteg24b0


https://www.youtube.com/watch?v=EA5kT0fVoqk


https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2020/10/kdyz-par-dni-neprsi.html?m=1


https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2020/10/hvezdy-pevnosti-jejich-orientace-podle.html


https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2019/12/chramy-stoji-na-krizich-1.html


A aby som tému História Zeme zjednotil, tak v súvislosti so zmenou pólou môže súvisieť aj udávané zväčšovanie Zeme, ktoré sa deje pravdepodobne skokovo, čo má za následok javy ako gigantické tsunami(spôsobujúce celosvetové zaplavenie rozsiahlých území)


A ešte jeden fenomén, objavujú sa fotografie, kde sú kostoly ale aj verejné budovy vybavené zariadením, poukazujúcim na využívanie "voľnej" energie. Nie tak dávno som dal sem aj odkaz na Beriju, kde to bolo tiež v 50tych rokoch 20. storočia riešené.


601426d0840e9


Posledný príspevok od Otec  ·  15. 7. 2021 o 22:10
167
0

O 11. hodine ruskí pohraničníci nedovolili prekročiť hranicu dvom stovkám dušmanov. Sily tadžických a afganských ozbrojencov šesť násobne prekračovali sily pohraničnej stráže: 47 proti niekoľkým stovkám. V tejto bitke bolo zabitých 25 ruských vojakov a dôstojníkov. Odvahu a hrdinstvo, ktoré preukázali obrancovia 12. základne, zaslúžene ocenili. Šesť z nich sa stalo hrdinami Ruska: vojaci Sergej Borin a Igor Filkin a seržanti Vladimír Elizarov a Sergej Suščenko posmrtne, zatiaľ čo poručík Andrej Merzlikin a seržant Sergej Jevlanov si prevzali ich ceny z rúk prezidenta krajiny. Všetci ostatní obrancovia predsunutej stanice, ako aj vojaci rezervnej skupiny boli ocenení: 29 osôb - rozkazy „Za osobnú odvahu“ (z toho 18 posmrtne) a 17 osôb - medaila „Za odvahu“.
https://politikus.ru/events/136920-13-iyulya-1993-goda-proizoshel-geroicheskiy-boy-12-y-pogranzastavy.html


175
0
Lin zverejnil(a) 12. 7. 2021 o 21:39

Na stránkách Kremlu vyšla stať o historii Ukrajiny, sepsaná ruským presidentem Putinem. V plném znění byla přetištěna na RT a zde je odkaz:
https://russian.rt.com/world/article/884684-putin-statya-rossiya-ukraina
Ještě jsem nestačila přečíst celé, tak jen z toho, co jsem zvládla.
Putin zde srozumitelně popisuje celou historii vývoje národa na území, které se dnes nazývá Ukrajinou. Byla to tehdejší sovětská národní politika, která z tojjediného národa udělala tři národy a tvářila se, že jsou rozdílné. Šlo o Bělorusy, Velkorusy a Malorusy.
Dnešní UA je vytvořená za sovětské éry, je jejím dítětem, sestaveným na úkor historického Velkoruska (Ruska). Byla to sovětská vláda, která sestavila dnešní území UA z Maloruska, Bezarábie, Bukoviny, Zakarpatí a Krymu.


Proč Putin své pojednání sepsal - to zatím netuším. Určitě ale má svůj význam a úkol. Jediné, co jsem poslední dobou zachytila, je opětovná hysterie věrchušky UA, dost zoufalá např. na půdě RB OSN. Podle mého jde jen o získání pozornosti, protože... už nikdo nechce házet peníze do bezedné UA-jámy. A brzy přijdou i o peníze za tranzit ruského plynu.


809
6
dasa zverejnil(a) 24. 6. 2021 o 11:30

„Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí. “
Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu.
https://citaty.net/autori/jan-hus/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus
60d450a6992c4
Jan Hus [1371-6.7.1415]
Mistr Jan Hus byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, reformátor a kazatel. Narodil se kolem roku 1370 v Husinci u Prachatic v chudé poddanské rodině. Když mu bylo asi 16 let, odešel studovat do Prahy na pražskou (Karlovu) univerzitu.


Po studiích Jan Hus na Karlově univerzitě od roku 1398 působil jako pedagog a v letech 1409-1410 zde zastával dokonce funkci rektora. Od roku 1402 kázal v Betlémské kapli. Podílel se na "Kutnohorském dekretu" (1409), který omezil počet cizinců vůči Čechům studujících na univerzitě na poměr jednoho ku třem. V roce 1412 vystoupil proti odpustkům. Mistr Jan Hus je s největší pravděpodobností také autorem reformy pravopisu, která odstranila spřežky a zavedla do české abecedy diakritiku.


Ve svých náboženských pracích kritizoval Jan Hus mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev, a přejal některé myšlenky Jana Viklefa. Katolická církev ho označila za kacíře, jeho učení za herezi a exkomunikovala jej (1411). Na kostnickém koncilu byl odsouzen jako kacíř a vydán světské moci k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení. V roce 1999 prohlásil papež Jan Pavel II., že lituje kruté smrti Jana Husa a uznal ho jako reformátora církve. Některé Husovy názory (například ten, že kněz ve hříchu neplatně udílí svátosti) jsou nicméně dodnes katolickou církví vnímány jako teologicky vadné.


Datum jeho upálení (6.7.) se stalo českým státním svátkem. K jeho odkazu se hlásili husité a později i další církve a společnosti vzešlé z reformace. Jako svého svatého mučedníka jej (spolu se sv. mučedníkem Jeronýmem Pražským) už uctívá pravoslavná církev (dle vyhlášení metropolity Kryštofa, arcibiskupa pražského).
https://www.csfd.cz/film/9453-jan-hus/prehled/
https://www.youtube.com/watch?v=ODZHcAhG8XU


Posledný príspevok od Putinovec  ·  6. 7. 2021 o 22:00
141
1.6k
4
Akcie
Skryť popisy k témam
Povoliť nekonečné posúvanie
Predchádzajúca stránka
12
Nasledujúca stránka
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept